עיתונות חורקת 37662
א) חובת הרשות הציבורית לפרסם דו"ח שנתי. איני מסכים עם הפרשנות של יובל רבינוביץ', שכל "מידע" שבידי הרשות חייב פרסום בדו"ח השנתי. נראה לי שהכוונה היא שה"מידע אודות פעילותה" שיפורסם יהיה מידע שעבר סינון כלשהו. כל פירוש אחר אינו פרקטי, שכן הוא יחייב את הרשות להעלות על הכתב את כל שידוע לה. במאמר מוסגר יצויין, שסינון זה אין משמעו הסתרת המידע, שכן עדיין זכאי האזרח ככלל לבקש כל מידע שבידי הרשות, גם אם לא פורסם בדו"ח שנתי.

ב) תקנה 6 לתקנות חופש המידע ‏1 קובעת מה יכיל הדו"ח השנתי. תקנת משנה 6(8) מחייבת פרסום "פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי תקציב". אם אני מבין נכון את סעיפי התקציב של משרד המשפטים ‏2, אין סעיף תקציבי לתמיכות, ומכאן שאין חובת פרסום כזו. המשמעות היא כנראה גם שאין תמיכות (אני אומר זאת בהסתייגות משום שלא נהירים לי כל נבכי התקציב).

גם אם היה סעיף תקציבי לתמיכות, החובה היתה לפרסם נתון מצרפי, של כלל התמיכות, משום שהתקנה איננה מחייבת פירוט מעבר לסעיף תקציבי. להבנתי הדלה, תמיכות לעולם אינן סעיפים תקציביים כל אחת בפני עצמה (מאז ביטול ה"כספים הייחודיים").

ג) לגבי הקצבות הניתנות מטעם "ועדת העזבונות לטובת המדינה", שאליה התייחס הכותב, הרי שאלה מנוהלות על ידי האפוטרופוס הכללי, ולא על ידי משרד המשפטים. לעניין חוק חופש המידע, האפוטרופוס הוא רשות נפרדת. לכן אין כל טעם לחפש את עוולותיה של ועדת העזבונות בדו"ח של משרד המשפטים. האמור לעיל בדבר תקציב משרד המשפטים חל גם לגבי תקציב האפוטרופוס הכללי.

ד) אין ספק כי לו פנה הכותב (או כל אדם אחר) למשרד המשפטים או לאפוטרופוס הכללי וביקש לקבל את סכומי התמיכות על פי החוק, לא היה אפשר למנוע זאת ממנו. משום כך, אין למשרד המשפטים עניין ממשי בהתחמקות הנטענת, גם אם היה ניתן להראות התחמקות כזו.

ה) אפשר לציין בצער, שזהו מאמר "זאב זאב" שנכתב – כך נראה – כלאחר יד, תוך הפרחת ספקולציות, ודאי ללא בקשת תגובה או בירור מעמיק עם הנוגעים בדבר. יושב אדם באפלולית ביתו ומעלה תיאוריית קונספירציה שלמה אך מופרכת לחלוטין. מאמרו הקודם של הכותב לקה בפגמים דומים (כפי שכתבתי אז).

---
1 לגבי האותיות הכחולות, עדיף אתר חופש המידע הממשלתי http://free.info.gov.il
עיתונות חורקת 37684
לש"ק ריש.

בדוק עובדות קודם להעלאת ויחוס טיעונים של ספקולציות המיוחסים לי.

א - עיין בתגובתי המסבירה היכן בתקנות נאמר מפורשות שחובה על כל משרד ממשלתי לפרסם באינטרנט רשימת התמיכות שנתן לעמותות.

ב - ועדת העזבונות והאפוטרופוס הכללי שייכים למשרד המשפטים. האפוטרופוס הכללי הוא לא רשות נפרדת אלא חלק ממשרד המשפטים. לכן קיימת חובה גם עליהם לפרסם ההקצבות.

ג - ביסוס לאמור בסעיף ב' מופיע באתר משרד המשפטים, שם מוצג האפוטרופוס הכללי ומופיע כחלק ממבנה המשרד. (וגם כל דברי ההסבר עליו מופיעים במסגרת משרד המשפטים)

ד - בניגוד להנחתך: קודם לפרסום המאמר פניתי בנדון למשרד המשפטים. הם לא נענו לדרישתי לפרסם את רשימת ההקצבות באינטרנט (ואת התמיכות מועדת העזבונות). הם הפנו אותי לעיון וחיפוש הרשימות הללו ב"רשומות" .
אני מכיר את "רשומות" והן ברשותי.

אבל לך, כמו לשאר הציבור, אין בבית את חוברות "רשומות" (וזה עולה הרבה כסף, אם ברצונך להיות מנוי עליהן ואם ברצונך לקרוא כל חודש אלפי תקנות, הודעות, הכרזות טכניות ושאר דברים שלאדם רגיל אין בהם צורך או עניין).

לכן, מאחר ומשרד המשפטים לא מפרסם ברבים את ההקצבות שלו, כמתחייב בחוק, אתה אפילו לא יודע איזו עמותה בסביבתך הקרובה מקבלת מהם כסף, למה וכמה.

אני מניח שהכסף הזה המחולק לעמותות בא בחלקו גם ממס ההכנסה שאתה משלם. (כי חלקו בא ממס ההכנסה שאני משלם).

ה - אני תוקף את חוסר נכונותו של משרד המשפטים לקיים את החוק. למעשה אני אפילו פטור מהצורך להסביר מדוע חובה לקיים חוק מפורש - ובמיוחד כאשר מי שלא מקיימו הוא המחוקק עצמו.

ו - אם לגירסתך, לאחר שבדקת כמובן וכתבת את אשר כתבת, אין סעיף של הקצבות במשרד המשפטים - אז איך זה שהמשרד מחלק הקצבות ?

(והוא חילק ומחלק כספים לעמותות. החל מעמותת "איגוד המשפטנים היחודיים" ועד לעמותת "מורשת המשפט העברי" ועוד).

ז - צר לי אם אכזבתי אותך.

המאמר נכתב לאחר בדיקה קפדנית ורצינית, לאחר שפניתי קודם לכן למשרד המשפטים והענין לא תוקן, לאחר שענייני יו"ר ועדת העזבונות, הועדה המחלקת עשרות ומאות מליוני שקלים, נמצאים כבר תחת חקירה פורמאלית (בחשד שהעביר כספים בניגוד לכללים ותוך ניגוד עניינים אישי) ולאחר שכבר שנים קודם לכן גיליתי (ודאגתי לפרסום הדברים) כי פקידי וראשי משרד המשפטים בעצמם היו חברי וראשי עמותות שהם העבירו אליהן כספים מתקציבי המשרד שהם שולטים בו.

אז בניגוד להערכתך (ובטחונך המופגן) אינני יושב באפלולית ביתי. ביתי שלי, הפרטי, מואר.

אני דורש רק שגם ביתי הציבורי, אותו אני ממן מכספי במיסים המטורפים שאני משלם, יהיה גם הוא מואר וגלוי - ושהמתרחש בו יהיה שקוף לעיני כל.

זו זכותי.
היה מקום שתחשוב שזו גם זכותך. אבל אם אתה מוותר - בבקשה. איש לא יכריח אותך לדעת מה מתרחש.

אני רק תמה מהי הסיבה ומהו הגורם המביאים אדם להתנגד באופו שיטתי לגילוי נאות בכל המתרחש במערכת השלטונית המעצבת את חיינו.

בברכה,

פריצי
עיתונות חורקת 37690
א- התייחסתי בתגובה נפרדת. בקצרה: המשרד נמנע מלפרסם אל כל הדו"ח. כל אזרח מעוניין יכול לקבל מהמשרד את החומר, או לפנות לכל ספריה משפטית.

ב- "האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי" הוא רשות סטטוטורית, או לפי הגדרת החוק "תאגיד על פי חוק". הוא מוקם על פי חוק האפוטרופוס הכללי, וניתנות לו סמכויות גם לפי חוקים אחרים כגון: פקודת החברות, פקודת פשיטת הרגל, חוק הירושה, חוק הסעד, חוק הכשרות המשפטית, חוק נכסי נעדרים ועוד ועוד. מכיוון שהוא גוף סטטוטורי קטן, הוא שייך מנהלתית למשרד ממשלתי. אבל מבחינת חוק חופש המידע, הוא גוף נפרד. הוא מפורסם ברבים ברשימת הרשויות הציבוריות, והוא חייב לפי החוק בכל החובות החלות על גוף ציבורי בנפרד מחובותיו של משרד המשפטים. אינני יודע אם הם הפיקו דו"חות כאמור, אבל הם לא מחויבים לפרסם אותם באינטרנט בכל מקרה.

דוגמאות נוספות: המועצה לניסויים בבעלי חיים, שאף על פי שהיא סמוכה מנהלתית לשולחנו של משרד הבריאות, היא גוף בעל שיקול דעת עצמאי, סמכות נפרדת וגם... דו"ח חופש מידע נפרד!

ד+ה- אני חושב שצריך לקיים את החוק. אני לא חושב שצריך לזלזל בחוק חופש המידע, שהוא מהחשובים שנחקקו. אני תומך בהפחתת האגרות על הפקת מידע ובעיקר – אגרות בית-המשפט הכרוכות בעתירה מנהלית בעניין חופש המידע (עניין התלוי ועומד בבית-המשפט המחוזי בחיפה). משרד המשפטים נמנע מלפרסם דו"ח לשנת 2001. בכך הוא מפר חוק. מכאן רחוקה הדרך עד תיאוריית הקונספירציה לפיה הוא נמנע מלפרסם דו"ח של 160 עמודים (נודה על האמת, דו"ח שהוא "כאב ראש מיותר" בעיני הארגון הנדרש להפיקו) רק כדי להימנע מאותו פרסום של רשימת ההקצבות, אשר (כפי שהסתרת במאמרך) מפורסם ממילא ברשומות, ושכל אזרח יכול לקבלו בכל ספריה משפטית.

ו- כתבתי שאינני מבין ספרי תקציב.

ז- אם היית כותב "המשרד סרב לפרסם גם באינטרנט את רשימת ההקצבות שפורסמה ברשומות, במסגרת דו"ח חופש המידע שאותו הוא מעכב", דיינו. זה גם ממש מוציא את האוויר מהקונספירציה, לא?
ואיך בכל התגובות שקיבלת ממשרד המשפטים לא אמרו לך שהאפורטרופוס הוא גוף נפרד?
עיתונות חורקת 37694
לעניין א' - אני הזכרתי דו"ח שנתי?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים