שימוש במילים 503591
אכן שימוש במילים יכול לתת משמעויות שונות לאותה תמונה, ואי אפשר כלל להתווכח על כך, אבל ככל שמדובר בחמס, לתאר גוף שחרט על דגלו את מצוות הרג היהודים:
תגובה 502841
ושטוען במצעו שהיהודים אשמים בצרות העולם כולו בארבע מאות השנים האחרונות ושמטיף שלו (ריאן) קורא בדרשה פומבית להרוג אפילו ערבי, אם הוא מסתתר מאחורי יהודי, ושיורה ברגליהם של מתנגדיו אפילו הם מבני עמו, ושרוכש טילים כדי לירות אותם לעבר ישובים אזרחיים שלנו ללא שום התגרות מצדנו, כדי לתאר ארגון כזה, יקשה מאד לבחור מילים מתאימות.
שימוש במילים 503594
ובעצם גם אין צורך.
מעשיו מדברים בעד עצמם.
שימוש במילים 503596
סמכו על ישראלים שיקחו מאמר על בלשנות ויהפכו אותו למאמר על פוליטיקה.
אין ספק שמהמאמר עולה כי הכותב הינו מהחלק השמאלי של המפה הפוליטית, אך טענותיו באשר לשימוש בשפה, והקשר של הדבר לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה, כלל אינן קשורות לכך.
הטענות של הכותב נכונות בכל מקרה, בין אם הפלסטינים הם רוצחים קרי-דם או קורבנות חסרי-ישע, ובין אם הישראלים הם גיבורים המגנים על מדינתם או מבצעי טבח חסר רחמים.
שימוש במילים 503601
כמי שכתב בעצמו כמה מאמרים ב"אייל" אני כמעט בטוח ששתי השורות הראשונות בתקציר לא נכתבו ע"י המחבר.
אבל במקרה זה הן ממש במקומן, שכן הן מוציאות מן השק את המרצע שהמחבר לא שש להוציאו בצורה ישירה וגלוייה.
(גם החלטת בג"ץ בעניין חוק פינוי פצוי שהוציאה לדרך את ההתנתקות הייתה החלטה משפטית מקצועית טהורה, וזה שתשעת השופטים הצביעו *בדיוק* כפי שהיו מצביעים במשאל עם על ההתנתקות זה רק צרוף מקרים, ואני יכול להביא דוגמאות ל"צרופי מקרים" מוזרים כאלה למכביר.)
אני מסכים עם המחבר שאפשר להטעות בעזרת מילים, אבל אני גם חושב שעצם כתיבת מילים שיעוררו בנו ספק אם הרושם שהחמס יוצר אצלנו, אינו טעות שחלחלה לתוכנו עקב שימוש מגמתי במילים, הוא עצמו שימוש מטעה במילים.
חוץ מזה, מה אתה רוצה ממני ?
בסך הכול הסכמתי עם הכתוב במאמר. אבל הוספתי לכך עוד הערה, כמו אותן שתי שורות שפותחות את המאמר.
שימוש במילים 503696
אני רוצה להבהיר משהו עקרוני.

בניגוד למה שכתבת, לא מדובר על שימוש מכוון ומגמתי במלים על מנת להטעות את השומעים. המאמר הוא על האופן בה אנחנו משתמשים בשפה באופן כללי, בלתי מודע ולא מכוון, וגם על הדרך בה ניתן להסיק מסקנות על דרכי המחשבה של דוברים ושומעים דרך ניתוח השימוש במלים.

ברור כמובן שישנם אנשים מסוימים שמשתמשים בקטגוריות השונות כדרך להעבר מסרים מגמתיים, אבל אני מניח שהם עושים זאת בצורה אינטואיטיבית[*] ולא מחושבת מלכתחילה, במיוחד כאלה שתחום עיסוקה הוא שיכנוע, כמו עורכי דין.

[*] אולי עכשיו, אחרי שהכרת את התאוריה, תנסה ליישם אותה בצורה יזומה ומודעת.
שימוש במילים 503736
לי יש הרגשה שאצל הרבה מאוד אנשים העניין הזה הוא דווקא מודע ומגמתי, ואצל אלה שעיקר עניינם הוא שכנוע - ודאי דוברים, למשל, אבל גם עורכי דין - על אחת כמה וכמה.
שימוש במילים 503749
אני חושב שאין תימוכין להרגשה שלך.
שימוש במילים 503806
גם לא לשלך.
שימוש במילים 503921
איפה ראית שאני מסתמך על הרגשה?
שימוש במילים 503929
לא ראיתי. גם לא ראיתי שאתה מסתמך על משהו אחר, בעניין הספציפי הזה (מודע ומכוון - לא מודע ולא מכוון).
שימוש במילים 504014
אני מקווה שאת לא חושבת שהמצאתי את זה בעצמי רק לכבוד מאמר באייל? דווקא התאמצתי שנמאמר יהיה כמה שפחות "אקדמי" (השתיים-שלוש שמות שהזכרתי נועדו יותר לתת צבע ולא סימוכין "קשים"). להניח שבד"כ אנשים בוחרים להשתמש במלים מסוימות זה לתת קרדיט גדול מדי ליכולת המודעת שלנו מצד אחד, ומצד שני זה לא נראה כתהליך "כלכלי" מבחינת התשומות שנדרשות ע"מ לבצע את זה, במיוחד בשעה שאת מתבטאת בשיחה חופשית וספונטנית (או עונה לשאלות של חוקרים מבלי שתדעי בכלל מהו הנושא האמיתי של השיחה).
שימוש במילים 504071
אם כתבת זאת במאמר - איתך הסליחה, כנראה פיספסתי. בכל אופן, בשיחה חופשית וספונטנית אנשים משתמשים, בדרך כלל, במלים השגורות אצלם - קרי, בעניינים מסוג זה הם נשתמשים במלים שנתנה להם ההבניה החברתית-סביבתית או תקשורתית של אירועים דומים. ברור שלא בכל שיחה את בוררת מלים מחדש.
שימוש במילים 504184
אכן, אנשים משתמשים במלים השגורות אצלם שנתנה להם ההבניה החברתית. אבל זו קביעה שהיינו מסכימים עליה גם לפני קריאת המאמר.

השאלות הן(1) למה בוחרים מתוך אוסף המלים מלים מקטגוריות הפשטה/קונקרטיזציה שונות במצבים חברתיים שונים (כפי שכתבתי, לפי השיוך הקבוצתי או לפי הצפיות), ו-(2) מה עשויה להיות התוצאה/השפעה של בחירה מסוימת בהקשרים חברתיים.

לפטור את השאלות בתשובה כגון זו שכתבת, זה להתייחס למכלול אדם+שפה כאל אוטומטון אוטונומי וגם להתעלם העובדה שאדם קיים רק (עד כמה שאני מצליח להבין) כחלק מחברה.
שימוש במילים 504187
אני חשבתי שבפתיל הזה אנחנו מתייחסים לשאלה "האם אנשים מודעים/אינם מודעים לתשובות לשאלות 1 ו-‏2 לגביהם.
ואת הפסקה האחרונה לא הבנתי.
שימוש במילים 504193
אז אם הסכמת שהם משתמשים "ספונטנית" אז מה השאלה להיותם מודעים? אני מניח שכשאתה אומר "מודעים" אתה למעשה מתכוון לומר: הם בוחרים להשתמש במילה זו או אחרת לתאור התנהגות מתוך מחשבה תחילה, מחושבת, שלוקחת בחשבון את הפרמטרים השונים של חילופי הדברים - שיוכם הקבוצתי של המשתתפים, מטרתו המודעת והמחושבת של הדובר וכו'. אני לא חושב שזה עובד כך, במיחוד משום שאני חושב שזו סוג של דיבור שדורש השקעת אנרגיה גדולה, במיוחד בנושאי שליטה ובקרה עצמית, וכך בני אדם לא מתנהגים בשיחה חופשית. אמנם, אתה יכול לטעון שתגובות כתובות למאמר בעיתון מאפשרות השקעה כזו, אבל אני לא חושב שכך אנשים מתנהגים בטקבקם את הגיגייהם. ויש גם ממצאים אמפיריים.
שימוש במילים 504220
לא בדיוק.
תראה, להיות מודע למשהו לא בהכרח אומר שבכל רגע ורגע שמתייחס לאותו דבר אתה מודע אליו. בדיוק כשם שאתה מתרגל לדפוס התנהגות מסוים, או לעתים מסגל לעצמך דפוס כזה, כך לגבי השימוש במלים מסוימות - ברגע שהוא הופך להרגל, אתה לא צריך להפעיל שיקולים מודעים בכל עת שבה אתה משתמש בהן. אם קבעת לעצמך שתיאור הפלסטינים כרצחנים, נניח, משרת היטב את צרכיך - סביר להניח שגם בשיחה ספונטנית בנושא רלוונטי תאמר זאת, כי כך אתה מדבר עליהם.
ולמה כוונתך ב"ממצאים אמפיריים" בעניין המודעות?
שימוש במילים 504228
הרי ברור שבד"כ אנחנו מודעים לאיזה קבוצה אנחנו שייכים ולאיזה קבוצה שייכים אחרים, דבר שמשפיע על הבחירה במלים. אם אתה משתמש במילה מסוימת תחת מאמץ מחשבתי של בקרה ושליטה, בוחן בזמן אמת את מאפייני הסיטואציה, בודק אלטרנטיבות לאור מטרות ואז בוחר במילה, כל זה תחת מודעות awareness. אבל נכון שדיבור זו פעילות קוגנטיבית אבל לא בהכרח מודעת. העניין הוא שאנשים יכולים להיות מודעים לרמת משמעות אחת של דבריהם בעוד שמה שהם אומרים נושא רמות משמעויות אחרות שאותם מבינים אחרים.

זה שדפוס שיחה התקבע אצליך ובו אתה משתמש זה בדיוק העניין עליו אני מדבר, כי אחת השאלות אותה הצגתי היא כיצד מועבר דפוס שיחה מסוים בין חברי הקבוצה ומה המשמעות העולה, לגביהם, של דפוס שיחה כזה (קרי, מילה בקטגוריה מסוימת) ומדוע הם דווקא ישתמשו בדפוס א' לתאור התנהגות מטיפוס 1 של חברי קבוצה a.
שימוש במילים 503954
אינני משוכנע שאצל הרבה אנשים, אבל אצל כאלו שמנסים לקבוע עמדות, לשכנע ולהנהיג. על ידי קיבוע שפה, מקובעים גם מושגים ואפילו תפיסות. אם להתייחס למה שהזכירו כבר, מתי להשתמש במילה ''נרצח'' ולא נהרג. מתי להשתמש בפועל סביל ומתי פעיל. מונח די סטרילי כמו ''חילופי אש'' שבהם נהרג מישהו- קונוטציה של משהו מיקרי ולא קשור למעשי ידי אדם.
שימוש במילים 503968
אני חשבתי דווקא על תוכניות מאזינים, שבהן שמעתי לא מעט אנשים שנשמעו ''עמך'' מוחלט, והתרעמו על תיאור פיגוע כ''רצח'' ולא ''טבח'', או התעקשו שאין פלסבטינים חפים מפשע - כי אצלם השנאה והרצחנות הן באופי.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים