החוק והתקנות ברורים 37677
בעקבות המחלוקת שפרצה ותגובות שהעלו תמיהות אם הדברים שציינתי שהם חובה חוקית אכן מעוגנים בחוק, להלן הפנייה לסעיפים הרלוואנטים בחוק חופש המידע- והפניה להוראות הברורות של התקנות המתלוות לחוק זה.

הפניה זו באה להבהיר כי הדברים שנכתבו במאמרי מדוייקים ונכונים: החוק מחייב כל משרד ממשלתי לפרסם באינטרנט את רשימת העמותות להן העביר המשרד הזה כסף בשנה שחלפה וכן למסור לציבור ולפרסם באינטרנט את גובה סכום הכסף שנתן לכל עמותה. להלן מבנה החוק והתקנות הרלוואנטיות:

הוראות החוק:

"חוק חופש המידע" קובע בסעיף 5(א) לחוק את עצם חובת פרסום הדו"ח התקופתי.
סעיף 5(ג) לחוק קובע ומבהיר כי "הוראות בדבר מתכונת הדין חשבון ודרך פרסומו יקבעו בתקנות".

נלך עכשו לתקנות, שפורסמו ע"י שר המשפטים כדין בעקבות החוק וכחלק בלתי נפרד ממנו.

"תקנות חופש המידע - 1999" מפרטות מהו המועד המאוחר ביותר בו חייב להתפרסם הדו"ח, מה צריך הדו"ח הזה להכיל ולפרט והיכן חובה לפרסם את הדו"ח. (אלה 3 הדברים הרלוואנטים לענייננו)

מתי יתפרסם?

סעיף 5 לתקנות קובע כי מועד הפרסום של דו"ח שנתי יהיה לא יאוחר מה-‏1 ביולי כל שנה.
(ובמקרה שלנו הרי שב-‏1 ליולי 2001 , לכל היאוחר, היינו זכאים לראות את הדו"ח השנתי של כל שנת 2000 ).

מה יכלול ?

סעיף 6 לתקנות הינו הסעיף המרכזי בתקנות המגדיר ומפרט מהו תוכן דין וחשבון שנתי וקובע כי הוא יכלול (בין השאר):

סעיף קטן(14):
"תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם"

הנוסח ברור וחד: הדו"ח חייב לכלול את שמות מוסדות הציבור (שזה עמותות) + סכום הכסף שכל אחת קיבלה בשנה האחרונה.

היכן יפורסם הדו"ח ?

סעיף 8 לתקנות קובע היכן חובה לפרסם את הדין וחשבון השנתי של הרשויות למיניהן וסוגיהן. סעיף 8(ד') קובע:

"רשות ציבורית שהיא משרד ממשרדי הממשלה תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר האינטרנט של המשרד"

לסיכום:

החוק קובע כי התקנות שלו תבהרנה את הפרטים הנוגעים לישומו הטכני (כמקובל בחוקים רבים), והתקנות עצמן ברורות. בלשון פשוטה הן קובעות ואומרות כי:

חובה על כל משרד ממשלתי לפרסם באתר האינטרנט שלו, לא יאוחר מיום 1 ליולי כל שנה, דו"ח שנתי שבו יפרט (בין היתר) את רשימת ההקצבות שנתן לעמותות.

אני מקווה כי ההפניה לתקנות ולסעיפים שציינתי יעזרו לכל מי שהסתבכו בסעיפי החוק או לא שמו לב לקיומן של התקנות לצאת מהמבוכה.

עכשו, כשהמבוכה הותרה, אני חוזר ומפנה לטענתי הבסיסית:

מדוע משרד המשפטים לא מקיים השנה את הוראות החוק ואת התקנות ששר המשפטים עצמו חתום עליהן ?

אני חוזר ומפנה להסבר ולטענה הקשה שהבאתי במאמרי.

בברכה,

פריד אברהם - פריצי

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים