עצירים בישראל 434708
התגובה הראשונית שלי היתה 'איזו קטנוניות!'.
הם ברחו מרצח עם, בארצם ניסו לחסל אותם, וייתכן שגם כמה משכניהם היו רוצחים אותם אם היו תופסים אותם. מדינת ישראל לא זרקה אותם חזרה לסיני (כי אסור, לפי אמנת הפליטים), במקום הכניסו אותם למעצר, שם נתנו להם אוכל ושתיה (לא כתוב, אבל סביר שכן) ובעיקר - ביטחון, לפחות מפני רצח.
אחרי שעברו מה שעברו נראה קטנוני לתבוע על זה שהחזיקו אותם באזיקים.

כנראה שבשנה וחצי שהם כלואים בישראל הספיקו לבקר אותם עורכי דין שוחרי-טוב שחיפשו דרך להעשיר את המסכנים, להעניש את מדינת ישראל, ולפרסם את טוב ליבם.

מצד שני, הם כנראה צודקים. היו כבר כתבות רבות על עצירים המוחזקים בצפיפות, בתנאים מגעילים, לפעמים עם פושעים מסוכנים, וממתינים עד המשפט, שלא פעם מתעכב. חבל שדוקא פליטים מעזים לתבוע את מדינת ישראל, ועצירים רגילים לכל היותר פונים למח"ש.
עצירים בישראל 434710
מדבריך נובע שהיה אפשר גם להכניס להם כמה כאפות, ועדיין זה היה קטנוני לתבוע (כי כאמור, רצח לא היה כאן).
עצירים בישראל 434721
זה ה'צד השני' - הם צודקים, ואסור היה לעצור אותם בתנאים קשים (וגם לא לתת להם כאפות).
הם לא תובעים שהתעללו בהם, הם תובעים שהמעצר היה ארוך מדי, ושהחזיקו אותם אזוקים. לדעתי הם לא היו חושבים על זה בכלל אם לא היו מעודדים אותם לתבוע.
עצירים בישראל 434727
אותי הנושא מעניין לא מנקודת המבט שלהם אלא מנקודת המבט של מדינת ישראל. העובדה שמישהו לא מודע לשלילה מסוימת של זכויותיו, או שזה פחות חשוב לו, לא אומרת ששלילת הזכויות אינה בעייתית או מקוממת.
עצירים בישראל 434745
שתי נקודות המבט שהצגתי היו מכיוון מדינת ישראל.

שלילת זכויות פליטים ועצירים אכן מקוממת, אם תביעות כמו זו ישפרו את המצב זה מצויין, אני חושש שזה לא יקרה כי מי שישלם הוא לא השוטרים או מג''בניקים או שב''סניקים וגם לא מפקדיהם.

תופעת עורכי הדין המעודדים תביעות (נגד המדינה או נגד גופים אחרים) היא גם בעייתית (פחות מקוממת, נכון) כי היא מסרבלת כל קשר בין גופים ואפילו בין אנשים, ומעודדת אנשים (לא הפליטים האלו) לחכות שידאגו להם ואז לתבוע בגלל ששכחו מהם.
עצירים בישראל 434765
''אם תביעות כמו זו ישפרו את המצב זה מצויין''

אזרח של מדינת אויב נכנס ארצה בניגוד לחוק. הוא מעסיק את המשטרה, מכביד על מערכת הבריאות (מבלי לשלם גרוש), תופס מקום עבודה של ישראלי (רוב הפליטים אינם נתפסים), עובד בלי לשלם מס, ואז תובע את המדינה כי דרשו ממנו לחרבן עם דלת פתוחה.

לא נשמע לי כמו מתכון שישכנע את משרד הפנים להעניק עוד אשרות שהייה לפליטים..
עצירים בישראל 434768
<אזהרת גודווין>
גם היהודים היו פעם אזרחים של מדינת אוייב, שנכנסו לארצות המערב בניגוד לחוק...
<\אזהרת גודווין>
עצירים בישראל 434771
אז כדאי לקלוט היום פליטים מסודן כדי שלא נצטרך מחר לעזור לניצולים להקים מדינה במולדת הישנה על מנת להשקיט את מצפוננו המתייסר?
תנוח דעתך, השחורים בסודן כבר נמצאים במולדת הישנה.
עצירים בישראל 434773
אתה מערבב בין שתי תנועות שונות שהיו באותה תקופה: ציונות ומוסריות. הציונות היא התנועה שקראה לעזור ליהודים להקים מדינה עצמאית בארץ ישראל. המוסריות היא התנועה שקראה לתת ליהודים הנמלטים על חייהם מקלט.
עצירים בישראל 434781
היתה תנועה מוסרית?
הציונות לא היתה תנועה *של* יהודים שרצו להקים מדינה עצמאית בארץ ישראל?
אני לא בטוח מה התכוונתי בתגובה שלי, ובכלל לא הבנתי את התגובה שלך. אכפת לך לעזור לי להבין על מה הוויכוח כדי שאני אוכל להסביר למה אני צודק?
עצירים בישראל 434865
אז אני אסביר את התגובה שלי. בתגובה תגובה 434765 כתב האלמוני שהפליטים הם אזרחים של מדינת אויב שנכנסים ארצה בניגוד לחוק. ואני הזכרתי לו שפעם גם היהודים היו אזרחים של מדינות אוייב (נגיד, של גרמניה) שניסו להכנס בניגוד לחוק למדינות המערב (נגיד, לאנגליה).

עדיין לא הבנתי איך קישרת בין זה לבין "מולדת ישנה", ונראה לי שגם אתה לא הבנת...
עצירים בישראל 434875
את התגובה ההיא הבנתי, את 434773 לא הבנתי.

בתיאור פשטני:
היהודים ניסו לברוח מגרמניה למדינות אחרות, שם לא קלטו אותם (ספינת הארורים, ועידת אוויאן...). בעקבות השואה חשו מדינות העולם יסורי מצפון וסייעו (לפחות בהצבעה באו"ם) לניצולים להקים מדינה.
המקרה של הסודאנים שונה, כי אין תנועה של שחורים מוסלמים מסודאן המבקשים להקים מדינה במולדת הישנה, כך שגם אם לא נקלוט אותם עכשיו לא נצטרך לעזור להם בעתיד (אולי רק משלחת סיוע, כמו אחרי אסון טבע).
מה זה משנה? זה לא משנה, אני סתם מלגלג על ההשוואה.
עצירים בישראל 434881
אתה ממשיך לערבב בין ציונות (תנועה של .. המבקשים להקים מדינה במולדת הישנה) לבין מוסריות (ה... ניסו לברוח מ... למדינות אחרות, שם לא קלטו אותם). הקשר ביניהם ממש לא מיידי, ונראה לי אפילו מוזר ותמוהה. אם אתה אדם מוסרי אתה צריך להציל בני אדם שנמלטים על חייהם. אם אתה אדם ציוני היית צריך לעזור ליהודים להקים את מדינתם העצמאית. במקרה, למשך תקופה קצרה מאד (1939-1945), שתי הדרישות התאחדו.
עצירים בישראל 434883
לא מערבב, התעלמתי משניהם, דיברתי על אינטרסים.
עצירים בישראל 434884
מוסר מנוגד לאינטרסים מעצם טבעו.
עצירים בישראל 434886
1. למוסר אין טבע.
2. אם מעשה הוא גם מוסרי וגם תורם לאינטרסים הוא לא הופך לאינטרסי בלבד. אדם לא הופך לפחות טוב בגלל שעזר לעצמו אגב עזרה לאחרים.
3. זה מוסרי לתרום לאינטרסים. או יותר מדויק - לא מוסרי לפגוע בעצמי.
4. מוסריות היא גם אחד מהאינטרסים (אולי מעט פחות חיונית מקיום, אבל עדיין חיונית).
5. גם אם אתה לא מסכים עם 2, 3, ו-‏4, אתה יכול לטעון לכל היותר שמוסר מנותק מהאינטרסים ולא מנוגד לאינטרסים. אדם יכול להיות מוסרי גם אם הוא לא פוגע בעצמו למען אחרים.
עצירים בישראל 434887
1. רגע של עברית. "מטבעו של X ש Y" --> Y נובע ישירות מההגדרה של X.
2. איזה מעשה הוא גם מוסרי וגם תורם לאינטרסים?
3. המשפט הראשון לא נכון, השני לא סותר.
4. זאת הגדרה לא מוסרית של המוסר.
5. אני יכול גם לטעון שהשמיים למעלה או שהירח עשוי גבינה. דיון על הטענות שאני יכול לטעון נראה לי מיותר.
עצירים בישראל 434889
1. מהי ההגדרה למוסריות?
2. בהקשר הזה - סיוע לפליטים תוך קבלת מימון מנציבות האו"ם לפליטים (ואולי גם העלאת קרנה של מדינת ישראל בעיני האומות, למרות שזו תועלת מעורפלת ונזילה).
3. למה לא נכון? האם אדם אמור, מוסרית, להתעלם מהאינטרסים של עצמו? או יותר מדויק - האם מותר לאדם, מוסרית, להתעלם מהאינטרסים של עצמו?
לא סותר - אם 'מוסר מנוגד לאינטרסים' פגיעה באינטרסים היא מוסרית.
4. זו לא הגדרה של המוסר. המוסר (תגדיר אותו איך שתרצה) לא מרחף באויר, מוסריות לא קיימת כישות עצמאית, האנשים צריכים\ רוצים\ אמורים לשאוף* להיות מוסריים.
5. אמרתי 'אתה יכול לטעון לכל היותר', כלומר - אתה לא יכול לטעון טענה 'חזקה' יותר, כמו 'המוסר מנוגד לאינטרסים'. (סליחה - אתה יכול, אבל נראה לי שלא תוכל להוכיח אותה).

* אמורים - אנשים אחרים מצפים מהם.
אלמוני איֶכּה? 435347
מישהו מוכן להחליף אותו? הוא נטש את הויכוח כשרק התחיל להיות מעניין
הנני כאן 435365
חשבתי שיהיה יותר מעניין להתדיין על < תגובה 434768>, ולא להתפלסף על ההבדל בין אינטרס למוסר.
חשבתי שסיימנו. 435364
2. אם אתה מסיע לפליטים ב-‏500 שקל, ומקבל סיוע של 300 שקל, עשית מעשה מוסרי. אם אתה מסיע לפליטים ב-‏500 שקל ומקבל סיוע של 600 שקל, דאגת לאינטרסים שלך.

3. ודאי שמותר לאדם, מוסרית, להתעלם מהאינטרסים של עצמו. זה מה שעושה כל מי שעוזר לזקנה לחצות את הכביש.

4. בני האדם שואפים להיות מוסריים ושואפים לקדם את האינטרסים שלהם. איך המוסר יכול להיות אינטרס? ואם המוסר הוא אינטרס, מה הוא דבר לא מוסרי ולמה אנשים עושים דברים כאלה?

5. כל אחד יכול לטעון מה שהוא מעוניין בו. אם אתה רוצה לטעון שאני לא יכול לטעון משהו, זכותך, אבל אין ממש טעם להתדיין על זה.
חשבתי שסיימנו. 435371
3. מי שעוזר לזקנה לחצות את הכביש יודע טוב מאוד שהיא עשירה כקורח ותוריש לו בתמורה את כל רכושה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435388
1. (בלי ההגדרה 'מה הוא מוסר' הדיון די מעורפל)

2. ואם סייעתי להם ב500 שקל וקיבלתי 500 שקל לא עשיתי כלום? גם אם קיבלתי 600 שקל עשיתי מעשה מוסרי כי יכולתי להשקיע את הכסף ולהרוויח 200 שקל ולא רק 100. גם אם קיבלתי רק 300 שקל אולי דאגתי לאינטרסים שלי כי אני לא מצליח לישון בלילה כשאני סובל מיסורי מצפון, וכדורי שינה יעלו לי יותר מ200 שקל.

3. בפשטנות - דרישה מוסרית מניחה שלאדם יש שיקול דעת ואחריות (ועוד כמה מעלות יפות). אדם המפקיר את שלום עצמו (מניח לעצמו לגווע ברעב, או מפטם את עצמו עד התקף לב, למשל) לא עונה על הדרישות האלו, ולכן לא יכול להיות אדם מוסרי. (הבהרה - אלו לא הדרישות היחידות, אבל הן הכרחיות)

4. אנשים רוצים הרבה דברים - לאכול, לנשום, לשמוע מוזיקה יפה, להריח פרחים, להרגיש שהם אנשים טובים. באופן כללי - לא מוסרי לפגוע באנשים אחרים או להתעלם מצרכיהם. אנשים עושים את זה מתוך אדישות, קטנוניות, היסח-דעת... לפעמים הם גם מתחרטים על זה אחר כך (כמו שהם מתחרטים אחרי ערב הימורים פרוע).

5. בסדר, סליחה, אתה יכול לטעון מה שתרצה. האם מותר לי לבקש שתסביר למה טענת 'המוסר מנוגד לאינטרסים', ולא 'המוסר מנותק מהאינטרסים'?
קיויתי שזו רק ההתחלה 435393
2. אם סייעת ב-‏500 שקל וקיבלת 500 שקל לא עשית כלום. מי שנתן את ה-‏500 שקל עשה מעשה מוסרי, מי שקיבל אותו עזר לאינטרסים שלו, אתה בסה"כ היית צינור.

3. אני לא מבין מה הקשר. אדם יכול להיות חסר שיקול דעת ואחריות ועדיין מוסרי, או בעל שיקול דעת ואחריות ולא מוסרי בעליל. גודווין יתן לך מספיק דוגמאות משני הסוגים.

4. לא הבנתי מה הקשר בין זה למה שאני כתבתי, או בכלל מה אתה רוצה להגיד.

5. פשוטו כמשמעו, מעשה מוסרי, מעצם טבעו, הוא מעשה שמנוגד לאינטרסים שלך (אבל לא כל מעשה שמנוגד לאינטרסים שלך הוא מעשה מוסרי), ומעשה שלא מנוגד לאינטרסים שלך אינו מוסרי. יש לך דוגמא אחת למעשה שאפשר לכנותו "מוסרי" ושהוא לא מנוגד לאינטרס של העושה?
קיויתי שזו רק ההתחלה 435425
2. אם לא הייתי מסייע ב500 שקל הפליט לא היה מקבל כסף בכלל. היוזמה היתה שלי, הכסף של נציבות האו"ם.

3. איך אדם יכול לעזור למישהו (בכוונה) אם הוא טיפש וחסר אחריות? נכון שהוא יכול להיות נבון ואחראי ועדיין לא מוסרי, לכן הדגשתי שאלו דרישות הכרחיות ולא מספיקות.

4. שאלת איך מוסר יכול להיות אינטרס, עניתי שאנשים רוצים להרגיש שהם אנשים טובים. שאלת מהו מעשה לא מוסרי, ועניתי שפגיעה באחרים או התעלמות מצרכיהם היא מעשה לא מוסרי. שאלת למה אנשים עושים מעשים לא מוסריים, ועניתי שלפעמים אנשים פוגעים באינטרסים של עצמם.

5. לכן אני מחכה שתגדיר מהו מעשה מוסרי. נראה לי שאם אני עוזר למישהו אני עושה מעשה מוסרי, גם אם אני לא פוגע בעצמי. למשל - הדוגמא מסעיף 2. לא נפגעתי, אולי אפילו הרווחתי, אבל תרמתי למישהו מתוך מוסריות.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435427
2. לקחת 500 שקל מהא"ום ולתת אותם לפליט הוא לא מעשה מוסרי, אתה סתם שליח, צינור, אין הבדל בינך לבין המעטפה. קר כשזה פוגע באינטרסים שלך (למשל, כשזה עולה לך כסף, או שווה ערך, כמו זמן) אתה עושה מעשה מוסרי.

3. אדם טיפש וחסר אחריות יכול לשכב על הגדר ולעזור לך לחצות אותה, יכול לתת לך את הארוחה האחרונה שנשארה לו ולעזור לך לשבוע...

4. אנשים רוצים להרגיש שהם אנשים טובים, ובגלל זה הם יכולים לעשות רציונליזציה למעשים האינטרסנטים שלהם או לעשות מעשים טובים ולא אינטרסנטים. שניהם גורמים לאנשים להרגיש שהם טובים.

5. ההגדרה שלך היא, כמו שאמרתי, לא מוסרית.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435429
2. ההבדל ביני לשליח הוא שאני יוזם, ולא מבצע הוראה. אם לא הייתי נותן כסף לפליטים האו"ם לא היה שולח מישהו אחר.
אם זה לא עולה לי כלום ולא תורם לי כלום, זה לא מוסרי ולא אינטרסנטי?

3. (נניח שאלו מעשים מוסריים) הוא יעשה את זה מיוזמתו, או בגלל שאני אומר לו שזה מה שהוא חייב לעשות כי אחרת הוא לא מוסרי?

4. אם אדם עושה מעשה טוב ולא אינטרסנטי, ובכך גורם לעצמו להרגיש טוב, ובכך ממלא את רצונו להרגיש שהוא טוב, הוא עשה מעשה אינטרסנטי (ואף על פי כן - מעשה טוב).

5. נכנעתי. אתה מוכן לגלות לי את ההגדרה המוסרית? בינתיים ההגדרה שנתת היא 'מעשה המנוגד לאינטרס', נראה לי שזו לא הגדרה מלאה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435457
2. אם אתה רק "יוזם" בלי לתרום שום דבר אמיתי, אתה לא עושה שום דבר מוסרי באמת. רק של"יוזמה" הזאת יש משמעות, אפשר ליחס לה מוסריות.

3. מה זה משנה?

4. באותה מידה הוא יכל לא לעשות את המעשה הטוב ולמלא את רצונו להרגיש שהוא טוב (בלי לפגוע באינטרס). לכן לא מדובר על מעשה אינטרסנטי.

5. אדם שמקריב את האינטרסים האישיים שלו למען עזרה כנה ואמיתית לזולתו עושה מעשה מוסרי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435532
2. היוזמה עצמה אינה אמיתית\משמעותית? אמנם לא הפסדתי שום דבר, אבל התגברתי על אדישותי, פעלתי (באמת פעלתי, אפילו שלא הפסדתי כסף) מתוך כוונה לעזור, ובזכותי הפליט יכול לאכול.

3. צריכה להיות כוונה מוסרית, אדם טיפש גם יאכל חול אם תתווכח איתו.

4. איך הוא היה ממלא את רצונו? לתירוצים בדיעבד יש טעם לואי של רמיה-עצמית, הוא היה מצליח להרגיש שהוא לא רע כמו שנדמה במבט ראשון, אבל הוא לא היה משכנע את עצמו שהוא טוב.

5. אז הגנה עצמית אינה מוסרית? אדם מוסרי יתן את כספו לשודד תוך מלמולי 'זו לא אשמתך, זה הכל בגלל החברה', וגם יהרוג את עצמו כדי להיפטר מהעדים?
קיויתי שזו רק ההתחלה 435637
בנוגע ל 5: אני חושב שהסיבה שכל הדיון הזה נראה כמו שיח של חרשים או שחלק מהאנשים מניחים באופן אוטומטי שמקח שמשהו הוא לא "כן מוסרי" הוא אוטומטית נהיה "לא מוסרי", כמובן שזה לא המצב ולמעשה אני חושב שניתן לסווג את רוב הדברים שאדם עושה בחייו כ*נטרליים* מבחינה מוסרית.

כך שמה שאני חושב שהאלמוני ניסה לטעון זה לא שלפעול למען האינטרסים של עצמך זה בהכרח *לא מוסרי* אלא שזה לא *כן מוסרי*, כלומר: כל דבר שאתה עושה למען האינטרסים של עצמך הוא או *לא מוסרי* או נייטרלי.

לעומת זאת, כשאתה עושה משהו שעוזר לבן-אדם אחר אבל מנוגד לאינטרסים של עצמך, אז זה דבר מוסרי.

כלומר, הכוונה היא לא שעצם זה שעשית משהו שנוגד את האינטרסים שלך זה הדבר המוסרי, הדבר המוסרי הוא הקרבת האינטרסים שלך מתוך רצון לעזור לאדם אחר.
לכן כשאתה עושה משהו שאכן עוזר לאדם אחר אבל באותו זמן גם משרת את האינטרסים שלך היטב, זהו לא מעשה מוסרי, אלא מעשה נייטרלי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435645
הבנתי את החלוקה מוסרי\ניטרלי\אנטי מוסרי. הדיון הוא בעיקר על מי שעוזר בלי שהאינטרסים שלו יפגעו.
אני לא מסכים עם ההגדרה משתי סיבות:
1. מי שפועל מתוך כוונה טובה, אבל לא מפסיד דבר, עדיין עושה מעשה מוסרי (לדעתי). למשל - מי שאוסף טרמפיסטים עושה מעשה מוסרי, למרות שזה לא עולה לו כסף וכמעט לא מבזבז לו זמן (למשל - הם עולים ביציאה מהחניון, כשהוא ממילא צריך לעצור כדי לשלם). עוד דוגמא - האיש מסעיף 2 בתגובות הקודמות שסייע לפליטים על חשבון האו"ם. הוא אמנם לא בזבז כסף, אבל ללא הכוונה והיוזמה שלו הפליטים לא היו מקבלים דבר. בשני המקרים, המעשה הניטרלי הוא להתעלם.
2. מההגדרה נובעת מסקנה אבסורדית, שהנשדד חייב לשלם לשודד מרצונו, וגם למנוע ממנו יסורי מצפון, ואולי גם להתאבד כדי להיפטר מהעדים.
הטענה השניה אמנם מוקצנת, גם לפי ההגדרה שלך זה לא מוסרי לסייע לשודד, זה פוגע גם בו (מבחינה מוסרית, הוא הופך לאדם רע יותר) וגם בחברה. אבל קל למצוא דוגמאות פחות מוקצנות, ועדיין אבסורדיות. למשל - מי שיש לו שני בתים חייב (מבחינה מוסרית) לתרום את הבית השני לחסרי-בית במקום להשכיר אותו.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435659
אף אחד לא טען שכל בן-אדם חייב לעשות בכל רגע נתון את הדבר המוסרי ביותר שהוא יכול לחשוב עליו...האם אתה לא מסכים שלתת את הבית הנוסף שלך להומלס יכול להיות מעשה מוסרי?

כשאתה אוסף טרמפיסטים שאתה לא מכיר אתה מסכן את עצמך ולכן פוגע באינטרס של עצמך
אני לא מבין את העניין עם השודד, ברור שכששודדים אותך ואתה נותן את הכסף, אתה עושה זאת למען האינטרסים שלך (לשרוד) ולא מתוך טוב-לב...אם אתה פשוט ניגש לשודד הזה מרצונך כי הוא נראה לך מסכן ואתה רוצה לעזור לו, אתה עושה מעשה מוסרי(בהנחה שאתה באמת מאמין שזה יעזור לו, ושהוא לא יילך לסמם את עצמו עם זה וכו'), לעומת זאת אם אתה עוזר לו בשביל להרוויח משהו בעצמך או מסכפו של מישהו אחר (כמו נניח דודו טופז או אופרה -שכחתי את שם המשפחה שלה- בתוכניות הטלוויזיה שלהם) אז זה מעשה נייטרלי מבחינה מוסרית.

שים לב שהקריטריון מבחינתי הוא לא שבאמת עזרת לאדם האחר, אלא שעשית משהו שאתה מאמין הוא לטובתו, גם אם זו לא האמת.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435662
הקריטריון הזה, "אלא שעשית משהו שאתה מאמין הוא לטובתו, גם אם זו לא האמת" - הוא בעייתי ביותר. חלק גדול מהרודנים/עריצים/חולרות הגדולים בהסטוריה האמינו בכנות שהם פועלים לטובת זולתם.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435671
זו טענה מאוד מעניינת. על מה היא מתבססת? איך אפשר לדעת במה רודן האמין בכנות? הרי יודעים רק מה הוא אמר ומה הוא עשה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435684
אולי אי אפשר לדעת במה בדיוק האמין מישהו בכנות, במובן זה שלא בהכרח הוא האמין בדברים שהצהיר עליהם. אבל לגבי רודנים מסוימים - פול פוט למשל (http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%...), או סטלין (http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%9...) ואחרים, קשה מאוד להניח שלא התכוונו בכנות לקיים איזה אידאל של "טוב" לעמם. הרי קשה מאוד לייחס להם אינטרס אישי במעשי הזוועה שלהם. אפילו פולחן האישיות של סטלין לא יכול להסביר את התמדתו בחיים של סיכון וקשיים עד שהגיע לשלטון וגם לאחר מכן.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435686
אני יודע שסטלין היה עריץ שרצח מיליונים וקיים פולחן אישיות מסיבי. מנסיוני הדל בדרך כלל אנשים עושים דברים כאלו מסיבות אנוכיות. אם לדעתך כוונותיו היו טובות, אני חושב שאתה הוא זה שצריך לשכנע אותי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435689
ועד שהוא הגיע למצב של פיתוח פולחן אישיות, איזה סיבות אנוכיות אתה יכול לייחס למעשיו?
קיויתי שזו רק ההתחלה 435703
תאוות שררה?
קיויתי שזו רק ההתחלה 435705
איזו שררה הייתה לו כשהוגלה, ברח, נאסר, נרדף וכיו"ב?
והאם תאוות השררה לבדה יכולה להסביר את פעילותו הבלתי נלאית גם לאחר שהגיע לשלטון, פעילות שכללה עוד אי אלה דברים חוץ מרצח מיליונים?
קיויתי שזו רק ההתחלה 435706
אתה יודע, זה שמהפכנים מסתכנים ואפילו עוברים תלאות, לא אומר שהאידאל שהם רואים בסוף המהפכה הוא חירות שוויון ואחווה. ייתכן שהם רואים את עצמם בתור השליט הבא.

ושוב, מטלת השכנוע היא עלייך. אתה מוזמן להציג לי דוגמאות לפעילות בלתי נלאית שישכנעו אותי שהוא פעל מתוך אהבת אדם ורצון להיטיב עם עמו.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435836
למשל, "...היו אלו תוכניות שאפתניות אשר רצו לגרום לתיעוש מהיר מבסיס כלכלי רעוע. רוסיה הייתה בשנת 1914 המדינה הענייה ביותר באירופה בקרב המעצמות הגדולות, וקצב התיעוש בימי סטלין גרם לה להיות בת תחרות למדינות אירופיות כגרמניה. הדרך לביצוע תכניות אלו הייתה במניעת צריכה של האזרחים הסוביטיים הפשוטים, ובשאיבת הון במקומות בהם עוד נותר, במיוחד מן האיכרים. לצורך זה תוכננו תכניות קולקטיביזציה, שנכפו על מעמד האיכרים, וגרמו לאסונות הומניטריים כבדים".
ודאי שהוא פעל באופן מזוויע, היום - כך נראה לי - אין על זה עוררין. אבל הוא פעל, רבות, והגה תוכניות שקשה לייחסן לתאאות שררה בלבד. אינני טוענת שלקה באיזו אהבת אדם רבה, לא טענתי כך לרגע, אבל שרצה - בדרכו המעוותת - להיטיב עם עמו, בזה קשה לפקפק.
ואגב, מדוע לדעתך מטלת השכנוע היא עליי? לי נראה שהטענה ש"מהפכנים מסתכנים ועוברים תלאות כי הם רואים עצמם בתור השליט הבא" היא חסרת בסיס לחלוטין. רוב המהפכנים אינם הופכים להיות השליט הבא.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435839
קשה לקרוא לזה "להיטיב עם עמו". אם תרצה, אפשר לחשוב על כך כהטבה עם *חלק* מהעם, או עם ה"מדינה" (שלא אתפלא לגלות שהטוטילטר מבצע זיהוי שלה עם עצמו).

את הטענה שאתה מייחס לי לא טענתי. אל תשים במרכאות ציטוטים שלא כתבתי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435855
או.קיי. להיטיב עם מדינתו. ואפילו אם הוא מזהה אותה עם עצמו, הרי האינטרס שלו שונה מאוד מזה של רודן שכל חפצו לחיות חיי מותרות על חשבון עמו, לא כך? כל מה שרציתי לומר במקור הוא, שמסוכן מאוד לשפוט את מוסריותם של מעשים רק על פי כוונתם, ושכוונות "מוסריות" לכאורה יכולות לפאר ביוגרפיות של הרבה מאוד מפלצות היסטוריות כבדות.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435887
אז לא נראה לי שיש בינינו מחלוקת. אני לא חושב שאנחנו יכולים לדעת מה הייתה הכוונה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435744
מוסר אינו מושג אקדמי או פילוסופי (לפחות, לא רק מושג כזה), מוסר הינו דרישה אנושית\חברתית\דתית. מצפים מאדם להיות מוסרי, כל הזמן. לפחות - להימנע מפגוע באחרים, וכשאפשר - גם לעזור.
נכון שאדם לא חייב, וגם לא יכול, לפעול באופן המוסרי ביותר כל הזמן, אבל הוא אמור לשאוף לכך. אם דרישה היא מוגזמת, היא מעבר למוסריות. אדם המוותר על חלק גדול מהכנסתו למען אחרים אכן פעל מתוך כוונה לעזור, וחרג בהרבה מדרישות המוסר (על-מוסרי, אפשר לומר). מצפים מאדם לוותר על מעט מרכושו למען עניים, אך לא על חלק גדול כל כך.

אני מסיע הרבה טרמפיסטים, ולא הרגשתי שיש בכך סכנה. תודה על ההזהרה.

העניין עם השודד - אם תקרא את הדוגמא תראה שכתבתי יותר מ'לשלם לשודד'. השודד הוא הזולת (לא כל כך מסכן אמנם, אבל עדיין זולת), והמעשה המוסרי (לפי ההגדרה שכתבת) יהיה לוותר על האינטרסים שלו למען השודד. אדם רגיל ישלם לשודד כדי לשרוד. אדם מוסרי ישלם מרצונו, ישכנע את השודד שזו לא אשמתו שהוא אלים ורצחני אלא אשמת החברה (כדי למנוע ממנו לחוש ייסורי מצפון), ויבטיח לשודד שהוא לא יתלונן למשטרה (כדי למנוע ממנו לילות של חרדה), ואם השודד לא משתכנע האדם המוסרי יתאבד כדי להיפטר מהעדים.
(אני כבר מדמיין מערכון שנקרא 'השוד המוסרי' - השודד מראה לנשדד את האקדח, אבל לא שולף אותו, כי הוא מוותר על ההזדמנות להרוויח כסף בקלות מטעמי מוסר ואנושיות. הנשדד מתרגש ומשכנע את השודד לקחת את כל כספו. הם מתווכחים, ובסוף השודד מסכים לקחת את הכסף והנשדד מסכים לקחת את האקדח. אני לא בטוח אם הוא עדיין צריך להתאבד בסוף, זה יהיה מצחיק יותר אם יעצרו אותו על החזקת נשק ללא רשיון, והשופט יסכם בנאום נרגש על עצירת הפשע המשתולל ברחובותינו.)

לגבי הקריטריון אני מסכים, אדם לא יכול לדעת מה התוצאה של כל מעשה שלו, ובכל הנוגע למוסר המבחן הוא מבחן הכוונה והמעשה, לא מבחן התוצאה. הוויכוח הוא לגבי ההפסד - אדם יכול להרוויח בגלל מעשים טובים (ואז הם ניטרליים, אני לא אתעקש על זה). אדם יכול להפסיד, ואז הם מוסריים (בגבולות ההגיון. אדם שנתן הכל לצדקה ועכשיו צריך לקבץ נדבות בעצמו אינו מוסרי אלא טיפש). אדם יכול לא להרוויח ולא להפסיד, בעיני הוא עדיין מוסרי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435799
1. מי שלוקח טרמפ משלם יותר דלק, לוקח לו זמן לעצור (להעלות ולהוריד את הנוסע), לוקח סיכון באשר לאופי הנוסע (החל ברוצח סדרתי ועד בעל מכנסיים מלוכלכות)... עובדה שלא כולם עוצרים לטרמפיסטים.

2. המסקנה הזאת ממש לא נובעת מההגדרה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435808
מלוכלכים.
סליחה, שכ''ג ושלום.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435810
אצל רוצח סדרתי המכנסותות הן מלוכלכות.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435940
1. גם כשאנשים הולכים ברחוב הם מסתכנים, ואפילו יותר מנהג שמסיע טרמפיסטים, כי הם חשופים להשפעת המזיקה של אנשים רבים יותר. אבל אנשים לא מתיחסים לסיכון הזה, כנראה מסיבות טובות.
(אבל אם אני אגלה מי הטרמפיסט שזרק לי מסטיק באוטו...)

2. ההגדרה בתגובה 435637 היתה 'כשאתה עושה משהו שעוזר לבן אדם אחר אבל מנוגד לאינטרסים של עצמך, אז זה דבר מוסרי'.
הבה נבחן את המקרה:
אני הוא הנשדד.
אותו 'בן אדם אחר' במקרה זה הוא השודד.
האינטרסים שלי הנדונים בתרחיש הנ"ל הם כספי וחיי.
הצרכים של השודד הנדונים בתרחיש הנ"ל הם כספי, חירותו, שלוותו, והשקטת מצפונו.
אם אני דואג לצרכיו של השודד, מעניק לו את כספי, מרגיע את מצפונו, ומונע ממנו דאגות מציקות בנוגע לחירותו, ולמען צרכיו מוותר על האינטרסים של עצמי, הרי שפעלתי, על פי ההגדרה, באופן מוסרי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435941
ובמקרה זה, אתה מופיע כדמות אצל רומן רולן. כלומר, מגשים אינטרס אפשרי שלך!
קיויתי שזו רק ההתחלה 435957
1. המחיר של "לא ללכת ברחוב" גדול מהמחיר של "ללכת ברחוב", בעוד שהמחיר של "לא לקחת טרמפיסט" קטן מהמחיר של "לקחת טרמפיסט". לכן, מי שלוקח טרמפיסט מקריב את האינטרסים שלו בזמן שמי שהולך ברחוב לא.

2. אני לא אחראי לתגובה 435637 רק לתגובה 435457.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435967
1. איזה אינטרס הוא מקריב? הסיכון באמת זניח, רוב האנשים מתעלמים ממנו. (במקום שבו הסיכון לא זניח אנשים באמת נמנעים מללכת ברחוב)

2. ניסוח שונה, הגדרה דומה - הנשדד המוסרי יקריב את האינטרסים האישיים שלו למען עזרה כנה ואמיתית לזולתו, במקרה זה - השודד.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435983
1. זמן, דלק, לכלוך, סיכון... עובדה שרוב האנשים לא מעלים טרמפיסטים.

2. נתינת כסף לשודד שמאיים עליך בנשק חם היא לא "עזרה כנה ואמיתית".
קיויתי שזו רק ההתחלה 435991
1. הזמן יחסית זניח (בד"כ פחות מחצי דקה), ולכן נתתי דוגמא של מי שמעלה טרמפיסטים ביציאה מחניון, בזמן שהוא משלם.
דלק - למה הוא מבזבז יותר דלק? בגלל משקל הנוסעים?
לכלוך, סיכון - לרוב זה שיקול זניח. ייתכן שיש מקומות או מצבים שבהם מוטב להימנע מלאסוף טרמפיסטים (או אנשים שעדיף לא להסיע), אבל ברוב התחנות שאני מכיר אין בעיה.
רוב האנשים אכן לא מעלים טרמפיסטים, אני משער שזה מתוך אדישות או קוצר רוח ולא בגלל בעיות אמיתיות.

2. לכן כתבתי יותר מ'נתינת כסף לשודד'. הוספתי גם 'השקטת מצפונו' ו'הבטחת שלומו וחירותו'.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435992
1. אם מצד אחד העלאת טרמפיסטים לא היתה פוגעת באינטרסים של רוב האנשים, ומצד שני היא כן היתה גורמת להם להרגיש טוב עם עצמם, רוב האנשים היו מעלים טרמפיסטים. עובדה שזה לא קורה. מסקנה, העלאת טרמפיסטים פוגעת באינטרסים של המעלה.

2. עדיין, זה לא מסתדר.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435994
כי כידוע, מרבית האנשים אף פעם לא טועים, ותמיד מנהלים את חייהם באופן שממקסם את האושר שלהם.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435998
1. כמו שהאלמוני מתגובה 435994 אמר, וכמו שכתבתי בתגובה 435388, אנשים לא תמיד פועלים באופן הטוב ביותר עבור עצמם.

2. למה לא מסתדר? השודד אינו זולת? השקטת מצפונו והבטחת שלומו לא עוזרות לו? הנשדד לא פועל באופן כן ואמיתי? הוא לא מוותר על אינטרסים?
זה נראה לי מתאים להגדרה 'אדם שמקריב את האינטרסים האישיים שלו למען עזרה כנה ואמיתית לזולתו עושה מעשה מוסרי'. או שפספסתי משהו, או שההגדרה לא מלאה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435999
1. ההבדל בין "אנשים לא תמיד פועלים באופן הטוב ביותר עבור עצמם" לבין "אנשים לרוב לא פועלים באופן הטוב ביותר עבור עצמם" הוא אדיר.

2. הנשדד לא פועל באופן כן ואמיתי *למען* עזרה לשודד. אחרת, השודד לא היה צריך לשדוד מלכתחילה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436001
1. תודה על התיקון. אכן - רוב האנשים, רוב הזמן, לא פועלים באופן הטוב ביותר עבור עצמם.

2. כמו לומר שמי שנותן כסף לקבצן לא פועל באופן אמיתי למענו, כי אם היה פועל למענו באופן אמיתי הקבצן לא היה צריך לקבץ נדבות. יש מי שעוזר הרבה, משקם אנשים, עוזר להם למצוא עבודה ולרכוש השכלה ולשפר את אורח חייהם. ויש מי שעוזר קצת, רק כשפונים אליו. זו עדיין עזרה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436003
1. אני לא חושב ככה. רוב האנשים, רוב הזמן פועלים באופן הטוב ביותר עבורם.

2. השודד, להבדיל מהקבצן, לא בא בבקשת עזרה, אלא בדרישה מלווה באיום. לכן ההענות לאיום היא במטרה להמנע ממימושו, ולא במטרה לעזור למאיים.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436005
1. אתה מדבר על אלו שמעשנים, אלו שאוכלים זבל, אלו שמשתכרים, אלו שצועקים עד סף-התקף-לב, אלו שדוחים עבודות ושיעורי בית ל'מחר לנצח', אלו שישנים עד מאוחר, אלו שמתעצלים להתעמל, אלו שיושבים עקום ודופקים את הגב, אלו שחונים עקום, אלו שנדחפים בתור, אלו שזורקים נירות... או שאתה מדבר על 'רוב האנשים' האחרים, אלו שלא ראיתי וכמעט תמיד עושים את הדבר הנכון?

2. אני אחזור על הסיפור: השודד מכוון אקדח ודורש כסף. הנשדד המוסרי מושיט לשודד את כספו (נענה לאיום, כפי שציינת), לוחש ברוך 'זו לא אשמתך, ילדי, החברה האכזרית הסירה אותך מדרך הישר', ומוסיף 'אל תדאג, אני לא אסגיר אותך לידי השוטרים, אין לך סיבה לחשוש מפני'. השודד מתבלבל לרגע, ואז מתעשת וצועק 'ואל תעיז לספר לאף אחד!'. הנשדד המוסרי שולף אקדח, מכריז 'לאף אחד!', ויורה בעצמו.
ניתן לחשוד שהוא נתן לשודד את הכסף רק בגלל האיום, והוא לא באמת מוסרי. אבל הוא עשה יותר מזה למען השודד, הוא הרגיע את מצפונו והבטיח את חירותו, תוך ויתור אמיץ על גאוותו ועל חייו.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436007
1. אתה לא רואה אנשים שהולכים לעבודה מסודרת? שקונים את המוצרים שהם צריכים? שעושים ביטוח? שהולכים לרופא שהם לא מרגישים טוב? שלומדים מקצועות בהם הם רוצים לעבוד?

2. כדבריך, הוא לא *ביקש* *עזרה*, הוא *דרש* *כסף*. אני לא רואה איך הענות לדרישה כזאת, והתאבדות, מהוות עזרה למישהו...
קיויתי שזו רק ההתחלה 436008
1. כן, אני רואה, לדעתי אני אחד מהם. ועדיין - זה מיעוט הפעולות. רוב הזמן אני טועה.

2. מה, לחזור שוב?
הנשדד עשה שלושה דברים: נתן את הכסף, הרגיע (או לפחות, ניסה להרגיע) את מצפונו של השודד, והתאבד.
איך זה עזר? השודד קיבל את הכסף, מצפונו (החלוד והחרישי, נכון) לא מייסר אותו, והוא בטוח שהשוטרים לא יעצרו אותו.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436017
1. תספור כמה פעולות אתה עושה ביום: כולל הכל, נשימה, אכילה, שתיה, שינה, עבודה... האמנם הרוב "טעות"?

2. השודד קיבל כסף והלך לשדוד עוד אנשים. מצפונו מייסר אותו גם על השוד וגם על החיים שלקח והשוטרים, השוטרים לא באמת מחפשים סתם שודדים, אבל מקרה מוות מסתורי של אדם שנמצא ללא כספו...
קיויתי שזו רק ההתחלה 436020
1. את רובן אני לא עושה נכון - לא נושם נכון, לא אוכל נכון, לא יושב נכון כשאני עובד, לא עובד בקצב נכון ובשעות הנכונות, לא שוכב נכון כשאני ישן...

2. טוב, אז הוא לא הצליח. אבל הוא ניסה בכנות לעזור באמת.
הוא לא נכשל לגמרי - השודד לא יתייסר כי הנשדד שכנע אותו שהוא נותן את הכסף מרצונו, ושזו לא אשמתו. גם על החיים שנגדעו השודד לא יתייסר יותר מדי כי הנשדד התאבד (למען השודד, נכון, אבל מי ביקש ממנו?). והשוטרים? הוא התאבד, האקדח בידו, למה שמישהו יחפש שודד?
קיויתי שזו רק ההתחלה 436208
1. אם לא היית נושם נכון את רוב הנשימות שלך, לא היית חי. כנ"ל לגבי שאר מה שאתה עושה.

2. זה סיפור מופרך.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436230
1. לא כל כך מהר, אבל נכון. אנשים מקצרים את חייהם ופוגמים באיכות החיים בגלל הרבה טעויות קטנות.

2. זו תשובה לא מוסרית.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436236
1. כמה זמן תחזיק מעמד בלי לנשום.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436250
ניסיתי עכשיו, הצלחתי לעצור את הנשימה לחצי דקה בערך. אני משער שאני אתעלף תוך דקה, אולי קצת יותר, אבל אני מעדיף לא לנסות.
למה אתה שואל, בעצם? אתה טוען שהעובדה שאני מצליח לתפקד מוכיחה שאני נושם נכון? אפשר לנשום לא נכון ועדיין לשרוד. חפש 'נשימה נכונה' בגוגל. הנה אחת מהתוצאות:
קיויתי שזו רק ההתחלה 436251
למה נגררתם לפעולות לא רצוניות בדיון על מוסר? עוד מעט תגידו שמי שיש לו הפרעות בקצב הלב הוא לא רציונלי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436254
אתה מעדיף לא לנסות, ומקבל עוד החלטה נכונה. אחת ממאות החלטות נכונות שאתה מקבל מידי יום בלי להקדיש להן יותר מידי תשומת לב. אז מתוך 700 החלטות שקיבלת היום, היו לך 5 מוטעות? הרוב הוא עדיין ברור.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436257
אני חושב שכל תגובה שלכם בפתיל הזה מקורה בהחלטה לא נכונה, כך ש5 זה אנדרסטייטמנט.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436304
אתה חושב יותר מדי, זה לא בריא
קיויתי שזו רק ההתחלה 436560
יכול להיות. אז לי יש החלטה *אחת* לא נכונה. עדיין אתם עוברים אותי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436258
מה שראובן אמר - הרוב לא היו החלטות. נראה לי שגם רוב האנשים שלא לוקחים טרמפיסטים לא מחליטים אלא לא שמים לב.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436260
אתה רואה את השולחן הזה מולך? אתה יכול לדפוק בו את הראש? לא דפקת? עוד החלטה. שוב לא דפקת? עוד החלטה. עדיין לא דפקת? עוד החלטה. רגע, בסוף החדר יש קיר, לא? למה אתה לא מנסה לטפס עליו? עוד החלטה...
קיויתי שזו רק ההתחלה 436305
אתה באמת מתלבט אם לדפוק את הראש בשולחן או לא?
(לא כשאתה קורא את התגובות שלי, בדרך כלל, בחיים הרגילים.)
קיויתי שזו רק ההתחלה 436327
לא. לא תמיד צריך להתלבט בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436330
אבל אם אין התלבטות אין החלטה, זו פעולה אוטומטית.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436331
יש החלטה, היא פשוט קלה מאד ולא מאלצת אותך להתלבט.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436335
זה כמו פיסיקה - הוא לא עומד במקום, הוא נע במהירות 0. זו לא פעולה אוטומטית, זו החלטה ללא התלבטות.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436421
עובדה שיש אנשים שמקבלים החלטה אחרת.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436473
רק כשהברירה עולה. בדרך כלל רוב ה'אפשרויות' שאנשים יכולים, טכנית, לבחור בהן בכלל לא עולות על דעתם, רוב האנשים לא נעמדים פתאום ברחוב ותוקעים אצבע בגרון, גם כי זה מגעיל וגם כי הם בכלל לא חושבים על זה, לכן זו לא באמת החלטה. זה כמו שאלה במבחן אמריקאי עם תשובה אחת. (ובחלק מהמקרים - תשובה שגויה, אבל עדיין מאבדים נקודות)
קיויתי שזו רק ההתחלה 436481
אבל לא שאלת אם זה "עולה על דעתי" (<תגובה 436305>) שאלת אם אני מתלבט. זה לא אותו הדבר. כן, הרבה פעמים באמת עולה על דעתי לדפוק את הראש על השולחן, לקפוץ מהחלון, לנסוע במהירות גבוהה מאד, לא לאכול וכו', ולא אני לא מתלבט.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436417
.. טאגליין!
קיויתי שזו רק ההתחלה 436472
אוי, תודה. הוסמקתי
קיויתי שזו רק ההתחלה 436512
והאם עלה על דעתך להסמיק?
רק ההתחלה לה לה 437153
לא יודעת לגבי רוב האנשים, אבל אני לא לוקחת טרמפיסטים מאותה סיבה שאני (משתדלת) לא לעלות על טרמפים - מפחיד לי.*

*וחוצמזה שבדרך כלל אין לי אוטו, אבל לא זו הנקודה.
רק ההתחלה לה לה 437793
לא התכוונתי לטרמפים עם בריונים משופמים בסמטאות אפלות. תחשבי על מטיילים עם תיקים ושק''שים, או סבאים חביבים עם משקפיים עבים והיידן במערכת.
(כן, אני יודע, אלו הכי מפחידים.)
אז תסיעי טרמפיסטים על המטאטא, כשתהיי בטוחה שאת מפחידה אותם.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435797
2. לא "בזכותך" אלא בזכות מי שמימן אותך הפליט יכול לאכול.

2. צריכה להיות *כוונה* מוסרית, אבל למה היוזמה צריכה להיות שלו? למה זה בכלל משנה?

4. יכולת השכנוע העצמי של המין האנושי היא הרבה יותר מרשימה מזו שאתה נותן להם.

5. כחכוך בגרון היא לא פעולה מוסרית, ובכל זאת, היא לא לא מוסרית. אדם שמגרד לו בגרון יכחכך בגרונו בלי קשר לרמת המוסריות שלו, וכחכוך הגרון לא יהיה מוסרי או לא מוסרי.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435968
אוף, שלחתי תגובה והנה איננה. טוב נו...

2. לולי יוזמתי הפליט לא היה אוכל. לולי מימון האו"ם הפליט לא היה אוכל. למה זה בזכות האו"ם יותר משזה בזכותי?
(בעצם, גם לולי היה פליט לא היה הפליט אוכל... ההבדל הוא בכוונה - האו"ם ואני מתכוונים לעזור, הפליט מתכוון לאכול.)

3. דיברתי על כוונה. תוכל לגרום לטיפש לזרוק את כספו, זה לא יהפוך אותו למוסרי. איזו כוונה יש כאן אם הוא לא מבין מה הוא עושה?

4. יש הבדל בין תירוצים לאמונה עיוורת. נכון שאדם יכול לשכנע את עצמו שטוב הוא רע ורע הוא טוב, אבל הוא עדיין ישאף לעשות טוב (על פי אמונתו). אם הוא יפעל הפוך מאמונתו הוא יאחז בתרוצים - הוא ישכנע את עצמו שזו לא היתה אשמתו, או שהמעשה לא היה נורא כל כך, אבל הוא יתקשה לשכנע את עצמו שעשה מעשה טוב.
(סיכום, כי אני מתחיל להתבלבל - סעיף 4. דן בשאיפה לעשות טוב. שנינו מסכימים, אם הבנתי נכון, שאדם יגדיר 'טוב' על פי השקפת עולמו, ושאדם רוצה להרגיש שעשה טוב. אתה טוען שאדם יכול לשכנע את עצמו בדיעבד שמה שעשה היה טוב ולכן אין לו אינטרס לעשות מעשים טובים. אני טוען שיש לו אינטרס, כי שכנוע בדיעבד לא מספיק כדי ליצור את התחושה הזו.)

5. נכון, אבל אנחנו לא מדברים על מה לא-מוסרי או מה אנטי-מוסרי, אלא על מה כן מוסרי. האם ויתור על הגנה עצמית הוא מעשה מוסרי?
קיויתי שזו רק ההתחלה 435984
2. בלי צינור המים לא יגיעו לבית שלי, ואני עדיין קורא לצינור צינור, ולמשאבה משאבה...

3. דיברת על יוזמה תגובה 435429 כוונה ודאי שיש.

4. הסיכום בסוגריים מסכם את הסעיף.

5. הגנה עצמית או ויתור עליה הם ניטרלים מבחינה מוסרית.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435993
2. כבר דיברת על שליח, על מעטפה, ועכשיו על צינור ומשאבה. המשותף לכולם הוא שהם לא יוזמים, ואני כן.

3. נכון, ובתגובה 435532 הסברתי שהוא עושה מה שאומרים לו, בלי ליזום, בלי להבין, בלי להתכוון. אם הטיפש שלך כן מתכוון אז הוא פחות טיפש מהטיפש שלי.

5. למה ניטרלים? הגנה עצמית היא פגיעה בזולת למען האינטרסים, והימנעות ממנה היא ויתור על אינטרסים למען הזולת.
קיויתי שזו רק ההתחלה 435995
2. אם אתה לא פוגע באינטרסים שלך אין ל"יוזמה" שלך משמעות.

3. נראה לי שאתה מתבלבל בין כמה דברים שונים. להבין, ליזום ולהתכוון הם לא אותו הדבר. מידת הטיפשות של אדם נבדקת לפי יכולת ההבנה שלו, לא לפי הכוונה או היוזמה.

5. המנעות מהגנה עצמית היא לא תמיד עזרה לזולת, הרבה פעמים היא גם פגיעה בזולת.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436000
2. אני משער שאתה מתכוון למשמעות מוסרית, והוויכוח הוא פשוט אם יש משמעות מוסרית למעשה שאין בו הקרבה. המשך בסעיף 5.

3. בסדר, אבל אם הוא לא מבין הוא לא יכול להתכוון. לא משנה.

5. איך הימנעות מהגנה עצמית פוגעת בזולת? אתה מתכוון לפגיעה בשודד או לפגיעה עקיפה באנשים שהוא ישדוד אחר כך? אם אתה מתכוון לאנשים האחרים אז צריך להרחיב את ההגדרה - 'עזרה לזולת תוך הקרבת אינטרסים אישיים והמנעות מהקרבת אינטרסים של אחרים'. משהו כזה?
קיויתי שזו רק ההתחלה 436004
הכוונה שלי ב''עזרה לזולת'' היא כללית, ולא פרטית.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436006
אם כן, במקומות מוכי רעב או צפופים זה מוסרי להתאבד כדי לחסוך את משאבי החברה המתכלים?
קיויתי שזו רק ההתחלה 436015
נכון, בתנאים מסויימים, התאבדות היא מוסרית. בתנאים אחרים היא לא מוסרית. אבל להתאבדות כפעולה אין ערך מוסרים בפני עצמה, ולרוב היא ניטרלית.
קיויתי שזו רק ההתחלה 436018
כשאתה אומר שהתאבדות היא מוסרית אתה מתכוון שאתה מצפה מאנשים מוסריים, אם התנאים המסויימים מתקיימים, להתאבד?
או שזה מוסר תיאורטי ולא מחייב?
קיויתי שזו רק ההתחלה 436019
כשאני אומר שבתנאים מסויימים התאבדות היא דבר מוסרי אני מתכוון לזה שאני חושב שיש מצבים בהם מי שמתאבד עושה דבר מוסרי. במילא אין דרך או טעם לחייב מוסר.
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • שכ''ג עוד חי?
  קיויתי שזו רק ההתחלה • ברקת
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • ברקת
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  אתה אותו אלמוני? • אסף ארצי
  אתה אותו אלמוני? • האייל האלמוני
  אתה אותו אלמוני? • אסף ארצי
  אתה אותו אלמוני? • האייל האלמוני
  אתה אותו אלמוני? • אסף ארצי
  ?? • האייל האלמוני
  זה לא את/ה זה אייל אלמוני מסיפור אחר • האייל האלמוני
  זה לא את/ה זה אייל אלמוני מסיפור אחר • אלמונית לצורך תגובה זו
  נפילה רגעית, אני מקווה • אסף ארצי
  זה לא את/ה זה אייל אלמוני מסיפור אחר • האייל האלמוני
  זה לא את/ה זה אייל אלמוני מסיפור אחר • האלמונית ההיא
  קיפלינג מתהפך בקברו • האייל האלמוני
  קיפלינג מתהפך בקברו • אסף ארצי
  קיפלינג מתהפך בקברו • האייל האלמוני
  קיפלינג יכול להתהפך חזרה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אסף ארצי
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  הודעת סיכום (מקוה שזה הסוף) • אסף ארצי
  יפה סיכמת. • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • אסף ארצי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • אסף ארצי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • דורון הגלילי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • אסף ארצי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • אסף ארצי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • דורון הגלילי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • דורון הגלילי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • ירדן ניר-בוכבינדר
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • דורון הגלילי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • דורון הגלילי
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  נתן אלבז זצ''ל, רועי קליין זצ''ל • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  תאור יותר מציאותי • האייל האלמוני
  ספויילר • ראובן
  תאור יותר מציאותי • האייל האלמוני
  תאור יותר מציאותי • האייל האלמוני
  תאור יותר מציאותי • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • אח של אייל
  קיויתי שזו רק ההתחלה • האייל האלמוני
  קיויתי שזו רק ההתחלה • קהלת
  קשה? • האייל האלמוני
  קשה? • האייל האלמוני
  קשה? • האייל האלמוני
  קשה? • האייל האלמוני
  tאתה קוסם. • האייל האלמוני
  tאתה קוסם. • האייל האלמוני
  tאתה קוסם. • האייל האלמוני
  עצירים בישראל • אסף ארצי
  עצירים בישראל • האייל האלמוני
  עצירים בישראל • האייל האלמוני

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים