אין לא יכול- יש לא רוצה 275905
למרות שאתה מסרב בעקשנות להגדיר את המושג 'רצון חופשי', אני חושב שבכו"ז אפשר לחלץ מהמאמר הגדרה שנמצאת שם במובלע. לפי דבריך- אם הבנתי אותם נכון- רצון חופשי פירושו שאדם ניצב בפני שתי אפשרויות ובוחר באחת מהן, כאשר מצד אחד הבחירה אינה אקראית (לדבריך זריקת קוביה אינה חופש רצון) אלא היא מבוססת על שיקולים- ומצד שני הבחירה אינה מחוייבת משום בחינה- באותה מידה הוא היה יכול לבחור גם אחרת. בנוסף, אתה דורש שאי המחויבות של הבחירה שלו תהיה אובייקטיבית ולא רק תחושה אישית שלו. לגבי רצון חופשי במובן הזה אתה טוען:
1. הוא בלתי אפשרי מבחינה לוגית. מאחר שהבחירה נעשתה, אם כן בהכרח אפשרות אחת גברה על השניה. אם כן או שהיא עדיפה עליה מכוח התאמתה לאלגוריתם פנימי כלשהו- דהינו, האדם מתוכנת שברגע בו ניצבות מולו אפשרות א' ואפשרות ב' הוא בהכרח יעדיף את אפשרות ב'- או שהיא גברה עליה באקראי. אם לנסות לפשט את הטיעון, ניתן לדמות את שתי האפשרויות המתרוצצות במוח האדם לשני מתמודדים בדו-קרב. אנחנו יודעים שהקרב הוכרע. אם כן בהכרח, או שאחד מהם היה עדיף מלכתחילה, או שהקרב הוכרע באקראי. אין אפשרות שלישית. גם אם נניח יצור בשם 'רצון', שהוא זה שבחר את המנצח, אם כן גם במוחו של מר (אבי) רצון נלחמים אותם שני מתמודדים וגם שם תקפה אותה הברירה- עדיפות מוחלטת לאחד או אקראיות.
2. חופש הרצון בלתי אפשרי מבחינה מדעית. אנחנו יודעים שלפי חוקי הפיסיקה, מעבר לרמה הקוואנטית, לכל אירוע יש סיבה הכרחית אחת. אם אנו מקבלים את תמונת העולם הפיסיקאלית אזי לא יתכן אירוע 'חופשי'. ברגע שנדע את הנתונים בהכרח יתברר לנו שזה קרה בהכרח כתוצאה מאירועים קודמים.

טוב...אז, בהנחה שאכן הבנתי נכונה את הטיעונים כנגד חופש הרצון, נראה לי שאפשר לענות עליהם כדלקמן:
1. רצון חופשי הוא אכן בלתי אפשרי אם אנו מקבלים את מודל האישיות המציג את המוח כזירת קרב בין שתי אפשרויות כאשר אחת מהן מנצחת. אבל, אפשר להציג גם מודל חלופי, לא של שני מתמודדים אלא של שלושה, כאשר מתמודד א' מייצג את אפשרות א', מתמודד ב' את אפשרות ב' ואילו מתמודד ג' מייצג חלק מסויים באישיות (או איבר מסויים במוח, זה לא משנה) שלצורך העניין נכנה אותו 'הרצון' או 'העצמי'.
במצב רגיל, מתמודד ג' יושב מהצד וצופה בשניים האחרים נאבקים. בד"כ החזק שביניהם ינצח. אם הם שווים בכוחם אזי מן הסתם אחד ינצח באקראי. ברגע שאחד מנצח הוא מושך את האדם כולו לכיוונו. אולם, לעתים מתמודד ג' בגלל כל מיני שיקולים משלו- תוכניות ארוכות טווח, ערכים, סופר-אגו, מה שלא יהיה- מחליט להתערב ולנסות להילחם במנצח. למעשה, מתמודד ג' תמיד יהיה יותר חזק. תמיד, באופן עקרוני לפחות, הוא יוכל להשיג ניצחון. אולם לעתים, כאשר הוא מתמודד מול יריב רב עוצמה, הוא ידרש להקדיש את כל כוחותיו כדי לנצח. למתמודד ג' ישנה האפשרות בכל פעם לבחור כמה כוחות להקדיש למאבק. הוא יכול לבחור להשקיע את כל כוחותיו בכל מאבק ואז הוא תמיד ינצח, הוא יכול לבחור לא להקדיש בכלל כוחות ואז הוא תמיד יפסיד, או- כמו שקורה בדרך כלל- לפי מערכת השיקולים שלו הוא יחליט באיזה קרבות להתאמץ ולנצח ובאיזה להיכנע.
נשמע מבולבל? ננסה לחשוב על הדוגמה הבאה: אדם מתעורר מהשינה בשש בבוקר. הוא מאד עייף וישנוני. בעיקרון, הוא יכול לקום מיד, אבל זה יצריך מאמץ. אם יש לו משהו חשוב לעשות, הוא יתגבר ויקום. אם לא, למרות שהוא בכל זאת רוצה לקום, הוא מחליט שההתגברות הזאת לא שווה את המאמץ וממשיך לישון. כעבור חצי שעה, הוא כבר פחות עייף. הקימה דורשת כבר פחות מאמץ. הוא שוב מתלבט בשאלה האם להשקיע את המאמץ הנדרש או לא. אין כאן בחירה הכרחית וגם לא אקראיות. יש כאן הכרעה בהתאם לעול שהוא מוכן לשאת על עצמו באותו רגע. כמובן שטווח ההכרעה של האדם מתרחב או מצטמצם בהתאםלנסיבות החיצוניות, בהתאם לניסיון שלו בהתגברות עצמית ואולי גם בהתאם לתכונה גנטית הקרויה 'כוח רצון'. אולם, אם נאמץ את המודל הזה, תמיד ובכל מצב קיים איזשהו מרחב בחירה. תמיד קים תחום מסוים שבו אדם יכול לבחור האם להתאמץ או לוותר.
2. לעניות דעתי הטיעון הפיסיקאלי איננו טיעון. בסופו של דבר, צריך לזכור שתמונת העולם הפיסיקאלית היא מודל שנוצר על ידי בני האדם במטרה לתאר את היקום. במידה ואנחנו פוגשים בתופעה שסותרת את המודל שיצרנו (רוחות, חייזרים, בחירה חופשית וכד') אזי עומדות לפנינו מספר אפשרויות: א. לפרש את התופעה על פי המודל (לטעון שזו אשליה, התניה אבולוציונית וכו'). ב. אם זו תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה אזי אנו יכולים להרחיב את המודל כך שיכלול את אותה תופעה. ג. אם אף אחת מהאפשרויות הנ"ל אינה עולה בידינו ואם למרות זאת המודל מוכח כיעיל ושמיש, אזי אנחנו יכולים פשוט להתעלם מהתופעה הנ"ל עד שנדע עליה מספיק או עד שנפתח מודל רחב יותר.
בכל מקרה, העובדה שתופעה מסוימת אינה מתאימה למודל שיצרנו אינה מוכיחה כלום, לכל היותר היא מוכיחה שהוא עדיין לא מושלם. (יתכן שיום אחד תתפתח פיסיקה קוואנטית שמכילה בתוכה גם את רעיון הבחירה החופשית, מי יודע?)
בנוסף, נראה לי שהטיעון של קאנט בנוגע לסיבתיות עדיין תקף: אנחנו לא יכולים לחשוב על משהו שקורה באופן חופשי לחלוטין- אבל זה לא מוכיח שאין דבר כזה. זה מוכיח רק שהסיבתיות היא קטגוריה הכרחית בחשיבה האנושית. באותה מידה שכשאנו מסתכלים על עצמנו מבפנים אנחנו משוכנעים שאנו פועלים מתוך רצון חופשי, כך גם כשאנו מסתכלים על דברים מבחוץ אנחנו משוכנעים שהם קורים מסיבה כלשהי. אפילו אם אומנם אחת מצורות ההסתכלות היא אשלייתית, איך אפשר לקבוע איזו? הייתי אומר אפילו שהחשיבה הסיבתית נוצרה מהתניה אבולוציונית, רק שאז הייתי מסתבך כמובן בסתירה פנימית.

לילה טוב לכולם ואני מתנצל על אורך התגובה. כמו כן אני מתנצל שלא קראתי את כל התגובות עד כה. סביר מאד שחלק מהטיעונים כאן- או כולם- הופיעו כבר אצל חלק מהמגיבים- או כולם.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 275921
רגע, אולי לא הבנתי, אבל המודל החדש שאתה מציע ב(1) זה לא הנחת המבוקש?
שכ"ג אומר: אין רצון חופשי. המנצח בין א' וב' נקבעו.

יואש אומר: בוא נבנה מודל בו יש גם ג' - והוא מחליט איך להכריע את הקרב. למר ג' קוראים "עצמי" או "רצון חופשי". ולכן במודל הזה יש רצון חופשי.

נדמה לי שההנחה של שכ"ג (לא שאני מסכים איתה) היא שההחלטה של מר ג' אם להתערב או לא, כבר נקבעה מראש (והוא אפילו מתיחס אליה כאל " סתם סוכן נוסף")

האמת היא שגם המודל של שכ"ג מניח את המבוקש: בוא נבנה מודל דטרמיניסטי שבו אין רצון חופשי (הכל פיסיקה וקוונטים). ואז, למרבה התסכול, אין בו רצון חופשי.

בקיצור, אם זו שאלה במדעי הטבע אז נראה לי שהתשובה היא שאין לנו עדיין מספיק ידע להסביר את התופעה שלה אנחנו קוראים "רצון חופשי". מה קרה? יש עוד מלא תופעות כאלו.
ואם השאלה היא בפילוסופיה (או לוגיקה) אז התשובה היא שאי אפשר להסביר מושג מתוך מושאו בלי להקלע למעגל או לסתירה או להנחת המבוקש.

אולי זה מה שקרה גם לרסל כשהוא ניסה לדבר על "קבוצת כל הקבוצות שמכילות את עצמן" הוא ראה שהיא "מכילה את עצמה וגם לא מכילה את עצמה". לכן אמרו לו שבמקרה כזה עדיף לשתוק או שיהיו פדיחות.
שאינן מכילות את עצמן (עם השאר אני מסכים) 275929
שאינן כוללות את עצמן 275949
(כל קבוצה מכילה את עצמה)
שאינן כוללות את עצמן 275956
(שאינן איברים של עצמן הוא הביטוי הכי מדוייק שאני מכיר, אבל בספרות הפופולרית, שכנראה לא מייחסת חשיבות למושגים פורמליים, בד''כ נתקלים בפרדוקס הזה בתור ''פרדוקס הקבוצות שאינן מכילות את עצמן'', ואז ויכוחים עם אנשים שקראו רק ספרות פופולרית הופכים לכאב ראש. קרה לי פעם)
שאינן כוללות את עצמן 276080
מה אתם קומפילרים?
נכון, ... שאינן איברים של עצמן...
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 275966
המודל שהצעתי איננו מוכיח שיש רצון חופשי. אי אפשר להוכיח דבר כזה. פשוט שכ"ג טען שהרצון החופשי הוא בלתי אפשרי. אני טענתי שהוא בלתי אפשרי לפי המודל של שכ"ג. הוא כן אפשרי לפי מודל חלופי.
אני גם חולק על הטענה שההחלטה של מר ג' האם להתערב כבר נקבעה מראש. איזו סיבה יש לנו להניח כך? ננסה לרגע לדמיין שני מצבים זהים לחלוטין- נניח שני מקרים שבהם אדם מתלבט האם לאכול שוקולד או לשמור על דיאטה. בשני המקרים הוא מרגיש נטייה לכיוון השוקולד, אבל הוא מודע לכך שהוא בדיאטה. פעם אחת הוא ייתן לנטיה למשוך אותו ופעם שניה הוא יחליט להתגבר. בשני המקרים הייתה קיימת אותה מערכת שיקולים. בשני המקרים הייתה הכרעה. ההכרעה לא הייתה אקראית, היא הייתה תוצאה של החלטה ועלתה במאמץ. אותו כנ"ל במקרה של הקימה בבוקר. בשש פתחתי את העיניים והחלטתי לא לקום. בשש ודקה, החלטתי לקום. מה השתנה? כלום, רק ההחלטה שלי.
האם זה מוכיח שיש בחירה חופשית? לא. אולי היו כל מיני גורמים לא מודעים שהביאו אותי בפעם אחת להתגבר ובפעם שניה לא. זה מוכיח רק שמבחינה תיאורטית הרצון החופשי הנו אפשרי.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 275988
אם אתה בעצמך טוען שיש גורמים לא מודעים שמשפיעים על ההחלטה ( מן הסתם, גורמים ביולוגיים וסביבתיים ששניהם דטרמיניסטים). ע"ס מה אתה מוכיח אפשרות של רצון חופשי?
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 275991
אני כתבתי המון מלים שמהן עולה, לטענתי, שהמשפט "מה השתנה? כלום, רק ההחלטה שלי." הוא ריק מתוכן עד שתסביר איך השינוי הזה בהחלטה שלך קרה באופן חופשי.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276082
אני איתך (אינטואיטיבית).
רק שאם אי אפשר להוכיח דבר כזה אז גם אי אפשר להוכיח את היפוכו ולכן, מבחינה לוגית, הטענה המקורית של שכ"ג היא חסרת משמעות.
הוא יכול לבנות מודל שבו רצון חופשי אינו אפשרי מלכתחילה (על פי ההנחות) ואתה יכול לבנות מודל שבו הוא אפשרי מלכתחילה.

אני גם לא חושב ש"זה מוכיח שמבחינה תיאורטית הרצון החופשי אפשרי". לי נדמה שזה מוכיח ש*אתה* יכול לחשוב על מודל שלפיו זה אפשרי. אבל אם שכ"ג לא מקבל את המודל שלך לא הוכחת לו כלום.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276096
מה המקור לקביעה שאם לא ניתן להוכיח דבר מה, לא ניתן להוכיח גם את היפוכו?
ואם ניתן לחשוב על מודל שבו משהו אפשרי, אזי אותו משהו אפשרי מבחינה לוגית.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276124
זה יפה מאד. אני אומר שהטענה בדבר קיום רצון חופשי היא טענה חסרת משמעות, ואתה עונה ''הטענה המקורית של שכ''ג היא חסרת משמעות''. ההבדל בינינו הוא שאני גם הסברתי - או לפחות ניסיתי להסביר - את הטענה שלי.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276134
מה שמביא אותנו לשאלה הבאה: בעולם דטרמיניסטי, איזו משמעות יש ל"משמעות"?
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276138
ככל שאני מבין, המשמעות של "משמעות" לא קשורה לשאלת הדטרמיניזם של העולם. אולי אתה מתכוון למטריאליזם ולא לדטרמיניזם? אבל גם כך אני לא מוצא עניין מיוחד בשאלות כאלה. אף אחד שאני מכיר לא טוען שבעולם מטריאליסטי אין מקום ל*מושגים* לא חומריים.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276265
אה, אז לא הבנתי מה הטענה העקרית (למרות שקראתי את כל המאמר פעמיים).
לפי המשפט הראשון בפתיח "מדוע לא ייתכן שיש לנו רצון חופשי", חשבתי שהטענה היא ש"אין רצון חופשי" ועליה אמרתי שהיא חסרת משמעות לוגית (כלומר לא בשפה המדוברת).

אם אתה אומר ש"הטענה בדבר קיום רצון חופשי היא חסר משמעות [לוגית]", אז סתם חזרתי על דבריך. אבל זה כבר לא אומר שאין רצון חופשי.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276268
הניסוח שם לא אופטימלי. הטענה המדויקת יותר היא ש"בחירה חופשית" היא מושג חסר תוכן, ולכן המושג "רצון חופשי" באופן בו אנחנו מרגישים אותו אינטואיטיבית לא קיים. יש שם קפיצה לוגית קטנה - או לא - על-פיה אני מניח במרומז שלעולם לא יימצא תוכן משמעותי לאמירה הזאת, ומזה אני מסיק שהרצון החופשי באמת לא קיים. אם הייתי רוצה להיות יותר זהיר, הייתי צריך להגיד רק שכל עוד לא נמצא תוכן לאמירה ההיא, אני *מעדיף* להניח שהרצון החופשי הוא אשליה, ולבדוק אם ההנחה הזאת סבירה מטיעונים אבולוציוניים. אבל קצת פרובוקטיביות לא הזיקה לרייטינג של אף מאמר :-)
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276284
נראה לי שיש כאן "Spaghetti code" או שעתנז של שני תחומים. הקפיצה לא קטנה אם היא מעבירה אותנו מהתחום הלוגי לתחום האמפירי (אבולוציה, קוונטים, ניוטרונים וכו').

כי מה זאת אומרת "הוא לא קיים" וגם "הוא אשליה"? אם הוא אשליה אז הוא משהו ולכן הוא קיים (לוגית).

אם אתה מתכוון שהוא לא קיים "אמפירית", כלומר שאי אפשר למדוד אותו בחושים, אז בשביל מה אתה מניח הנחות על משמעות לוגיות? אתה רואה תופעה, תן לה שם ולך תמדוד. אם תצליח - טוב. ואם לא, אז או שהיא אשליה או שעוד אין לנו כלי מדידה מתאימים.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276317
איך מודדים חוויות סובייקטיביות שקשורות בתודעה? בפתיל סמוך מתנהל דיון בשאלה איך אתה בכלל יודע שקיימת תודעה אצל אנשים אחרים, ובפתיל אחר שואלים איך תמדוד אם כשאני רואה אדום אני חווה את מה שאתה חווה כשאתה רואה ירוק (או כשאתה אוכל לימון).

קיים כאשליה הוא עניין אחד, וקיים כמושג שמייצג משהו אמיתי בעולם הוא עניין אחר. הדרקון הורוד שגר במרתף של אביב קיים, אולי, בדמיונו הפורה, אבל אני לא חושב שאין טעם בשאלה אם הוא קיים באמת, וכנ"ל אשליות אופטיות והרבה דברים אחרים. אותו "רצון חופשי" אמור להשפיע על מה שקורה בעולם הפיזיקלי שלנו, ויש אפילו הרואים בו הוכחה לכך שהעולם אינו יכול להיות רק פיזיקלי. העברתו מסטטוס של "מה שיש לנו" לסטטוס של "מה שנדמה לנו" לא נראית לי מיותרת.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276333
אולי עכשיו ירד לי האסימון. רק תעזור לי להתארגן.

1. כשאני נזכר שכתבת שאתה "פיזיקליסט דטרמיניסט מוניסט", אני מבין עכשיו שכל הדיבורים שלי על הגדרה לוגית היו לא לעניין. בתנאים אלו, כדי שהגדרה של "בחירה חופשית" תספק אותך, היא חייבת להתבטא במשהו מדיד כמו "שני אטומי A זזים שמאלה וארבע אטומי B זזים ימינה". ומה שלא מוגדר בצורה כזו הוא חסר משמעות.
האם הבנתי עד כאן ? (או שיש סוג לא מדיד של הגדרה שיכול להתקבל?)

2. אחר כך, כשאתה אומר "שאפילו אם אנחנו חיים בעולם שמאוכלס בנשמות, שדים ומלאכים, אין לנו רצון חופשי", אתה עדיין מתכוון לרצן חופשי מדיד. כלומר, גם אם אתה מרשה לי להניח קייומן של נשמות, כדי להראות שיש *להן* רצון חופשי אני צריך להסביר משהו מדיד כמו כמה A זזו ימינה וכמה B זזו שמאלה. האם זה מה שמוטל עלי?

3. בסוף אתה אומר "לטענתי, "בחירה חופשית" אינה אפשרית מבחינה לוגית, משום שהמושג הזה אינו מכיל שום תוכן מלבד ייצוג של חוסר הידע שלנו על המכניזם של הבחירה". אם הבנתי נכונה את 1. ואת 2., איזה צ'אנס נשאר לי כאן?

אם הייתי יודע לענות ש"בחירה חופשית זה שני אטומי A זזים ימינה וכו"', היינו שואלים מה הזיז אותם? והתשובה לזה הייתה חייבת להיות מדידה/פיזיקליסטית גם, וכך הלאה, אחורה, עד המפץ הגדול.

יוצא שברגע שאמרת שאתה מוניסט ופיזיקליסט לא היה לי צ'אנס להראות לך "בחירה חופשית". אתה חייב להיות דטרמיניסט קשה ולוותר על החופש, לא?

אגב, בעולם הפיזיקליסטי הזה, גם האשליה שלי וגם הרעיון הדמיוני על הדרקון הורוד וגם הרעיון ה"אמיתי" שאני רואה עכשיו ריבועים כחולים, כולם מתבטאים ב"כמה A זזו וכו"'. לתזוזה הזו במוח שלי אין קשר מחייב למציאות. שהרי תזוזת חלקיקים במוח שלי לא יכולה לצבוע לי את המסך. אז עכשיו אני לא מבין מה המשמעות של מדידה אמפירית. כלומר איך אני יודע מתי התזוזות במוח הם תוצאה של אשליה ומתי של מציאות.

הסתבכתי?
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276386
1. לא. הצהרתי שלמרות היותי פד"מ אני לא משתמש בנימוקים דטרמיניסטיים (הם שמורים עמי לזמן חרום) אלא מנסה לתקוף את הבעיה מזוית אחרת. גם אמרתי שאני לא מטיל הגבלות על ההסבר שיינתן, חוץ מאחת: שאצליח להבין אותו. מי שיש לו הסבר, שהוא מבין ואני לא, יכול בהחלט להסיק שהבעיה היא שלי, ומבחינתו סתם בלבלתי את המוח. קורה.

2. לא יודע איך מודדים רצון חופשי, אבל אין ספק שאם היית מודד אחד כזה, הייתי נאלץ להודות בקיומו. אני לא טוען שיש בידי כלי להבחין בין "רצון אקראי" ל"רצון חופשי", וגם חושב שמעשית אי אפשר להבדיל בין "רצון אקראי" ל"רצון דטרמיניסטי", מפני שאי אפשר לשחזר את תנאי ההתחלה ללא מכונת זמן. גם מחיקת הזכרון לא בהכרח תעזור (כאן אני מתווכח עם תגובה אחרת שלי, בעקבות ההערה של אסף עמית) כי היצור הנבדק השתנה בכל מקרה: לכל הפחות הוא הזדקן קצת, ואני לא חושב שמישהו יכול לנבא איך זה ישפיע על המוח שלו.

3. לא יודע.

"איך אני יודע מתי התזוזות במוח הם תוצאה של אשליה ומתי של מציאות" ? אתה לא. שאל כל סכיזופרן מצוי על הקולות שהוא שומע. זה קצת מזכיר את שאלה איך אפשר להפריך תיאוריה מדעית, הרי ההפרכה מבוססת על תיאוריות אחרות, ועל מכשירים שנבנו בעזרת תיאוריות אחרות, כך שיכול להיות שההפרכה מופרכת. התשובה בשני המקרים היא שבאמת אי אפשר לדעת, אפשר רק להעניק סבירויות: אם כל התיאוריות האחרות מתאימות זו לזו ועומדות בהתאמה עם תצפיות, סביר שהחדשה מוטעית. אם חוויה מתאימה למיליארדי הקונספציות שיש לנו על העולם, סביר לתת לה להנות מהספק. אחרת, כדאי לבדוק טוב אם היא לא מוטעית. זאת הסיבה שאני לא מאמין באורי-גלריזם למרות שהעיניים שלי נשבעות שהוא כופף את הכפית מרחוק. הרגשת הרצון החופשי נראית לי כשייכת לזן הזה של החוויות שלנו.
בין גוף ונפש 276428
זהו שאתה, כפיזיקליסט גמור, לא יכול "להבין". כי להבין זו פעולה מנטלית. וכל הנסיונות שלנו לדבר, להסביר, להבין ולהגדיר (בהגיון) הם חסרי שחר. ממש כמו הנסיון שלי להסביר למחשב שלי מה זה "רצון". אני יכול לעמוד מולו ולברבר על "התבונה הטהורה" כמה שמתחשק לי, אבל עד שאני אדליק את הביט שמדליק את הנורה של "הבנתי", אין שום טעם לדברי. וגם אז הוא לא "הבין" אלא רק נדלקה לו המנורה.
לכן, אם אתה מוגדר כפיזיקליסט-מוניסט, אתה לא יכול (כלומר זה לא הוגן) לדרוש "להבין" כי אין לך את היכולת (Capacity) הזו. זו יכולת רק של דואליסטים ואידיאליסטים. אתה, רק תגיד איזה ביט צריך להדליק לך במוח ואז נדליק לך אותו בשמחה.

או מזווית אחרת, השפה המדוברת שלנו כוללת מילים שמתיחסות לישויות ופעולות מנטליות (כמו "להבין", "רצון" וכו'). כשאתה משתמש במילים האלו, אתה סותר את הגדרתך כפיזיקליסט והבקשה שלך "להבין" היא חסרת משמעות.

----
לעניין האשליה מול מציאות, גם כאן אתה נשען על מונחים מחוץ לתחום שלך. תנסה להסביר את ההבדל בין אשליה למציאות בלי להשתמש במילים מהעולם המנטלי שבהם השתמשת ("לדעת" "להעניק סבירות", "לא מאמין" "קונספציות" "להנות מהספק"). המחשב שלי לא מדליק ומכבה ביטים כי "סביר" בעיניו לעשות זאת. אז למה אתה לוקח לעצמך את הפרוילגיה הזו?. אתה פיזיקליסט מזויף :)
נדמה לי שאצל פיזיקליסט אמיתי לא יכול להיות הבדל בין אשליה למציאות ולא בין סכיזופרן לנורמלי. בסוף, אחרי כל האלגוריתמים, הממוצעים והסוכנים, או שהביט ON או שהוא OFF ואין לזה קשר (הכרחי) למה שקורה בחוץ.
בין גוף ונפש 276452
יש שפה שלא מבוססת על הנחת רצון חופשי? קשה מאוד לומר משהו כך שיישמע בבירור שלא רצית לומר אותו אלא הוא פשוט נאמר. אפשר פשוט לשלול מכל המילים האלה "להבין" וכו' את האוטנומיה שהן מנכסות לעצמן, אבל זה לא טבעי לשפה. יהיה מאוד מוזר לשמוע מישהו אומר משהו במונחים של קלט פלט. אני קולט (יש פה רמז למודעות) את אמירתך ופולט (רמז למודעות דווקא מכך שהאמירה לכאורה לא מודעת) שהיא שגויה (שיפוט בלי מודעות?) שפה מניחה משמעות, אם אין רצון חופשי אין משמעות - לך תייצג את זה בשפה.
בין גוף ונפש 276482
אם הבנתי את מה שאמרת, אז הוא שאמרתי.
(רק שאתה אמרת זאת יותר יפה)

שפות שלא מבוססות על הנחת הרצון החופשי:C, Pascal ,Calculus
בין גוף ונפש 276494
אני אנסה לחדד. נקודה חשובה היא שמדובר בהנחה בלבד. הנחה שהיא טבעית. השפות האנושיות נוצרו מתוך האדם וטבעי (לפחות בזמננו) שהאדם יתפוס את עצמו ראשית כבעל רצון חופשי. גם אם מישהו (אני למשל) מגיע למסקנה שאין בזה הגיון, אין לו יכולת ממשית לבטא את זה בלי להשתמש בשפה. גם אם אחליף את המילה לדעת בלהכיר או לרצות בלהחליט, תמיד ניתן יהיה לשמוע שם משהו רצוני/תודעתי. כשאתה מדבר על שפות כמו C, קלקולוס, ראשית, אתה מתבונן עליהן מבחוץ. הן לא שפות אם של אף אחד, קשה לנו לראות אותן כשפות אם של מחשבים כי אנחנו נתנו להם אותן. בוודאי ובוודיא שאדם לא יכול לבטא את עצמו בביטים. לפחות לא כל עוד הוא לא גדל על שפת ביטים. גם אם יגדל על שפה כזו, סביר להניח שלביטוייה תהיה משמעות בעיניו. כי הרגשת המשמעות טבעית לו. אין זה אומר שיש משמעות כלשהי. אם נתעקש על דימוי המכונה - אולי בורג טוען בשפה משלו שיש משמעות רצונית לפעולתו? ניקח כדוגמה את הגורמים המרכיבים אותנו - דנ"א, רנ"א, חלבונים ומולקולות אחרות. כבני אדם אנו מפרשים (לפעמים) את כל הקומפלקס הזה כשפה כימית. הגוף סופג פגיעה מבחוץ, קולטני כאב בעור משחררים כימיקלים שגוררים רצף תגובות המתורגמים לפולס חשמלי שעובר דרך נוירון חישתי למוח המתרגם זאת ככאב ואולי כסכנה. כל התיאור נגוע במשמעויות של שפה, למרות שהרבה אנשים יאמרו שאין שם רצון. בלימודי תיכון בסיסיים בביולוגיה אחרי זמן מה הצלחנו להשמיט את המילה "רוצה" מתהליכים ביולוגיים, אבל הנטיה הראשונית היתה להשתמש במילה זו. פשוט איסור מפורש של המורה שלי שנבע מתוך הגישה שאין לייחס רצון לתהליכים כאלה הביא להסטה מהמינוחים האלה - רוצה וכו'. נקודה אחרונה, קלקולוס, פסקל ו-C למרות הכל הם שפות שתוכננו על ידי אדם. ככל שמבינים אותן יותר רואים בהן בלוקים במקום פקודות קצרות ואפשר לומר שהתוכנה "רוצה" לעשות כך או אחרת. העובדה היא שכיצורים חיצוניים וכיוצרים של המערכת הזו איננו מבחינים במוטיבציה פנימית של המערכת אלא סבורים שכל שהיא עושה היא עושה מרצוננו (ואז נשאלת שאלת "משמעות" הבאגים). בקלקולוס אתה יכול לקחת את הפתרון העכשוי לפרדוקס זנון שמתבסס למיטב הבנתי (מנקודת מבט אחת) על כך שקבוע חלקי אינסוף שואף כרצוננו! לאפס אבל אינו אפס. שוב נכנס לכאן רצוננו. זנון יכול לטעון שאינו רוצה והפרדוקס שריר וקיים (למעשה פרמנידס דיבר על הגיחוך שבסוגי אינסוף שונים אם איני טועה). הרצון חודר לכל מקום כי הוא הנחה טבעית לנו. אני בטוח שגם כותב המאמר כשאינו שקוע בהרהורים על רמות נמוכות יותר אומר שהוא רוצה א' או ב' ומרגיש שהוא רוצה א' או ב' בלי לייחס זאת לתנועת ישויות מופשטות חלקיקיות. זה לא אומר שהוא טועה כשהוא גורס שזה תמיד נובע מתנועה אקראית או דטרמיניסטית (או צירוף) של חלקיקים (ואולי מהשלם כולו). ולכן איני סבור שביקורת מנקודת ראות של שפה היא מהותית. התייחסות נרחבת לנושא - ג'ון לוק treatise concerning human understanding
בין גוף ונפש 276530
אני מהלך עכשיו על שפת השכל שלי. נשיפה אחת שלך ואני עף לתהום. אז אנא, תנשום מהאף ובזהירות.
אני אנסה לסכם את הבנתי עד כאן.

שכ"ג אומר:
בשפה המדוברת אנחנו מבינים מה זה "רצון חופשי" אבל אני רוצה להבין לוגית או פיזיקלית (או משהו אחר יותר טוב מסתם אינטואיטיבית)

המסביר עונה:
אי אפשר לגרום לך להבין (יותר מאינטואיטיבית) כי:
---א. הסבר לוגי/מתמטי אינו אפשרי בגלל המעגליות/הסתירה של הסבר "עצמי" (תגובה 276270).
---ב. הסבר פיזיקלי, אם קיים, איננו ידוע עדיין.
---ג. לעת עתה לא עולה על דעתינו סוג אחר של הסבר.

לכן, יתכן שיש ויתכן שאין רצון חופשי.

שכ"ג בוחר (בתגובה 276268): אם כך, אז אני *מעדיף* להניח שאין רצון חופשי.

המסביר מנדנד: כרצונך. אבל עכשיו אני רוצה להבין מה זה *מעדיף* אם לא רצון חופשי.

אייל אבישר מתערב: שקט ילדים! הרי אין לנו שפה לשוחח בה אם לא מניחים רצון חופשי.

זה מה שהיה לנו שם?
בין גוף ונפש 276536
טוב אולי אפשר לסכם את זה כך :) אני אישית "מעדיף" אי רצון חופשי מובנת לי העדפה אחרת ובטח השהיית שיפוט. וסייג לחכמה שתיקה - משפט שאיבדתי את המעקב אם הוא לשון סגי נהור או כפשוטו.
בין גוף ונפש 276657
''מעדיף'' הוא לא עניין של רצון חופשי דווקא, אלא של רצון בכלל. ''רצון'' הוא מושג מאד שימושי, ואין לי שום התנגדות להשתמש גם ב''רצון חופשי'' כמשהו שמתאר את ההרגשות שלנו.

אולי אתה מתכוון למשהו טיפה שונה, נימוק שמישהו פעם זרק לי. הוא אמר שאין טעם להתווכח איתי, כי אם אין רצון חופשי הרי שגם האמונה שאין רצון חופשי כפויה עלי וחבל על הזמן שלו. זה, בעיני, נימוק לא משכנע, שכן קלט מתאים לפונקציות ההערכה שלי את העולם יגרמו להן לתת פלט שונה (או לפחות כך אני מקווה).
בין גוף ונפש 276747
קודם כל אני חושב, בכנות, שכתבת מאמר יפה מאוד שבהחלט חימם (אם לא שרף) את הביטים בCPU של רבים מאיתנו. ועל זה ברכותי ותודתי.

שנית, אני לא חושב שיש בינינו ויכוח ממשי במישור המעשי. ואם היה, הייתה בעמדת נחיתות לא הוגנת, כי אני טוען ש"אולי יש ואולי אין" ואתה טוען שאין.

אני כמובן לא טוען (בשפה המדוברת) שאתה אידיוט שלא יכול להבין ונדמה לי, שבמישור הזה, אתה לא טוען שאין רצון חופשי. כך גם הצהרת בתחילת המאמר.

רק כשאנו יורדים (או עולים) למישור האינטלקטואלי, שבו לא מספיק להבין אינטואיטיבית, יש בינינו מה שנראה (אולי) כחילוקי דעות, ורק אם אתה אומר שאתה כבר יודע (לא רק מניח לצורך חקירה) שאין רצון חופשי או אם אתה אומר שאתה יודע (לא רק מניח) שאתה כולך פיזיקה.
כי להבנתי, אם אתה באמת כולך פיזיקלי, אז אין לך "הבנה" וגם לא פונקציית "הערכה" שאפשר לתת לה קלט שיפיח בך חזרה רוח של "הבנה". אם אתה רק פיזיקה אז "הבנה" אינה אלא סברוטינה שבסופו שלדבר מדליקה ביט שמדליק מנורה ואם זה המצב, אז אפשר לדלג על הסברוטינה (עם איזה קצר או Patch) ולהדליק לך את המנורה גם בלי שתבין.
בין גוף ונפש 276799
אבל אם "הבנה אינה אלא סברוטינה ש...מדליקה מנורה", אז *אי אפשר* להדליק את המנורה בלי שתבין; ממש כשם שאם חום הוא אנרגיה קינטית של חלקיקים, אינך יכול להעלות את האנרגיה הקינטית של חלקיקים בלי שהאובייקט יתחמם.
בין גוף ונפש 277079
אני לא בטוח אם סתם לא הבנתי או שאני שבוי באיזו פרדיגמה שלא מאפשרת לי להבין את ההבדל.

עם מה שיש לי כרגע, אני יכול להתחליף את הסיפור על המחשב ולספר שאני עומד מול קומקום ומנסה להסביר לו מה זה "רצון". ואני יודע שהוא הבין כשהוא שורק. ואז לשאול, אם במקום לדבר ולהסביר לו בהגיון מה זה רצון, הייתי רק מדליק את הגז, אז אחרי שלוש דקות, כשהוא היה שורק, בלי שאני אדבר, אפשר היה לומר שהוא "הבין"?

יכול להיות שהטענה הפיזיקליסטית היא כזו:
יש איזה תהליך פיזיקלי (כמו הדלקת ביטים, חימום, רתיחה, תנועה) שאנחנו עדיין לא מכירים, כמו שפעם לא ידעו על רתיחה, והוא התהליך שקורה כשאנחנו "מבינים". אז אנחנו קוראים לתהליך הפיזיקלי הזה (במקום תהליך X) "הבנה", למרות שעדיין לא ידוע לנו בדיוק מה התהליך. זה בסדר.

אבל ביום שנבין את התהליך, במושגים פיזיקליים, האם יתכן שלא נוכל לשחזר או לקצר אותו באמצעים פיזיקליים, כמו חימום, לחיצה, דחיפה, פרוק, פיצוץ או מה שיהיה אותו תהליך חדש? וכשנעשה זאת, האם נוכל לומר שקרתה "הבנה" במובן שלו אנחנו מתכוונים בשפה המדוברת?

כלומר, נדמה לי שבשביל להיות פיזיקליסט-מוניסט צריך לטעון:
קיים תהליך פיזיקלי שקורה/מותחל (Triggered) אך ורק עלידי "הבנה" ולא שום גורם פיזיקלי אחר.

אבל אם זה מה שאנחנו טוענים אז אנחנו דואליסטים.
בין גוף ונפש 277976
השפעת די עברה (תודה), אבל את התגובה הזו אני עדיין לא מצליח להבין...

בפסקה עם הקומקום לא הבנתי עדיין לאן אתה חותר, וזה מפריע לי להבין את ניסוי המחשבה. התגובה היבשושית היא: אתה טועה, קומוקמים לא יכולים להבין, והשריקה מעידה על משהו אחר.

הבנה היא איזשהו תהליך פיזיקלי שאנחנו עדיין לא מכירים - כן. אם כי ככזו, מצבה עדיין יותר קשה משל הרתיחה לפני שהתגלתה המכניקה הסטטיסטית: בכל תקופה שבה היתה פיזיקה, הפיזיקה יכלה להגיד די הרבה על רתיחה, להגדיר אותה במדויק, ולמצוא חוקים אודותיה. בגלותה את ההסבר המכני-סטטיסטי לרתיחה, הפיזיקה הצליחה להסביר ולהבין את הרתיחה בצורה הרבה יותר טובה, אבל זה לא שהיא הפכה ממשהו לא-פיזיקלי לכן-פיזיקלי, ואפילו לא קפצה בחדות מעולם הדברים הלא-מובנים לעולם הדברים הכן-מובנים. *הבנה*, לעומת זאת, היא לדעתי תהליך פיזיקלי - אבל זו השערה פילוסופית בלבד, שבשלב זה אין לפיזיקה הרבה מה לעשות איתה. כל ההבחנות בפסקה הזו כנראה לא משנות הרבה לפתיל שלנו, אבל כל עוד אני לא מבין על מה אנחנו מדברים, אני אבהיר גם דברים פחות קריטיים.

"אבל ביום שנבין את התהליך, במושגים פיזיקליים, האם יתכן שלא נוכל לשחזר או לקצר אותו באמצעים פיזיקליים, כמו חימום, לחיצה, דחיפה, פרוק, פיצוץ או מה שיהיה אותו תהליך חדש?"

זה השלב שבו באמת איבדתי אותך. כל פעם שאתה מבין משהו, אתה משחזר את תהליך ההבנה באמצעים פיזיקליים. האם אתה שואל אם לדעתי אפשר יהיה ליצור הבנה מחוץ למוח? במעבדה? או לשתול לי אלקטרודות במוח ובעזרת זרמים חשמליים מתאימים להביא אותי למצב שאני מבין את תורת היחסות הכללית, בלי שלמדתי בכלל פיזיקה? (כל אלה שאלות סבירות, ויש לי גם תשובות מוכנות, אבל אני רוצה קודם להבין אם זה באמת מה שאתה שואל).
בין גוף ונפש 278104
אני שמח לשמוע שהשפעת מאחוריך. רצוי להתמיד עם תה חם עוד מספר ימים. אבל יתכן שגם זה לא יעזור להבנתך כי לי אין שפעת וגם אני לא בטוח שאני מבין.

נעזוב את הקומקום שהיה תגובה על תגובה על תגובה, וננסה להתרכז בעיקר. אני מנסה לדמין מעבדה שבה אני ואתה לבורנטים שמסתכלים מבחוץ. בתוך המעבדה יש איש (שוטה) שהוא כלו פיזיקלי ועליו אנחנו לומדים.

אני ואתה מבינים איש את רעהו (במשמעות המקובלת) ואנחנו בודקים את ההיפותזה שבחפץ שבמעבדה - האיש - מתקיים תהליך פיזיקלי, שנקרא ''הבנה'', כשאנחנו שולחים לו אתות מסוימים של הסבר. אנחנו שמים לב שכאשר אנחנו מסבירים משהו (כמו מה זה ''רצון''), החפץ פולט את רצף האותות ה-ב-נ-ת-י.

אז אנחנו מחברים את החפץ לכל מני מכשירי מדידה ורנטגן וכו' כדי לראות מה קורה בפנים. בסוף אנחנו מבחינים בדיוק מה קורה שם. לשם פשטות (כי אני לא יודע פיזיקה) נגיד שרואים ניורון אחד שזז במילימטר שמאלה, כל פעם שאנחנו חוזרים על ההסבר, והתזוזה הזאת מפעילה סדרה סיבתית של אירועים שבסופם הוא פולט ה-ב-נ-ת-י.

אז אני שואל אם, במקום להסביר, ניקח פינצטה ונזיז את הניורון ההוא במילימטר שמאלה וכתוצאה מכך החפץ יפלוט ה-ב-נ-ת-י, אתה, עמיתי הלבורנט, תוכל להגיד לי (בשפה המדוברת) שהחפץ הבין.
בין גוף ונפש 278210
אוקיי, שאלה ברורה. ולא קלה.

צריך להיזהר כאן עם השפה. ניקח שלוש סיטואציות הרבה יותר ברורות, ועל שלושתן אני מזמין אותך לחשוב קצת, ולענות "האם יוסי רואה משולש אדום?"

1. בחדר עם תאורה טובה, אנו שמים לפני יוסי משולש מנייר אדום. יוסי אומר "אני רואה משולש אדום".

2. אנו שמים לפני יוסי משולש צהוב, ובאמצעות תאורה ערמומית גורמים לו להיראות אדום מהזווית של יוסי. יוסי אומר "אני רואה משולש אדום".

3. אנו שמים לפני יוסי משולש אדום, ובאמצעות תאורה ערמומית גורמים לו להיראות צהוב מהזווית של יוסי. יוסי אומר "אני רואה משולש צהוב".

4. אנו לא שמים שום משולש לפני יוסי, ובמקום זאת מכוונים אלקטרודות לרשתית שלו, ומגרים אותה כאילו היה לפני יוסי משולש אדום. יוסי אומר "אני רואה משולש אדום".

במקרה 1 אני אומר ללא היסוס שיוסי אכן רואה משולש אדום. בשאר המקרים אני באמת ובתמים לא יודע מה לומר, למרות שהסיטואציה ברורה לחלוטין. מהאמירה שיוסי רואה משולש אדום, אנו כברירת מחדל מבינים שני אספקטים - שהיה באמת משולש אדום שיוסי התסכל עליו (האספקט החיצוני), ושבתודעתו נרשם משולש אדום (האספקט הפנימי). בהרבה הקשרים, אחד בלבד משני האספקטים יספיק לנו כדי לומר את האמירה - אבל זה יכול גם להיות מטעה.

המקרה של "להבין" נראה לי דומה, ואולי עוד יותר מסובך. ניקח דוגמה קונקרטית של להבין משהו - להבין סיפור, למשל. נשמע לי אפשרי קונצפטואלית שבמעבדה שלך נוכל, בעזרת אלקטרודות, לגרום ליוסי לחשוב ולטעון "הבנתי את הסיפור שסיפרתם לי זה עתה", גם אם לא סיפרנו לו בכלל סיפור. יש כאן שתי אפשרויות: יכול להיות שחוץ מלשתול לו עם האלקטרודות את תחושת ההבנה, שתלנו לו גם זיכרון של סיפור שלם שכאילו סיפרנו לו, ואז הוא יוכל למשל לענות על שאלות על הסיפור. ויכול להיות שלא העברנו לו שום סיפור, בשום דרך, אלא ממש רק תחושה כמו אחרי הבנת סיפור - ואז, אם נשאל אותו שאלות על הסיפור, הוא יגלה למרבה בלבולו שהוא לא זוכר את הסיפור, ואולי יישרפו האלקטרודות, או משהו.

כפיזיקליסט, האפשרות הראשונה (שתילת סיפור) נראית לי בוודאי אפשרית קונצפטואלית, הסוג השני (שתילת הבנה "ריקה") - אולי אפשרית, אבל לא אפול מהכיסא אם לא (כי אולי תחושת ההבנה מחווטת במוח כך שהיא חייבת להיות מלווה בייצוג מוחי ממשי של מה שהובן). אבל, והנה אני עונה סוף סוף לשאלתך - בשני המקרים אני לא בטוח מה לענות לשאלה "האם יוסי הבין את הסיפור" - והסיבה לאי-בטחוני היא, כמו בדוגמת המשולשים, שהשפה שלנו לא חד-משמעית כאן.
בין גוף ונפש 278259
אני חייב לסייג את דברי ולומר שבדיון הזה, כשאני מציע דעה אחרת, אני עושה זאת בע"מ. לא שהחלופה שאני מציע עדיפה על שלך אלא רק שאולי היא קיימת.

נדמה לי שחלק מהבלבול בדוגמה שלך נובע מזה שאתה מתיחס (במובלע) אל יוסי כאל אדם ולא חפץ. כשאתה מחליף את "יוסי רואה" ב"ליוסי יש *תחושה* שהוא רואה", כשאתה אומר "לגרום ליוסי לחשוב ולטעון", אתה אומר (בשפה המדוברת) שהוא בנאדם ומרחיק את הבעיה באמצעות מה ששכ"ג כינה "סוכנים". אם תנסה לנסח את דבריך לגבי יוסי רק במילים שאותם אנחנו מבינים במושגים אמפיריים-מדידים, יהיה לנו יותר קל לחקור את הדוגמה.

הדוגמה הזאת של יוסי, הגם שהיא מזכירה משהו את סיפור המעבדה שלי, איננה ממש דומה לו. בגלל שבארבעת הגרסאות שהצעת אתה משנה מצבים פיזיקליים *מחוץ* ליוסי ושואל מה הוא רואה או יש לו אשליה שהוא רואה. ולכולנו ברור שהחושים לפעמים מטעים - על זה אין וויכוח. השאלה היא אם אתה יכול לשנות משהו פיזיקלי *בתוך* יוסי ולגרום לו כך, לראות או להשלות את עצמו שהוא רואה (כאן אפשר להבחין באשליה כ"סוכן" במקום ראיה). לכן נראה לי שכל ארבעת הגרסאות של הניסוי שלך, לגבי הדיון שלנו, הן אחת.
וזו לא מוכיחה שהתהליך הפיזיקלי של אשליה, במוחו של יוסי, אותחל באמצעים פיזיקליים. הרי יכולת להוסיף גרסא חמישית שבה הוא "רואה" משולש אדום בחלומו.

גם הפיסקה לגבי הבנת הסיפור לא מקרבת אותנו לפתרון. לשתול בחפץ את הסיפר ולתת לו להשיב על שאלות, זה מה שאנחנו עושים כבר שנים עם מחשבים, ובכל זאת אנחנו לא אומרים (אלא בהשאלה) שהמחשב מבין או יודע, כמו שאנחנו לא אומרים שספר הטלפונים יודע את מספר הטלפון שלי. המספר רק רשום שם. לכן שתילת סיפור היא אפשרית (לא רק קונצפטואלית) אבל היא לא שתילת ידע או הבנה וממילא איננה פותרת את הבעיה.

אני נוטה להסכים איתך, שהסיבה לאי-בטחוננו נעוצה בשפה שיש לנו. יש מילים שאנחנו לא מסוגלים לייחס (אלא בהשאלה) לחפצים פיזיקליים למרות שלמילים הללו יש, בלי ספק, גם אספקט פיזיקלי. למשל, אהבה (או סתם חרמנות) אפשר לפעמים לזהות עלידי תופעות פיזיקליות. כשמתישבת לידך בחורה שופעת ניתן לפעמים לראות תזוזה פיזיקלית (באזור שמתחת לחגורה) ולנחש את תחושותיך. אבל לא יעלה על דעתינו לומר ש"שולחן אוהב" (או חרמן) אפילו אם אותה בחורה מתישבת עליו ושוברת לו רגל. אם היא שופעת מאוד, יתכן שישברו לשולחן כל הרגליים אבל לא תגיד ש"ליבו נשבר".

לסיכום הבנתי, פיזיקליסט מוחלט טוען בעצם שאדם הוא חפץ (אומנם משוכלל אבל בכ"ז חפץ). וכשהוא עושה זאת נדמה לי שהוא מוותר מראש על האפשרות לייחס לו מילים כמו הבנה, תחושה, רצון או אהבה. ואז הטענה שאין לו אפינים (Features) כאלו היא ... (מה עוד לא נאמר עליה?).
בין גוף ונפש 278525
אה, אתה מדבר על *זה*.

האמת שנדמה לי שיש זן של פיזיקליזם כמו שאתה מתאר (קוראים להם "אלימיניטביסטים". אבל רוב הפיזיקליסטים, כמוני, חושבים שאפשר ואף צריך להמשיך לייחס לאנשים מילים כמו הבנה, תחושה, רצון או אהבה. הרי אנחנו אומרים "רצון הוא תבנית כזו וכזו של פעילות בנוירונים". איך ייתכן לוגית להסיק מזה שהרצון לא קיים?

אתה זה שהחליט לשים אדם אחר במעבדה, ולהתייחס אליו כאובייקט בלבד. אם אתה עושה את זה, ומתעלם ממה שאתה יודע בגוף ראשון, אז אולי יש באמת בעיה לקרוא לדברים "רצון" ו"הבנה". אבל אני לא שוכח מאיפה באתי: החוויות שלי של הבנה ורצון הן בסיסיות יותר מכל אמונה פיזיקליסטית. אני לא רואה למה אני צריך לוותר עליהן בגלל שאני מזהה אותן כתהליכים פיזיקליים.

אם עכשיו אתה חוזר לקרוא שוב את תשובתי הקודמת, אני רואה שהעניין עם ה"רואה משולש אדום" לא הובן: המטרה לא היתה להגיד שזה דומה במשהו להבנה, אלא רק להדגים את הבעיה בשפה: להראות את הדואליות שיש במשמעות המשפט "יוסי רואה..." - דואליות שיש לטענתי במשפט "יוסי מבין...". אבל זו רק בעיה לשונית, שאני מקווה שלאחר שמזהים אותה לא צריכה יותר להפריע להבנה (של ההבנה).
בין גוף ונפש 278645
מה *זה* לא פיזיקה?
אחרי שביזבזתי את כל התחמושת אתה אומר לי שיריתי על איזה זן שולי? עכשיו אני מבין עוד פחות.
כי שאומרים לי על אוביקט שהוא לגמרי פיזיקלי, אני לא מוצא מקום אחר לחקור אותו, מלבד מעבדה. מה הטעם להשכיב חפצים על ספת הפסיכיאטר?

אני בהחלט מקבל את הטענה ש"הפעולות רוחניות" (הבנה, האשליה, הדמיון, הרצון, הפחד וכו'), באות לידי ביטוי פיזיקלי. אם הדוגמה הקודמת שלי לא הבהירה זאת, אפשר להזכר בנתניהו שהזיע בטלויזיה מפחד. אין ספק שהזעה הזו היא תוצאה של תהליכים פיזיקליים. מה שמציק לי זה מה *מאתחל* את התהליכים הללו.
ואם תהליך זהה מאותחל עלידי פינצטה אז האם גם אפשר לומר שאותה "פעולה רוחנית" קרתה?

כלומר, אם אתה אומר שהפיזיקליסט מהזן שלך מניח שיש משהו לא פיזיקלי שמאתחל את התהליכים הללו, אז אני מבין (וסתם קורא לזן שלך דואליסט). אבל אם אתה אומר שגם הזן שלך טוען ש*הכל* פיזיקלי, אז אני מחזיר את האוביקט למעבדה.

ויכול להיות שאני צריך גרר לצאת מהפרדיגמה שלי.
בין גוף ונפש 278801
"כי שאומרים לי על אוביקט שהוא לגמרי פיזיקלי, אני לא מוצא מקום אחר לחקור אותו, מלבד מעבדה"

מכיוון שבמקרה היחודי של התודעה יש לנו מידע בגוף ראשון, אני לא רואה סיבה להתעלם ממנו, ואני עדיין חושב שהיא פיזיקלית לחלוטין (כולל מה שמאתחל את התהליך, כולל הכל).

"אם תהליך זהה מאותחל עלידי פינצטה אז האם גם אפשר לומר שאותה "פעולה רוחנית" קרתה?"
להשקפתי, כן (אבל בערבון מוגבל. אתה מדבר במטאפורות (עם פינצטה), ואני מניח שאני מבין מה הנמשל שאתה מתכוון אליו, אבל כשהדברים תלויים בניואנסים עדינים זה קצת בעייתי).
בין גוף ונפש 278885
"להשקפתי" זה בסדר.
התרוץ שבגינו אני לא מקבל את השקפתך כ"עובדה מדעית" אלא רק כהיפותזה אפשרית, הוא שאתה נשען על "מידע בגוף ראשון" לצורך הוכחה אוביקטיבית. וכמה אוביקטיבית יכולה להיות חקירה סוביקטיבית של עצמי? לדעתי זו משענת קנה רצוץ בגלל הבעיה המעגלית שנגענו בה קודם (עם ונטגשטיין וכו').

אני חושב שהבנת את משל הפינצטה ואין צורך לדבר על דברים יותר קטנים. הרי עוד לא הגענו לשלב המדידות ממש. יש איזה יתרון/חסרון לגודל כשחושבים על הענינים האלו?

אבל האמת גם, שלמרות שאני חילוני גמור, יש לי איזה הרגשה של "חרדת קודש" כשנדמה לי שאתה מתקרב להוכחה שהכל פיזיקלי. אני לא רוצה (וזה "אי רצון חופשי") שתצליח.

אז אם לא נראה לך שאנחנו על סף תרומה משמעותית לאנושות, אני מבקש לפרוש.
בין גוף ונפש 278950
"הוכחה" ותרומה משמעותית אני בספק אם ניתן לתת בנושאים מסוג זה. "מגבלות היכולת האנושית" נאמר. מה ניתן לומר על סמים משני תודעה? אם במקום הפינצטה נחשוב על תרופות אנטי-דכאוניות (פרוזאק, סרוקסט, הסומה של האקסלי) או סמים חברתיים כמו אקסטזי וסמי מצב רוח כאופיואידים האם זה יתרום משהו לדיון בקשר בין גוף-נפש פיזיקליות-רצון חופשי וכו'? נראה לי שכן כי יש לי תחושה ש-"מידת הקרבה" שלהם לתודעה והאינטראקציה שלהם איתה גדולה יותר... על פניו.
בין גוף ונפש 282272
אני חושב שהשפה מתמודדת בקלות (ללא שמץ של דואליות) עם המצבים שהצגת למעלה. יוסי בהחלט רואה משולש אדום בכל הדוגמאות כולן. המקרה המיוחד הוא בדוגמה הראשונה בה יוסי רואה (אולי בלי שיהיה מודע לכך, אבל זה לא ממש משנה) את המשולש האדום.

לא הבנתי היכן הבעיה בתגובה 278104. מדוע (במישור העקרוני) הזזת מרכיבים במוחו של יוסי לא יכולה לממש מצב בו יוסי מבין משהו חדש שלא הוסבר לו? אם ניתן לבצע מניפולציה פיזית ישירה (ומדויקת) על המוח כך שהוא יגיע למצב שזהה למצב בו הפעלנו מניפולציה פיזית עקיפה (הרעדת עור התוף לשם העברת מסרים), למה לנו להניח שהמצב הראשון יוביל להבנה והשני רק לסימלוץ של הבנה‏1?

________
1 ומה ההבדל בין משהו פיזי (תאורתי), שמספק באופן משכנע ומושלם OUTPUT של אדם לבין אדם?
בין גוף ונפש 282301
עוף-טופיקי למדי, אבל הנה משהו מעניין:

מישהו (הפונז?) כבר הזכיר כאן כאשר אנחנו רואים "אדום" מה שקורה הוא שגם הקולטנים ל"אדום" וגם הקולטנים ל"ירוק" מגיבים, ועפ"י היחס בין הפולס של ה"ירוקים" לפולס של ה"אדומים" מחליט המוח איזה צבע הוא "רואה". אין שום אורך גל שמפעיל רק קולטנים לצבע מסויים.

דאוקינס העלה את השאלה המעניינת מה יקרה אם נגרה באופן מלאכותי *רק* את הקולטנים ל"ירוק". האם נקבל תחושה של סופר-ואללה-משהו-משהו-ירוק, צבע חדש שמעולם לא חווינו כמותו, ירוק שלידו כל הירוקים הטבעיים מחוירים באימה? נשמע לי ניסוי מדליק.

(כמובן צריך להזהר כאן, מאחר וייתכן שהמוח יעוף על חלוקה באפס)
בין גוף ונפש 282450
אם כך, איך מוגדרים (אופרציונלית) הקולטנים לאדום לעומת הקולטנים לירוק, ומדוע קוראים להם כך?
בין גוף ונפש 282459
ההגדרה האופרציונלית שלהם היא (נראה לי ככה, אני לא ביולוג) ע"פ פונקציית התגובה שלהם לאורכי גל שונים.
בין גוף ונפש 282470
אני חושב שעוורי צבעים שרק סוג אחד של קולטנים מתפקד אצלם, צריכים להיות מסוגלים לראות את הצבעים שאתה מדבר עליהם.

בספר של פיינמן (Lectures on Physics) מיוחד פרק מרתק לנושא.
בין גוף ונפש 282549
נדמה לי שלעוורי הצבעים (או לפחות רובם המכריע) יש שני סוגי מדוכים (מילה שלמדתי מהלינק של איזי). מכל מקום, הם לא יכולים להשוות את ה"ירוק" שהם רואים ל"ירוק" הרגיל.

אתה יכול להיות יותר ספציפי בקשר לפיינמן? באיזה כרך ובאיזה פרק?
בין גוף ונפש 282588
יש גם מיעוט מונוכרומטי, ואפילו מיעוט זעום ‏1 של כאלה שאינם רואים שום צבע ורק קולטני עוצמת ההארה מתפקדים אצלם. עצם קיום התופעות תרם למחקר המדעי.

כרך ראשון, פרק 35 (שבאופן מפתיע נקרא color vision).

1 שמעניק משמעות חדשה לביטוי "אין חזון נפרץ".
בין גוף ונפש 282602
תודה.
בין גוף ונפש 282563
זה לא מה שקוראים פוספינים (phosphenes)?
בין גוף ונפש 282567
אין לי מושג. הפוספינים שלי לא מצטיינים בצבעוניות מיוחדת.
בין גוף ונפש 282451
באמת אתה לא רואה דואליות? מה בכלל משותף בין מקרה 3 למקרה 4 שרלוונטי לטענה "יוסי רואה משולש אדום"? (לנוחיות הקהל: מדובר על תגובה 278210)

(אחרי שנברר את הסוגיה הזו, יהיה טעם לחזור לעניין ההבנה.)

ל-‏1, בהנחה שאתה שואל ברצינות: מה כולל output של אדם? גם את היכולת לנתח אותו עם אזמל ולבודד תאי דם ועצב? אם לא, אז הנה לך הבדל. אם כן, אני צריך שתבהיר יותר את ניסוי המחשבה:מה זה הדבר הזה ש(יהיה מי שיחשוב ש)אינו אדם, ולמה יש סיבה לחשוב שאינו אדם?
בין גוף ונפש 282474
צריך אולי לזכור ש"ראיה" זה לא רק הקולטנים בעין - 3 סוגי "צבע", עצמת אור, זויות וקווים - אלא כל המערכת שעומדת מאחריה. התאים שרגישים לצבע משלים, ההעברה של ה"מידע" דרך הסיב האופטי, 'צטלבות שמעבירה מעין שמאל לצד ימין ולהיפך, ועד חמישה אזורים ויזואליים במוח ה"מפענחים" ונותנים "משמעות" למה שאתה רואה. לדוגמא, אוליבר סאקס כתב לפני כמה שנים מאמר ארוך ומרגש (עד דמעות) בניו יורקר על אישה שחלתה במחלה נדירה שגרמה לניוון היכולת "לראות" ולקרא. לאט לאט היא החלה לראות מטושטש או רק כתמי צבע, אור וצל. העין שלה תפקדה 100% והבעיה היתה באחד (או כמה, אני לא זוכר) מאזורי הראיה שבאונה האחורית של המוח. בהתחלה למשל היא היתה יכולה לזהות קוים ישרים ומאונכים ולדעת שהיא "רואה" את האות H אבל לאט לאט היא איבדה את הכושר לקשור את המידע החושי ולהביא אולו לכלל משהו בעל משמעות לאורגניזם ביולוגי שצריך לתפקד בעולם.
בין גוף ונפש 282619
במחשבה שנייה (טוב, שלישית) אתה צודק. בשפה עצמה אכן קיימת דואליות מסוימת ואנשים שונים מתכוונים לדברים שונים כשהם אומרים "לראות". מה שבלבל אותי בין השפה לבין השפה האישית שלי הוא - זה נראה לי מובן מאליו שהחלק הטכני של פגיעת פוטון *בחפץ ממשי*, הגעתו אל הקולטנים וגירוים הוא רק חלק (לאו דווקא הכרחי) בדבר אותו אנו מכנים "ראייה".

כאשר אני רואה אישה בלונדינית‏1, זה לא משנה אם היא עומדת מולי, אם היא אשליה אופטית, אם היא דמות על מסך הקולנוע, אם היא מוקרנת לי ישירות על הרשתית או אם אני רואה אותה במטריקס. בכל המקרים אני רואה אישה בלונדינית. ההבדלים הם לא בראייה אלא בטענות אונטולוגיות של "מה באמת יש שם, *למרות* שאני רואה בכל המקרים אישה בלונדינית". האם אני רואה אישה בלונדינית ממשית שעומדת מולי או שאני רואה דמות של אישה בלונדינית?

לא רק שאני לא רואה את ההבדל המהותי בין 3 ל-‏4 (ולכן אני חושב ששניהם הם ראייה), אני אפילו לא רואה את ההבדל המהותי בין 1 ל-‏4. הרי גם ב-‏1 אין זהות (גם אם יש חפיפה מאוד מסוימת) בין המשולש האדום שאנחנו רואים לבין "מה שבאמת נמצא שם". הרי, מה זה "באמת" משולש אדום אמיתי? אין דבר כזה.

_________
1 כמה זמן אפשר כבר להסתכל על משולשים אדומים, בלי להשתעמם?
בין גוף ונפש 282715
יכול להיות שהחמצת את הפואנטה של דוגמה 3: בדוגמה זו האיש מדווח "אני רואה משולש צהוב", למרות שאנו מהצד יודעים שהעצם המשולש שעליו הוא מסתכל הוא אדום דווקא, ושהוא רואה את העצם הזה. נדמה לי שלפי הטרמינולוגיה שאתה מבקש לאמץ כאן, אתה צריך דווקא לומר שהוא לא רואה משולש אדום, אלא צהוב. ואילו אני אשמח אם תסכים שלפחות בהקשרים מסוימים (של תיאור הסיטואציה הזו), טבעי (ונכון) להגיד שהוא רואה משולש אדום - לצד הקשרים אחרים של תיאור אותה סיטואציה, שבהם טבעי ונכון להגיד שהוא רואה משולש צהוב. הדואליות שאני טוען שקיימת בשפה אינה מתבטאת בכך שאנשים *שונים* מתכוונים לדברים שונים כשהם משתמשים בפועל "לראות", אלא ש*כל* האנשים - משתמשים נורמליים בשפה, לפחות (ואתה עושה רושם כזה) - מתכוונים לדברים שונים בהקשרים שונים.
אבל אני ראיתי! 282728
לא יודע. כאשר אני רואה אשליה אופטית, אני באמת רואה אותה, גם אם מישהו אומר לי שאין שם באמת משולש, או שיש למשולש צבע אחר ממה שיש לו באמת. באיזה הקשר אפשר להגיד לי שאני לא באמת רואה את אשר אני רואה?

אני לא חושב שטבעי (או נכון) להגיד שהוא רואה משולש אדום (הרי הוא בכלל לא רואה אדום - אין שום חלק במנגנון הראייה שלו שמדווח לו על צבע אדום). הוא אולי מסתכל על משולש אדום, אבל הוא לא רואה משולש אדום. באיזה הקשר נגיד שהוא רואה משולש אדום, כאשר הוא אומר לנו שהוא רואה משולש צהוב? אני חושש שהרושם שלך, שאני משתמש נורמלי בשפה, הוא בלתי מבוסס בעליל :) ‏1

אני הייתי פותר את הדואליות כך: הוא רואה משולש צהוב, למרות שאנו יודעים שזה משולש אדום.

__________
1 אבל יותר ברצינות: יש לך דוגמא מ"החיים" בה אנו אומרים בשפה טבעית (וצודקים) ש-X רואה Y, כאשר הוא (סוביקטיבית) רואה 'Y (ואנו יודעים שהוא רואה 'Y)? סתם כדי שאני אשתכנע סופית ואפסיק להציק לך.
אבל אני ראיתי! 282730
1 זה תופעה יומיומית. המוח שלנו "ממלא את החסר" כל הזמן, ומשלים צורות חסרות לצורות אותן אנחנו יודעים ומצפים לראות. זה קורה לא רק עם צורות אלא גם עם צבעים, וגם בשפה. הנה דוגמאות להשלמה של קווים חסרים:

אבל אני ראיתי! 282737
1 אבל תסכים איתי שהשלמת החסר שמבצע מוחנו זה חלק בלתי נפרד מהאופן בו מנגנון הראייה שלנו עובד. לדעתי, זה דווקא מחזק את התאור שלי. אני *כן* רואה משולש לבן בשתי הדוגמאות, למרות שאני יודע שבסה"כ מצוירות שם כמה צורות שחורות. השאלה שלי לירדן היתה: באיזה הקשר אפשר להגיד לי שאני לא רואה את המשולש הלבן (או שאני לא "באמת" רואה אותו)?

המקסימום שאפשר להגיד זה שלא הודפס שם משולש לבן (או אפילו להרחיק לכת ולהגיד שאין שם שום משולש לבן), אבל אני לא חושב שנכון להגיד שאני לא רואה אותו.
אבל אני ראיתי! 282866
אולי לא הבנתי בדיוק מא אתה מחפש. הציורים שהבאתי הם חלק מנסיון מעבדתי, ואז ברור זאתה יודע שאתה רואה משהו שאיננו קיים. אבל התופעה הזו קיימת בחיי היומיום בלי שתחשוב על הפער בין מה שאתה "רואה" לבין מה שבאמת קיים. אני שם "ראיה" במרכאות כי ברור לך שזה לא מצטמצם רק לפעילות העצבית ברשתית אלא לפעילות של המערכת העצבית כולה, כולל זכרון, רגשות, דמיון ועוד. עוד דוגמא שעולה בדעתי היא כשאתה מסתכל על ג'מבו בגובה 30000 רגל אתה רואה אותו מה זה קטן, אבל אתה לא חושב על האנשים בפנים כעל חגבים זעירים. המוח מבצע התאמה בין המידע החושי לבין הידע הכללי שיש לך. אתה אינך מודע לזה ואני חושב שבד"כ אתה גם לא חושב בהתפעמות על היכולת המושכללת הזו של המוח בשעה שאתה מביט במטוס. בעצם, יש דוגמאות נוספות עם השלכות פרקטיות כמו פינות של החדר - האם זה פונה אלינו או מאיתנו, דלת פתוחה - האם זה טרפז או מלבן, ועוד.
אבל אני ראיתי! 283001
אני לא מחפש דבר, זה היה סתם בעייה סמנטית. התאור שלך את האופן בו אנו רואים (הפינות, המטוסים וכו') היה מובן לי גם קודם. כל מה שאמרתי קודם הוא: "אתה לא יכול להגיד לי שאני לא רואה את אשר אני כן רואה, גם אם הוא לא "באמת" שם או מהותו שונה מהאופן בו אני רואה אותה". הבעיה היתה סמנטית (אני חושב שהשפה הטבעית לא מדייקת, אבל ברור לי כי זה לגיטימי ואפילו חיובי) ושכנעו אותי כבר שבהקשר מסוים הכוונה ב-"אתה לא רואה X" היא "X לא שם (או X קצת שונה), למרות שאתה חווה ראייה של X".
אבל אני ראיתי! 283002
נ.ב.: שים לב שאתה דווקא בוחר להשתמש בסמנטיקה עמה אני כן מסכים. "אז ברור שאתה יודע שאתה רואה משולש שאיננו קיים" מקובל עלי‏1 בניגוד ל "ואז ברור שאתה לא רואה משולש שאיננו קיים, למרות שאתה חווה את ראיית המשולש".

_________
1 זו רק העדפה אישית כמובן - אין לי כוונות להחליף את השפה.
אבל אני ראיתי! 283007
יהיו נודניקים שיגידו שהביטוי "אתה רואה משולש שאיננו קיים" בעייתי, כי מה שאינו קיים אינו יכול לפעול, גם לא על המוח שלך ("ראה אותי" לוחש לך המשולש הלא-קיים שרב"י לנקק, ומחייך אליך כאילו היה החתול מצ'שייר).

איזה מזל שאני לא נמנה עם הנודניקים ההם, הה?
אבל אני ראיתי! 283170
נו, צ'מע, ככה זה נודניקים.

הטענה שאפשר לראות‏1 משהו שלא קיים (או לראות משהו קיים באופן שונה לחלוטין מ"איך שהוא אוביקטיבית"), נשמעת לי כמו טענה טריוויאלית למדי.

באמת מזל שגם אני לא נודניק. הה!
________
1 לראות? אפילו לצלם!
אבל אני ראיתי! 282754
כשאתה אומר "X רואה Y" אתה עשוי להתכוון לשתי אמירות שונות:

1. קיים Y ו X רואה אותו (חיווי על המציאות האובייקטיבית. יכול להיות ש X רואה את Y בתור Z בכלל)
2. X חווה שהוא רואה את Y (חיווי על התפיסה של X, אולי Y בכלל לא קיים, כמו בדוגמאות שרון הביא)

אם כן, הקושי שנוצר כאן הוא רק עניין של הבהרה לאיזו משתי האפשרויות אתה מתכוון בסיטואציה מסויימת.
אבל אני ראיתי! 282790
שכנעתם אותי - אכן יש פה דואליות תלוית הקשר (אם כי אני עדיין חושב שהתאור בסוגריים ב-‏1 מפספס משהו).
אבל אני ראיתי! 282851
הערה קטנה: בד"כ הכוונה היא לשתי האפשרויות יחד, כלומר כשמישהו רואה משהו אנחנו מניחים שהמשהו הזה קיים פחות או יותר בצורה שהמישהו חווה אותו. לכן לא מתעכבים הרבה על פשר המשפט.
אבל אני ראיתי! 282773
1 מה רע בעיוורון צבעים? הנה: "דובי רואה את המכונית הירוקה שלו", למרות שלדובי אין ספק שהמכונית שלו היא דווקא כחולה, וכבר פעמים מספר נתגלה חוסר העקביות הזה בין דיווחים הסובייקטיביים של דובי לבין מה שכתוב לו ברשיון הרכב.
בין גוף ונפש 276478
הוא יכול ''להבין'' בדיוק באותה המידה שהוא יכול ''לאכול''. השוואה למחשב היא בסדר גמור, אבל האחת שאתה עשית לא הייתה נכונה.
בין גוף ונפש 276483
לא הבנתי. תסביר?

(איך קוראים לצעצוע הזה שהיה צריך להאכיל? תאמגוצ'י או משהו כזה.)
בין גוף ונפש 276637
אני לא מתכחש לקיומה של פעילות מנטלית ולקיומה של תודעה. הטענה שתפיסה פיזיקליסטית של המציאות גוזרת עלי להפוך לרובוט שאסור לו להשתמש באבסטרקציות כמו "אשליה" "תחושה" "רצון חופשי" "אמונה" "ספק" וכיו"ב, והוא חייב להסתפק בתאור המציאות ברמה הרדוקציונית המכסימלית פשוט לא רצינית. רק אידיוט גמור ינסה לפתור את משוואת שרדינגר של המוח כדי לראות אם בין הפתרונות נמצא גם משהו שנוכל לייחס אותו לרצון חופשי, ומשהו אחר שנוכל לקרוא לו "הדרקון הורוד של אביב". ודאי שיש לנו תודעה, אבל היא לא נגזרת מעולם הרוחות ואינה מתגלגלת לשפנים וארנבות אחרי מותנו. ודאי שיש לנו מחשבות, אבל הן ביטוי של פעילות נויורלוגית, לא השתקפויות מעולם אחר.

בשורה התחתונה אתה צודק: הביט ההוא הוא ON או OFF, ואנחנו מנסים לברר באיזו מידה הוא קשור למה שקורה בחוץ.
בין גוף ונפש 276754
אני חוזר מעט על הודעתי הקודמת כדי להדגיש שהחקירה בדבר הרצון החופשי (שאיננה ראשונה ומן הסתם לא אחרונה) היא מבורכת ובכלל לא אידיוטית. ואם לצורך חקירה כזו אתה *מעדיף להניח* שאין רצון חופשי, רק כדי לראות לאן זה יוביל, אז זו הנחה סבירה (50%) שאין שום סיבה עיונית להמנע ממנה.

אבל לפעמים (אולי בחוסר זהירות) נראה שאתה חוטא בדיוק באותו חטא שבו אתה מאשים את ניצה, והוא שאתה כבר *יודע*. זו ,לדעתי, היומרה מפניה הזהיר אותנו ניטשה בציטוט שאותו הבאת במאמר. אני לא משוכנע שאתה חוטא בו אבל כשאני קורא:

"ודאי שיש לנו תודעה, אבל היא לא נגזרת מעולם הרוחות ואינה מתגלגלת לשפנים וארנבות אחרי מותנו. ודאי שיש לנו מחשבות, אבל הן ביטוי של פעילות נויורלוגית, לא השתקפויות מעולם אחר.",

אני מקבל את הרושם שאתה אומר שאתה כבר יודע משהו על התודעה. אם הייתה רוצה להיות יותר זהיר, היה עליך לומר "ודאי שיש לנו תודעה, אבל אינני *מאמין* שהיא נגזרת מרוחות ומתגלגלת לשפנים".

----
בעניין ה ON/OFF, ניסיתי לתקוף את הבעיה מאחור ולא בטוח שהצלחתי. רציתי לומר שאם אנחנו מקבלים את ההנחה הפיזיקלית שהכל ביטים (נגיד גם אני וגם אתה) ואני רואה, לפי הביטים/מנורות שלך שאתה רואה כלב. אז אין לי כלים להעריך אם זו מציאות או אשליה. כי וכל מה שאני יכול לבדוק זה אם גם אצלי הביט של "רואה כלב" דלוק. אבל אם אצלי הוא לא דלוק, איך אני "יודע" אצל מי הבאג? אתה לא יכול להגיד לי "לך תבדוק עוד פעם" כי סתם תכניס אותי ללופ. אם יש באג, רק תכנת מבחוץ יכול למצוא אותו.
לא בטוח שהגעתי רחוק עם זה אבל זה נסיון להפריך על דרך השלילה.
בין גוף ונפש 276829
מדי פעם אני שוכח להוסיף את ה"לדעתי" המתבקש במקומות הנכונים. אם עולה מכך הרושם שאני חושב שהאמת המוחלטת נמצאת אצלי, זה רושם מוטעה, ואני מצטער.

ובעניין הביטים ההם: אתה יכול להיות ה"תכנת החיצוני" עבורי, ולבדוק את כל מהעגלים למוליכים לאותו ביט, מהעצבים בעיין דרך כל ההשתלשלות במוח, ולבסוף לפסוק אם הכלב ההוא באמת עלול לנשוך אותי או שאני חולם. אני יכול לעשות אותו דבר לגביך. אבל החלק היותר יפה הוא שבתנאים מסויימים אני יכול לבצע את הבדיקה בעצמי, השבי שלנו בתוך עצמנו איננו מוחלט, שכן המוח הוא לא מערכת אחת אלא הרבה, ואין מניעה מאחת למצוא את הבאגים אצל אחרת כפי שקורה לכל אחד מאיתנו כשהוא ניצב בפני אחת מהאשליות שדיברתי עליהן, למשל אשליות אופטיות. (ראית את "נפלאות התבונה"? יש שם קטע אחד שמתקשר לזה אבל אולי זה ספוילר קטן אז אמנע ממנו).
בין גוף ונפש 277070
לא בשביל לנדנד, אבל
"השבי שלנו בתוך עצמנו איננו מוחלט" נשמע כבר פחות מ100% פיזיקליסטי.

ו"המוח הוא לא מערכת אחת אלא הרבה..." נשמע כמו גייוס סוכן נוסף וגילגול התפו"ד הלוהט לידיו.

לפי דעתי/הבנתי, מה "שקורה לכל אחד מאיתנו כשהוא ניצב בפני אחת מהאשליות", לא יכול לשמש אותך. כי אני אומר (נגיד) שזו התערבות של תבונה שנמצאת מחוץ לחומר ואתה מנסה להוכיח שזה חלק מהגוף.
בין גוף ונפש 277125
למה זה לא נשמע פיזיקליסטי? הרי הסברתי בדיוק למה אני מתכוון, ומערכות משוב עם מרכזי בקרה ופיקוח הן עניין שבשגרה לכל רובוטיקן מתחיל. על הטענה שלך (נגיד) אני אענה רק שאינני רואה צורך בהיפותזה הזאת. אינני מנסה להוכיח שלא קיימת נפש (למרות שהייתי שמח לעשות את זה אם הייתי יכול).
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276137
מי אמר לראסל שבמקרה כזה עדיף לשתוק או ש? מה שאני יודע זה שהוא דווקא פירסם בגאווה את הדוגמה שלו, או לפחות שלח אותה לפרגה (וזה הודה, בגוזמה דרמטית, שהדוגמה מורידה לטמיון את עמל חייו).
הבה ננטפקה קצת 276140
אבל זאת היתה דווקא קבוצת כל הקבוצות ש*אינן* מכילות את עצמן (סליחה, שאינן גם איבר של עצמן). אלה שכן לא גורמות בעיה.

לומשנה, העיקר שהגבוצה ניצחה.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276274
ניסיתי לרמוז לונטגשטיין. נדמה לי שראסל ניסה לפתח שפה לוגית כללית לתאר את העולם. וונטגשטיין אמר שיש בשפה המדוברת דברים שאנחנו מבינים אינטואיטיבית אבל אי אפשר להסביר/להגדיר באופן לוגי (כלומר עלידי דברים שמחוץ לעצמם) בלי להגיע לכשל לוגי (כמו סתירה).

הפרדוקס של ראסל הוא דוגמה לכך. אפשר להבין מה זה קבוצה שהיא איבר של עצמה (הדוגמה הקלאסית: אוסף כל הרעיונות) ואפשר להבין מה זה קבוצה שאינה איבר של עצמה (כל קבוצה של אנשים, למשל). ולכן אפשר להבין מה זה קבוצת כל הקבוצות שאינן איבר של עצמן. אבל זה בשפה המדוברת והאינטואיטיבית.

כשאתה מגביל את עצמך ללוגיקה, ויש לך מושג שמוגדר עלידי עצמו ("איבר של עצמה") אתה תגיע לסתירה. אז שמבקשים ממך להסביר מה זה, כל מה שאתה יכול לעשות זה להביא דוגמאות נקודתיות אבל לא ממש להסביר/להגדיר. במצב כזה, להבנתי, ויטגנשטיין הציע לשתוק.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276139
המודל של שכ"ג לא מניח את המבוקש, אלא מבקש את המונח.

שכ"ג אומר: גם אם אתה מניח עולם לא פיזיקלי, אני טוען שאינך מסוגל לתת תוכן לטענת הבחירה החופשית. שכ"ג הסביר למה הוא מתכוון, ומאז הוא מחכה בסבלנות שמישהו יצליח לתת תוכן כזה (אבל חושב שבאמת אף אחד לא יצליח).

כמו כן שכ"ג משחק משבת לשבת, והוא שמח שהבקיע אבל הכי חשוב זה שהגבוצה ניצחה.
לפי המ"כ שלי: לא יכול זה בן-דוד של לא רוצה 276270
טוב, צריך לעשות סדר כי זה מבלבל. אני אנסה:

- את השאלה הפיזיקלית שמנו בצד ואנחנו רק בעולם של "התבונה הטהורה" - לוגיקה/מתמטיקה.

- שכ"ג מבקש הגדרה של "הרצון החופשי שלי", שהוא תכונה של "עצמי".

- כדי להגדיר "תכונה של עצמי" אני צריך להגדיר את "עצמי" (למשל, כדי להגדיר תכונה של משולש, כמו סכום זויותיו, אני חייב להגדיר משולש)

- את "עצמי" אני לא יכול להגדיר בלי להשען על משהו מחוץ לי (כמו שאי אפשר להגדיר משולש על סמך שיטחו)

- אין לי על מה להשען כי ה"תבונה הטהורה", שלתחומה אני מוגבל, היא בתוך "עצמי".

לכן אני מסכים עם שכ"ג - שבאמת אף אחד לא יצליח.

אגב, איזה גבוצה ניצחה? לא ראיתי את המשחק. שבת אצלי זה יום גביסה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים