כיצד מאמיני ''מדינת כל אזרחיה'' 276876
מצדיקים, מוסרית, את השארותם כאן, בלב העולם הערבי והמוסלמי?
כיצד מאמיני ''מדינה יהודית ודמוקרטית'' 276884
מצדיקים, מוסרית, את השארותם כאן, בלב העולם הערבי והמוסלמי?

(או, במילים אחרות, מה הקשר?)
מאמיני ''מדינה יהודית ודמוקרטית'' 276939
מאמינים שלעם היהודי יש זכות להתיישב ולשלוט בארץ ישראל, לכן יש צורך ביחס מיוחד ליהודים במסגרת המדינה הזו.

לעומתם, מאמיני "מדינת כל אזרחיה", מוגבלים למיטב הבנתי לשתי אפשרויות -
1. הזכות להתיישב בארץ היא של מי שנולד בה או צאצאיו.
2. הזכות להתיישב בארץ היא של כל אדם בעולם.

במקרה של אפשרות 1 הרי שרוב התושבים הלא ערבים הגיעו לכאן במעשה קולניאליסטי, לא מוסרי, תוך הפרת זכויותיהם של הערבים שחיו כאן וכיון שעד היום הם מתנגדים לכך הרי שאם ביכולתו, עליו החובה לתקן את העוול.
במקרה השני, הרי שצריך לאפשר לכל אדם בעולם (שמוכן להצהיר שהוא דמוקרטי) להגר לארץ וכך בזמן קצר יהיה כאן רוב ערבי ובבית המחוקקים יוחלט ברוב דמוקרטי כי יש לפרק כל התנחלות יהודית מאז 1917.

בין כה וכה, הרי שכל יהודי שמתגורר כאן, מגביר את השנאה והאיבה מצד העולם הערבי. ואם אין לו זכות מיוחדת כאן - בחכמה יעשה אם יקח את מטלטליו וימצא מקלט במקום בו הוא גורם פחות לחירחור מלחמות ולהפרעה לשלום הגלובלי.
דחליל, דחליל, דחליל 277051
אהה, אם כך הטעות שלך ברורה. המצאת לך דחליל, ואתה עונהת לו. מאמיני "מדינת כל אזרחיה" לא מוגבלים לאפשרויות שאתה מגביל אותם. למען האמת, אף אחד מהם לא שייך לאחת הקטגוריות שהגבלת אותם. אם מה שכתבת היה נכון, אזי במדינת כל אזרחיה המובהקת ביותר, ארה"ב, חוקי האזרוח היו אחת משתי האפשרויות:
1. לא מקבלים את זכותם של אזרחיה הלא אינדיאנים של ארה"ב כאזרחים.
2. נותנים לכל מהגר אזרחות.
מאחר וברור שזה לא נכון, ואפילו לא מתקרב למציאות, אולי כדאי שתנסה, רק תנסה, להתמודד עם עמדות אמיתיות?
דחליל, דחליל, דחליל 277116
חוקי האזרוח של ארה"ב ושל רוב מדינות העולם הם צירוף פרגמטי של האפשרויות שהעליתי (ושאתה שיבשת. האם רק האינדיאנים נולדו בארה"ב?) הם גם לא מוסריים (רובם מעדיפים למשל אנשים מבוססים כלכלית). אבל זה פחות קריטי, כיון שהפגיעה בזכויותיהם של התושבים הקודמים נעשתה לפני מאות שנים, היא בלתי הפיכה וההגירה כיום לא משנה אותה משמעותית.
לעומת זאת בארץ ישראל - הפגיעה בזכויות הערבים מעצם ההגירה לכאן היא עכשווית וניתן לפתור אותה ע"י קליטת כל היהודים/אירופאים במדינות אירופאיות או בארה"ב.
לכן חובה מוסרית על כל מי שיכול לצמצם את הפגיעה הזו, ואין לו הצדקה *מיוחדת* להשאר דווקא כאן לעשות זאת ע"י הגירה למדינה אחרת.

נכון שיש לך זכות (וגם למגיב אחריך) לחיות בארץ כי נולדת כאן, אבל כיון שמימוש הזכות הזו פוגע באחרים ומונע את השלום במזרח התיכון ויש לך אלטרנטיבה סבירה - יהיה יותר מוסרי מצדך (ע"פ המוסר המקובל) לממש את האלטרנטיבה מאשר להתעקש על זכותך.
דחליל, דחליל, דחליל 277142
"חוקי האזרוח של ארה"ב ושל רוב מדינות העולם הם צירוף פרגמטי של האפשרויות שהעליתי"
מצד אחד, אין אף מדינה בעולם המערבי, וודאי שלא ארה"ב, שנותנת לכל אדם בעולם להתיישב בא. מצד שני, ברור שארה"ב לא נותנת לכל אחד להתישב בא. מה זה צירוף פרגמטי של אף אחד וכולם? חלק? אז כן, גם תומכי מדינת כל אזרחיה תומכים באזרוח חלק מהמבקשים לבוא. הי, גם תומכי ה"מדינה היהודית" תומכים בכך. למעשה, כולם תומכים בכך, ולכן לא אמרת כלום.

"(ושאתה שיבשת. האם רק האינדיאנים נולדו בארה"ב?) "
אתה כתבת "במקרה של אפשרות 1 הרי שרוב התושבים הלא ערבים הגיעו לכאן במעשה קולניאליסטי, לא מוסרי, תוך הפרת זכויותיהם של הערבים שחיו כאן וכיון שעד היום הם מתנגדים לכך הרי שאם ביכולתו, עליו החובה לתקן את העוול." נסה להיות עקבי.

"הם גם לא מוסריים(רובם מעדיפים למשל אנשים מבוססים כלכלית)" וזה לא מוסרי משום...

"אבל זה פחות קריטי, כיון שהפגיעה בזכויותיהם של התושבים הקודמים נעשתה לפני מאות שנים, היא בלתי הפיכה וההגירה כיום לא משנה אותה משמעותית" אהה, טוב, אז אתה מגדיר לנו את עקרונות המוסר שלנו, ולפיהם מאה שנה זה מעט וארבע מאות זה מספיק? אולי תפרסם לנו טבלה שנדע מהם עקרונות המוסר שלנו (או, אולי יותר טוב, תשאל לפני שאתה קופץ).

"לעומת זאת בארץ ישראל - הפגיעה בזכויות הערבים מעצם ההגירה לכאן היא עכשווית וניתן לפתור אותה ע"י קליטת כל היהודים/אירופאים במדינות אירופאיות או בארה"ב."
אהה, זכויות, לדעת תומכי "מדינת כל אזרחיה" כמו שאתה מבין אותםזה משחק סכום אפס. הבנתי.

למה "מימוש הזכות הזו פוגע באחרים"?
ולמה הוא "מונע את השלום במזרח התיכון"?
למה "יהיה יותר מוסרי מצדך (ע"פ המוסר המקובל) לממש את האלטרנטיבה מאשר להתעקש על זכותך"? אני לא שמעתי על מוסר מקובל כזה, וודאי שאני לא מקבל אותו.
דחליל, דחליל, דחליל 277150
אם אתה דורך עלי בתא הכלא ששייך לשנינו ויש לך אפשרות לצאת החוצה (אבל לי אין) - זה יהיה מעשה מוסרי מצדך לצאת לחופש.

יש הבדל מוסרי עקרוני בין פגיעה שמתרחשת עכשיו (לא לפני מאה שנה, הזכרתי את הפגיעה של לפני מאה שנה כי היא היתה עקרונית יותר והזכות של היום נרכשה אז) וניתן לתקן אותה לבין פגיעה שהתרחשה בעבר והפסקה של ההגירה לא תועיל לתיקונה.

לגבי חוקי ההגירה -
הם לא סתם ממוצע של שתי האפשרויות, אלא נסיון ליישם את העיקרון של זכות הנולדים במדינה עם הזכות (הפחותה) של שאר האנשים בעולם והם נובעים מתוך נסיון ליישם העקרונות המוסריים שדיברתי עליהם.
להבהיר 277152
יש שתי רמות של התנהגות מוסרית -
הבסיסית - לא לעשות מעשה שאין לך זכות והוא פוגע באחר.
השניה - לא לנצל זכות שלך אם היא פוגעת בזכותו של מישהו אחר ויש לך אלטרנטיבה סבירה.

אני מדבר על הרמה השניה.
להבהיר 277154
מעניין. ניסית להגביל אותנו לשתי אפשרויות של מדיניות הגירה. זה היה כל כך מוצלח שהחלטת להגביל אותנו לשתי רמות של התנהגות מוסרית. אולי תפסיק להגיד לאחרים מה הם חושבים.
דחליל, דחליל, דחליל 277153
מה הנמשל?

איזה פגיעה מתרחשת עכשיו?

לגבי חוקי ההגירה, "מאמיני "מדינת כל אזרחיה", מוגבלים למיטב הבנתי לשתי אפשרויות". עכשיו כשמוסכם עלינו שיש הרבה יותר משתי אפשרויות, ואפשר לממש חוקי הגירה כמו ארה"ב (למשל) כל מגדל הקלפים שבנית בתגובה 276939 התמוטט, אז אולי כדאי שתבנה אותו מחדש.
מאמיני ''מדינה יהודית ודמוקרטית'' 277053
מה פתאום. שמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני נולדתי כאן, והורי נולדו כאן, לא גירשתי איש מביתו ולמרות שאני לא דתי ולא מאמין שליהודים זכות יתר על הארץ, אין לי כל כוונה לעזוב. לא ברור לי למה זכותי לשבת בביתי פחותה מזו של אמריקאי שסבו היגר מאירופה, או של ספרדי שסבא רבא שלו היה פורטגזי.

עם הערבים אני מוכן להשלים, ולהגיע להסדרים ופשרות. אבל לעזוב? חו"ח.

ולשאלה שכמובן תתעורר: איך זה מתיישב עם הסכמתי ותמיכתי ברעיון החזרת ה"מתיישבים" היהודים מיהודה שומרון וחבל עזה לתוך גבולות הקו הירוק? הם יושבים שם פחות זמן, ועצם ההתנחלות שם היתה רעיון רע. כמו שאמרתי, צריך להתפשר. חלק מהיהודים יצטרכו לעבור דירה, ובתקווה נגיע לסיטואציה שתצריך פחות התגוננות. ואם לא, שביזות. לפחות יהיה קונצנזוס לגבי הגבול.

בן.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים