445449
אותי מטרידה כאן ההגדרה של "נבחר ציבור". באיזה אופן פרידמן הוא "נבחר ציבור"? הוא הרי מעולם לא עמד לבחירתו של ציבור כלשהו. אז נכון, מינהה אותו אולמרט, שהוא אכן נבחר ציבור - אבל אולמרט הרי מינה כל מיני אנשים לכל מיני תפקידים, והללו לא יזכו להגדרות כזאת (יועצים, מנכ"ל משרד וכיו"ב). האם באמת יש לראות בכל שר רבאשר הוא שר - "נבחר ציבור"?
הסבר סמנטי 445450
ראש הממשלה ושרי הממשלה הם אמנם נבחרי ציבור (הסבר למטה) אבל לא נציגי הציבור (כי הממשלה לא מייצגת את הציבורף אלא רק את הקואליציה).

נבחר ציבור הוא מי שמונה על ידי הציבור. אם ישירות (בבחירות כלליות) או אם על ידי נציגי הציבור (=הכנסת). לכן, השרים הם נבחרי ציבור, ופקידי הממשלה לא.
הסבר סמנטי 445458
אבל את פרידמן לא מינתה הכנסת, אלא אולמרט.
הסבר סמנטי 445459
הסבר סמנטי 445467
נבחרי ציבור הם אלו שנבחרו על ידי הציבור -חברי הכנסת. היות שמרבית השרים הם חברי כנסת, אז מקובל להתייחס אליהם כאל נבחרי ציבור. פרידמן איננו נבחר ציבור -אולי נבחר ציבור חברי הכנסת. חשבתי שלכשיכנס לתפקידו, יתחיל לטפל בליקויים האמיתיים של מערכת המישפט: הסחבת ועינוי הדין ופתיחתה לשכבות שהיום היא סגורה לגביהן. בינתיים הוא עוסק רק בנסיונות להחלישה לעומת הרשות המבצעת.
הסבר סמנטי 445469
גם שרים הם נבחרי ציבור. מינויים של כל השרים מאושר על ידי הכנסת, ולכן הם נבחרי ציבור. פרידמן הוא נבחר ציבור.

תגובה 445450
הסבר סמנטי 445474
לפי ההגיון הזה גם היוע''מ הוא נבחר ציבור.
הסבר סמנטי 445505
ממש ממש לא. היועץ המשפטי ממונה על ידי הממשלה בלבד ולא על ידי הציבור (ישירות או בעזרת נציגים) ולכן הוא לא נבחר ציבור.
הסבר סמנטי 445532
הטרנזיטיביות של התואר "נבחר ציבור" מחזיקה מעמד רק שלב אחד?
כן ולא 445537
הכנסת לא בוחרת את הממשלה על מנת שתייצג אותה (ואת הציבור בעקיפין), לכן השרים הם נבחרי ציבור אבל לא נציגי ציבור, ולכן מי שנבחר על ידי הממשלה הוא לא נבחר ציבור. אילו הכנסת היתה בוחרת בממשלה למטרות ייצוג, אז היא הממשלה היתה יכולה לבחור נציגי ציבור (אבל אז הרכב הממשלה היה משתנה, כך שייצג את הכנסת והציבור ולא את הקואליציה).
כן ולא 445597
קרא שוב את תגובתך. מה פירוש נבחרי ציבור אך לא נציגי ציבור? השיטה הדמוקרטית אצלנו מוגדרת כדמוקרטיה של נציגים ולכן הכנסת הם נציגי הציבור. האם מה שאתה טוען הוא שאלו שנבחרו על ידי הציבור הם נציגי ציבור ואלו שנבחרו (אושרו) על ידי נציגי הציבור הם נבחרי ציבור? איך זה הולך?
כן ולא 445654
"מה פירוש נבחרי ציבור אך לא נציגי ציבור?" אנשים שנבחרו על ידי הציבור שלא על מנת לייצג אותו, ולכן הם נבחרי ציבור ולא נציגי ציבור.

"האם מה שאתה טוען הוא שאלו שנבחרו על ידי הציבור הם נציגי ציבור ואלו שנבחרו (אושרו) על ידי נציגי הציבור הם נבחרי ציבור?" לא. אתה בכלל קורא את מה שכותבים לך? אלו שנבחרו על ידי הציבור על מנת לייצג אותו הם נציגי הציבור, ואלו שנבחרו על ידי ציבור שלא על מנת לייצג אותו אינם נציגי ציבור. גם אלא וגם אלא הם נבחרי ציבור.
כן ולא 445706
חברי הכנסת הם נבחרי ונציגי ציבור- נקודה. כל יתר התסבוכות הן שלך בלבד.
הסבר סמנטי 445475
אינני מבין מדוע צריך לגלוש לפילפולים מישפטיים. נבחרי ציבור הם אלו שנבחרו על ידי הציבור. נבחרי-נבחרי ציבור אינם נבחרי ציבור. שר מינויו אושר על ידי נבחרי ציבור הוא נבחר ציבור? מדוע? כי נבחר ישירות על ידי נבחרי הציבור? שר חייב בדין וחשבון לנבחרי הציבור, דו"ח מבקר המדינה עליו מובא לנבחרי הציבור והתקציב שלו מאושר על ידי נבחרי הציבור. הנוהג במדינת ישראל שבד"כ השרים הם חברי כנסת- גורם לכך שהם מופיעים כנבחרי הציבור. למעשה הממשלה היא גוף הכפוף לנציגי הציבור ופועל על פי החוקים שמחוקקים נציגי הציבור. ההצהרה של שר, שלמרבית האירוניה גם אינו חבר כנסת, שהוא נבחר ציבור, מחלישה בעצם אמירתה את ריבונותה של הכנסת כגוף הממלכתי היחיד של נבחרי הציבור במדינת ישראל. לכאורה זו רק סמנטיקה אבל התימרותה של הממשלה להופיע כנבחרת הציבור, היא פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות ומחלישה את הכנסת.
הסבר סמנטי 445508
זה לא "פלפולים משפטיים" זו הגדרה סמנטית. אם אתה רוצה להבין מה פרידמן אמר, אתה צריך להשתמש במושגים שלו.

"נבחרי-נבחרי ציבור אינם נבחרי ציבור" נכון, אבל נבחרי *נציגי הציבור* הם נבחרי ציבור.

"שר מינויו אושר על ידי נבחרי ציבור הוא נבחר ציבור" לא. שר שמינויו אושר על ידי *נציגי* הציבור הוא נבחר ציבור.

מדוע? משום שזו ההגדרה, ויש מאחוריה הרבה הגיון. יש הבדל, שמשום אתה (והאלמוני) לא קולטים, בין המושג "נבחרי ציבור" (חברי כנסת, שרים, נשיא) למושג "נציגי הציבור" (מליאת הכנסת). הראשון זה אוסף של אנשים שנבחרו על ידי הציבור (ישירות או על ידי המייצגים שלו), השני הוא הגוף שמייצג את הציבור ולכן הבחירות שלו הן בחירות של הציבור. בארה"ב, למשל, הנשיא נבחר על ידי גוף של אלקטורים, שהוא המייצג של הציבור לעניין בחירת הנשיא (ובנוסף, יש להם גם את הסנאט והקונגרס שמייצגים את הציבור לעניינים אחרים).

"שר חייב בדין וחשבון לנבחרי הציבור" לא, שר חייב בדין וחשבון לציבור (דרך נציגיו בכנסת).

"דו"ח מבקר המדינה עליו מובא לנבחרי הציבור והתקציב שלו מאושר על ידי נבחרי הציבור" ממש לא. מבקר המדינה, וזה ציטוט מהחוק: "אחראי בפני הכנסת בלבד". התקציב מאושר על ידי הכנסת.

"הנוהג במדינת ישראל שבד"כ השרים הם חברי כנסת- גורם לכך שהם מופיעים כנבחרי הציבור." שטויות. השרים הם באמת נבחרי ציבור בגלל שהם נבחרו על ידי הגוף שמייצג את הציבור בישראל.

"למעשה הממשלה היא גוף הכפוף לנציגי הציבור ופועל על פי החוקים שמחוקקים נציגי הציבור." יפה, מדוייק.

"ההצהרה של שר, שלמרבית האירוניה גם אינו חבר כנסת, שהוא נבחר ציבור, מחלישה בעצם אמירתה את ריבונותה של הכנסת כגוף הממלכתי היחיד של נבחרי הציבור במדינת ישראל" זה שאתה לא מקבל את ההגדרות המקובלות בעולם, לא מחליש את הכנסת. האמירה של פרידמן שהוא נבחר ציבור מחזקת את הכנסת, ומזכירה שהיא *הנציגה של הציבור בישראל*.
445608
שר לא ממונה ע"י ראש הממשלה‏1, הוא ממונה ע"י הכנסת וזה ההבדל בינו לבין היועצים של אולמרט וכו'...

1מלבד מינוי לממלא מקום של שר שנעשה ע"י ראש הממשלה (או ע"י הממשלה, אני לא בטוח), אבל תקף רק ל 3 חודשים (יכול להיות שאני טועה עם המספר, אבל זה משהו כזה).
445619
1 ובד"כ ראש הממשלה ממנה את עצמו לתפקיד זה ושוכח לבצע אותו.
445623
לחלוטין לא נכון.
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/C9438EB0-4BFB-465...
ראש הממשלה ממנה את השרים-לו נתונה הסמכות החוקית להרכיב את הממשלה. כששר מתפטר-הוא מגיש את מכתב ההתפטרות לראש הממשלה. ראש הממשלה מוסמך לפטר שר.
445655
לחלוטין נכון. הקישור שלך לא עובד, אחרי שראש הממשלה הרכיב את הממשלה, היא (הממשלה) חייבת לקבל את אמון הכנסת. שרים שמונו על ידי ראש הממשלה ולא קיבלו את אמון הכנסת אינם שרים. ראש הממשלה מוסמך לפטר שר, ולכן הממשלה היא לא גוץ מייצג.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים