למה לי אלוהים עכשו? 392220
לדעתי צריך לפרק את הבעיה לשנים.
החלק הראשון הוא הסיבה להמצאת רעיון האלוהים. קדמונינו שלא היו אנשים טפשים ידעו שלכול תופעה טבעית צריכה להיות סיבה. מכיוון שלא ידעו את הסיבה והתשובה "כך דרכו של עולם" לא מספקת מבחינה אנטלקטואלית, מה גם שהעולם נוטה להפגין התנהגות כאוטית להרגיז, נוצר צורך ליצור סיבה רב תכליתית עם רצון חופשי. הפולחן התפתח סביב רעיון הרצון החופשי של אלוהים. אם הוא יוריד לנו גשם ברצונו, באו ונרצה אותו. מכיוון שחייהם ממש היו תלוים בסיבות שלא הבינו, כול מי שאמר שיש לו דרך להשפיע על הסיבה זכה להקשבה.
החלק השני הוא התאוריות הקוסמולוגיות שנובעות מהשאלה "מאיפה בנו ולאן אנו הולכים?" שאלה המציקה גם לנו. כול סיפורי הבריאה למניהם ואחרית הימים לסוגיה באים לענות על שאלה זו. אלוהים נכנס כאן באופן טבעי למשבצת הסיבה הראשונית באין הסבר טוב יותר.

מכיוון שבימינו אנו עדין לא הכול ידוע מבחינת סיבה ומסובב, ובטח שלא מבחינת מאיפה באנו, לרעיון האלוהים יש עדין מקום. וכול עוד יהיה לו מקום יהיו אנשים שיאמינו בו ויאמרו "במופלא ממך אל תחקור"
.
למה לי אלוהים עכשיו? 392320
לדעתי זאת כמעט שאלה נפרדת לגמרי.
יש: למה הדת נהייתה כמו שהיא? ויש: למה אנשים דתיים? (או איך שניסחת זאת בכותרת)

רוב האנשים בקושי מתעניינים בפילוסופיה (גם אני), ולכן פטורים מלענות על השאלה הראשונה, ולכן לא יתעסקו עם הבעיה שאתה מדבר עליה, על שני חלקיה.

המאמר מתמודד עם השאלה השניה, והוא עושה זאת טוב. יש הרבה אנשים שבחרו את אורח החיים שלהם (דתי/חילוני) ולא נולדו אלתוכו. אפשר לחקור ולגלות שהסיבות האמיתיות שלהם הם בדרך כלל לא "בעיית הסיבה והמסובב" ובכלל לא מתחום הפילוסופיה אלא שיקולים חברתיים למשל. אגב, לפעמים אפילו זה המצב והם לא יודו בזה.
היבט נוסף ללמה אנשים דתיים 392765
לפי מה שידוע לי, מצאו איזשהו מתאים של נטייה לדתיות אצל תאומים זהים שגדלו בנפרד. לא לכנסיה מסוימת, אלא לאדיקות.
אין זה אומר שזו תכונה שיש אצל אחדים ואצל אחרים לא, אלא אולי שיש רמות שונות, בהתאם למבנה האישיות. דנו גם במצבים שמביאים אנשים להכנס לכתות, והאופי בו כתות פועלות. יכול להיות באמת שיש לנו איזו נטייה אנושית להניח איזה קשר טרנסצדנטי. בתור חיה החוקרת במופלא ממנה, ונוטה להתייחס המון אל הלא ידוע, אולי זה פשוט חלק מהאופי האנושי. לכן, נראה לי שכדי לכוון את זה לישות מסוימת, צריך באמת לעשות את ההנחה עליה מדבר כותב המאמר.
למה לי אלוהים עכשו? 392351
הציטוט הוא "במופלא ממך אל תדרוש". רבים הסתמכו על הפסוק הזה כדי לסמן את האיסור לדרוש ברבים ב'מעשה מרכבה'. הרמב"ם השתמש בו, אבל אין דומה 'מעשה מרכבה' של ה"נשר הגדול" לזה של המקובלים ובעלי תורת הסוד שבאו אחריו. בחוגים ליטאיים רווח השימוש בנוסח הפסיקה ההלכתית בפסוקים: "הנסתרות לה' אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו", כדי להראות על מקום בו שאף שעל-פי הקבלה יש לנהוג בצורה מסויימת, הפשט מחייב לנהוג אחרת והכי נקטינן (וכך אנו נוהגים).
החלק הראשון של התגובה שלך הוא תיאור כללי של תפיסת העולם המיימונית כפי שהיא באה לידי ביטוי בספר 'מורה נבוכים'.
דומני שהיום אין צורך במושג פשוט כל כך כ'עילת כל העילות', כיוון שמושגי הזמן והמרחב השתנו מאד בעקבות ההתפתחות המדהימה במדעים ובמיוחד בפיסיקה, ולכן הטיעון הזה, שמשמש מחזירים בתשובה למיניהם, אינו רציני.
למה לי אלוהים עכשו? 392361
בוודאי שהיקום מצריך איזו סיבה שגרמה לו להתחיל. סיבה שעדין לא ידועה. יש כמה הצעות להסברים אבל יכולת מוגבלת לצפות לרגע ההתחלה המדויק עוד משאירה פתח לאפשרות של קיום אלוהים.
איני מכיר את כתבי הרמב''ם אך ככול שיש בידנו הסברים לתופעות הטבע קטן הצורך באלוהים כסיבה ויש לקוות שיקטן עוד יותר בעתיד.

כול עוד אין הוכחה שאלוהים קיים ואין הוכחה שהוא לא קיים זו שאלה פתוחה.
למה לי אלוהים עכשו? 392363
אני התכוונתי ב'עילת כל העילות' יותר במובן של אריסטו. תיאורית הגלגלים של הרמב"ם, אותה לקח מאריסטו, אינה עומדת בקנה מידה מדעי, בוודאי שלא מודרני. היא אינה מבוססת על מידע תצפיתי, אלא על אוסף של השערות מטאפיסיות ולא כן הוא ביחס למדע הטבע של ימינו.
אני מבין ממה שכתבת שאתה נוטה להתיחס לעניין כשאלה לוגית.
אני אישית מעריץ מאד את החזון אי"ש ואת גישתו שלו לעניין. ישנו פתגם בירושלמי (חגיגה פרק א' הלכה ז') "מתוך שהיו מתעסקים בה (בתורה א.ד) המאור שבה היה מחזירן למוטב". החזון אי"ש (רבי אברהם ישעיה קרליץ) כתב בספרו שזו הדרך הנכונה לקרב לבבות לה'. כלומר מתוך שאדם שלא גדל בבית חרדי יתקרב על היסודות הרכים והמושכים שבתורה, תפקחנה עיניו למציאות הבורא ולאמיתות תורתו.
זו שיטה מעגלית שהמאפיין העיקרי שלה, לדעתי, הוא שהיא אינה ניתנת להפרכה. ברגע שאדם נמצא במציאות חילונית, הוא אוטומטית מוגדר כתינוק שנשבה שאין באפשרותו להמרות, לא משנה עד כמה אפיקורוס הוא ירצה להיות. וברגע שהוא מוצא את עצמו במציאות אמונית, הוא כבר לא יעיז להמרות, וחוזר חלילה.
אני אישית חושב שזה אחד הרעיונות הגאוניים שפגשתי מעודי, ואני מביא אותו כדוגמה לשיטה שאינה דיכוטומית: אמונית-חילונית; יש אלוהים - אין אלוהים.
למה לי אלוהים עכשו? 392366
לפני שמי מאנליטים יאמר שמדובר בטאטולוגיה פשוטה.
אין דינה של הטאטולוגיה בלוגיקה ובפילוסופיה האנליטית כדינה של זו בפילוסופיה האקזיסטציאליסטית.
האחרונים קידשו את החשיבה המעגלית (לעתים המעגלים הולכים לעומק) והשתמשו בקטגוריות של 'להיות ב-' 'לחזור ל-'.
במקום המבנה הלשוני האסוציאטיבי, אפשר לראות את שיטתו של החזון אי"ש באספקט היותר רחב שלה: השיטה שלו בלימוד היתה כזו ששאפה להבנת המניע הפסיכולוגי מאחורי הכתוב, ובעצם לימוד התורה לפי שיטה זו הוא לימוד טבע האדם, לימוד שיש לו גם אלמנט מקיים פיזית. כאשר אדם *נמצא* מחוץ למעגל האמוני הוא כביכול פועל בניגוד לחוקים המקיימים את המציאות. מאידך, אותו אדם קיים ברשות עצמו והוא חופשי לחלוטין. למן הרגע בו מתעוררת אצלו השאלה האמונית, הוא יכול להבין אותה רק בכלים שאם הוא עושה בהם שימוש אותנטי הוא בגדר אדם מאמין.
למה לי אלוהים עכשו? 392370
אני לא מומחה, אבל זה נשמע מאד קרוב לקירקגור.
חוץ מזה, קבל ח''ח על ההעמקה של הדיון, והשירות החשוב שאתה מספק על ידי ההוספה של הפרספקטיבה היהודית-הגותית לכל הענין.
למה לי אלוהים עכשו? 392372
המילה 'מעגלים', בהקשר האקזיסטנציאליסטי, אכן מזכירה את קירקגור, אולם אני התכוונתי יותר להיידגר.
תודה לך. לא ציפיתי למחמאה.
למה לי אלוהים עכשו? 392373
ח"ח? קרי?
למה לי אלוהים עכשו? 392379
חיזוק חיובי (סלנג צבאי).
למה לי אלוהים עכשו? 392386
תודה.
האם יש חיזוק שלילי?
למה לי אלוהים עכשו? 392396
כן, ''קיבלת שבת'' זה סוג של.
למה לי אלוהים עכשו? 392397
חשבתי שקבלת שבת היא מצווה. אם אומרים למישהו "קיבלת שבת" זה צריך להיות ח"ח מארץ הח"חים, לא?
למה לי אלוהים עכשו? 392404
:)
(ובשביל הסיכוי הקלוש שזה לא נאמר בצחוק, הכוונה היא שאתה הולך לקבל אותה בבסיס במקום בבית).
למה לי אלוהים עכשו? 392374
טא*ו*טולוגיה.
למה לי אלוהים עכשו? 392391
אני לא מדבר על היהדות. ספר בראשית אינו עומד במבחן מדעי. אני מדבר על הרעיון הכללי של אלוהים שאי אפשר עדין לפסול אותו. בכול מקרה אני לא מאמין שאם הוא קיים הוא דורש את כול 613 המצוות שרובן שטותיות ‏1. רוב הדתות המודרניות הם גלגול של הצורך הראשוני בהסברים שבמשך הזמן הפכו למערכת חברתית-כלכלית שדואגת לטפח את הדור הבא כדי להמשיך את קיומה כמו כל ארגון גדול.

1 משהו הביא פעם קשור לרשימה המלאה שאני לא מצליח למצוא.
למה לי אלוהים עכשו? 392439
כפי שפעם הוגדר-אופיום להמונים.
בראשית במבחן מוסרי 392445
האם ספר בראשית עומד במבחן מדעי זו שאלה שגויה מיסודה. בטעות נגררים לדיון על ספר בראשית אם אמנם הסיפורים הם היסטוריה או סיפורי מעשיות.

אין טעם לדון באמיתות הנתונים המופיעים בסיפורי התורה, כמו האם העולם נברא, והאם בשישה ימים ככתוב, באיזו מידה סיפורי התורה מוסרים נתונים ואירועים היסטוריים או מיתוסים ומעשיות.

התורה כמסמך דתי צריכה להיבחן אל מול ערכים הומאניים המיוחסים לה על ידי המאמינים.

חשיבותה של התורה בהיותה כתב קודש ראשון במעלה, של הדת היהודית ובעקבותיה גם של הנצרות והאיסלם, התורה היא ספר קודש המתאר את ההתגלות של האלוהים המצווה על העם הנבחר קרי היהודים קובץ של חוקים להתנהגות בין אדם לחברו ואלוהיו.

התורה היא לא ספר היסטוריה, לכן האמיתיות שלה אינה הבוחן לפיו צריך להעריך את תרומתה של התורה לתרבות האנושית.

למרות הדעה המקובלת כאילו התורה היא מקור לערכי מוסר וצדק, המסרים של התורה הם איומים ונוראים.

המסרים המרכזיים המוקנים על ידי התורה הם גזענות, חוסר סובלנות, התרת דם, הפלייה של נשים, רצח והשמדה של אוכלוסיות בני אדם ללא הבחנה בין אשמים לחפים כולל עוללים, כל זאת במו ידיה או במצוותה של הסמכות העליונה.
למה לי אלוהים עכשו? 392487
למה לי אלוהים עכשו? 393336
אתה יכול להרחיב בטענה "עילת כל העילות" במובן של אריסטו?
למה לי אלוהים עכשו? 392471
תגובה לטולו
זו שחצנות שאינה במקומה ומבוססת על הכתוב בספר בראשית בתורה, בה מתוארת בריאת העולם החי והצומח בכוונה לתת מקום לאדם לחיות בו.

קצת ענוה לא תזיק, היקום קיים זו עובדה שאינה מצריכה סיבה, ליקום אין התחלה ידועה יש רק השערות.

לפני שמחפשים הוכחה למציאותו של אלוהים צריך לדעת מה זה אלוהים.
למה לי אלוהים עכשו? 392516
היקום צריך סיבה. אפילו אם זו רק ההסתברות שהמפץ הגדול יכול לקרות באופן ספונטני כי אין משהוא שאוסר את קיומו.
אלוהים הוא סיבה רב תכליתית שרצונו יכול לגרום לכול (לפי רוב הדתות שאני מכיר)
למה לי אלוהים עכשו? 392537
תגובה לטולו
את מדברת על המפץ הגדול כמו על משהו שהיה בעבר ואולי יקרה בעתיד, בינתיים מדובר בהשערה מדעית שלא הוכחה, על משהו שאולי (והדגש הוא על אולי) אירע לפני מיליארדי שנים.

אינך יודעת מה זה אלוהים? והאם יש דבר כזה סיבה רב תכליתית? ומה זו תכלית?

אז למה היקום צריך סיבה?
למה לי אלוהים עכשו? 392538
יש לפנות אל טולו בלשון זכר, תגובה 392516.
למה לי אלוהים עכשו? 392573
זוהי בדיוק הנקודה. אף אחד לא יודע מה היה בהתחלה ולכן יש מקום לאלוהים.
אם היקום לא צריך סיבה מלבד ''ככה'' אז אתה לא יותר טוב מהדתים שלא צרכים סיבה מעבר לרצונו של אלוהים.
למה לי אלוהים עכשו? 392727
אל טולו 392361

ודאי שהיקום מצריך סיבה להתחיל, אם אתה מניח שיש ליקום התחלה.
כל הצעות ההסברים הם השערות שאין אפשרות לאששן, כדברי ליאונדו דאוינצ'י
"כל המדעים חסרי טעם ומלאי שגיאות אם אינם מבוססים על הניסיון, אבי הוודאות, ואם אין הם ניתנים לבחינה באמצעות הניסיון".

מי שמאמין באלוהים אינו צריך הוכחה לקיומו, גם מי שאינו מאמין לא צריך הוכחה כזו.
אלה הדשים בשאלת קיומו או אי קיומו של אלוהים בטוחים שהם יודעים במה הם דשים.
והרי זו השאלה הנכונה מהו האלוהים.
למה לי אלוהים עכשו? 392780
היקום צריך סיבה להיותו קיים גם אם הוא קיים לנצח.
אל תהיה כול כך בטוח בקשר למה שאפשר לאשש ולמה שאי אפשר. כמו שנאמר ''אם לא היום, מחר''.
למה לי אלוהים עכשו? 392834
ודאי שהיקום מצריך סיבה להתחיל, אם אתה מניח שיש ליקום התחלה.
כל הצעות ההסברים הם השערות שאין אפשרות לאששו.

אני לא בטוח בכלום

זה אתה בטוח שיש סיבה לכל דבר.

טענתך לגבי הסיבה לקיומו של העולם זו אפילו לא השערה.
למה לי אלוהים עכשו? 397781
מדוע כל כך ודאי שקיומו של היקום מצריך איזו שהיא סיבה, אולי ליקום אין התחלה? ואז אין צורך באלוהים כסיבה, ואין צורך להוכיח קיומו של דבר שאין יודעים מהו.
למה לי אלוהים עכשו? 397790
גם זה דבר שהוא טעון הוכחה
למה לי אלוהים עכשו? 397823
אין דבר שהוא באמת אין סופי (להוציא את מה שמתרחש במוחם של המתמטקאים). לגיל ולגודל של היקום יש גודל מספרי סופי גם אם גדול מאוד. רעיונות היקום הסטאטי האין סופי בזמן נגמרו כשהתגלה שהיקום מתפשט.
גם אם היקום הוא סטאטי וחסר התחלה, עדין צריך הסבר ללמה הוא קיים בכלל ולמה דוקא בצורה כזו.
למה לי אלוהים עכשו? 398061
נכון אנחנו אמנם לא יכולים לדעת מה מתרחש במוחם של מתמטיקאים, ואני לא ניסיתי להוכיח דבר שאינו ביכולתי. גם אתה מניח הנחה שאין לה הוכחה, שאין דבר שהוא באמת אין סופי.

אתה לא עונה לשאלתי, מדוע להניח הנחה שמכריחה אותך לפנטז על בורא או על סיבה ראשונה שאין יודעים מהו או מהי.

בלי להוכיח דבר, נראה הרבה יותר יפה הגיוני ופשוט, שאין התחלה ואין צורך לחפש משהו, שאין יודעים מהו.

לא טענתי שהיקום הוא סטאטי, ההפך, היקום/החומר משתנה כל הזמן, זה בדיוק מה שלא צריך הסבר, ואם צורתו משתנה מגוחך לחפש הסבר מדוע דוקא כך. הרי דווקא צורתו משתנה.
למה לי אלוהים עכשו? 398112
אנסוף הוא ענין של סדר גודל. כול דבר שהוא גדול מספיק יהיה מעשית אינסופי. אבל מבחינה הגיונית כול דבר שאפשר לספור, ולו ברמת החלקיקים האלמנטרים הוא בעל מספר סופי של פריטים.

הרבה יותר פשוט להניח שיש סיבה. זה נובע מכך שלכול דבר שאנחנו מכירים יש סיבה. אם באמת אין סיבה, זה מצריך הנחת יסוד חדשה על טבע העולם: תיתכן תוצאה בלי סיבה. אותו דבר לגבי התחלה. עוד לא נתקלנו בדבר שאין לו התחלה.

המשפט האחרון שלך כול כך מבולבל וסותר את עצמו שאין לו פרוש.
למה לי אלוהים עכשו? 398337
מתשובתך ניכר שאין לך השכלה בתחום המדעים המדוייקים. יש דברים שאפשר למנות אבל הם אינסופיים, אפילו יש לזה שם, אינסוף בן מניה (א0 למתעקשים).
למה לי אלוהים עכשו? 398366
אתה לא יכול לבוא עם הקבוצות-הבנות-מניה שלך, ו''להוכיח'' שאפשר לספור קבוצות אינסופיות. זו הרי לא שאלה על קיומן של קבוצות, אלא על המשמעות (הנוכחית) של המלה ''לספור''.
למה לי אלוהים עכשו? 398364
ש"אין סוף" קיים ענה לך קוהלת.

אני מסכים איתך שההרגשה של כל אחד, ההרגשה הטבעית היא שלכל דבר יש סיבה.
אלא שכאשר אנו אומרים שלכל דבר יש סיבה אנו מאחדים שני מושגים, אחד הוא הסבר לתופעה, השני הוא הצדקה.
איני חושב שיש הנחת יסוד לטבע העולם, רוב התופעות הגדולות בהיסטוריה של העולם כמו תקופות הקרח וההכחדות הגדולות אין להן הסבר ובודאי לא הצדקה. אחת הסיבות שלא ניתן לחזות את האקלים או מתי בדיוק תתרחש תופעה וולקנית היא שאין הסבר מלא ומדויק לתופעות.

ניסיתי להתייחס למושג היקום הסטאטי שהעלית "גם אם היקום הוא סטאטי וחסר התחלה, עדין צריך הסבר ללמה הוא קיים בכלל ולמה דוקא בצורה כזו.
העולם הוא בהחלט לא סטאטי, ואין צורך למצוא הסבר בבחינת הצדקה לקיומו, מדוע לדעתך צריך למצוא הסבר?
למה לי אלוהים עכשו? 398367
מתשובתך ניכר שאין לך השכלה במדעים המדוייקים.
זה שייתכן אינסוף שהוא בן מנייה, לא אומר שכל דבר בן מנייה הוא אינסופי.
למה לי אלוהים עכשו? 398368
מתשובתך ניכר שאין לך השכלה במדעים המדוייקים (2).
לתקופות הקרח יש הסברים אסטרונומיים די מדוייקים. להכחדות הגדולות יש הסברים אקלימיים, למשל תקופות קרח או התקררות שנגרמת ממטאוריט במקסיקו. המדע מגלה כל הזמן הסברים, ולכן טבעי לחפש הסבר כולל לקיום העולם.
למה לי אלוהים עכשו? 398408
צריך למצוא הסבר כי אחרת או שאין הסבר וזה לא קונסיסטנטי אם כול שאר הדברים שיש להם הסבר. או שצריך אלוהים כדי להסביר אותם, ומזה אנחנו מנסים להיפטר, עד כו בלי הצלחה.
את רוב הדברים ניתן כיום להסביר באופן כללי גם אם לא עד הסוף. לדעתי זו יותר שאלה של כושר חישוב. ככול שהוא יגדל ניתן יהיה לשכלל את המודלים ולהסביר יותר טוב גם דברים שהם כאוטים כמו מזג האויר.

אם היקום לא סטאטי הרי שהוא מתפתח בזמן. ולכן יש לו נקודת התחלה בזמן.
למה לי אלוהים עכשו? 398619
זה שיש דברים שיש להם הסבר ואחרים שאין להם הסבר זו סתם עובדה מהמציאות. ישנה קבוצת שאלות שמתעסקות עם המציאות, לשאלות כאלה יש תשובות או שאנו יודעים איפה לחפש אותן, חוקרים מחפשים ולפעמים מוצאים תשובות, ההתקדמות הטכנולוגית והמחקר מאפשרים להגיע להסברים כאלה.

אלוהים שייך לתחום האמונות לא לתחום המציאות, אלוהים אינו מושג שיש לו מובן או שיכול להסביר משהו.
למה לי אלוהים עכשו? 398663
תופעות כאוטיות אפשר להסביר כבר היום (ומה שאי אפשר להסביר לא קשור לכוח חישוב). מה שאי אפשר לעשות זה לחזות מעבר לפרק זמן מסויים, בלי קשר לכמות כוח החישוב שיש לך. ישנם ספרים רבים בנושא והעובדה שהמגבלות לא נובעות מחוסר בכוח חישוב היא בין הנושאים הראשונים שנסקרים, ממליץ בחום לקרא כמה.

התאוריות המודרניות לא מדברות על יקום עם נקודת התחלה בזמן (שאחרת אפשר פשוט לשאול "ומה היה קודם ?") אלא על זמן שנוצר ביחד עם היקום. לפני היקום לא היה זמן, לכן אין משמעות לשאלה מה היה קודם.
למה לי אלוהים עכשו? 398121
אם כן, החיים על פי יוסי צרי:
שאלה קשה - מה מתרחש במוחם של מתמטיקאים?
שאלה קלה - מהי הסיבה של הקיום?
רעיון המצאת האלוהים 392390
בני אדם בטוחים שלכל דבר יש סיבה, זו מחולקת לשנים אחד זה הסבר לתופעה, השני זו הצדקה.

אנשים מאמינים באלוהים זו עובדה מהחיים, השאלה היא האם יש לכך סיבה? או הצדקה?
הסיבה הרגילה היא שקיבלו חינוך (שטיפת מוח) דתיים במשפחה בבית הספר בתרבות ובשפה.
הצדקה אין לאמונה באלוהים לא מבחינה חושית ולא מהבחינה השכלית.

למרבה הפלא יש שאינם מאמינים באלוהים ולא בשום דבר אחר, המסקנה ההגיונית היא שלהאמין באלוהים זה אינו הכרח, בהחלט אפשרי לא להאמין.

השאלה הקוסמולוגית יוצאת מתוך הנחה שאין יודעים מהיכן באנו, למי שאינו יודע אז לכל אחד יש אמא שילדה אותו, ממקום מסוים בין הרגליים, בדומה לבעלי חיים אחרים.
באשר למקורו של המין כולו אפשר לראות סדרות בערוץ שמונה, או אם זה לא מספיק אפשר ללמוד אבולוציה באוניברסיטה.

כנראה שאף פעם לא נדע הכל והדבר נכון גם לגבי קדמונינו, מה שלא מפריע להאמין באלוהים שאין יודעים מהו, בהתבסס על סיפורי סבתא מהתורה.
רעיון המצאת האלוהים 392517
אם אתה מאמין שלא צריך סיבה אז העולם כאוטי לחלוטין ואי אפשר להגיד כלום על שום דבר. במצב כזה גם אין מוסר כי מה שאתה עושה אינו סיבה, ולמעשיך אין תוצאות.
הדתים בימנו מאמינים בקמעות ברכות סגולות ורנטגנים למרות שהתנך מתנגד לכך נחרצות. ההצדקה היחידה להאמין באלוהים היא שאנחנו עדין לא יודעים את הסיבות לכול הדברים. אלוהים כמקור למוסר הוא רעיון שהומצא ע''י אנשים שביקשו לנצל את הצורך לרצות את האל השולט על הגשם כדי להנחיל את עקרונותיהם לעם.
גם לי יש אמא וגם לה יש אמא ואפשר לגלגל את האבולוציה אחורה עד ליצור הראשון. זה עדין לא עוזר לאדם שנוטה לחשוב שלקיומו יש משמעות כול שהיא. אבל אפילו אם אין לו הוא עדין רוצה לדעת מה יקרה לעולם.
רעיון המצאת האלוהים 392526
תגובה לטולו
ישנם דברים שיש להם הסבר, טענתי ל"ככות" של רוב הדברים החשובים בעולם. העולם הוא כאוטי בני אדם מנסים למצוא בו סדר, חוקים.
השינויים באקלים, תקופות קרחוניות, התחלפות הקטבים, תופעות וולקניות במקום מסוים ולא אחר, אסטרואידים המחריבים את העולם אין להם הסבר או הצדקה.

למרות המקובל בחברה הדת אינה מקור למוסריות
המסרים המרכזיים המוקנים על ידי התורה הם גזענות, חוסר סובלנות, התרת דם, הפלייה של נשים, רצח והשמדה של אוכלוסיות בני אדם ללא הבחנה בין אשמים לחפים כולל עוללים, כל זאת במו ידיה או במצוותה של הסמכות העליונה.

כבר במעמד הר סיני, עם קבלתה של התורה, נרצחים אלפי בני אדם באופן אקראי, על כך שרקדו סביב עגל, שארגן אהרן אחיו של משה.

שמות לב 28 "הירגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו ויפל מהעם ביום ההוא כשלשת אלפי איש".

יחזקאל ט 5 "עברו בעיר אחריו והכו, אל תחוס עיניכם ואל תחמולו, זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית"

אתה לא יכול לגלגל את האבולוציה כי אבולוציה זה לא משהו שאפשר לגלגל, אבולוציה זו שיטה להסביר את מוצא המינים של הצומח והחיים על בסיס תצפיות בטבע.

אדם יכול לחשוב שיש משמעות לחייו, זה לא אומר שיש לחייו משמעות.
רעיון המצאת האלוהים 392766
"אם אתה מאמין שלא צריך סיבה אז העולם כאוטי לחלוטין ואי אפשר להגיד כלום על שום דבר...כי מה שאתה עושה אינו סיבה, ולמעשיך אין תוצאות"
למרות השיר we are the world אני ממש לא מרגישה ככה. מה שקשור אלי כאדם אני מגדירה במונחים כאלה, ומה שקשור להיבטים שונים של העולם - במונחים מתאימים. עצם העובדה שאני לא יודעת באלו מונחים להגדיר משהו שקשור לעולם, לא מונע ממני עדיין להגדיר דברים הקשורים אלי כאדם במונחים כאלה, היות וזה, כנראה, חלק מאיך המחשבה האנושית פועלת. העובדה שיש דמיון בין אדם למיקרוגל, למשל (בשניהם זורם חשמל וכדומה), לא צריך להוביל לאנלוגיות כוללניות.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים