העם רוצה התנתקות ? 298018
אני חושב שהמשפט שיצא מפי השופט חשין : "העם רוצה התנתקות ? שישלם. . ." מאיר בדיוק את הבעייתיות של בית המשפט הזה.
כביכול עלי לשמוח. הנה בית המשפט לטובת המתנחלים. אז בסדר. בית המשפט מרחם על האנשים עצמם ומבקש עבורם פיצוי גדול יותר. אבל משהו אחר חשין לא רואה ואין גם סיכוי שיראה. הוא שואל את השאלה "העם רוצה התנתקות ?" כשאלה רטורית. כאילו זה מובן מאליו. אבל זה בדיוק נושא המאמר. האם באמת העם רוצה התנתקות ? זאת לא שאלה רטורית למרות סקרי התקשורת.
אולי היה כדאי לבדוק מה התשובה לשאלה הזאת ?
העם רוצה התנתקות ? 298024
''אבל זה בדיוק נושא המאמר''. אני משוכנע, אמנם, שחשין קורא את האייל דרך קבע, אבל ייתכן שלא תמיד בתשומת הלב הנדרשת. אולי כדאי שתשלח לו את המאמר הזה.
העם רוצה התנתקות ? 298042
אומרים שבתי משפט צריכים להיות מנותקים מהסביבה ולהתייחס אך ורק לחומר שמובא בפניהם ע"י הצדדים.
האם הופיע בפני בית המשפט מומחה לרצון העם ?
בדמוקרטיה שלנו אין צורך בכך. בית המשפט עובד עם התקשורת. התקשורת ובית המשפט מחליטים גם מה העם רוצה.
העם רוצה התנתקות ? 298066
כמו שאמר השכ''ג לניצה, זה בהחלט מרשים לראות את המתנחלים זועקים לפתע לדמוקרטיה ומוחים על השחיתות - אחרי שנים של התנהלות אנטי דמוקרטית ומושחתת בעליל, שהביאה אותנו עד הלום.
העם רוצה התנתקות ? 298075
הנה פתרון גנרי לדיסוננס שבין "אני שומר על זכויות הפרט" לבין "אני עושה מה שאני רוצה":
1. הפרט a שעתיד להפגע שייך לציבור A.
2. בציבור A יש פרטים נוספים, למשל x ו- y.
3. x ו- y הם אנשים רעים ו/או מעצבנים.
4. מכאן שהציבור A "אנטי דמוקרטי" ו"מושחת בעליל".
5. לכן A לא זכאי להגנות דמוקרטיות.
6. ומכאן שגם a לא זכאי להן.

(יתרון וחסרון: זה עובד לכל a).
העם רוצה התנתקות ? 298086
חוששני שהמהלך הוא קצת אחר.
1. הפרט a שייך לציבור A שעתיד להיפגע.
2. כל פרט b ששייך לציבור B נפגע במשך שנים מהציבור A בשל מהלכיו האנטי דמוקרטיים, ושום פרט a השייך לציבור A אינו פוצה פה ואינו מצפצף, חוץ מצפצוף אחד ארוך על הדמוקרטיה.
3. מכאן שכאשר פרט a כלשהו מן הציבור A מזדעק לפתע כנגד מהלכים אנטי דמוקרטיים, זעקותיו נשמעות כשעקות הקוזק הנגזל.
העם רוצה התנתקות ? 298098
זו מתודה שיפוטית חדשה? "אדם הוא חף מפשע עד שלא הוכח אחרת, אלא אם נטען שהוא שייך לציבור שהואשם במהלכים לא דמוקרטיים"?

(אני חושב שאף אחד מן הסעיפים שלך אינו מבוסס, אבל חבל להשחית על זה זמן. סעיף 6 שלי הוא העיקר - איך אפשר לזנק מהשייכות לציבור, לשלילת זכויות פרטיות?)
העם רוצה התנתקות ? 298099
(איזה זכויות?)
העם רוצה התנתקות ? 298106
שאלה מצוינת. מדובר בזכות לטעון ''פועלים נגדי באמצעים לא דמוקרטיים'' בלי לשמוע בתור תשובה ''אתה בעצמך לא דמוקרטי'', כאשר ההנמקה היחידה ל''אתה בעצמך'' היא ''הציבור שלך''.
העם רוצה התנתקות ? 298107
אני חושב שיש כאן סוג של בלבול בטענות של שני הצדדים. אני רואה שתי טענות אפשריות.

1. הפינוי אינו דמוקרטי: ההחלטה לא התקבלה באופן דמוקטי או אסור לפנות אדם מביתו. כאן, נדמה לי שהטענה שההתיישבות מלכתחילה לא הייתה דמוקרטית היא טענה טובה (בלי קשר לשאלה אם היא נכונה). הטענה לכאורה מסתמכת על "הציבור שלך", אבל למעשה נוגעת לכל מתנחל באופן אישי כחלק ממעשה ההתנחלות.
2. משתיקים אותנו, פוגעים בזכות למחאה וכדומה. כאן אני חושב שזאת טענה נכונה עובדתית, אבל פשוט מוגזמת. היחס הזה מוצדק: כשמנהיגי הציבור קוראים להתנגדות ולמרי, סביר להתייחס לכל מחאה כמסוכנת בפוטנציה. אנחנו לא חיים באוויר. האם היחס הנוקשה היה מוגזם או סלחני מדי נוכל לדעת רק בדיעבד.
העם רוצה התנתקות ? 298111
1. איך הטענה שההתיישבות מלכתחילה לא היתה דמוקרטית *ולכן* מותר כעת לפנות אותן גם באמצעים לא דמוקרטיים, היא טענה טובה? מהי המסגרת הלא-דמוקרטית שבתוכה אתה מרשה לראש ממשלה לפעול אם הוא רואה בכך תיקון של מצב שנוצר באופן לא דמוקרטי?

(כדי לייצב את השאלה בתוך הסבך ההיפותטי: אני חושב שהטענה על חוסר הדמוקרטיות של ההתיישבות היא מופרכת. במקביל, ההחלטה על ההתנתקות כן התקבלה באופן דמוקרטי, אבל בנסיבות שבהן ראוי לכל אזרח שהדמוקרטיה יקרה לו לפעול נגדה בכל הכח. נניח לנושאים האלה בצד).
העם רוצה התנתקות ? 298118
לא אמרתי כזה דבר. דיברנו על ה"זכות לטעון 'פועלים נגדי באמצעים לא דמוקרטיים' בלי לשמוע בתור תשובה 'אתה בעצמך לא דמוקרטי', כאשר ההנמקה היחידה ל'אתה בעצמך' היא 'הציבור שלך"' (תגובה 298106).
ניסיתי להראות כיצד זאת כן טענה טובה, שכן נוגעת לכל אחד מהמתנחלים באופן אישי למרות שהיא לכאורה מכוונת כלפי הציבור שלו.
העם רוצה התנתקות ? 298137
כלומר: גברת כהן שקנתה מממשלת ישראל בית בגוש קטיף, היא "לא דמוקרטית", אבל מי שהחליט על הקמת הגוש, מי שתכנן ובנה אותו, מי ששרת בצבא שהגן על הגוש, מי ששרת כמנהל סניף דואר תחת ממשלות שאלו ההחלטות שלהן, מי שהוא אזרח במדינה כזו - כולם פעלו באופן כן דמוקרטי?
העם רוצה התנתקות ? 298141
אבל אמרתי במפורש שאני לא מתייחס לשאלה האם הטענה נכונה, רק האם היא טובה (בהנחה שהיא נכונה).

בצד, אני חושב שכל ההתנהלות בקשר לשטחים הכבושים לאורך כל השנים אכן הייתה לא דמוקרטית. יש גם דרגות של שותפות להכרעות. להיות אזרח או עובד זוטר של הממשלה לא דומה ללהיות חוד החנית של המעשים.
העם רוצה התנתקות ? 298153
אבל כאן ההתנהלות ה"לא דמוקרטית" של הממשלה (בעבר ובהווה) משמשת בשתי משמעויות שונות: כשגברת כהן עברה לגור בהתנחלות, היא (נניח)
(1) עברה על החוק הבינלאומי והיתה אימפריאליסטית וקולוניאליסטית ודרום-אפריקאית באופן כללי.
היום כשהיא אומרת "אם ראש הממשלה רוצה הצבעה הוגנת בכנסת, לא תקין שהוא
(2) יבטיח כסא מעור-צבי למי שיתמוך בו",
עונים לה: את "לא דמוקרטית"(1), לכן, נגדך, מותר גם לראש הממשלה להיות "לא דמוקרטי"(2).
העם רוצה התנתקות ? 298165
ומה דעתך על ההצעה הבאה:

(1) גברת כהן הלכה "לקבוע עובדות בשטח" כדי למנוע הכרעה דמוקרטית בעתיד (כהצהרת הנהגת ציבור המתיישבים).
(2) רה"מ יפעל בצורה הרגילה שממשלות פועלות לפני העברת תקציב. אותה צורה שאיפשרה את ההתנחלויות.
העם רוצה התנתקות ? 298213
(1) אם פעולה שאינה משאירה לממשלה הבאה את כל האופציות פתוחות היא "לא דמוקרטית", אז שום מעשה שלנו אינו דמוקרטי. האם הבאת ערפאת וידידיו לשטחים היא מעשה הפיך? חתימה על הסכמים בינלאומיים? ויתור על שטחים? נסיגה מגוש קטיף - נחזור כשנרצה?

(2) לפני תקציב ממשלות פועלות בלחץ זמן (יזום) ומוציאות מהכנסת החלטות בלי שיקול דעת. זה אכן לא תקין. ההתנהלות של שרון לא תקינה לאורך זמן, ואלמלא היו שומרים אותו כמו אתרוג, השחיתויות שלו (כאדם פרטי וכראש ממשלה) לא היו יורדות מהכותרות. זו קפיצת מדרגה בגישה הבלתי-דמוקרטית, רק שהמטרה שלה מקדשת את האמצעים, ולכן היא נחשבת קפיצה בכיוון הנכון.
השאלה היא מה תוכל לומר לראש הממשלה הבא שיעשה ככל העולה על רוחו, ויתעלם מכל כללי ההתנהגות הדמוקרטיים. כשמתרגלים לשיטה הזו, קשה לחזור אחורנית.
העם רוצה התנתקות ? 298292
... שלא לדבר על זה שנטיותיו האנטי-דמוקרטיות של שרון היו ידועות זמן רב לפני שאותם מתנחלים בחרו בו ללא היסוס.
העם רוצה התנתקות ? 298303
זה נימוק נפלא. אמור בפה מלא: "אני תומך בראש ממשלה הפועל באופן לא דמוקרטי, ובלבד שבין בוחריו היו רבים שידעו על נטיותיו אלה מראש".
אבל זה מה שבוחרי הימין עשו מאז ומעולם 298306
אני תומך בראש ממשלה הפועל באופן לא דמוקרטי, ובלבד שמעשיו יהיו מקובלים עלי.
העם רוצה התנתקות ? 298308
בויכוח הזה אין נימוקים נפלאים. ככה זה כשצריך להכריע בין חולירע לדבר.

אמור בפה מלא: אני מתנגד לראש ממשלה הפועל באופן לא דמוקרטי, אבל זה לא הפריע לי‏1 להצביע בעדו כשהם היו בכיוון הנכון.
__________
1- שום דבר אישי, אני יודע שהצבעת רע"ם.
העם רוצה התנתקות ? 298310
מה דעתך על ''אני מתנגד לראש הממשלה הפועל באופן לא דמוקרטי, אבל לא מבין את בוחריו שידעו שהוא פועל באופן בלתי דמוקרטי, בחרו בו, ועכשיו מלינים על כך שהוא פועל באופן בלתי דמוקרטי (ולמרות זאת יבחרו שוב שאדם אחר הפועל באופן בלתי דמוקרטי, ומשום מה מאשימים אותי וימשיכו להאשים אותי, ואת נציגי הפוליטיים, על זה שהוא פועל באופן בלתי דמוקרטי)''.
בלי אבל בלי חבל 298328
דעתי היא שאם אנשים היו אומרים מה שאתה אומר עכשיו (''''אני מתנגד לראש הממשלה הפועל באופן לא דמוקרטי''), הפתיל הזה היה מיותר.
בלי אבל בלי חבל 298331
זה לא מובן מאליו? (לא. אופס, סליחה, טעות בעם)
העם רוצה התנתקות ? 298319
1. למה לא משאירה את האופציות פתוחות? הן פתוחות. ניסו שלא להשאיר את האופציות פתוחות וליצור "עובדות בשטח". נכשלו. עכשיו בוכים. לא מצחיק?
2. רה"מ עבד לפי הכללים הדמוקרטיים. ההחלטה קיבלה את אישור הממשלה והכנסת. נכון שאין "רוח דמוקרטית", אבל ככה זה כשיש מחלוקת עמוקה וציבור חצוי. צריך שובר-שוויון ויש לזה מחיר. ההנחה שאי-עשייה (השארת המצב על כנו) זהה לעשייה (התנתקות) נראית לי מוזרה במציאות משתנה. "רוח הדמוקרטיה" לא הייתה מתקיימת גם אם ההחלטה על ההתנתקות לא הייתה מתקבלת.

אנחנו מדרדרים לויכוח פוליטי לעוס. נפסיק לכשתרצה.
העם רוצה התנתקות ? 298329
הפסקנו (אלו סוגיות חדשות).
העם רוצה התנתקות ? 298100
(אני מתחיל ספירה לראות תוך כמה זמן יעלה בתגובה עניין העוצר והמחסומים ביו''ש)
העם רוצה התנתקות ? 298105
(אם הנושא יעלה, אני אומר שזה לא רלוונטי משתי סיבות: ראשית (וכן עיקר), עוצר ומחסומים הם בראש וראשונה פעולות מנע ולא אמצעי ענישה, ושנית, מדובר במצב דמוי-מלחמתי שמצדיק הרבה יותר מעוצר ומחסומים. אם בן שיחי יתנגד לטענות האלה כנראה שאבחר לא לענות, מכיוון שהעניין כולו נטחן עד דק בעבר).
העם רוצה התנתקות ? 298101
למי שוללים זכויות פרטיות?
העם רוצה התנתקות ? 298119
איחרתי מעט בתשובתי, ואני רואה שעמיתיי לאלמוניות הקדימוני (וגם יונתן, כמובן), ובכל זאת אני עונה.
טענתי היא שציבור המתנחלים *כולו*, כגוף מאוחד וגם *כפרטים*, מנהל במשך שנים חיים בלתי דמוקרטיים בעליל, במשטר ברור של אפרטהייד, כאשר חבריו מקימים את בתיהם ועסקיהם וצוברים את רכושם בדיוק בזכות אותו משטר אנטי דמוקרטי. יותר מזה, אני לא רואה שנשללות מהם עכשיו זכויות פרטיות כלשהן, לפחות לא זכויות השייכות להם על פי חוק - ההתנחלויות מעולם לא היו חוקיות על פי החוק הבינלאומי. המאבק שלהם איננו מאבק של פרטים. שום דבר מהדברים שציינת איננו מתייחס ברצינות למצב הקיים.
העם רוצה התנתקות ? 298134
זו תשובה "המצאתית" שמזכירה את התגובות של דב לאלמונים: אפשר להגיד מה שרוצים על כל אחד.
העם רוצה התנתקות ? 298135
לא הבנתי מלה וחצי מלה.
העם רוצה התנתקות ? 298087
שכחת עוד סעיף:

לא רק שXוY התנהלו בצורה לא דמוקרטית כפרטים. אלא הציבור A התנהל בצורה לא דמוקרטית כגוף.

מה שמשנה קצת את התמונה לא?
העם רוצה התנתקות ? 298214
לפרט a הייתי אומר בצער מסויים כי כשחוטבים עצים עפים שבבים, ומזכיר לו כי בשעה שהחליט להצטרף לציבור A הוא הצטרף ביודעין לציבור שעמדותיו בענייני דמוקרטיה ותקינות שלטונית ידועות לכל מי שעיניו בראשו וגם לעיורים לא מעטים. בהיותו חלק מציבור A הוא זכה בכל מיני הטבות והקלות שמקורן באותה התנהלות מפוארת של הציבור הזה, ולכן אינני מתרשם מדי מטענתו העכשווית על העוול שנגרם לו מאותה השתייכות.

x ו y אינם שייכים לעניין באופן ישיר, למרות שאם a היה משמיע את קולו ברבים נגדם וגם מנסה להצר את צעדיהם, ללא ספק היתה לזה השפעה פסיכולוגית מסויימת על עמדתי שלי כלפיו בימים אלה. בפועל, הציבור A העניק תמיכה לאותם x ים ו y ים בראותו אותם כעמוד האש ההולך לפני המחנה, ולא שמעתי שהוא מתנער מהם בצורה חד משמעית (למשל שמועצת יש"ע מודיעה שכל המאחזים הלא חוקיים לא יזכו לשום סיוע מכספי המסים שלי, או שמישהו יסרב להתפלל עם x או y, כפי שסרבו להתפלל עם העו"ד ההוא ששמו בטח יצוץ שוב בזכרוני מיד לאחר ה"שלח"). כל מה שאותו ציבור A עושה הוא להסביר לי שאני מסתכן במלחמת אחים, לא פחות, אם לא אתן ל x ול y להכתיב את מדיניות הממשלה. מר a היקר היה צריך לפנים את "אוי לרשע..." כבר לפני שנים, ואם לא עשה את זה הוא יודע את מי להאשים.

(אני מתנצל על ההכללות, ככה זה כשמדברים על ציבור שלם)
ליבוביץ' 298229
איך אפשר לשכוח שם כזה?
ליבוביץ' 298230
תתפלאי!
העם רוצה התנתקות ? 298320
בתור תרגיל ברטוריקה זו תשובה מצויינת. אני רק מקווה שאתה לא באמת מאמין שהתירוצים האלה הופכים שלילת זכויות פרט ללגיטימית.
העם רוצה התנתקות ? 298323
כמו כל הגנה עצמית, שלילת זכויות הפרט לגיטימית רק כשהיא הכרחית, ורק במידה המינימלית ההכרחית. הויכוח הוא על ההכרח.
העם רוצה התנתקות ? 298333
לא, הויכוח הוא לא על ההכרח. הויכוח הוא על האפשרות להיות דמוקרט-בעיני-עצמך ובכל זאת להגיד ''זה בהחלט מרשים לראות את המתנחלים זועקים לפתע לדמוקרטיה ומוחים על השחיתות - אחרי שנים של התנהלות אנטי דמוקרטית ומושחתת בעליל, שהביאה אותנו עד הלום''.
העם רוצה התנתקות ? 298339
מעבר לזה שיש לנו ויכוח על הויכוח, לא הבנתי מה אתה אומר.
העם רוצה התנתקות ? 298341
זו תגובה 298066 שפתחה את הפתיל.
העם רוצה התנתקות ? 298345
האלמוני הצביע, אכן, על תופעה מרשימה למדי. איך זה מונע ממנו להיות דמוקרט?

הגישה הדמוקרטית הפרטית שלי, אגב, אינה מבטיחה שום זכויות שהן למי שאינו מוכן להבטיח לי אותן זכויות. TFT היא האיסטרטגיה הנדיבה ביותר שאני מוכן להעניק לשאר הבריות. אם אתה רוצה לקרוא לי פשיסט זה בסדר, אשמח להיות בסירה אחת עם יונתן (בתנאי שהוא חותר).

(מי שאינו יודע מהי TFT יגגל נא תחת tit for tat)
העם רוצה התנתקות ? 298360
"בתנאי שהוא חותר"? כלומר, חותר תחתיך?
העם רוצה התנתקות ? 298557
גם אם העקרון הזה סביר, המימוש שלו תלוי במידת הוודאות שאתה דורש כדי להדביק למישהו אי-הבטחת-זכויות (שמצדיקה לדבריך את שלילת הזכויות ממנו). כל-כך קל לטעון ''אתה התחלת'', עד שאני לא חושב שאפשר להחזיק בעקרון הזה ולהיות דמוקרט.
העם רוצה התנתקות ? 298858
עוד מילה אחת ואתה הולך למעצר מנהלי.
העם רוצה התנתקות ? 298877
אני חושב שיש לי עוד כמה ימים לארוז - בפרקליטות מדברים על התחלת מעצרים מנהליים ביוני.
העם רוצה התנתקות ? 298893
יוני זה לעמך. ההולכים בראש המחנה מגיעים לשם קודם.
העם רוצה התנתקות ? 299006
תארוז הלילה:
"מעצר מינהלי ראשון בכלא לקראת ההתנתקות
שר הביטחון, שאול מופז, חתם על צו מינהלי לחצי שנה נגד נריה אופן, תושב יצהר בן 34, אב לארבעה. בעקבות הצו, הועבר אופן לכלא שקמה. גורמי ביטחון חושדים שהאיש התכוון לבצע פיגוע ירי נגד פלסטינים"

העם רוצה התנתקות ? 298391
אני חושב שתגובתו של האלמוני לא הייתה ראוייה לשום התייחסות רצינית, וכל חילופי הדברים האחרונים היו מיותרים.
לדעתי הבעייה הכי רצינית בתגובתו הייתה הניתוק שהוא עושה (כנראה לרגל אופנת ההתנתקויות), בין המתנחלים ובין התומכים בדרכם במשפט:
"המתנחלים זועקים לפתע לדמוקרטיה ומוחים על השחיתות".
מתנגדי ההתנתקות הצליחו לארגן הפגנות המונים של מאות אלפי אנשים בעוד שתומכי ההתנתקות לא הצליחו לגייס אפילו אלפים בודדים בהפגנה העלובה היחידה שערכו.
אני (מתנחל ממוצקין), ניסיתי להבליט את העניין הזה וחוסר העניין של בית המשפט ברצונות האמיתיים של הציבור, ונעניתי בתגובה סתמית בלתי עניינית שמדברת על זעקות "המתנחלים". את הזעקות האלה זועקים מאות אלפי אנשים ולא תשעת אלפי אנשי גוש קטיף.
אחר כך הוא הביא האשמות סתמיות "אחרי שנים של התנהלות אנטי דמוקרטית ומושחתת בעליל", כאילו אותם ה"מתנחלים" היו אלופי ההתנהלות הבלתי דמוקרטית וה"מושחתת בעליל", ומבלי להסביר בדיוק למה הוא מתכוון. במרוצת חילופי הדברים הדוגמה היחידה לרמזים האלה הייתה הבנייה הבלתי חוקים בשטחי יש"ע, דוגמה שלא מצביעה בצורה ממוקדת על חוסר דמוקרטיה או שחיתות, ושכמוה קיימות באופן מוקצן דווקא בתוך תחומי הקו הירוק, ובעיקר במגזר הערבי.
התגובה שאני בחרתי להגיב הייתה תגובה בלתי עניינית וסתמית, מידה כנגד מידה. נראה לי שאפילו לכך לא הייתה רואייה התגובה, והנכון היה להתעלם ממנה לחלוטין.
העם רוצה התנתקות ? 298445
בעניין תגובה 298018 שנשארה ללא תשובה: אני חושב שבניגוד לנו, שאנחנו צריכים למחות כנגד התנהגות שאינה ראויה (ושכרנו פתילים של עשרות תגובות המתפזרות לכל הכיוונים), כששופטי בג"ץ עוסקים בעניין מסויים הם צריכים להתמקד בו ולקבל את המצב דה-יורה בשאר העניינים. מבחינת השופט חשין, החלטת כנסת (ואפילו החלטת ממשלה) אפשר לפרש כ"העם רוצה התנתקות" (אבל סקר של יום שישי עם תשעים אחוזי תמיכה - לא).
העם רוצה התנתקות ? 298506
אני נשאר מחזיק בעמדתי שהערתו של השופט חשין בעניין רצון העם מצביעה על תופעה בלתי הולמת בקרב שופטי בית המשפט העליון, הגם שאני כמעט בטוח שההערה לא נאמרה מתוך מודעות וכוונה ישירה כזאת.
תאר לעצמך שמסקנות דוח ועדת דוברת היו מקבלות את אישור הכנסת ומישהו היה פונה לבג"ץ כדי למנוע או לעכב את יישומן.
האם לדעתך היה השופט משתמש במלים : "העם רוצה לפטר מורים" ?
קרוב לודאי שהשופט היה בוחר לומר: "המדינה רוצה לפטר מורים".
אני חושב שבאופן תת מודע הכריע השופט בראשו בויכוח שבעיני הוא הנושא הכי חשוב היום.
את הנתונים על רצון העם היה השופט צריך לקבל מתוצאות המאבק שרון - מצנע בבחירות, ולא מאיזה שהוא תהליך עקום שהתחולל בחודשים האחרונים, שעליו עמד ואותו ניתח באופן מפורט השופט לשעבר שטרוזמן.
אני רוצה לחזור לדוגמה שבתגובתי תגובה 286981, דוגמה שעלתה בדעתי רק אחרי שכתבתי את המאמר, ומתמקדת בצורה הקולעת ביותר בהבהרת כוונתי.
איך לדעתך היה צריך לנהוג בנסיבות שמתוארות בדוגמה בית המשפט ?
האם היה צריך לאטום את אזניו ואת עיניו ולהכריז את ההכרזה השקרית: "*העם* רוצה להישאר למרות הסכנה ?"
העם רוצה התנתקות ? 298546
אני מסכים עם האבחנה בין "העם רוצה" ו"המדינה רוצה". השופט היה באמת צריך לומר ש"המדינה רוצה", משום ש*זה* המצב דה-יורה. אפילו עם הטענה שזה מרמז על הכרעה בויכוח אני נוטה להסכים (מעניין היה להשוות התבטאויות דומות של שופטים בעבר).
העם רוצה התנתקות ? 298464
>>>"...בעוד שתומכי ההתנתקות לא הצליחו לגייס אפילו אלפים בודדים בהפגנה העלובה היחידה שערכו".

לפני כשנה קיימו תומכי ההתנתקות הפגנה ש(עפ"י הערכת המשטרה) הייתה גדולה במעט מהפגנת ההתנגדות שקיים הימין מספר חודשים קודם לכן.

העם רוצה התנתקות ? 298507
אין ספק שהראית (אני באמת לא זכרתי את ההפגנה הזאת) שיש תומכים גם להתנתקות בקרב הציבור, למרות שההפגנה העלובה של השמאל שנערכה מאוחר יותר ושאותה הזכרתי צריכה לקבל את המשקל שלה בממוצע הכללי.
אבל לא זה העיקר. אני איני טוען שאני יודע מה תהיינה התוצאות במשאל עם או בבחירות. אני רק טוען שאין ספק שגם למתנגדים להתנתקות יש משקל ניכר בקרב הציבור, ובנתונים של היום חייבים להביא את העניין הזה למבחן.
העם רוצה התנתקות ? 298549
יש לי שתי בעיות קטנות עם דבריך:
1. טבעי ביותר שהפגנת ה"שמאל" השנייה הייתה עלובה: באותו שלב כבר היה ברור ששרון ממילא מתכונן להוביל את המהלך הזה - ולמה לטרוח?
2. הרי המתנגדים כבר אמרו מראש שהם לא יקבלו את דעת הרוב אם זו תהיה נגדם. מכאן שהם מגדירים בעצמם את המשאל כתכסיס השהיה.
העם רוצה התנתקות ? 298578
לגבי הסעיף הראשון אני חושב שהוא מוצה ומתחיל להיראות כמו ויכוח ילדותי בנוסח "אבא שלי יותר. . .". צריך ללכת לבחירות. אז נראה לבטח.
הסעיף השני, גם עליו ככל הנראה עניתי, אבל הוא חשוב, וטוב לענות על כך שוב ושוב.
יש לי על כך שתי תשובות כשהשניה היא החשובה שבהן. נתחיל בראשונה הפחות חשובה: "הרי המתנגדים כבר אמרו מראש שהם לא יקבלו וכו", זה פשוט לא נכון. רוב המתנגדים כולל ראשי מועצת יש"ע אמרו בפרוש שיקבלו את תוצאות משאל עם באם ייערך. אני למשל, שרואה עצמי מתנגד לא פחות חשוב ממתנגד שיושב בגוש קטיף למרות שאני יושב בקרית מוצקין (שהיא גם ארץ ישראל), אשתדל להיות בזמן הפינוי שם, כדי להפגין איזה שהוא אקט של מרי אזרחי, למרות שאני יודע שלא יהיה בכוחנו לשנות את התוצאה. הסיבה לכך שאהיה שם היא אך ורק אותו עניין של הרס הדמוקרטיה ואי התחשבות בדעת הציבור. לו היו בחירות או לפחות משאל עם, ומצדדי הפינוי היו מנצחים, הייתי מקבל את התוצאות ולא הייתי מוצא לנכון להמצא שם בזמן הפינוי, כשם שלא הייתי בימית בזמן הפינוי למרות שהתנגדתי גם לפינוי ההוא.
ישנם כמה שאומרים שלא יקבלו את התוצאה בכל מקרה אבל מדובר במיעוט קטן בקרב המתנגדים (שרובם כלל אינם מה שקרוי "מתנחלים". רק היום התפרסם במעריב, אחד מעיתוני השמאל, סקר לפיו התמיכה בהתנתקות פחתה בצורה דרמטית. ברור שרוב המתנגדים שנסקרו בסקר הזה אינם דרים בשטחי יש"ע).

התשובה השנייה היא היותר חשובה: גם אם העובדה שציינת ("המתנגדים כבר אמרו מראש. . ."), היא עובדה נכונה (וכאמור, היא אינה כזאת), אין זה משנה. צריך לשאול את הציבור בכל מקרה כי אנחנו דמוקרטיה. אם ההתנתקות תזכה לרוב יהיה מוצדק לבצע אותה, גם אם המתנגדים לא יקבלו את התוצאה. אבל לשאול את הציבור חייבים. בנסיבות של היום ללא זה אין אנו באמת דמוקרטיה.
אגב, אם תתבצע ההתנתקות מבלי ששאלו את הציבור, ככל הנראה לא אלך להצביע בכלל בבחירות הבאות. היום אין לי אמון באף אחד, גם לא באנשי האיחוד הלאומי שהצבעתי עבורם. אני מצביע עבור עניין, ולא עבור אנשים, ומתברר שוב ושוב (מאז הגולן ורבין), שלבחירות האלה אין שום חשיבות. לבסוף הנבחרים עושים מה שמתחשק להם ויורקים בבוטות על הבוחר.
העם רוצה התנתקות ? 298672
למרות שאפשר להבין את האכזבה שלך גם מהאיחוד הלאומי (שהכניסה לכנסת את תומך ההתנתקות, נודלמן), אני בכל זאת מעריך שבסופו של דבר כן תלך להצביע בבחירות (ואם לא באלה שיערכו ב-‏2006, אז באלה שיערכו אחריהן).
העם רוצה התנתקות ? 298689
לא. לא חשבתי כלל על נודלמן (שאיך שהוא לא הפנמתי את המקרה שלו), ולא הייתה לי עד כה שום אכזבה מוגדרת מהאיחוד הלאומי. האכזבה שלי היא מהתנהגות המפלגות שבשלטון ששוב ושוב לא מבצעות את מה שהטיל עליהם הבוחר. אני, למשל, חושב שאת מה שעושה שרון לא היה מצליח לעשות מצנע בשום מקרה. אז בנתונים האלה הכל מבולבל. למה לי להצביע בכלל ? למה אני צריך לחשוב שאם האיחוד הלאומי יגיע לשלטון הוא ינהג אחרת מהנורמה הפסולה שהשתלטה על חיינו ?
העם רוצה התנתקות ? 298355
שכחתי לכלול רשימה שלי. לומשנה, זה סתם.

בראשית : ברא
מרק : חם
ירק : גמבה
צהוב : ירוק
ציפור : דרור
חופשי : ומאושר
שחור : לבן
גזר : גמדי
אלוהים : אדירים
ציפור : יפה
חם : קר
ירק : גזר
כחול : לבן
ציפור : דוכיפת
רצון : חופשי
שחור : לבן
ציפור : דרור
גזר : כתום
אפרים : קישון
ציפור : ירגזי
חופשי : מאושר

אתה יכול לזהות את המלים שאתה כתבת?

תוצאות מראות שיש מתאם בין טעות זהוי מקור המלה - שלך או משהו שקראת - לקושי ומאפיני הצמדים.

אם זה בא בקלות - ציפור : דרור
מניחים שקראנו את המלה.

אם צריך קצת מאמץ - ציפור : ירגזי
מניחים שאמרנו אותה.

כך גם עם בעית "ניטור מקור פנימי" של הזיכרון - האם זה משהו שהמצאתי או שחוויתי.

________

התגובה הקריפטית היתה בכוונה כדי ליצור השהיה.
העם רוצה התנתקות ? 298400
צריך לחכות יותר זמן, כרגע אני זוכר בדיוק מה היו הצמדים שלי, אבל אני חושב שהבנתי (בערך). תודה.
העם רוצה התנתקות ? 298334
אתה חוזר שוב ושוב על "שלילת זכויות הפרט". במה אתה רואה את השלילה הזאת?
העם רוצה התנתקות ? 298337
תגובה 298106.
העם רוצה התנתקות ? 298367
זו הגדרה מעניינת למדי למונח ''זכות''. כשאותי מקללים ברחוב על צורת הנהיגה שלי, אני לא מרגיש שנפגעה שום ''זכות'' שלי. אני מתקשה להבין כיצד יש זכות אשר התנאי לקיומה הוא ''בלי לשמוע בתור תשובה''.

כדי להבהיר - זכויותיו של ציבור המתנחלים נפגעות בצורה חמורה יתר על המידה. בעיקר מדובר בזכויות הנוגעות לחופש הדיבור ולחופש ההתארגנות. הטענה כנגד ציבור המתנחלים שעכשיו הם נזכרים בזכויות דמוקרטיות, כאשר במשך שלושים ומשהו שנים לא הטרידו אותן כהוא זה (וגם עכשיו זכויותיהן הדמוקרטיות של הפלסטינים לא ממש מענינות אותם) היא טענה ראויה, שלא פוגעת בשום זכות של אף אחד (מעצם היותה היגד, ולא פעולה).
הטענה הזו לא מצדיקה שלילת זכויות (אמיתיות) מהמתנחלים, אבל היא בהחלט חושפת צביעות הקיימת בטיעוניהם שלהם.
העם רוצה התנתקות ? 298372
מצדי הם יכולים לומר שבע מאות פעם שפועלים נגדם באופן לא דמוקרטי. אינני שולל את זכות הדיבור שלהם. אני רק טוען, א. לזכות הדיבור שלי - כלומר, לבטא את דעתי שהם נשמעים כקוזקים נגזלים באופן ברור. ו-ב. שאין להם זכות במסגרת זו לטעון כלפיי שאני צריך לעמוד על משמר הדמוקרטיה ביחס אליהם.
העם רוצה התנתקות ? 298109
האיילים האלמונים הם מקור השחיתות ההתנהלות האנטי דמוקרטית והבעליל. אלמוני נשמע אומר זאת בפרוש לפלוני.
העם רוצה התנתקות ? 298115
אולי לפולני?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים