עידכון 333560
כדאי לעיין בנתוני הלמ"ס לשנת 2004, שפורסמו היום: http://www1.cbs.gov.il/shnaton56/st02_18.pdf

עד גיל 34 מספר הגברים גדול מעט ממספר הנשים ומגיל 35 היחס מתהפך. אם גיל האשה בקשר היה שווה לגיל הגבר כמעט שלא היו פערים. לעומת זאת, אם נבדוק מה קורה ביחסים הכמותיים כאשר פער הגילאים בין גברים ונשים הוא 5 שנים, הבעיה נעשית הרבה יותר ברורה:

באוכלוסיה היהודית יש 415,300 גברים בגילאי 25-34 ו-‏431,600 נשים בגילאי 20-29, פער של 16,300.
עידכון 333634
אם הנתונים בשורה התחתונה שלך באמת מתייחסים לגילאים 20-29, איך זה מתיישב עם הטענה שעד גיל 34 מספר הגברים *גדול* מעט ממספר הנשים?
עידכון 333830
בכל קבוצת גיל שתבחר, הפערים הם קטנים ובגילאים הצעירים יש באמת קצת יותר גברים מנשים. אך כשאנחנו מדברים על זוגיות שבה הגבר מבוגר מהאשה במרבית המקרים, עלינו להשוות לא בין קבוצות גיל זהות אלא בין גילאים שונים. בחרתי פער בן 5 שנים הנראה לי פער מקובל, מה גם שנתוני הלמ"ס ניתנים במדרגות של 5 שנים.

לכן בחרתי להתמקד בנשים בגילאי 20-29 מול גברים בגילאי 25-34. קבוצת 25-29 חופפת, ואם נסיר אותה נישאר עם 215,700 נשים בגילאי 20-24 מול 196,500 גברים בגילאי 30-34.
עידכון 333833
הבנתי.
ליובל 433877
קראתי את המאמר וכמי שהנושא קרוב לליבו או להתענינותו, לצערי אני חולק על המסקנות המספריות שלך. אני כבר אפרט, אבל אקדים ואציין שלמרות שאני חושב שאני צודק (ואם לא אתה מוזמן לתקן אותי), זה אחד המקרים בהם הייתי דווקא שמח לדעת שאני טועה, פשוט כי במצב של יתר נשים (צעירות) יש סיכוי גבוה יותר למציאת בת-זוג וכרווק זה לכאורה משפיע עלי.

הלכתי לאתר הלמ"ס ובדקתי (אתה מוזמן לבדוק בעצמך יש (אם מחפשים) מידע רב ומפורט, אם כי צריך לדלות אותו). הנתונים מתייחסים ליהודים ולשנים האחרונות (שנת 1995 שהזכרת פחות רלוונטית לזמן תגובה זו (2007)).

ראשית: פער הגיל, מצאתי באתר מסויים (אחר) שפער גיל הנשואין הממוצע, אמנם נכון לכמה שנים לאחור, הוא 3 שנים (2-4) ואני מרשה לעצמי להניח שלא חל שינוי משמעותי בנושא (תקן אותי אם טעיתי), כלומר הגבר מבוגר מאשתו בממוצע בכשלוש שנים (גם כיום).

שנית: גיל הנשואין, מסתבר שלפי נתוני 2004, מספר הגברים הפנויים בגילאים 30-34 הוא כ-‏30 אחוז (כאשר הרווקים כ-‏25 אחוז) כלומר כ-‏70 אחוז נשואים. בקבוצת הגיל הבאה (בקבוצות של 5 שנים בטבלה הזו) 35-39, אחוז הפנויים כבר ירד לכ-‏20 אחוז. כלומר הרוב המכריע של הגברים (80 אחוז) נשואים בגילאים הללו.

שלישית: מצאתי טבלה עם רזולוצית גיל של שנה (בניגוד לחמש). החלטתי לבדוק את מספר הנשים בגילאים 20-35 מול הגברים בגילאים 23-38 (כאמור פער של 3 שנים). מצאתי כי יש, לפי נתוני 2005, כ-‏626.8 ו-‏638.4 אלפי נשים וגברים בהתאמה, כלומר כ-‏11,600 יותר גברים(!), אם לא טעיתי בחישוב.

ייתכן שיש לפלח את המספרים לפי תת-קבוצות נוספות כדי לקבל תמונה ברורה, אבל לפחות על פניו,בקבוצת הגיל המאד משמעותית הזו, יש דווקא יותר גברים מנשים.

ניסיון החיים שלי תומך במספרים. גם אם ניסיוני הפרטי ודאי לא מהווה הוכחה, אני נוכח לדעת שלבחורה אטרקטיבית במובן הרחב של המילה (מראה ואישיות נשיים) ובגיל דלעיל לא יחסרו מחזרים. נדמה לי גם שיש העדפה לגילאים של נשים אותם ציינתי בגלל הפיריון המוגבר וגם בגלל התחרות (ה"מבוקשות"/"מבוקשים" כנראה "נתפסים" קודם(?)). כבר נכתבו כמה ספרים בסגנון "איך תמצאי גבר אחרי גיל 35" , כנראה שלא במקרה צויין הגיל הזה(?)..). אני מכיר באופן אישי כמה וכמה רווקים, רובם אקדמאים, חלקם לא מכוערים, שלמרות מאמצאיהם הם עדיין רווקים וזה מתיישב לי די טוב עם הנתונים שזה עתה הזכרתי.
אני יודע שהמאמר פורסם ממזמן, רק עכשיו נתקלתי בו, אשמח להתייחסותך, אם אתה רואה לנכון.
ליובל 433880
זה לא יהיה פילוח אידיאלי מבחינתך, אבל בכל זאת: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/...
ליובל 433899
נראה לי שאתה טועה.
עיין נא בטבלה שבכתובת http://www1.cbs.gov.il/shnaton57/st02_18.pdf . על פי הטבלה הזו המספרים למדינת ישראל בשנת 2005 הם: 842,900 נשים בגילאי 20-35 ו-‏809,100 גברים בגילאי 23-38, פער של 33,800 נשים.
המספרים לאוכלוסיה הלא-ערבית הם: 674,000 נשים בגילאי 20-35 ו-‏645,000 גברים בגילאי 23-38, פער של 29,000 נשים.

לעניין שיעור הפנויים (יש להתייחס לשיעור הפנויים ולא לרווקים, כמובן), לא מצאתי נתונים במדרגות של שנה, אלא במדרגות של 5 שנים בכתובת http://www1.cbs.gov.il/shnaton57/st02_19x.pdf המתייחסת לשנת 2004. אתה צריך להשוות את קבוצת הגיל 30-34 בגברים ל-‏25-29 בנשים, ואת 35-39 בגברים ל-‏30-34 בנשים.
ובכן – שיעור הפנויים בגילאי 30-34 הוא 28.0%. שיעור הפנויות בגילאי 25-29 הוא 38.8%.
שיעור הפנויים בגילאי 35-39 הוא 18.0%. שיעור הפנויות בגילאי 30-34 הוא 24.2%.
המספרים לאוכלוסיה היהודית:
שיעור הפנויים בגילאי 30-34 הוא 30.8%. שיעור הפנויות בגילאי 25-29 הוא 42.7%.
שיעור הפנויים בגילאי 35-39 הוא 20.2%. שיעור הפנויות בגילאי 30-34 הוא 24.8%.
אכן טעות 433940
מסתבר שאתה צודק ואני מודה בטעות החישובית... :-) ומתנצל על כך...! חישבתי שוב. אני התייחסתי לאוכלוסיה היהודית (באותו מסמך שציינת (2.18) כמה טבלאות אחרי הטבלה שהתיחסת אליה) שאותי מעניינת ומסתבר שבטעות בילבלתי בשתי השורות הראשונות של חישוב הגברים, בין עמודת הסה"כ ובין עמודת הגברים.. לכן יצא סכום הגברים גדול יותר. מסתבר שהמספרים הנכונים (כפוף לאי-טעות נוספת...) לגבי האוכלוסיה היהודית הם:

נשים יהודיות 20-35: כ- 627 אלף
גברים יהודיים 23-38: כ- 602 אלף
כלומר כ- 25 אלף יותר נשים(!) יהודיות לגבי קבוצות גיל אלה.

הטיעון המספרי אם כן נראה נכון מבחינתך ולא נכון כפי שטענתי. אני חייב לציין שלמדתי משהו, כי אני נהגתי להשוות אותן קבוצות גיל ואז אמנם מקבלים הרבה יותר גברים מנשים(!) אבל כנראה יש לבדוק בפער מסויים שהוא בממוצע כנראה 3 שנים. עדיין מעניין לקבל נתונים על פערי הגיל מעבר למספר ממוצע וכן לוודא שזהו הממוצע, אני אנסה לחפש מידע ואם אמצא משהו מעניין אשתדל לעדכן.

כמו כן (שוב אם לא טעיתי) אם מתייחסים לרווקים/ות יהודים/ות (אישית אותי מענינות רק רווקות...) גם שם, בהנחה שפער של חמש שנים הוא בערך ממוצע מייצג(?) כי אז יש:

רווקות יהודיות 20-34: כ- 261.9 אלף
רווקים יהודיים 25-39: כ- 187.7 אלף

שוב פער של יותר נשים (במקרה זה, ממש פער גדול של כ-‏74.2 אלף), אבל אני חושב שפער הגיל הממוצע נמוך מעט יותר (יש בוודאי זוגות עם פערי גיל של אפילו עשרים, שלושים ואף יותר שנים, אבל הם מיעוט שלא מעיד על הכלל).

אני חייב להודות שהופתעתי מהניתוח הזה ואני מודה לך מאד על התובנה החדשה הזו... נהייתי קצת יותר אופטימי :-) עדיין יש תופעות (שייתכן שנובעות מסיבות אחרות) שמראות על מצב לכאורה(!) אחר. למשל, אתרי היכרויות באינטרנט. ראיתי פעם סטטיסטיקות של כמה אתרים, לגבי מספרי הנרשמים לפי מין, בהן מוצג כי יש משמעותית יותר גברים מנשים. ייתכן שזה נובע מהאופי הגברי (יותר טכנולוגי? יותר יוזם?) ואולי גם מכך שיש רווקות שלא מעונינות בקשר(?) שהרי, לאור המספרים האלה, הייתי לכאורה מצפה שבאופן יחסי תהיינה שם הרבה יותר נשים... מעניינת דעתך.

ואולי זה קשור לתופעת "היסט הגיל"?

כי למשל כשמסתכלים על מספר הרווקים/ות הכולל באוכלוסיה (מגיל 15 למשל (שהיא תחילת הטבלה) או גם מגיל 20) מגלים פער גדול מאד של רווקים מול רווקות, למשל מגיל 15 ומעלה באוכלוסיה היהודית יש כמאה אלף(!) יותר רווקים מרווקות! ואם מסתכלים מגיל 20 ומעלה כי אז עדיין יש פער גדול של כ-‏90 אלף יותר רווקים מרווקות. אבל אני מניח שאתה תטען וכנראה בצדק כי יש כאן אותו "הפרש פאזות" (פער גיל הזוגות) לכן יש להשוות, למשל(?) את בנות ה-‏20+ עם בני ה-‏25+ ואז באמת יש פער של יותר נשים מגברים. תודה על המידע.
בעניין בחירת הנתונים 434002
שלום שוב יובל.
רציתי להוסיף שלעניות דעתי, עלול לכאורה להיות פה גם עניין סובייקטיבי. עלול אבל לא חייב להיות. שיחקתי אתמול קצת עם הנתונים (הפעם עם גליון אלקטרוני, כדי להמנע מטעויות הסיכום כפי שהיתה לי...) וגיליתי שאפשר להתייחס אליהם בצורות שונות כדי להציג מגמה מסויימת. כמובן שבעניין זה הגיוני שיש (או אמורה להיות) אמת מספרית אחת ולא כמה. אפרט בהמשך. במערכות מספיק מורכבות, כבחברה אנושית, אפשר למצא עובדות שתואמות את השקפת עולם של פלוני, השאלה הפילוסופית שיכולה להשאל (ואני לא מתכוון אליך כי אני לא מכיר אותך מספיק, אני מתכוון למשל אלי) האם השקפת עולם מסויימת לא גורמת לנו (לי) לייחס משקל גדול יותר לעובדות התואמות את אותה השקפה.

למשל, אני בהשקפת עולמי לא כ"כ מתחבר לרעיון הפוליגמיה ואני אסביר, כמו שכתבתי קודם, אני מכיר מספר לא קטן של רווקים (רובם אקדמאים ולמיטב הכרותי רבת השנים של רובם, הם אנשים ישרים וחיוביים) שלמרות מאמציהם הם רווקים. השאלה היא האם ריבוי הנשים לא בא על חשבון רווקים כדוגמתם/דוגמתי? ייתכן אגב שלא, למשל כי מדובר על טווח גילאים שונה. אני חושב שצריך פתרונות
מערכתיים. "צריך", אם כבר, למצא (או לפחות לאפשר, עד כמה שניתן וסביר, למי שרוצה) בן/ת זוג לכולם/ן. אם זה אומר שכולם/ן יהיו מרוצים (כנראה מצב בלתי אפשרי אצל בני האדם... :-) כי אז אני לא מתנגד לעניין הפוליגמי (אם כמובן הוא יהיה חוקי), אבל כאמור, אם זה לא בא על חשבון אחרים ובהסכמת כולם/ן (כולל המדינה). רצוי, גם, לבדוק את מחיר ההחלטות במובן הרחב, גם באספקטים מעבר לאושרו האישי של כל אחד ואחת, למשל השפעה אבולוציונית לאורך זמן, השפעה ישירה על הילדים/ות וכד' עד כמה שניתן לחזות, אם בכלל.

הזכרתי ש"שיחקתי" עם הנתונים, אז הנה אתחיל לפרט. התייחסתי הפעם לטבלה 2.18 ולכלל אוכלוסית המדינה ולא רק ליהודים (המגמות, אני מניח וכפי שציינת הן דומות למדי). כשבאים להשוות בין מספרי הגברים והנשים זיהיתי (לפחות) שלושה פרמטרים שניתן ל"שחק" בהם: א. טווח גילאי הנשים (להלן "טווח נשים"), ב. פער
הגיל בין התחלת טווח הנשים לבין התחלת טווח גילאי הגברים (שהוא "טווח הגברים"), ג. יחס גודל טווח הגברים לטווח הנשים. כדי להמחיש, אביא דוגמא: במאמר הזכרת טווח נשים של 25-50 (א') וטווח גברים של 30-60, לכן הפער ההתחלתי בין הגברים לנשים (ב') הוא 30-25=5 שנים. כמו כן, גודל טווח הגברים הוא 60-30=30 וזה של הנשים 50-25=25, היחס בין שני הגדלים הללו (ג') הוא 30 חלקי 25 או 1.2 במקרה זה.

גיליתי שבחירת הפרמטרים הללו (או חלקם) משפיעה מאד על התוצאה ולכן יש חשיבות לבחירתם, למשל חשיבות גדולה לא' וב'. בכל הדוגמאות שאביא בחרתי יחס (ג') של 1 לכן פרמטר ב' הוא לכאורה פער גיל הזוגות. כפי שציינת נולדים יותר גברים מנשים (כמדומני יחס בנים לבנות בלידה הוא 1.05 בערך) מכאן יש מגמה שנמשכת של התמעטות גברים ביחס לנשים אך עדיין הפער של יותר גברים מנשים
(לגבי אותה קבוצת גיל) נמשך מגיל אפס עד בערך אמצע גילאי השלושים. בנקודה זו יש שוויון (להלן "נקודת השוויון") ומשם (בהמשך קבוצות הגיל) מהפך, כלומר רוב נשי. עדיין בגיל 20 כשמשווים אותה קבוצת גיל (כאמור דבר שהוא לא מדוייק מבחינת זוגות) יש הרבה יותר בנים מבנות.

אם, באופן כללי, נבחר את מרכז טווח הנשים אחרי נקודת השוויון, למשל 25-50, כי אז כנראה יתקבל רוב נשי. אם לעומת זאת נבחר טווח שמרכזו לפני נקודת השוויון, למשל 16-34, כי אז סביר שנקבל דווקא רוב גברי (או שוויון או פער קטן של גברים, תלוי גם בפער הזוגות (ב')). אני בחרתי בפער זוגות ממוצע של 2-3 שנים (כנראה
שהממוצע קרוב ל-‏3) , אני חושב שזה גם תלוי גיל (עם הגיל יש אולי יותר פערים). כידוע נישואין לא משקפים את כל תמונת הזוגות, יש זוגות שנוצרים כמה שנים לפני כן. השאלה מתי מתחילים להיווצר זוגות היא שאלה מענינית מבחינה זו. אני זוכר את עצמי בגיל 17 (לפני המון זמן..) יוצא עם מישהי בערך בת גילי. אתה בעצמך הזכרת את גיל 25 לבחורה כגיל שהוא כבר די "לחוץ". נראה לי ש"מרוץ הזיווג" מתחיל, אם כן, לפני גיל 25 לנשים.

הנה כמה דוגמאות:

1. טווחים של 16-30 ו- 18-32 לנשים וגברים בהתאמה, נקבל 821.8 ו- 831.6 אלפים בהתאמה. כעשרת אלפים יותר(!) גברים מנשים.

2. טווח של 17-34 ו- 19-36 לנשים וגברים בהתאמה, נקבל 964.4 ו- 960.5 אלפים בהתאמה. לצורך פרקטי (בהתעלם כרגע מקבוצות נוספות כמו חד-מיניים/ות) כמעט שוויון(!), אמנם פער של כארבעת אלפים יותר נשים אך באחוזים זהו פער של כ- 4 פרומיל בלבד.

3. טווח של 17-38 ו- 20-41 לנשים וגברים בהתאמה, נקבל 1,136.1 ו- 1,099.8 אלפים בהתאמה. כ- 36.3 אלף יותר נשים(!).

מה לדעתך, הם הפרמטרים שהוזכרו (ו/או אחרים) המייצגים בצורה מיטבית את המצב, כשמדובר, כפי שהגדרת, על זוגות פוריים?
ליובל 434017
שלום שוב יובל...
עוד אני שואל אותך מהם הפרמטרים (טווחי גילאים, פער וכד') להם יש להתייחס, החלטתי לנסות לענות בעצמי לפחות חובבנית-חלקית. חיפשתי נתונים על גיל נישואין ממוצע. מצאתי תוצאות מעט "ישנות" על גיל חציוני (זה שונה מממוצע, אך יכול להיות זהה או קרוב במצבים סימטריים) וגם תוצאות באתר מסויים לגבי (כנראה) גיל ממוצע. בכל מקרה הנתונים קרובים. כנראה שלגבי כלל האוכלוסיה גיל הנישואין הממוצע הוא 28.4 ו-‏25 לגברים ולנשים בהתאמה (28.8 ו-‏25.9 ליהודים וליהודיות בהתאמה). מכאן שלגבי האוכלוסיה הכללית פער הגיל הוא בסביבות 3 שנים (בערך כפי שציינתי, בתגובתי הראשונה). ראיתי בטבלה אחרת (3.4) כי רובם של הנישואים הם בערך בפלוס מינוס 8 שנים מממוצעים אלה. לכן, בהנחה, שההנחות שלי נכונות התייחסתי לגילאים אלה, והנה התוצאות:

נשים: 17-33 - 916.2 אלף,
גברים: 20-36 - 902 אלף,

כלומר בהנחה שהטווחים הללו אכן משקפים, מדובר על פער של כ14,200 יותר נשים שהן כאחוז וחצי מכלל הנשים. עדיין אשמח להתייחסותך ודעתך.
עצה קטנה 434032
אם אתה אכן רווק המחפש כלה, רצוי מאוד שתחפש אותה במציאות ולא בסטטיסטיקה. זה הרבה יותר יעיל.
אכן רק במציאות 434042
ראשית, אני אכן רווק ומחפש כלה רווקה.
שנית, כמובן שרק במציאות, אולם אם הזכרת יעילות, אז אשמח אם תשכיל אותי לגבי נושא היעילות.. ולא בצחוק. אני לא מכיר דרכים באמת יעילות לפחות לגבי עצמי למציאת בת-זוג *מתאימה* אחרת אני מניח שהייתי כבר נשוי.
אכן רק במציאות 434045
אין בחורות נחמדות שעובדות איתך?
אם לא, מדוע לא תלך מדי פעם לבית קפה/פאב עם ידיד שמחפש גם הוא, או אפילו לבד? ואם תראה מישהי לטעמך, אולי תנסה לפתוח איתה בשיחה?
או שתמצא אותה בחוגים שמעניינים אותך, אם יש כאלה: זה לא חייב להיות מקראמה, אפשר גם באיז\ה קורס אקדמי שתשמע באופן חופשי. במקומות כאלה אפילו נושא השיחה קל יותר. או בתערוכות, אם אתה מתעניין באמנות. או בסינמטק, אם אתה אוהב סרטים. או בחנויות ספרים... יש הרבה אפשרויות.
בית קפה/פאב 434046
מה, פאב הוא מקום שבו פוגשים רווקות נחמדות שהן מועמדות מתאימות לנישואין? חשבתי שלפאבים מגיע קהל שמחפש סטוץ ללילה.
בית קפה/פאב 434050
ממש לא. תלוי איזה פאבים, תלוי מי הבחורות.
אז ככה: 434041
אם אתה באמת רוצה לעשות את החישוב המדכא כמו שצריך, אתה מוכרח למצוא בשנתונים של הלשכה המרכזית לססטיסטיקה את מספר הנשים בגילאים הרלוונטיים (טווח של שנים בודדות לכאן או לכאן סביב הגיל שלך). את המספר הזה (בקושי מאתיים אלף) צריך להכפיל באחוז הרווקות, בסיכוי שהן גרות בסביבה, ביחס של בעלות אינטליגנציה בטווח הסביר ושאר מידות טובות, בשעור אלו השייכות לחוג החברתי שבתוכו אתה מעוניין להתחתן, וכן הלאה.
אם עובדים בנחישות, אפשר להגיע למספרים חד ספרתיים די מהר.

עכשיו (וזה החלק הטריקי), את כל הבירורים המדאיגים האלה צריך לעשות במרתף של הספריה למדעי החברה, עם איזו בחורה שמכירים; השאר הסטוריה (או סטטיסטיקה, תלוי מה יותר מדויק).
כתבו על זה בעיתון 434856
טוב, לא בעיתון, אבל כתבו:

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים