שלא יתנצל 510611
הרעיון הזה, שאדם יכול או צריך להתנצל בשם קודמיו, הוא ביטוי למוסר קיבוצי מיותר ומסוכן. ייתכן אולי שמנקודת מבטה של הכנסייה הקתולית זה לא נראה ככה, אבל מנקודת מבטי האפיפיור הנוכחי והאפיפיור בזמן השואה הם שני אנשים נפרדים שאחראים איש איש למעשיו ולמעשיו בלבד. מי שמצפה מהאפיפיור להתנצל מקבל למעשה את הרעיון שאדם עשוי לשאת אשמה של אחרים - מה ילין אדם כזה כשיבואו ויאשימו אותו במעשיהם של אחרים?
שלא יתנצל 510615
לא אדם, מוסד.
(אפשר לטעון גם שלמוסד אין אחריות המשכית, אבל זה בכל זאת דקדוק אחר).
שלא יתנצל 510617
אתה כותב ''מי שמצפה מהאפיפיור להתנצל מקבל למעשה את הרעיון שאדם עשוי לשאת אשמה של אחרים''

אבל זה בדיוק הרעיון של הנצרות. ישו קיבל על עצמו את חטאיהם של אחרים.
שלא יתנצל 510636
הוא מתכוון, מן הסתם, לטענה הנוצרית הידועה שהיהודים אשמים ברצח ישו כי המעורבים בעניין אמרו, לדברי הברית החדשה, ''דמו עלינו ועל בנינו''.
שלא יתנצל 510646
לא לזה התכוונתי, אבל זאת נקודה טובה: אם אנחנו תובעים מהאפיפיור להתנצל, כאילו הוא נושא באשמת קודמיו, כיצד נוכל לטעון אח"כ שעושים לנו עוול כששונאים אותנו בגלל אבות אבותינו שהניעו את השלטון לצלוב את ישו, כאילו אנחנו נושאים באשמתם?

הכנסייה הקתולית יכולה להחזיק בתפישת אשמה קיבוצית כרצונה, אין לי שום שליטה על זה. לי יש שליטה רק על תפישת האשמה שלי, וזאת תפישת אשמה אישית - לכן להתנצלות האפיפיור הנוכחי אין שום משמעות עבורי, אינני מצפה ממנו להתנצל ואינני חש עצמי פגוע כשהוא לא עושה כן.
שלא יתנצל 510648
עניתי על זה בתגובה הראשונה: מי שדורש מהאפיפיור סליחה איננו בתור אדם אישי או בשל מעשי אבותיו, אלא בשל מעשי ה*מוסד* שהוא עומד בראשו. זה לא שונה מהותית מההתנצלות של אהוד ברק בשם מפלגת העבודה (לשעבר המערך לשעבר מפא"י), או מההתנצלות של בעלי חברה גדולה או שניים. אתה יכול כמובן לטעון שגם זה לא רלוונטי, אבל בהחלט אפשר לחשוב שהאפיפיור נדרש לאחריות מוסדית וזה לא מחייב מישהו לאחריות אישית.
שלא יתנצל 510652
ההשוואה בין ההתנצלות הזאת של האפיפיור להתנצלות ההיא של ברק מוצדקת מאוד - בשני המקרים עומדת מאחוריה ההנחה שקבוצות של בני אדם, כולל כאלה שחיו ופעלו בזמנים שונים, יכולות לשאת באשמה קולקטיבית. זה בדיוק הדבר שאני מתנגד לו - גם אם פלוני ואלמוני בחרו לפעול במסגרת משותפת, זה עדיין לא אומר שהם מתחילים לשתף ביניהם אשמה על מעשיהם הרעים.
שלא יתנצל 510655
שוב: בשני המקרים מדובר באחריות *מוסדית*, לא באחריות *אישית*. אם לא ברור לך ההבדל, גש לבנק הקרוב ותשאל אותם מה ההבדל בין אדם פרטי לחברה בע"מ.
שלא יתנצל 510661
האחריות המוסדית של חברה מסחרית היא דבר אחר: המשמעות שלה היא שאותם פרטים שהתארגנו במסגרת החברה המסחרית מתחייבים כלפי שותפיהם לעסקים (ספקים, לקוחות וכו') למידה מסוימת של ערבות הדדית. זה לא אומר שאם אחד מאותם פרטים עשה מעשה רע, חבריו נושאים באשמה, אפילו אם החברה מפצה את הניזוק. זה קצת כמו המקרה של ביטוח, שבו גורם אחד מפצה אותך על מעשיו הרעים של גורם אחר לא מפני שהוא אשם בשום צורה, אלא מכוח הסכמות שהסכמתם ביניכם.
שלא יתנצל 510669
אני חושש שמשהו פה לא מובהר.
1. ראשית, אם חברה בע"מ פושטת את הרגל, לא ודאי שיעקלו לכל אותם פרטים את הרכוש. גם מידת האחריות, וגם ההתחייבויות בין פרט וחברה - שונות.
2. הדוגמה באה להבהיר שיש הבדל בין אחריות מוסדית לאחריות פרטית. וכפי שחזרתי וציינתי, כמדומני שלפחות חלק נכבד מן הדורשים התנצלות מהאפיפיור מעוניינים כהוא-זה בהתנצלותו של יוזף רטצינגר, אבל מאוד מעוניינים בהתנצלותו של *ראש הכנסיה הקתולית*.
שלא יתנצל 510676
1. נכון, והכול מעוגן בהסכמות מראש: למשל, כשאתה מספק סחורה לחברה בע"מ, אתה מסכים לאפשרות שאם וכאשר תקרוס, בעליה ועובדיה וכל שאר האנשים שתרמו לקריסתה לא יפצו אותך, אע"פ שאולי יהיו להם האמצעים הכלכליים לעשות כן.

2. זה בדיוק הדבר שלא מוצא חן בעיני, הרעיון שהוא יכול להתנצל כראש הכנסייה הקתולית, כלומר בשם אנשים אחרים מלבדו.
שלא יתנצל 510657
אם לדעתך חברת הביטוח חייבת לך כסף, אתה תובע את הפקיד שטיפל בך?
שלא יתנצל 510658
זה לא מדויק גם ברמה העובדתית.
בנדיקטוס דנן חי ופעל באותו זמן שהתרחשה השואה, וגם בכנסיה הוא מנהיג היום מדיניות של גיבוי, כגון החזרת בישוף מכחיש שואה, החלטה שקודמו יוכרז כקדוש על אף עצימת העיניים, וחוסר התנערות כמוהו כתמיכה.
שלא יתנצל 510666
גם סבתי ניצולת השואה חייתה בזמן שהשואה התרחשה, האם זה אומר שהיא נושאת באשמה?

אבל אתה צודק שעל מעשיו הרעים שלו עצמו, האפיפיור הנוכחי צריך להתנצל - אלא שקודם לכן עליו לחזור בו מהמעשים עצמם (לסלק את הבישוף מכחיש השואה, לבטל את ההחלטה להכריז על האפיפיור בזמן השואה כקדוש), שאם לא כן מה הטעם בהתנצלות?
שלא יתנצל 510667
האם גם סבתך שירתה בלופטוופנהלפר?
שלא יתנצל 510672
לא, אבל ממילא לא על זה דורשים שיתנצל. מהאשמה הזאת לכאורה פוטרים אותו, מקבלים את טענתו שלא היו לו ברירות וכך הלאה.
שלא יתנצל 510751
מי לא דורש שיתנצל? האמת היא שהבעיה אינה שאלת ההתנצלות אלא קבלת האחריות למעשיך. במקום לומר, בצעירותי חטאתי, לא היה בי הכוח והאומץ להתנגד לרשע, הוא מסתתר מאחורי תירוצים "הכריחו אותי". הרי הכנסיה בנויה על האלהה של מעשי ה"קדושים", אנשים שהקריבו את חייהם למען הצדק, החסד (והכנסיה). אותה גישה של התנערות מאחריות באה לידי ביטוי בדיון במעשי הכנסייה בזמן השואה, במקום לומר נהגנו בפחדנות, והאפיפיור של אותה תקופה איננו מופת להתנהגות בזמן משבר, הם מסתתרים מאחורי תירוצים "לא היתה לנו השפעה" "שלחנו מברקים" ובאותו זמן פועלים להפיכת פיוס ל"קדוש" למרות שהוא היה ההיפך מכך, הוא היה פחדן. האפיפיור ממשיך במסורת הקתולית של פחדנות וצדקנות, חוסר יכולת להודות בטעויות שנובעת מהאמונה שהממסד הקתולי הוא נציגות אלוהים עלי אדמות ולכן לא יכול לשגות. בכל מקרה האפיפיור עם כל החשיבות של מעמדו הוא נציג של דת בירידה (בקושי נותרו קתולים באירופה ובקרוב גם לא ישארו במדינות הקתוליות יותר מידי אנשים "אירופאיים") ומייצג את כל מה ששלילי בשמרנות ובריאקציה.
שלא יתנצל 510753
זה ממש לא נכון שבקושי נשארו קתולים באירופה. בבריטניה רק השנה עבר מספר ההולכים לכנסיה קתולית ביום ראשון את מספר ההולכים לכנסיה אנגליקנית ביום ראשון. כיום יש יותר ממליארד קתולים לעומת פחות מ-‏600 מליון פרוטסטנטים. 92% מתושבי דרום אירופה הם קתולים, 55% מתושבי מערב אירופה ו-‏74% מתושבי מרכז אירופה.
שלא יתנצל 510759
לגבי בריטניה-העלייה במספר הקתולים מקורה במהגרים לא ב"אירופאים" ובכל מקרה מדובר במספר קטן של אנשים שהולכים לכנסייה, אנגליקנים וקתולים כמיליון בכל קבוצה מתוך אוכלוסיה של 60 מיליון. מספרם הכולל של הקתולים באנגליה וולס הוא כ-‏4 מיליון סכ"ה.
מקור:http://www.timesonline.co.uk/tol/news/article1386939...

לגבי מספר הקתולים בעולם ובמיוחד באירופה, אני מפקפק באמיתות המספרים הנוקבים במספר מיליארד, לפי אותם מספרים 82% מאוכלוסיית צרפת הם קתולים, מי שמאמין למספר זה שיקום. מספר ההולכים לכנסייה הוא כ-‏10% ואחוז המצהירים על עצמם כקתולים הוא כ-‏50%
מקור:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1539093/Fr...
לסיכום מקור כוחה של הכנסייה הקתולית כיום הם המאמינים ההיספנים והברזילאיים. והגידול העיקרי במספר הקתולים הוא באפריקה, הכוח הקתולי העולה. החוזק היחסי של הכנסייה במזרח אירופה הוא אחיזת עיניים כי האוכלוסיה שם קטנה ומזדקנת. אנו נמצאים בימי הדמדומיים של הדומיננטיות האירופאית בכנסיה.
שלא יתנצל 510760
למרות שהבריטים לא ממש אוהבים להודות בזה, בריטניה זה באירופה. הדת הנוצרית, להבדיל מהיהודית, לא מחייבת את המאמין לבצע טקסים יום יומיים, ובפרט לא ללכת לכנסיה. להסיק על מספר הקתולים לפי מספר המשתתפים בתפילות זה כמו להסיק על מספר היהודים לפי מספר דוברי האידיש.

יש הבדל בין: "אנו נמצאים בימי הדמדומיים של הדומיננטיות האירופאית בכנסיה" לבין "אנו נמצאים בימי הדמדומיים של הדומיננטיות קתולית באירופה". הראשון אולי נכון, השני בוודאי לא.
שלא יתנצל 510802
הסיפא של תגובתי מראה כי עולה כוחם באירופה של האתיאיסטים וחסרי השייכות הדתית, אלו אנשים שלא רק שלא הולכים לכנסיה (ודרך אגב וידוי והשתתפות במיסה היא חובה קתולית) הם אינם מגדירים את עצמם כנוצרים לא נוהגים כנוצרים לא מאמינים במשיחיותו של ישו ולא מטבילים את ילדיהם. רובם צעירים יחסית ובמהרה הם יהפכו לרוב, זאת בעיקר על רקע התאבנות המחשבתית והריאקציוניזם הקיצוני של הכנסיה הקתולית בניצוחו של בנדיקטוס. ההשואה למספר דוברי האידיש היא כמובן ילדותית, השוואה רצינית תהיה ליהודים שלא רק אינם הולכים לבית הכנסת אלא אינם מלים את בניהם, לא צמים ביום כיפור, מתחתנים עם גויים/גויות, לא נותנים לילדיהם חינוך יהודי כלשהוא, ולא מזדהים כיהודים. לעניות דעתי אנשים כאלו אינם חלק מהדת/עם היהודי.
הכוח העולה הנוסף הם כמובן המוסלמים האחוז שלהם באוכלוסיה אינו גדול, אבל הוא גדול יותר מהנתונים הרשמיים, וכיון שהילודה שלהם גבוהה, מספרם יגדל בקצב מהיר. לסיכום: הטענה: "אנו נמצאים בימי הדמדומיים של הדומיננטיות קתולית באירופה" הוא מדויק תוך 20 שנה הקתוליות תהיה רק אחת מבין מספר דתות דומיננטיות באירופה.
שלא יתנצל 510822
אתה אופטימי. בתוך 40 שנה - כל אירופה מוסלמית.
שלא יתנצל 510670
אני הבנתי שהכוונה בהתנצלות אינה שיתנצל בפני עם ישראל, אלא שיתנצל לפני אלוהיו. כלומר ישא תפילה לפני אלוהיו ויכה על חטא רדיפת היהודים בארופה הנוצרית בתקופת השואה.

יפה מאוד שאתה דוגל באידאולוגיה של אינדיבידואליזם קיצוני, ואולי אובייקטיביזם (לא קראתי את כל הדיון ולכן יתכן שאני טועה), אבל האפיפיור בעצם מהות תפקידו כמנהיג דתי הוא קולקטיביסט, וראוי לצפות ממנו לפעול באופן התואם את תפיסת עולמו ולא תפיסת עולמך.
שלא יתנצל 510674
אני לא הבנתי את זה כך, אני הבנתי את זה כאילו אלה שרואים עצמם נציגיו של עם ישראל מצפים ממנו להתנצל לפני עם ישראל.

''ראוי לצפות ממנו לפעול באופן התואם את תפיסת עולמו ולא תפיסת עולמך'' - אני לא מסכים, זה רק מעודד אותו להמשיך ולהחזיק בתפיסת עולמו שאני שולל.
שלא יתנצל 510698
להתנצלויות הללו אין שום ערך חוץ מהאופי הצבוע שלהן. אם יש לנו טענות לאפיפיור אז הן צריכות להיות בגלל מדיניותו ומעשיו.
ההיסטוריה מלאה במעשי זוועה ואין טעם שכל אחד יתנצל על מעשי אבותיו הקדומים, במיוחד שאין שום כוונה לבצע מעשים מתקנים.
שלא יתנצל 510622
אתה כותב כאילו הדיון הזה התחיל אתמול (או שבאת מהירח?). אי אפשר לנתק את הנוסח של דבריו ביד ושם מהפולמוס המתמשך על הכנסיה והשואה, שבו הכנסיה עושה צעד קדימה ושני צעדים אחורה.
בא מהירח 510623
קשה מאוד, אולי כבר בלתי אפשרי, להגות רעיונות חדשים. קראת את תגובות התש"חניק בדיון 3095? אולי תקרא. (בכל זאת, יש משהו מרענן ברעיונות ישנים המנוסחים באופן חדש ובחיבורים חדשים)

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים