למקרא הסופרלטיבים שאתה מרעיף 3915
על "אותו האיש", אביה מולידה של הנצרות שבעטיו נהרגו יותר יהודים מאשר ע"י הנאצים, ולמשטמה העזה שאתה רוחש ליהדות ולעם ישראל, תשובתך לחרדים ברישא של רשימתך אינה מפתיעה כלל וכלל ומלמדת על "התסביך" המשמש דלק בעירה להגיגיך.
עם ישראל לדורותיו סבל תמיד ממתיונים או "ערב רב" שהסתפח אליו לנסותו בטעונים "מודרניים", פשוטים ומפתים, מדוע עליו לנטוש את דרך אבותינו ולהידמות לאחרים...
לגופו של ענין, עם ישראל, על שמותיו השונים: עברים, בני ישראל ועם יהודי, קדם כרונולוגית, הסטורית ותרבותית לנצרות ולאסלאם. אופיו ומהותו מבוססים על כללים והגדרות שונות שקדמו לשלהן. לפיכך אין להחיל על "היהדות" גזירה שוה לנצרות ולאסלאם שהן "דתות" במובן הרווח של המילה, בעוד שאנו בהגדרה מייצגים תופעה שונה גם אם היא מכילה כמה הבטים דומים.
שכן, היהדות ועם ישראל אינם דת במובן הזה, אלא שלוב של שלושה יסודות אינגטרליים שאין להפריד ביניהם: עם, תורה וארץ. הנצרות והאסלם אינן קשורות לעם או לארץ. הן "גלובליות" באשר הן רואות עצמן כ"דת ואמת בלעדית" ושואפות לכפות עצמן על עמי העולם כולו. מה שאין כן היהדות ועם ישראל )ששעריו פתוחים לגרים ולגיור גויים(, אך אינו שואף להשליט עצמו על אחרים, ודאי לא בכח.
המתגייר ליהדות אינו מצטרף ל"דת" אלא לעם ישראל וזוכה לשם "בן אברהם".
"דת" במובנה העכשוי המקובל היא מושג לטיני )רליגיוסו( שבא מן הנצרות. המילה "דת" מופיעה במקרא רק פעמים ספורות בהקשר ובמובן אחר )חוק(: בחומש )"אש דת למו"( ובמגילת אסתר "דת המלך". וגם בתלמוד איננה שכיחה.
נשאלת השאלה מדוע עלינו להחיל על עצמנו הגדרות שבאו לעולם לאחר שעם ישראל ו"דתו" כבר חיו ובעטו אלפי שנים? קיומו המיוחד של עם ישראל מבוסס על קונספט אחר )עם, תורה וארץ( שאינו חל בדתות אחרות ולכן אינו יכול להיבחן לפי אותן הגדרות.
נסיונות לרויזיניוזם של היהדות היו מאז ומעולם, שומרונים, צדוקים, מתיונים, קראים, שבתאים, כולם נעלמו או התנוונו, לישו, מצאצאי עשו )אביו היה חייל רומאי( היה ככל הנראה תפקיד היסטורי אחר )הנחלת המונותיאיזם לעמי ארופה הפגניים( ומלחמה בעם ישראל )שכן, "עשו שונא ליעקב"(.
בימינו מנסים הרפורמים ו"החילונים" )שוב מושג חסר פשר כאשר מתייחסים ל"קודש וחול"( לחולל רביזיות דומות, אך ההיסטוריה מלמדת כי "נצח ישראל לא ישקר" והזרם המרכזי ביהדות, מה שאתם קוראים "אורתודוכסי" )שוב, מושג זר הלקוח מעולמות אחרים( מנצח תמיד. מי שמאמין ב"נצח ישראל" אינו זקוק להסבר מדוע. יחודה של היהדות בכך שלא התפצלה לשתי "דתות" )כמו הקתולים והפרוטסטנטים בנצרות, או הסונה והשיעה באסלם(. זהו רצון ההשגחה שישראל ותורתו יוותרו ביחודם "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ו"עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".
ברי לי שהסכוי שתשנה את השקפתך בעקבות דבריי שואף לאפס, אבל אולי אחד או יותר ממבקרי האתר יהרהרו בדברים ויבינו שאת התופעה ההיסטורית היחודית של עם ישראל, גורלו ויעודו, אי אפשר לבחון במשקפיים רגילות.
פסח שמח וכשר לכולם

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים