תגובת האפוטרופוס + דעתי 40653
פניתי לאפוטרופוס וטענתי כך: (1) האפוטרופוס הוא רשות ציבורית נפרדת לפי חוק חופש המידע, וחייב לפרסם דו"ח נפרד; (2) לאפוטרופוס יש אתר אינטרנט ולכן הוא מחויב לפרסם בו את הדו"ח; (3) בדו"ח כאמור יש לכלול את נתוני ההקצבות. ביקשתי שיעלה את הנתונים לרשת‏1. תשובתו ניתנה תוך שני ימי עבודה, ואני מצטט אותה במלואה פרט למשפט הפתיחה ("בתשובה ל...").

"האפוטרופוס הכללי הוסמך, מכוח החלטת ממשלה, לטפל בקבלת כספי עזבונות שאנשים משאירים למדינת ישראל, אך אין הוא מוסמך לחלק אותם. לצורך כל החליטה הממשלה על הקמת ועדה ציבורית, בראשות שופט, המוסמכת לחלק את כספי העזבונות. ועדה זו הינה עצמאית ואינה חלק ממנגנון האפוטרופוס הכללי. לועדה הציבורית אין אתר אינטרנט, והחלטותיה מתפרסמות, מידי שנה, בילקוט הפרסומים הרשמי. בכך יש כדי לענות על דרישות החוק. הפרסום האחרון של הוועדה נעשה ביום 13/8/01 בילקוט הפרסומים מספר 5010."

מכך עולה שלטענתו, האפוטרופוס אינו הגוף החייב על פי החוק לפרסם את הרשימות, מכיוון שהוא אינו הגוף העושה את ההקצבות. נראה לי שקשה לחלוק על עמדה זו, מבחינה משפטית, אבל צריך לבדוק את החלטות הממשלה הרלוונטיות. אמנם, מן הראוי היה לפרסם גם באינטרנט, אבל קשה להראות חובה כזו, בהנחה שהעובדות שמובאות בתגובה הן מדויקות. הדבר חושף בעיה רצינית ביישום של חוק חופש המידע (ולא בחוק עצמו), לגבי פעולות שמבצעת הממשלה (או מי מטעמה) שאינן באחריות משרד מסוים – כאן מדובר בוועדה ציבורית. סערה דומה התחוללה כשהתברר שוועדת בן-בסט לא ניהלה פרוטוקולים של דיוניה.

אבל בכל מקרה, נראה שהכתובת לשאלות, מבחינה חוקית, איננה משרד המשפטים או האפוטרופוס הכללי. שלחתי שאלה בעניין לממונה על פניות הציבור במשרד ראש הממשלה. מכיוון שהשאלה נשלחה באימייל אני חושש שהיא לא זוכה לטיפול ראוי, אז אולי אשלח מאוחר יותר גם העתק פורמלי יותר.

אני חוזר על דעתי (שידוע לי שהמחבר לא מסכים עימה וגם נימוקיו פורטו כאן בהרחבה) שקשה לייחס זדון למי שמפרסם את פעולותיו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר. אני לא חושב שזה חמור פחות לשקר לאגף התקציבים מאשר לשקר בדו"ח חופש המידע. אם מישהו היה מוסר נתון מטעה למשרד האוצר, זו עבירת משמעת או עבירה פלילית, בדיוק כמו לפרסם דבר לא נכון בדו"ח חופש המידע. גם מבחינה פרקטית, מאז שנתוני האוצר הם גלויים באינטרנט, הסיכון להיתפס על ידי הציבור הוא זהה.

---------
1 יצוין, שהחובה לפרסם דו"ח שנתי ברשת חלה רק תוך שנה מיום הקמת האתר, ואתר האפוטרופוס קיים רק כחצי שנה. כלומר, אפילו אם האפוטרופוס היה מקבל את מה שכתבתי, הוא עדיין לא היה מפר חוק.
קודם עשית פלונטר ועכשו אתה מקטר 40691
עם כל הכבוד למאמציך , תשובת האפוטרופוס הכללי מאשר את שכתבתי ואמרתי במאמרי מלכתחילה ואתה טענת טענות כנגד דברי:

מלכתחילה טענתי שועדת התמיכות , המקבלת כספה מכספי הירושות והעזבונות לטובת המדינה היא חלק ממשרד המשפטים.

אתה התווכחת שבועיים בטענה שזה לא משרד המשפטים האחראי אלא האפוטרופוס הכללי וטענת שהאפוטרופוס הכללי הוא לא חלק ממשרד המשפטים אלא ישות עצמאית.

הוכח (והדברים ברורים במבנה משרד המשפטים , כמופיע באתר משרד המשפטים) שהאפוטרופוס הכללי הוא אגף של משרד המשפטים.

אז טענתך נפלה.

טענת במקביל שהאפוטרופוס לא חייב בפרסום הנתונים.

בהיותו חלק ממשרד ממשלתי (וגם עובדיו הם עובדי המדינה) הרי שמשרד המשפטים הוא החייב בפרסום הנתונים, באינטרנט, כאמור בתקנות חוק חופש המידע. (כן, באינטרנט. קרא את התקנות)

עכשו אתה בא בשני תירוצים חדשים:

האחד - לא האפוטרופוס הכללי מחלק את הכסף ולכן הוא לא אחראי לפרסום.
השני - לאפוטרופוס הכללי יש אתר רק חצי שנה ולכן הוא לא הספיק או לא מחוייב לפרסם הנתונים.

בחר תחילה איזו טענה אתה רוצה. אם הראשונה
נכונה - אז השניה מיותרת.

אם האפוטרופוס הכללי טוען (ואתה הכנסת אותו לענין זה מלכתחילה, בנסיונך לטעון שהוא החייב בפרסום ולא משרד המשפטים!) שלא הוא מחלק הכסף אלא ועדה שבראשה שופט (נכון), אז הוא לא הכתובת לאחריות לפרסום ההקצבות - אלא מי שמחלק.

מי שמחלק, זו ועדה שבראשה שופט, ועדה השייכת למשרד המשפטים, והיא מחלקת את הכספים שהיא מקבלת מהאפוטרופוס הכללי שמקבל אותם מתוקף תפקידו בחוק לטפל בעזבונות שניתנים לקופת המדינה.

אז זה המצב:

1 - מדינת ישראל מקבלת כסף (מירושות לטובתה, מעזבונות ונכסי נפטרים שאין להם יורשים וכיוצ"ב).
2 - בכסף הזה - שהוא כסף של מדינת ישראל וכסף ציבורי - מטפל האפוטרופוס הכללי שהוא חלק ממשרד המשפטים.
3 - את הכסף הזה מחלקת ועדה ציבורית שבראשה עומד שופט בדימוס (זה תמיד "כיסוי תחת" טוב), והיא מחליטה לאיזו עמותה נותנים כמה.
4 - את ההמלצות המובאות לועדה, למי לתת כסף - וכמה, נותנים משרדי הממשלה השונים.
5 - חלוקת הכסף נעשת (פיסית) בהעברת כספים מחשבונות בנק שבשליטת המדינה לחשבונות בנק של עמותות להן הועדה הקציבה כסף.
6 - "הועדה הציבורית לקביעת יעודם של עזבונות לטובת המדינה" היא ועדה הפועלת במסרת משרד המשפטים.

עולה, במקובץ, כי איך שלא תגלגל את הכדור, איך שלא תנסה לתרץ: זהו כסף ששייך למדינה, המדינה היא המחלקת אותו למוסדות ציבור, המדינה היא זו שקבעה בחקיקה איך יהיה המנגנון של חלוקת הכסף - והמדינה היא החייבת לדווח ולפרסם (באינטרנט, ידידי, באינטרנט...) את רשימת ההקצבות הזו ולהביאה לידיעת הציבור, כאמור וכמפורש בתקנות חוק חופש המידע.

לכן, במקום להתפתל למה האפוטרופוס הכללי לא אחראי לפרסום - אולי תענה לעצמך (ולנו) ביושר: מי , לדעתך, חייב בפרסום הזה ?

מלכתחילה, וכך אמור ומפורש במאמר שהחל תכתובות אלה, טענתי ואני טוען שמשרד המשפטים הוא החייב בפרסום הזה.

זאת ועוד: עד לפני חודשים ספורים משרד המשפטים כן פרסם באינטרנט את ההקצבות שהוא נתן. יש לו (היה לו) באתר מנוע חיפוש ואזרח יכול היה לעיין בחומרים וברשימת העמותות.

לפני כמה חודשים משרד המשפטים שיתק את הפרסום הזה, הסירו מהאתר שלו ומאז הוא מונע ומסתיר (בכוונת תחילה - לטענתי) את המידע הזה.

ככל הידוע לי, המעשה הזה נעשה באותה תקופה בה עלו לראשונה החשדות כנגד יו"ר ועדת העזבונות והטענות נגדו שהוא העביר כמה מליוני שקלים לעמותה שאשתו היתה חברת הנהלה שלה.

זה צירוף מקרים מוזר, לא ?
איך שמגלים שיו"ר הועדה (השופט המכובד, בדימוס) מעורב, לכאורה, בהעברת כספים "בעייתית" למקורבים, בדיוק אז משתתק לפתע מנוע החיפוש שהיה באתר משרד המשפטים ומאז אותו היום האזרח מן השורה לא יכול לדעת כמה כסף הועבר למי, איזה עמותות קיבלו כסף (ולמה) וכמה כסף חולק בכלל.
(אגב, מנוע החיפוש והדיווח הזה,עוד לא שב לאיתנו מאז ועד עצם היום הזה...)

כאמור: איך שלא תגלגל זאת, חוק חופש המידע והתקנות שפורסמו כחלק מהחוק מחייבים פרסום מלא ומדוייק של כל ההקצבות באינטרנט. משרד המשפטים הוא האחראי והשולט בכסף הזה והוא האחראי על התהליכים והועדה העוסקים בחלוקתו ולכן הוא המחוייב בפרסום (באינטרנט....) של הרשימה.

והוא לא עושה זאת - ועל כך התרעתי.

ומאחר ואולי לא הבנת בעצמך מה שעיניך שלך ראו ומקלדתך שלך כתבה, ראה העובדה הבאה:

גם לגירסתך שלך, הרשימות הללו מתפרסמות ב"רשומות". זהו הפרסום הרישמי של מדינת ישראל היוצא בדפוס. לכן אם קיימת החובה לפרסם שם - פרוש הדבר שקיימת חובת פרסום הרשימות הללו.

גמרנו חלק א' - חובה לפרסם רשימה זו.

כשתעיין בפרסום ב"רשומות" , תגלה שרשימת ההקצבות שהועברו לעמותות ע"י "הועדה הציבורית לקביעת יעודם של עזבונות..." מופיעה במסגרת העמודים והכותרת של משרד המשפטים.

גמרנו חלק ב' - כספי העזבונות וחלוקתם מתפרסמים באחריות משרד המשפטים.

עכשו עיין שוב בתקנות חוק חופש המידע וראה חובת פרסום ההקצבות והתמיכות באתר האינטרנט של המשרד הממשלתי. (כן, באינטרנט. על זה כל הדיון)

גמרנו חלק ג' - חובה לפרסם באינטרנט.

עכשו כנס לאתר משרד המשפטים וחפש את פרסום הרשימה הזו. היא איננה.

גמרנו, סוף סוף,(כך אני מקווה) את מסכת ההתחכמויות, שפיתוליה האחרונים הם פנייתך עכשו למשרד ראש הממשלה (?!) בכדי לחפש מתחת לאדמה תירוץ לכך שהרשימה הזו לא מתפרסמת באינטרנט ונימוקים לגירסתך חסרת הבסיס שלא משרד המשפטים אחראי לנושא.

(אגב, אם אתה כבר אצל ראה"מ בענין רשימת ההקצבות, למה לא תשאל שם את השאלה הפשוטה: איזה משרד ממשלתי אחראי על הועדה לקביעת יעודם של עזבונות לטובת המדינה ? לראה"מ תאמין - אם הוא ישלח אותך למשרד המשפטים ?)

עכשו, לכשנגמר "שלב ההוכחות" והויכוח המיותר בתרגילים משפטיים, יש לי אליך שאלה:

אם רשימה זו קיימת, וגם מצליחים להעביר אותה לבית הדפוס שמדפיס את "רשומות", מה מסובך להעלות את אותו הדף באתר האינטרנט של משרד המשפטים ?

הרי יש להם תקציב עשיר לכך, יש עשרות עובדי מדינה שמטפלים בתחזוקת האתרים הממשלתיים, וכפי שראית (למשל באתר משרד האוצר) גם רמתם המקצועית והטכנית של מפעילי האתרים הממשלתיים אינה מבוטלת.

האם באמת יש להם קושי טכני לפרסם רשימה המכילה בסה"כ שם עמותה + סכום הכסף שקיבלה ?

או שיש להם סיבה שלא להקל עליך לראות את הרשימה מול העיניים, שמא תשאל שאלות, שמא תגלה שעמותה מסויימת מקבלת סכומים ש"מקפיצים את הפיוזים", שמא תגלה שעמותה מסויימת היא פיקטיבית, או שץגלה שבראשה עומדים פקידי מדינה המעבירים ככה כסף לעצמם (או לנשותיהם) ?

כשמישהו השולט בקופת כספים מכספי המדינה דואג להסתיר נתונים, ועוד נתונים שהוא מחוייב בחוק לפרסמם, כי אז יש לנו (לציבור) סיבה לדאגה.

ונכון להיום, משרד המשפטים, מסתיר מאיתנו את הנתונים שהוא חייב בחשיפתם.

עיין במאמר שפתח סיפור זה.

בברכה,

פריצי
פלונטר, מקטר 40767
אני לא מסכים לקביעות הבאות שלך:

לא טענתי, וגם עכשיו איני טוען, שוועדת התמיכות היא חלק ממשרד המשפטים.
גם האפוטרופוס הכללי, למרות היותו מנהלית אגף במשרד המשפטים, הינו "רשות ציבורית" נפרדת לעניין חוק חופש המידע.
חובה לפרסם ברשומות איננה משמיעה אוטומטית חובה לפרסם באינטרנט.
החוק אינו מחייב פרסום של כל הקצבה באינטרנט. אלא זה המצב: הקצבה שנעשית בידי משרד ממשלתי, חובה לפרסם באתר המשרד. הקצבה שנעשית בידי גוף אחר, חובה לפרסם באתר האינטרנט רק אם יש אתר אינטרנט לגוף האחר, ורק כעבור שנה מיום עלייתו לאוויר. (הדברים מופיעים בתקנות)

אם האפוטרופוס מדייק בתגובתו – וכמו שאמרתי, יש לקרוא את החלטת הממשלה בדיוק, וגם אינני מבין גדול בתחום המשפט הציבורי – החלטת הממשלה יוצרת מצב משפטי כזה: המדינה היא בעלת הכספים שאנשים מורישים לה (אם בצוואה או בשל העדר יורשים אחרים). הממשלה מוסמכת לפעול בכספים אלה, מכוח סמכותה לפעול בכל נכסי המדינה (לפי חוק נכסי המדינה). המדינה האצילה את סמכות *ניהול* הכספים לאפוטרופוס הכללי. אבל סמכות *ההקצבה* הואצלה לוועדה ציבורית. ועדה ציבורית כזו הינה זרוע של הממשלה, שכן מערך ההאצלה הוא סמכות הממשלה -> סמכות הוועדה. כשהוועדה מחליטה החלטות היא מחליטה אותן בשם ממשלת ישראל ישירות, ולא בשם משרד המשפטים. משום כך, הסמכות המבצעת את ההקצבה היא לדעתי ממשלת ישראל. (הכל נכון, כמובן, אם החלטת הממשלה אינה קובעת אחרת.)

"ממשלת ישראל" גם היא "רשות ציבורית" לפי החוק. לכן היא מחויבת בפרסום דוחות נפרדים. אבל היא לא עושה את זה, ככל שהצלחתי לברר. אתר משרד האוצר עושה זאת. לפי מעט הבנתי בתחום אני חושב, שאם האפוטרופוס צודק בתגובתו, זאת לא אחריותו של משרד המשפטים ולא של האפוטרופוס לפרסם את הרשימה, אלא של ממשלת ישראל, שהיא "הרשות הציבורית" שבמסגרתה פועלת הוועדה לייעוד העזבונות.

אפילו אם בסופו של יום תצליח להוכיח (משפטית או אחרת) שזו אחריותו של משרד המשפטים לפרסם זאת, כתבתי לעיל מספר פעמים מדוע אייחס את הפרסום להפרת חוק "רגילה" (אך לא נסלחת) ולא ל"שחיתות", בפרט לאור הפרסום ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר. אם יש לך בעיות עם מנועי החיפוש באתר, הדבר ההוגן לעשות היה להביא את המידע האמור בצירוף תגובתו של המשרד, אין לי עניין להעלות השערות נגדיות להשערות שלך.

הערה אחרונה: אני מבקש להסתייג מהסגנון המעליב שבו אתה כותב.
תמונה אחת - לגמר הסיפור. 40882
א - מתנצל על הסיגנון.

ב - מאחר ואתה מתפלפל ולא מתמודד עם הטכסט, מצ"ב לינק לאתר משרד המשפטים, לפרק "מבנה המשרד".

כפי שתראה באמצע התרשים של המשרד, בכפיפות ישירה למנכ"ל ומייד אחר הדובר מצוייה "ועדת העזבונות".

ג - עולה מעדות משרד המשפטים ש"ועדת העזבונות" (כמו גם האפוטרופוס הכללי) הם חלק מהמשרד, שהמנכ"ל מפעילו, שהשר אחראי עליו.

ד - אין באתר משרד המשפטים את פרטי ההקצבות (200 מליון ש"ח( שהעביר המשרד באמצעות ועדה זו למאות עמותות.

ה - בניגוד לטענתך: הפרטים הללו גם לא מצויים באתר של החשב הכללי של משרד האוצר.
(ולטענתי, וכך גם החוק: לא באחריות ולא באשמת חשב האוצר)

ו - טענתי במאמרי מלכתחילה: משרד המשפטים לא מקיים את הוראות החוק ולא מפרסם באתרו את רשימת התמיכות שהוא מעביר לעמותות.

ז - אני לא כתבתי במאמר שזו "שחיתות" כפי שניסית לייחס לי אמירה כזו. אם הבנת מכל הנתונים שזה מעלה בעצם ריח של שחיתות - אולי לא טעית.

(ואם מעניין אותך, כנס ליואב יצחק ב- www.nfc.co.il או ל"גלובס", הקלד במנועי הארכיב שלהם "צבי טל" או "ועדת העזבונות" וקרא מה מתרחש כרגע עם יו"ר הועדה וכספיה.

בברכה,

פריצי
תמונה אחת - לגמר הסיפור. 40930
כן, אתר משרד המשפטים אולי טוען שהוועדה הינה באחריותו. אבל אינני יודע אם זה נכון. כך למשל, הוא גם טוען שהאפוטרופוס באחריותו -- קרא את חוק חופש המידע ותוכל לראות שהאפוטרופוס הוא, לעניין חוק חופש המידע, בנפרד (ראה גם הסיווג באתר חופש המידע -- שם האפוטרופוס מופיע בנפרד).
תחליט 41004
נו...הגזמת.

עכשו אתה לא מאמין למשרד המשפטים שועדת העזבונות היא במשרדו ???

משרד המשפטים טוען ומצהיר משהו - ואתה "לא יודע" אם זה נכון ?

מה מביא אותך לטעון טיעונים לבסס אותם על "לא יודע" ?

אני טענתי לעובדה מסויימת, משרד המשפטים טוען לאותה עובדה - ואתה מתנגד לעובדה הזו כיוון שאתה " לא יודע" ??

אם אתה לא יודע - אז או קבל את הדברים - או טרח להביא אסמכתא (לא התפלפלות: אסמכתא. עובדה) לכך שהעובדה שנטענה על ידי וגם ע"י משרד המשפטים היא לא נכונה.

באמת יש גבול של הגינות אינטלקטואלית ויש גבול לתירוצים.

אם ועדת העזבונות שייכת, לגירסתך, למשרד אחר, או שהיא איננה (אולי זה יהיה התירוץ הבא שלך ?) חלק מהמנגנון הממשלתי-ציבורי הפועל כחוק בחלוקה למשרדי ממשלה ושרים ממונים, אז אנא מצא והודע לי (ולעולם כולו- שישמח לגילוי החדש הזה) לאיזה משרד אחר היא כן שייכת, או - אם היא עצמאית ולא שייכת למשרד ממשלתי כלשהו - אז מהו מספר התאגיד (חברה בע"מ, חברה שלא למטרת רווח, מלכ"ר, עמותה, שותפות, וכיוצ"ב) שלה.

נראה לי שסיבוב התירוצים נגמר

בברכה

פריצי
תחליט 41067
קרא מחדש את מה שכתבתי. הדוגמא שהבאתי היא לעובדה *אחרת* שאתה טענת לה וגם משרד המשפטים, ובכל זאת היא _אינה נכונה_ לעניין חוק חופש המידע. וזו הדוגמה: גם האפוטרופוס הכללי, שהוא אגף במשרד המשפטים, הוא רשות נפרדת, ואחריות נפרדת, לפי חוק חופש המידע. הוכחה: אתר חוק חופש המידע (free.info.gov.il) רושם אותו תחת "תאגידים מכוח חוק" ולא תחת "משרד המשפטים". הוכחה נוספת: קריאת חוק האפוטרופוס הכללי וחוק חופש המידע (גם את זה כבר כתבתי לעיל). מסקנה: לא כל מבנה היררכי מנהלי רגיל הוא זהה להגדרת הרשויות לפי חוק חופש המידע. נתתי דוגמאות נוספות במהלך הדיון הזה. אין דרך שנגיע להסכמה בנקודה הזו. אפשר לטעון שבגלל הכפיפות המנהלית אתה מעוניין לכופף את החוק. זו טענה מעניינת, הייתי טוען אותה בבית-משפט בלי להסמיק, וייתכן ששופט היה מקבל אותה, ייתכן שהיא אפילו ראויה, אבל עד עכשיו החוק לא פורש כך, והפירוש היותר לשוני שלו לדעתי תומך במה שאני כותב.

למי זה כן כפוף: גם את זה כבר כתבתי. כתבתי שאם האפוטרופוס מדייק (לא הייתי סומך על זה לפני שקראתי את החלטת הממשלה), אזי הוועדה היא זרוע של "הממשלה" ולא של משרד המשפטים. גם את זה הסברתי לעיל.

אני חושב שלאור זה שאני רק חוזר על המשפטים שלי, ואתה על שלך, אין עוד טעם שנמשיך בדיון הזה. ישתכנע איש במה שידבנו ליבו.
הועדה והמשרד מעידים על עצמם 41280
פתח עיתון "הארץ" מהיום (2.11.2001) בעמודי החדשות, עמוד א' 11 מודעה גדולה של:

"משרד המשפטים - הועדה הציבורית לקביעת יעודם של עזבונות לטובות המדינה"

(הודעה בדבר הגשת בקשות לועדה הציבורית)

על המודעה חתום השופט צבי טל, יו"ר הועדה.

אז משרד המשפטים, הועדה עצמה והשופט היו"ר שלה מעידים על הועדה שהיא חלק ממשרד המשפטים.

אתה, כמובן, לא צריך להשתכנע....

שבת שלום
פריצי

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים