הסרת פתיל 348882
פה הוסר פתיל שעסק במחיקת תגובה. התגובה נמחקה משום שהיתה שכפול של תגובה קיימת - תגובה 327263.

אנו שוב מבקשים להפנות טענות ושאלות בנוגע לתגובות שנמחקו לדיון 1013, או בדוא"ל לעורכים.
הסרת פתיל 348936
בשנת 1980 כשהייתי סטודנט למתמטיקה ציירתי ציור שקראתי לו פני המתמטיקה : http://www.makom.org.il/ganadam/article/51/
ציור זה נוצר בהשראת סיום ההרצאה המפורסמת של הילברט בפריס בה הוא הביע חשש מפורש שהמתמטיקה תתפרק לענפים שונים ותאבד את החיות שלה. במשך 20 שנים חקרתי לבד את השאלה האם ניתן למצוא חיבור משמעותי בין תחומי המתמטיקה שלא באמצעות הלוגיקה הרגילה. בשנת 2000 בעקבות עבודתי הברוכה עם ילדי הגן ראיתי כי ראיית המספר באופן דואלי כמונה וכסודר עשויה לשמש נקודה ארכימדית למינוף של שינוי מהותי בשפת המתמטיקה. את הפרשנות החיובית של משפט גדל ראיתי בצורה הגאומטרית של בקבוק קליין.
במסגרת פתרון של הבעיה השישית של הילברט.

לפני יותר מ 3 שנים פגשתי לשמחתי את דורון שדמי אשר אף הוא הגיע בחקירותיו הפרטיות משנת 1980 למסקנות דומות. כאשר ראיתי לראשונה את המספרים האורגנים הבנתי מייד כי יש כאן פריצת צרך עצומה בהבנת מושג המספר ומכאן בהשלכה טבעית על כל ענפי המתמטיקה.

אתוודה כאן (בפתיל על הסרת הפתיל שכתבתי אני) כי מעולם לא הטרידה אותי השאלה האם ...0.999999=1 אבל רק לאחרונה בעזרתו האדיבה של דורון הבנתי כי לא יתכן השיוויון וההוכחה הקלאסית של השיוויון היא בפרוש השטחה של התודעה במו ידיה.

מנקודה זו, ראיתי בברור כי המתמטיקה המדויקת חייבת להיות מבוססת על שני יסודות שונים נקודה וקו כאלמטים נפרדים לחלוטין וגם על קיום התודעה כעדות לקיום האני הסוביקטיבי בעולם.

כאשר מתמטיקאי עוסק במתמטיקה , אז בגלל התפיסה האלפטוניסית הרווחת בעולם, הוא עשוי לא לראות כי בכל סמל משתקפת גם הדהוד של התודעה שלו עצמו. כאשר הוא יבחין בכך לראשונה, יתגלה בפניו עולם חדש לחלוטין, מרהיב ביופיו ובפשטותו הילדית המעוררת.

שמחתי על כן שיום אחד ראיתי את סביבון בנהיים הצבוע שחור ולבן מנצנץ לו בצבעיו השונים תוך כדי סיבוב. זוהי בדיוק ההרגשה של מי שעוסק בגילויה של השפה החדשה של המתמטיקה.

בשבוע האחרון הבנו כי התכונה הנוספת הפשוטה של המספר מעבר להיותו מונה וסודר היא תכונת המובחנות ( בין ודאות לאי ודאות)
אלו הן הרמות הקוונטיות של המסםר האורגני.

שמחתי לגלות ולשתף רמזים לכך בכתביו של הרמח"ל.

משה
יום שבת 26 לנובמבר 2006
אלרואי
הסרת פתיל - תיקוני טעות בתגובה הקודמת 348937
צרך --> דרך
המסםר --> המספר
2006 ---> 2005

משה
הסרת פתיל 348946
לאיזה רמזים בכתבי הרמח"ל אתה מתכוון? אתה יכול להביא ציטוט (רצוי בעברית, ואם זה רק בארמית - אולי תיתן הסבר קצר)?
הסרת פתיל 349060
האם הבחנת כבר בצבעים הדמיוניים של סביבון בנהיים ?

המספר הטבעי הינו תוצר של

1) כמות - מספר מונה
2) סדר - מספר סודר
3) מובחנות - מספר אורגני

המתמטיקה הרגילה מכוננת את המספר הטבעי תוך שימוש בכמות וסדר אך משתמשת במקרה הפרטי בלבד של מובחנות וודאית בלבד, ואינה חוקרת את מצבי אי-המובחנות המובילים למובחנות וודאית, וכאן נכנסת לתמונה המתמטיקה המונדית, המאפשרת חקירת מצביי המובחנות השונים, הקיימים (בהינתן כמות סופית ידועה) בין מקביליות וסימטריה מלאה לסידרתיות וסימטריה שבורה לחלוטין.
בקיצור, המספר הטבעי של המתמטיקה הרגילה, הינו המקרה הפרטי של סימטריה שבורה לחלוטין של המתמטיקה המונדית.

בכתבי הרמח"ל מודגשת החוויה של שילוב בין ידיעה ואי ידיעה בו זמנית. שים לב כי המונח אי-ידיעה כולל את שניהם בו זמנית.

(210-211) ספר אדיר במרום ח"א - ולבתר זימנא הוי מסתכל בהאי פרסא

מעתיקין. ובסוד התלבשו נקרא, טמיר מטמירין. ובתיקונוי - *ידיע*** ולא *ידיע***,

המאציל את הז' תחתונות מבחינת לא *ידיעא*** לבחינת *ידיעא***, אז היה ענין הצמצום

בספר הזוהר במאמר קו המידה מובא במפורש ההסבר לתופעות מהסוג של סביבון בנהיים.
הסרת פתיל 349083
ואתה באמת רואה קשר משמעותי בין הטענה שיש מצב שהוא בין ידיעה ללא-ידיעה, לטענה שצריך לשנות את שפת המתמטיקה כך שתתייחס לרמות אי-ודאות של מספרים כי הודעה מביאה לקריסת הסופרפוזיציה של המספר?
בתחומים כאלה של הפילוסופיה יש מעט תבניות-רעיוניות שחוזרות על עצמן בהקשרים שונים, וקשה להשוות בין שני רעיונות מחוץ לקונטקסט שלהם.
הסרת פתיל 349144
היה זה ויטגנשטיין שחולל את שינוי הפרדיגמה של הפילסופיה במאה הקודמת. הוא גם התעניין מאד במתמטיקה ונתן סידרת הרצאות באוניברסיטת קמברידג בשנת 1939 שבהן הוא בחן ברצינות את השאלה האם ניתן ליצור מתמטיקה אחרת. על פי הבנתו אז שפת המתמטיקה מתארת הסכמות בין קהילה ובעצם זהו סוג של משחק בשפה וניתן עקרונית ליצור שפה מתמטית אחרת.

אם תתבונן בספר החשוב של פרגה "כתב מושגים" תוכל לראות את האריתמטיקה הנוצרת של הלוגיקה . מה שמאד הזכיר לי בזמנו את הצורת של המספרים האורגנים שיצר דורון. הבעיה היא שהדו מימדיות של פרגה הושטחה ללוגיקה מסדר ראשון.

כאן אנחנו מדברים שאי הודאות היא תכונה מסדר ראשון בשפה של המתמטיקה כולל בתפיסה של מושג המספר עצמו ברמות המובחנות שיש לו. מכאו נגזרת תפיסה חדשה של מושג הקבוצה וכו'

חבל מאד שדורון החליט לפרוש מהדיון אבל את תרומתו לברור של הנושא הוא כבר עשה כמיטב יכולתו.

איך מסמנים טכנית קיצור של הודעה עם המספר שלה ?
הסרת פתיל 349164
עומדים עם העכבר על התגובה ולוחצים ALT+F4.
הסרת פתיל 349166
לא הבנתי בדיוק
נניח שאני רוצה להצביע על התגובה שלך
אז אני לוחץ על הגב להודעה זו ואז מה ?
הסרת פתיל 349273
ואם יש עם זה בעיה, אז גם CTRL+W עובד באינטרנט אקספלורר. במהלך הגילוי המפתיע של מידע זה נמחקה לי תגובה ארוכה שכתבתי.
הסרת פתיל 349279
תגובה 349273

אני מצטער שהיא נמחקה , אשמח לקרוא את השיחזור שלך
הסרת פתיל 349283
זה קרה מזמן. אני כבר לא זוכר מה הייתה התגובה והאם היא שוחזרה.
שע"ר ויקטו"ר! 349295
שע"ר ויקטו"ר! 349306
מה פירוש הכותרת?
שע"ר ויקטו"ר! 349308
תגובה 173665.
שע"ר ויקטו"ר! 349312
שע''ר הנצחו''ן

שוכב
על
רצפה

הרוס מצחוק
נובח בהיסטריה,
צועק ''הצילו'',
חונק
ומטביע
נגמ''שי לגו.
הסרת פתיל 349282
"שפת המתמטיקה מתארת הסכמות בין קהילה ובעצם זהו סוג של משחק בשפה" - עם זה אני מסכים.

"וניתן עקרונית ליצור שפה מתמטית אחרת" - גם עם זה אני מסכים.

"מה שמאד הזכיר לי בזמנו את הצורת של המספרים האורגנים שיצר דורון" - באיזה מובן?

"הבעיה היא שהדו מימדיות של פרגה הושטחה ללוגיקה מסדר ראשון" - קשה לי להאמין. תוכל לתת דוגמה?

"כאן אנחנו מדברים שאי הודאות היא תכונה מסדר ראשון בשפה של המתמטיקה כולל בתפיסה של מושג המספר עצמו ברמות המובחנות שיש לו" - ויכול להיות שעם הגדרה מדוייקת של כללי היסק, ניתן להגיע מכך לתוצאות מעניינות. היסק מסודר (ולאו דווקא דומה ללוגיקה הרגילה), זה כל מה שחסר לי.
והתוספת הקבועה: תחומי המתמטיקה הקיימים יכולים להמשיך ולהתפתח במקביל.

"חבל מאד שדורון החליט לפרוש מהדיון" - אגב, מה שלום אורי ליבר?
הסרת פתיל 349334
''וניתן עקרונית ליצור שפה מתמטית אחרת'' - גם עם זה אני מסכים

אם אתה באמת ובתמים מסכים עם זה אז אין כל קיצורי דרך צריך לעמול קשה מאד בשביל זה כי מנסיוני הארוך, לא ניתן להעביר את הידע הזה מאדם לאדם, בשום צורה שהיא.

אתה חייב לראות בעיניך את הספר של פרגה כתב מושגים, ולהשוות למספרים האורגנים של דורון שדמי. שתראה את זה אחד ליד השני יהיה אפשר להתקדם , אולי.

אורי ליבר, הבין מיד כפילוסוף מתוך הידע הרחב ביותר ולימוד של הרבה שנים על תורת קאנט במה אנחנו עוסקים ומה אנחנו מחדשים והוא עסוק כרגע במימוש של הידע הזה במסגרת הפצתו לקהל הרחב.
הסרת פתיל 349360
את הטענה שניתן ליצור מתמטיקה אחרת ניתן להעביר מאדם לאדם (ונדמה לי שכל המשתתפים בדיון הזה מסכימים עם הטענה הזאת). גם את התיאור של המתמטיקה האחרת (אם יש לה חוקי היקש) ניתן להעביר מאדם לאדם.

מה שלא ניתן להעביר מאדם לאדם זה:
- את ה*צורך* שאתם ‏1 חשים בו לשנות את שפת המתמטיקה ולהעלים את המתמטיקה הישנה.
- את ה*אמונה* שהמתמטיקה שלכם מייצגת את האמת.
- את ה*תובנות* שלכם שאינכם יכולים לגבות בשום הליך היקש שהוא ‏2.

לא עם אלה אמרתי שאני מסכים.

הדרישה לראות את הספר של פרגה היא דרישה קצת מוגזמת עבורי. אולי תוכל לתאר, לפחות בקצרה, איפה הדמיון בין שניהם, וכן איך מתבטאת הדו-מימדיות שלו שהושטחה.

אני, אגב, יוצא מחר לטיול שנתי עד ליום שישי, אז אני לא אבקר ב"אייל" בימים הקרובים.

1 סלח לי שאני מדבר אליך בלשון רבים, אבל אתה מייצג פה קבוצה. לכן אני גם ארשה לעצמי להשליך עליך קצת מהטיעונים של מתדיינים אחרים מאותה קבוצה.
2 לאו דווקא כזה שמקובל על הלוגיקה הרגילה.
הסרת פתיל 349849
"את הטענה שניתן ליצור מתמטיקה אחרת ניתן להעביר מאדם לאדם (ונדמה לי שכל המשתתפים בדיון הזה מסכימים עם הטענה הזאת). גם את התיאור של המתמטיקה האחרת (אם יש לה חוקי היקש) ניתן להעביר מאדם לאדם."

אם משתתפי הדיון אכן חושבים שיש אולי מתמטיקה אחרת זה מאד משמח אותי. עצם הכוונה והדיון יכולים לחולל את ההתמרה הכבירה של התודעה הנחוצה לשם כך.

מאד ריגש אותי לגלות את ההקבלה בין הדיאגרמות של פרגה בספרו כתב מושגים לצורת של המספרים האורגנים.

אני מקווה שאתה נהנה בטיול ואני מאד ממליץ לך לקרוא את הספר המסע אל הר האנלוג ( שיצא לאור בשנת 1959) על טיפוס לא אוקלדי אל הר שהוא יותר גבוה מהר האוורסט.
הסרת פתיל 350827
תגובתי בקצרה: משתתפי הדיון *בטוחים* שיש מתמטיקה אחרת. דמיון בין דיאגרמות זה לא מספיק. נהניתי מאוד, תודה. הטיפוסים הלא-אוקלידיים עזרו מאוד לשרירי הרגליים.
הסרת פתיל 348961
תגובה 348957, פסקה אחרונה.
הסרת פתיל 349063
מה כתוב שם שהוא לדעתך רלונטי ?
הסרת פתיל 349109
מה שכתוב שם, על פי פרשנותי, הוא שאלון שם לב לכלל האומר ש(החשיבות/רצינות/נכונות של) תוכן מאמר עומדת ביחס הפוך לתיאור המקדים את התוכן.
הסרת פתיל 349167
אין לי מה להגיד על זה.
הסרת פתיל 349173
אל תתן לזה להפריע לך.
הסרת פתיל 349178
תודה לך, אתה, אינך שוטה כלל.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים