תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2770
לגבי מספר נקודות שהועלו:
כבוגר 19 (!!) שנות לימוד אני מרשה לעצמי להצטרף לקביעה שבוגר אוניברסיטה אינו אינטליגנטי יותר מכל אדם אחר. יתכן שבין בוגרי האוניברסיטה יש סלקציה מסויימת, ולכן אולי אינם מטומטמים גמורים, אך החינוך האוניברסיטאי הוא רק סמן לאינטליגנציה, ובשום אופן אינו הגורם לה. לא הרגשתי ששנות לימודי באוניברסיטה הגבירו את האינטליגנציה שלי, וגם כיום, כשאני מלמד סטודנטים צעירים, שלמדו פחות ממני, אני מדבר אליהם בגובה העיניים.

ההשוואה לג'יהאד ולמסעי הצלב מחמיצה את העיקר, לדעתי. כל הדתות המונותאיסטיות הן פשיסטיות באופיין, וכולן מתירות, ואף מחייבות, רצח של השונה. אשמח לספק דוגמאות מהדת היהודית, כולל מאמר המסכם את הפוגרום שאנו חוגגים בקרוב - פורים- שבו נשחטו 57,800 פרסים בשל השתייכותם לדת הלא נכונה. אכן - גם המוסלמים והנוצרים מצווים לרצוח לפי כל מיני אמות מידה מוזרות, אך הכותב מנסה להשוות את הרמה המוסרית שבין הדתיים והחילונים.

ובאשר לעבריינים: אינני יודע מהיכן הביטחון בנתונים. ככל הידוע לי, העיתונים אינם מפרסמים את אמונתם הדתית של העבריינים. לעיתים אנו קוראים שעבריין כלשהו הוא רב, או מנהל בית ספר, או עורך דין. יצא לי קצת לדבר עם עבריינים. רובם ככולם דתיים. אולי לא הדתיים הנאורים והשבעים שעליהם מדבר המאמר, אך בהחלט מנשקי מזוזות, מתפללים לבאבות ומאמינים בניסים. תנועת החזרה בתשובה פופולרית בין כתלי הכלא, ולא בקרב חילונים גמורים דווקא, אלא כדי 'להתחזק' באמונה, ולדעתי גם לקבל תנאי כליאה נוחים יותר וסיכוי לשיחרור מוקדם.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2771
לנוחותך, להלן מספר פוגרומים נוספים שהיהודים חוגגים:

ה' באייר - יום העצמאות - פוגרום בו נשחטו על לא עוול בכפם אלפי ערבים ממדינות ערב השכנות

כ"ח באייר - יום ירושלים - טבח אכזרי שבוצע בלב העיר הקדושה לאיסלאם בידי חיילי צה"ל

כ"ז ניסן - יום ציון השואה והגבורה - בו אנו מציינים את טביחתם של חיילי הצבא הגרמני על ידי תושבי גטו ורשה שסירבו לקריאתם ההומנית של החיילים לעבור דירה.

כמו כן, זכורים לנו היטב מספר אירועים מצערים מעשרות השנים האחרונות:

מלחמת ששת הימים - בה טבחנו בפזיזות באזרחים ערבים תמימים שכל רצונם היה לעבור לגור בתל אביב רבתי

מלחמת יום הכיפורים - בה לא הבנו את הרמז והתנגדנו לתיירים הסורים שבאו לבדוק את מכמני הגולן.

אח, כל כך קשה להיות מנצח. מאוד לא פופולרי. איך ניסח זאת אפרים קישון? סליחה שניצחנו.

נ.ב. בכל זאת, הסקרנות אוכלת אותי. מה היית אתה מציע ליהודים לעשות בפרס, כאשר אותם 57800 פרסים רצו "להשמיד, להרוג ולאבד...נער ועד זקן, טף ונשים"? להכריז על שיחות שלום? אולי לתת להם קצת שטחים?

ונקודה אחרונה:
העיתונות בהחלט מספרת כאשר העבריין הוא דתי. לא ניתן להחמיץ זאת. עצם העובדה שאתה זוכר פרסום על רב עבריין באופן מיוחד מעידה על כך כאלף עדים. ותנועת החזרה בתשובה, כמו שאמרת, חזקה בתוך הכלא, אך מי שמגיע לכלא, עושה זאת כחילוני.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2775
ממי, יקירי, כל כך הרבה שעות לימוד ואינך יודע את שכתוב במגילת אסתר? הרי אתה קורא אותה בקול בכל שנה.
הפרסים לא רצו להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים. המן רצה. הוא הוצא להורג לאחר שאסתר ואחשורוש טפלו עליו אשמת נסיון אונס שלא היה ולא נברא.

המן בהחלט לא היה מחסידי אומות העולם, אך הפוגרום שהיהודים ביצעו בפרסים לא היה הצלה של הרגע האחרון. הוא תוכנן ופורסם כמעט תשעה חודשים לפני ביצועו, וגרם תנועת התגיירות המונית. כבר כשפורסם, המן לא היה בין החיים, ומרדכי היה האיש החזק בממלכה. בשום מקום במגילה לא נכתב שהיהודים סבלו לפני שמרדכי התגרה בהמן ועבר על חוקי הממלכה.

ולספקנים שבין הקוראים - אני מבטיחכם נאמנה: כל מה שכתבתי כאן יצא הישר ממגילת אסתר. לא המצאתי דבר.

ובקשר לעבריינים - כנראה שאני סובל באמת מקריאה סלקטיבית. אני ממתין לציטוט על עבריין דתי או חילוני, לא נושא בתפקיד של רב, שאז זו אכן ידיעה פיקנטית.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2784
ברשותך, לא אגיב כעת על טענותיך בדבר מגילת אסתר, פשוט משום שהספר לא נמצא כרגע מולי ולא אוכל להביא ציטוטים מדוייקים.

לגבי נושא העבריינים: לפני כשנה וחצי נעצר בקרית מלאכי בחור בשם עמי אדרי בחשד (שלפי מיטב זכרוני, הוכח) שאנס וביצע מעשים מגונים בבחורות מהאיזור.
הבחור היה (ואולי עדיין) דתי, ועובדה זו פורסמה בהרחבה בכל העיתונים, כולל כתבות על השחיתות המוסרית של הכיפה הסרוגה וכו' וכו'.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2826
להלן תיאור המלחמה שהתחוללה בסוף מגילת אסתר:
פרק ט' פס' א: "ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו...ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש לשלוח יד **במבקשי רעתם** (ההדגשה שלי) ואיש לא עמד לפניהם וכו' וכו"'.
כלומר - היהודים לא פגעו בעוברי אורח תמימים אלא במבקשי רעתם, וזאת על פי העקרון הקדמון - הבא להורגך השכם להורגו, עקרון שהוכח כה יפה במלחמת ששת הימים.

ואגב, אם בהבנת הנקרא עסקינן, הרי שמספר ההרוגים לא היה 57800, אלא יותר מ- 75000, כמו שכתוב בפרק ט' פס' ט"ז. אני מוכן להניח כי מדובר פה בפליטת קולמוס (=מקלדת) בלתי מכוונת.

והערה כללית יותר: זוהי חוכמה קטנה מאוד לשפוט מעשים שהתרחשו לפני מאות שנים לפי קני המידה שלנו כיום. ערכים רבים השתנו במשך הזמן, סדרי העדיפויות שונו ופילוסופיות חדשות קמו. ניתן להתווכח איזו דרך עדיפה (בסופו של דבר, לא היתה בכל ההסטוריה העולמית מלחמה שגבתה כל כך הרבה הרוגים כמו מלחמת העולם השניה, שהתרחשה כידוע בעת החדשה), אולם לא ניתן לשפוט מאחת על השניה.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2837
מספר ציטוטים להשלמת התמונה:
ט',ב'-ג': נקהלו היהודים...לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות...מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם.
ט',ה': ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם.
ט',ט"ז: ושאר היהודים...נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם חמישה ושבעים אלף...

מבקשי רעה, אויבים, שונאים. יש כל מיני דרגות של שנאה שהיהודים הפעילו, אך הם שלטו בעזרת הפחד. התיאור דלעיל הוא של השתוללות לשמה. לא השתכנעתי מצמד המילים המופיע (מבקשי רעה) שכל המתואר נבע מהגנה עצמית, מה גם שבשום מקום במגילה לא מוזכרת התאנות ליהודים.

בקשר למספר, אתה צודק, כמובן. מניין הנרצחים עמד על 75,800 בני אדם.

בקשר לשפיטת המעשים הללו על פי קני המידה כיום, אני מסכים איתך לחלוטין. זו בדיוק הסיבה שאנו צריכים לזנוח את מצוות הדת היהודית, דת חשוכה ואלימה שהתאימה לעולם חשוך ואלים.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2852
טוב, מכיוון שאינך משתכנע מהכתוב במגילה - נסתתמו טענותי. מעניין מה תגיד אם אטען כי הטבח במערת המכפלה היה אקט של הגנה עצמית, כי לא השתכנעתי שברוך גולדשטיין באמת ירה במתפללים המוסלמים.

ובקשר לפיסקה האחרונה: דת חשוכה ואלימה? יש לך על מה לסמוך את ההגדרה הזאת?
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2856
הדת שהמציאה את הרצח בשם האל, ושהנציחה אותו לדורות? שקידשה, ומקדשת, מלחמה על כל מי שאינו מאמין בה? שממסדת אונס בעת מלחמה? שהמציאה את רצח העם? שעדיין לא ביטלה את חוקי העבדות שלה? שבה נשים נמשלות לכלבים ולחזירים, והלא מאמינים נחשדים, אוטומטית, במשכב בהמה? דת שתומכת בעונש מוות להומוסקסואלים?

אני חושב שאפשר לראות בה דת "חשוכה ואלימה", כן.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2871
רצח בשם האל? מלחמה על מי שלא מאמין? אונס בעת מלחמה? רצח עם? חוקי עבדות? נשים נמשלות לכלבים וחזירים?

אנחנו מדברים על אותה דת? יש לך איזושהי דוגמה או ציטוט להוכחת דבריך? או שלקחת את הכותרת יותר מדי ברצינות?
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2894
מצוות מחיית עמלק. מצוות מחיית שבעת עמי בני כנען. מצווה להשמדת עובדי אלילים. מצוות מחיית עיר הנידחת. מצוות לקיחת אשת יפת תואר. חוקי עבדות - ראה עניין עבד כנעני. נשים נמשלות - לא יעבור אדם בין שתי נשים, שני כלבים או שני חזירים. כל אלה נשמעים לך מוכרים מאיפשהוא?
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2901
היידה יוסי!
1. עמלק מייצג את הרוע בהתגלמותו בצורתו השפלה ביותר, בכך שהוא תוקף ומתנכל לחלשים ולחסרי האונים, ומזנב בהם. מצוות מחיית עמלק היא המצווה למחות את הרוע - ולאו דווקא אנשים ספציפיים. עמלק מוצג כמטאפורה לרוע, משום שהוא זה שביצע את המעשה הזה לראשונה בתנ"ך. עמלק מיוצג גם על ידי המן, ואם תרצה - היטלר
2. מצוות מחיית שבעת עמי כנען - זוהי אכן מצווה לא פשוטה וטעונה הסברים. מכיוון שהבימה אינה מספיק גדולה, אקבל את טיעונך לצורך הדיון.
3. מצווה להשמדת עובדי אלילים - לא ולא. מצווה לא לגור עמם בכפיפה אחת ולהתרחק מהם, כדי לא להיגרר אחריהם, בתקופה בה היה זה מאוד אופנתי להיות עובד אלילים.
4. עיר הנידחת - זוהי גם מצווה המייצגת רעיון. על מנת להכריז על עיר כעיר הנידחת יש צורך בכל כך הרבה תנאים, שהופכים אותה למקרה תיאורטי, והראיה - בכל ההסטוריה היהודית לא ידוע על עיר שהוכרזה כעיר הנידחת.
5. לקיחת אשת יפת תואר היא בהחלט לא מצווה. זהו תיאור מצב של בדיעבד. ושים לב מה מותר לעשות: "כי תצא למלחמה על אויביך...וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפורניה והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאישה, והיה אם לא חפצת בה ושילחתה לנפשה ומכור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה." כלומר:
א. *אם* ראית אשה יפה ואתה רוצה אותה, אל תתנפל עליה ישר, אלא...
ב. קח אותה לביתך
ג. היא תגלח ראשה וציפורניה ותלבש בגדים פשוטים
ד. תתאבל על אביה ואמה חודש
ה. ורק אחר כך, כאשר כבר עשתה הכול כדי שלא תרצה אותה, עומדות בפניך שתי אפשרויות:
ו. הראשונה - לשאת אותה לאישה
ז. השניה - לשלחה לחופשי, ובשום פנים ואופן לא למכור אותה או להתעלל בה
אני חושב שיש כמה גופים בארץ שצריכים ללמוד ממדיניות זו.
6. חוקי עבדות - ראשית, מתי בפעם האחרונה ראית עבד כנעני הולך ברחוב? ושנית, להלן חלק מהמצוות בקשר ליחס לעבד, כנעני כעברי:
א. אם בבית יש אוכל רק לאדם אחד - העבד יקבל אותו
ב. אם בבית יש רק מיטה אחת - העבד ישן עליה
ג. אם בבית יש רק שמיכה אחת - העבד יתכסה בה
ד. אין לתת לעבד לעשות מלאכות שיש בהם איזשהו אלמנט בזוי
ובנוסף - מי מגיע להיות עבד? בדרך כלל - אנשים שפשעו. כעת, תגיד לי אתה, מה משקם יותר: בית סוהר, או עבד לפי המתואר לעיל? (אגב, איני יודע אם אתה יודע מהי "אופר", שדי נפוצה בארץ, אולם תנאיה בהחלט פחות טובים מאלו של עבד לפי התורה!)
7. לא יעבור אדם בין שתי נשים, שני כלבים או שני חזירים, ולא תעבור אישה בין שני גברים, שני כלבים או שני חזירים. (למי מראים חצי עבודה?)
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2912
1. עמלק הוא עם "פיזי", הוא קיים. הוא לא "יצר הרע", שהוא מטפיזי - אלא אם אתה רוצה להעמיד את ספר שמואל על ראשו. המצווה קיימת, העם קיים, ורק חסר קונסנסוס מיהו עמלק האמיתי.

2. אם קיבלת את טיעוני בקשר להשמדת שבעת עממי כנען, הרי שקיבלת את הטענה שהיהדות היא דת חשוכה. Quod erat demonstrandum.

3. היהודים מצווים על השמדת מקדשיהם, ועל הריגת יהודים העוברים אל עובדי האלילים. היהודים מצווים גם על הריגת אפיקורסים למיניהם, ונמנעים מכך "משום דרכי שלום" ומשום ש"יד ישראל אינה מספקת". אילו הייתה מספקת, כבר הרמב"ם אמר שמצווה היא להשליך אפיקורסים לבורות עמוקים. הבעיה של היהודים היום היא שיש יותר מדי אפיקורסים ופחות מדי בורות. לי, כאפיקורס, זה נשמע קצת חשוך.

4. התנ"ך לא מדבר על מקרה תיאורטי. חכמי התלמוד שמו לו סייגים. אבל העובדה שהרעיון קיים, ושהוא קיים כבר כמעט 2,500 שנים, מראה על משהו חולני בתרבות היהודית. לא יכלו למחוק את המצווה הנאצית הזו, ששמשה השראה לאינקוויזיציה?

5. התפלספות שמיועדת להסתיר את המיסוד של עבדות מינית. אף אחד לא שואל את האישה הזו אם היא רוצה לשמש כשפחת המין של הכובש. אילו גופים בישראל המודרנית צריכים ללמוד לקח ממדיניות זו?

6. ברחבי העולם העתיק, במיוחד ברומא, עוני נקבע על פי יכולתו של אדם להחזיק בעבד אחד. אדם שיש לו עבד, סביר שיש לו יותר משמיכה אחת. מעבר לכך, רוב מוחלט של העבדים בהסטוריה האנושית היו שבויי מלחמה. לא פושעים, שבויים. האמריקנים שיחררו את עבדיהם, לאחר מלחמת אזרחים, לפני 135 שנים. אולי הגיע הזמן שגם היהדות תאמץ את הרעיון שאדם איננו יכול להיות רכוש? אשר ל"איפה ראית עבד כנעני לאחרונה" - האם אתה טוען שהיהדות היא אנכרוניסטית? ברוך בואך למחנה האפיקורסים.

7. לעובדיה יוסף, כמסתבר :-)
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2927
איך היתה אומרת עינב גלילי בתוכנית "היפות והאמיצות" ז"ל? הופה הופה! (במלרע)

העניינים מתחממים.
ובכן, מכיוון שאתה מקבל את דברי כ"התפלספות", והינך מסרב להתייחס להם בצורה עניינית, (לדוגמה: בשאלה 5, אם תקרא שוב את תשובתי תבין שלא מדובר בשפחת מין, כהגדרתך, אלא בנישואין מלאים או בשחרור. בשאלה 6, פשוט מדהים חוסר הרלוונטיות של תשובתך. מה הקשר בין מעמד העבדים ברומא לזה שביהדות? האם גם תגיד כי העובדה שברומא היו נהוגים מלחמות בין עבדים לחיות הופכת את היהדות לדת חשוכה?
ובאופן כללי: כדאי שתיזהר קצת עם כינויים כמו "נאצית", "חולני", "אינקויזיציה" ועוד הברקות. זה לא מציג בצורה יפה את ה"ליברליות","פתיחות","פלורליסטיות" וכו' שהינך מתיימר לטעון כי הן קיימות בחילוניות.

ואם כבר, אז עוד שאלה: אילו השגים יכולה התרבות החילונית להציג? במה היא תיזכר הדפי ההסטוריה של העולם?
היהדות הביאה לעולם ענקי רוח בעלי שם, ספרות ענפה ומקיפה כמעט בכל תחומי החיים, עליה מתבססות שתיים מהדתות הגדולות בעולם, ואולי החשוב מכל: היא זו שעזרה לעם ישראל להחזיק מעמד מראשית ההסטוריה ועד עתה.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2931
התרבות החילונית השיגה ומשיגה בכל העת התקדמות מדהימה בהבנתנו את העולם הסובב אותנו - מדע וטכנולוגיה. ענקי רוח כגון ניטשה תרמו גם לקלחת הרוחנית. המחקר בתחומי הפסיכולוגיה, האנתרופולוגיה ומדעי החברה האחרים מביא להבנה רחבה יותר של ההתנהגות האנושית... מה עוד אתה רוצה? היהדות אולי תרמה בעבר, אבל כיום היא כבר לא ממש מספקת את הסחורה. הדתיים שעדין עוסקים ב"כל תחומי החיים" עושים זאת במסגרות חילוניות.
העם היהודי, מיותר לציין, לא קיים "מראשית ההיסטוריה", אפילו לא על-פי התורה, אז אין טעם להתייחס לטענה הזו.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2936
1. בנושא אשת יפת-תואר: אף אחד לא שואל אותה אם היא רוצה להתחתן, נכון? לי זה נראה כמו עבדות מין. בעולם העתיק, הסכמה לנישואיה של אישה נעשו, לרוב, על ידי אביה; בפרשה הזו מוזכר במפורש שהאב כבר מת ("...וביכתה את אביה..."). מי, אם כן, נותן אותה לאישה? אף אחד, היא נלקחת כשפחה. מדובר במעשה אונס, שמקבל גושפנקא חוקית. כל מה שמעבר לכך הוא התפלספות מהסוג הגרוע ביותר, הסוג שמנסה להעלים חוק נפשע.

למה מכריחים את האנס להנשא לה? אולי כדי למנוע מצב של ילדים לא לגיטימיים, בני שפחות.

2. ההקבלה למצב ברומא חשובה, מפני שאנחנו לא יודעים כלום על העבדות בקרב היהודים בתקופת בית שני. יש להניח שהתנאים שם השתוו לתנאים שהעניקה הסביבה, ושמעמדם החברתי של בעלי העבדים היהודים היה דומה למעמדם החברתי של בעלי העבדים הפגאנים. אם אכן כך היה, שחרור עבדים הוא בלתי סביר, אלא אם היו לאדון עבדים רבים; ואם היה לך בכלל עבד, אין להניח שחסרה לו שמיכה. עבד היה השקעה יקרה. לא תמיד היו מלחמות.

ודקירה לסיום: האם יש רב אורתודוקסי שיסכים לומר שדיני עבד בטלים? אני לא שואל על "מפני דרכי שלום", אני שואל אם הוא מוכן למחוק את הפרקים הללו מההלכה היהודית. אני מוכן לחתום לך שלא.

3. אני לא מתיימר להיות פלורליסטי כלפי דתות מונותאיסטיות, במיוחד לא היהדות. ואתה מתבקש לענות לשאלות שנשאלת, ולא להשתמש ברטוריקה זולה. אחזור עליהן, לנוחותך:

א. האם המצווה לרצוח את שבעת עמי כנען נראית לך כמצווה של דת נאורה?

ב. האם דת נאורה הייתה מצווה על השמדת עם אחר, על נשיו וילדיו, כפי שמצווה היהדות באשר לעמלק?

ג. האם דת נאורה מטילה עונש מוות על הומוסקסואלים?

ד. איך היית מגדיר דת שיש בה ציווי על הריגת לא מאמינים (ואני מפנה אותך שוב לדברי הרמב"ם שציטטתי)?

ה. האם אתה מאמין במכשפות, והאם אתה מאמין שצריך להרוג אותן?

תשובות, בבקשה, לא התחמקויות. לדעתי, דת שמצווה על רצח עם היא דת נאצית. אשר לאינקוויזיציה, הבולות האפיפיוריות שאיפשרו את קיומה איזכרו במפורש את מצוות מחיית עיר הנידחת, ובמסע הצלב האלביגנזי, הורה הנציג האפיפיור לקיים את המצווה בעיר האלביגנזית בזייר, והוסיף את המילים בנות האלמוות, "הרגו את כולם - אלוהים יידע מי הם בניו."

4. השאלה "מה יצרה התרבות החילונית" לא ראויה בכלל להתייחסות.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 3006
יוסי,
אני תוהה,
האם אתה באמת מתעניין בתשובות לכל השאלות החשובות (חלקן מבוססות וחלקן לא), או שכל עניינך הוא להתכתש מעל במה זו?
איך שהוא עושה רושם שהאפשרות השניה היא המגמה האמיתית שלך...
לא חבל??
זה גם לא ממש נראה רציני כשאתה שואל על דברים שממי כבר ענה עליהם, או לחילופין שאלות חסרות קשר לדברים אותם הוא כתב...

ולמה, אם מותר לי לשאול, השאלה "מה יצרה התרבות החילונית" לא ראויה בכלל, כפי שאתה מדגיש, להתייחסות?
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 3010
יוסי יקירי,

חלק גדול מהשאלות שאוכלות אותך יענו אם רק תטרח לקרוא באמת את מה שכתבתי. אין בכוונתי לשכפל את מה שכבר כתבתי, רק כמה נקודות קטנות, אחת גדולה, ועוד אחת, נאמר, מדיום.

נקודות קטנות:
1. אשת יפת תואר - אולי תבדוק קצת יותר לעומק מה הכוונה ב"ביכתה את אביה". ואגב, המשך הפסוק אומר גם "ואת אימה". מה, האמא נלחמה? ועוד אומרים שהיתה אפליה נגד נשים...

2. אנחנו יודעים הכל על העבדות ביהדות, בעיקר (ומזה התעלמת באלגנטיות ראויה לציון) מה הפך אותם לעבדים. לכן, שלא כמנהגי, אחזור על מה שכתבתי: עבד הוא אדם שפשע, ומפצה על כך בעבודות שירות, או אדם שירד מנכסיו ומחזיר את חובו בכך שנעשה "עבד". במקרה השני, התורה מפליגה בהוראות המגבילות את אדוניו של העבד, מה אסור לעשות לו, מתי חייבים לשחרר אותו ועוד. אין פה כל קשר למעמדו של האדון.

וכעת לנקודה הגדולה: הלכות היהדות נכתבו לפני כ- 3000 שנה. בתקופה זו, הערכים השולטים בעולם היו שונים מהערכים הקיימים כיום. כיום, מצווה שמוגדרת על ידך כ"רצח עם" מעוררת זעזוע. אולם אז - זה לא היה כך. ומי יודע, אולי עוד 1000 שנה אנשים יביטו בזעזוע ובאי אמון על החוק המתיר לקצין משטרה לשלול רשיון של נהג במקום לשלושים יום (אני יודע שאני אובססיבי בקשר לחוקי התעבורה. מה לעשות, כזה אני). ומצד שני, לא תמצא היום אף רב שמתיר, שלא לומר מחייב, הריגת גוי כי הוא אינו מאמין (הגוי, לא הרב), משום שהיהדות, לא נעים לומר, דווקא כן התקדמה עם השנים וכן אימצה לעצמה, ואף הכתיבה, ערכים חדשים ומודרנים יותר. עיקר הדיון במאמר זה הוא על ההלכות שתוקפם לא פג וככל הנראה גם לא יפוג - שמירת שבת, כשרות, טיפול בעבירות פליליות וכו', כלומר - כל ההלכות שרלוונטיות למהלך החיים היום-יומי. בינינו, גם אם הייתי רוצה, מתי היתה לי בפעם האחרונה ההזדמנות לרצוח איזה עם או שניים?
טענתי היא, כי בהלכות אלו, ולא בהלכות הנוגעות לאירוע כזה או אחר, מתמצה עיקרה של היהדות, ואלו הן ההלכות המתוות את הלך רוחה ומחשבתה של היהדות.

ונקודה בינונית לסיום: מדוע השאלה "מה תרמה התרבות החילונית" אינה ראויה להתייחסות? אמנם דובי ניסה לענות, אולם אם תסתכל בתשובתו תראה כי הוא נתן מקרים בהם מי שהשיג את ההשגים היה, במקרה, אדם חילוני, אולם הם לא תוצאה של תרבות. אותו אחד היה יכול להיות דתי בדיוק באותה המידה, ובאמת קיימים הרבה מאוד חוקרים ומדענים דתיים כיום. טענתי היא, שהתרבות כתרבות לא תרמה רבות, אם בכלל, לאנושות (אני מדגיש כי כוונתי לתרבות החילונית הישראלית). מעבר להקמת המדינה, מהלך שהתאפשר בעיקר בגלל התשתית שהניחו לכך יהודים דתיים שעלו לארץ עוד במאה ה- 17, קשה לציין הישגים יוצאי דופן של תרבות זו, אולי בגלל שהיא לא קיימת.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 3026
"היה במקרה אדם חילוני"? אדם שחי בתרבות החרדית, למשל, לא היה משקיע את כל מרצו ואונו בהבנת היקום, או בנסיון לפענח את המפץ הגדול או את רזי האבולוציה. צריך היה אתאיסטים ואגנוסטיקנים כמו גולד, פיינמן, איינשטיין, דוקינס ורבים אחרים כדי ליצור את העולם המדעי של היום. גם בארץ - היינו צריכים אנשים שמעוניינים לגלות את מקורות החיים והקיום הפיזיים, ואנשים כאלו לא יכולים להיות דתיים, מהסיבה הפשוטה שהמדע מתנגש בדת בנקודות הקיצון - בשאלת הבריאה ומקור האדם. המדענים הדתיים, אם כן, יכולים לעסוק בנושאים ה"פנימיים" יותר, שהם ללא ספק חשובים עד מאוד ותורמים לחברה, אבל הם קונבנציונליים יותר. בכל אופן - הם פועלים בתחום ה"תרבות החילונית", והם "במקרה" דתיים.
מעבר לכך - התרבות החילונית יצרה כאן גוף ספרותי ואמנותי לא קטן, כולל שפה מתפתחת (שחלק נרחב מחידושיה מגיע ממה שלצערנו מהווה את מרכז ההווי הישראלי החילוני - הצבא), מוזיקה (שלמרות שלרבים היא נשמעת העתק של מוזיקה מערבית רגילה, מספר אמריקאים כבר סיפרו לי שיש איזה משהו שונה לגמרי במוזיקה הישראלית), ועוד דברים שיוצרים תרבות. הישגים יוצאי דופן? מה תגדיר הישגים יוצאי דופן? אני הייתי חושב שהפיכת מדינה נידחת במזרח התיכון למרכז היי-טק ברמה בינלאומית הוא הישג לא רע.

אבל בוא נלך הפוך - איזה השגים דתיים אדירים השיגו אברכי ישראל המתעלקים על צווארינו? אלו בשורות רוחניות אדירות יצאו מבתי המדרש ומהישיבות? אני אפילו לא מבקש משהו שמועיל לי כאדם חילוני - אני שואל אם משהו שמועיל לכם יצא מהעיון המרובה בדפי גמרא. ולא, האיסור לחטט באף בשבת אינו נחשב אצלי הישג גדול. להפך, אפילו.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 3027
אני אמנם לא חסיד גדול של שחיטת פרות קדושות, אולם אולי הגיע הזמן לעשות זאת.
אין כל סתירה בין בריאת העולם, כפי שמתוארת בדת, לבין המפץ הגדול. "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ" - איך? איך בוצעה הבריאה הזאת? והמפץ הגדול הוא תשובה שבהחלט מתאימה.
התנ"ך הוא לא ספר פיסיקה, כימיה, ביולוגיה או הסטוריה, ואסור לתפוס אותו ככזה. אין כל מניעה לאדם דתי לנסות להבין את "מקורות החיים והקיום הפיזיים" מבחינה מדעית, ואין כל סתירה בינם לבין הדת. (ויש אפילו שיגידו: להיפך! כאשר רואים את התהליך המופלא והמורכב שבסופו (הנוכחי) הגענו אנו, אין מנוס מלהכיר בכך שיד מכוונת כלשהי עמדה מאחורי הבריאה).

"אברכי ישראל המתעלקים על צווארך" מתחנכים על ברכי הרמב"ם, מגדולי הפילוסופים של דורו, הגר"א, מגדולי המתמטיקאים של דורו, ר' מאיר מסלנט, מייסד תנועת המוסר, הרבי מלובביץ', שהביא את היהדות ל(כמעט) כל חור בעולם (והיה, בנוסף, דוקטור בפיסיקה), הרש"ר הירש, שהיה פילוסוף לא קטן בזכות עצמו בנוסף לפירוש החדשני שהביא לגמרא, הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות ועוד ועוד. (אם להיות כנה, לא כל האברכים לומדים את מורשתם של כל הנ"ל. יש בציבור החרדי כל כך הרבה פלגים, ולא כולם לומדים את הכל).
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 3028
אני שמח שהצטרפת ליוסי גורביץ כשוחט פרות. הייתי רוצה, בשלב זה, להפנות את שניכם למאמר המעניין שפרסם כאן ירדן ניר בנוגע לצמחונות - מומלץ לכולם.
בכל אופן, הטיעון כי הדת אינה מתנגשת עם המדע הוא כזה שאני שומע פעמים רבות מדתיים-לאומיים.
זוכר את ההפגנה החרדית הגדולה נגד בית המשפט העליון, שלוותה בהפגנה קטנה יותר של חילוניים לחיזוק ביהמ"ש? אז אני הייתי בשנייה. בדרך חזרה ישבתי באוטובוס מלא חרדים ודתיים. לאחר שהתגברתי על החשש הטבעי שלי מאנשים זרים, התחלתי לדבר עם כמה האיש שישב לצידי, חרדי צעיר. בתחילה הנושא היה ביהמ"ש, לאחר מכן קיומו של אלוהים. אני הייתי לבדי נגד האיש החרדי שלידי, חרד נוסף, ודתי לאומי. כדאי לציין שהויכוח היה תרבותי ונעים לכל אורכו. בשלב כלשהו, טען הדתי-לאומי שאין סתירה בין הדת והמדע. בשלב הזה שילבנו כוחות אני ושני החרדים, ויצאנו כנגד הדתי-לאומי. שלושתנו הסכמנו שאין שום דרך ליישב את הדת עם המדע, שכן המדע טוען למקריות, לחוסר הנחיה ולחוסר משיבות מושרש של הקיום, בעוד שהדת טוענת שהכל נוצר וקורה מסיבה.
בריאת היקום בשישה ימים היא מנוגדת למדע, סדר בריאת הדברים (שמש לפני כוכבים, כדה"א לפני שמש, ועוד) מנוגד לסדר הנכון (ובסיפור הבריאה השני - האדם לפני יתר בעלי החיים, ובנפרד מהנקבה...). כל תאוריית האבולוציה מנוגדת *ערכית* לדת, שכן היא מבטלת את מותר האדם, ומורידה אותנו חזרה לרמה המתאימה לנו יותר של פרימטים פשוטים, ולא בחירי ליבו שלאל נשגב. קיום היקום במשך 15-20 מיליארד שנה מנוגד לספירה היהודית, ועוד ועוד ועוד. אין בין הדת ובין המדע נקודות חיבור. לא יכולות להיות.

ובאשר לפסקה האחרונה - מרבית האנשים הללו לא בדיוק חיו בזמן האחרון. אני שואל על הזמן האחרון. הרבי מלובביץ' לא בדיוק השיג השגים.
תלמידי ישיבות ..תורמים ללא ידיעת 3087
ב' אדר ב' תש"ס 2000-מרץ-‏9
לפני כ-‏18 שנים המלחמת הגליל היה קרב אוירי גדול מאד
למיטב זכרוני לא נפל ולוא מטוס ישראלי אחד (ואתה יודע כמה עולה
מטוס)..את התוכנה אשר אשר הופעלה לזיהוי עמית-טורף(זע"ט)
חיבר יהודי חרדי מאד אשר עסק בתיכנות לצרכי פרנסת ביתו..
ובזכות תוכנה זולא נפל שום מטוס(ולא קופדו חיי טייסים)
מה תאמר על כך ???
מדברים הרבה על חינוך למחשבים על קידמה וכולי
באיזה עיר חילונית קיימת ספריה עממית להשאלת ספרי מחשבים
(העולים היום לסך רב)אשר תלמידים מכל הסוגים יכולים
לבוא לשאול שם ספרים ,שום ספריה אפילו עירונית אין דבר כזה
אלא רק ספרית עיון בתוך הספריה(ואתה יודע שצריך ללמוד תוכנה
מול המחשב) והנה "החרדים המיושנים)יזמו פעילות כזו
בירושלים,בני-ברק ועוד עיר.הספריות פתוחות לקהל הרחב לכל
סוגיו.מי הקים את יד-שרה??מי הקים את "עזר-מציון" מי
הקים את עזרא-ומרפא
למנות עוד .....
אתה כנראה אולי מדבר על מי עשה סרט או תאטרון!!
טוב איני חושב שזה עומד בראש מעיינך למועמדים להוספה
לחברה הישראלית !!
אולי "דנה אינטנשייונל" הרבה כבוד ביפן משהו משהו...
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2914
שמתי לב שאתה לא מתייחס להאשמה לפיה היהדות גוזרת עונש מוות על הומוסקסואלים. האם גם האשמה זו מקובלת עליך?
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2859
מר לביא היקר,

השתדל נא שלא להכנס לשדה הסופיזם.

למרות היותי מתנגד נחרץ לכוון החשיבה הרליגיוזי אותו מייצג אתה נאמנה, מציין אנוכי בסיפוק רוח שתגובותיך וסיגנון כתיבתך בהחלט גורמים לי לקורת רוח רבה, היות ולעניות דעתי קיימת בידך בהחלט יכולת הארגומנטציה ההרמנויטית, וזאת ללא כל צורך לראיית עצמך כקורבן ואף וללא גלישות מיותרות לפסי העלבות/השמצה פתולוגיים - תופעה אשר לצערי מאפיינת חלקים נכבבדים מהציבור הדתי במדינת ישראל, החרדי והלאומי כאחד.

בברכה

א. מאן
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2870
מממממ..

סופיזם? ארגומנטציה הרמנויטית?

אני מניח שכוונתך היתה להחמיא לי, ועל כך תודתי הכנה, אולם אני חייב להתוודות שלא כל כך הבנתי את המושגים בהם השתמשת.

"גלישות מיותרות לפסי העלבות/השמצה פתולוגיים" - תופעות אלו מאפיינות, לצערי הרב, חלקים לא קטנים גם מהציבור הלא-מאמין בארץ, ודי אם תעיף מבט בכותרת הערה זו, שלא אני חיברתיה.
תרשו לי קצת להשמיץ, בבקשה 2880
נהפוך הוא. כל הטיעון שלי מתבסס על ההנחה שמה שכתוב במגילה הוא נכון. זו הנחה בעייתית, משום שהמגילה נכתבה על ידי המנצחים.
בכל אופן, כל סיפור המגילה הוא סיפור עלייתו של פוליטיקאי מניפולטיבי ורב כוח בחצר המלוכה של שליט חלש אופי, שהתעניין יותר בסביאה מאשר בטובת נתיניו.
הפוליטיקאי - מרדכי - סיכן במודע את חיי עמו לצורך ההשתלטות על מוקדי הכוח בממלכה.
כל זאת מהמגילה עצמה. לא המצאתי דבר.

מה אגיד אם תטען שהטבח במערת המכפלה היה אקט של הגנה עצמית? אינני חושב שאטריח את עצמי לענות על כל טענה שתועלה (יש לי גם חיים מחוץ לדיונים כאן ולא אבזבז את זמני על טיעונים שהכותב עצמו משוכנע במופרכותם).

דת חשוכה ואלימה - זו אינה הגדרת היהדות אלא חלק ממאפייניה. יש לכך תימוכין רבים, ואני משוכנע שאני מכיר רק חלק קטן מהם. אשמח לפתוח דיון חדש בנושא, הפעם בהסתמך על 'ספר החינוך' שאינו מוכר לרבים, אך אני משוכנע שכאדם דתי אתה יודע על מה אני מדבר.
נראה לאחרונה חובש כיפה 2816
סתם כדוגמת-נגד קטנה כי זה מה שעובר לי בראש - החייל, ששמו פרח מזכרוני, שדיווח דו''ח שווא על 'כמעט ונחטף'. עד שלא נתפרסמה תמונתו בעיתון לא ידעתי, משום אמצעי תקשורת, שהוא חובש כיפה. (וגם לא אכפת לי יותר מדי, כמובן.)

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים