אז מה אם שופט משקר? 332521
אני נשפטתי על מעבר באור אדום, והשופט כתב בפרוטוקול שהודיתי באשמה.
אני כפרתי באשמה!
אתם מוזמנים לעיין בפרוטוקול כפי שהורדתי אותו מאתר בתי המשפט. ‏1

הגשתי בקשה לתיקון הפרוטוקול, והשופט דחה אותה בטענות המופיעות בעמוד הראשון של המסמך המצורף.
מתשובת השופט ניתן לראות שלא הודיתי באשמה. (אם הודיתי באשמה כפי שכתב השופט, מדוע הוצגה לי התמונה ע"י התובעת? איך מסתדרים הטיעונים לעונש עם הודאה באשמה?)

פניתי אל נציבת תלונות הציבור בקשר לזה שהשופט שיקר, והנציבה ענתה שהשופט כבר החליט בנידון וסירב לתקן את הפרוטוקול.

שלחתי תלונה אל שרת המשפטים על כך ששופט משקר ולנציבת תלונות הציבור מספיקה החלטתו לא לתקן את הפרוטוקול בלי קשר לזה שהפרוטוקול לא תקין. שרת המשפטים השיבה שתשובת הנציבה מקובלת עליה.

אז מה אם שופט משקר? 332522
כתוב שאתה מודה בכל העובדות המופיעות בכתב האישום, לא שאתה מודה באשמה.
אז מה אם שופט משקר? 332525
גם כתוב שהייתי בלימודים.
התשובה המדוייקת שנתתי לשופט היא: "לא אני ולא הרכב היינו שם"
מה זה "רכב משוכפל"? 332527
מה זה "רכב משוכפל"? 332529
אחרי שאמרתי שהרכב שלי לא היה שם, השופט שאל: זה רכב משוכפל?
ועניתי שלא.
איכשהו זה שורבב לטיעונים לעונש.
למה בטיעונים לעונש מישהו יגיד דבר כזה?
לא יודע, אולי בגלל שהוא מנסה לשכנע את השופט שזה הרכב שלו ומגיע לו עונש.
אז מה אם שופט משקר? 332530
אני לא יודע מה היו ה"עובדות" בכתב האישום, אבל אם אתה מודה שהתמונה היתה של הרכב שלך, בפועל אתה מודה שהרכב שלך היה שם. לגבי עצמך, נתת הסבר סביר ( שאולי יכולת גם להוכיח), אבל מניין לך איפה ריכבך היה?

האם לדעתך מישהו לקח את ריכבך ועבר באדום ואז החזיר לך את האוטו?
אז מה אם שופט משקר? 332535
קודם כל, זה לא משנה.
השופט שיקר!

איך אני יודע איפה הרכב?
ישבתי עם חבר בחצר ולמדנו למבחן בחדו"א ב', הרכב היה בטווח ראייה. יש לי עד שיכול היה להעיד על כך.

מתוך אתר בתי המשפט: http://62.90.71.124/heb/info/choveret/taavura.htm
תחת הכותרת "סדרי דין רגילים" כתוב:
"המשפט נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם. על הנאשם להשיב על כתב האישום אם הנאשם מודה הוא מורשע ורשאי לטעון טענות לעונש. אם הנאשם אינו מודה, נקבע מועד אחר לשמיעת ההוכחות. לכן אין צורך להביא עדים לישיבה הראשונה כי אין שומעים אותם. יש להביאם רק למועד שנקבע להוכחות."

כלומר אם לא הודיתי אני יכול להגיע לדיון הבא עם עדים ועם עו"ד, אבל אם הודיתי אין דיון נוסף.
השופט שיקר וכתב שהודיתי ובכך שלל ממני את זכותי להביא ראיות לטובתי.

אז איך אני מסביר את התמונה?
א. התביעה צריכה להסביר את התמונה.
ב. את ההסבר הזה צריך להביא רק לדיון השני.

ובכל זאת:
הרכב נקנה יום קודם.
השעון ברמזור לא מכוון.
אולי הבעלים הקודם עבר שם לפני יומיים (או חודש)?
אז מה אם שופט משקר? 332555
אז זהו, שאני לא ראיתי את השקר. כתוב שהודת‏1 בעובדות, אבל לא כתוב מה היו העובדות בהם הודת (לכאורה). אגב, את ההסברים האילו אמרת והתעלמו ממך, או שלא אמרת?

1 הודת נראה משונה. אני טועה כאן?
אז מה אם שופט משקר? 332574
צ''ל הודית, אאז''נ.
אז מה אם שופט משקר? 332577
תודה. בלאקאאוט רגעי.
אז מה אם שופט משקר? 332575
ראשית, לאחר שעל הקראת כתב האישום, השבתי בשלילה על השופט היה לקבוע תאריך אחר למשפט.
עורכי דין שענו בשלילה בשם לקוחותיהם קיבלו תאריך למשפט בלי שהשופט ביקש מהם כל הסבר או פירוט.

כתב האישום הוא: בתאריך XX בשעה XX נהגת ברכב מסוג XX שמספרו XX במקום XX, וביצעת את עבירת התנועה XX.

בתאריך ובשעה הנדונים לא אני ולא הרכב היינו שם, לפיכך העבירה עליה נשפטתי לא בוצעה.

עוד קצת פרטים,
את התצהיר הבא הגשתי בצירוף בקשה לתיקון הפרוטוקול:

אני הח"מ ... מצהיר:
1. אני נאשם בתיק ת 7366/04, בבית המשפט לתעבורה בפתח-תקוה.
2. דברי, כפי שנרשמו בפרוטוקול המשפט (24/10/04) אינם משקפים את מה שאמרתי ואת מה שהתרחש.
3. המשפט התנהל בערך כך:
_ א. השופט הקריא לי את כתב האישום ושאל אם אני מודה.
_ ב. השבתי בשלילה, והוספתי שלא הייתי במקום בזמן המצוין בדו"ח, ויש לי עד שהייתי בביתו עם הרכב.
_ ג. השופט הורה לי להסתכל על הצילום של העבירה שהיה בידי התביעה ושאל שוב האם אני מודה.
_ ד. עניתי לשופט שאני מכיר את הצילום יש לי עותק – אבל לא אני ולא הרכב היינו במקום בזמן האירוע.
_ ה. השופט חזר ושאל איך אני מסביר את הצילום – ואני השבתי שהמצלמה לא מכוונת, התאריך והשעה מכוונים לא נכון, וציינתי גם שיומיים קודם קניתי את הרכב, כך שיתכן שהמצלמה לא מכוונת והעבירה נעשתה ע"י הבעלים הקודם.
_ ו. השופט שאל מתי נעשתה העברת הבעלות ואני השבתי שיומיים לפני האירוע.
_ ז. השופט שאל אם הרכב שבצילום הוא הרכב שלי, וכשעניתי בחיוב הוא אמר שזו מבחינתו הודאה, כתב שאני מודה בכל העובדות שבכתב האישום ופסק שאני אשם.
4. סעיף ה' חזר על עצמו מספר פעמים, בווריאציות שונות, כשכל פעם אני מדגיש שלא אני ולא הרכב היינו במקום בזמן האירוע ויש מי שיעיד על כך.
אז מה אם שופט משקר? 332582
אם כך אתה צודק. יש עו"ד בקהל?
אז מה אם שופט משקר? 332627
מה יעזור עו"ד?
לערער אפשר רק תוך 45 יום, ועל האפשרות הזאת ויתרתי. (בשביל 1200 ש"ח לשכור עו"ד?)

מה שמטריד אותי זה ששופט יכול לשקר בבית משפט, ולחקור אותי כאילו הוא התובע, ולנציבת תלונות הציבור זה לא מזיז.
וגרוע יותר אבל מפתיע פחות זה שמבחינת שרת המשפטים אם השופט שיקר והנציבה כיסתה אז אין ריח.

אולי חבר מרכז ליכוד יכול להזיז דברים כאלו..
אז מה אם שופט משקר? 332629
לך כבר לא יעזור. אבל לו רצית עזרה לא הית כותב תגובה באייל הקורא. אני שואל בשביל המידע.

הקטע עם חבר מרכז הליכוד מחשיד אותך כפסבדונים של יעקב.
אז מה אם שופט משקר? 334282
אני מוכרח לומר שאתה מאד מעודד אותי לקראת משפט התעבורה הצפוי לי (בעוד שנה).
אז מה אם שופט משקר? 334308
קח איתך עו"ד!
השופט יתייחס אליך אחרת, שהרי כולם שווים בפני החוק (אם יש להם עו"ד טוב).

כל שופט היה פעם עורך דין.
יכול להיות שהם פשוט מעוניינים שתהיה לעורכי הדין פרנסה?
אז מה אם שופט משקר? 334310
בקצת פחות ציניות, אני חושב שעו''ד יודעים לנסח את טענותיהם בצורה שמקשה על נפנופם לכל רוח (גם שופטים הם בני אדם, והם לא אוהבים שפסיקתם מבוטלת בערעור).
אז מה אם שופט משקר? 334312
או, לחילופין, הבאתם משדרת שאתה מאד רציני בכוונותיך, ומאמין בצדקתך עד כדי כך שאתה מוכן לשלם מאות ואלפי שקלים כדי להוציאה לאור.
אז מה אם שופט משקר? 334313
לא קשור בכלל למקרה שלי.

מתוך אתר בתי המשפט: http://62.90.71.124/heb/info/choveret/taavura.htm
תחת הכותרת "סדרי דין רגילים" כתוב:
"המשפט נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם. על הנאשם להשיב על כתב האישום אם הנאשם מודה הוא מורשע ורשאי לטעון טענות לעונש. אם הנאשם אינו מודה, נקבע מועד אחר לשמיעת ההוכחות. לכן אין צורך להביא עדים לישיבה הראשונה כי אין שומעים אותם. יש להביאם רק למועד שנקבע להוכחות."

כדי להשיב על הקראת האישום ב-"לא מודה", לא צריך להיות עורך דין.
ולמרות זאת כשאני עניתי בשלילה השופט התחיל לחקור אותי כאילו הוא התובע, וכשעורכי דין שהיו באולם השיבו בשלילה בשם לקוחותיהם השופט תיאם איתם תאריך למשפט.

לפני המשפט, דיברתי עם עורך דין שאמר לי להגיע ל"הקראה", לכפור באשמה ולחזור אליו עם כל המסמכים כדי להתכונן למשפט.

כדי שהשופט שלמה נחשון אטינגר יצמד לנהלים צריך הנאשם להיות מיוצג ע"י עו"ד!
אז מה אם שופט משקר? 334318
''כדי להשיב על הקראת האישום ב-''לא מודה'', לא צריך להיות עורך דין.'' - מצחיק שאתה אומר את זה, באותה נשימה עם הסיפור (המעצבן מאד) שלך.

אולי עו''ד לענייני תעבורה היה נותן לך ייעוץ יותר טוב מעו''ד לענייני משפחה.
אז מה אם שופט משקר? 334323
לפני המשפט דיברתי עם (שכן שלי) עו"ד שמייצג בנקים בתביעות כספיות, והוא הפנה אותי אל עו"ד לענייני תעבורה, שיעץ לי וכו'..

אחרי המשפט סיפרתי למשפטן בתחום המשפחה‏1, והוא הסתקרן לדעת מה תעשה עם זה נציבת תלונות הציבור.

1 תרתי משמע.
אז מה אם שופט משקר? 334976
נראה שאתה הולך שולל אחר צורת הניסוח היוריסטית המקובלת על החוגים המשפטיים (בין מתוך תמימות או בכוונת מכוון). הניסוח שלהם נועד לקשר בין כללי הדין לבין כללי אתיקה/צדק מופשטים המנחים אותה כביכול ולטשטש את אופיים האמיתי ככלי טכני שמטרתו, במקרה שלך, לקיים את הסדר הציבורי.
משמעות המובאה שציטטת היא פשוטה: בתחילת המשפט ניצבת בפניך ברירה דואלית חדה. אתה צריך לבחור אם אתה מוכן להישפט כאן ועכשיו ובמקרה זה משמעות הדבר היא שאתה מודה וכל מה שנותר לך לעשות הוא לטעון להקלת עונשך. או שאתה מבקש לבלות יום נוסף כעבור כמה חודשים בבית המשפט במסגרת שמיעת הוכחות ואז משמעות הדבר היא שאינך מודה. אין דרך אמצע ואין אפשרות שטענותיך יתבררו במעמד הצגת האישום. אם נסחפתם לדיון בטענותיך ("מכונית משוכפלת", אליבי וכו'), בין מיוזמתך או ביוזמת השופט הרי אין לדבר חשיבות רבה. מה שהיית צריך לעשות הוא להגיד "לא מודה" ואז היית מקבל דיון נוסף לשמיעת הוכחות, בלא שמישהו היה טורח בכלל לשאול אותך למה ומדוע.
אם נכנסת למסלול של טענות לעונש, מתקבל על הדעת שניסית ל"התחכם" (משהו נוסח "מודה בעובדות אך כופר באשמה" וכו') ולא לבזבז יום לימודים נוסף. השופט, בין מתוך חוסר סבלנות או מתוך נימוס ורצון טוב, ניסה להסביר לך שטענותיך אינן רלאבנטיות במסגרת הקראת האשמה. מה שהשופט בעצם רצה להגיד לך הוא כך: "תחליט! אתה מוכן להודות ולקבל עונש עכשיו, או שאתה רוצה זימון לתאריך אחר לשמיעת טענותיך?".
במידה ואמרת בפשטות "לא מודה" הדבר מוכרח להופיע כך בפרוטוקול. אם כך כתוב או אם כך אמרת ומישהו "התעסק" עם הפרוטוקול, הרי יש לך פרשה חמורה בהרבה מזו המופיעה בכותרת הדיון הזה.
אז מה אם שופט משקר? 335125
בתגובה 332575 יש תצהיר שלי על מהלך המשפט.

לפי דבריך יש לי פרשה חמורה בהרבה מזו המופיעה בכותרת הדיון הזה.
אז מה אם שופט משקר? 335131
לאור התצהיר שלך, אני בהחלט חושב שמדובר בפרשה חמורה יותר. יש כאן זיוף פרוטוקול והתנהגות לא מקובלת של השופט שגרמה להרשעתך (מה שאיש לא טוען לגבי השופטת הילה כהן).
1. כפי שראית בעצמך, אם נאשם טוען "לא מודה", כלל לא מקובל לחקור אותו ונותנים לו שמיעת הוכחות. במקומך הייתי מתיעץ עם עו"ד מומחה בענייני תעבורה לגבי השאלה האם שופט רשאי להחליט במעמד הקראת כתב האשמה כי לנאשם שאינו מודה, אין בכלל קייס ולהרשיע אותו בו במקום, ללא שמיעת ההוכחות, כדי לחסוך מזמנו של בית המשפט (וגם של הנאשם).
2. לגבי הנאמר בפרוטוקול, כדאי לך לזכור שיכולות להיות פרשנויות שונות גם של מה שאמרת וגם של מה שכתוב בפרוטוקול.
אז מה אם שופט משקר? 335151
מה דעתך על טענות דב לגבי עיוות הפרוטוקול בדיון 202 , ובפרט לגבי תגובה 4098 ?
פירוט נוסף כאן תגובה 230019 .

דרך אגב, שמעתי טענה לפיה נציג לא משך את עתירתו כלל, והשופטת דורנר הכתיבה לפרוטוקול "העותרים מושכים את עתירתם" למרות מחאותיו, אבל אין לכך זכר בדברי דב ונראה שהוא מכיר את הפרשה טוב ממני.
אז מה אם שופט משקר? 335155
דב נכנס לענייני בג''ץ וכאן הוא דורך בשטח ממוקש. התייחסות בג''ץ לחוות דעת של הצבא הן עולם ומלואו. היות שאני מכיר את דעותיו של דב, אני משוכנע שדב לא היה רווה נחת אם בג''ץ היה פוסק כפי שהיה צריך לפסוק בכל העתירות נגד מערכת הבטחון. בג''ץ בחר לקבל את הטיעון של מערכת הביטחון בדבר ''שיקולים ביטחוניים''- בלי לנסות לבקש לברר את תוכן השיקולים.
אז מה אם שופט משקר? 335165
מנסיון בבית משפט לתביעות קטנות, הפרוטוקול נכתב ע''י קצרנית והיא לא מספיקה לרשום הכל, כך שהפרוטוקול לעולם אינו רישום מלא של מה שנאמר.
זה אינו עונה על טענתו של מר אנשלוביץ הטוען להשמטות מהותיות ולעיוות מהותי של מה שנאמר בבית המשפט. מר אנשלוביץ רוצה לשכנע אותנו שלא רק ששופטי בג''ץ פועלים אך ורק בהשפעת השקפת עולמם השמאלנית-קיצונית תוך התעלמות מלשון וכוונת החוק, אלא גם שהם אוילים מספיק כדי להתעסק עם הפרוטוקול במשפט רגיש בו מעורב אחד הכוחות הפוליטיים המרכזיים בארץ, אשר נטייתו לתפוס את שופטי הבג''ץ בקלקלתם ידועה.
כמו בכל ארוע בו מעורבים אנשים ובפרט בעלי אינטרסים מנוגדים, יש תמיד מקום לפרשנויות שונות ולעיתים מנוגדות, הן של מה שנאמר בבית המשפט והן של מה שנכתב בפרוטוקול. לעניין זה, לנטייתו הידועה של מר אנשלביץ להציג את שופטי בג''ץ כעוכרי ישראל שמאלנים יש משקל בדיון זה (כפי שיש גם לנטיותי השמאליות ביחס לערך של תגובתי).
קשה לחוות דעה מבוססת מבלי שהיית בבית המשפט וראית את הפרוטוקול עצמו. בסופו של דבר כל הויכוח מצטמצם למידת האמון שיש לך ביושרה של שופטי בג''ץ.
אז מה אם שופט משקר? 334450
אם אקח עורך דין, הרי שכבר שילמתי את הקנס.
אז מה אם שופט משקר? 334458
תלוי כמה שווה לך הזמן שתבזבז על קורס נהיגה מונעת.
אז מה אם שופט משקר? 334309
אם אתה צפוי לשלילת רשיון, ואם חופש התנועה יקר לך יותר מכמה אלפי שקלים, קח את עו''ד שמעון מזרחי, פרי מייסון של משפטי התעבורה.
תיקון קל 334325
עו''ד שמעון מזרחי, אולסי פרי מייסון של משפטי התעבורה.
אז מה אם שופט משקר? 334446
העבירה המדוברת היא מעבר באור אדום. הקנס הרגיל על כך הוא 1000ש"ח ו-‏10 נקודות, שאולי יזכו (הא!) אותי בקורס נהיגה מונעת‏1. העבירה עצמה לא היתה ולא נבראה, ולדעתי יש בדו"ח פגמים מהותיים. כולי תקוה שהשופט איזקסון סביר יותר.

1 תלוי באם פג תוקפן של 4 הנקודות שיש לי‏2.

2 זה סיפור מעצבן ביותר. קיבלתי דו"ח על אי עצירה בעצור (לא אי מתן זכות קדימה) במקום שבו התמרור בלתי סביר בעליל. כמו ילד טוב (וטיפש) שילמתי את הקנס. אחרי כמה חודשים שהמשטרה חלבה את הציבור בעזרת התמרור הנ"ל (ליד ביתי) מישהו כנראה החליט לטפל בזה והעיריה החליפה את התמרור ל"תן זכות קדימה". לו הייתי מבקש להשפט, הייתי יוצא פטור בלא כלום. עכשיו גם שילמשי קנס, גם יש לי נקודות, וגם העבירה (הבודדה) הנ"ל עלולה להעיב עלי במשפט על האור האדום.
פרטים על הנוגעים בדבר 332688
השופט ששיקר - שלמה נחשון אטינגר:
הנציבה שכיסתה - טובה שטרסברג-כהן:
חיפוש בגוגל יביא המון קישורים, אבל לא מצאתי משהו שיתאים לכאן.

שרת המשפטים שבחרה להתעלם - ציפי לבני:
פרטים על הנוגעים בדבר 332844
כל הסיפור הזה מריח רע מאוד. מתחילתו ועד סופו. וזה גם מפחיד ביותר. תאר לך שזה היה משהו חמור יותר ממעבר באור אדום (שגם זה חמור מספיק). תאר לך שזה היה פריצה, שוד, או אפילו אונס או רצח... אם השופטים רשאים לשקר כאוות נפשם וזוכים לחיפוי גורף, לך תדע כמה אנשים יושבים בכלא היום כשהם חפים מפשע... זוועה.
פרטים על הנוגעים בדבר 332893
הטעות שלכם היא שאתם מתיחסים אל בית המשפט לתעבורה כאל בית משפט. כזה מין מוסד שתפקידו להשליט את הדין והצדק, מוסד שמתקיימים בו סדר הדין הפלילי, דיני ראיות, חזקת חפותו של הנאשם וכיו"ב. אלא שבית המשפט לתעבורה הוא בית משפט, כמו שהדרקון מקומודו הוא דרקון. בית המשפט לתעבורה‏1 הוא מוסד השייך למינהל הכנסות המדינה, ותפקידו לשכנע את הנהגים לשלם את ברירת הקנס המוטלת עליהם, שאם לא כך הם יאלצו לשלם יותר - בין אם בגובה הקנס אשר יושת עליהם לבסוף, בין אם בשכר טירחת עו"ד, ובין אם באובדן ימי עבודה. את תפקידו זה מבצע בית המשפט לתעבורה כהלכה.
__
1 אני נתקלתי בצדיק אחד בסדום, השופט יעקב בכר מבית המשפט בעכו (אשר עם או בלי קשר, זכה (לפחות) פעמיים ברציפות בציון הגבוה ביותר במשוב השופטים של לשכת עורכי הדין). יתכן שיש עוד כמה.
פרטים על הנוגעים בדבר 332919
אני חושב שזה המקום להפנות לדיון 1505.
פרטים על הנוגעים בדבר 332963
ולא קורה ששופט מבית המשפט לתעבורה משתחל מאוחר יותר לבתי משפט גבוהים יותר?
פרטים על הנוגעים בדבר 332966
אם הוא יודע לעשות את העבודה שהוטלה עליו כל כך טוב, אז רצוי שישתחל.
פרטים על הנוגעים בדבר 333553
מ,ברר שכן.

על פי הקישור דלעיל לדף המידע על השופט: "במאי 1997 מונה לכהונת שופט בפועל בבית משפט השלום לתקופה של שנה."

ועל פי כותרת המשנה של העמוד הוא עדיין "שופט של בית משפט לתעבורה בבית משפט השלום פ"ת".

שנה עוברת לפעמים מאד לאט.
פרטים על הנוגעים בדבר 333572
עד כמה שידוע לי בית משפט לתעבורה הוא בית משפט שלום.
פרטים על הנוגעים בדבר 333600
היש שלום בתעבורה? אתמהה.
פרטים על הנוגעים בדבר 333007
האם בפניה "הטעות שלכם" אתה פונה גם אלי?
לשם הקוריוז:
חבר שלי מהמילואים, מנהל חברה, נתפס על מהירות מעל למותר. איכשהו בעזרת עורך הדין פסק הדין היה שלילת רשיון לחודש ימים
חוץ מאשר במכונית שלו (במכונית שעבר את העברה). זהו סיפור אמיתי.
פרטים על הנוגעים בדבר 334806
היה לי ויכוח עם אחד מן הכת של חיים הכט ("הכו בנהגים"), ובו טענתי שבבתי המשפט לתעבורה כלל לא חל סדר הדין הפלילי או דיני הראיות (לכאורה נראה שהנאשם צריך להוכיח שהשוטר טועה ולא השוטר צריך להוכיח שהוא צודק). האם אני צודק?
פרטים על הנוגעים בדבר 334811
כשזה צילום במצלמה, לכאורה הדבר אמין אלא אם תוכיח אחרת. ההנחה היא שהשוטר הוא מקצועי ואין לו שום מניע אחר זולת השמירה על החוק והדאגה שאחרים יצייתו לחוק. לכן ברירת המחדל היא קבלת הדו''ח כראיה.
פרטים על הנוגעים בדבר 334824
אני לא מתוכח עם זה. ברור לי שמעשית לא ניתן לחייב את בתי הדין לתעבורה בדיני ראיות. אני פשוט שואל אם מבחינה פורמליסטית חוקית, בתי הדין לתעבורה אכן לא מחוייבים בסדר הדין הפלילי ובדיני ראיות?
פרטים על הנוגעים בדבר 334828
אבל למה? אם אתה חותם שאתה מעוניין להשפט, בא השוטר וחייב להעיד. האם זה איננו נכון? אני תמיד בחרתי בברירת קנס.
פרטים על הנוגעים בדבר 334859
יש לי בהחלט טענות נגד מסע הצלב המטופש שמנהלים פאנאטים שוטים נגד נהגי ישראל (כולל חתימה של מאות אלפי אידיוטים על עצומה הקוראת ליישם מסקנות של ועדה, עוד לפני שהמסקנות בכלל הוצגו). אבל זה בכלל לא העניין פה.
אני פשוט שואל מתוך סקרנות אקדמית. למיטב הבנתי עבירות תעבורה אינן נחשבות עבירות פליליות ולבתי הדין לתעבורה יש סדר דין משלהן שאינו זהה עם סדר הדין הפלילי.
פרטים על הנוגעים בדבר 334905
למה לא עברות פליליות? כשאתה הורג מישהו ונכנס לבית סוהר, זו אינה עברה פלילית? עד כמה שידוע לי, עברה פלילית היא כל עברה נגד חוקי המדינה.
פרטים על הנוגעים בדבר 334927
יש הבחנה משפטית ברורה מאוד בין עבירות פליליות, לבין עבירות אזרחיות.
עבירות פליליות הן בד''כ כאלו המערבות אלימות (או פגיעה ברכוש).
עבירות אזרחיות הן (בעיקרון) כל דבר אחר - לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, הפרת חוזה, חריגות בניה, השלכת פסולת וכך הלאה.

לעבירות אזרחיות יש סדר דין שונה (למשל, כללים אחרים לגבי עדים, ראיות, התנאים המינימליים להוכחת האשמה וכו').

תעבורה נחשב תחום נפרד שגם לו יש סדר דין נפרד משלו (ואפילו בית דין יעודי משלו). כנ''ל לגבי משפחה.
פרטים על הנוגעים בדבר 334931
בעצם, לפי בדיקה מדגמית שעשיתי באינטרנט, אכן הדין התעבורתי נחשב כחלק מהדין הפלילי אבל בכל זאת יש כללים מיוחדים התקפים רק לגביו...
פרטים על הנוגעים בדבר 335074
מפני שעברה פלילית היא עברה עברת על חוקי המדינה (נדמה לי ברמה מסויימת ומעלה). דין אזרחי היא מחלוקת בין אזרחים. זה ברור שיש עברות תנועה שהן פליליות.
פרטים על הנוגעים בדבר 334926
למיטב ידיעתי (ואני לא מומחה כזה גדול), גם בתי הדין לתעבורה כפופים לסדר הדין הפלילי. עדותו של השוטר מקבלת מראש משקל יתר, מכיוון שהיא אמורה להיות אוביקטיבית, בעוד הנאשם הוא צד מעוניין. אחת הדרכים היעילות ביותר לערעור עדותו של שוטר, היא אם בעת הארוע השוטר עורך הדו''ח לא היה לבדו (כלומר נכח עוד שוטר בארוע), אבל שמו של השוטר השני לא צוין בטופס הדו''ח במקום בו על עורך הדו''ח לרשום את העדים לארוע, ובשלב העדויות השוטר הנוסף לא מוזמן להעיד.
פרטים על הנוגעים בדבר 334973
אחת הדרכים היעילות ביותר? פרט ונמק.
מה אני אמור להגיד בבית המשפט? "כבוד השופט, המתנדבת לא ציינה את שם השוטר שהיה עימה בניידת, אני מבקש לזכות אותי מכל אשם"?
פרטים על הנוגעים בדבר 334985
אורי שלום. אנא קרא את תגובה 334976
גם אני לא ממליץ לך להגיע לבית המשפט לבד.
א. בקשר לשכירת עו"ד אני לא בטוח שזה צעד מועיל. עורכי דין לרוב משחקים את המשחק של בתי המשפט. הם מטפלים באפס זמן בהרבה מאוד תיקים, כך שבעצם אתה משלם אך ורק עבור נוכחותו בבית המשפט. אם תחליט בכ"ז לקחת אחד, עליך ראשית, לפנות לחברת הביטוח שלך (ביטוח מקיף כולל לרוב סיוע משפטי ואז אתה משלם רק השתתפות עצמית) ושנית, להבהיר לעוה"ד שאתה מתכוון להיות בבית המשפט (לעיתים רחוקות זה יכול לעזור).
ב. לדעתי, כדאי לשקול לפנות ל"מתווכים" (שאינם עורכי-דין) המתמחים בתחום הזה והם פועלים להשגת "הסדר" עם התביעה המשטרתית. במידה ויש לך טענות של ממש לחפותך המוחלטת, המתווך יכול להביא לביטול התיק וכך יחסך לך גם היום בבית המשפט או לחילופין להדריך אותך כיצד לפעול במשפט עצמו. צריך כמובן ראשית, לחפש המלצות על "מתווכים" כאלו (בד"כ אנשי משטרה לשעבר). וכדי לא להותיר ספק, לא מדובר במשהו לא חוקי.
פרטים על הנוגעים בדבר 335133
עכשיו אתה כבר מתחיל להפחיד אותי.
לתומי חשבתי שאשטח טענותי בפני השופט ושיש סיכוי סביר לזיכוי. אתה מתאר את זה כאילו דיני נחרץ ועלי לעשות הכל על מנת להמנע מהדיון.
על ה''מתווכים'' זה פעם ראשונה שאני שומע. הדבר הכי קרוב לזה הוא קולגה (בערך), מתנדב ותיק במשטרה, שאמר לי שיש פגמים מהותיים בדו''ח אבל סירב לפרט מטעמים אתיים (יתכן גם שאינו מאמין לחפותי, אני לא מכיר אותו אישית). אולי אני צריך לנדנד (כלומר להתחנן) לו בכל זאת.
פרטים על הנוגעים בדבר 335141
קודם כל קח את הדברים בפרופורציה. בהנחה שלא הרגת מישהו, לא יכניסו אותך לכלא. במקרה הגרוע ביותר מדובר בקנס כספי, שלילת רשיון ו/או קורס נהיגה מונעת.
אתה אכן צודק ומעמד הקראת כתב האשמה אינו הזדמנות של ממש לשטיחת טענותיך. עליך להחליט מראש אם אתה רוצה לבקש שמיעת הוכחות במועד אחר ואם יש לך הוכחות של ממש להציג בדיון שמיעת ההוכחות.
לגבי המתווכים, לא מדובר ב"עצות חינם". הם גובים תשלום עבור שרותיהם. לגבי המלצות, זה תלוי באיזור מגוריך, אבל הם קיימים בכל רחבי הארץ. אם אין לך טענות חזקות במיוחד לחפותך, כדאי לך להעזר בהם כדי למזער את העונש.
בכל מקרה, אם זו לך הפעם הראשונה, לא כדאי שתלך לשם כשה תמים, כי קרוב לודאי שתצא משם גזוז למשעי.
נ.ב. לגבי השתתפות הביטוח המקיף בייעוץ משפטי, אני לא זוכר אם זה תופס גם לגבי עבירת תעבורה שאינה קשורה בתאונת דרכים.
פרטים על הנוגעים בדבר 335146
היה נדמה לי שהסברתי את מהות המשפט (תגובה 334446). בפרט, אם זה לא היה ברור, לא הרגתי אף אחד. הסיבה שאני הולך למשפט היא עקרונית וקצת כספית.

בכל אופן, הקראה כבר היתה ומכיון שלא מדובר כאן בטיעונים להקלה בעונש אלא בחפות, לא הודיתי ונקבע מועד לדיון, בעוד כשנה.

השתתפות הביטוח אינה רלוונטית, ההשתתפות העצמית הרשמית היא יותר מאלף ש"ח ועל זה צריך להוסיף את הלא-רשמית (עלית המחיר בשנים אח"כ).
פרטים על הנוגעים בדבר 335149
אם מותר לי ליעץ לך, הגישה של "עקרונית וגם כספית" היא לא "מבטיחה" מבחינתך. קח את דבריי בערבון מוגבל כיוון שכל דברי הם ע"פ הזכרון שלי שהוא לא ממש טוב (עוד סיבה להעזר בשרותיו של מתווך)
א. נדמה לי ש-‏10 נקודות בפני עצמן מבטיחות לך קורס נהיגה מונעת, בלי תלות בנקודות נוספות שיש לך.
ב. 1000 ש"ח הוא לא בהכרח קנס גבוה. נדמה לי שהעונש על עבירות חמורות הוא עד 3000 ש"ח. (וכל עבירה שאינה ברירת קנס היא בחזקת חמורה).
ג. השתתפות עצמית ביעוץ משפטי היא כ-‏500 ש"ח (בערך הסכום שיעלה לך מתווך). אבל כאמור אני לא חושב שזה חל לגבי דו"ח תנועה שאינו קשור בתאונה.
ד. אתה חייב להחליט אם המניע שלך הוא עקרוני או כספי. אם הוא כספי, נראה שכבר פספסת. היית צריך להודות ולהציג את מצבך הכלכלי בטיעונים לעונש. אם המניע הוא עקרוני, אתה חייב לדעת שזה יעלה לך כסף לא חשוב מה תהיה התוצאה.
ה. כפי שבודאי כבר נוכחת, בית הדין לתעבורה אינו מקום אידיאלי לטיעונים עקרוניים (אתה תלוי באופיו ובסבלנותו של השופט שלך) ולא משפטיים. למשל אם יש לך סיבות של ממש לפקפק בתקפותו של הדו"ח, פנה למשטרה (למענ"א). אם אתה צודק הם עשויים לבטל את הדו"ח. לשמיעת ההוכחות כדאי שתבוא עם דברים בדוקים וניתנים להוכחה ואל תסמוך על רצונו הטוב או עזרתו של בית המשפט.
פרטים על הנוגעים בדבר 440638
סיכום דבר, להרגיע את עדר האיילים המודאגים:
בבוא יום פקודה הייתי מצויד היטב בתמונות סרטוני וידאו ושרטוטים של הצומת המדובר. ערכתי רשימת טיעונים ושאלות לעדה ותשובות לשאלות אפשריות. הייתי גדוש אדרנלין ושש אלי קרב. אפילו הצלחתי להגיע בזמן (9:30 לפנות בוקר).
לא היה דיון אמיתי. התובע קרא אלי והסביר לי שמכיון שאני נראה לו בסדר (דהיינו, יש לי רק עבירה אחת אמיתית חוץ מזו) הוא מציע שנסגור עניין: 200 ש"ח בלי נקודות. הסכמתי.

בקרוב ההמשכון: מאבק איתנים בעירית הרצליה על קנס חניה משנת 96.
שלוש הערות 334991
יש לי הרגשה עמומה שזהו פחות או יותר מצב הדברים. מאחר ולהערכתי כמעט כל התיקים מסתיימים בהודאה או הסדר, אין גם צורך ליחס משקל יתר לעדות השוטר שכן זו רק עדות מסייעת. אם אתה מגיע לשמיעת הוכחות, השופט יכול להתיחס לעדות השוטר ולעדותך במסגרת של דיני הראיות הרגילים.
ואלו הערותי:
א. לי הדבר לא מפריע מבחינה אידיאית, שכן אני סבור שבתי משפט נועדו כדי לקיים את החוק והסדר הציבורי וכמטרה משנית לספק את רצון הנקם של הציבור ולא כדי להגן על איזושהי מערכת אתית מופשטת הנשענת על רצונו של הציבור שומר החוק והסביר (שככל הנראה רוב עצום שלו הם עבריינים פליליים, רובם המוחלט רצדיביסטים. רוב זה כולל גם לא-נהגים שנתפסו עוברים כביש לא במעבר חצייה).
ב. נראה לי שהסטטוס הפלילי של בתי הדין לתעבורה צריך להדאיג בעיקר את חסידי ה"מלוא כל הארץ משפט". המתרחש בבתי דין אלו עשוי להשליך על יוקרתם ואמינותם של בתי הדין האחרים. באומרי "המתרחש", כוונתי לכך שכל הנאשמים במשפטי תעבורה נכנסים מראש למצב של הפסד או הפסד ואחוז היוצאים זכאים במשפטים אלו קרוב לודאי קטן מאחוז המצביעים נגד אסאד.
ג. נדמה לי שמצב זה רק מבליט את הנזק שגורמת קבוצת הצעקנים של "נהגים לגרדומים". אני מניח שהרציונל המונח ביסודו של מוסד בתי הדין לתעבורה הוא שבכל מקרה העונש אינו ממש נורא (בד"כ קנסות ושלילת רשיון) ולכן לא נורא אם בתוך המוני המורשעים בדין יהיה גם אחוז משמעותי של מורשעים שלא כדין. מצד שני, ההגינות במצב כזה מחייבת שהשיפוט יהיה לקולא, כלומר אם יש צל צילו של ספק בטענת המשטרה יש לזכות את הנאשם (בעיקר משום שיש להניח שבעתיד קרוב כלשהו, יפגשו שוב כולם בבית הדין התעבורתי). קבוצת ה"גרדומאים" בתביעתה להחמרת האכיפה והענישה מונעת את ההגינות הבסיסית הזאת ואולי אף שומטת את הבסיס מתחת לקיומו של מוסד בתי הדין לתעבורה. אם אלו יתחילו לשלוח עברייני תנועה באופן סיטוני לכליאה, הרי שאין שום הצדקה לנחיתות המובנית שבה נמצאים הנאשמים בבית המשפט מן הרגע הראשון.
אז מה אם שופט משקר? 356295
העצה הכי טובה שניתן לתת היא לקנות מכשיר הקלטה בגודל של דיסק-און-קי וללכת איתו לכל דיון בבית משפט. אם היה לך הקלטה של הארוע והיית הולך לתוכנית של אילנה דיין, ייתכן שהשופט הנכבד היה היום מובטל.
בכלל, נראה לי שבעולם הציני שלנו בו השלטון מושחת ומשחית, אנשים משקרים על ימין ועל שמאל, מכשיר הקלטה קטן איננו לוקסוס אלא צורך בסיסי כדי לשרוד.

בכל מקרה, אני מתכוון בעתיד הקרוב לקנות מכשיר הקלטה.

תודה רבה.
אז מה אם שופט משקר? 356359
אין צורך. אנחנו מקליטים אותך כבר שנים ונשמח למכור לך את הקלטות הרלוונטיות במחירי מבצע.

אגב, הסדינים שלך בצבע מזעזע.
אז מה אם שופט משקר? 356592
זו לא עבירה על החוק? וגם אם נניח שאתה מוכן מצפונית לעבור על החוק הזה, קיומו יפריע לך מעשית לפנות לאילנה דיין, לא?
אז מה אם שופט משקר? 356596
זו עברה על החוק לצותת לאנשים אחרים, אבל לא להקליט שיחות שלך איתם.
אז מה אם שופט משקר? 356981
אאל''ט, אסור להקליט בבית משפט בלי אישור מהשופט מראש.
אבל זה נראה לי זניח אם בהקלטה השופט משקר.
356983
במיוחד בגלל ש, באופן עקרוני לפחות, בישראל אפשר להשתמש בראיות גם אם הושגו שלא כדין. (מצד שני, בהחלט ייתכן ש"מפאת כבודו של בית המשפט/מערכת הצדק/וואטבאר, מישהו יצליח למצוא ולאמץ איזו הלכה איזוטרית שמהווה חריג למקרים בהם מערכת המשפט עומדת למשפט, ובלצ"ג)

_________
העלמה עפרונית, שוב לא עושה את מה שהיא צריכה.
357339
מה את צריכה לעשות, עפרונית?
(שיעורי בית)* 357391
*ונגררותיהם.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים