312723
לענין הגדרת גזענות - אני חושב שיש יותר מדי פחד מהמילה בגלל פוליטיקלי קורקט.
אנסה להגדיר, לפי הבנתי את המושג גזענות - טענה שבני אדם שמוצאם משותף, עליונים במהותם על אחרים, ועל כן זכאים לזכויות נוספות.
ה"גזענות" שמוצאים במקורות היהודיים, בין היתר בקיצור שולחן ערוך, ובשאר המקורות ההלכתיים, היא שונה במהותה, וראוי לבחון אותה בלא דעות קדומות.
באו נניח שקבוצה מסויימת מבקשת ליצור יחסי קרבה בתוך עצמה - האם מותר להם להתייחס לחברי הקבוצה בצורה שונה מאשר ללא חברי הקבוצה? זוהי מטרת ההלכות המפלות בהלכה היהודית - ליצור קרבה בתוך העם היהודי והרחקה מהעמים שבתוכם ישב.
הדברים העיקריים שמעצבנים אנשים הם שלא אמורים לטפל בשבת בגוי, ושלא אמורים להחזיר לו אבדה.
לגבי החזרת אבדה - זוהי דרישה שהיא לפנים משורת הדין - לטרוח בשביל חבר, אולם ודאי שאם הגוי בא וטוען שחפץ הוא שלו, ומוכיח זאת, יש להחזירו לו.
לגבי טיפול בשבת כאן יש לדון בסולם הערכים, ואני מניח שאין חולק על כך שלחברה מותר לקבוע סולם ערכים מוסרי, שכולל ערכים כלשהם שהם עליונים על חיי הפרט. טוב אולי יש חולק, אבל זו עמדה לגיטימית לדעתי. כאן, בחילול שבת, רק כאשר מצטרף ערך השבת עצמה - הסיכוי שזה שחייו יוצלו ישמור שבת - לערך החיים - הותר חילול שבת! אולי לאנשים שונים זה יראה סולם ערכים מעוות, אולם דבר זה מראה רק שהבנתם ערך השבת שונה בצורה מהותית מהבנת ההלכה היהודית.
נכון, יש מקומות שבהם יש התייחסות לגויים בצורה מפלה לרעה, אך יש לבחון את ההקשר, ואיני אומר זאת מתוך אפולוגטיקה, להפך - יש מקומות ותקופות שיש צורך להתבטא בצורה שלילית כנגד חברה שדרכיה שלילות, וכבר במאה ה12 נקבעה ההלכה שחלק מהאמירות בתלמוד לא רלוונטיות ל"גוים הנוהגים בנימוסי האומות" כלומר - לאנשים הנוהגים על פי סטנדרטיים תרבותיים.

לסיכום - לומר שהיהדות היא גזענית, תהיה חוסר הבנה של גזענות מהי. לומר שהיהדות מפלה לטובה יהודים - נכון, ולדעתי ראוי ומוסרי.
312749
הג\ענות היא... "טענה שבני אדם שמוצאם משותף, עליונים במהותם על אחרים, ועל כן זכאים לזכויות נוספות."
בדיוק. מהו "העם הנבחר"?
עם נבחר 312795
קודם כל נשאל איך הוא נבחר, הסיפור בגרסת הגן ידוע: הולך האל בין האומות ושואל מי ירצה לקבל את תורתו, כל עם בתורו שואל מה כתוב בה ואז מסרב, היהודים מכריזים נעשה ונשמע. כלומר כולם היו ראויים להיות עם נבחר.
ובמה זוכה העם הנבחר ? אצל הנוצרים גן עדן יש רק לנוצרים (יוצאי הדופן היחידים הם היהודים המאמינים שקדמו לישו, אליבא דדנטה), אצל המוסלמים מצווה להרוג כופרים או להמירם בחרב, אצל היהודים צדיקים גדולים לא חייבים להיות יהודים בכלל (כמו איוב או יתרו) וגן עדן קיים גם להם. עם ישראל קיבל על עצמו להיות אור לגויים, במקום שבע מצוות בהם מחוייבים כל עמי העולם קיבלנו 613. זה לא עודף זכויות אם כי עודף חובות. כמו כן גדולי ישראל היו גויים שהתגיירו.
אם כן פסלנו את כל הסעיפים בהגדרת הגזענות.
איננו עליונים במהותינו, שכן אחרים יכולים להצטרף או להיות צדיקים גם בלי להצטרף, בנוסף על כך אין לנו זכויות יתר אם כי חובות.
עם נבחר 312872
גם הנוצרים מאמינים בגן עדן לכל.
עם נבחר 313041
תקרא את התופת של דנטה אליגרי (החלק הראשון בקומדיה האלוהית, ספר שהתקבל כתיאור אמיתי ע''י הכנסיה), לצדיקים מוחלטים שאינם נוצרים (ולו מן הסיבה שמתו לפני שישו נולד) שמור מקום מיוחד בגהנום, בו הם מבלים את זמנם בלי סבל או תענוג.
זו אחת הסיבות למה יש כת נוצרים שמנצרת אנשים (בד''כ מפורסמים) אחר מותם (צעד מפוקפק בפני עצמו, שכן אין להם גישה לגופה). אינני זוכר את שמם, אבל מפעם לפעם מוחים נגדם בתקשורת.
עם נבחר 313044
המורמונים עושים את זה לפעמים.
גזענות 312750
לדעתי פספסת את העיקר. בכל דת ממוסדת יש מרכיבים של אפלייה בין אלו שבתוך הדת לבין אלו שבחוץ ולעיתים גם ביו מעמדות בתוך הדת. האפליות הללו אינן בהכרח שוות ערך לגזענות.
גזענות קשורה לקביעת ערכו של אדם ע''פ גזעו או מוצאו.
אם קיצור שולחן ארוך פוסק שלא מחזירים אבידה לגוי, זוהי נבלה אתית לפי הבנתי, אבל אין לכך קשר לגזענות (אם אותו גוי יתגייר, מייד תהיה חייב להשיב את אבדתו).
דוגמה נוספת היא קביעת הנצרות שרק נוצרים יכולים לבוא לשערי גן העדן. זו אפלייה דתית אבל לא גזענות (כל אחד יכול להתנצר אם זה ממש חשוב לו).
הגזענות היחידה שאני מכיר ביהדות קשורה לעמלק עמונים ומואבים. כל אלה לא היו קיימים כאשר החלה יהדות ההלכה (תקופת הפרושים והלאה) ולכן אפילו החוקים האלו מעולם לא הופעלו.
גזענות 312757
ובכל זאת לא אמרת כלום בעניין העם הנבחר.
_______________

(שולחן "ערוך").
גזענות 312770
אוסיף בענין העם הנבחר.
אכן, העם היהודי, רואה בעצמו נבחר הא-ל על פני האדמה. אולם מה פרוש הדבר? נבחר למה? נבחר לשמש דוגמה ומופת. לא עליון, לא מעל, אלא שלוח, מחויב, לשמש מופת מוסרי לעולם, מטרה שהיום לצערי אנו נכשלים בה בצורה מחפירה.

איני חושב שזו גזענות, להפך זוהי שליחות, יעד. נקודת המבט היא לא המוצא, אלא היעד. נראה לי שגם אדם שאינו מאמין, יכול להבין ולקבל אם יש קבוצה שרוצה להיות ברמה גבוהה יותר, ולדרוש מעצמה יותר מאשר שאר העולם. תגידו לי שזה לא מה שקורה - נכון. זהו אידיאל ולא מציאות בשטח.

אגב למיטב ידיעתי, לא נמצא כמעט העם הנבחר, או ביטויים ברוח זו בספרות ההלכה, ובפרט בקיצור שולחן ערוך, וזאת בדיוק כיוון שמדובר על אידיאל, וההלכה בעולם המעשה עוסקת, בפרקטיקה של היום-יום ולא בנשגב וברוחני.

אעיר - עם ישראל מעולם לא ניסה, בניגוד גמור לנצרות ולאסלאם, לכפות את דעותיו על אחרים.

התנ"ך הוא אמנם סיפרו של עם ישראל בארץ ישראל, שהא-ל בחר לעניק לעמו הנבחר, אולם כמו שנתן את ארץ ישראל לעם ישראל - נתן לעמים האחרים את ארצותיהם שלהם, דבר שחוזר ומופיע בתנ"ך, לגבי כמעט כל עמי האזור.

תוציאו נגדי את עמלק, הכנענים בתקופת התנ"ך אומר לכם - אל לכם לשפוט לפני קנה מדה מוסרי של ימינו מוסר של לפני 3000 שנה. ראו צווים אלו על רקע החוקים והמוסר של אותה תקופה ותראו התקדמות. מי שמעונין יכול להשוות בין הלחימה במזרח הקדום לחוקי המלחמה התנכיים, או בין חוקי המשפט הפלילי והאזרחי התנכ"י לחוקי חמורבי מאותה התקופה, ולראות את המגמה. בעקבות מגמה זו המשיך עם ישראל, וציווים אלו, מקובל על כולם, שאינם שייכם לימינו.
גזענות 312781
גם אתה וגם שוקי, וכמובן גם האלמוני שפתח את הסליל (אלא אם כן אתה הוא?) - כולכם מנסים לצמצם את תחולת המלה "גזענות" במידה כזו שהיא כבר לא תתאים לתיאור של שום דבר שהיא משמשת לו בדרך כלל.
אם בספר הלכות מסחר מלפני כמה עשרות שנים בלבד אפשר למצוא, בסוף כל פרק, את ההנחיה האומרת שכל המופיע בפרק אינו תקף לגבי גויים - כי אותם אפשר ורצוי לרמות ולעשוק,
אם הרמב"ם מורה לסקול אשה גויה שיהודי אנס אותה, משום שבעצם קיומה גרמה ליהודי לחטוא,
אם רבים מהמתנחלים אומרים בטלוויזיה שאלוהים נתן לנו להיות אדוני הארץ - והערבים אמורים להיות עבדינו -
אז תנו לזה איזה שם שאתם רוצים, אבל זו גזענות מהסוג הגרוע ביותר.
גזענות 312811
"עם ישראל מעולם לא ניסה, בניגוד גמור לנצרות ולאסלאם, לכפות את דעותיו על אחרים".

גיור האדומים בחרב מתקופת הורקנוס? אמנם היה זה מזמן, אבל זה עדיין סותר את ה"מעולם" במשפטך לעיל.
גזענות 312871
אכן התלבטי אם להתייחס לתקופה זו, אולם מכיוון שמדובר באפיזודה יחסית שולית, שנדחתה החוצה מהעם היהודי, ולא נבעה כלל ממניעים דתיים, אלא ממניעים פולטיים גרידא, החלטתי שלא לעשות זאת.
גזענות 313108
גם מסעות הצלב נבעו ממניעים פוליטיים ולא דתיים. אז מה?
גזענות 312780
האם גר צדק שייך לעם הנבחר?
מאחר ומשיח בן דוד מוצאו מגרה מואבית, איני חושב שיש ספק לגבי עמדת היהדות.
מעניין שאפילו דת מיוחדת במינה כמו הבודהיזם שבצורתה הקלאסית לא הכירה בשום הבדלים בין בני האדם, נכנעה (לפחות בגרסתה הדרומית) ויצרה מעמד של נזירים לעומת ההמון הפשוט.
גזענות 312786
לא הבנתי מה מביעה תגובתך.
גזענות 312797
יש עוד הרבה דברים פסולים בעולם מלבד גזענות. גם אם פסק הדין של הרמב''ם בעניין אונס הילדה הגוייה אינו בגדר גזענות הוא עדיין מבחיל (יש משהו מוזר בפסק הדין הזה. קשה לי להאמין שיהודים בתקופת הרמב''ם יכלו להרוג ילדים מוסלמים מבלי שכל הקהילה היתה מחוסלת).
נשאלתי לגבי העם הנבחר ועניתי שאין כאן עניין גזעני. כל אדם המצטרף לדת היהודית הוא בגדר העם הנבחר ואין לכך קשר לגזעו או מוצאו. אפשר למצוא לעניין הזה כל מיני גוונים ובני גוון גזעניים. במקרה כזה אם רוצים להיות הגונים צריך להגיד שכל הדתות גזעניות.
גזענות 312807
כבר אמרתי (באחת התגובות הראשונות בפתיל הזה) שכל הדתות גזעניות.
לגבי הלכות הרמב''ם - לא דיברתי על ילדה, אלא על אישה. ואין לי מושג אם עשו כדבריו, הנקודה היא שזה מה שהוא חשב לנכון.
גזענות 312814
הייתי אומר שהאמירה "כל בני האדם קצת גזעניים" היא יותר מדוייקת מ"כל הדתות גזעניות". אם זהו המצב איך אפשר לבוא למישהו בטענות אם הוא גזען?
היה באייל פתיל בעניין זה ועד כמה שאני זוכר דובר שם על ילדה בת תשע או משהו כזה אבל לא זו הנקודה. לא הבנת אותי בכלל. אני מניח שבודאי עשו כדבריו, אני רק לא בטוח שאנו מבינים מה הוא חשב או אמר. היהודים בתקופה הזו היו מיעוט של בני חסות (גם באיזורי הנצרות וגם באיזורי האיסלם) ולא חבורות פורעים הפועלות בחסות צה"ל. אני מציין שפסק הדין נראה לי לא מתאים לתקופתו.
גזענות 312835
אינני יודעת על מה היה הפתיל המדובר באייל, אבל בכל מקרה לא מדובר בפסיקה במקרה ספציפי, אלא בהלכה כללית. ככזו, אינני סבורה שחייבים להניח שהיא בוצעה כלשונה.
ולא נראה לי שאפשר לומר ש''כל בני האדם קצת גזעניים''. לעומת זאת, לאנשים שהם גזעניים - קצת או הרבה - קל מאוד להצדיק את גזענותם באמצעות הדת, במידה שהם דתיים.
אפשר קישור ? 313042
אפשר לדעת איפה בדיוק פוסק הרמב"ם פסיקה זו ?
אפשר קישור ? 313062
זהו שלא מצאתי את הדיון הזה באייל. יכול להיות שהוא כל כך ישן (משהו כמו שנה וחצי) שהוא נמחק?
היתה שם הפנייה לדף ברמב"ם (אאל"ט ה"יד החזקה" ודי קרוב לדין רודף). בטח אלו שהשתתפו אז בדיון יזכרו יותר. (יכול להיות גם שאני מבלבל פה כמה עניינים, אבל בקוים הכלליים זה בערך מה שהיה שם.)
אפשר קישור ? 313110
שום דיון לא נמחק באייל (פרט לתגובות שהוסרו מהסיבות הידועות, וזה לא נפוץ במיוחד). גם דיונים שהתחילו והסתיימו לפני חמש שנים.
אפשר קישור ? 313127
יכול להיות שזה הפתיל שמתחיל בתגובה 108268 או פתיל דומה לו.
אני חושב שהפתיל השני עסק ב"משנה תורה" - ספר נשים - הלכות נערה בתולה פרק א הלכה י
גם שם וגם בהלכות רוצח יש די הרבה דברים שלא יתקבלו בסטנדרטים של היום.
אפשר קישור ? 313130
(לא שמים נקודה אחרי קישור. זה מועד לפורענות)
אפשר קישור ? 313125
אז ברשותך אני לא מאמין שקיים ציטוט כזה עד שלא אראה מקור.
אולי הכוונה לדיון הזה תגובה 108268
?
לזמן יש נטיה לעוות דברים, אם כי תחשוב על התגמול אם תמצא את הציטוט הנכון, שהרי נאמר בפרקי אבות שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.
גזענות 312809
מצאת לך אילן להיתלות בו - התנ"ך.

ראשית, התנ"ך (ובמיוחד סקשן הכתובים) הוא כבר 1500 שנה לא ספר הספרים של העם היהודי. חכמי היהדות למיניהם מצאו לנכון להחליף אותו בתלמוד, והתלמוד - זה כבר אופרה אחרת.

שנית, אמנם דוד המלך מוצאו מרות המואביה, אבל, אני מכיר לפחות מדרש אחד שנאמר, שאפילו דוד המלך, עבד האל הנאמן, לא היה מושלם, כיוון שראו מאיפה הוא בא: מרחם מואבי.

שלישית, תלי תלים של פרשנות דתית והלכתית נכתבו על הגרים ועל נפשותיהם. בין היתר, נקבע כי הגר מעולם לא יכול להיות יהודי אמיתי, עד שיפטר מן העולם הזה, ונפשו תמצא גאולתה האמיתית בגוף יהודי טהור. בשנות ה-‏60 ניתן אימות לכך כשקהילת נטורי קרתא כפתה על מנהיגם, רבי עמרם בלוי, שלא לשאת לאישה את הגיורת מצרפת. באמת מעניין למה.
גזענות 312818
רגע. הוא לא נשא אותה לאישה?
גזענות 312828
נראה לי שבסוף הוא דווקא כן התחתן עם הגיורת, ששמה בישראל הוא רות בן דוד.
גזענות 312819
שאלה היא, האם הדיון התיאורטי בהגדרות (נושא מעניין כשלעצמו) הוא החשוב יותר, או האם ההשלכות המעשיות שיש לכתבים דתיים עתיקים על מציאות קיימת - הן החשובות יותר.

אנסה לתת דוגמה מתחום יחס הדת אל האשה:

עפ"י הסיפור המקראי, לעמנו היתה מנהיגה חשובה, שופטת ממין נקבה - דבורה הנביאה, כמובן, שהובילה את ברק בן אבינעם וגדודיו לנצחון מפואר על סיסרא הכנעני וצבאו. נוח מאוד לנפנף בכך ברגע הנכון (וגם ברגע הלא נכון) ולומר כי היהדות היא דת ליברלית ומתקדמת ביחסה אל הנשים. אבל -

לפני מספר שנים אמר ח"כ יעקב ליצמן מאגודת ישראל בראיון לעיתון מעריב - כי עפ"י התורה לנשים לא צריכה להיות זכות בחירה בכלל. לא זו בלבד שאינן צריכות להיות בכנסת וקל וחומר שלא בשום דרג שלטוני גבוה יותר - אף זכות בחירה לא צריכות היו לקבל! -

ואת זה אמר אדם היושב בפרלמנט שלנו ומילא וממלא בו תפקידים שיש להם השפעה על חיינו. אז מה זה חשוב אם מישהו יקרא לו - "שוביניסט", או לא, או אם הוא עצמו יאמר, אולי, באיזה הזדמנות אחרת, כי הוא בעצם פמיניסט, שהרי הוא דוגל, בטובו הרב, בכך שנשים יורשו ללמוד קרוא וכתוב? הרי לדקדוקי העניות האלה אין כל משמעות.

והוא הדין בהתפלספות המעודנת בשאלת - "מיהו גזען". למרבה המזל עמדתו של הח"כ ליצמן בענייני נשים אינה מקובלת, אך במה שנוגע לעניין הנדון כאן: בפועל - הדת הטיפה ומטיפה יחס מפלה לשאינם יהודים, ויש המושפעים מהטפה זו ואף נוהגים לפיה בימינו אנו. והשאלה אם זה נקרא - "גזענות", אם לאו - היא בדרגת חשיבות שניה (לכל היותר - אפשר לגבש הגדרה אחרת, למי שנושא הדיוק בהגדרות חשוב לו מאוד).
גזענות 312824
אני חושב שהתמונה היא הפוכה. יש אנשים שהם גזענים/שוביניסטים/סתם נבלים והם מחפשים בדת מה שישרת אותם. מדוע לא לומר שח"כ ליצמן הוא אידיוט ושוביניסט במקום להפיל את האשמה על פסוק בתלמוד מלפני 2000 שנה?
בזמן השואה היו אנשי דת נוצריים שעמדו בראש תנועות אנטישמיות והיו כאלה שהצילו יהודים. מה זה אומר על הנצרות?
גזענות 312830
אבל הבעיה היא שהיהדות, ברובה הגדול, היא כן שוביניסטית, ומי שטוען זאת מבסס את זה על יותר ממשפט בתלמוד.
גזענות 312831
אתה צודק, הדברים הם מעורבים לבלי הפרד - הדתות נוצרו, בין השאר, ע"מ לשרת נבלים וגזענים - והגזענים והנבלים משתמשים בדתות כאיצטלה וכהצדקה. ביצים ותרנגולות ולך תדע, כמימים ימימה, מה קודם.

הלואי שזה היה רק פסוק אחד והלואי שזה היה רק ליצמן אחד - *אז* - באמת לא היו לנו שום בעיות.
גזענות 312854
אני באמת לא מבינה מה יש לך להלין על היהדות. מכרה דתיה הראתה לי דווקא, שהיהדות מכבדת מאוד את הנשים. ושהגבר היהודי מצווה לנהוג באשתו כבחפץ *יקר מאוד*.
גזענות 312873
ולכן זו בדיוק טיבו של שוביניזם דתי או סקסיזם, אחותה של הגזענות!
גזענות 312915
לא אחותה, בתה.
הסבתא שלה הצולעת 312927
זה חשוב?
הסבתא שלה הצולעת 312939
ממש לא.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים