מלחמת ערכי האלף השלישי 34929
מלחמתו של המערב בטרור האיסלם אינה יכולה להתבצע בכלים המחשבתיים והערכיים העומדים לרשותו כיום; מדינות המערב, אשר זכויות הפרט ורווחתו לנגד עיניהן, ואשר חרטו על דגלן ערכי כבוד האדם וחירותו, נדרשות לבצע החלטה גורלית, אשר אינה עולה בקנה מידה אחד עם מסורת הומניסטית זו: מדינות אלו יידרשו להלחם ולהתעמת כנגד סוג טרור, אשר חרט על דגלו ובאמצעות אמונתו ערכים שונים ומנוגדים לתרבותן של מדינות מערב אלו, ואשר מוצא ומקבל תמיכה עמוקה ואוהדת בקרב ליבות מליוני מוסלמים ברחבי העולם. טרור זה מקדש במהותו הקרבת חיי המאמין במלחמתו כנגד עולם השטן המערבי, ועל כן אינו ניתן להשפט כלל במונחי טרור מערביים מקובלים.

מלחמה ועימות מסוג זה מחייבים שינוי יסודי ומהותי בהגדרות ערכי המערב, אשר במסגרתם יותרו ויוגדרו דברים ומעשים שנחשבו עד לתאריך האמור כמעשים הבלתי ניתנים להעשות.

שינוי ערכי זה אינו עניין הנוגע לפוליטיקאים, מקבלי החלטות ואנשי צבא ותקשורת בלבד, כי אם במידה מרובה הרבה יותר לשכבת הוגי הדיעות בתחומי הרוח, האמונה והפילוסופיה, אשר ינסחו מניפסט זה.

שינוי ברור ומהותי זה בערכי המערב יהווה מדרגה נוספת בהבנת האדם המערבי עצמו ועיצוב עולמו, בכניסתו לאלף השלישי על פני כוכב לכת מיושב וצפוף זה.

א. מאן
מלחמת ערכי האלף השלישי 34932
"חזון הכהן" יזכה לפריחה!
מלחמת ערכי האלף השלישי 34940
מר כהן הנכבד,

כולי תקווה כי "חזון כהן" ‏1 האמור פרי הגותך לעולם לא ייצא אל הפועל, היות ופירושו המעשי והטכני של חזון זה הוא מלחמה שואתית כנגד העולם המוסלמי - דבר אשר אני אישית דוחה בשתי ידיים.

מלחמתו של המערב כנגד הטרור המוסלמי צריכה להבדיל בין מבצעי ומחוללי טרור זה לבין עשרות ומאות מליוני מוסלמים שלווים, אשר להם אין כל חלק ונחלה בפעולות מהסוג האמור.

קבוצת המדינות המתקראת 'מערב' אינה יכולה לבצע פשעים מחרידים כנגד מליוני בני אדם ולהמשיך ולהקרא 'מערב' לשיטתה, ובנקודה זו אני בהחלט רואה ומבחין בסכנות עתידיות, העלולות לרקום עור גידים; תגובתי הקודמת אינה תומכת במהפך ערכי שכזה במדינות המערב, אלא באה במידה
מסויימת להזהיר מהתפתחות מסוכנת שכזו. סימונם של מאות מליוני מאמינים מוסלמים כאוייב עלולה לגרום למלחמת גוג ומגוג רבתי, אשר לעומתה יצטייר חזון יוחנן ‏2 כמשחק ילדים משעשע ובלתי מזיק.

בברכה

א. מאן

1 לבקשתו של מר טל כהן אני מבקש בזאת להמנע משימוש נוסף במונח זה, הגם שדומני כי מר שי כהן מאוד אהב ונהנה מקומפוזיטום זה.

2 חזון יוחנן מהברית החדשה.
מלחמת ערכי האלף השלישי 34946
מר מאן הנכבד,

1. טל כבר בסדר עם מונחים הקשורים לשמי...
נוהלה שיחה ידידותית, בה הובהרו העיניינים...

2. העולם המערבי, ביצע פשעים, ויש ביכולותו לבצע פשעים שאף מוסלמי עוד לא ביצע...

3. נאור נאור, אבל רוצה לחיות...

4. מלחמת בני אור, בבני חושך (המוסלמים), אכן תגלוש למלחמת השמד. בה יפסיד השחור מסיבות רבות מאוד, אחת מהן שהוא השחור...

5. ההבדל הוא לא ביכולת הביצוע של מלחמות השמד, אשר נוטה לטובת המערב המנוסה יותר בלוחמה זו..., ההבדל הוא בחזרה לערכים המקוריים לאחר מצב לוחמת ההשמד. במלחמה בחושך המאיים להשתלט על העולם, לא יהיה מנוס משימוש באמצעים חשוכים.

6. חזון הכהן אם כן, הוא הכרח ומציאות קרובה.
מלחמת ערכי האלף השלישי 34960
הערה מספר 4 קצת תמוהה בעיני, אתה יכול להרחיב עליה?
מלחמת ערכי האלף השלישי 35045
לבקשתך אני ארחיב מעט, למרות שסוגיה זו שווה הרבה יותר ממאמר שלם.

לדעתי, הרוע, כוחות השחור, טומנים בתוכם מנגנון הרס המכשיל אותם ממש ברגע בו נראה כי אין כל תקווה נגד כוחם הדימוני.

כך לדוגמא, אחת מיני רבות, תוכל לראות כי כוחות שחור מוחלטים, היטלר כדוגמא, הכשיל את עצמו מתוך אותו מנגנון הרס עצמי הקיים בכוחות השחור. החלטתו של היטלר לפתוח בחזית שנייה, התעקשותו על השארת הכוחות ברוסיה ללא ציוד הולם לחורף, ההתעקשות שגרמה לכיתור כוחות השחור בסטלינגראד ועוד.

כך תוכל לראות את האמפריה הסובייטית זכרונה לקללה, כך נראה גם במפלת האיסלם השחור.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35056
אני חושב שהשאלה המעניינת היא מה, בעצם, מבדיל אותך ואת דעותיך מאותם ''כוחות שחור'', עליהם אתה מלעיז.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35087
אני חושב שאתה יודע את התשובה. אין קשר כלל ועיקר בין רצון למלחמת דת ולהשלטת האיסלם במהדורה החשוכה ביותר (אפגניסטאן-איראן) לבין קריאה להפסיק ולראות במרצחים (החל מעאראפאת וכלה באחרון הטירוריסטים) בני שיח, לכנות אותם בשם "הרשות", לתת להם רובים, להביא אותם לכאן בכלל.

את כל המעשים הללו עשה מטורף, שיכור כרוני, אדם שהתמוטט תחת לחץ, וזכה (זוכה אצל חלקים רבים עדיין) לכבוד ולהילה. (רבין)

לקרוא להילחם ברשע לפני שיבלע חיים לא רק את ישראל את את כל העולם המערבי, בלא עדינות מיותרת בנחישות בלתי מתפשרת, הכל על מנת למנוע את כוחות השחור מלנצח, זוכה (עדיין) לשאלות מהסוג שלך.

אני איני מונע משום מוטיבציה התקפית שהיא. מבחינתי אין הבדל צבעים. איני מעוניין לבצע דבר על שכני, בוודאי לא להחריבם. אולם משסכנה (קיומית!) מרחפת לא רק על ישראל אלה על כל האנושות המערבית, אני מלא מוטיבציה לעלות לשמיים, רגע אחד אחרי כוחות השחור.

בדרך יש לנקוט בכל צעד שנדרש. לטירור אין גבולות, אין מגבלות, והוא נמצא בכל מקום. ארה"ב מלאה בחפרפרות סמויות המחכות להכיש. אם אתה חושב שחוקי ארה"ב בקשר לעיקובים, חקירות, מעצרים וכו' ישארו אילו שאתה מכיר מהסרטים, שכח מזה, המכה הבאה תמחק כל סממן לחוקים אילו, היפים אולי לימות שלום.

האמריקנים יעשו את זה. הטיפשות שלהם איננה כמו של השמאלנים כאן.

במקום להכות על חטא ולומר, "טעינו אחים" יש לשמאל עוד החוצפה והעוז לקרוא למבקשים לעצור את גלגלי השחור בשמות שונים ומשונים.

חוויה כזו, לשכנע את הסומים מלסור מעיוורונם, עברה כנראה (לפי המסופר) על אילו שניסו נואשות לשכנע בגיטאות, שהרכבות נוסעות רק בכיוון אחד...

אני משוכנע שדרך אחרת אין, מילות הגנאי יתחלפו באימוץ הדרך כאופציה יחידה של המערב. צ'צנייה הייתה ההתחלה. היא לימדה את המערב מה לעשות. זה לא יקרה מחר, אבל אם הקרבות יסתבכו ויהפכו למדמנה שותתת, האופציה תהפוך ריאלית.

האפגנים לא ינצחו על אדמתם עוד כוח מערבי. המערב לא יוכל להרשות לעצמו מפלה כזו. מפלה כזו תשמיט מדינות שלמות לזרועות האיסלם השחור. המערב יהיה חייב במקרה כזה, לעבור למודל הצ'צני.

זה ברור כעת יותר?
מלחמת ערכי האלף השלישי 35111
שי, על מי אתה עובד? אתה התקפי ועוד איך, ולא צריך להרחיק מעבר לתיאור הארסי שלך של רבין כדי להבין את זה. אתה אכול שנאה לכל מי שלא חושב כמוך - ובכך אתה זהה בדיוק למוסלמים הקיצוניים ביותר. מה שאתה מתאר הוא וויתור על כל הערכים המערביים. ויתור כזה יהפוך את כל המלחמה לחסרת משמעות - המערב אולי ינצח בקרב הפיזי, אבל הוא יעלם מבחינה מוראלית, ויהפוך להיות משהו אחר לגמרי. משהו שאני לא רוצה להיות חלק ממנו.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35118
דובי, מעניין אותי לדעת על סמך מה אתה קובע שמר כהן ''אכול שנאה לכל מי שלא חושב כמוך''.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35141
בעיקר על סמך השנאה הכוללת שלו כלפי שמאלניים, אבל גם על סמך שאר ההתבטאויות שלו.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35119
הוא שאמרתי - על מנת לנצח במלחמה זו על המערב לשנות ערכיו, אך בשינוי זה יפסיק הוא להיות ולהתכנות 'מערב'.

זוהי המציאות, וזוהי הדילמה. העולם המערבי יעלה כיתה בבית ספר אחר, או ישאר כיתה בבית ספרנו. דומני כי מאז שנת 1933 לא עמד העולם המערבי בפני דילמה שכזו.

א. מאן
נמוגים לאפור? 35097
לא לזאת כיוונתי, וסלח לי על הנטיות הפוסט-מודרניסטיות ואף רלטיויסטיות שאני מפגין בחודשים האחרונים. אחרי ההקדמה המתנצלת, קדימה לעבודה.

מאיפה אתה יודע שאתה נמצא ב"כוחות האור", מלבד העובדה שהכרזת על עצמך ככזה? טיבה של ההיסטוריה היא שהיא נכתבת בידי המנצחים לכן תמיד תוכל לטעון את הטענות שלך כלפי המנוצחים (משהו כמו "זורעים את זרעי חורבנם בעצמם" וכו'). החלוקה הזו היא לטעמי דמגוגית באופיה‏1 (כלומר, לא משקפת הסתכלות סמי-אובייקטיבית לפחות על המציאות) כחלק מאמירה רטורית (מלשון רטוריקה, בניגוד ללוגיקה). אצלך מי ש"רשע ושחור" הוא תמיד מי שבצד הנגדי לך (או לפחות הצד שנראה לך שהוא כזה). האם ברור לך שהצד הנגדי יכול לטעון את אותה טענה בדיוק?

1 אין בטענתי משום תמיכה בארועי הימים האחרונים או בכל פעילות פארא-מילטריסטית מסוג כלשהו, והיא לא נועדה להצדיק חו"ח את ההתקפות של הימים האחרונים.
דוגמא נוספת 36653
כך לדוגמא, אחת מיני רבות, תוכל לראות כי כוחות שחור מוחלטים, הציונות כדוגמא, הכשילה את עצמה מתוך אותו מנגנון הרס עצמי הקיים בכוחות השחור. החלטת המדינה הציונית להשתלט על אוכלוסיה פלשתינית, להתנחל בשטחים שנכבשו ב-‏67, ההתעקשות שגרמה לבידודה העולמי, ועוד.

למר א. מאן - נא הודיעני לאן עלי להעביר את התמלוגים על השימוש בשיטת "מראות מאן".
Credit where credit is due 36655
אינני מתיימר להיות יוצרה של השיטה (המגוחכת קצת, יש להודות) הזו, אך בכל זאת:

וכתגובה:
מלחמת ערכי האלף השלישי 35046
מר מאן, שלום.

1. "מלחמה ועימות מסוג זה מחייבים שינוי יסודי ומהותי בהגדרות ערכי המערב, אשר במסגרתם יותרו ויוגדרו דברים ומעשים שנחשבו עד לתאריך האמור כמעשים הבלתי ניתנים להעשות."

2. "מלחמתו של המערב כנגד הטרור המוסלמי צריכה להבדיל בין מבצעי ומחוללי טרור זה לבין עשרות ומאות מליוני מוסלמים שלווים, אשר להם אין כל חלק ונחלה בפעולות מהסוג האמור."

הציטוט השני מתאר אמצעי לחימה לגיטימי על פי הנורמות המקובלות במערב, ועל כן סותר את הציטוט הראשון.

אנא, ציין במדויק *מהם* המעשים שנחשבו עד לתאריך האמור כמעשים הבלתי ניתנים להעשות, שאותם יש להתיר ולהגדיר.

בברכה, ewilde.
my virtual war 34933
my virtual war
הגירסה הדיגטלית באנגלית ועברית
אני בטוח שימצא במהרה מתרגם גרמני (אולי אוסטרי)
*מלחמת* ערכי האלף השלישי 34943
למה לשנות ערכים? האם כשהיטלר פעל נגד הדמוקרטיה מתוך הדמוקרטיה ותוך ניצול שלה, הפתרון היה בשינוי ערכי הדמוקרטיה לטובת ערכים אחרים?.. לא, הפעולה צריכה להיות נקודתית. המערב, או התפיסה של המערב, כוללת איזו שהיא נימה של אוטופיה, מוסר צדקני משהו, שלא מסתדר עם כוונות רעות. כמו שהתפיסה הזו הופכת בעייתית כשאנשים מסמנים קריאה לעזרה, וכשנגשים אליהם הם מפוצצים מכונית תופת או חוטפים מישהו. הערכים לא צריכים להשתנות! שמא נאמץ את הערכים הנגדיים? איזה מן ניצחון *זה* יהיה?..
*מלחמת* ערכי האלף השלישי 34954
להלן תגובה פרי עטי מהעבר הרחוק, אשר כבר בזמנו התייחסה לכתבי הנטינגטון:

בברכה

א. מאן
*מלחמת* ערכי האלף השלישי 34962
אז אתה בעצם מסכים?.. (=האם זו גם דעתך או רק דעתו של הנטינגטון?)
*מלחמת* ערכי האלף השלישי 34967
כן, אני מסכים עם ניתוחיו של הנטינגטון בהחלט. מעניין לציין כי הנטינגטון נמנע ממתן כל עצות אופרטיביות קונקרטיות במסגרת מחקרו זה.

יחד עם זאת הרי שלשיטתי על החברה המערבית להשמר בשבע עיניים מגלישה איטית ומסוכנת לתבניות מחשבה גזעניות ודומסטיות, כפי שקורה הדבר באופן מדאיג במאמרו של מר ש. נתניהו.

בברכה

א. מאן
הקליפה ההומניסטית האירופית דקה 34965
אלכס,

בהודעתך זו נגעת בנקודות חשובות ביותר וברצוני להתייחס לאחדות מהן:

א. אכן המערב לא יכול להתמודד עם הטרור האיסלאמי בכלים המחשבתיים העומדים לרשותו היום. מעניין לציין שהנטיגטון מתייחס לזאת בספרו וקובע שהאיסלאם לא ישנה את עורו אולם אפשר שהמערב ייאלץ לעשות זאת.

סימנים ראשונים לכך כבר ניתן למצוא במאמר שהתפרסם היום ב"אינטרניישנל הרלד טריביון". עתון זה אמנם מכיל מאמרים מ"ניו יורק טיימס" ומ"וושינגטון פוסט" אולם מרכזו בפאריז ובמשך השנה האחרונה לא חדל לגנות את ישראל על פעולותיה נגד הטרור הפלסטיני. והנה מהפך, בין לילה. קראתי שם היום מה לדעת מומחים אירופים צריך לעשות במלחמה נגד הטרור וזה נשמע כאילו הם הציצו במחברת של אריק שרון. המאמר ארוך למדי אולם להלן מספר סעיפים:

1. מדיניות חיסולים. (העתון הזה לא חדל עד שלשום לחרף ולגדף את היהודים בגלל מדיניות החיסולים). מצוין שם שמדיניות החיסולים שהיתה נהוגה בעבר ע"י ממשלים אמריקנים עוכבה בצו נשיאותי, אולם בוש יכול, בלי לבקש אישור מהקונגרס, לחדש את המדיניות הזו.

2. סיוע לכוחות שלוחמים במשטרים נותני חסות לטרור לפעול באופן חופשי. כלומר, תמיכה במתנגדי המשטר העירקי, או תמיכה בישראל במלחמתה נגד הטרור הפלסטיני (לתשומת ליבו של דוב אנשלוביץ).

3. הנחתת כוחות קרקע כולל השתלטות על בירות של מדינות המסייעות לטרור. בשפתינו: מותר גם להכנס לשטחי A ולעשות שם מה שצריך.

4. יצירת קואליציה בינלאומית הכוללת את מדינות המערב ורוסיה למלחמה בטרור. הכללת רוסיה, פירושו, אימוץ השיטות שהיא נקטה בהן בצ'צ'ניה. ואכן יש במאמר פתאום התרככות לא תיאמן לגבי מה שעשתה רוסיה בצ'צ'ניה.

זה עיקרי התפריט, אך יש עוד, מצ"ב קישורית:
וחזרה, אלכס, לעניין ערכי המערב:

ב. בדיונים קודמים באייל הדגשתי את מה שנראה לי עקרון מרקסיסטי שבפירוש לא אבד עליו הכלח: יש קשר הדוק בין כלכלה והיסטוריה, בין כלכלה ומאבק אלים.

הכלכלה המערבית מנצחת לא רק בזכות ההייטק כשלעצמו כי אם גם בזכות הכוח הצבאי העדיף של המערב. ארה"ב מחזיקה את הצבא החזק בעולם כדי להגן על הכלכלה שלה. מלחמת המפרץ לא נועדה כידוע רק לשחרר את כווית מטעמים הומניים דמוקרטיים.

כל עוד יכול המערב לעטוף את כוחניותו בסיסמאות למיניהן, כל עוד היסווה הנשק המתוחכם את עוצמת ההשמדה האמיתית המסתתרת מאחורי היכולות של המערב, הוא הסתפק בו והעדיף להתעטף באיצטלות הומניסטיות. אבל כמו שאומר הנשיא בוש בשפתו העממית Make no mistake about it, כלומר, אם צריך, נחרב לחארות האלה את הצורה.

ג. הקליפה ההומניסטית של תרבות המערב דקה ביותר. ההומניזם במתכונתו המודרנית מתקיים בקושי מאתיים שנה, ומלחמות העולם כבר הוכיחו עד כמה הקליפה הזו דקה. כלומר, האמריקנים והאירופים לא צריכים להמציא את עצמם מחדש, יש להם היסטוריה רצחנית ביותר כדי לשאוב ממנה השראה. שלא לדבר על כך שמאבק עד חורמה באיסלאם הוא מורשת אירופית עתיקה.

ד. אלכס, הרשה לי לפקפק בכך שאנשי רוח הם שיכתיבו את המניפסט הנוגע לערכי המערב במלחמה עם הציוויליזציה האיסלאמית.

בדמוקרטיות המודרניות הכוח של דעת הקהל מאפיל בהרבה על דעותיהם של אינטלקטואלים (ראה גם הדוגמה הישראלית). וגם הפוליטיקאים עפ"ר נגררים אחרי דעת הקהל, הם לא יכולים לשרוד אם אינם מרצים אותה.

האמריקנים חשים כבר עתה מאוימים מהטרור ומוכנים להפעיל את כל האמצעים כדי למגרו (אם יצליחו זו שאלה אחרת). ואם הטרור יפגע גם באירופה אני מניח שדעת הקהל באירופה תצטרף לאמריקה ורוסיה בלי היסוס.
הקליפה ההומניסטית האירופית דקה 34975
אני מסכים בהחלט עם ניתוח חשוב זה, אולם הדברים אינם כה פשוטים כמתבקש מתוכנם; מדיניות הגנתית, אשר אמורה להפוך לאופנסיבית מתוך הגדרה, אינה דבר שהמערב מורגל בו במסגרת חשיבתו הדמוקרטית, למן ניסוח הבנות מלחמת העולם השנייה ומהפיכות הסטודנטים משנת 1968 ואילך.
השכבה ההומניסטית הדקה עליה דיברת בתגובתך זו אכן צעירה ושברירית, אך אין היא כיום מסוגלת לתת כל תשובה משמעותית למלחמה בטרור האיסלמי, אשר אינו ניתן להשוואה בשום צורה עם טרור מערבי
מסוג 'רגיל', דוגמת הטרור הבאסקי.

התמודדות מורכבת זו, אשר בה אין כל כתובת ישירה אשר אליה ניתן להנחית מכת תגובה כואבת, מחייבת את המערב לשיקלול מערכת המוסר היהודו-נוצרית אשר עליה הוא נשען, תוך מתן עדיפות ראשונית לספר התרבות והאמונה הראשון אשר מצוי בשימושה של ציווילזציה זו - קרי הברית הישנה, המכירה בעקרון ההדדיות השלילית.
שיקלול מערכות זה אינו נושאם הפרטי והאישי של אנשי דת בלבד, כי אם בחזקת דיון ציבורי מורכב, אשר בו יקחו חלק פעיל אנשי פילוסופיה ורוח, בתפקידם כפוי הטובה להכשיר הלבבות לשורת משימות קשה וכואבת, אך כנראה בלתי נמנעת.

המערב בנוי ומבוסס ברובו על צורת שלטון וכלכלה מסויימת - ובכך אני מסכים לחלוטין לניתוחו של מארקס בנדון - אך ערכים קונזומנטיים אלו מבוססים ברובם המכריע על ערכי הפראגמאטיזם החילוני, הדוגל במו"מ, הסכמים, ברית, ושלטון החוק, שיטות אותן אנו מכירים מצוויליזציית התנ"ך במשמעותה הדתית-השגחתית.
המערב, המצוי בבילבול רציני בין התנהגותו והתנהלותו במסגרת חוקי הכרה אלו לבין נטייתו התרבותית-דתית בדמות רזיגנציית ערכי הברית החדשה, אינו מודע ואינו מסוגל להעניק משמעות טראנסצנדנטית למלחמה עבור ערכיו בערכים חומריים בלבד, כפי שיכולים להציע ולבצע זאת אנשי פוליטיקה וכלכלה כאחד, אלא אך ורק באמצעות אמונה מהותית בעליונות ערכיו הרוחניים-תרבותיים, עליהם ייצא הוא למלחמה יזומה.

שינוי ושיקלול מערכת ערכים זו אסור שייתפס לרעיונות גזעניים ובדלניים מחד, ומאידך אסור שייתגלה כרופס וכחלוש בעיני אלו המעוניינים להחריבו.

שלך

אלכסנדר
הקליפה ההומניסטית האירופית דקה 35001
אלכס,

היות והעלית את ההיבט הרליגיוזי, אכן לאירופים יהיה קושי גדול מהאמריקנים להעניק משמעות טרנצנדנטית למלחמה. לאמריקנים, שתרבותם ספוגה בדת, קל בהרבה לעשות זאת. בוש בנאומו הקצר ביום הפיצוץ כבר השתמש במונח של מלחמת בני אור בבני חושך (ובני האור ינצחו כך קבע.)

גם את המלחמה הקרה ראו האמריקנים כמלחמת בני אור בבני חושך. מי שעמד על כך בכתבים רבים היה הפילוסוף-תיאולוג ר' ניבור, אדם דתי שמילא פונקציה דומה לזו של פרופ' ליבוביץ' ז''ל אצלנו. מעצם דתיותו היה רגיש לכך שהאמריקנים תופסים את מלחמתם בקומוניסטים כמלחמת קודש וביקר את התפיסה הזו, ואכן השמאלנים האמריקנים (שם הם קרויים 'ליברלים') אימצו אותו לעצמם כפילוסוף מרכזי. אולם, כידוע, אצל האמריקנים, ג'וני קרסון אחד משפיע על דעת הקהל יותר ממאה פילוסופים.

ברור שפילוסופים ואנשי דת יקחו חלק בדיון הציבורי בנושא, אולם היות שהחברה האירופית היא בכל זאת חברה חילונית ביותר, הרי שאפשר שלדת יהיה משקל מוגבל (מה עוד, שמהדת אפשר לשאוב הכול ולהצדיק הכול). אם הדיון לא יהיה תיאורטי בלבד, אלא כפי שהדגשתי, אירופה תסבול מפיגועים קשים, דומני, שההיסטרייה הציבורית תהיה חזקה מכל דיון פילוסופי. ואם אסטרטגיה כוחנית אמריקנית תוכיח את עצמה האירופים קרוב לוודאי ירתמו אליה.
הקליפה ההומניסטית האירופית דקה? 35015
יהיה מרתק לראות את השינוי ביחס של המערב לעינויים לצורך חקירות, ענישה קולקטיבית, מעצריים מנהליים, חיסולים של מנהיגים והטלת סגר.

האם לדעתך נראה בקרוב שינוי ביחס של דנמרק לכרמי גילון?

לי דווקא היה נדמה, שבעשור האחרון חלה התעבות מרשימה ב"קליפה ההומניסטית" האירופאית (כפי שתיארה ג. שמעון), ואני חושב שרק "חינוך מחדש" (שיחל מפעילות של אנשי הרוח, כפי שתיארת) יוכל לגרום לשינוי בהתייחסותה של אירופה למעשים הנ"ל. אולם השינוי הזה יבוא לידי ביטוי אמיתי רק בעוד עשור נוסף.

לגבי האמריקאים, בכל מקרה - לא הייתי בונה עכשיו על הקליפה ההומניסטית שלהם.
הקליפה ההומניסטית האירופית דקה? 35034
מר לזרסון הנכבד,

להלן מספר תגובות פרי עטי המתייחסות לסוגיית אירופה. תגובה ארוכה ומסודרת יותר תגיע למחרת.

בברכה

א. מאן
סיבה ומסובב 34990
כתבת "הכלכלה המערבית מנצחת ... בזכות הכוח הצבאי העדיף של המערב", למרות שלרוב (ראה "הצבא צועד על כיבתו") נהוג להציג את זה כ "למערב יש כח צבאי עדיף ... בזכות הכלכלה המערבית המנצחת". מה הסיבה לחילוף? ובזכות מה יש למערב צבא עדיף?
מישהו אמר פעם 34995
זה שהצבא צועד על קיבתו,
זה אסתטי?
גאולה 35004
ארז לאברי, או להיפך.
''חבקי אותי עכשיו נשמה'' 35006
אברי לארז
מישהו אמר פעם 35005
לטובת הרקורד ההיסטורי, זה היה אחד ממשפטי הפתיחה של הראשים המדברים אברי גלעד וארז טל בתוכנית "העולם הערב" בימי ערוץ 2 הנסיוני.
סטית התקן הנוכחית של הטרור 34999
מבחינות רבות דומה הטרור למלחמת גרילה
נקודת ההכרעה היא מידית, המתקפה מבוצעת בלב ליבו של האויב (בדרך כלל בהפתעה), ההצלחה במידה וישנה גם היא מידית.
הבעיה מתחילה בתרגום של ההצלחה הצבאית הרגעית לחיי היום יום או נכון יותר למערך של הגמוניה מתמשך.
להפעיל פעולת טרור אחת בהפתעה מוחלטת מצריך כושר ואמצעים שונים לגמרי מאשר לנהל מאבק ממושך בכל סדר גודל שהוא.משאבים למאבק שכזה אין כיום בידי העולם המוסלמי.
המימד החדש והמבהיל אולי הוא ביכולת מימוש פוטנציאל ההרס הטמון בטכנולוגיה המערבית המתקדמת בנקודת זמן אחת.זה מה שקרה עכשיו, זה מה שיקרה והיה ויהיה שימוש במימד גרעיני. השאלה הגדולה היא האם פעולה שכזו היא רק סטית תקן (מבהילה ככל שתהיה) בחשבונאות האסטרטגית של המערב או שהיא מלמדת על מימד חדש שנכנס לזירה ובו יהיה אפשר בשורה רגעית של פעולות לשנות מערך ותפיסה אסטרטגית שלמה.(ולהשיג איזושהי הכרעה)
נדמה לי שמעבר לפגיעותה של ארה''ב הוכיחה הפעולה הנוכחית גם את כוחה.המערכות התאוששו תוך דקות העולם יחזר למסלולו תוך ימים אחדים.
הקולוניאליזים כשיטה אסטרטגית נזנח במחצית השניה של המאה העשרים בשל אי יעילותו הכלכלית .יקר ובלתי יעיל (במשאבים וחיי אדם ) להחזיק מערך שכזה .מקדולנד וקוקה קולה החליפו את חברות הסחר הקולוניאליות והרתעה גרעינית החליפה את הכידונים והתותחים.
כל ביעור שיטתי של מקורות הטרור יצטרך למנגנון הגמוני נלוה .ארה''ב יכולה לכבוש אולי כל בירת טרור פוטנציאלית, השאלה הגדולה היא מה יקרה שבוע אחר כך ברגע שיצטרכו לדאוג לאספקת המים לבירה ולטפל במערכת הבריאות הממוטטת.
חזרה למודל הקולוניאלי הישן לא נראית כאפשרית.
דווקא המודל של חומות סיניות נוסח מאן נראה לי שיותר יקרוץ למערב,
על הקשר בין כלכלה היסטוריה וחברה ,שבו אולי טמון הפתרון, (ובכיוונו יש אולי לערוך רויזיה מחשבתית) כנראה לא שמע בוש הבן מעולם.
מלחמת ערכי האלף השלישי 34972
לא תמיד אני מסכים עם מר מאן , אולם הפעם כן. אם המערב ירצה לנצח במאבק עם עולם איסלאמי פנאטי ונחוש בעל אידיאולוגיה שאלפים מוכנים להתאבד עבורה יה יה עליו לעבור שינוי. מסופקני עם מליוני מחפשי הריגושים המהירים שמרכיבים חלק לא קטן מאוכלוסיית המערב יהיו מסוגלים להתמודד עם האיום האידיאולוגי והצבאי הזה. מן הסתם הם ישקיעו את עצמם בטלוויזיה ובאינטרנט כדי לשכוח את המציאות הקשה שמסביב
במערב תצטרך לקום שכבה חדשה של אינטלקטואלים ( ולא הפוסט מודרניסטים האלה שרק יודעים להרוס ולא לבנות) שתצטרך להגדיר ולחדש את תרבות המערב שנכון לעכשיו נמצאת בסימנים ראשונים של שקיעה.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35069
כדי להילחם בטרור האיסלמי צריכות מדינות המערב,
כמו שכתבת, להתאגד יחדיו. שאלה צדדית היא אלו מדינות ניכללות בקבוצה שיכולה להיקרא "מדינות המערב המוכנות למלחמה" - בקו הראשון.

אבל, כדי שהמלחמה הזו תהייה אפקטיבית מצד אחד וכדי להקטין את הסכנה שמלחמה בזו תהפוך לפיצול העולם לשלשה או ארבעה חלקים עקריים, על קבוצת "4מ" לכלול בתוכה מדינות ערביות או מוסלמיות שונות.

מצרים וירדן הן פוטנציאל מסוים, אבל בינתיים עולה מדיווחים מהבית הלבן שפקיסטאן התחייבה לשיתוף פעולה מלא עם ארה"ב - כך אמר שליט פאקיסטן גנרל מושארף (אותו אחד שבוש לא ידע לנקוב בשמו במרוץ לבית הלבן) וגם סעודיה הביעה נכונות לשיתוף פעולה.

בין לאדן מהווה סכנה גם למשטרים ערבים בגלל שאיפתו לקומם תאוקרטיה מוסלמית פונדמנטליסטית.

בכל מיקרה, בקו החפירות הראשון ניצבת ישראל שיכולה להיות מגרש ניסויים ומקור גיוס לא אכזב.

(זה לא כל כך פופולרי היום אבל בידי ישראל כן נמצא מפתח פוטנציאלי אם גם הרה סכנות)
מלחמת ערכי האלף השלישי 35072
ארבעת החלקים שאליהם התכוונתי הם
1) המוסלמי
2) המערבי-יפני-דרום אמריקה בחלקה
3) הסיני
4) הבלתי מזדהה רוסיה(?) חלקים מאפריקה ודרום אמריקה וכמובן שוויץ.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35075
לדעתי המערבי עצמו הוא שניים - האנגלו-סקסי מול אירופי-יפאני (כולל שוויץ).
רוסיה - יחד עם בלארוס, אוקראינה וסרביה - מה שנשאר מהגוש המזרחי.
סה"כ נראה לי שיש 6 גושים.
הסיבה לפיצול המערבי היא הרתיעה האירופאית מלקיחת סיכונים והימצאות בקו החזית, דבר שמאפיין בפרט את צרפת ובמזרח אסיה את יפאן.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35076
כפי שציינתי, למדינות הערביות יש שתי אופציות - או להכנע להמונים האנטי-מערביים בהן, או לנסות ולהלחם בהמונים הללו, כדי לשמר את המשטר. כמה מדינות יבחרו בכל אופציה, ואיזה - זה קצת יותר קשה להגיד.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35079
אסתכן ואהמר, בהתבסס על המצב כיום:

איסלאם - כל מדינות חצי האי ערב שכבר היום יש בהן את חוקי השריעה, מרוקו, סודאן, לוב, עיראק, ירדן, הפלסטינים, סוריה והוסאלים בלבנון מטעם סוריה.

מערב - אלג'יריה (הם נלחמים כבר עשור נגד האיסלאם הקיצוני), תוניסיה?, מצרים והמדינות הלא-ערביות טורקיה ומדינות אסיה התיכונה.
מלחמת ערכי האלף השלישי 35422
מוזר שאתה מזכיר את אלג'יריה וטורקיה כמדינות ש"יבחרו במערב" (מה זה אומר, בעצם? מיליוני המוסלמים במדינות הללו ימרו את דתם?). בוטפליקה ואצ'וויט נמצאים בשלטון רק בזכות הצבא. בבחירות דמוקרטיות, זכו התנועות האיסלאמיות בכל אחת מהמדינות ברוב מוחץ.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים