מדינה יהודית ודמוקרטית 278673
החיים מלאים סתירות, סתירות שהן בלתי ניתנות לפתרון מספק.
והנה אתה מנסה להתעלם מהמציאות וליצור משהו שיש לו הצדקה תיאורטית אבל אינו יכול להתקיים במציאות הישראלית.
ישנה סתירה בין מדינה יהודית ודמוקרטית, היות ויהדות זו דת וכבר מלכתחילה דת לא מסתדרת עם דמוקרטיה, ראה את המפלגות הדתיות בישראל הנשמעות לרבנים ומשמשות צינור להעברת כספים מהממשלה ללא התחשבות בצרכי המדינה והציבור.
ראה את הערבים בישראל שהם חלק מהאומה הערבית והמלחמות שניהלו ומנהלים עד היום, נגד קיומה של ישראל, הערבים אינם ממלאים את החובה לשרת בצהל, לכן הם לא יכולים לעבוד במשרד הביטחון וככך אין להם שיוויון הזדמנויות בתעסוקה, אחד היסודות בדמוקרטיה.
כל מדינה שייכת לאזרחיה זהו כלל דמוקרטי בסיסי, מה תעשה ואזרחי ישראל הערבים מתנגדים לקיומה של המדינה, אינם משרתים בצבא, אינם משלמים מיסים, מנצלים בצורה צינית את חוקי הרווחה, אינם משלמים ארנונה ומשתמשים ברשויות המקומיות לסחיטה של הממשלה.
כאשר רוב אזרחי המדינה יהיו ערבים הסיכוי שהמדינה תשאר דמוקרטית שואף לאפס, ראה המשטר האוטוריטרי במדינות ערב.
מדינה יהודית ודמוקרטית 278865
אני משיב ליוסי צרי, ולחוד אשיב למידיינים אחרים.
חוק שירות הביטחון כתוב בצורה "אומנותית", שלפיה הוא נראה חוק שווה לכול אזרח, אבל טמונה בו גם האפליה במלוא יכולתה. "יוצא צבא" הוא מונח העשוי לחול על כל אזרח בישראל. הוא הדין ב"מיועד לשירות בטחון". מי שהוא "מיועד לשירות בטחון" נעשה "יוצא צבא" כאשר הפוקד - קצין מיוחד שצה"ל ממנה - קורא לו להתייצב בלשכת הגיוס. ברגע שהאזרח מתייצב הוא נהפך ל"יוצא צבא", ולכן כל אזרח יכול להיות יוצא צבא, כולל אזרחים לא יהודים. עוד פרט מעניין, כדי להיות "יוצא צבא" ולזכות בכל ההטבות הניתנות ליוצאי צבא - כלל לא צריך לשרת בצבא. די לו למי שנקרא להתייצב להגיע אל הלשכה. זו הדרך שבה אברכים שאינם משרתים מקבלים את כל ההטבות של חיילים לאחר שחרורם. (בעצם, האברכים "נהרגים באהלה של תורה".)
איך גורמים לכך שערבים לא יגוייסו, כדי שלא יקבלו חלילה שום הטבות שמקבלים יוצאי צבא? ובכל זאת שהחוק יחול בשווה על כול האזרחים? - נאמר בחוק שהפוקד "רשאי, בצו, לקרוא לכל מיועד לשירות בטחון או יוצא צבא להתייצב". *רשאי* נאמר, ולא *חייב*, ולכן הפוקד פשוט אינו קורא להתייצב למי ששמו מוחמד או עיסא, וביתר דיוק, למי שבמירשם התושבים שלו רשום אצלו "הלאום: ערבי".
אם לא קוראים לאזרח להתייצב ולהתגייס - הוא אינו חייב להתגייס, ולכן ההאשמה ש"הערבים לא משרתים בצה"ל" יסודה באי רצונו של הפוקד לגייס אותם. ואז מכאן ואילך קל למצוא הצדקה לאפליה כנגדם "כי הם לא מתגייסים לצבא!".
אבל דבריך על תשלום מיסים או ארנונה לרשויות המקומיות אינם נוגעים לעניין, ספק אם הם נכונים, וודאי הם גורפים הרבה יותר מן העובדות. דבריך על כך שהם "חלק מהאומה הערבית" נוגעים בבעיה כלל לא פתורה, הקיימת לא רק בישראל. ייתכן שאצלנו היא פחותה לאין שיעור בחומרתה לעומת מה שנעשה במדינות אחרות בסביבתנו. גם הנורבגים, השוודים, הדנים וכו' כולם "סקנדינבים". ספק אם ההשתייכות הזאת מונעת מהם מלהיות בני הלאום הנורווגי, השוודי וכו'.
מדינה יהודית ודמוקרטית 278896
כמה הערות:

- ראשית הערה ליוסי צרי. התפיסה של יהדות כדת היא מקור הבעייה. יהדות היא לא רק דת, היא גם לאום וגם עם. לשמחתנו, לא עלינו נטל ההוכחה: האו"ם קיבל תפיסה זה לפני ואחרי השואה וקבע שקיים עם יהודי בעל שאיפות לאומיות. מרגע שבו הדבר נקבע, והעם היהודי הוכר ככזה, הרי שבדיוק כפי שלפלסטינים מגיעה מדינה, כך דינו שך העם היהודי. כל תפיסה אחרת, נגועה במה שמכונה כאן באירופה "סטנדרטים כפולים", או בצורה יותר בוטה, אנטישמיות, שהרי מה שניתן לכלל העמים, נשלל מהעם היהודי.
- באשר לנושא תשלומי הארנונה של אזרחי ישראל הערבים, אמנם אימרות גורפות הן בעיתיות תמיד, אולם מחקר מעניין מאוד שפורסם באחרונה על ידי בנק ישראל (ניתן למצוא אותו באתר שלהם), מצא שגם אם מתחשבים בפערים הסוציו אקונומים בין ערבים ליהודים בישראל, הרי שעדיין היקפי תשלום הארנונה במגזר הערבי נמוכים יותר באופן משמעותי. במקביל, למרות ש"מדינת הרווחה" מצליחה להוריד את העוני בקרב האוכלוסיה הערבית בצורה משמעותית אך נמוכה יותר מלמשל המשפחות החד הוריות, הרי שניתן לאמר שהיקף התשלומים המועברים להם גדול יותר מהממוצע היהודי (הודות להיקפי הילודה הגבוהים יחסית). אולם כל זאת הוא בגדר ה"לגיטימי", שהרי הם אזרחים שווים בזכות ולא בחסד ולכן הדבר מגיע להם. ואיני אומר זאת בציניות.
- באשר לנושא שירות הביטחון, עוד צביעות. איני זוכר מתי קמו ערביי ישראל ובאמצעות המוסדות המאורגנים הקיימים קראו וקידמו באופן אסרטיבי חוק שירות לאומי או דבר דומה. יש הבדל בין להביע תמיכה כללית לבין לקדם חקיקה שקשה לי להאמין שתזכה להתנגדות רבתי מצד סיעות הימין (שעבורם הדבר יהווה סוף להשתמטות אומני השמאל כמובן). נוח מאוד להשתמש בטיעון פופוליסטי, אשר במקרה הזה הוא נכון, אולם השאלה היא מה עושים בעניינו כדי שהאפלייה תסתיים.
- והערה אחרונה, אשמח מאוד לקבל רשימה של אותן הטבות המגיעות ל"יוצאי צבא". בחישוב מהיר, במשך שלוש שנות שירות מרוויח חייל כ400 שקל בחודש (היינו 4,800 שקלים בשנה וכ-‏15,000 שקלים בשלוש שנים). אדם עובד מרוויח בממוצע פי עשר (בהנחה ונלך על קצת מעל משכורת מינימום). קרי, הסכום שאני או כל אחד אחר "שילמנו" או "הפסדנו" במשך שלוש שנים הוא בערך 130,000 שקלים. מדוע יש לי את ההרגשה שהמדינה טרם הספיקה (וספק אם תספיק בעתיד) להחזיר לי את כל הסכום הזה, על אף כל ההטבות הגזעניות והלא-מוצדקות שפרופסור אורנן מדבר עליהן.
מדינה יהודית ודמוקרטית 278942
מעניין לדעת מדוע לא מצאנו במחקר המדעי של בנק ישראל התייחסות לחובות הארנונה העצומים שהצטברו וממשיכים להצטבר, של עובדי העיריות ומקורביהם?

מדוע לא מצאנו במחקר המדעי של בנק ישראל התייחסות לאפלייה התקציבית העצומה שנוהגת המדינה מאז הקמתה ברשויות המקומיות הערביות?

אולי זה נובע מכך שהמחקר הזה היה מגמתי ו "מדעי" במירכאות כפולות, כמו מחקרים רבים אחרים המתבצעים ע"י מוסדות המדינה.

ובאשר לטענה שהערבים אינם יוזמים את גיוסם ע"י צה"ל:
ניתן להסיק בטעות מטענה זו כי מאות אלפי יהודים חרדים יותר וחרדים פחות ואפילו חילונים גמורים יוזמים את גיוסם לצה"ל. אז כדי להסיר מיכשול מדרכו של עיוור: נער הייתי וגם בגרתי והייתי בתנועת נוער ובגדנ"ע ובשירות סדיר ובשירות קבע ובשירות מילואים, ולא הכרתי איש אשר יזם את גיוסו, מלבד אותם בנים ובנות בינינו שלקו בשיתוק ילדים או בנכות אחרת והתעקשו להתנדב לשירות.
280421
רק הערה לגבי הכסף שמקבל חייל - גם אם בממוצע חייל מקבל 400 שקל בחודש, עדיין הוא לא בדיוק מקבל 15,000 שקלים בשלוש שנים.
ולמה? כי בתום שנתיים/שלוש שנות שירות חייל משוחרר מקבל מענק על כל חודש בו הוא שירת (בשונה כמובן מג'ובניקים, תומכי לחימה ולוחמים)‏1
בנוסף, כל חייל משוחרר זכאי לכמעט 10,000 שקלים לטובת לימודים, פתיחת עסק, דירה, ועוד שלושה דברים שאני לא ממש זוכרת מהם. אם תוך 5 (או 7?) שנים לא ניצלת את הכסף לאחת המטרות, אתה יכול להשתמש בו למה שאתה רוצה.
בנוסף, ישנו המענק של עבודה מועדפת (6,000 שקל בסך הכל לחצי שנה בנוסף למשכורת הרגילה) שאפשר (ואת זה לא הרבה יודעים) לקבל כדמי אבטלה אם אתה לא עובד בכלל.
אז נכון שזה עדיין לא בדיוק משכורת מינימום כפול שנתיים/שלוש, אבל זה עדיין קצת יותר מ15,000 שקל.

1אני לדוגמא, אחרי 21 חודשי שירות, קיבלתי בערך 3,000 שקל. שזה די מינימלי לאור העובדה שבנות עושות היום 24 חודשי שירות, וכמובן לא קיבלתי שום תוספות לאור העובדה ששירתתי בתל אביב.

_________
העלמה עפרונית וצרור פרטים פוסט-שחרור.
מדינה יהודית ודמוקרטית 278951
ראשית עלי להצהיר כי אני דמוקרט וליברל בהשקפותי, אני רואה בזכות הקניין זכות בסיסית המוכרת גם במשפט העמים, אני רואה בשוויון האזרחים לפני החוק, אחד היסודות הראשונים של המדינה הדמוקרטית בהבדל ממשטרים אוטוריטריים למיניהם.

מה לעשות ומתנהלת נגדנו מלחמה מתמשכת על ידי מדינות ערב, כאשר אזרחינו הערבים נוטלים בה חלק אקטיבי או פסיבי, מתוך הזדהות תרבותית, אתנית ולפעמים גם משפחתית. גם כאשר מתקיים 'שלום' הרי כדברי קלאוזביץ: מאבק פוליטי הוא מלחמה בדרכים אחרות.

המחוקק הישראלי בהכירו את הסתירה המובנית בין הזכויות הדמוקרטיות לבין נאמנותם של הערבים לאויב, ניסה במהלכים פורמליים למנוע את גיוסם של הערבים לצבא, או למנוע את מימוש הזכויות הצודקות של הפליטים על רכושם, המוקנית מתוקף זכות הקניין.

אבירי הצדק היהודים מתוך תמימות (במקרה הטוב), עושים יד אחת עם אירגונים ערבים, לנצל את חוקי מדינת הרווחה, להכשיר השתלטות על קרקעות המדינה, בתחום החינוך, העבודה ושרות המדינה.
לא במקרה מתעלמים אירגונים אלה מהחובות של האזרחים הערביים בתחום תשלום המיסים. השמירה על החוק ובראש וראשונה השרות הצבאי.

במלחמת העולם השניה אזרחים ממוצא יפני נאבקו אישית וציבורית על חובתם להלחם במערכה נגד יפן, זאת למרות שהממשל כלא יפנים אמריקאיים במחנות ריכוז. בתום המלחמה יכלו יפנים אלה לדרוש זכויות בראש מורם.
אצלנו גם אותם בדואים ודרוזים המשרתים בצבא נתקלים בעוינות חברתית, ורדיפה מצד המנהיגים הפוליטיים של המפלגות הערביות.

לדבריך, הבאים ממגדל השן האקדמי, יש בעיה לא פתורה של חלק מהאומה הערבית, זו אינה דומה כלל למדינות הסקנדינויות שאינן נמצאות במצב מלחמה דורות רבים. כאשר מדובר במדינה דמוקרטית יכולה צכוסלובקיה להתחלק בהסכמה לשתי מדינות. לערבים אין בעיה, הם לא יסכימו לפחות מארץ ישראל השלמה, כאשר עוינות השלטונות האוטוריטריים, בנוסף לעוינות הדתית והלאומית, מזינה את השנאה ליהודים ולישראל.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 278960
ותיכף ומיד גולש בדבריו להכפשת כל אזרחי המדינה הערבים כמשת"פים עם אויבי המדינה; להכפשת הדמוקרטים האמיתיים שאותם הוא מכנה בלעג "אבירי הצדק היהודיים"; להצדקת האפליה כנגד הערבים בחלוקת אדמות המדינה ולהתבטאויות גזעניות שמוטב לא לחזור עליהן - פטור מלהסביר אפילו לילידי הארץ הזאת לאיזו "דמוקרטיה ליברלית" הוא מתכוון בדיוק, אבל במיוחד הוא פטור מלהסביר זאת לאותם אזרחים שהצליחו להסתלק בזמן מהליברליזם והדמוקרטיה ששררו במדינות אירופיות מסוימות במחצית הראשונה של המאה העשרים.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279006
למה אתה רואה בדברי הכפשה של ''כל אזרחי המדינה הערבים כמסת''פים עם אויבי המדינה'', הערבים אינם רואים את מדינות ערב כאויביהם, שיתוף פעולה אתן או עם אירגוני המרצחים נתפס אצלהם כסוג של פטריוטיות.
קודם כל הודיתי בזכויותיהם הצודקות של הפליטים, דבר שני בכלל בסיסי של שיוויון לפני החוק, ודבר שלישי שאם נקבל את הדברים כפשוטם מדינת ישראל לא תתקיים.

מצד שני עובדה מצערת היא שרוב אזרחי המדינה הערבים, לא מזדהים עם המדינה, לא מניפים את דגל המדינה, לא שרים את הימנון המדינה, גונבים היכן שהם יכולים החל בעשרות אלפי מכוניות, ציוד חקלאי, תוצרת חקלאית. משתפים פעולה עם האויב מסיעים מתאבדים, מלינים שודדי בנקים, אלה סתם עובדות בנאליות מקריאה בעיתונים. המציאות גם אם היא מצערת היא לא בגדר גזענות או הכפשה.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279047
בחלק הארי של ההכפשות שהכפשת את כלל אזרחי ישראל הערבים, אפשר להכפיש בקלות את כלל אזרחי ישראל המשתייכים לקהילות החרדיות, שכמה מאות מהם טורחים להדגים בפרהסיה כיצד הם מזלזלים בדקת הדומיה לזכר חללי מלחמות ישראל בעת הצפירה ביום הזיכרון, ולהכפיש את כלל עולי ברית המועצות בשל הפשיעה החמורה שבה מעורבים כמה מאות עולים מקרב מיליון העולים.

לא כך אמור להתבטא מי שמצהיר שהוא ליברל.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279089
כשנפלו סקאדים על ישראל מי שרקד על הגגות היו ערביי ישראל, מדוע זו הכפשה. האם העובדה שערביי ישראל אינם משרתים בצבא זו הכפשה.
האם ליבראליזם זו עצימת עיניים בפני המציאות.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279145
לא זכור לי שבסיפורי אלף לילה ולילה מסופר על ערביי ישראל שרקדו על הגגות לעת נפילת הסקאדים. הערבים שאני מכיר נדחקו בדיוק כמו היהודים שאני מכיר לתוך חדרים אטומי קונדומי ניילון מגוחכים כשעל פניהם מסיכות גז מחורבנות.

ייתכן שבלבלתָ בין הפליטים הפלשתינאים לבין ערביי ישראל, אבל גם בשטחים הכבושים חששו מאוד מהפרסומים שהטילים מכילים נבגים של אנטרקס או לפחות גזי עצבים, ושטילי הפטריוט אמורים להפיל אותם מחוץ לשטח ישראל.

מעטים ידעו אז שלסאדאם חוסיין יש גזים רק בבטן הפרטית שלו, שהנבגים הנוראיים הם לכול היותר פלורה רקובה במעיים של הרודן או חיידקי שחפת בריאותיהם של בני דלת העם העירקי, ושטילי הפטריוט יפקששו את הסקאדים בזה אחר זה והם עצמם יפלו על רמת-גן; אבל רבים ידעו שהדיוק של טילי הסקאד המיושנים ששוגרו בחופזה ממשגרים ניידים יכול להתבטא באותה מידה בנפילה על טירה, כפר סבא, כפר קאסם, ראש העין, רמת-גן, תל-אביב, יפו וכדומה, ולכן העדיף חלק הארי של התושבים משני צידי הקו הירוק להתחבא באותם חדרים אטומים-מטומטמים. באופן דומה נהגו תושבי סעודיה וכוויית.

היו כמה עשרות ואולי אפילו כמה מאות תמהונים פלשתינאים בשטחים הכבושים שטרחו להצטלם כשהם רוקדים על גג זה או אחר, כשם שהיו כמה עשרות ואולי כמה מאות תמהונים יהודים שרקדו סביב הקבר של ברך גולדשטיין כשצה"ל הראה את נחת זרועו לתושבים הערביים של חברון ובנותיה, אבל גם אלה וגם אלה היו בטלים בשישים לעומת רוב האוכלוסיה.

ושוב, כמו שיש כמה וכמה יהודים חרדים המשרתים בצבא, כך יש כמה וכמה ערבים המשרתים בצבא (אני מבין שאינך כולל את הבדואים והדרוזים כשאתה מדבר על ערבים, כי אם אתה כן כולל אותם - אזי מדובר בציבור גדול של משרתי חובה וקבע). אבל את בעיית אי-ההתגייסות המלאה של המגזר החרדי הישראלי והמגזר הערבי הישראלי יצרו וטיפחו כל ממשלות ישראל לקדנציותיהן, ולא כאן המקום להרחיב על-כך (גם מפני שהמחדל המתמשך הזה מחייב דיון בפני עצמו).
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279173
אין אפשרות לדעת מהם מחשבותיהם של בני אדם. לכן נטל ההוכחה לגבי התיחסותם של ערביי ישראל לפצצות אנושיות התפוצצות באוטובוסים או בתי קפה הומים מבני אדם, הוא על מנהיגי הציבור, מה שאני יכול לדעת אלה הם דבריהם של המנהיגים של הציבור הערבי.
לא שמעתי גינוי חד משמעי של מנהיגי הערבים בישראל לפצצות אנושיות, או קסאמים שנופלים על אזרחים בשדרות. כן שמעתי על התיחסות לאותם רוצחי נשים וילדים כי הם לוחמי חופש, או לכל היותר גינוי לשני הצדדים לסכסוך, כביכול הם שופטים במשחק כדורגל ואין זה מאחריותם. כן שמעתי על התרמות והזרמת כספים לאירגוני צדקה התומכים במשפחות המחבלים. לא שמעתי התנגדות לבנייה הבלתי חוקית על קרקעות המדינה.
כן שמעתי שבדואים המשרתים בצהל צריכים לפשוט את מדיהם כאשר הם מגיעים לחופשה בכפריהם, ואם אתה רוצה ישנה תופעה דומה אצל החרדים שהם המוסלמים שלנו
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279186
לכולנו יש שמיעה סלקטיבית במידה זו או אחרת, וזה נכון גם לגבי חושים אחרים.

לי יצא לשרת, לשמחתי, במיסגרת שירות המילואים שלי, כחבלן ביחידת גששים בדואית. תוך כדי שירות המילואים התכבדתי בביקור במאהלים של שני שבטים, ואיש מאיתנו לא הוצרך ולא נתבקש לפשוט את המדים ולהחליפם בלבוש אזרחי - לא אני ולא מארחַי מהיחידה. נהפוך הוא - אנשי השבטים שאירחוני היו גאים על כך שבניהם משרתים בצה"ל.

הבעיות של אזרחי ישראל החרדים הן שונות מן הקצה אל הקצה.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279208
בחברה הבדואית כל שבט מתנהג אחרת, בלי קשר לכך שהופעתך באותם שני שבטים כיהודי גורמת להתנהגות מיוחדת.

מה שאמרתי הופיע בתקשורת, על תופעה יחודית בעיירות הבדואים כמו רהט, הסתה של מטיפים במסגדים נגד מדינת ישראל והתחרדות האוכלוסייה.
אגב הבדואים מתגייסים על בסיס התנדבותי.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279235
גם בחברה היהודית מתנהג כל שבט בצורה אחרת. חרדים מתנהגים אחרת מדתיים לאומיים, חסידים מתנהגים אחרת ממתנגדים, רפורמים מתנהגים אחרת מקונסרווטיבים, ימניים מתנהגים אחרת משמאליים (במיוחד בהפגנות) וכן הלאה.

גם בחברה היהודית ישנם גנבי מכוניות, פורצי-דירות, גנבי תוצרת חקלאית, שודדי בנקים, סחטנים, אנסים, רוצחים וכיוצא באלה.

ואגב, זה שבני מיעוטים שונים צריכים להתנדב לשירות ביטחון - זה מחדל יזום של הפוקד. ועל המחדל הזה בניהול המדינה, כמו על המחדל שקִיים במשך שנים את המימשל הצבאי על ערביי ישראל ושמנע מאזרחי המדינה החדשה להשתייך ללאום הטבעי שלה, הלאום הישראלי - בהזדמנות אחרת.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279265
האם טחו עיניך מלראות את המציאות, האם חצר של רב דומה למה שאתה קורא ימני או שמאלי.
הדבר שמתקרב למושג השבט בחברה הבדואית הוא חצר של רב. גם בחצר כזו לא קיימת נקמת דם.
אנסה להאיר את עיניך, נקמת דם כונתה שיש חשבון דמים בין שתי משפחות, לפני כמה דורות רצח בן משפחה אחת בן המשפחה האחרת. החשבון לא יגמר בין המשפחות עד שירצח מישהו מבני המשפחה הראשונה. הרוצח לא מכיר את הנרצח לא רב איתו, הנרצח לא מכיר את הרוצח.
זו תרבות שעל כבוד המשפחה מותר וחובה להרוג, תרבות שמכירה באחריות קולקטיבית, הפרט אינו חשוב לא רצונו ולא חייו. באיזו קהילה במערב קיימים מושגים כאלה.
נכון שיש גם בחברה יהודית פושעים, אבל כאשר באה המשטרה לעצור את הפושעים לא קם הכפר להכות את השוטרים.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279643
יהודים מעדיפים לרצוח על רקע של סיכסוכי-חניה, תור לכניסה למועדוני לילה, וכמובן - בשעת נהיגה בכביש.

אבל אני עדיין זוכר כמה וכמה מקרים של רצח על רקע חילול כבוד המשפחה בקרב יהודים, שלא לדבר כבר על מקרים רבים של נידוי, קריעה וישיבת-שיבעה על רקע של התפקרות וכדומה.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279684
מה גורם לך לעשות השוואות מגוחכות, יש פשע מכל הסוגים ובכל החברות. פה יוצא בן אדם והולך לפגוע ביהודים בגלל שהם יהודים, לפי הביטוי המכובס ''על רקע לאומני''.
אתה באמת חושב שהערבים מבדילים בין יהודי שמאלן, ימני, דתי או חילוני. אתה באמת חושב שאם תתנהג בצורה זו או אחרת תוכל להשפיע על רצונם של הערבים לזרוק אותנו מכאן כפי שזרקו את הצלבנים.

גם אצל יהודים יש מקרים אבל החברה היהודית מוקיעה את רצח על רקע של חילול כבוד המשפחה. כיוון שמדובר בתרבות אני רוצה להזכירך שישנם יהודים שהתקבות שלהם היא מוסלמית, ראה את הפולחן סביב קדושים, קברים, וקמעות.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279735
וכל צד ממציא שמות ''מכובדים'' לחיסולים שהוא מבצע ושמות גנאי לחיסולים שמבצע הצד שכנגד.

ביום ששני הצדדים יחושו ויבינו ש''ניצחונותיהם'' הם ניצחונות פירוס, ושהם בסך הכל הולכים מאובדן לאובדן ומאבדון לאבדון, ושצריך להפסיק ''לצרוב'' זה לזה את התודעה המקובעת ולפתח תודעה חדשה - יהיה סיכוי להידברות אמיתית.

העמים חשו והבינו זה מכבר. המנהיגים עדיין שבויים בקונספציות כוחניות אבסורדיות.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279756
ההשוואה שאתה עושה בין שני הצדדים אינה הוגנת, כמשפטן בוודאי ידוע לך שההבדל בין רצח להריגה הוא בכוונה.

מתנהלת מלחמה וכאשר אתה בודק את הכוונה מאחורי קרבנות המלחמה, המצב הוא שצה''ל מנסה לפגוע בלוחמים הערבים, בשעה שהערבים פוגעים ביהודים באשר הם, באוטובוסים ובבתי קפה, מי שמטיל פצצות על בתי אזרחים בשדרות, אינו דומה למי שפוגע בחוליות נושאות נשק.

התנהגות הערבים בנושא בחירת המטרות במלחמה, אינה מקרית, היא עניין תרבותי ואינה אופינית דווקא למלחמה בישראל. כאשר אסד בסוריה דיכא מרד באל חמה הוא הרג עשרות אלפי ערבים סורים. סברה ושתילה בלבנון הייתה דוגמא להתנהגות בין ערבים לבין עצמם. עד היום המאבקים באלג'יריה וסודן רצופים שחיטה של כפרים שלמים.

גם באשר לנצחונות שני הצדדים, אתה לוקה בתודעה מעוותת מציאות. בין הערבים ליהודים מתנהלת מלחמה בהפסקות כבר יותר ממאה שנה. במלחמה זו ישנן מטרות שונות לכל צד ונצחון או הפסד צריך להימדד לפי המטרות, רק הזמן יוכיח למי אם בכלל ''הנצחון''.
היהודים רוצים להגיע לפשרה, בעוד הערבים מחפשים צדק. היהודים מוכנים תמורת שקט לעזור בהקמתה של מדינה פלשתינית עם כל המשתמע. הערבים רוצים בצדק לחזור לכפרים והערים מהן ברחו, במלחמות שיזמו במטרה להרוג את כולנו, ובמקרה הטוב לגרש אותנו למדינות מהן באנו, ואני מצטט לא מנהיגים שוליים, אלא מנהיגים מרכזיים.

לא מדובר בצריבת תודעה, המנהיגים מייצגים את העמים ולפחות אצלנו הם נבחרים על ידי הציבור. יש לנו מנהיגי ציבור למיעוט הערבי בתוכנו וכדאי לך להאזין לדבריהם בפני הציבור הבוחר בהם.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279764
כאשר מפקד חיל האוויר שלנו מכריז בריש גלי שהוא ישן טוב בלילה גם אחרי שפצצה במשקל של 1000 ק"ג (המכילה חומר נפץ מודרני רב-עוצמה וקטלני ביותר) מוטלת על בית רב-קומות בלב יישוב אזרחי - זה לא בדיוק הריגה בשוגג של אזרחים חפים מפשע.

כדי להקדים ולייתר את התירוץ הדחוק של בסיסים צבאיים בתוך עיר - אזכיר לך שהבסיס הענק ב"קריה" שבלב תל אביב, אינו הבסיס הצבאי היחיד היושב אצלנו בלב יישובים אזרחיים צפופי אוכלוסין.

וכדי להיות קצר ולעניין: מי שמכריז על עצמו כשוחר שלום, אינו אמור ליזום או להיגרר אחר הקמת תפזורות רבות של התנחלויות בשטחים כבושים, המאלצות את הצבא לטרטר בשל כך אוכלוסיות כבושות בנות מאות אלפי תושבים ויותר, כמו שההתנחלויות ברצועת עזה מטרפות למעלה ממליון פליטים באיזור הצפוף ביותר בעולם, ואינו אמור להפוך את שטחי הגדה המערבית למערב פרוע של "נוער גבעות" משיחי, שחלקו כבר הזדקן שם, ושכדי לפנותו משם בבוא היום תצטרך ממשלת ישראל גם לגייס את רוב כוחות המילואים וגם לשלם סכומי עתק למפונים - מעשים שיזעזעו פעם נוספת את היסודות הרעועים של החברה הכלכלה שלנו.

זה יבוא, כמובן, שוב על חשבון מערכת הבריאות, החינוך, התרבות, קיצבאות הזיקנה ושירותי הרווחה השונים.

כל עוד לא נכיר בעובדה שמדינת ישראל אינה צודקת בכל, אינה אור לגויים ואפילו לא אור לעצמה, ונמשיך לסלוח לעצמנו על-כך ולעבור לסדר היום שוב ושוב על אותם מחדלים, ולהעלות לשלטון במו פתקי הצבעתנו שוב ושוב את אותן מפלגות ואותם עסקנים שהעיקרון היחידי המנחה אותם הוא עיקרון ההישרדות הפוליטית - לא נצא ולא נוכל להתנקות ולהיטהר - לא מהבוץ הבטחוני, לא מהבוץ החברתי, לא מהבוץ התרבותי ולא מהבוץ הכלכלי.

והלא הללו מעורבים זה בזה עד אין הפרד.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279789
הדוגמה שנתת מעידה על הכלל, פצצה זו שנחתה על בית רב קומות מטרתה הייתה לפגוע באסיפה של לוחמים שמפוצצים אצלנו אוטובוסים.
לו הכוונה הייתה לפגוע באזרחים היינו מפציצים ומשטחים את כל עזה, זה מה שהערבים היו עושים, ללא היסוס, אילו היה בידיהם הכוח, להזכירך הפצצת התחנה המרכזית בתל אביב במלחמת העצמאות.

תתפלא אבל אני בעד פינוי התנחלויות, לא בתקווה מזויפת לשלום, אלא דווקא משום שיש מצב מלחמה. במצב של שלום אין שום בעייה עם ישובים יהודים בלב אוכלוסייה ערבית, להזכירך יש בישראל הרבה ישובים ערביים ואין דורשים מהם להתפנות בשם השלום.

לשיטה הדמוקרטית יש הרבה חסרונות, אבל זו השיטה הנהוגה אצלנו ומעלותיה עולים על החסרונות. לא מדובר בצדק ארטילאי אם יש דבר כזה? המלחמה היא לא בוץ זו מציאות חיים. המלחמה תהיה איתנו כל זמן שאנו במזרח התיכון מוקפים במדינות מוסלמיות וערביות אוטוריטאריות ששולטים בהן רודנים.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279795
התגובות על מאמר, כרגיל, מעבירות אותנו לנושאים אחרים.
יוסי צרי הוסיף את המילה "בצדק" על דבריו ש"הערבים רוצים לחזור לכפרים והערים מהן ברחו". על כך יש לי להעיר שבמאה העשרים ניכרת נדידת פליטים בקנה מידה של מיליונים רבים, והפליטים מארץ ישראל כלל לא היו יחידים, לא בעולם הגדול ולא בסביבתנו הקרובה. יש לראות את כלל הבעיה ולא להתרכז במקרה פרטי שלה.

כך היה בעת חלוקת הודו, כשמיליונים נדדו מבתיהם במנוסה, כך בעת גירוש הגרמנים הסודטים מארצם ומולדתם צ'כוסלובקיה, כך בעת חיסולה של פרוסיה המזרחית, שלזיה וחלקים אחרים שסופחו לפולין, וקדם לכל אלה טבח האשורים הנוצרים בעיראק ב- 1933 ומנוסת הנותרים לסוריה ולארצות אחרות. אבל בשום מקרה מאלה איש בעולם הנאור לא דיבר על "צדק", גם לא דרש מן המדינות שמהן נמלטו הפליטים להחזיר אותם לכפרים ולערים שמהם ברחו. ומעניין לשאול מדוע.

התשובה פשוטה: כי המדינות שאליהן הגיעו הפליטים לא הקימו להם "מחנות פליטים" ולא הקימו סביבם חומת בידוד שמנעה מהם מלהצטרף לאוכלוסיה המקומית, על מנת לקלוט אותם במקומם החדש כפעולה טבעית, הומניטרית, של מדינה שבאו אליה פליטים.

לעומת זאת הפליטים מארץ ישראל שהגיעו לארצות השכנות כגון סוריה, לבנון וירדן נכלאו במחנות פליטים ולא הורשו לצאת מהם, מתוך כוונה פוליטית ברורה - פוליטית ולא הומניטרית - להשתמש בהם כבשר תותחים במלחמה העתידה של המדינות השכנות למען הקמת אימפריה פן-ערבית אחת, כפי שנוסח בבהירות בחוקת ה"בעת" של סוריה ושל עיראק, ובחוקות ואמנות אחרות.

איש מן "העולם הנאור", רודף הצדק,לא תבע להחזיר את גלגל ההיסטוריה אחורנית. תביעה כזאת לא הושמעה בשום מקרה שפירטתי למעלה. חבל חבל שזה קרה גם אצלנו, אבל עם כל הצער על מה שקרה, לא ייתכן לדבר היום על "צדק", שכאילו יובא על תיקונו אם יבוטלו מחנות הפליטים ותושביהן יוחזרו "לערים ולכפרים שמהם ברחו".

בהאשמה של התעלמות מן הפליטים יש להאשים גם את ישראל. למעלה משלושים שנה שולטת ישראל בחבלי ארץ שיש בהם מחנות פליטים ולא עשתה דבר כדי לפרק אותם ולתת ליושביהם פתח לחיים חדשים. גם על זה חבל. ייתכן שהיינו חוסכים הרבה שפך דם.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279799
אתה טוען לתקדים של עוול הנעשה לפליטים בכל העולם, והדברים הסתדרו והפליטים נאחזו במקומות מושבם לאורך ההיסטוריה.
אני לא מדבר על פליטים ברבים, אני מדבר על כל פליט ופליט כאדם בעל זכויות, לאותו אדם יש מפתח לבית, ואדמה בטאבו, ולפי זכות הקניין מגיע לו בזכות לקבל את רכושו. אותו פליט בכל בית משפט בין לאומי יזכה לקבל את רכושו בדין.

העובדה שפליטים היו בכל העולם לאורך הדורות ובעת החדשה, לא משנה את העובדה הבנאלית שהערבים מבקשים את הזכויות הצודקות של הפליטים. ואת העובדה המצערת שאם נענה לתביעותיהם הצודקות מדינת ישראל לא תתקיים.

להאשים את ישראל כאילו הייתה יכולה לפתור את בעיית הפליטים הערביים היא טענה פטרנליסטית ושחצנית, כאילו כבר פתרנו את הבעיות של ישראל את האבטלה, את הקצבאות, את השתלטות החרדים על מקןרות התקציב.

לפתור את בעיות הפליטים יכולים רק הערבים, הפיתרון נמצא בין ירכיהם, די אם יקטינו את הריבוי הטבעי שלהם כדי שתהיה להם רמת חיים סבירה. העזרה במילארדי דולרים של סוכנות האו''מ ברצועת עזה רק הגדילה את המצוקה.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279815
ישראל יכלה לפרק את מחנה בלאטה (למשל) וליישב את יושביו על קרקעות ממשלתיות בסביבה, לעזור להם ביצירת מקומות עבודה וכדומה, ככל שעשתה ישראל לפליטים ''שלה'' (כלומר, ליהודים). זה נובע לא מ''פטרנליות'' אלא מהעובדה הפשוטה שהממשלה הישראלית היא השליטה על האדמה הזאת. ללא ספק מעשה זה היה מועיל מאוד להשקטת ההתנגדות לנו ולהקמת ציבור גדול המעוניין בהמשך הימצאותנו בארץ.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279831
הפיתרון של בעיית הערבים נמצאת בידיהם, כל "פיתרון" זר של ישראל לשיכונים יוביל להכפלת האוכלוסייה.
הדוגמה של הבדואים בנגב היא טובה, מ10,000 נפשות עם קום המדינה יש היום למעלה מ 150,000 נפש. השקעות המדינה לא תוגמו להעלאת רמת החיים, הרי אחת הטענות שלך היא ל"עובדת" העוני במגזר הערבי.

ישראל לא יכולה לשנות דפוסים תרבותיים, המתרגמים שיכונים וקצבאות ליותר ילדים. לשנות נוהג תרבותי בן מאות שנים יכול רק העם הערבי עצמו.

ברצועת עזה היו ב 1967 כ 350,000 בני אדם והיום יש למעלה ממליון וחצי בני אדם. אילו רצונם של הערבים היה ברמת חיים יכלו לשנות את מנהגי הילודה. והדבר נכון גם במחנה בלאטה. זו שחצנות שאינה במקומה שישראל יכולה בעזרת כסף לשנות מנהגי ילודה אצל עם זר שאינו רוצה בנו ובתרבותנו.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279818
אכן, במקום לנסות לשחרר את הפליטים ממחנותיהם, שבם הוחזקו ע"י מדינות ערב (ויכולנו לעשות זאת כבר בקיץ 1967 שעה שהשליכו עלינו אורז וסוכריות ולא אבנים וקאסאמים) המשכנו להנציח את פליטותם במשך ארבעים שנה בקירוב (38 לייתר דיוק) ועוד הגדלנו לעשות, וזרענו לתוכם בכוח הכיבוש את הזרעים הרעים של ההתנחלויות, תוך גזל אדמותיהם ("הפקעה לצרכי ציבור" במכבסת המילים הישראלית).

אז לאיזה שלמי תודה אנו מצפים מהם?
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279829
לפי מה שאני יודע היו נסיונות לבנות שכונות מגורים לפליטים על ידי ממשלת ישראל שנענו בסירוב מוחלט מצידם, שהוכתב על ידי הנהגת אש"ף (שכנראה היו בה כאלו שהתעקשו להנציח את מעמדם של אלו כפליטים). אני מדי פעם מצטט גם את אריאל שרון שבשנת 1988 אמר בתוכנית "מוקד" בטלוויזיה כי יש ליישב את הפליטים בבניינים רבי קומות כי לא יתכן שבתל-אביב אנשים גרים בבתים משותפים בעוד בשטחים דורש כל פלסטיני את שטח האדמה שלו.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279843
לעניין שחרור הפליטים הערבים ממחנותיהם ראה תגובה(279831)

בדוק את ההנחות המוקדמות שלך, האם ישובים ישראליים ביהודה והשומרון הנבנים שלא תוך גזל אדמות, נראה לך ראוי? או שאתה בעקרון נגד התישבות ישראלית בארץ ישראל, וכל ישוב יהודי הוא זרע רע.
האם לדעתך ישנו סיכוי שהערבים, כולל אלה שבתוך הקו הירוק ירגישו שהם חייבים לך תודה כלשהי.

ראוי שתבין כי המלחמה בינינו לערבים מתמשכת בהפסקות כבר למעלה ממאה שנה. הסכסוך הוא על כל ארץ ישראל, אם רצונך לרצות את הערבים צריכים היהודים לפנות את כל ארץ ישראל. הפקעה לצרכי ציבור היא לא מכבסת מלים, לצרכי ציבור מפקיעים גם אדמות של יהודים, וזה לא משמש תרוץ לפיצוץ אוטובוסים.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279872
הוי תמימות קדושה!

על איזה וילות צמודות קרקע אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על מחנה ג'בליה או בלאטה?

על איזו הגבלת ילודה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הגבלת ילודה? שמא על הפרס בגובה 100 לירות שהבטיח בן-גוריון לכול אם יהודיה שתלד 10 ילדים? שמא על הציבור החרדי או החרדי-למחצה שעושה זאת בהצלחה הולכת וגדלה?

אני, כצאצא של משפחה עיראקית מפורסמת, משפחת אברהם בן-תרח, חולם לפעמים (בעיקר לאחר עיון בכתבי הקודש) על ארץ ישראל המשתרעת מהנהר הגדול ועד הים האחרון, ואני מתאר לעצמי שגם בני-דודנו חולמים בתדירות זו או אחרת על ספרד שפרחה ושיגשגה (גם עבור היהודים) תחת שילטון האיסלאם, עד שנכבשה והוחשכה על-ידי הנוצרים מייסדי האינקוויזיציה.
ואני שמח להתעורר ולמצוא את עצמי על אדמת מדינת-ישראל הישנה שיכולה עדיין להיות טובה, אם נשוב ונסתפק בחזון שהתגשם לנו במלחמת העצמאות, ושהיה למזלנו חזון מציאותי.

אבל, כדברי המשוררת:

"מפלצת רובצת/ בין דמיון מציאותי/ ומציאות דמיונית/ פיה תהום אפלה/ קרביה שדה קטל/ קולות עיכולה/ שירי תהילה/ למשׂביעיה/ שלוחי הדמיון/שלוחי חזון/ תעתועים/גלליה כגודל/ מצבות זיכרון/ עולם מלא/ כתובות אחרונות/ מילים אחרונות: שלום חבר/ עצור!/ שוב על עקבותיך/ כאן אין/ כלום."

ואידך, זיל גמור.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 279944
אם המציאות היא תמימה, צריך לברר הגדרות של מילים.
אני בכלל לא מדבר על הגבלת ילודה, אלא ההפך, לא בידך לגרום להגבלת ילודה אצל ערבים מוסלמים, זו יכולה להיות רק החלטה שלהם ושלהם בלבד. גם השקעת כספים לפיתוח בבלטה או ג'בליה, זה לא מענינך.
עסוק בבעיות הקטנות של ישראל, החינוך, השתלטות הדת על חיי האזרח, העוני, האבטלה. אנחנו לא אימפריה שצריכה לדאוג למדינות ועמים אחרים.

גם אם לא היית צאצא למשפחה עיראקית מפורסמת מותר לך לחלום. כדאי לך להתעורר די לנו בישראל שבגבולות הקו הירוק. בני דודנו לא חולמים על ספרד, הם חולמים על צאלאח אדין שגירש את הצלבנים אחרי 100 שנה, מכל ארץ ישראל כולל אדמת מדינת ישראל הישנה והטובה.
למען הדיוק ההיסטורי ספרד "הוחשכה" גם מהצד ההפוך על ידי המורים מצפון אפריקה.
את מחשך ימי הביניים הביאו עלינו הדתות המונותיאיסטיות החל ביהדות הנצרות וכלה באיסלם. זכור נא שהשריפה האחרונה של הסיפריה באלכסנדריה רשומה על שמו מנהיג ערבי.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 280026
שוב פעם השטות הזאת?
תגובה 19193.
יש מספיק דברים רעים להגיד על הערבים ועל האיסלם בלי להמציא עליהם סיפורים.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 280034
האמת היא רעה או טובה למי שרוצה להביע דעה כמוך.
זה שמשפחות בדואים, נושאים מספר נשים, ומביאים עשרות ילדים, זו עובדה בנאלית, זה לא סיפור בדייה.
ברצועת עזה, מראים בטלויזיה, משפחות מרובות ילדים שאין להורים עבודה, ואוכל לילדים, שלא לדבר על חינוך טוב, זה לא סיפור רע או טוב זו עובדה מהמציאות. זה שהנוהג הזה מיוחד לאיסלם, וליהדות החרדית, כל אלה הם לא המצאה או שטות סיפרותית.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 280044
זה שאתה גזען זאת גם עובדה.
זה שבין הדברים הגזעניים שאתה מביא, כולל גם דברים שהם עובדתית לא נכונים (או לכל הפחות ללא ראיות הסטוריות לנכונותם) זו גם עובדה.
שאר הדברים שאתה מביא לא קשורים למה שאמרתי, ורק לידיעתך, יש עוד מקומות בעולם שבהם מביאים הרבה ילדים בלי קשר למצב הכלכלי וזה לא מיוחד לאיסלם או ליהדות.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 280070
אנסה לתקן אותך, גזענות זו דעה, אני לא הבעתי דעה, ולכן אינך יודע אם אני גזען או ההפך. סתם העמדתי אותך על מספר עובדות מהחיים והמציאות היא לא גזענית. זה שיש מקומות נוספים שקיים בהם ריבוי ילדים מה זה אומר? מה זה נוגע לנו פה בארצנו.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 280072
"היהודים מסריחים" - זו הבעת עמדה או קביעת עובדה? האם זו גזענות?
"היהודים שותים דם של ילדים נוצרים בפסח" - אותן שאלות.
וכן הלאה.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 280092
ממש הגזמת, יהודים מסריחים זו עובדה? יהודים שותים דם זו מציאות. ממתי עלילת דם זו גזענות?
גזענות זו אפלייה על רקע גזע, דת, לאום.
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 280093
בגלל שה"עובדות" שאתה מביא תמיד מובאות בצורת הכללות גסות ולעולם לא זוכות לגיבוי של נתונים עובדתיים (למשל, שערביי ישראל תומכים בארגוני המרצחים, מסיעים מתאבדים וכצ"ב) המסקנה הבלתי נמנעת היא שאתה, המ... איך לאמר? קצת גזען...
שני הצדדים לסיכסוך הורגים זה בזה '' על רקע לאומני'' 280120
אני לא צריך לעשות הכללות, לערביי ישראל יש נציגים לגיטימיים, מנהיגי מפלגות שמביעים את דעתם באופן חופשי.
זה שרוב ערביי ישראל לא מנסים להתגייס לצבא, וכמה מקרים של שיתוף פעולה בביצוע מעשי רצח ''על רקע לאומני''.

גם בזמן המנדט הבריטי לא כל היהודים היו פעילים במחתרות השונות, אהדה ועזרת רוב הציבור הייתה נתונה להם.

אני לא מבין מדוע אתה מנסה לכסות על העובדה הפשוטה שמדובר לפעמים בבני אותה משפחה, בני אותו כפר שנחצה.
אני הייתי מתפלא אם הערבים הישראלים, לא היו תומכים בערבים הפלשתינאים, במאבקם להשיג את ''זכויותיהם הצודקות''. אם אתה מרגיש נוח עם כינויים כמו גזען, שמאלן, ימני, דתי, חילוני, שיהיה לך לבריאות.
עדיין לא הבעתי דעה, ואינך יודע מהן השקפותי החברתיות, רק ניסיתי לתאר ללא כחל וסרק, מציאות קשה בה אנו חיים.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279150
יש לך נתונים לגבי זה שרוב אזרחי המדינה הערבים{1} משתפים פעולה עם האויב, גונבים מכוניות, מלינים שוודי בנקים ומסיעים מתאבדים?

האם אתה מתפלא שערביי ישראל לא מזדהים עם המדינה, לא מניפים את הדגל שלה ולא שרים את ההמנון?

-------------
1. זה שאתה קורא פה ושם על ערבי שמשת"פ או גונב לא הופך את "ערביי ישראל" למשתפי-פעולה עם האויב או גנבים. כמו בכל אוכלוסיה עניה, אחוז הפשיעה בקרב ערביי ישראל הוא גבוה קצת יותר. אולי במקום להכפיש תראה מה אפשר לעשות בקשר להעלאת רמת החיים שלהם?
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279174
אני לא מתפלא שערביי ישראל לא מזדהים עם המדינה, לא מניפים את הדגל, ולא שרים את ההמנון, אני רק מציין את העובדה הזו.
איני יכול לדעת מחשבות בני אדם, מה שאני יכול הוא לראות ולשמוע באמצעי התקשורת את מנהיגי הציבור הערבי, מכל אלה אני מסיק את הזדהותם עם פצצות אנושיות עם הטלת פצצות על שדרות.
המגזר הערבי הוא לא אוכלוסייה ענייה, ומנהיגי הציבור הערבי לא עניים ומבטאים את מחשבותיהם של הערבים.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279395
"המגזר הערבי הוא לא אוכלוסייה ענייה"

יש לי חדשות בשבילך מר צרי,
"איני יכול לדעת מחשבות בני אדם, מה שאני יכול הוא לראות ולשמוע באמצעי התקשורת את מנהיגי הציבור הערבי, מכל אלה אני מסיק את הזדהותם עם פצצות אנושיות עם הטלת פצצות על שדרות"

לא ביקשתי ממך לקרוא מחשבות, ביקשתי נתונים לגבות את ההאשמות שלך את כלל הציבור הערבי-ישראלי בתמיכה בטרור.

הנה הנתונים:
לפי הנתונים אתה יכול לראות שההאשמות שלך לא היו מבוססות אם לנקוט בלשון המעטה : רק 3% מקרב הערבים-הישראלים תומכים באלימות שלא לדבר על ההאשמה הגורפת הלא מבוססת שלך ש*"הם"* מסייעים לטרוריסטים
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279396
ממתי תובל מאמין בנתונים שמנפיק "הארץ" ועוד ממליץ עליהם?

(רמז: הדיון על הוודות)
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279400
יש הבדל בין נתונים סטטיסטים, למילה בכתבה שאחד לא משנה מי לא הבין כמו שצריך.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279403
אה, נכון. תלוי איזה האינטרסים זה משרת בדיון. ממתי סקר על החברה הערבית אמין לצטט מ''הארץ'', אני לא יודע, הגם שאני קורא העיתון מידי יום ביומו ואף הייתי בין מנויו.

זאת היתה מלכתחילה הערה סתמית, אז קח אותה בסחבק.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279405
אוי, אורי ,אורי מה יהיה איתך.

קבל ח''ח על המינוי להארץ.

אני קורא את העיתון ''אצבעוני'' ואף הייתי בין מנויו.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279502
רק להזכירך, מיהו האחד הזה שלא הבין כמו שצריך משפט כתוב: החל מתגובה 269106 הערה 2, והמשך בפתיל מתגובה 269187
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279619
בסדר אורי, מה שתגיד. אתה צודק.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279625
זה בכלל לא כמו שאתה מציג זאת כנדחק לקיר: "מה שתגיד, תמיד תהיה צודק".

בטענתך שם הסתמכת על מספר מקורות מטעם ושאינם מטעם, אני הסתמכתי על מקור אמין ואובייקטיבי אחד. פשרה: אף אחד אינו צודק, טוב?
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279631
סבבה, תראה לי איפה אני חותם על זה, ואני אשלח לך עותק.

נראה לך שיש לי כוח להכנס שוב לדיון המעיק הזה?
את מה שהיה לי להגיד סיכמתי בתגובה 270160 נראה לי שהעניין מוצה. וגם אם לא, עזוב אותך, באמת שאין לי כוח. אני שונא ויכוחים שמתקטננים בהם על איזה מילה ומתווכחים עליה במשך עשרות תגובות
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279633
אין בעיה, עם ההתקטנות אני בהחלט כבר הסכמתי מזמן בדיון שם ואילו את מה שהיה לי להגיד סיכמתי בתגובה 279502
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279432
המקורות שלי הם ניסיון אישי שהוא כמובן לא הוכחה. אני רואה בטלויזיה את ההפגנות ביום האדמה, אני רואה סגירת כבישים וזריקת אבנים על מכוניות.
אני לא צריך לקרוא דעות, צריך להיצמד למראה עיניים, בקר בכפרים ערביים וראה את הארמונות שנבנים מול טענותיהם על אפליה, ועוני.
אני גם שומע את מנהיגי הערבים מדברים חופשי על כל במה, אני שומע הרבה טענות על מה מגיע, ולא על כך שצריך לשרת בצבא, או להניף את דגל ישראל. להפך בהפגנות רואים אותם שורפים את דגל המדינה.
בעניין אחר מה פירוש מפלגות ערביות, תחשוב קצת, זו הצהרה בוטה להתנגדות לקיומה של המדינה.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279443
נסה להחליף את הצירוף "כפרים ערביים" במילה "התנחלויות";
נסה להחליף הצירוף "מנהיגי הערבים" בצירוף "מנהיגי המתנחלים" או במילה "הרבנים" ; נסה להחליף את הצירוף "מפלגות ערביות" בצירוף "מפלגות חרדיות"
ואולי תידהם ותתחיל לחשוב פעמיים לפני שאתה מכריז הכרזות וקובע עובדות לגבי כל מיני עדות ומגזרים במדינה שלנו שאינך מסמפט אותם, בלשון המעטה..
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279516
תנסה לעשות קצת סדר, אין לי דבר נגד בתים מפוארים הנבנים בכפרי ערבים, ואני דווקא נגד הזרמת הכספים להתנחלויות. אני גם רואה במפלגות הדתיות אירגוני סחטנות העושים את התורה קרדום לחפור בו, בתקציבי המדינה והרשויות המקומיות.

אני לא מדבר על סימפטיה, דיברתי על כך שלנפנף בעוני נעשה פופולרי, והארמונות בכפרים הערביים אינם מוכיחים שכולם עשירים אלא שהם לא מסכנים כציבור.
טענתי הייתה להתנגדותם של הערבים לקיומה של המדינה, הסימן הבולט הוא התיחסותם לסמלי המדינה וחובותיה.
מצידי אתה יכול הוסיף את החרדים.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279622
אתה בעצמך טוען שהנסיון האישי שלך הוא לא הוכחה. ומן הסתם הוא סובל "מהטיית אישוש" אז על-סמך מה אתה דוחה את הנתונים שמראים לך שהאוכלוסיה הערבית היא ענייה והעמדות שלה הן הרבה פחות קיצוניות ממה שאתה חושב (אגב, העמדות של היהודים כלפי הציבור הערבי- הישראלי הן הרבה יותר קיצוניות והרבה יותר מפחידות מעמדות הערבים כלפי היהודים).
מה פירוש מפלגות ערביות? פירוש הדבר שיש אוכלוסיה של ערבים במדינה הזו שרוצים שיהיה להם ייצוג. איך זה בדיוק הצהרה בוטה להתנגדות קיומה של המדינה? האם העובדה שהם שואפים לכך שהמדינה הזו תהיה מדינת כל אזרחיה (בניגוד אליך ואלי ששואפים שישראל תהיה מדינה יהודית) זה התנגדות לקיומה של המדינה? למה?
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279686
ארצות הברית אין מפלגה של שחורים, באיטליה אין מפלגה סיציליאנית. למה שלא יהיו לערבים נציגים במפלגת העבודה או הליכוד. נכון שאוכלוסייה ערבית רוצה ייצוג כחלק מהתנגדותם למדינה. לא ראיתי מפלגה ערבית שמצדדת בגיוס לצבא, או מילוי חובות אחרות כלפי המדינה. בקטע הזה יש דימיון למפלגות הדתיות המתנגדות לקיומה של המדינה וסמליה.
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279192
"רוב אזרחי המדינה הערבים... גונבים היכן שהם יכולים החל בעשרות אלפי מכוניות, ציוד חקלאי, תוצרת חקלאית. משתפים פעולה עם האויב מסיעים מתאבדים, מלינים שודדי בנקים"

מעניין. האם לדעתך יש בארץ יותר משישים ריבוא מסיעי מתאבדים ומליני שודדים?
מי שפותח בהצהרה שהוא דמוקרט וליברל 279205
אין צורך להיתמם, מספר המתאבדים היה מספיק מעל ומעבר, ואלה נעזרו באוכלוסייה הערבית, זו סתם עובדה בנאלית.

בציבור האמון על המסורת המערבית הדמוקרטית מקובלת האחריות האישית, והדבר בלתי נסבל לבוא בטענות לאוכלוסייה שלמה, הכללה מכל סוג היא גורפת ולא צודקת.

בתרבות המוסלמית ערבית מקובלת האחריות השבטית משפחתית. נקמת הדם מתירה את דמם של בני אדם שאין להם נגיעה אישית עם העוול שנעשה לבן משפחה. וכך יכול אדם לשלוח מתאבד לפגוע באנשים אקראיים שאינו מכיר באוטובוס או בית קפה, או להטיל פצצות על בתי אזרחים ולפגוע בבני אדם שאינו מכיר ולא היה לו שיג ושיח אתם מכל סוג שהוא.

עשרות אלפי מכוניות נגנבות, זו עובדה מכוניות אלה מועברות דרך כפרים ערביים לשטחים, תוצרת חקלאית נגנבת, תקרא עיתונים. רכושם של יהודים בכפרים השכנים לכפרים הפקר.
מדינה יהודית ודמוקרטית 279003
==> "...כדי להיות "יוצא צבא" ולזכות בכל ההטבות הניתנות ליוצאי צבא - כלל לא צריך לשרת בצבא. די לו למי שנקרא להתייצב להגיע אל הלשכה. זו הדרך שבה אברכים שאינם משרתים מקבלים את כל ההטבות של חיילים לאחר שחרורם. (בעצם, האברכים "נהרגים באהלה של תורה")".

זהו בולשיט שעובדתית אינו נכון. האם בן ישיבה שלא שירת בצה"ל מגיע לו מענק שחרור שיוכל לרכוש בעזרתו כמחצית מהשכלתו האקדמית? לא. האם מגיעה לו הנחה בתשלומי מס הכנסה או ארנונה? לא, גם אם הוא עובד. האם לא היתה עד לא מזמן אפליה בין האזרח ששירת לבין האזרח (היהודי) שלא שירת בתשלום דמי ביטוח פר ילד, עד שבא בג"צ וביטל את זה. (או ששד יודע איפה עומד כל הסיפור הזה עדיין. מישהו כאן יודע?).

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים