התנ''ך והנאציזם 4266
נדהמתי לראות כאן כמה תגובות, של אנשים אשר הזדעזעו מההשוואה הדמגוגית לדבריהם, בין התנ"ך והנאציזם.
כמה איזכורים: גם הגישה התנכ"ית וגם הגישה הנאצית או הפאשיסטית בכלל, תומכות בשילטון אבסולוטי, שאין עוררין עליו. החיים והמוות הם ביד השולט, והם גם למענו. כפירה באורתודוקסיה הינה בגידה באומה - בגרמניה הייתה זו נעיצת סכין ובתנ"ך ממית הדבר אסון. לכן בשני המקרים יש להפטר מבוגדים וכופרים - אם על ידי סקילה ואם ע"י מחנות ריכוז.
עם ישראל הגיע לארץ כאשר הוא מחוסר מולדת. היא הובטחה לו מתוקף היותו "עם נבחר", ותוך כדי שהוא מובל ע"י מי שסמן אותו כעם עליון הוא רצח וטבח בעמי הארץ - נשים וגברים, זקנים וטף, והשתלט על אדמתם ורכושם. פרט לכך, סימן לעצמו עם ישראל את העמלק כעם שיש למוחקו מעל פני האדמה, והוא זכר זאת תקופה ארוכה ביותר (אם אני זוכר נכון, שאול הצטווה לחסל את העמלק) וכל זאת בגלל חטא קדמון של העם. הנאצים? הנאצים טענו שגם הם זכאים להשתלט על אי אילו מדינות מתוקף היותם "עם עליון" וגם הם הובלו ע"י מנהיג שטפח בהם שגעון גדלות, וכך טבחו וחמסו באוכלוסיות פולין וברה"מ. גם הם סימנו עם כאויב ניצחי, היהודים. הכנסיה, אגב, שנאה את היהודים בגלל חטא קדמון גם כן.
לנאציזם גישה ברורה מאד לגבי טוהר הגזע. אין להתערבב עם עמים אחרים, ויש להשמיד בעלי מום שונים היושבים בתוך החברה. והיהדות? אסור להתחתן עם עמי הארץ, ואסור לבעלי מום, פסחים, עיוורים וכו' לגשת ולהקריב פולחן בבית המדרש כדי לא לחלל את כבודו של ה'. נכון, אין פה השמדה, אבל בשני המקרים אפשר למצוא ניסיון מובהק לשמר טוהר גזע. כמו כן, הנאציזם מהרו להפטר מגורמים שהפריעו להם - הומוסקסואלים (הפריעו לתדמית), דתיים (הנאציזם היא הדת היחידה) ומשכילים שערערו את שליטתם. היהודים רדפו את הנוצרים ורצחו נביאי בעל ושאר אנשים אשר הסיתו את העם (אנחנו הדת היחידה), ורדפו הומוסקסואלים (לא נהיה כשאר העמים). ובכלל, כולם מזועזעים איך הנאציזם יכלו לרצוח ילדים. מה עם דין בן סורר ומורה אצלנו?
ולסיום, התפיסה ה"נפלאה" של האישה. הנאציזם טענו שהאישה טובה לכנסייה, למטבח ולילודה. אני חושב שאנחנו אפילו הורדנו את הקטע של הכנסייה, ויש איסור על נשים ללמוד תורה, להעיד, לקבל ירושה וכו'.
אז נכון, התנ"ך עדיין לא הגיע למידת הזועוות של הנאצים, והוא חסר את הרעיון של הבסיסי של הנאציזם - שחלוף כל מה שפגום, מוטעה, מכוער או רע ברעיונות ובדת הגרמנים. אבל עדיין - קשה להתעלם מהדמיון הרבה שקיים בינינו.
התנ''ך והנאציזם 4273
הבדל קריטי אחד הוא בתקופה. האכזריות העברית של תקופת התנ''ך הייתה מקובלת וסטנדרטית בימים ההם. האכזריות הנאצית הייתה מנוגדת לכל הערכים הדמוקרטיים ששררו ועודם שוררים באזור.
התנ''ך והנאציזם 4285
אני עומד נדהם - כזו שפלות של דברי הבל מעולם לא נכתבה באייל.
ראשית, כפי שציין דובי, אין מה להשוות תופעות הסטוריות. מספר הפרמטרים הוא אינסופי וכל השוואה שכזו היא דמגוגית ושרלטנית.
ולעיקרו של עניין. כנראה שאינך מכיר דבר וחצי דבר לא מן התנ"ך ולא מן האידיאולוגיה הנאצית.
נצא מנקודת הנחה שאף אם מאורעות התנ"ך לא היו , הרי הם משקפים את שאיפות העם ותשתיתו. אני מביא רק עובדות. את דעותי עליך ועל שכמותך אשתדל להצניע.
הבה נסתור את שקריך המתועבים אחד לאחד:
א. שלטון אבסולוטי. יש בתנ"ך כל-כך הרבה חשש מפני שליט יחיד. יש חוק מלך, המלך חייב למלוך לפי החוק בצדק וביושר. אם לא הוא מוקע ע"י הנביאים הנביאים חשים חופשיים לבקר את המלך בחריפות על שרירות ליבו. יש לכך אינספור דוגמאות . פרט לכך, במשך רוב התקופה המתוארת לעם ישראל אין כלל מלך וזה לא ממש מפריע לו. בהמשך נעשתה גלוריפיקציה של המלוכה אך היא מעוגנת תמיד בחוקים (כגון "הלכות מלכים" של הרמב"ם). בתורות טוטליטריות המלך, השליט האבסולוטי הוא החוק. החוק לא כתוב אלא נקבע לפי שרירות ליבו של השליט. אפילו אלוהים, לפי היהדות כתב את חוקיו ומסרם לעמו למען ידעו את החוקים .
ב. "החיים והמוות הם למען השולט" לא הבנתי את כוונתך.
ג. הכפירה היא בגידה באומה? המונח אומה לא קיים כלל בטרמינולוגיה של התנ"ך. ומימלא אין מונח "בגידה באומה"
ד. השתלטות על הארץ. יש ספר אחד. לא מי-יודע מה סימפטי בתנ"ך וספר יהושוע שמו. הוא מתאר תיאור של כיבוש והתנחלות. ישנם גם מיתוסים מקבילים. בכל מקרה, תמיד יש לקרוא לשלום לפני המלחמה, לפי מצוות הדת. לגבי עמלק - עמלק היה עם שזינב בחלשים, בכושלים, בחולים. אנשי העמלק לא נלחמו אלא תקפו את שולי השיירה. לכן יצא כנגדם קצף, בגלל התנהגות לא מוסרית ולא אנושית, אפילו בקנה מידה של אז.
ה. בבית המדרש לא מקריבים קורבנות. קורבנות היו מקריבים בבית המקדש. בית המדרש הוא מקום של לימוד.
ו. החלשים (יתום, אלמנה, גר וכמובן בעלי מום) זוכים ליחס מיוחד של כבוד והערכה לפי המצוות. האל עצמו רב את ריבם. נכון שלא היה מקובל בעולם העתיק שבעל מום יקריב קורבן אבל גם מי שפשע פשע מוסרי כגון אונס או רצח לא הורשה לגשת אל בית המקדש. המזבח בנוי אבנים לא מסותתות שלא עלתה עליהן חרב - עד כדי כך מודגשת ההתרחקות ממלחמה ואלימות כדבר הרחוק מקדושה.
ז. הומוסקסואלים. היתה סברה שמשכב זכר היא סטיה. מעולם, עם זאת, לא נרדפו הומוסקסואלים בשל נטיתם על-ידי יהודים. השילוש הלא-קדוש של המאה התשע-עשרה היה יהודי-הומסקסואל-קומוניסט.
ח. היהודים רדפו את הנוצרים? הם הטיפו כנגדם אבל נלחמו יותר זה בזה מאשר נגד הנוצרים.
ט. דין סורר ומורה הוא דוגמה מצויינת. כבר חכמי התלמוד הביעו אי-נוחות מדין זה ואמרו ש"בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות".
י. אין איסור ללימוד תורה לאישה, גם לא אצל האורתודוכסים. אין איסור ירושה לאישה אלא להיפך (ר' מקרה בנות צלפחד).

אם תשים לב לא אמרתי דבר בקשר לאידיאולוגיה הנאצית עד כאן.
בבסיס האידיאולוגיה היהודית עומד המוסר. אותו מוסר נגדו מתקומם אותו כתבן טיפש שכתב את הספר בעטיו אני נאלץ להשיב לאיש נתעב כמוך.
בבסיס האידיאולוגיה הנאצית ניצב הפיהרר והרייך של אלף השנים. אין מוסר - יש רצח. אין חוק - יש פיהרר. אין חמלה - יש רצח. אין נביא, כוהן, שופט - יש פיהרר.
העמים מחולקים להיררכיה גזענית "מדעית" לכל דבר יש צידוק "מדעי".
אין צניעות - יש מגלומניה. אין שלום - יש מלחמה (כתפיסת עולם!) .

אני מקווה שאתה פשוט בור. אדם שלא למד דבר. אני מקווה שעכשיו אתה לפחות תופש את תהומות ההבדל. בין ספר (וספרות) מגוונים, מרובי דעות וקולות. ספרים המכילים יופי, מצוות שבין אדם לחברו, מוסר נביאים שהשפיע על העולם כולו. ספרות פילוסופית כספר קוהלת ואיוב ושירה נפלאה כשיר השירים.
לבין - אידיאולוגיה שמציגה אסתטיקה מגלומנית, מגושמת נטולת מוסר, רצחנית, ומושתתת על כפיה ללא גבול.
התנ''ך והנאציזם 4339
א) לא דברתי על המלכים כשדברתי על שלטון אבסולוטי. ניסיון להראות כי המלך הוא השולט הוא מגוחך, כיוון שהמלך, כמו גם הנביאים, נבחרים ע"י אלוהים, שגם כותב את החוקה. תקן אותי אם אני טועה, אבל כאשר הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת היא אותה רשות, ובעיקר כאשר היא מרוכזת בידי ישות אחת, זהו משטר אבסולוטי. החיים והמוות? למען אלוהים, לא למען המלך, כיוון שלמלך אין חשיבות. ברגע שהוא מבצע משהו שאינו נכון מבחינת אלוהים, הוא יקבל את הדין. ובגידה באומה, היא טענה של החרדים - אתם הכופרים מזרזים את הקץ עלינו.
ב) צר לי שכתבתי מדרש במקום מקדש. קבל את התיקון. עכשיו יותר טוב?
ג) אין לי מושג אם הומוסקסואלים אכן נרדפו, ואם דין בן סורר ומורה היה צריך להתקיים, וזה גם לא רלוונטי. ראה את תחילת דברי - התנ"ך והנאציזם, ולא עם ישראל והנאציזם. רדיפות הנוצרים, גם אם התרחשו בהקף קטן יחסית, הן דוגמא מצויינת לביטוי הלך הרוח התנכ"י, שקורא להשמדת הכופרים.
ד)עד כמה שידוע לי, והדבר אושר ע"י חכמים ממני שבקיאים בתנ"ך, עפ"י ההלכה האישה אינה רשאית לקבל ירושה וללמוד תורה, אבל כמו שציינתי - זה רק הלך הרוח. המשפט "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך" נמצא בתנ"ך, והוא זה שמכתיב את מעמד האישה.
ה) ברור שיש עזרה לחלשים. אף אחד לא אמר שהתנ"ך הוא הנאציזם. התנ"ך הוא הגירסה האנושית של הנאציזם, אבל עדיין מכיל רעינות שקיימים גם בו.
ו) בעיני היטלר, היהודי פגע בעם הגרמני, עשק אותו, רצה לחסלו, להשתלט על העולם, המציא את הקומוניזם הנבזי בעיניו, ורצה להרוס את עמי העולם. למה מעשי העמלק בעיני התנ"ך מספיק חמורים כדי לרצוח אותו, ומעשי היהודים בעיני היטלר לא מצדיקים רצח?
ז) ברור שכל הדברים הכתובים בתנ"ך נכתבו בתקופה אחרת, שבאותה התקופה לא רק שלא היה הדבר ברברי, אלא אף מוסרי. אבל היום להאמין בספר שמטיף לרצח ולרדיפות ,לא שונה מלהאמין במאיין קאמפ.

בקשר לנאציזם - היה שופט, והיו אמורים להיות נביאי הרייך או נביאי הפיהרר, לא זוכר את שמם, לאחר שיוקם מקדש, והם שלטו בהתאם לחוקי התקופה. והיה ותטען: אבל הם היו כפופים לפיהרר, האם לא היו כפופים השופטים והכהנים לאלוהים?
בקשר למוסר - זה היה המוסר של הנאצים. מוסר פגום ולא אנושי, בדיוק כמו רדיפות כופרים, הריגת נביא מסית, נביא שקר, הומוסקסואל, בן סורר ומורה ובראש ובראשונה - עמלק.
צידוק מדעי? לנו היה צידוק דתי לשלמות שלנו, לעליונות שלנו, שבשמה באנו וחסלנו את עמי הארץ. אומנם יש קריאה לשלום בתנ"ך, אבל אני מניח שלשבעת עמי הארץ ולעמלק זה לא כ"כ עזר.
לדבריך הנאצזים מציג גישה כפיית, רצחנית, המחייבת לרצוח את כל העומד בדרכה. העין התנ"ך משעבד את עם ישארל לאמונה באלוהים? "לא יהיה לך כל אלוהים אחרים על פני"? האם אין השמדה של כל גורם המערער את שלטונו האבסולוטי של אלוהים, כפייה לדרך מחשבה מסויימת ולעבודת אלוהים?
ורק משפט אחד לסיום - הבט איך לא השתמשתי בשום מילות גנאי כגון "נתעב" ו"בור". אני חושב שהיה לי נעים יותר לקרוא את תגובתך אם היית שממיט את אותן הערות מיותרות, שרק יוצרות רושם של חיבור מתנשא המתנגד לכל דעה שנוגדת את דעת כותבו. אירוני, אבל הוכחת בדיוק מה שטענתי על המאמינים בתנ"ך - הם חייבים לצאת נגד דעות אחרות ולרמוס אותן עד עפר.
התנ''ך והנאציזם 4350
ראשית הבהרה. אינני אדם דתי. העובדה שיש אנשים בישראל רק חמישים שנה אחרי שמסוגלים להשוות את הנטבחים עם רוצחיהם מקוממת אותי לחלוטין ואני חושב שמי שמסוגל לעוות את ההיסטוריה והאידיאולוגיה באופן כה נבזי הוא נתעב. נראה היה גם שדבריך נובעים מבורות פשוטה. כנראה שאין זה כך וזה אפילו חמור יותר בעיני. כנראה שאתה באמת מאמין במה שכתבת.
ואבהיר, למרות שכתבתי זאת בתגובה למר גורביץ'.
התנ"ך ודאי איננו נקי וזך. אבל הוא מכיל כך-כך כל-כך הרבה יותר מהנקודות אליהן אתה נטפל ומתעלם לחלוטין מהתקופה בה נכתבו הדברים.
באותה שיטה שלך אטען ש"עליזה בארץ הפלאות" היא טקסט פשיסטי. ולראיה: המלכה מוצגת כדמות בוגרת ומחנכת מול הנערה הצעירה ומטיפה לערוף את ראשי נתיניה הבלתי נאמנים. המלכה אף שורדת את המשפט בסוף הספר ואינה נענשת על מעשיה.

הרי היטלר בעצמו "האשים" את היהודים במוסר אז אתה בא וטוען שהיהודים חפים מהאשמה זו כיוון שהם לא מוסריים. טענה מרתקת - תשלח אותה לאירווינג.
אדם רשאי להאמין או לא להאמין. אם הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מרצונו, הוא מקיים מצוות. אחת הבעיות הקשות של מאמינים היא דווקא חוסר ה"עונש" על אלו שאינם מאמינים. אם אתה רוצה לומר שדת (כל דת) היא מעין דיקטטורה - אתה כמובן רשאי לעשות זאת אבל זה יהיה שטחי וריק מתוכן, דמגוגי ומיותר בגלל שפע ההבדלים בין מדינת לאום לדת.
אני הראשון שטוען שאל לנו לקבל את כללי ההלכה המאובנים אלא לחדש ולהתקדם עם הזמן אבל ברור לי לחלוטין שהאורתודוכסים אינם פשיסטים , או גזענים בשל היותם אורתודוכסים.
אני מפנה אותך למאמרו של פרופ' צוקרמן בקשר לתופעות נצואידיות בתנועת כך. רוב התופעות קשורות יותר לתנועות לאום מודרניות מאשר ליהדות.
התנ''ך והנאציזם 4402
קודם כל, מעולם לא טענתי שהתנ''ך פאשיסטי, ואחזור ואומר שלפי דעתי יש נקודות דימיון בינו לבין הנאציזם, ואין זה מחייב שהוא יהיה זהה לנאציזם. בנוסף לזה, אני לא מבין מה יש להאשים במוסר, כך שהטענה לא רלוונטית.
לא דברתי על היהודים, כי אם על התנ''ך. יש זרמים שונים ביהדות, את חלקם אני מוקיר יותר ואת חלקם פחות. אני דברתי על התנ''ך, לא על הפרשנויות שנתנו לו ולא על היישומים.
ההבדל בין עליזה בארץ הפלאות לבין התנ''ך, הוא שעליזה בארץ הפלאות אינו ספר דתי. אני יכול להגיד שיש בו סממנים פאשיסטים במידה וזה נכון, אבל אין בו ציווי על דעה, על דרך חיים.
עם ישראל קבל עונשים בתנ''ך, לפעמים גם סתם כדי לבדוק את נאמנותו. תשובת אלוהים לאיוב, היא שהוא לא מבין את התוכנית האלוהית. הוא רק בורג קטן במערכת. בעיני, יש פה רודנות - אם לא תצייתו (ולפעמים גם אם כן) תקבלו עונשים.
התנ''ך מכיל דברים יפים ונפלאים לאינספור - עזרה לחלש, למשל. אני לא חושב שכתבתי במקום כלשהו שהוא הספר הנורא ביותר עלי אדמות. אבל חלק נכבד מהחוקים, הם חוקים שבעיני, ובעיני עוד כמה, נתפסים כחוקים שמתאימים לתקופה הנאצית.
באשר לתנועת לאום - אני מודע עובדה שדברי מתייחסים יותר לתנועות פאנדומנטאליסטיות. אבל שוב, לא טענתי שהמאמינים הם נאצים, אלא שיש נקודות דמיון בין השקפת העולם של אלו ושל אלו.
התנ''ך והנאציזם 4395
מר אמיר הנכבד,

דומני כי אין זו הפעם הראשונה בה מתמודד אנוכי עם שלל טענותיך האונטולוגיות, בהן הינך עורך השוואות מסויימות לצרכים טלאולוגיים שונים אשר מניעיהן אינו נהיר לי די צורכו.

קוראי האייל הנכבדים מוזמנים בזאת לעלעל בוויכוח אשר התנהל בין כותב שורות אלו לבין מר אמיר בסוגיית יחודיותה ובלבדיותה של
שואת היהודים - וויכוח בו נוכח מחבר תגובה זו פעם נוספת עד כמה בעייתי הינו נסיונם של אלה המנסים להכחיש את יחודיות ובלבדיות שואת יהודי אירופה.
מר אמיר שייך בהחלט לפי עדותו הוא לקבוצת מכחישי יחודיות זו - קבוצה אשר לעניות דעתי אינה פחות טוקסיקולוגית מקבוצות מכחישי השואה השונות למיניהם.

באשר לתגובתך הנוכחית לא נותר לי אלא להצמד להערות מסויימות בתגובתך ולקבוע על סמך העובדות המוכרות לי כי לצערי הינך בודה מליבך;
מעולם לא היו לנאצים 'שופטים' מיוחדים, 'נביאי רייך' כלשהם ומעולם לא דובר על 'מיקדש', מעבר לתיכנוניו המגאלומניים של א. שפאר.

אשמח לקבל מכבודו הערות ומראה מקומות אחרים בשפת המקור אשר יוכיחוני כי טועה אנוכי.

בידידות

א. מאן
התנ''ך והנאציזם 4403
לא היו שופטים מיוחדים, היו שופטים רגילים. היטלר אף תכנן לצמצם את מעמדם בעזרת חוק ''זרים לקהיליה''.
המקדש היה תכנון שהיה אמור לצאת לפועל כישתאפשר, כמו דברים רבים אחרים.
אני לא רואה עצמי מכחיש שואה. אני מודע לעובדה שהתקיימה שואה, אני רואה בה את אחד הדברים הנוראים שעשתה האנושות, ואני מודע לעובדה שעניין היהודים היה דחוף בעיני הצמרת הנאצית. אבל אין זה אומר שסלאבים, צוענים, או כל קבותה אתנית אחרת שנטבחה היו מאושרים יותר, או שמותם היה פחות טראגי. ובטח שאין זה אומר, שהתנ''ך הוא ספר אנושי והומאני.
להציג אותי כדייויד אירווינג מסויים, זו דרך מאד מעניינת כדי לענות לי על העובדה שגם התנ''ך מכיל אי אילו רעינות נאצים.
התנ''ך והנאציזם 4432
הבלים.

בפיסקה הקודמת לתגובתי נטען על ידך כי היו אמורים להיות 'נביאי רייך', ואף תוכניות למעין הקמת מיקדש גרמני וכ'.

בבקשה להוכיח באופן המקובל בעולם האקדמיה, ורצוי בשפת
המקור - גרמנית.

בברכה

א. מאן
התנ''ך והנאציזם 4459
אין בידי את העותק בגרמנית. אם אתה מתעקש, אתה מוזמן לקרוא את הספר ''אילו נצח היטלר במלחמה'' של ראלף ג'ורדנו, שם מצויינים המקורות.
התנ''ך והנאציזם 4503
הספר מצוי בידי בשפת המקור.

אין כל איזכור מדעי רציני מעבר לרמזים כלליים המועלים ומובאים על ידי סופר בלטריסטי די בינוני - אותו מכיר אנוכי אותו באופן אישי, ולו מפאת היותו תושב העיר בה אנוכי גר.

בברכה

א. מאן
התנ''ך והנאציזם 695031
גם אני בור, דהיינו אדם חילוני שלא למד יהדות אבל מה שאני שומע מלומדי תורה הוא שאנו עם סגולה,עם נבחר שאסור לו להתחתן ואסור לו להטמע בעמים אחרים והדבר הולך עמנו מדור לדור החל ממעמד הר סיני.
אם זו לא תורת גזע אז גם הנאציזם אינו תורת גזע. התבדלות על רקע עליונות גזעית ואיסור להתחתן עם אנשים אחרים "שלא זכו"לקבל תורה במעמד הר סיני זו האימא של תורת הגזע וכול "הדברים היפים האחרים"
שקימים בתורה לא יכולים לכפר עליה. צחוק הגורל הוא שהעם הראשון שהעלה את תורת הגזע על כתב (כן זו התורה) הוא זה שסבל ממנה יותר מכול עם אחר. הנאציזם חי נושם ובועט ושורשיו תנכיים!
התנ''ך והנאציזם 696652
איפה כתוב "שאסור לו להתחתן ואסור לו להטמע בעמים אחרים"?
אני מניח שכמעט כל הדתיים יסכימו שהגוי\ה צריכים להתגייר לפני הנישואים ליהודי, אבל זה לא ממש גזענות. הלא כן?
הזכרת לי פרשה מאד משעשעת (לפחות בעיניי) של רב ראש אחת הקהילות הקיצוניות ביותר ביהדות שנישא לגיורת רות בלוי [ויקיפדיה]. נדמה לי שהביקורת על הרב בלוי התיחסה יותר להפרש הגילאים (70,40) מאשר לעצם הכלה הגיורת.
מה שטוב לבועז טוב גם לרב בלוי 696677
התנ''ך והנאציזם 696890
לגזענות שביהדות יש הרבה ביטויים הן בהלכה (אצל הרמב"ם) והן בחיים היום יומיים. הגזענות איננה רק ביחס לגויים, אלא אף ביחס ליהודים מעדות אחרות ולגרים. נכון שלפעמים קשה להבחין בין הסיבות הדתיות לסיבות הגזעניות. הדברים מאד מושרשים. עכשיו מאוחר ולא אפרט. אתן רק דוגמא: בקיבוץ בו גרתי פעם היה הדור המייסד יוצאי פולין (חומה ומגדל). מישהו מהבנים התחתן עם שוויצרית והיא התגיירה. הוותיקות הפולניות (חילוניות לחלוטין)לא הפסיקו לקרוא לה שיקסה. זו לא הדוגמא היחידה של התייחסות כזאת. היות שהיו חילוניות לחלוטין, זה היה משהו שהן ינקו עם חלב אימותיהן.
התנ''ך והנאציזם 4331
ומה תאמר על האנשים שמקבלים את התנ"ך כמדריך לחיים, כספר האלוהי, גם אחרי הנאציזם?

רבותי, התנ"ך מטיף לרצח עם. הוא מטיף להשמדת העמלק ולהשמדת שבעת עמי כנען. נכון, הדברים האלה לא קרו, ואין להם שריד אלא בדמיונם הקודח של הוזי התנ"ך; אבל מה הם אומרים על העם שמשמר אותם כיצירת המופת שלו?
התנ''ך והנאציזם 4349
אף אחד לא מקבל את התנ"ך כפשוטו כמדריך לחיים.
פרט לקראים, שהיו מאד מוסריים וענווים ולא רצחו אף עם.
היהודים קבלים את ההלכה כמורה דרך. התלמוד הרבה יותר מרוכך בעניין דיני נפשות מהתנ"ך.
התנ"ך מטיף לייחוד האל. ישנן תרי"ג מצוות. כחצי מהן מצוות שבין אדם לחברו (אותו מוסר מושמץ הכולל שטויות כמו לא תרצח). עוד כרבע הן מצוות פולחניות הקשורות בבית המקדש ובקורבנות. מצוות העוסקות בהשמדת עם יש אולי שתיים וגם איתם לא היה נוח לרוב המפרשים.
זו אינה הטפה ומעולם לא היה לא נסיון ולא כוונה לממש רצח עם.
לעומת זאת באידיאולוגיה הנאצית יש אך-ורק רצח! יש רק השמדת עם! והיה אף היה נסיון של ממש לבצע רצח עם.

ובקשר ליצירות מופת. כל יצירת מופת עתיקה שותתת דם. הסאגות האיסלנדיות מכילות רצח, גילוי עריות ושקרים כנורמה. האיסלנדים והסקנדינבים שהיו בעצמם רוצחים צמאי-דם הם היום עם נחמד וסימפטי שאפילו יוסי ג. מסמפט.
האיליאדה והאודיסיאה מכילים רצח ושנאת זרים. בכל זאת הן יצירות מופת מפוארות.
התנ''ך והנאציזם 526038
השמדת עמלק היא כעונש על מעשיהם.
כשיצאו בני ישראל ממצרים, עבדים ללא ידע מלחמתי, בא עמלק ותקף אותם - ודווקא את החלשים שהלכו בסוף המחנה.

ברר דברים לפני שאתה קובע עובדות.
התנ''ך והנאציזם 526043
אבל בשביל זה אסור להשאיר מהם שריד? כולל נשיהם? ילדיהם? בהמותיהם?
התנ''ך והנאציזם 4290
לא שאני סבור שהיהדות נקיה מכל רבב, אבל שים לב מה אתה עצמך אומר:
"נכון, אין פה השמדה, אבל..."
אבל?
אבל?!?!
זה לא הבדל מספיק כדי שתשכנע?
התנ''ך והנאציזם 4340
לא טענתי לרגע שהתנ''ך הוא כמו הנאציזם, וגם לא התכוונתי להראות זאת. כל מה דטענתי הוא, שהתנ''ך מייצג רעיונות רבים שהנאציזם חולק. וזה שלא רצחנו נכים, דבר שהנאצים עשו, לא צריך לגרום לי להשתכנע שהתנ''ך הוא התגלמות המוסר.
עוד משהו 4297
ההומוסקסואלים לא "הפריעו לתדמית" של הגרמנים. זאת לא חברת אופנה! השמדתם היתה חלק מאידיאולוגיה של השמדת החריג והסוטה (לשיטתם).
עוד משהו 4342
החריג (בעלי מום) והסוטה (צוענים, על פי תפיסת הנאצים, חיו אורך חיים לא רצוי) הושמדו בגזים - בעלי המום עוד לפני פרוץ המלחמה, והצוענים בתקופתה. הומוסקסואלים מעולם לא נרצחו בגז. יותר מזה - רק להימלר הייתה בעיה אמיתית עם הומוסקסואלים. היטרל אפשר לארנסט ראהם, הומוסקסואל ידוע, וכן לקצינים הומוסקסואלים רבים, לשרת בראש האס.אה. הם נרצחו רק לאחר שהתגלו כחצי קומוניסטים. בהתחשב בעובדה שחיילים שנפצעו בחזית הושמדו כי הפכו לבעלי מום, אני חושב שכהונתו של ראהם מצביעה על כך שלהיטלר לא היה כ''כ אכפת מהומוסקסואליות כמו משאר הגורמים שהפריעו לו. הוא עדיין רדף הומוסקסואלים, אבל זה היה בגלל ההומופוביה של הימלר שהיה בראש יחידות ציידי האדם, ולא מתוך אידיאולוגיה נאצית.
נ.ב 4344
הנאצים הכניסו את סעיף 175 האוסר על משכב זכר ומשכב בהמה, כי הוא היה קיים בתקופת ביסמארק, וכאנשים שהעריצו את הרייכים הקומדים, הם לא התנגדו להחזרת החוקים מימי הרייך השני. עונש המוות על משכב זכר, שהימלר כ"כ השתוקק לו, חל בתחילה רק על חברי האס.אס, ולא עם העם הגרמני כולו. אני חושב שזה מצביע על כך שלא היה אכפת להם מה קורה בעם, כל עוד האס.אס "נקיים". וחוץ מזה, אם זה היה חלק מהאידיאולוגיה, איך יכול להיות שללסביות לא נעשה כלום?
אגב, אני לא מתכוון לגמד מאסונם של הנרצחים ההומוסקסואלים, אלא רק לענות על שאלה.
התנ''ך והנאציזם 4304
בדיחה פופולרית בעולם הישיבות מספרת על בחורים שמכירים את התנ''ך רק מבין פסוקי הגמרא.

כותב תגובה זו מכיר כנראה את התנ''ך רק מפי השמועה ומוכיח חוסר עיקביות מדהים.

הוא מדבר על מעמד האישה על פי התנ''ך ומתייחס לדברים שלא נכתבו בתנ''ך ככאלו. וזאת לפני שאחלוק על פרשנותו לגמראות הללו ואכנס לדיון המחשבתי שבעניין. מאידך הוא מתעלם מפרשנות הגמרא בנושא עמלק וזאת כשבעניין האישה הוא מתייחס לגמרא כפרשן הבלעדי.

גם בלי לסתור את טענותיו אני מרשה לעצמי להתעלם מהן
התנ''ך והנאציזם 4345
אני מודע לעובדה שהדברים כתובים בהלכה. הרשה לי לתקן את עצמי: בתנ"ך נאמר "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך". לאלו הרואים בתנ"ך ספר שיש בו מטאפורות ותו לא, ושאמורים לקחת אותו בפרספקטיבה בהתאם לתקופה, הבאתי כמה חוקים מההלכה, על מנת להראות שהעם לא יודע לעשות הפרדה בין סתם סיפור לבין חוק. אם זה הדבר שמונע ממך להתייחס לתגובה, אני חוזר בי מהנאמר על האישה בהלכה ומציין רק את הפסוק התנכ"י, למרות שנראה לי שפשוט חפשת נקודת תורפה בתגובתי, ולא טעות אמיתית.
הבל הבלים 4370
מצטער שאני נאלץ לצטט מולך פסוקים של ''הספר הנאצי הזה'' אבל זו דרך החשיבה שלי.

לא ,לא חיפשתי נקודות תורפה. הדגמתי בפשטות את חוסר יכולתך לסגל נקודת מבט אובייקטיבית כלפי התנ''ך.

באם רצונך להתבונן בתנ''ך על פי הפרשנות המקובלת,האורתודוכסית, עשה זאת ותגלה תנ''ך שמעמדו ביחס למוסר המקובל כיום הינו אמביוולנטי. במקרה כזה עליך להתבונן גם במדרשים ולנתחם וגם לקבל אתפרושי הגמרא .

באם רצונ להתבונן בתנ''ך מנקודת מבט עצמאית עשה זאת לכל אורך ההבנה ותגלה תנ''ך שהוא אמבוולנטי כלפי המוסר המודרני.

אבל אתה מתבונן בתנ''ך תמיד מהצד שנראה בלתי מוסרי.אם הפשט בתנ''ך נראה מוסרי מדי אתה הופך פניך אל הפרשנות וכן כאשר הפרשנות ''מרככת '' את התנ''ך.

היה כנה עם עצמך ותיווכח בצידקתי.
הבל הבלים 4404
מוזר, אבל אני לא מבין למה אני צריך לחזור בכל פעם מחדש על העובדה שאני לא חושב שהתנ''ך הוא הספר הנורא ביותר עלי אדמות. אני תוהה אם אלו שמגיבים על תגובותי קוראים לפחות מה עניתי לאחרים, כי אני סתם חוזר על עצמי.
התנ''ך הוא ספר דתי. אתה צריך לקבל הכל - החלקים הטובים והרעים. אני מודע לעובדה שיש בו חלקים טובים, אבל הם לא מכפרים על החלקים המכוערים שבו.
אם אסתכל על התנ''ך, אסתכל עליו כעל יצירה ספרותית, והריי שאז אין לי מה לשפוט את תוכנו, ולכן זה לא רלוונטי.
הבל הבלים 4434
רק להזכיר כי גם אם התנ"ך הוא לא הספר הנורא ביותר הרי שהוא אחד הספרים שמקבלים את זה שהשמדת עם היא דבר שיתכן ומקובל על הדעת.

(כלל לא משנה לי כרגע אם ה' מעורב או לא)
והערה קטנה ראיתי שנרשם שם למעלה למה זה בסדר להרוג את עמלק אם אני לא טועה זה בגלל שהם זינבו בעם ישראל.

האם זה נותן לך איזו שהי סיבה להרוג תינוקות נשים וזקנים?

כמובן שתמיד יש אפשרות שילד בן שנתיים יזנב בעם ישראל במדבר.

אגב מה שלי אמרו רבנים זה שבני ישראל כמעט ולא זזו בזמן שהיו במדבר.

כך שהם יכלו להגן על עצמם בדרך כל שהיא ואם הם לא אז אולי זה שיש לו כוחות אדירים היה יכול להגן עליהם.

אם זה נאצי או לא זה בכלל לא משנה.

רועי
הבל הבלים 4473
ראשית , אני אכן קראתי את פולמוסיך עם אחרים.
שנית, אני חוזר על דברי כאלו התבננותך על התנ''ך היא בלתי עיקבית, מגמתית ונכנסת לקטגוריה של שת חומרות הסותרות זו את זו ואין צורך לאזכר אדברי הגמרא על מי שנוהגבשתי חומרות סותרות
התנ''ך והנאציזם 589493
לאדם שמשווה בין תורת משה וישראל לבין הנאצים, קיימת בעייה של חוסר השכלה בורות ונבערות.
כדאי לך לקרוא את הספר של ההסטורין הבריטי שתורגם לעברי ושמו ''מתת היהודים''

אילו היית אדם משכיל, היית מבין את היעוד של תורת משה וישראל, כי אלולא היא כולם היו פראי אדם עלי אדמות.
כפי שהיו לפני תקומת עם ישראל.

מרבית חוקי מדינות העולם מושתתים על תורת משה וישראל.

בושה וחרפה לשמוע אדם המכנה עצמו יהודי המבזה את תוכן המקרא.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים