הגולם וחסידות חב''ד 525546
פרשיה מעניינת התרחשה בחודש האחרון שמראה שלא פסו כלל המאמינים בסיפור הגולם מפראג: :
לרגל מלאת 400 שנה למותו של המהר"ל פורסמה כתבה בעיתון חרדי בנושא שעוררה סערה.
הרב אורי דסברג מרכז המערכת של האינציקלופדיה התלמודית, כתב בעיתון החרדי ב"שבת בשבתו" כי לסיפור הגולם מפראג אין כל בסיס במציאות:
הוא כתב:
"אם תשאלו אדם ממוצע ברחוב (בין השאר גם לא-יהודים ברחובות פראג) תשמעו שהמהר"ל ידוע בעיקר - ואולי: רק - בשל יצירתו את "הגולם מפראג", שפעל בעיקר נגד עלילות הדם, עד שהחל לסכן את חיי הקהילה היהודית, ואז הוציא ממנו המהר"ל את רוח החיים, ושאריותיו נגנזו בעליית הגג של בית הכנסת "אלטנוישול" בפראג .
סיפור זה נוצר ונודע רק בשנת תרס"ט (1909, שנת ה-‏300 להסתלקותו של המהר"ל) באמצעות הספר "נפלאות המהר"ל" שכתב הרב יהודה יודל רוזנברג. זוהי אחת הדוגמאות הנדירות שספרות דמיונית הופכת בעיני הציבור כמהימנה ואוטנטית, למרות שלכאורה אין לה כל ביסוס במציאות. "
כנגד מאמר זה
יצא הרב החבדניקי של קרית מוצקין דוד מאיר דרוקמן במאמר תקיף שבו הוא מגן על אמיתות סיפור הגולם ומזכיר בין השאר כי היה רב של חב"ד שביקר בעלייית הגג המפורסמת בפראג וראה שם את שרידי הגולם.
והנה נוסח מכתבו
"גולם מפראג", היה או לא היה?."
רבה של קריית מוצקין, הרב דוד דרוקמן שליט"א פנה במכתב להרב דסברג בו הוא מבקש להעמידו על שגגה, לדעתו, שיצאה תחת עטו:
החוה"ש לידידי היקר הרב אורי דסברג שליט"א.
ראיתי מאמרו שהתפרסם השבת בענין 'הגולם' שיצר רבינו המהר"ל מפראג זי"ע, והנני מצ"ב תשובה בנדון מכ"ק אדמו"ר זי"ע מליובאוויטש – המדברת בעד עצמה.
ועוד בנדון: מסורת היא בקרב כלל ישראל מדוד דור, שהמהר"ל יצר גולם ע"י ספר יצירה. ישנם הלועגים למסורת זו וטוענים שכל פרשת הגולם נוצרה בדמיונו של מחבר "נפלאות מהר"ל". טענת הבל זו מגוחכת ומופרכת לגמרי. שכן, מעל שישים שנה לפני שיצא לאור הספר "נפלאות מהר"ל", כבר נדפסו דבריו של המשכיל שי"ר (שלמה יהודה רפופורט 1790 – 1867), בספר "גלעד" (פראג תרט"ז) שיצא נגד יצירת הגולם ע"י המהר"ל. ונאמנים עלינו דברי בעל "דעת קדושים" מבואטשאטש זי"ע בספרו "ברכת אברהם", שה"גור אריה" זצ"ל עשה גולם ע"י ספר יצירה הק' וכו', עיין שם... (מתוך דברי "שלום ואמת")
נ.ב. יש לציין עוד, כי הר"י רוזנברג (אגב אביו וסבו של חברי הכנסת -האב ובנו -בן מאיר) הוציא את הספר שלו בשנת תרס"ט, ואילו הרבי הריי"צ מליובאוויטש (שהעיד שראה את הנשאר מ'הגולם' בעליית הגג של 'אלט-נוי שול') היה לפני זה - בשנת תרס"ח.

עד כאן הפרשה .
אכן דסברג טעה והטעה בשגיאה מגוחכת כאשר טען שיהודה רוזנברג המציא את הסיפור ב-‏1909 . הוא רק פיתח הרחיב אותו ופירסם אותו בציבור הרחב ביותר.
מוזר כיצד יכול היה לשגות בדבר כזה כאשר המידע בנושא הוא כל כך זמין ברשת.
כפי שראינו כאן סיפור הגולם קיים בדפוס כבר משנת 1837 אבל לא לפני כן .
לגבי הביקור הנזכר של הרב החבדניקי בעליית הגג של בית הכנסת בפראג בשנת 1908 אכן יש סיפור כזה שלפי הרב של חב"ד עלה עם עוד רב.אלא שלא ברור כלל מה הוא ראה שם אם בכלל.
על פי מספר הסיפור הוא שאל את הרב שעלה לעליית הגג מה הוא ראה שם והרב שתק .
ואז כשנודע הדבר שהוא סיפר את העניין גער בו רב אחר שהיה איתו במקום ואמר לו "חודשים היה לי מה לעשות ".
.סיום הסיפור הוא סתום וכנראה במכוון.
דעתי היא שהשניים לא ראו שם כלום אבל לא רצו לאמר זאת לתלמידיהם,ולכן שתקו או השמיעו הערה לא ברורה.

ראו כאן

הרב דרוקמן תוקף הפרסומים :הגולם היה גם היה " באתר חב"ד
וראו את רשימתו של שאול שיף בעניין
הגולם וחסידות חב''ד 525547
הקישור השני לא נפתח.
הגולם וחסידות חב''ד 525552
אכן.
והמאמר הוא של רב צעיר ולא של שיף
הגולם וחסידות חב''ד 525549
דעתך היא שהשניים לא ראו שם כלום? איך אתה מעז? וממתי זה מתירין לפרוטוזואי"ד קטן בן צלחת פטר"י לעסוק בעניינים מסוכנים כמו דעות?! איך מלאך ליבך? לא ראו כלום? - ראו גם ראו! ואיך מעיזים מלעי"זי לע"ז ומרהיבין בנפשם לומר שאין בסיס במציאות והגולם לא היה? - היה גם היה! וגדולי ההיסטוריונים חקרו בדבר והמדע המודרני מחזק זאת מכללא: היה גם היה!

וכבר אמר ההיסטוריונ"א-דגול"א רבא ארכיאולוג"א ישראל"א פינקלשטוס"א משטרומפנדית"א דאוניברסיט"א תל-אביב"א בספרו המלומד 'ראשית"א דעיר פראג"א': "אנוכי עצמי עליתי בסולמא של צור וראיתי בעליית"א דגג"א את עצמות גולגולת"א דגולם שהן גדולות מן הרגיל ואינן כדרך עצמות גולגולת"א של אדם ילוד אישה, וראה ראיתי גם שלד רגל"א דגולמ"א, שדומה היא מאוד לרגל"א של טירנוזאור"א רקס"א, אך בדקתי בדוק היטב והבאתי את הדבר בפני חבר מלומדים מכל ארצות תבל, והחלטנו וקבענו ולית מאן דפליג: רגל"א דגולמ"א היא!"

ואתה, איככה תאמר שדעתך היא שהשניים לא ראו שם כלום? איך לא תבוש לכפור בעיקר? כופר, מין ואפיקורוס שכמותך!
הגולם וחסידות חב''ד 526049
בס''ד
וגם בע''ה
ודאי שהגולמ''א איננו גולמ''א בעלמא, אבל מצאתי שנפלה טעות גדולה בניסוחך ומספר הר''ת נופל בהרבה ממספר המלים המלאות. לתיקונך.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים