אין בושה? 420180
בדיון בנושא מצעד הגאוה, כתב אחד קורצוויל את ההודעה הזאת: תגובה 418226 בה תהה "היכן יסתיר את ילדיו כשאנשים במראות פרובוקטיביים מסתובבים ברחובות".
תגובה חשוכה שלדעתי, לו איש מערכת אנוכי, היא לא היתה נשארת כאן. אך מכיוון שהיא נשארה, הנחתי שמותר לי לענות לרשע כרשעתו (מה שעניתי לו בערך, שעם אבא כזה, היכן להסתתר כש"אנשים פרובוקטיביים" מסתובבים ברחובות, זאת הבעיה הקטנה ביותר של ילדים אלה).
אם עמדה כמו של קורצוייל מוצגת פה, אני חושב שזאת לא רק זכות אלא גם חובה לענות לה כערכה. ואם מערכת האייל מחליטה פתאום שסגנון התדיינות זה אינו לרוחה, מקובל עלי, אך כשהיא מעבירה את הקו של 'סף המקובל' בדיוק באמצע בין התגובה שלי לתגובה של קורצוייל, הדבר נראה תמוה בעיני. שוב: אם היו מורידים את שתי התגובות הייתי מקבל זאת, אך האיפה ואיפה שננקטה כאן היא לדעתי לא לעניין אלא אם החליטו כאן בלי להודיע לנו שהאייל מיישר קו עם הימין השמרני.
אין בושה? 420187
הקו די ברור: מותר להביע דעות באופן חופשי (כל עוד אין עבירה על חוקי המדינה, כגון הסתה לאלימות); אסור לתקוף אישית מגיבים (קללות, אלימות מילולית וכיוצ"ב). התגובה שלך שהוסרה עברה כנראה על הכלל השני.
אין בושה? 420188
כלומר, אלימות מילולית וכיוצ"ב מותרת כשהיא מופנית כלפי אנשים/קבוצות ציבור שאינם נוכחים.
(לקרוא להם "פרובוקציות מהלכות" בדרך שאני הייתי רואה בה סוג של הסתה, עדינה אמנם, לאלימות נגדם, שלא לומר הוצאת דיבה, כי במצעד הגאווה הירושלמי לא היו אמורים ללכת אנשים בצורה פרובוקטיבית. גם על זה צריך להיות איזה כלל, לא?).
ובכן, אתקן את הודעתי: לדעתי, אם אדם כלשהו חושב שהוא צריך להסתיר את ילדיו מפני אזרחים שנטייתם המינית שונה משלו, דעתי, שאיננה מכוונת אישית למישהו מבין המגיבים באייל, היא שהבעייה איפה להסתתר, בעבור ילדיו של אבא שבלי להכירו אלא מקריאת דעותיו אני חושבו לאדם חשוך, היא הבעיה הקטנה ביותר של ילדים אלה בחיים.
וכהערה נוספת אגיד, שאינני חושב שדעותיו של אדם כזה ראויות להיות מיוצגות באייל, שכן הן פוגעניות כלפי קבוצת אנשים שאין לי ספק שחלק ממנה נמנה גם עם קהילת מגיבי האייל.
אין בושה? 420190
לא פעם ראשונה שהPC מעביר את המערכת על דעתה
אין בושה? 420197
לא PC, אלא ניסיון לצנן את רמת האלימות המילולית המשתוללת כאן לאחרונה. אם המצב הכללי הוא רגוע, אין לנו בעיה עם "התפרצויות" מקומיות נדירות-יחסית ומתונות-יחסית. כשאנו מסירים כמה וכמה תגובות מדי יום, בשל שימוש בקללות, כינויי גנאי, וכו' (לא רק כלפי הקוראים האחרים אלא גם בדיון על צד ג'), רף הסבלנות שלנו כעורכים יורד גם הוא.

נדמה לי לא ראוי להתווכח אתך לגבי השאלה האם המערכת הועברה על דעתה.
אין בושה? 420338
אני חושב שהדרך הטובה ביותר לצנן את רמת האלימות המילולית, היא להסיר מלכתחילה הודעות מסוג ההודעה של קורצווייל, שמזמינות בצדק תגובות נגד. לצד המותקף יש זכות להגן על עצמו באותה רמת נבזות שבה הותקף, לפחות כל עוד המערכת עצמה אינה מספקת לו את הגנתה (קרי, מסירה את התגובה שפתחה את כל העניין).
יש כבוד 420399
מה גורם לך לקבוע שאתה הצד המותקף ב תגובה 418226 ושהצורך בהגנה עליך?
מה גורם לך להכריז בביטחון כזה אילו זכויות יש לך ל"הגנה" (פיאודלית?) באתר ומתי הן מתקיימות?
איזה מנגנון שכנוע עצמי מאפשר לאלמונים לפתוח תגובה במלים "אני חושב"?
יש כבוד 420830
מה שגורם לי לקבוע שיש צד מותקף (אני חושב שזו היתה השאלה העניינית שלך, או כך היתה צריכה להתנסח) הוא האמירה "איפה אני אמור להתחבא או להחביא את ילדי כש... מסתובבים ברחוב". נסי לשים במקום השלוש נקודות האלה "נשים פרובוקטיביות חשופות כתף" או "פרובוקציות נשיות לבושות במכנסיים" ונראה אם את, כאשה, לא היית רואה בכך במצב כזה התקפה. שהרי החלופה הנרמזת כאן היא שבמקום שהנ"ל יצטרך להסתתר או להסתיר את ילדיו, אותה פרובוקציה מהלכת היא שתצטרך להסתתר - קרי, שלילת החירות הבסיסית ללכת ברחוב ממי שנראה כפרובוקציה מהלכת בעיני קורצווייל או מישהו אחר מסוגו.
אם לא שמת לב, אני כצד המותקף (שאני אגב כותב כמזדהה איתו ולא כשייך אליו דווקא, אם זה רלוונטי למשהו) לא מבקש הגנה פיאודלית או הגנה מהמערכת - רק את הזכות לענות חזרה שנשללת ממני, ומותר לי לבקש אותה כל עוד תקנון האייל אינו אוסר לענות חזרה.
ומתי א.מ. שכחה שגם היא היתה פעם אלמונית והגנה על זכויות האלמונים, שהיא מרשה לעצמה להתנשא על צורת הדיבור שלי רק משום שבחרתי להתבטא בה בתור אלמוני?
יש כבוד 420843
נאמר, אז נאמר, שהיתה תגובה דומה על נשים פרובוקטיביות חשופות כתף. אני לא בתגובה כזו התקפה, אלא מגננה. שכן, הוא לא קרא לכסות את הנשים הללו ברעלה, הוא לא קרא לזרוק אותן לכלא או להוציא עליהן פולסא דנורא - הוא ביקש לא לחשוף את ילדיו למראה הזה. זכותו. מה אם הייתי מפרסמת תגובה בנוסח: "הקרקס בא העירה! אבוי! איך נסתיר מילדינו את המראות של החיות הסובלות!" האם היית טוענת שאני מתקיפה את הקרקס? נו באמת.

ואת יודעת מה, גם אם היה מתקיף את הנשים הללו בשלל טיעונים, זה היה לגיטימי (מלבד מגבלות החוק הידועות, הסתה לאלימות וכולי).

אני לא חושבת שצריך למחוק תגובות מעין אלה. אני כן חושבת שצריך למחוק תגובות מסוג "הילדים שלך יצטרכו להסתתר ממך כי אתה חשוך". זו מתקפה - אישית (למרות ששניכם אלמונים), לא עניינית, מעליבה והעיקר, תלושה לגמרי מהמציאות. רוב הסיכויים שהוא לא יפגע בילדיו, אלא שהם ייצאו חשוכים כמוהו. ומה בכך בעצם? עוד שני ילדים, פחות שניים, לא על זה יקום וייפול צבא הצניעות.

* * *
מעולם לא הייתי אלמונית באייל, ואני לא זוכרת שהגבתי אי פעם כ"אייל האלמוני". תמיד, מהתגובה הראשונה, היה לי ניק קבוע - בהתחלה ברק ואח"כ ברקת (וגם שינוי הניק היה פומבי). בהחלט היתה לי סימפטיה משועשעת לאלמונים (גם סמי-אלמונים כמו הממונה על הארכיון ודומיו), שהלכה ודעכה עד שהתחלפה ברגש הנע בין אדישות למיאוס. זה כנראה בגלל שלאחרונה יש יותר תגובות אלמונים שאני רואה לנכון למחוק, מאשר כאלה שגורמות לי לחייך או להתעניין או ללמוד משהו.
יש כבוד 420848
כנראה שהוא גבר, הוא מדבר בגוף ראשון זכר (האלמוני מתגובה 420830).
יש כבוד 420851
נדמה לי שאחת הסיבות שגורמות לאנשים להתאלמן היא שכשיש חילוקי דעות באיזה עניין, פוליטי או כלכלי, נניח, או כשמישהו עושה איזה טעות בנוגע לפרט היסטורי של איזו מדינה, למשל - יורדים עליו רצח. לא כולם נולדו אמיצים וגיבורים, לא כל אחד מסוגל לצפצף כשנותנים לו להבין שהוא האידיוט הכי גדול בעולם - ויותר קל לספוג את הירידות ולא להיבלע בחור באדמה כשאתה אלמוני.
יש כבוד 420853
מה ההבדל בין לכתוב בניק קבוע לבין לכתוב כאלמוני?
יש כבוד 420854
ההיסטוריה של התגובות.
יש כבוד 420858
והמוניטין (לטוב ולרע) שנצבר עם ההיסטוריה הזו.
יש כבוד 420859
ומהבחינה הזאת, תגובה שלי בשם האמיתי שלי תהיה יותר אלמונית מתגובה רגילה שלי?
יש כבוד 420860
כמעט. מגיב שמגיב פעם יחידה באייל בשמו האמיתי, בהנחה ששמו לא נדיר כל כך, שקול למגיב אלמוני, עם ההבדל שהוא לפחות יכול לבנות לעצמו מוניטין, ואז בדיעבד תגובותיו יקראו באור אחר. אחרי שגיליתי שהמגיב סמיילי הוא אינטלקטואל מהדרגה הראשונה ( לאחר קריאת אלפי טלגרמות שלו) אני אחזור אחורה ואנסה לקרוא ביתר עיון את תגובותיו המוקדמות.

אבל למה כל השאלות האלה, לא ידעת את זה לבד?
יש כבוד 420861
לא חשבתי על זה ככה.
יש כבוד 420862
אתה רואה- תגובה כזאת היית צריך לכתוב באלמוניות.
יש כבוד 420856
האנלוגיה בין החיות הסובלות למי שלבוש או מתנהג בצורה פרובוקטיבית - גאונית. ראשי העדה החרדית ישמחו לעשות בזה שימוש.
יתכן שעל יבש יש משהו בטיעון שלך, אבל המציאות היא מאד לא יבשה, היא רטובה ולוהטת, ועל הרקע שלה יש לקרוא לא רק את המלים אלא גם את הרוח שמאחוריהם שאיננה תמימה - אבל אנחנו במעבדה הקרה של האייל נמצאים. שום דבר מהמציאות לא חודר הנה.

והכי מצחיק שהיתה תקופה שאני סומנתי בגלל כמה משפטים מיותרים בתור אויב האלמונים.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420870
על הטיעון שהובא ב תגובה 418226 ניתן היה לענות באלף טיעונים שונים, שלא אתחיל לפרט כרגע. אם אתה והאלמוני למעלה הצלחתם לחשוב, מכל הטיעונים כולם, רק על הקצפת האינטלקטואלית של הדיאלקטיקה, בנוסח "הבן שלך ישחט אותך ביום הולדת שלך"‏1 - אז באמת המצב קשה, ולא בגלל שהאייל הוא מעבדה קרה או מחבת חמה או ביצה עלומה.

1 מתוך "היה או לא היה פנדל" של הגשש.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420871
''אופסייד סטורי''
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420875
תודה.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420894
אם אתה כבר מתקן, אז מי שהיתה באופסייד מלבד צ'רנוחה היא הסבתא, לא האמא.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420897
אני די בטוח שזאת האמא. יש לך הקלטה?
(אגב- מתברר שאפרים קישון כתב את המערכון או לפחות פליטון מאוד דומה.)
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420899
למיטב ידיעתי (שזה לא משהו, אני מודה) - יוסי בנאי.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420939
ויקיפדיה מסכימה איתי (שזה לא משהו, אני מודה): אפרים_קישון [ויקיפדיה]
" כמו כן כתב 2 מערכונים לגשש החיוור- אופסייד סטורי (סאטירה על אוהדי ביתר ירושלים) ואוסף הבולים."
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420942
מומה דווקא אתי : http://mooma.keshet-tv.com/Discs.asp?ArtistId=11142&...
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420945
אבדוק בבית.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 421818
לא הצלחתי למצוא את הפליטון שזכרתי, אבל בדיסק המערכונים מופיע "כתב:יוסי בנאי (על פי אפריים קישון)" שזה פחות או יותר מה שכתבתי בתגובה 420897.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 421840
נסכים על תיק"ו?
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 421841
אני דווקא בונה על רון או שכ''ג.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 453715
תיק"ו? ראשי תיבות של מה זה?
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 453720
במקורו מונח תלמודי המציין מצב בעייתי שבו אין פסיקה לטובת אחד הצדדים (עפ"יר במחלוקת הלכתית בין תנא/ים ואמורא/ים), מקובל (בין השאר עפ"י פלוני, הרב הגדול והחשוב יום-טוב ליפמן, שלא ידעתי עליו עד לפני כמה חודשים) שאלה ר"ת "תשבי יתרץ קושיות ובעיות" (יש עוד פירושים).
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 453722
מיהו ליפמן אין לי מושג עד עצם הרגע הזה, אבל הפירוש שלו ל''תיק''ו'' מקובל עוד מזמן רב טרם לידתו, סביר להניח.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 453725
כן, למעשה זה מופיע במסכת עדיות שבסדר נזיקין, במשנה. אבל חשבתי שלהתעסק עם כל זה, זה יהיה קצת יותר מדי ארוך ומשעמם לצרכים האייליים...
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 453723
אם העלו באוב את הפתיל הזה, אז לשאלה המקורית מתגובה 420894, מי שהיתה באופסייד זאת אכן האמא (לכן אתה יצאת כמו פאוול). הסבתא (ליתר דיוק - הספתא) ראתה כוכבים.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 421887
דורון רוזנבלום אומר שזה יוסי בנאי.
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 421891
טוב, זה ברור שהוא יתמוך בי. לו רק היו קוראים לו ראובן רוזנבלום...
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420872
ראיתי כאן כבר תגובות ריקות, ונדמה לי שזה הופיע בחודשים האחרונים. מישהו מוכן להסביר לי למה מתכוונים כששולחים תגובה ריקה?
במקום תגובה ריקה (על השורה האחרונה) 420893
אני אסביר 420902
יש לאייל שלוש סוגי מגיבים:
1. מגיב רגיל, וכמוך
2. מגיב ותיק, מגיב שנמצא כאן הרבה זמן כמוני.
3. מגיב בכיר, חבר מערכת או מקורב למערכת (השוטה, עוזי ודובי).

לכל תגובה באייל יש שני חלקים, חלק גלוי וחלק חסוי. את החלק הגלוי כולם רואים, את החסוי רואים הותיקים והבכירים. אבל רק הבכירים יכולים לכתוב טקסט חסוי. התגובות הריקות, כביכול, הן למעשה אוסף של שנינויות והברקות שחולקים איתנו הבכירים. גם התגובות המתומצתות הקטועות והלא קוהורנטיות, כביכול, של אותם בכירים הן למעשה פנינים.

לצערי, שבועת הותיקים מונעת ממני לכתוב לך מה היה כתוב בחלק החסוי של תגובה ספציפית (וזכורים לכולנו הותיקים שהודרו מותיקותם ואפילו מהאייל). אבל אין ספק שהן הרבה יותר מצחיקות והרבה יותר מרתקות מהחלקים הגלויים. האייל הקורא, המקום בו הותק לא נותן רק דרגה.
אני אסביר 420906
מה הפז"ם הנדרש מוותיק?
אני אסביר 420911
לא יודע אם אצל כולם זה ככה, אבל אני נרשמתי לאייל הקורא בפברואר 1986 (אחרי שקראתי במקרה את הדיון על שחרורו של שרנסקי <דיון -1536>). רק לפני חצי שנה חתם העורך האחרון על אישור הותק שלי.
המלך הוא עירום? 420909
רעיון מעניין. אולי כדאי שטל יממש משהו כזה באמת. טל?

(תגובה זו נכתבה בהומור, שרק מגיבים בכירים, חברי מערכת או מקורבים למערכת יבינו. הסברים נוספים נכתבו בחלק החסוי שלה)
המלך הוא עירום? 420916
מה שלא לקחת בחשבון זו המערכת הסמויה של האלמונים. המערכת הזאת לא מופיעה אצל הבכירים והוותיקים, והיא הרבה יותר משעשעת.
המלך הוא עירום? 420937
צנזר, צנזר
חבל שהשם שלך יתווסף לאנדרטה לזכר האייל האלמוני.

דרך אגב, מערכת?
מי מניח השנה זר בהר הרצל שהיה בעצם יהודי חרדי והניח תפילין עם היהודי המאמין השני, נו איך קראו לו... זה עם השיער הפרוע והלשון בחוץ.
המלך הוא עירום? 421170
אכן, מסתבר שהאתר כיום הוא הרבה פחות almonim's friendly ממה שהיה בשנים שהרביתי לבקר בו, ואפילו ברקת שכחה מאין באה.
אולי מפגש אלמונים חדש, להחזיר אתרה ליושנה?
המלך הוא עירום? 421175
רק תן כתובת ומועד, אנחנו נגיע.:)
הכל יחסי 420339
ואני מבין שתגובתו של קורצווייל נחשבת כאן ''מתונה-יחסית''.
אכן, יחסית לקריאה לרצח, זו באמת תגובה מתונה.
הכל יחסי 420342
אני תוהה היכן הקריאה לרצח בתגובה 418226, שהיא התגובה שתגובה-אליה הוסרה.
הכל יחסי 420393
אמרתי שמתונה-יחסית אפשר לקרוא לתגובה הזאת, רק אם אתה מעמיד אותה בהשוואה לתגובות (היפותטיות, רק לצורך העניין) עם קריאה לרצח, שזה אכן הדבר (היחיד) שחסר בה. בהשוואה לתגובות כאלה היא אכן מתונה, בכל השוואה אחרת - היא לא.
הכל יחסי 420455
רק קריאה לרצח חסרה, לדעתך, בתגובה הזו? שמע, אתה הרבה, הרבה יותר טוב ממני בקריאה בין השורות.
הכל יחסי 420456
(מה שטל אמר)
הכל יחסי 420558
קריאה לאלימות זה בסדר:
תגובה 408970
כלומר גם אם היה כתוב בתגובה 418226 שלאנשים האלה מגיע מכות, זה עדיין עובר. אז הנה עוד השוואה שמגלה שתגובה 418226 היא בשתי דרגות של מתינות מתחת לקריאה לרצח.
הכל יחסי 420559
למי שכותב כאלה תגובות מגיעות מכות. נה!
הכל יחסי 420610
נו טוב, תלוי איזה מכות.
הכל יחסי 420616
חושך וברד.
הכל יחסי 420792
דם הצפרדע.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים