תשובות לכמה שאלות שצצו 47618
לא כל קווי העוני בעולם נקבעים בשיטה הנהוגה בישראל.
בארה"ב ובבנק העולמי מדברים על מדידת עוני בצורה אבסולוטית. דהיינו, כמות הצריכה הרצויה. העוני בארה"ב מוגדר כאי-מספיקות תזונתית, ומסתמך על סטנדרט תזונתי שפותח במועצה הלאומית למחקר. בבריטניה ובקנדה, לעומת זאת, משתשמים במספר של נתמכי הסעד.
השיטה הישראלית - שיטה יחסית - מקובלת גם על האיחוד האירופאי. שם לא מדובר ברמה של חצי מההכנסה החציונית כמו בישראל, אלא של 60% ממנה. בתוך האיחוד האירופאי לא כולם נוהגים אותו דבר. בהולנד השיטה היא כמו בבריטניה ובאירלנד מדובר על חצי מההכנסה הממוצעת (ולא החציונית).

המדד הוא יחסי, כלומר שיעור מסוים מההכנסה ש50%- מהאוכלוסייה מקבלת פחות ממנה, כך שככל שהעשירונים העליונים ומעמד הביניים הופכים לעשירים יותר (חמשת עשירוני ההכנסה הראשונים של האוכלוסייה), גם אם כוח הקניה של חמשת העשירונים התחתונים נשאר בדיוק אותו דבר, יעלה שיעור העניים.

17.6% משפחות עניות מקרב כלל המשפחות בישראל.
18.8% נפשות עניות מקרב כלל הנפשות בישראל.
האחוזים הללו מדברים על הכנסה לאחר תשלומי העברה ומיסים, כמובן. שאם לא כן, המצב היה 32% ו30% בהתאמה.

נתונים ראויים לציון הם: 28% מהמשפחות העניות בישראל, הן משפחות ערביות. או בצורה שונה - 42.9% מהמשפחות הערביות הן משפחות עניות.
כל ילד רביעי בישראל מוגדר כעני.

הביטוח הלאומי פרסם רשימת המלצות לצמצום העוני בישראל, כל זאת על פי אוכלוסיות יעד. רשימת ההמלצות מכובדת, והלוואי אם משהו ממנה ייושם.

אין טעם לכתוב את ההמלצות של הביטוח הלאומי - אפשר לקרוא לבד. מה שכן, אציין את המשמעותיות ביותר לדעתי - השקעה בתשתיות, הקלת נטל המס על בעלי שכר נמוך ואכיפת חוקי עבודה כמו חוק שכר מינימום.
הדגש הוא על עידוד העבודה. הפיכת העבודה - ואפילו בשכר מינימום - לכדאית יותר מקבלת דמי אבטלה וקיצבת ילדים.

עוד ראוי לציין כי לבעיית העוני ישנן שתי כתובות מרכזיות - המגזר החרדי והמגזר הערבי. צריך לטפל נקודתית בשני המגזרים הללו.
אז נסה לענות על זה 47934
כשהייתי סטודנט תפרן גרתי אצל ההורים. נסעתי באוטובוס לאוניברסיטה, בסופי שבוע לקחתי את המכונית, לא היו לי הוצאות כלל, ועבדתי פעמיים בשבוע באיזו עבודה זניחה במשכורת זניחה עוד יותר.

למעשה - חיים של תיכוניסט המתבגר באיחור (עתודאי, אלא מה?)

אני מבין שמבחינה סטטיסטית נחשבתי לעני מרוד (שכר נמוך אצל אדם שאינו קטין), אלא אם אני מחמיץ כאן משהו בסיסי. יותר ויותר נראה לי שלמונח "קו העוני" אין ערך מעשי רב.
אז נסה לענות על זה 47935
בשביל זה יש את החלוקה ל''משקי בית'' (או משפחות).
אז נסה לענות על זה 47936
היכן החלוקה הזו? בידיעה עצמה לא נאמר שום דבר חד משמעי. אינני חושב שהלמ"ס ידעה באם אני מתגורר אצל ההורים.
אז נסה לענות על זה 47939
זהו מדגם של 13,485 משקי בית.
הקלת נטל המס לא תועיל לחלשים 48317
אותן משפחות המוגדרות כעניות לא משלמות מסים בדרך כלל, מכאן שההקלה לא תועיל.
ולגבי המשפחות הערביות והחרדים חשוב לאבחן גם את סל ההוצאות ולא רק את ההכנסה.
ככלל חשוב לדעת שהוצאות הקיום של הערבים נמוכות יותר משל היהודים: אין שרות בצבא, אין מילואים הפוגעים בהכנסות, אין כמעט תשלומי מס, והתחמקות מתשלומי ארנונה, וביטוח לאומי, עלות הבניה והדיור שהנה סעיף עקרי בהוצאות משפחה יהודית הנו זול להפליא אצל הערבים מאחר ועלויות הקרקע הנן נמוכות, (חלק גדול מהבניה הנו בלתי חוקי - ועל אדמות לא להם), ותקני הבניה אינם נאכפים. אין מודדים את הכנסות הערבים מפעולות בלתי חוקיות אחרות גניבת מכוניות וכדומה, וקבלת תמיכות של ארגוני טרור למיניהם. לערבים יש את האפשרות לנצל את המחירים הנוחים של המוסך או הנגר הפלשתיני, מה שעבור היהודי יכול להסתיים בלינץ'. וכך הלאה.
לעומת זאת אצל החרדים, יש את ההוצאות הכבדות הקשורות להקפדה על מצוות הדת, החגים, הכשרות ומעשי הצדקה והתרומות.
כדי לערוך השוואה נכונה בין קבוצות אתניות שונות יש איפוא להכליל בחישוב גם את הצרכים וההכנסות היחודיים של אותו מגזר.

ולגבי נושא העוני ומשמעותו: כדאי לציין שרוב רובן של המשפחות בישראל של שנות השישים לא יכלו להרשות לעצמן את סל הצריכה הניתן לרכישה כיום בסכום המוגדר של "קוו העוני'.
הקלת נטל המס לא תועיל לחלשים 48380
האם ייתכן שהקטנת נטל המס תעלה משפחות אל מעל קו העוני? אתה אומר שהעניים לא משלמים מסים *בדרך כלל*. זה נכון, אבל אולי העשירון העליון של העניים כן משלם מס, ואם תוריד אותו אז הם לא יהיו עניים? אני לא יודע אם כן או לא, אבל זה נראה לי מספיק ברור כדי שהביטוח הלאומי לא יעשה טעות או שקר גסים כאלה.

אתה אומר שהוצאות הקיום של הערבים נמוכות יותר משל היהודים, אבל אחרי הנקודתיים אתה מונה בעיקר דברים ששייכים לצד ההכנסות, ולא לצד ההוצאות: שרות בצבא (שזה משפיע איך?), מילואים, תשלומי מס וביטוח לאומי (שנובעים ישירות מגודל ההכנסה), גניבת מכוניות וקבלת תמיכות של ארגוני טרור.

(קבלת תמיכות של ארגוני טרור? תמיכות כספיות? לערביי ישראל? סיפרת לשב"כ?)

גניבת מכוניות (ובכלל, עברינות רכוש) היא אכן הכנסה שיש להניח שאינה נכללת בחישובי העוני. אבל יש בכך צדק, שהרי אחת הטענות היא שהעוני מוביל לפשע (והפשע לא מוציא מהעוני, להוציא כרישים מעטים). אני לא מתייחס כאן לטענה שלפיה ערבים גונבים יותר מיהודים.

נחמד שהבאת דווקא את החרדים, וזאת אחרי שציינת שהערבים לא עושים צבא ומילואים, ולא משלמים ארנונה, ומקבלים כספים שאינם הכנסה מעבודה. הייתי מפליא בך את מכותי האינטלקטואליות, אבל יש כאן אנשים שיהנו מזה יותר ממני, אז אני אשאיר זאת להם. אני רק אציין את הכשל הפחות בוטה - ציון מעשי צדקה ותרומות כחלק מהוצאותיה של משפחה חרדית. ובכן, אם אני מבין נכון זוהי הוצאה שמושתת על המשפחות הפחות עניות, ולמשפחות היותר עניות מדובר בהכנסה.
הקלת נטל המס לא תועיל לחלשים 48406
אולי השוליים העליונים של העשירון התחתון יעלו קצת, אבל הרבה יותר יעלו העשירונים הבינוניים - וכאמור, הם אלו שקובעים כשמדובר בתזוזת קו העוני. עלייה שלהם דווקא תעלה את קו העוני למעלה, ויותר אנשים יכנסו מתחתיו. פלאי הטכנוקרטיה...
הקלת נטל המס לא תועיל לחלשים 48421
למעשה אין מס הכנסה על משפחות מתחת קוו העוני, וצודק הכותב בהמשך כאשר מציין שניתן היה לעשות משהו גם בתשלומי הביטוח הלאומי ולהקל עוד יותר, אך משקלו של הנושא פעוט.
ולגבי הערבים: כל מי ששלח בן לצבא יודע שיש הוצאות לא מעטות באחזקתו בשירות צבאי, וכן הוצאות שירות מילואים, וזאת בנוסף להפסד ההכנסות. ולגבי הגניבות, מעבר לגניבה כעסק שגם זאת קיים ובשפע, הרי לגבי הערבים יש גם חסכון בהוצאות כאשר לא צריך לקנות צמיג כדי להחליף את השחוק, פשוט גונבים אותו ממכונית היהודי החונה לא רחוק, וכך גם לגבי תוצרת חקלאית, הכנסת עדרים לחלקות מעובדות, חמרי בנין, מים, חשמל ועוד הוצאות רבות.
וארגוני הטרור בהחלט מעבירים כסף לאוכלוסיה הערבית בישראל, איני צריך לספר זאת לשב"כ, הוא מספר זאת, אלא שהתקשורת ממעיטה לדווח על כך, ומעדיפה לראיין את אבו עלה או יוסי ביילין.
ולגבי החרדים: בניגוד לפרסומים הרעשניים רוב החרדים כן משרתים בצבא, וחלק החרדים המשרתים במילואים בפועל, גדול מחלקם של החילוניים - שנוהגים להשתמט משירות זה. התרומות לצדקה אכן עוזרות לעניים, אך אצל החרדים גם העניים תורמים ולפעולות שאינן מקטינות מצוקה אלא מגדילות הוצאה למשל: תרומה לרכישת ספר תורה, לבניית בית כנסת, מקווה, מצבה מפוארת לקברו של הרב וכדומה. החרדים כן משלמים ארנונה, ולרשויות הגביה אין סכנת חיים בכניסה לשכונות החרדיות,
על מס ועל נטל ועל חרדים 48450
רוב החרדים עושים שרות צבאי מקוצר בגיל מבוגר לצורכי זכאות לקצבאות השונות.
מדגם קצר ביחידות מילואים שונות יגלה ששני ציבורים נושאים בנטל המילואים
חילונים ובעלי כפה סרוגה התפלגויות פוליטיות בהתאם.
הקלת נטל המס כן תועיל לחלשים 48384
"הורדת השיעור המופחת של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות והעלאת השיעור הרגיל. מדיניות זו תבוצע מבלי לפגוע בהיקף הגבייה לענפי הביטוח הלאומי או למערכת הבריאות (הורדת השיעור המופחת מ 5.76% ל4% והעלאת השיעור הרגיל מ 9.7% ל11%)"
מתוך הדו"ח האחרון של הביטוח הלאומי.

יש גם שם מתן זיכויי מס לבעלי שכר נמוך שניתן לממשם גם אם אין בפועל חובת מס.
תקרא שם, יש המשך.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים