קצת ביקורת 436238
בשנות ה60 מצבינו במתמטיקה היה יותר טוב באופן יחסי. התיזה שלך שזה משום שילדי העולים העלו את הרמה בזכות למדנותם נראית מוזרה ולא אינטואיטיבית: אותם ילדי עולים, שכביכול אחראים לציונים הגבוהים במתמטיקה הם בדיוק אלו שנקראו אחר כך "ישראל השניה" בשל הכישלון בקליטתם. איך הם הגיעו ממצב של מצויינות בלימודים עד לצד הנחשל של הפער החברתי?

פעם קראתי(באייל?) שמישהו הציע את ההסבר שהציונים הטובים בשנות ה60 נבעו ממניפולציות סטטיסטיות. אולי דווקא העולים *לא נכללו* במבחני שנות ה60? הטבלה של ההצלחות היא עבור גיל 13, בדיוק לפני המעבר לתיכון, שבשנות ה60 לא נחשב שלב מובן מאליו. אולי אנו רואים את התוצאה של התחלת הנשירה של החלשים?

ה"חלוצים" נגד הלמדנות? התחושה המקובלת היא שאם יש שכבה שמקדשת את החינוך וההשכלה, הרי שזאת דווקא שכבת ה"אליטות הישנות" המורכבות מהwaspים‏1 בני החלוצים. הם החלק הארי בשכבת ה"פרופסורים" וה"אינטיליגנטים" ושהבוז לאקדמיה הגיע דווקא מבני העולים, אולי כתוצאה מתחושת הקיפוח. אפשר להציג עמדה שדווקא ההתערות של העולים יצרה את תנועה שמתנגדת ל"למדנות" לפחות במובנים החילוניים שלה.

בעניין ההשקעה הכספית, אני לא הולך להתעמת עם הנתונים. אם אחוז ההשקעה הכספית הוא גבוה ביחס לארצות מערביות אז זה יפה מאוד ( אם כי סמיילי העיר שבארצות המערב יש פחות ילדים) אבל בכל זאת אנו יודעים שמשכורות המורים נמוכות יחסית, ורובינו גם יודעים ש*הרמה* של המורים לא מאוד גבוהה. 40 ילדים בכיתות הנמוכות הוא גם חזיון נפרץ. אז משהו לא ברור קורה כאן עם הכסף. התחושה שלי היא שלו היו 30 ילדים בכל כיתה, בלי לשנות שום דבר אחר במערכת, היינו רואים שיפור ניכר. הרבה יותר נוח לפתח למדנות, כאשר המערכת תומכת בכך.

עוד דבר שמפריע לי הוא השימוש במספר הסטודנטים לפילוסופיה כ"פרוקסי" לרמת הלימודים במתמטיקה(וההפך). האם יש גם ירידה במספר הסטודנטים למתמטיקה או הנדסה? האם בשאר מדינות המערב אחוז הסטודנטים בפילוסופיה נשאר קבוע? אי אפשר להסביר את השינוי היחסי במעמדנו מול מדינות המערב אם מסתכלים על מגמה משותפת לכולם.

1 תגובה 153469
קצת ביקורת 436276
גם לי לא נראה שהחלוצים התנגדו ללמדנות, לפחות לא באופן פוזיטיבי, אבל הם הורידו אותה ממעמדה בראש סולם העדיפויות - והחליפו בעבודה עברית ויישוב הארץ.
קצת ביקורת 436279
יכול להיות שהם התנגדו ללמדנות, אבל מתקבל הרושם (לא בדקתי, ואני לא סוציולוג) שמכל החתכים, דווקא המורשת שלהם הכי הרבה ''מעודדת'' למדנות.
קצת ביקורת 436284
גם אני אינני סוציולוגית, אבל אני מהמרת שהרושם שלך מוטעה.
קצת ביקורת 436320
אני יכול להגיד על הקיבוצים שהם בהחלט לא ראו בלמדנות שום חשיבות בשנותיהם הראשונות, ובמידה מסויימת גם בזו לאינטלקטואלים. מצד שני, באותה תקופה באמת היו דברים דחופים יותר מפיסיקה קוונטית.
קצת ביקורת 436569
אולי אני קצת מאחד יותר מדי שכבות של "ותיקים", אבל להגיד שהעליה של שנות ה50 העלתה את הרמה ורוממה את הלמדנות נראית לי כמשהו שיש לבסס.

אגב קוונטים, איזי מקיבוץ, לא?
קצת ביקורת 436586
כן, למה?
קצת ביקורת 436587
סתם, קוונטים, קיבוץ, אקדמיה, חינוך ללמדנות.
קצת ביקורת 436597
תראה, תשמע, זה או בגנים או בחינוך מהבית.
ההורים שלי לא עשו בגרות בבית הספר - זה לא היה מקובל. אבא שלי התעקש אחרי הצבא להשלים בגרויות ויצא ללמוד מתוך כוונה (של הקיבוץ) שיהיה מורה למדעים. את למודי התואר השני הקיבוץ הפסיק לו לפני שהוא סיים את התזה, אבא שלי הגיש אותה כפי שהיתה - לא גמורה. כשהכיר את אמא שלי הוא עבר לקיבוץ שלה תוך התחייבות של הקיבוץ לאפשר לו לימודי דוקטורט, אותם השלים כשהיה בן 40. רק אז, אמא שלי הצליחה לקבל אישור לצאת ללימודי תואר ראשון, אותם השלימה כשהיא מטפלת בארבעה ילדים ונוסעת ללימודים (בחיפה) כל יום בתחבורה צבורית, חוזרת (כנ"ל), מכינה ארוחת ערב, משכיבה את אותנו לישון ויושבת על תרגילי הבית. תואר שני היא הצליחה לעשות רק באיום של עזיבת הקיבוץ כשהיתה מעל גיל 50 ואת הדוקטורט (הפעם ללא איום) סיימה אחרי גיל 60.
ביחס אליהם, הלימודים שלי היו קלי-קלות.
הקיבוץ אולי לא חינך ללמדנות (אלא לעבודה בשדה) אבל לפחות לדור שלי הוא אפשר לעשות בגרות עיונית וסיפק סביבה תומכת לימודים. את החינוך ללמדנות קיבלנו בבית (אחי הבכור הגיש השבוע את התזה שלו לתואר שני, ובזאת יישר קו).
קצת ביקורת 436588
לעניין ערך הלמדנות בקיבוצים.
קצת ביקורת 436639
לא אמרתי. אך גם לא נראה לי שערך הלמדנות היה דומיננטי בישראל של תחילת המאה. מצד שני אולי כן, ופשוט המצב לא איפשר את הלמידה עצמה.
קצת ביקורת 436893
אני דוקא זוכר שכשאהוד ברק נבחר לראשות הממשלה ראיינו את אבא שלו שהודה שהוא קצת מאוכזב שיצא לו בן קצין ופוליטיקאי ולא בן מדען כפי שקיוה בזמנו
קצת ביקורת 438673
עוד זווית אנקדוטלית על החינוך הקיבוצי בשנות החמישים והשישים: אם אני מנסה לטוות איזה נראטיב מסיפורי הילדות של אמא שלי, עולה תמונה שלא בדיוק נופלת לדימויים הנפוצים כאן. מצד אחד, באמת לא למדו לבגרות ולא עודדו השכלה גבוהה. מצד שני, המורים היו דמויות מופת, נערצים עד כמה שמישהו בקיבוץ יכול להיות נערץ (אני מנסה לסנן כאן את ההטיה שיש בכך שאלו ש"שרדו" בסיפורים של אמא שלי הם אלו המרשימים יותר, ואני חושב שנשאר בשר). ובהחלט היתה הערכה לסוג מסוים של למדנות: לא כזה שעומד לעומת ערכי המעשה של חקלאות ויישוב הארץ, אלא כזה שמשתלב איתם באופן אינטרגלי: לימוד של הטבע עם הרבה התנסות מעשית (אבל לא רק), תנ"ך וספרות שנחשבה רלוונטית.
קצת ביקורת 436643
איזה דברים יותר חשובים מפיזיקה היו אז?
לשתול בצל?
קצת ביקורת 436647
אני חושב שעדיף להתמודד עם העובדות, ולא לנסות בכל מחיר לנגח אותן גם כשאין לכך ביסוס. אין לנו סיבה מיוחדת להניח הטיה דווקא במבחני שנות השישים. להפך, יש לנו מידע וודאי על הטיה במבחן השוואתי שנערך יחסית לאחרונה, בשנת 1995. במבחן באותה שנה לא נכללו, באופן מכוון, שתי אוכלוסיות - ערבים וחרדים. גם המבחן המוטה הזה, אגב, הניב תוצאות ממש לא מחמיאות (ר' לוח 4 במאמרו המקורי של בן-דוד).

באשר להערה על ריבוי התלמידים בישראל: כדאי להדגיש שוב שבכל מקום שבו אני עוסק בתקציבים, ריבוי התלמידים בישראל לעומת מדינות מערביות אחרות אינו רלוונטי, משום שכל הנתונים הם פר תלמיד.

לגבי מספר התלמידים בכיתה, מדובר בעוד תירוץ לעוס שמפריחים לאוויר בכל פעם שמדברים על בעיית החינוך. ב-‏1960 היו 30.9 תלמידים בכיתה. ב-‏1990, 28. ב-‏2005, 27. ‏1
אם לתלמידים אין כל עניין ללמוד; אם הם לא מכירים בחשיבות של לימודים; אם המורה נתפס אצלם כדמות שנוח להתעלל בה; אז גם כיתה של 15 תלמידים לא תפתור את הבעיה.

1 כל הנתונים לקוחים משנתון הממשלה והשנתון הסטטיסטי לישראל. נתוני 2005 כוללים גם תלמודי תורה.
קצת ביקורת 436670
אני אצטרך להאמין לך (ולשנתון הסטטיסטי) לגבי מספר התלמידים בכיתה, אבל אנקדוטלית אני יודע שאצל בתי יש 39 ילדים בכיתה. מעניין היה לעשות קורלציה בין מספר הילדים בכל כיתה לבין ההצלחה בבחינות שונות.
קצת ביקורת 436921
ביתך אינה לומדת במוסדות החינוך החרדי.
קצת ביקורת 436955
משהו כאן לא מובן לי. הדיון על גדלי הכיתות כאילו מבליע בתוכו איזו טענה שהחרדים מקבלים יותר מדי תקציב. ובכן, אפשר לבדוק את זה. הנתונים הגולמיים ממשרד החינוך מראים בבירור שהמגזר החרדי מתוקצב בחסר לעומת אחוז התלמידים במגזר ‏1.

עכשיו, אני לא מבין מאיפה מגיע המרמור. אם באמת גודל הכיתות בחינוך החרדי יותר קטן, אז אולי יש לנו מה ללמוד מהם. כי המשמעות של זה, היא שהתקציב שם מתועל למטרה חשובה במקום לשטויות; המשמעות היא ש*למרות* התקציב הקטן שלהם, הם מצליחים לשמור על כיתות קטנות יותר. אולי זה בא על חשבון תקצוב של מעבדות משוכללות או מחשוב; אולי זה סתם בגלל יותר יעילות. אבל חלאס עם המרמור.

1
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E3F6BAF2-D1...

וכן עמודים 11-13 כאן:
וכן הערה: תקציב החינוך הוא 26 מיליארד ש"ח, כלומר 260 מיליון ש"ח מהווים אחוז אחד מהתקציב הזה. כדי לשמור על דיון ענייני, אני מציע לא להיכנס כאן לוויכוחים קטנוניים על כספים בסדר-גודל זניח.
קצת ביקורת 437057
אם אתה אומר.
קצת ביקורת 437506
זה קל, אם היתה אז היו מסלקים אותה כי אתה משתמש באינטרנט.
קצת ביקורת 437554
ועוד בשבת!
קצת ביקורת 437555
לא ייתכן. האינטרנט כשר. אין משתמשים בו בשבת.
קצת ביקורת 437556
אם אתה אומר.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים