צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415754
"האמת היא שניסיתי לברר בתחילה מה עלה בגורל התלונה, והופניתי אל ה"תובע". אבל הוא אמר שאינו מכיר אותי כלל ואינו יודע מי אני, ועלי לפנות ללשכת עורכי הדין בכתב...

בשלב מסוים ראיתי בעיתונות שאותו עו"ד סער, מנהל ההוצאה לפועל, הסתבך באי החזרת הלוואות, וגם הבנתי שאין כוונה לקדמו במערכת המשפט. הידיעה הזאת הייתה הקש האחרון שגרם לי להניח לכל העניין ולא לבזבז אנרגיה נוספת בקשר אליו."

*** כלומר, החלטת להניח לכל העניין, לא פנית בכתב לבירור כלשהו מאז... אז על מה בעצם הביקורת?

"אבל לשכת עורכי הדין לא נחה. הנה, לאחר עשרים שנה של מאמצים, היא שולחת לי מכתב שבו היא מנמקת כל כך יפה מדוע החליטה לסגור את התיק: הרי עבר מאז כל כך הרבה זמן..."

*** אז אולי אכן קרתה תקלה כלשהי (באקראי או במכוון) במערכת אכיפת הצדק והדין המשמעתי של מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין אך ככל הנראה אתה לא חפצת במיוחד להתעניין ו/או לאכוף את עשיית הצדק ו/או הדין המשמעתי, כפי שכתבת במפורש...

אז נניח שבזמנו שכחת מכל העניין. עברו 20 שנה, כשקיבלת את המכתב מלשכת עורכי הדין, יכולת לפנות ולבקש לבדוק שוב את הנושא, תוך הבעת נכונות מצידך להעיד או לשתף פעולה בדרך אחרת שתידרש. לא עשית זאת...

כשלא באמת מעוניינים לקבל משהו, קצת קשה להתלונן, אחרי 20 שנה, שאותו משהו לא הגיע...

----

לגופו של עניין:

1. עו"ד, כמו כל אדם, שגורם לך נזק, הדרך ההוגנת (לדעתי) והנהוגה לקבלת פיצוי ממנו, היא ראשית, בדרישה בכתב מאותו אדם, ובאם הדרישה נדחית, בהגשת תביעה לבית המשפט המוסמך בעניין.

2. בעניין בו הנך סבור שעו"ד עבר על כללי האתיקה המקצועית (שאגב, חמורים ביותר, וכוללים, בין השאר, גם סעיף כללי של "איסור על התנהגות שאיננה הולמת עו"ד"), הנך רשאי לפנות לגביו ללשכת עורכי הדין.

3. במקרה הנ"ל, עוה"ד כיהן ככל הנראה בתפקיד ראש ההוצאה לפועל באותו עת (לפי המתואר במאמר מדובר בתפקיד שיפוטי, השקול לרשם בימ"ש שלום, ולא תפקיד מינהלי ביצועי בלבד). בכל הנוגע לכללי האתיקה של שופטים/רשמים ו/או של עובדי מדינה, קיימים כמובן הגופים שתפקידם לטפל במי שעוברים עליהם.

----

בהחלט ייתכן שהיית זוכה לקבל את כספך בתוספת פיצוי מתאים במידה ולא היית מבטל את תביעתך.
כמו כן, בהחלט ייתכן שבמידה והיית פונה בכתב ללשכה כפי שנתבקשת, העניין היה מטופל לשביעות רצונך.
לגורמים אחרים, הממונים על המשמעת מטעם נציבות שירות המדינה ו/או מבקר המדינה (נציב תלונות הציבור) ו/או נשיא בית המשפט העליון - לא פנית כלל... ייתכן ואף הם היו פועלים בעניין אם היה מגיע לידיעתם.

----

ממקרה ספציפי זה, אשר לא ניסית לברר אותו לעומקו (למשל באמצעות מכתב חדש השואל מדוע העניין לא טופל, למרות שהמכתב שלך נשלח לפני 20 שנה, ומדוע רק בשנת 2004 הודיעו לך שהעניין לא יטופל כלל), לא ניתן, לדעתי, להסיק מסקנה כללית כה שלילית, באופן כה נחרץ, לגבי לשכת עורכי הדין ודרך טיפולה בעורכי דין העוברים על כללי האתיקה המקצועית, כפי שעולה ממאמרך...
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415857
אני מפרסם את תשובתי בחלקים משום שאיני מצליח להכניס כרגע תגובות ארוכות. חלק ראשון:

לעורך הדין של לשכת עורכי הדין שלום,

זה נכון שהחלטתי להניח לכל העניין, ונמקתי זאת - לא יכולתי לסבול את התמונה המדהימה, שעל כס כה מכובד שיכול להתחלף בעתיד בכסאות מכובדים ממנו, יושב אדם שמסוגל לשקר שקרים ילדותיים.
אבל כיוון שהכיסא פונה, ויושבו לא עבר לשבת על בכסא מכובד ממנו במערכת בתי המשפט, המוטיבציה העיקרית שלי כבר לא הייתה קיימת.
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415858
חלק שני:

אבל זה שאני הנחתי לעניין אינו אומר שאין מקום לבקר קשות את לשכת עורכי הדין על התנהלותה, אפילו עד לנקודת הזמן שבו הנחתי לו.
כשפניתי ללשכת עורכי הדין הבאתי סיפור על אחד מחבריה, ולא רציתי ממנה שום דבר לעצמי, אפילו לא פיצוי.
גם כשהגשתי תביעה בבית הדין לתביעות קטנות, מטרתי הייתה אותה מטרה אבל כיוון שלשכת עורכי הדין דחתה את פנייתי, פשוט לא מצאתי באותו רגע דרך אחרת לפעול.
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415859
חלק שלישי:

ואם נחזור ללשכת עורכי הדין, נראה שעל התחלת הסיפור בחרת בכלל לדלג. כי התגובה הראשונה של לשכת עורכי הדין הייתה דחיית פנייתי מהסיבה שאין הם מוסמכים לפעול כנגד אדם שאינו עוסק בפועל בעריכת דין, אלא מועסק במערכת המשפט.
כשמוסיפים לכך את הפרטים שבהמשך הדברים, התמונה שקשה לי לראות אחרת ממנה היא שלשכת עורכי הדין פשוט חפשה כל דרך "להוריד אותי מצוארו של עורך הדין הנ"ל".
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415860
חלק רביעי:

כי לאחר שסרבו לי, שוב לא פניתי אליהם אלא לבית המשפט. מניין יוזמתם הזאת לשנות את דעתם ? למה פעם הם לא מוסמכים ופתאום הם כן מוסמכים ? לדעתי הם ביחד "אתו" הבינו יפה את מה שבראשי, וידעו שיוזמתם תגרום לי לבטל את התלונה.
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415862
חלק חמישי

ולאחר שהעסק עבר שוב אליהם מסמסו את העניין באמצעות סחבת. אני חושב שגוף כלשכת עורכי הדין, אם הוא תקין, הסיפור שלי צריך לגרום לו לטפל בו *למענו ולמען כבוד המקצוע שהוא מייצג ולא למעני*.
אבל לצערי, הצורה שבה נהג התאימה בדיוק להגדרה של מכר שלי, שכאשר ספרתי לו בתחילת הפרשה שפניתי ללשכת עורכי הדין, פרץ בצחוק ואמר: אתה הולך להתלונן במרכז המאפיה על אחד הגנגסטרים שלהם ?
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415884
ראשית אציין כי הנני אמנם חבר בלשכת עורכי הדין, חברות הכרחית לצורך עיסוק בעריכת דין, ואשר מהווה למעשה את ההסמכה לעסוק בעריכת דין, אך אינני קשור, בהווה או בעבר, בשום דרך שהיא, למוסדותיה השונים. תתפלא אולי לדעת, אך הרבה מאד עורכי דין ואולי רובם אינם מחבבים במיוחד את הביורוקרטיה והמוסדות השונים המרכיבים את הלשכה וקיימת גם ביקורת מעת לעת על הנעשה בהם. להבהרה, מדובר בגופים אשר נבחרים באופן דמוקרטי לחלוטין ומכאן שהם משתנים ומתחלפים עם השנים.

בתגובתי, לא באתי ללמד סנגוריה על לשכת עורכי הדין אלא להראות את הצד השני של המטבע. אין לי מושג מה ארע בלשכה בכל הנוגע לטיפול בעניינך, אין לי מושג מה בדיוק כתבת במכתבך הראשון ללשכה, ומה היו השיקולים לדחות את פנייתך בתחילה אולם להמשיך בטיפול לאחר מכן, ואם היה קשר לעניין הגשת התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות (לדעתי, סביר להניח כי לא היה קשר או אפילו ידיעה על כך מצד הלשכה).

לשכת עורכי הדין מורכבת מאנשים ואנשים לעתים שוגים, ואף אם נפלה טעות בתחילה, טוב הדבר שתוקנה בהמשך, אם אכן הייתה טעות.

העיקר בתגובתי היה שלפני שהנך ממהר לחרוץ ביקורת כה נוקבת על הלשכה, שאף החריפה בהשוואת הלשכה למאפיה של הפשע המאורגן, מן הראוי היה לפחות לנסות לשאול את הלשכה לסיבות לכך שדווקא עכשיו, אחרי 20 שנה, הוחלט לסגור את התיק; לנסות לברר מדוע הופסק או הוקפא הטיפול לפני 20 שנה ועל ידי מי בדיוק; להודיע שעקב הנסיבות הבלתי ברורות הנ"ל הנך מעוניין לחדש את הטיפול בנושא ואף לעשות את הנדרש מצידך לצורך כך; ורק לאחר מכן ובהתאם לתגובה שהיית מקבל מן הסתם לשאלותיך, להעביר ביקורת אם עדיין תסבור שהיא מוצדקת.

כמו כן, רציתי להאיר את עיניך שעו"ד אשר מתמנה לתפקיד שיפוטי בשירות המדינה מפסיק להיות חבר הלשכה ואיננו כפוף עוד לכללי האתיקה של עורכי דין, כי אם לכללי האתיקה של עובדי המדינה בכלל ושל השופטים בפרט והגורמים הממונים על אכיפתם אינם לשכת עורכי הדין אלא כמפורט לעיל. אם היה מדובר על התנהגות שחלקה חל בזמן היותו עו"ד כנראה שחלה סמכות הלשכה לדון בעניין לגבי אותו מועד, ויכול להיות שחלה טעות בהבנת תחולת סמכות הטיפול בעניין על ידי הגורם הראשון שהחל לטפל במכתבך, טעות שתוקנה בהמשך, אולי על ידי גורם בכיר יותר, אך הכל ספקולציות בלבד מצידי, ואם הדבר מסקרן אותך, מן הראוי ואף זכותך, לבררו עד תום.

כמו כן, הבהרתי את הדרך להיפרע מנזק שנגרם על ידי עו"ד, על ידי הגשת תביעה כמו נגד כל איש מקצוע אחר, בנוסף או ללא פניה ללשכת עו"ד בנוגע לעבירה על כללי האתיקה. לא כל נזק שגורם עו"ד כרוך אוטומטית בעבירה אתית.

בקיצור, קל מאד לבוא ללא ידע רב בתחום מסויים ולהעביר ביקורת נחרצת נגד גוף שכל מטרתו חיובית, דהיינו אכיפת כללי אתיקה על עורכי הדין בישראל ושמירת רמה אתית גבוהה, בין השאר, על ידי העמדת עורכי דין לדין משמעתי ואף ענישתם לעתים בעונשים כבדים כגון שלילת האפשרות לעסוק במקצוע לצמיתות או לתקופה מסוימת.

לעתים זה קל יותר מאשר לנסות להבין קודם מה באמת עומד ביסוד העניין ולצפות שגוף מסויים ייתן מענה מושלם לבעיה שפתרונה נעוץ במקרה שלפנינו, לפחות בעוד שתי מערכות שונות לחלוטין - מערכת הדין האזרחי לקבלת פיצוי כספי על הנזק שנגרם לך ומערכת כללי המשמעת של שירות המדינה ו/או כללי האתיקה של שופטים והגורמים האמונים על אכיפתם.
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415887
כפי שכבר אמרתי, אני אבדתי עניין בעניינו של עו''ד סער מהסיבות שמניתי פעמיים, ואין טעם לחזור עליהם פעם שלישית. על פיצוי כספי ויתרתי בעצם מההתחלה, וכפי שגם זאת אמרתי, גם כשפניתי לבית הדין לתביעות קטנות, לא הפיצוי הכספי עצמו שאולי הייתי מקבל הוא זה שעניין אותי.
אבל אמרתי שלשכת עורכי הדין צריכה להתעניין במקרה מהטעמים שלה, וסיפור מדהים כזה היה צריך להקפיץ שם את כולם.
לכן ההתנהלות בפועל פשוט מחשידה אותם בעיני בחוסר יושר ואינטרסים זרים של הגנה על חבר גם אם סרח.
בכך אני מאמין. כמובן ייתכן שאני טועה.
וכמובן הכינוי שכיניתי אותך ''עורך הדין של לשכת עורכי הדין'' נאמר בחיוך. לא באמת חשבתי כך, והתייחסותך לקשר שלך עם לשכת עורכי הדין היה מיותר.
תיקון לשוני 415888
והתייחסותך לקשר שלך עם לשכת עורכי הדין הייתה מיותרת.
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 415891
עד לאחרונה חשבתי (וגם עפ"י ויקי) כי לשכת עורכי הדין היא כעין איגוד מקצועי של העוסקים במשפט - כלומר, גוף שהוקם ע"י עורכי הדין עצמם ומתוכם, שהוקם עפ"י חוק אך אין לו מעמד מטעם המדינה. עכשיו, בעקבות תגובתך, שאלותי:

מנין שואבת הלשכה את כוחה ואת סמכויותיה? מה מעמדה החוקי? מכוח איזו סמכות היא יכולה להעניש עו"ד עד כדי שלילת האפשרות לעסוק במקצוע לצמיתות? (ומהי "אפשרות", לצורך עניין זה? רשיון? משהו המקביל לרשיון?)
צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים 416005
הלשכה היא גוף סטטוטורי (קבוע בחוק): למי שאינו חבר הלשכה אסור לעסוק בעריכת דין. מכאן הכח של הלשכה לקבוע תעריפי מינימום מטורפים, ולגזור שכר רעב ושעות עבודה אימתניות על מתמחים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים