''הצמאה לקראת הרעלה'' 373343
ויינט מדווח על שני ישובים שבהם לא התגלה הנגיף, אבל גם שם החלו לחסלם, וזאת ע''י הצמאתם לפני ולקראת הרעלת מי השתיה שלהם.

זו רק דוגמה אחת לאכזריות המתמשכת והמקיפה בכל הקשור לגידול וניצול האינטנסיבי של בעלי חיים במשקים מודרניים.

בעוד מאה שנה אנשים יסתכלו אחורה אלינו ולא יבינו איך יכולנו להיות אכזריים כל כך.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373344
צ''ל ''לא התגלה הנגיף בעופות''.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373345
תודה לאל שאני לא חי בעוד מאה שנה.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373364
אני לא כל כך מבין את האופטימיות שבשורה האחרונה. שימי לב שאנחנו יכולים להסתכל עכשיו שישים וחמש שנים אחורה ולהבין איך בני אדם יכלו להיות אכזריים כל כך (למרות הצדקנים שמעמידים פנים שהם לא מבינים).
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373366
מה בדיוק ההגדרה שלך ל"מבינים"? נכון שאושוויץ לא היתה פלנטה אחרת, כמאמרו של כ.צטניק, ונכון שאנחנו יכולים לנתח כיום את רוב הגורמים שהביאו להתרחשות השואה. אבל גם אחרי כל זה, הקונספט של רצח מסחרי נראה לי די בלתי נתפס ובלתי מובן. אני מאמין שאני לא צדקן מעמיד פנים.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373368
האם אתה מבין איך ייתכן שבני האדם אכזריים כל כך עד כדי כך שינהגו בתרנגולות כפי שהם נוהגים?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373370
איך נהגו בתרנגולות לפני 65 שנה?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373559
ברוב המקומות? הרבה יותר טוב.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373563
בדיוק.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373616
קראתי איפשהו שהשלטון הנאצי בצרפת נחרד מהמנהג המקומי של האיכרים לקשור תרנגולות חיות ברגליהן לידיות האופניים שלהם, כשראשיהן כלפי מטה, ולדווש כך מהחווה אל השוק. והם אסרו על שיטת שינוע זו.
[יהודי בקרון חתום: לו הייתי עוף].
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373691
והיטלר היה כידוע צמחוני. אכן, נפתלות דרכי ההסטוריה.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373758
ויקיפדיה טוענת שהצמחונות שלו הייתה מטעמי בריאות, לא מוסר.

גורלם המר של כלבי הים הקנדה 373709
נראה שזה קשור להריגת תינוקות כלבי ים במכות מקל על הראש. שאלה פילוזופית-משפטית: האם אפשר לקרא לזה רצח?

''הצמאה לקראת הרעלה'' 373779
''מי יתנני עוף'', כפי שניסח זאת הלאומי.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373939
הלאומי? דוד שמעוני, עכש"י. אולי בעקבות זכריה אלצ'אהרי בשיר "קריה יפהפיה": "מי יתנני נא, אעוף כמו יונים".
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373978
בימים אלה השילוב של ''עוף'' ו''נא'' אינו מומלץ. נקוה שזאת רק עופנא חולפת.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373995
אני זוכר מאיפהשהו את הנוסח "מי יתנני אבר כיונה". מי מחז"לינו אמר זאת?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373997
אני מכיר ''מי יתנני תלמיד חכם ( ואקרעהו כדג)''
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374002
צריך להיות ''ואנשכנו כחמור''.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374014
ואללה. אז מי אמר "קרעו כדג"?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374030
אמר ר' יוחנן: "עם הארץ מותר לקרעו כדג". אמר רבי שמואל בר יצחק: "ומגבו".
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374033
אלה רוצים לנשוך תלמידי חכמים ואלה רוצים לקרוע עמי ארצות. פלא שנמשלו לדגים ולחמורים?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374040
זה עוד כלום. תקרא למשל את זה:
תניא, רבי אליעזר אומר: אילמלא אנו צריכים להם למשא ומתן - היו הורגין אותנו. תנא רבי חייא: כל העוסק בתורה לפני עם הארץ - כאילו בועל ארוסתו בפניו, שנאמר (דברים לג) תורה צוה לנו משה מורשה, אל תקרי מורשה אלא מאורסה. גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם, יותר משנאה ששונאין אומות העולם את ישראל, ונשותיהן יותר מהן. תנא: שנה ופירש - יותר מכולן.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374041
אין דין הפרויקציה של חז''ל לגבי שנאת עמי הארץ אותם, כדין העדויות הישירות.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374058
נו, כמובן.
יושבים הבטלנים, לומדים תורה כל היום, מקבלים פטורים ממיסים -אז מה הפלא?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374059
מכאן אנו למדים על הזהירות בהם חייבים תלמידי חכמים כשהם לומדים תורה, שהרי התורה ניתנה לכל עם ישראל. גם לפחות שבטיפשים אותו חלק בה כמו לגדול הדור ומצווה היא עבורו להגות בה. אסור לו לחכם שיראה כאילו יש לו יתרון או בעלות על התורה.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374063
חוששתני כי לא זו כוונת הדברים, אלא כוונתם בהחלט להפגין בדלנות של המעמד העליון כלפי פשוטי העם, כמקובל וכנחשב כראוי באותם זמנים (ולפעמים גם כיום, אם כי כיום זה נעשה בצורות יותר מתוחכמות ופחות מפורשות).
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374080
זה פירוש שבזמנו קראתי לפסוק.
דווקא ביהדות לא היה נסיון לבדל את המעמד המשכיל, שבד''כ לא היה עשיר מאוד אלא נסמך על פרנסי הקהילה והיה מעורב בכל הנעשה בה.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374062
ואם מישהו בועל ארוסתו לא לפני עם הארץ אלא לפני תלמידי חכמים וגדולי תורה - זה כן בסדר?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374065
ודאי. תלמידי חכמים וגדולי תורה מיד יבחינו שהעניין הוצא מהקשרו...
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373999
"ואומר מי יתן לי אבר כיונה, אעופה ואשכונה", תהילים נה 7. ("אבר", במובן כנף, או במובן הנוצות הגדולות, הארודינמיות, שבכנפי העופות המעופפים)
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374016
את בטוחה שזה לא משיר אשכונה?
הרעלה לשידרוג האישיות 374021
שכ"גינקה חמודי, שכחתי להשאיר לך פתק: הדבר הכתום-בהיר הזה שהוצאת מהמקרר בבוקר, אממ... זה לא היה בדיוק מיץ תפוזים. זותומרת, אמממ... *היה* שם גם מיץ תפוזים, בערך שתי כפיות, אבל כל השאר היה וודקה.

אוי, אוי ואבוי, מי יודע מה אתה מעולל שם עכשיו, במקום ההוא שאתה קורא לו - "העבודה". שלא נדע.
הרעלה לשידרוג האישיות 374023
אה, ואני חשבתי שהחתול התחיל לאהוב מיץ תפוזים.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374024
אה, ושכחתי להשאיר לך עוד פתק: אם זה היה שיר השכונה, היו שרים שם - "מי יתנני אבר כחמור".

(לא, אני לא באה אליך בשום טענות. בשבילי מה שחשוב זה רק גודל הנפש וגדלות הרוח)
''הצמאה לקראת הרעלה'' 374094
אכן דוד שמעוני. תודה וסליחה.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373373
כן, אבל זה רק מפני שאני חושב שאין בהמתה המונית מסיבות של זהירות, גם אם מופרזת, כל ביטוי לאכזריות.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373397
גם הנאצים נזהרו שהיהודונים לא יזהמו להם את טוהר הגזע.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373399
האם אתה מצדד במתן זכות בחירה לתרנגולות?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373400
ודאי שלא. גם להמתה אני לא מתנגד, אבל אני לא חושב שהיא לא אכזרית.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373401
ודאי שההמתה אכזרית. יותר מזה, ממה שהבנתי יש לולים שבהם לא התגלתה כלל המחלה, ובכל זאת משמידים את התרנגולות שנמצאות שם - מה שלי קשה מאוד להבין.
ועדיין, גודווין מאוד לא מתאים כאן.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373403
אם מפריע לך הגודווין קח את מה שקורה בסודן לאחרונה ואת ההתעלמות היחסית של העולם מזה. אפשר לחשוב שההבדל גדול.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373404
אתה צודק בהחלט, אבל זה בדיוק מדגים מדוע יש הבדל - גדול אפילו - בין האופטימיות המוצדקת (לדעתי) ביחס לעופות בעתיד ובין הגודווין. כי כל הסיפור הזה הוא עניין של רייטינג ולובי וכאלה. להתנגדות לשואה יש "רייטינג" גבוה מאוד בזכות הלובי העצום שיש לה. גם לצער בעלי חיים יש רייטינג עולה כל הזמן. לסודן אין: זו הסיבה שהכל מתעלמים ממנה. גם לתרנגולות, במצב הזה של היסטריית שפעת העופות, אין לובי די חזק.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373405
אני עדיין טוען שאין שום בעיה להבין מהו המנגנון שחבוי בתוך המין האנושי ומאפשר לו לבצע מעשים אכזריים. אפשר לקרוא לו ''היעדר לובי'' אם תרצה.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373413
רן, אבל ''אפשר להבין'' זה עניין שונה מאוד מ''מבינים'', או מ''מבינים אלא אם כן צדקנים''.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373414
למה המרכאות סביב "אפשר להבין"? לא אמרתי שום דבר כזה. אמרתי "אין שום בעיה להבין", שלדעתי די קרוב ברוחו ל"מבינים אלא אם כן צדקנים".
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373417
אם אין שום בעיה להבין, אז מה הבעיה עם אפשר להבין?
ואיזו קרבה רוחנית אתה מוצא בין "אין שום בעיה להבין" ל"מבינים אלא אם כן צדקנים"?
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373418
אפשר להבין גם פיזיקה אטומית אם אתה מנסה ללמוד, אבל זו בכל זאת בעיה ללמוד את זה.

אם משהו הוא ברור, אז מי שטוען שהוא לא מבין אותו, אני חושד שהוא מנסה בכוח לא להבין מסיבה מסויימת.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373422
ראשית, אם אין שום בעיה להבין - קל וחומר שאפשר להבין.
ושנית, לדעתי אתה טועה בטענה הראשונה: הייתי אומרת שקשה מאוד להבין. קשה ביותר. אנשים משמידים ג'וקים כעניין של שגרה. ואוכלים חיות גדולות יותר, גם זה כעניין של שגרה. ודאי שיש כאלה שלא, אבל הם עדיין המיעוט.
לעומת זאת, לא הרבה אנשים רוצחים אנשים אחרים. יש יותר מדי כאלה, כמובן, אבל עדיין - הם לא הרוב. ולא בשיטות שבהן רוצחים חיות או - להבדיל - בשיטות שהשתמשו בהן הנאצים. ולדמיין את האפשרות לעמוד, נניח, מול קבוצת אנשים ולפקד עליהם לכרות לעצמם קבר - או להיכנס למשרפות - או איזו זוועה איומה אחרת? את זה אין בעיה להבין? לי, לפחות, יש.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373423
נראה לי שפספסת את מה שאני מנסה לומר (שה''אכזריות'' היא בעצם ביטוי של אדישות). אין לי חשק להמשיך את הויכוח המיותר הזה.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373536
בהשוואה לאלטרנטיבה של הובלה לבית מטבחיים שם הן תחכנה שעות ותראנה את המוות מתקרב אליהן מבלי יכולת לעשות דבר, אז מוות בהרעלה מתחיל להראות כפיתרון לא כל כך רע.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373538
יש בזה משהו.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373626
"ותראנה את המוות מתקרב אליהן מבלי יכולת לעשות דבר"
הגזמת בהאנשה, לא? טוב שלא כתבת "כצאן לטבח".
נדמה לי שהביקורת המקורית של אסתי היתה (בעיקר) נגד ההצמאה.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373628
כן, הייחוס של יכולת חיזוי לעופות האומללים קצת מוגזם.
אבל נראה לי שמספיק שהן "יראו את המוות", כלומר ישהו בסביבה שבה נשחטים בני מינם (צווחות, מאבק, נוצות עפות, ריח דם וכולי), כדי להכניס אותם ל-stress לא נורמלי.
for the animals it is an eternal Treblinka 373629
זה נכון.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373630
הגזמתי בהאנשה או שאתה הפחתת באופן דרסטי ביכולת של תרנגולת להבין מה קורה איתה.

לדעתי גם תרנגולת או פרה שלא סיימה התמחות בפסיכולוגיה קליני מבינה שהיא נמצאת במקום לא טוב כשהיא רואה ושומעת אותות מצוקה נוראיים מבני מינה.

האסימון נפל לי אחרי שקראתי (לא זוכר באיזה אתר נגד התעללות בבע''ח) על מחקרים שמדדו אותות מצוקה אצל בעלי-חיים בבית מטבחיים וגם כשראיתי את ההתנהגות של החולדות שאיתן האכלתי את הנחשים שלי (מהר מאוד עברתי לחולדות קפואות).
טבח- תחזיר את המנה הזאת למיקרו 373633
מעניין מה היתה התנהגות הנחשים כשהם גילו שהם קיבלו חולדות קפואות.
טבח- תחזיר את המנה הזאת למיקרו 373634
רק חולדות מופשרות, לא מחוממות במיקרו. מומלץ לא להפשיר אוכל לנחשים במיקרו כי לפעמים החימום במיקרו הוא לא הומוגני ועלולים להיווצר חלקים שיהיו חמים או קרים יותר משאר חלקי הפגר באופן ניכר. בשני המקרים זה לא טוב לנחש. בקיצור צריך להשאיר את החולדות להפשיר בחדר או להכניס אותן מתחת לבית השחי ;o)

כנראה שנחשים מהסוג שגידלתי אוכלים גם פגרים, כי הנחשים תקפו את החולדות המתות, לפחות לפי התרשמותי, באותה ההתלהבות.
זה, דרך אגב, מפריך את התאוריה שאומרת שהנחש חנק מפסיק את החניקה רק כאשר לב הקורבן מפסיק לפעום, לפחות במקרה של בואות.
טבח- העכבר הזה עדיין קפוא באמצע! 373635
כשאתה מציג את זה ככה, זה פשוט נושא מרתק. אולי אפשר להפשיר מעט במיקרו ואז עוד קצת בטמפרטורת החדר כדי להאיץ את ההפשרה?
טבח- העכבר הזה עדיין קפוא באמצע! 373638
אולי, אבל במשך אותן ארבע שנים במילא לא היה לי מיקרו.
סליחה, אני השכן מקומה 3, אכפת לכם אם אשתמש במיקרו שלכם לרגע? 373641
פשוט אני חייב לצאת, והנחשים רעבים.
סליחה, אני השכן מקומה 3, אכפת לכם אם אשתמש במיקרו שלכם לרגע? 373644
כן, כבר היו לי אי אילו פדיחות כי שמרתי את החולדות במקרר במטבח המשותף.
טבח- העכבר הזה עדיין קפוא באמצע! 373640
או לחילופין אולי אפשר לשכנע את הבואה הטמבל הזה שיאכל פעם קצת ארטיק.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373642
התכוונתי (וגם אמרתי) שהצמאה לקראת הרעלה היא רק ביטוי /נוסף/ ל
א כ זר י ו ת
כ ו ל ל ת
ו מ ק יפ ה
בגידול ה"תעשייתי" של בעלי חיים.
יצא לי פעם לשמוע חקלאי מתלונן שהוא איבד 150 קילו בשר הודו בדרך למשחטה. (כי בשר-עופות שמתו בדרך, במשלוח, אינו כשר ואי אפשר למכרו).
[בוחן פתע: תרנגולת ממוצעת שוקלת X קילו. החקלאי מקטר שבמשלוח מסויים הוא הפסיד 150 קילו בשר. כמה תרנגולות מתו מצפיפות-חום-צמא בדרך למשחטה?]
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373643
את כמובן צודקת, מה שמזכיר את הדיון של איציק עם גדי על מתי מספר הוא מספר קר.
''הצמאה לקראת הרעלה'' 373647
ומתקשר גם לדיון עם הצב על מתי עכבר הוא עכבר קר.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373648
סליחה, אבל אם אותן מאה אלף תרנגולות יבלו את חייהן העלובים בני 4 החודשים בסיבובים בחוץ לפני שתעלה עליהן הסכין, זו תהיה פחות אכזריות?
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373650
אם ל''סיבובים בחוץ'' אתה מתכוון לטיולים בחצר, אז לדעתי כן. פעולת השחיטה עצמה לא נראית לי כשיא האכזריות שהתרנוגולות חוות בחייהן העלובים.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373656
האכזריות נראית לי בכך שאנו לא חושבים בכלל כמה תרנגולות מסיימות את חייהן בשנה ע"מ שיהפכו לשניצל/חזה עוף/כנפיים בצ'ילי על שולחננו ושבסוף השנה נעשה דיאטה כדי להיפטר מהן.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373657
למה להיות נגטיבי? חשוב כמה תרנגולות מתחילות את חייהן בשנה ע"מ שיהפכו בהמשך לאותם מאכלים.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373662
בערך 100 בשנה לאדם. זאת אומרת שאתה אחראי לאיזה +2000 תרנגולות. אותך להאג של העופות.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373651
יותר קרוב ל40 יום מארבעה חודשים
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373653
אם היית תרנגולת, מה היית מעדיף:
א. להיות כלוא בכלוב צר כל כך שאתה לא יכול אפילו לפרוש כנף, וכל מה שאתה עושה זה לאכול בקצה האחד ולחרבן ולהטיל ביצים מהקצה השני,
או
ב. לשוטט בחופשיות בחצר משק, לנקר מזון כשבא לך, לעופף קצת בשטח, ולחיות חיים טבעיים פחות או יותר. ואז יום אחד להישחט במהירות ובמקום קרוב, בלי להישלח במשלוח קשה-תנאים למשחטה מרוחקת ומדיפת ריח דם ופחד.

לדעתי האפשרות השניה היא אכן פחות אכזרית.
(שכ"ג- אם אתה חובב שניצלים, לפחות תאכל כאלה שבאו מתרנגולות מהסוג השני. ואגב, זה גם יותר בריא).
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373658
אם אורך החיים של תרנגולת לצרכי בשר הוא 4 שנים , שזה בערך 1500 יום, ובמקום זה היא חיה 40 יום כפי שנטען כאן, אז זה לא משנה אם היא מסתובבת או לא.
אממה, נראה לי שה40 יום הם לא כל כך 40 יום, אלא שנה במקרה של מטילות, ואז יכול להיות שאת צודקת. אם יש פה עכבר כפר ולא עכבר עיר כמוני - נא תקן.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373664
הבעיה בתגובה שלך היא בעצם החלוקה ליעוד של "מטילות" מול "בשר".
תרנגולת היא יצור חי, ולא מכונת הטלה מחד, או כך וכך קילו בשר מאידך. במשק קטן מסורתי (לפחות לפי המתואר בספרים) התרנגולת זוכה לחיות כמה שנים חיים סבירים יחסית, שבמהלכם היא מטילה ביצים, ואז מתישהו גם שוחטים אותה לבשר. והשחיטה היא ע"י המשפחה עצמה-
[הכומר בא לסעודה היום, צא ושחוט לי את התרנגולת הקשישה שכבר שבועיים לא הטילה ביצה- אמרה מריה לבנה הקטן איבן, בעודה מקצצת בצלים בשצף קצף. וכאלה].
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373667
והבעייה בתגובה שלך היא הסתמכות על עבר רומנטי שאינו מתאים למציאות. בני האדם של תקופתנו צורכים כמויות גדולות של חלבון מן החי (יחסית לאיבן איבנוב שחי לפני 100 שנה). הבעייה היא שיש יותר מדי בני אדם...
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373707
ולא בהכרח אנחנו זקוקים לכמויות הללו של חלבון מן החי. בטח שלא בארץ.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373711
זה תהליך חינוכי. את יכולה להתחיל למשל בנסיונות שכנוע של משפחה ישראלית ממוצעת בחג המנגלים הקרוב. (רק עצה טובה: קחי איתך כמה בריונים מגודלים בתור סיוע טקטי)
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373731
נושא כאוב.
ניסיתי.
נכשלתי.
כל מה שהצלחתי להשיג זה ניג'וסים מסבתא שלי, למה את לא אוכלת מהחצילים?
לא בא לי.
אבל את צמחונית, לא?
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373741
האם ניסית לצרף אלייך כמה בריונים מגודלים?
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373742
כן, היא ניסתה. אבל סבתא ראתה שהבריונים מחסלים לה את כל הסלט חצילים, ואז היא הכניסה בהם כאלה מכות רצח שהם ברחו ולא חזרו יותר.
''יש יותר מדי בני אדם'' 374479
אתה מתכוון לבעיה הדמוגרפית בעזה בלבד, או שבעולם הערבי באופן כללי?
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373706
או לחילופין, הגרסא העברית:
סבא בא היום, קח את התרנגולת הקשישה שכבר שבועיים לא הטילה ביצה אל השוחט - אמרה מרים לבנה הקטן יוחנן, בעודה מקצצת בצלים בשצף קצף.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373714
לסבא לא צריך להכין כלום, הוא מביא איתו משלוח של סירי ענק מסבתא, עם מספיק אוכל לשבועיים.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373708
השחיטה מצד המשפחה עצמה לא נראית לי ממין העניין. גם אתה, ברוטו?
ובשביל הכומר שוחטים כבש, לא תרנגולת.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 373712
נוחרים חזיר. אין יותר מדי כבשים ברוסיה.
האם גם איבן הקטן סעד בחברת הכומר? 373713
אימי גדלה בארץ, במושב, במשק מעורב נוסח הימים ההם. בתקופה ההיא גידול עופות ובקר לבשר עוד לא היה ברמה תעשייתית כמו היום. בקיצור - במשק שלהם היו עופות לביצים ופרות לחלב, ובשלב מסויים היו העופות והבקר מובלים לשחיטה. כשזה היה קורה, כך סיפרה לי אמא - הם עצמם, הילדים, היו נמנעים מיזמתם, למשך תקופה מסויימת, מאכילת בשר עוף ו/או בקר - מחשש שמא יאכלו את "שלהם". אימי אף נעשתה צמחונית לגמרי לכמה שנים בגיל העשרה - מאותה סיבה עצמה - ע"מ שלא תאכל, בטעות, את חיות המשק המוכרות לה (אינני יודעת אם הצמחונות הופיעה גם אצל אחיה ואחותה, דודיי). מובן שזהו עניין לגמרי סנטימנטלי, ובכל זאת..
דונה דונה דונה 373717
"הנה האוטו של "מרבק",
שלום עיניים יקרות,
סליחה, יסלח לי אלוהים,
זאת לא תקופה בשביל פרות."

קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374217
אכזרים! רק הגיעה לגיל הבלות וכבר רוצים להיפטר ממנה?

____________
ברקת, רואה את הסוף.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374220
אולי אפשר לפחות, בתור התחלה, להמציא לגיל הזה איזה שם יותר סימפטי? יהיה נחמד לשמוע רעיונות, ממך ומעוד איילות.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374221
גיל הב(ש)לות!
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374223
אני מציעה להישאר עם "בלות", ולומר "זקן" במקום אימפוטנט.

"אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן" בראשית י"ח 12
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374265
גיל הבילויים.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374528
No More War
No More Bloodshed
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374593
LOL
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374233
נדמה לי שאי אפשר לגרום לכך שאוכלוסיית העולם תעבור את ששת המיליארדים ולנהוג כמו שאת מתארת בסביבתו של הכומר. האמת היא
שלהקת תרנגולות לבשר היא קו תעשייתי לייצור בשר. את יודעת כמה זמן הן חיות?
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374239
אחוזים רבים, כמה עשרות, כנראה, מתוך אותם שישה מיליארד - חיים באזורי עולם בהם עדיין לא נפוץ ייצור הבשר התעשייתי כמתואר כאן. ובכלל זה מיליארד ההודים, שרמת חייהם (ובמידה מסויימת - השתייכותם הדתית) אינה מאפשרת קרניבוריות מן הסוג המערבי.

מה זה מראה? אינני יודעת. אולי זה מראה שהחיים, כוחם רב פי כמה מן התיאוריות המקובלות בנושא איכות התזונה ובשאלת תפקידם המרכזי(?) של החלבונים מן החי באיכות זו.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374387
יש לי חדשות בשבילך; ייצור עופות תעשייתי הולך ומתפשט בהודו וגם בסין.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374392
בסין הולך ומתפשט גם ייצור שפעת העופות התעשייתית.
קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? 374405
גם אצלנו.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • סמיילי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • אסתי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • אסתי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • לא איש חושב אבל לא קורא ידיעות
  שמישהו סוף-סוף יגלה לי • האייל האלמוני
  שמישהו סוף-סוף יגלה לי • ראובן
  שמישהו סוף-סוף יגלה לי • האייל האלמוני
  שמישהו סוף-סוף יגלה לי • ראובן
  שמישהו סוף-סוף יגלה לי • האייל האלמוני
  שמישהו סוף-סוף יגלה לי • שוטה הכפר הגלובלי
  שמישהו סוף-סוף יגלה לי • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  אופסלה • ראובן
  אופסלה • האייל האלמוני
  העכבר שנבח • שוטה הכפר הגלובלי
  העכבר שנבח • ראובן
  העכבר שנבח • שוטה הכפר הגלובלי
  אן-ניקול סמית שולתת!!!1 • ראובן
  אן-ניקול סמית שולתת!!!1 • אדישה
  אן-ניקול סמית שולתת!!!1 • שוטה הכפר הגלובלי
  אן-ניקול סמית שולתת!!!1 • אדישה
  אן-ניקול סמית שולתת!!!1 • שוטה הכפר הגלובלי
  פמלה אנדרסון המלכה • שוטה הכפר הגלובלי
  פמלה אנדרסון המלכה • ראובן
  העכבר שנבח • LG
  העכבר שנבח • שוטה הכפר הגלובלי
  העכבר שנבח • ברקת
  העכבר שנבח • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ידידיה
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • אביב י.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  עזובת'ך, כל השוחטים אותו הדבר • אביב י.
  עזובת'ך, כל השוחטים אותו הדבר • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • כבשה
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  מנטליות העדר • טולו
  מנטליות העדר • אביב י. (בהתקף מיזנטרופיה רגעי)
  מנטליות העדר • MRP
  מנטליות העדר • אביב י.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • האייל האלמוני
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • גדי אלכסנדרוביץ'
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • האייל האלמוני
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • ברקת
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • ל.ב.פ., תל אביב
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • האייל האלמוני
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • ברקת
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • ל.ב.פ., תל אביב
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • האייל האלמוני
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • idan
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • ל.ב.פ., תל אביב
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • הוא/היא/חשמנית על מונית
  מבחן עצמי: עד כמה ידידיך מעניינים אותך • האייל האלמוני
  ברקת? • האייל האלמוני
  ברקת? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  מגילת זכויות התירס • חשמנית על מונית
  מגילת זכויות התירס • נועה ו
  מגילת זכויות התירס • שוטה הכפר הגלובלי
  מגילת זכויות התירס • חשמנית על מונית
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • איציק ש.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • איציק ש.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • איציק ש.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האלמונית המוטציונית
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • דרומי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • דרומי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  המלצה • סמיילי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ז'ניה, פרנסית הקהילה בלודז'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  הכמות חשובה מאוד • ברקת
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  הכמות חשובה מאוד • ברקת
  הכמות חשובה מאוד • יהונתן אורן
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  הכמות חשובה מאוד • העלמה עפרונית
  הכמות חשובה מאוד • יהונתן אורן
  הכמות חשובה מאוד • ברקת
  הכמות חשובה מאוד • יהונתן אורן
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  הכמות חשובה מאוד • יהונתן אורן
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  אחד משלושה • ברקת
  הכמות חשובה מאוד • ברקת
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  הכמות חשובה מאוד • שוטה הכפר הגלובלי
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  הכמות חשובה מאוד • האייל האלמוני
  הכמות חשובה מאוד • .
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • איציק ש.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קראת כבר את המצע של מנהיגות יהודית? • האייל האלמוני
  קראת כבר את המצע של מנהיגות יהודית? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • אביב י.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • אביב י.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • אביב י.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו מורות שוקל יותר מקילו תלמידים? • חשמנית על מונית
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • סמיילי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • סמיילי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • אביב י.
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  31 ביוני • רון בן-יעקב
  31 ביוני • האייל האלמוני
  31 ביוני • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • טל כהן
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • טל כהן
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • עדי סתיו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • אורי גוראל-גורביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • גדי אלכסנדרוביץ'
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  תמיד שאלתי את עצמי: • האייל האלמוני
  תמיד שאלתי את עצמי: • שוטה הכפר הגלובלי
  תמיד שאלתי את עצמי: • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • חשמנית על מונית
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • חשמנית על מונית
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • מוחמד אכלן
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ערן בילינסקי
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • חשמנית על מונית
  ילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • מוחמד אכלן
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • חשמנית על מונית
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • מפית
  קילו צנון שוקל יותר מקילו בנאדם? • חשמנית על מונית
  כי לו יאה שוקל יותר מכי לו נאה? • הקשה המקשה
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • נועה ו
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • האייל האלמוני
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • נועה ו
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • האייל האלמוני
  הקישור השני • סמיילי
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • שוטה הכפר הגלובלי
  בכל זאת קצת משא ומתן • קניבלית
  בכל זאת קצת משא ומתן • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • ירדן ניר-בוכבינדר
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • ירדן ניר-בוכבינדר
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • האייל האנומלי
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • האייל האלמוני
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • ברקת
  מתנצל בדיעבד • כבשה
  מתנצל בדיעבד • ברקת
  מתנצל בדיעבד • האייל האלמוני
  מתנצל בדיעבד • ברקת
  מתנצל בדיעבד • האייל האלמוני
  מתנצל בדיעבד • ברקת
  מתנצל בדיעבד • האייל האלמוני
  מתנצל בדיעבד • ברקת
  מתנצל בדיעבד • שוטה הכפר הגלובלי
  מתנצל בדיעבד • ברקת
  מתנצל בדיעבד • easy
  מתנצל בדיעבד • ברקת
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • ראובן
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • ברקת
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • האייל האלמוני
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • ברקת
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • האייל האלמוני
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • האייל האלמוני
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • המלך פרדיננד פדהצור
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • המלך פרדיננד פדהצור
  קילו ברוקולי שוקל יותר מקילו קולורבי? • ראובן
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  כן • האייל האלמוני
  כן • חשמנית על מונית
  כן • האייל האלמוני
  כן • חשמנית על מונית
  כן • מוחמד אכלן
  כן • מפית
  כן • האייל האלמוני
  כן • האייל האלמוני
  כן • מוחמד אכלן
  כן • שוטה הכפר הגלובלי
  לא נכון • מפית
  כן • ברקת
  סגולה טובה? • מוחמד אכלן
  סגולה טובה? • ב/האייל הנוקדן
  סגולה טובה? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ברקת
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האלמוני
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ארגון מגדלי המפלצות
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ראובן
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ראובן
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ארגון מגדלי המפלצות
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • האייל האנומלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • מגדל מפלצות
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • שוטה הכפר הגלובלי
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • ראובן
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  קילו נוצות שוקל יותר מקילו ברזל? • נועה ו
  יקר אבל פחות • ידידיה
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • נועה ו
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • אותו האלמוני
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • האייל האלמוני
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • איציק ש.
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • נועה ו
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • אודי פסמון
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • האייל האלמוני
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • ברקת
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • האייל האלמוני
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • האייל האלמוני
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • האייל האלמוני
  ''הצמאה לקראת הרעלה'' • ראובן

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים