זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368575
ל "3 המוסקיטרים" ניתן גם לצרף את הרשעתה של בלומנטל ואת גזר הדין של שרון ביומיים האחרונים.
ואני חייב לומר שביבי אכזב אותי בנוגע לבלומנטל - הרי הוא בעצמו יזם תיקון לחוקת הליכוד שמחמיר את התתיחסות למי שהורשע בפלילים, ביחס לחוק יסוד הכנסת. הייתי מצפה ממנו להודיע על מחיקתה מרשימת הליכוד.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368588
הוא אינו יכול לעשות את זה. הוא לא בחר אותה וגם אינו יכול להדיח אותה. הוא יכול להביא את ההחלטה למרכז הליכוד.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368595
א. נו, והוא הביא?
ב. לאולמרט אין אפילו את התירוץ הזה בנוגע לשרון.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368598
אין לי ציפיות שיביא.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368608
לי יש (משניהם) ולו לשם מראית העין.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368644
אבל האמת שמי שבאמת אכזבה אותי (בגלל שממנה ציפיתי ליותר) זו ציפי לבני.
חבל.
בסופו של דבר ביבי שיקם את כבודו 368878
מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368625
עמרי שרון נמצא ברשימת קדימה לכנסת?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368629
אני הבנתי שעומרי שרון עזב את הפוליטיקה, לא?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368642
הוא מעורה ומעורב ב''קדימה''
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 368952
בהנחה שזה נכון (ואין לי מושג מאיפה המידע הזה), מה אולמרט אמור לעשות? הוא לא יכול לאסור על עמרי שרון לדחוף את אפו לעסקי קדימה או לאסור על אנשי קדימה לבוא במגע עם עמרי שרון.
יש לך איזושהי אינדיקציה שאולמרט נעזר בעמרי שרון למטרה כלשהי?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369010
הו, ההיתממות הקדושה...
עמרי שרון, "קצין המבצעים" של קדימה, בוחש בכל ענייניה. לא סתם דן מרידור, המוחרם ע"י פורום החווה, מורחק מהרשימה . אולמרט לא "נעזר" בשרון אלא להפך - פורום החווה בראשות שרון נעזר באולמרט כ"פרונט מן".
אולמרט יכול - וצריך - להכריז על ניתוק מגע משרון בפרט, ומפורום החווה (וייסגלס, אדלר וכו') בכלל. (ד"א, אולמרט כבר ניצל את הרשעתו של שרון כדי להכריז שמרידור יקבל תפקיד בממשלה ברשעותו - סימן ראשון לעצמאות?)
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369019
" בממשלה ברשעותו " זאת פליטת מקלדת או התחכמות?
מה אתה חושב? 369078
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369035
למה דווקא מרידור? למה לא לפיד, אלון, ליברמן, ביילין, שריד או זאבי (הבן)?
מרידור פסול ע''י הפורום 369048
כי הוא פוליטיקאי בכיר, ידיד אישי של אולמרט, מחזיק בדעות דומות, והיה מהווה תוספת נאה לקדימה, אלמלא היה מוחרם ע"י פורום החווה.
יש קונצנזוס די רחב לגבי עובדה זו:
מרידור פסול ע''י הפורום 369052
וזה להבדיל מלפיד משום ש....?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369050
לפיד? מה הקשר?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369051
''כי הוא פוליטיקאי בכיר, ידיד אישי של אולמרט, מחזיק בדעות דומות, והיה מהווה תוספת נאה לקדימה, אלמלא היה מוחרם ע''י פורום החווה.''
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369054
ולא ברשימת קדימה.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369055
ומרידור כן?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369057
מרידור לא נמצא ברשימה אחרת.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369058
לפיד נמצא ברשימה אחרת בגלל שהוא לא קיבל הצעה מאולמרט.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369071
אני באמת לא מתמם (ובטח לא קדוש) ומעוניין לדעת מהם מקורות המידע שלך (רק בבקשה, אל תגיד ''דבקה'' או ''מקור ראשון'').
איכשהו, אני התרשמתי שבשבועות האחרונים עמרי שרון מתעסק בעיקר במצבו המשפטי ובמצב הרפואי של אביו.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369074
וסביר להניח שאלה הדברים שימשיך להתעסק בהם עד שייכנס לכלא, אם אכן יגיע לשם.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369079
אני מתאר לעצמי ששהייה במחיצת אב חולה והתייעצות עם עורכי דין הן לא פעילויות של 24/7...
ואם אתה רוצה מקורות, אז הנה מקור שיהיה מקובל עליך...
(מילא דבקה, אבל מה פסול מצאת ב"מקור ראשון"?)
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369081
אני נאלץ להמשיך להתמם בקדושתי, לא מצאתי בקישורים שסיפקת שום אינדיקציה לכך שעמרי שרון ממשיך להיות מעורב בנעשה במפלגת קדימה מאז שאביו אושפז לטווח ארוך.
מה שכן מצאתי זה רק דברים שהיו ידועים לי: מדובר בבחור נחמד, מלח הארץ, חובב טבע ומושחת פוליטי.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369392
מה הופך אותו למלח הארץ?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369431
ה-NaCl שנמצא בו.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369080
אני מתאר לעצמי ששהייה במחיצת אב חולה והתייעצות עם עורכי דין הן לא פעילויות של 24/7...
ואם אתה רוצה מקורות, אז הנה מקור שיהיה מקובל עליך...
(מילא דבקה, אבל מה פסול מצאת ב"מקור ראשון"?)
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369087
אני לא מתכוון להתווכח על רמת האמינות והאובייקטיביות של מקור ראשון. כבר עשית את זה עם מספיק איילים אחרים. עלי הוא לא מקובל כמקור אובייקטיבי.
לעניין, גם בקישור ממקור ראשון אין שום אינדיקציה לכך שעמרי שרון מעורב בנעשה במפלגת קדימה או משפיע על מהלכיו של אולמרט באופן זה או אחר. לעומת זה, ע''פ המאמר, הוא כן מעורב בנעשה בליכוד, כך שאולי אתה נובח על האיש הלא נכון.
מעבר לכך, המאמר הנ''ל הוא ישן (בן יותר מחודש) כך שגם אם לפני חודש עמרי שרון היה עדיין מעורב בנעשה בקדימה (ואין לכך שום אינדיקציה במאמר) זה היה הגיוני וסביר, שכן אז עוד היתה אפשרות (קלושה) שאביו עוד ישוב להנהגת המפלגה.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369357
א. ודאי שמקוראשון אינו אוביקטיבי, הוא גם לא מתיימר להיות אוביקטיבי.
העניין הוא שהיום אין אמצעי תקשורת אוביקטיבי. זה לא אומר שאמצעי תקשורת שאינו אוביקטיבי אינו אומר אמת, אלא רק שהוא מפרש את הסיפור בצורה שתומכת בנקודת הראות שלו. זה נכון לגבי ''הארץ'' כמו שזה נכון לגבי ''מקור ראשון''. זה לא אומר שאסור להסתמך על מה שכתוב בהם (וידיעות ומעריב לא שונים בהיבט זה) אלא שצריך להתיחס בספקנות בריאה לכל מה שכתוב.
ב. המעורבות (''בחישה'') של עמרי בליכוד היתה במסגרת פעולתו לטובת ''קדימה''.
ג. דווקא עכשיו, כשהמצב של שרון האב ''התייצב'' (ולא לטובה), שרון הבן התפנה (גם פיזית וגם נפשית) לבחוש יותר. אין שום אינדיקציה לכך שהוא (או פורום החוה) הפסיק להיות מעורב ב''קדימה''.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369371
ואיזו אינדיקציה יש שהוא ממשיך לבחוש?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369441
א. כאמור, אין לי כוונה לדון בנושא.
ב. שרון בחש בליכוד (לפני חודש) לטובת קדימה, אז מה אתה רוצה מאולמרט?
ג. מצטער, אבל עם לוגיקה כזאת אני לא יכול, לא רוצה ולא מתכוון לקיים דיון. הטיעון ש"אם אין אינדיקציה לכך שאני טועה אז אני צודק" לא מקובל עלי כטיעון לוגי תקף (ע"ע המגרש של שולה אלוני).
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369465
אני אבהיר: אנחנו יודעים שעד לפני חודש היה מצב X. אין שום אינדיקציה שהמצב השתנה בחודש שחלף, אי לכך סביר להניח שהמצב עדיין X.
ולענייננו: אם אכן שרון אכן הפסיק לבחוש בענייני "קדימה", למה שאולמרט לא יכריז על כך קבל עם ועדה (שזו הדרישה שלי ממנו מלכתחילה)?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369522
אני חושב שיכול להיות, אולי, שאולמרט לא ממש רואה צורך מאד דחוף לפעול בהתאם ל, המממ, הדרישות שלך. אבל אולי אני טועה.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369554
אז אולמרט, המממ, לא יקבל את הקול שלי.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369569
זה מה שהפריד בין אולמרט והקול שלך?
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369626
זהו עוד אחד מהדברים. בכל מקרה, אני מקווה שאני לא היחיד שמעורבותו של עבריין מורשע ב''קדימה'' מפריעה לו, ואולמרט, בתור מי שרוצה להיבחר במרץ, צריך גם לחזר אחרי הקולות הללו.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369646
אולמרט לא רוצה להיבחר במרץ אלא בקדימה.
הכוונה לחודש מרץ 369676
הכוונה לחודש מרץ 369682
מוזר. לא הייתי מעלה בדעתי.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369570
מדהים! לא הייתי מאמינה.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369720
כולנו יהודים.
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369595
אין לי מושג למי מתיחס ה"אנחנו יודעים", אבל זה לא כולל אותי. אני לא יודע את זה ולא הבאת שום בדל ראיה לטענה הזאת, אפילו לא מ"מקור ראשון".
(למה לדרוש מאולמרט להצהיר שעמרי שרון הפסיק לבחוש בעניני קדימה ולא לדרוש ממנו להצהיר שהפסיק לאנוס ילדות קטנות?)
זה המקום לצרף גם את בלומנטל ושרון 369611
כדי לא לגרום לו לשקר?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים