אמת או שקר - הערות 5630
אינני מאשר או שולל את כל הכתוב בתנ"ך במלואו כיחידה אחת. כנראה שנתנו היסטוריונים מסוימים אשראי
גדול מדי לכשרונם הספרותי של עורכי התנ"ך אבל משום מה באותה מדה ניסו חלק מההיסטוריונים לעשות כל מאמץ להפוך את המספר התנכי לשקרן ולו רק בזכות הכשרון הספרותי שיחסו לו. אפשר שככל שיהיה למספר התנכי רצון להמציא ארוע כל שהוא מסבות דתיות, באותה מדה יכול מי שיטען שהספור הוא המצאה או שקר, שיהיו לו מניעים אנטי דתיים ו\או חוסר אמונה. אבל באשר לאמת ההיסטורית: מי שירצה לשלול לגמרי את התנ"ך יוכל לעשות זאת בקלות יתרה. בבראשית פרק ג' מיחס התנ"ך יכולת דבור לנחש וגם הגיון צרוף באמרו "אף כי אמר אלהים... פגשתי הרבה נחשים, בואה שהחזקתי בידי וצפע שעמו התעמתי הטבע, אך הם מעולם לא דברו אתי... האם חוה היתה כל כך פתיה ? נחש בעל שכל של זוחל ממוצע שכנע אותה לאכול מפרי עץ הדעת ? כל זה נראה בבירור כבדיה ספרותית ממניעים דתיים או אפילו סדיסטיים כדי למצוא הצדקה כל שהיא לסבלם של רוב בני האדם אשר נאלצים "בעבור חטא אדם וחוה" לעבוד בזיעת אפיהם במקום להתענג בגן עדן. באשר למסע בני ישראל במדבר סיני: האם שמעת על הארכיאולוג ענתי שזהה את הר סיני המקראי בממצאים ברורים בהר כרכום שבנגב ? אמנם אין רבים
שמסכימים עמו, אבל ישנו לפחות ארכיאולוג אחד, שזהה על פי ממצאים, ארוע מהותי אחד מהמסע ההוא. אשר ליהושע בן נון, הינו אני ואתה צריכים לדעת היטב מה נמצא בחפירות ביריחו ובעי, ובכמה ערים אחרות שזוהו בודאות כערים שהיו מיושבות בזמן שמיחס התנ"ך לכבוש הארץ. אין זו חוכמה רבה לטעון שארועים לא קרו בערים אלו אם לא חדר השולל לעומק ממצאי החפירות. אותו דבר באשר לתקופת דוד ושלמה. אשר לתקופת הבבלים ואף לפניה, כמה הוכחות ברורות קימות: כתובת השלוח שראיתיה באיסטנבול אין ספק לאמיתותה. לוח גזר מהמאה העשירית לפני הספירה הוא הכתובת
העברית הקדומה ביותר, אבל לא רק ישראלים
דברו אז עברית, גם כנענים, אמורים, ותושבי
לבנון דברו אז עברית. אשר לבבלים, בתנ"ך לא נאמר שהם הגלו את כל תושבי הארץ, בפרוש נכתב בענין זה "ומדלת העם השאיר ... לכורמים וליוגבים", וכן מתואר רצח גדליהו בן אחיקם אשר נרצח בארץ בזמן השלטון הבבלי לאחר גלות בבל. שוב לדעתי קשה ליחס לכל סופרי התנ"ך רצון להמציא את ההיסטוריה מכל מניע שהוא, זה הבל ורעות רוח. משום שכל עם שהוא חייב שיהיה לו איזה בסיס אמיתי כלשהוא לפולקלור שלו המיוחס אל ההיסטריה שלו. יותר מזאת: חובת ההוכחה שלא כמתואר קרה אלא היסטוריה אחרת לחלוטין קרתה לעם הישראלי בקדמותו, תחול על השולל את התנ"ך לחלוטין עליו יהיה להוכיח מה לטענתו קרה לאורך כל הדורות המתוארים בתנ"ך "היסטוריה חלופית" כמשמעה המילולי וכפשוטה. אין בידינו שום עדות ברורה אחרת לגבי עם ישראל במשך השנים 2החל מיותר מלפני אלפים שנה לפני הספירה הנוצרית, חיי של עבר שעל שמו נקראים העברים, דרך תקופת אברהם מהמאה העשרים לפני הספירה הנוצרית, גלות מצרים, המסע במדבר כבוש הארץ החל מהמאה השלוש עשרה לפני הספירה הנוצרית, מכות דוד, ומלכות שלמה וכל מה שאחריהן. מי שירצה לשלול את קיום המלוכה הישראלית תהינה לו שתי בעיות. האחת: להמציא היסטוריה חלופית, השניה: מה באשר לכתובת השלוח, ולחומה הרחבה במעמקי ירושלים העתיקה, שלגביה הסכימו ההסטוריונים שהיא ישראלית, ומתקופת הבית הראשון ? במקום זה קל לשוללים ליחס כשרון ספרותי אדיר ומניעים עלומים לכותבי התנ"ך ולטעון שקבוצת משכילים בזמן התקופה הפרסית "המציאה" הסטוריה משותפת לעם ישראל כדי לתת בסיס אחדותי לקיומו. טענה כזו היא "אונס השכל" כפשוטו וכמשמעו, וטועניה אינם היסטוריונים אמינים. האם ניתן להמציא היסטוריה כל כך משכנעת שתהיה כולה שקרית לזמן של יותר מאלף ושבע מאות שנים, מתקופת עבר עד למקופה המרסית, מזמן שהוא החל האלף השלישי לפני סםירת הנוצרים ועד למאה החמישית לפני הספירה הנוצרית ? האם ניתן להמציא המצאה שקרית אבל כל כך משכנעת בכח כשרון ספרותי אדיר, עד כדי כך שעם שלם יקבלה במשך אלפי שנים בתור ההיסטוריה שלו ? אם ההיסטוריה התנכית הומצאה, לא היה נזקק איזה אדם או צבור לחכות עד למאה התשע עשרה לספירת הנוצרים לחשוד באמיתותה, הגיונם של אנשים היה חזק מספיק עוד קודם לכן כדי לטעון שהכל שקר והמצאה, אם אכן כך קרה. אבל מכיון שעם ישראל סובר שהתנך הוא חלק מן ההיסטוריה שלו, סביר להניח שרוב העם חשב תמיד שלא
שקרו לו כותבי התנ"ך. אומלל ביותר הוא הנסיון ליחס לקדמונים המצאת הסטוריה של אלף ושבע מאות שנה ולחשוב שתאור ההיסטוריה בתנ"ך, כמו ספרי יהושע, שמואל, מלכים, ודברי הימים, ואזכור מאורעות בספר ישעיהו, הם פרי כושר המצאה ספרותי, טוב ככל שיהיה. באשר להינדואיזם יש לי לאמר דבר אחד: גם בעיני ההינדי האדוק ביותר, ההינדואיזם הוא דת ואינו היסטוריה. אינני מאמין שההיסטוריונים ההודיים מכלילים את וישנו, ,
שיבה ופרבאתי וקרישנה בהיסטוריה ההודית, גם אם הם מאמינים אדוקים בהינדואזם. אשר לבודהא תגובתי פשוטה ביותר: ברור לנו כאמת היסטורית שהיה חי איש זה. תולדות חייו
ידועות. הוא נולד בשנת 564 לפני הספירה הנוצרית כנסיך הינדי שמאס בעושר. בשנת 543 לפני הספירה הנוצרית החל להרצות את אמרותיו ביער הצבאים בסאראנאת, מקום מקודש מאז לבודהיזם. אין מי שיסתור את עובדת קיומו,
האם אמר מישהו מאותם "היסטוריונים" שהכחישו את ההיסטוריה התנכית, על עובדת קיומו של בודהא שהיא שקר ? הרי הוא לא יכול היה לחשוש ממלחמה עם מאמיני הבודהיזם, אם יטען שכל קיומו של בודהא הנו "המצאה שנובעת מכשרון ספרותי". כל השולל את כל ההיסטוריה התנכית במחי יד אינו אלא אכול שנאה עצמית אשר אינו ראוי להקרא הסטוריון. הדבר הקל יותר הוא לשלול, אבל אני אחשוד במניעיהם של השוללים את היסטורית התנ"ך. ברור לך אלי שאינני בא להגן כאן על הדת היהודית או על כל דת אחרת, כי אינני מאמין באלהים. אין לי כלי להוכיח את קיומו. אשר לכוח השכנוע של דתות מסוימות, כהנצרות והאסלאם שהזכרת, קיומן של אלו אינו תלוי ב"אמיתותן" אשר ידוע לגבי ישוע איך נולד כל אדם בדרך הטבע, אלא בכושרם של המיסיונרים לזיין לאדם כל שהוא את השכל. כל קבלת הנצרות היא עדות לכושרם של המסיונרים לאנוס את המוח, וגם את הגוף, עין ערך "אינקויזיציה". אשר לאסלאם כבר ידוע ש"דין מחמד בסיף" וכן בדיוק נאמר בערבית ואין הדבר נזקק לתרגום. גם גבית "מס גולגולת" מלא מוסלמים ואי גביתו ממוסלמים היא דרך ברורה לשכנוע לקבל את האסלאם. וכן ידוע עוד מן ההיסטוריה שהתפשטות האסלאם בכמה מארצות דרום מזרח אסיה, בנוסף לכוח צבאי ולהתפשטות מסחרית, נגרמה גם מהעובדה שהאסלאם הבטיח שויון דתי לעומת משטר הקסטות ההודי. כך שאין לראות בכוח שכנוע דתי תופעה הקשורה דוקא בכושר המצאה ספרותי של דבר שיראה כאמת, אלא שהשכנוע הדתי נובע מכמה גורמים: אונס המוח, הבטחת טובות הנאה גם כלכליות, איומים וענויים ושמוש בכח צבאי
בתודה
גלעד צוקרמן
אמת או שקר - הערות 5634
אני מסכים איתך אם כי שכחת עוד מספר ממצאים:
מצבת מישע מלך מואב שנמצאה בדיבון שברמות מואב, לפני כמאה שנים, ומאמתת חלק מארועי הפתיחה של ספר מלכים ב'.
שבר כתובת שנמצאה בדן ובה מופיע הצירוף "בית דוד" (ממצא יחיד מסוגו)
בכנסיית גת-שמנים בירושלים מצאו לפני כמאה שנים מצבת קבר שלפי תוכנה, היתה המצבה של קברו של עוזיהו מלך יהודה. לרוע המזל, המצבה לא נמצאה באתרה המקורי, אך לאור מיקום הכנסייה כנראה שהקבר נמצא בנחל קדרון באזור יד אבשלום.
חרסי לכיש - "אל משואות לכיש אנחנו שומרים כי לא נראה את עזקה"
בקיצור, לחלק ניכר מהארועים של ספר מלכים ב' יש גיבוי ארכיאולוגי כלשהו.
בספר התנ"ך האבוד, טוען המחבר שיש בעיקר בעיה של תארוך השכבות, ואם משנים את התארוך יש התאמה מושלמת. אגב, הוא אומר שהחומה הרחבה היא לא מתקופת בית ראשון, אלא זוהי חומת יבוס אותה כבש דוד המלך.
ולדעתי, יש עדיין הרבה ממצאים הקבורים בעפר וממתינים לחופרים, ואולי הם יספקו אישור חד-משמעי לנכונות אירועים תנ"כיים נוספים.
וכמובן שיש להפריד בין תיאורים היסטוריים של קרבות ומלחמות, לאגדות ומיתוסים מסוג אליהו הנביא, עשר המכות ובריאת העולם. (למרות שמיתוסים אלו אולי משמרים גרעין של אמת - כמו הטענה האחרונה, שבעבר הים השחור לא היה קיים והיה מיושב, ועליית פני הים התיכון גרמה שיטפון אדיר דומה למבול התנ"כי, שיצר את הים השחור והטביע את כל מי שחי שם)
קיומו ההיסטורי של מוחמד 5656
רק כהערה גם לגבי כל הסיפורים הקיימים לגבי מוחמד וראשית האיסלאם ההיסטוריונים ספקניים מאוד משום שכולם מופיעים במקורות שנכתבו מאות שנים לאחר התרחשות האירועים המתוארים בהם. יותר ויותר היסטוריונים מחזיקים כיום בדעה ששוב אין לקבל אותם כפשוטם והושמעה אף הדעה הקיצונית ששיבטי הערבים שכבשו את המזרח היו בכלל פאגאניים ורק בשלב מאוחר יותר הומצא האיסלאם כאמצעי להתמודד עם העליונות התרבותית של העמים שאותם כבשו. מוחמד ושות' הם לפי זה המצאות גמורות של הדימיון.
כמובן שמסוכן מאוד להעלות את הטענות האלה בנוכחות מוסלמים מאמינים.....

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים