גם בישראל יש נאורות 583277
יורם קניוק יוכל להירשם כחסר דת.
גם בישראל יש נאורות 583354
בתעודת הזהות שלי בסעיף הלאום יש כוכביות. זה לפי תקנה משנת 2002.
משהו השתנה מאז?
גם בישראל יש נאורות 583358
זה לאום וזה דת.
תני דעתך שסעיף דת לא מופיע כלל בתעודת הזהות.
לפני 2002, בתעודת הזהות שלך הופיע הכיתוב "יהודי" כלאום, אבל אצל בוריס בוריסוביץ' שעלה לארץ מכוח היותו נשוי לקטיה קגן הופיע "רוסי", לא "נוצרי", ואצל אחמד אגרבייה הופיע "ערבי", לא "מוסלמי".
גם בישראל יש נאורות 583381
נכון, הדת מופיעה רק במרשם האוכלוסין.
ומה מופיע בסעיף 'הלאום' במרשם האוכלוסין? האם הוא נמחק גם משם או שכתוב שאני בת הלאום היהודי?
האם סעיף הלאום של יורם קניוק נשאר יהודי ורק דתו נמחקה? אם כן אבקש גם אני לשנות את דתי לחסרת דת.

הנה פסק דין קניוק למעוניינים.
גם בישראל יש נאורות 583383
אאל''ט, במרשם האוכלוסין סעיף הלאום שריר וקיים.
כמדומני, סעיף הלאום של קניוק נשאר ''יהודי'', וכדת - הוא ''חסר דת''. מצב שמתאים נפלאות לרבים וטובים, ואלא אם יתקבל ערעור, אני צופה שהרבה יעוטו ויבקשו לשנות גם הם.
אישית לא הייתי עושה את זה, אבל מצויין שקיימת האפשרות.
גם בישראל יש נאורות 583386
'הארץ' עונה על זה:
"בסעיף הלאום במרשם האוכלוסין, ובתעודת הזהות, נותר הסופר קניוק יהודי."

בהנחה שהם ביררו את הנקודה הזאת, צדקת.

אלה באמת חדשות נפלאות.

מה כתוב בסעיף הלאום של הנכד עומרי? חסר דת הרי לא מתאים לסעיף הזה, אז מה כתוב - ישראלי?
גם בישראל יש נאורות 583389
בתעודת הזהות - כתוב ******. כמו לכולם.
במרשם האוכלוסין? יהודי.

אין לאום ישראלי.
גם בישראל יש נאורות 583391
אצלי בדרכון, מסמך מחתום על ידי שר הפנים הישראלי, כתוב: Nationality: Israeli
גם בישראל יש נאורות 583394
זה כלפי חוץ. לא כלפי פנים. נסה שיכתבו לך "ישראלי" בסעיף הלאום במרשם התושבים‏1. עוזי אורנן עובד על זה כבר שנים, בינתיים ללא הצלחה.
1 בת"ז זה ממילא ******.
גם בישראל יש נאורות 583436
יש משהו מעניין בפסק הדין. לכאורה עולה ממנו שהמבקש לעשות מעשה קניוק יאלץ לנהוג כמותו, ולפנות לבית המשפט למתן פסק דין הצהרתי. גם מכאן ולהבא אין די בהצהרת המבקש בפני פקיד הרישום.
גם בישראל יש נאורות 583380
מדובר במרשם התושבים כמובן.
גם בישראל יש נאורות 583444
בזמנו היה סיפור שליהודים יש מספר אחד של כוכביות וללא יהודים יש מספר אחר של כוכביות.
האם זה עדיין כך?
גם בישראל יש נאורות 583448
אני זוכר סיפור אחר ולא סותר - שבמספרי הזהות מוחבא מידע על האזרח, הם לא מחולקים סתם כך לפי הסדר.
(ויש לי הוכחות לכך שזה בדיוק המצב).
גם בישראל יש נאורות 583451
יש לי הוכחה סותרת: כשההורים שלי עלו ארצה, הם ואחי הגדול קיבלו מספרי זהות עוקבים בדיוק.
גם בישראל יש נאורות 583452
(זו ראייה תומכת)
גם בישראל יש נאורות 583454
(לא היא לא: קבלת מספרי זהות עוקבים הגיונית כרונולוגית, אבל מאוד לא הגיונית כשמדובר באשה אחת, גבר אחד וילד אחד, שכולם שייכים לאותה משפחה אבל לא יותר מזה. איך בדיוק אפשר להכניס מידע על זהות, גיל או מה שתרצה כאשר כל מה שמשתנה הוא מספר אחד בתעודה, ובהתחשב בכך שבמשפחות רגילות עם פער כרונולוגי בקבלת מספר הזהות אין שום קשר כזה?)
גם בישראל יש נאורות 583456
(מהיכן מצאת ש"אין שום קשר כזה"? עשית לאחרונה ניתוח סטטיסטי של מספרי זהות?)
גם בישראל יש נאורות 583463
אצל כל מי שלא עלה לארץ באותו תאריך אין עקיבה במספרים, אבל כל מי שצעיר יותר מספר הת.ז. שלו גדול יותר. אני אצטרך חתיכת ראיה כדי להאמין שיש מידע מוחבא במספרים. ומה בדיוק הראיות שלך?
גם בישראל יש נאורות 583550
אני מכיר כמה ילדים מאומצים שעברו גיור בארץ, ומספרי הזהות שלהם דומים באופן שלא משאיר הרבה מקום לספק.
גם בישראל יש נאורות 583553
והם נרשמו בתאריכים שונים מאוד, ובלשכות שונות?
גם בישראל יש נאורות 583598
תאריכים - כן. הפרשים של שנים. לשכות - לא יודע, ולא אמור לשנות.
גם בישראל יש נאורות 583555
מי שנולד בחו"ל, מאומץ או לא, מקבל מס' זיהוי שמתחיל בספרה 2. פעם, ואולי גם היום, היה ניתן לשנות את זה במשרד הפנים ע"י בקשה מיוחדת.
גם בישראל יש נאורות 583561
היום כבר לא:
"מקרה נוסף קרה כאשר בהחלטה מינהלית נקבע שלילדים שאומצו בחו"ל יינתן מספר זהות המתחיל בספרה ידועה. החלטה זו גרמה לנזק רב, משום שסיפרה על הילד מידע שבדרך כלל נהוג להצניעו. כאשר התברר הנזק בוטלה התקלה, וסדרת מספרים זו ניתנה גם לילדים לא מאומצים, כדי להביא לביטול משמעותה." מספר זהות (ישראל) [ויקיפדיה]
גם בישראל יש נאורות 583600
מישהו יכול לתארך את השינוי הזה?
גם בישראל יש נאורות 583571
לאחי ולהורים שלי יש מספר זהות שאין בו את הספרה 2 אפילו פעם אחת. ייתכן שזה נוהל שהתחיל אחרי אמצע שנות השבעים?
גם בישראל יש נאורות 583621
אין לי מושג מתי זה התחיל, ואחרי שקראתי את ההערה של איזי אני מתחיל לחשוד שמא משרד הפנים לא סיפר את האמת לאמיתה בעניין זה. אני רק יודע שזה המידע שנמסר לציבור בסוף שנות השמונים.
גם בישראל יש נאורות 583622
בקריאה שניה אני מבין שאתה מדבר על משפחה שעלתה לארץ. מן הסתם ה''כלל'' שהבאתי בשם משרד הפנים מתייחס למשפחה ישראלית שנולד לה ילד בחו''ל (או אומץ שם), לא לעולים. אם כך הדבר הטלתי דופי לשוא במשרד ממשלתי מכובד. איזה מזל שיום הכיפורים בפתח.
גם בישראל יש נאורות 583579
מספרי הזהות של שני ילדי מתחילים בספרה 2, למרות ששניהם נולדו בתל השומר. (שלי ושל אשתי מתחילים ב-‏02)
גם בישראל יש נאורות 583592
לתומי סברתי שרק ירושלים 02...
גם בישראל יש נאורות 583623
תשע ספרות (שמונה + ביקורת) שהראשונה בהן היא 2? מעניין.
גם בישראל יש נאורות 583634
למה זה מעניין?
מעניין זה ששני מספרי הזהות שלהם מאוד דומים: שניהם מהצורה ABCXDXYDZ כאשר הספרות A-D זהות בשני המספרים, במספר אחד מתקיים X=B ובשני X=D והספרות Y ו-Z במספר אחד הן פשוט הספרות Z ו-Y בשני. (אני מקווה שזה לא חושף את המספרים, לפי חישוב זריז יש מעל 3,000 מספרים שעונים על הקריטריונים גם כאשר ידוע A=2).
גם בישראל יש נאורות 583636
זה מעניין (אותי, במידת מה) כי כאמור חשבתי ששתיים מוענקת כסיפרה תחילית רק למי שנולד בחו''ל.
גם בישראל יש נאורות 583641
אולי פעם. היום זה גם אצל ילדים נורמליים שנולדו בארץ באמצע שנות האלפיים.
גם בישראל יש נאורות 583643
הבת שלי נולדה לפני 20 שנה, ומספר תעודת הזהות שלה מתחיל ב 2. מספר תעודת הזהות של אחיה, שנולד כשלוש שנים לפניה, באותו בי"ח, מתחיל ב 3, כך גם מספר תעודת הזהות של אחותה שנולדה לפני 11 שנים בבי"ח אחר.
גם בישראל יש נאורות 583694
תביא שאכטה, נראה לי חומר טוב.
גם בישראל יש נאורות 583753
ירושלמי?
גם בישראל יש נאורות 583759
לא, וגם אשתי לא.
גם בישראל יש נאורות 583768
אבל אשתך כן בראיין?
גם בישראל יש נאורות 583778
לא, היא לורטה.
גם בישראל יש נאורות 583789
גודנס! חשבתי שאתה לורטה.
גם בישראל יש נאורות 583794
אני נורטיוס מקסימוס.
גם בישראל יש נאורות 583680
נולדתי בארה"ב, וכשעליתי לארץ להורי ולי ניתנו מספרי זהות עוקבים- שאין בהם את הספרה 2.
גם בישראל יש נאורות 583681
לא פלא אם כן שהרגשתי לא שייך: מס' הזהות שלי התחיל ב-‏2 (עד שמתישהו נוסף לו אפס) ונולדתי בארץ.
גם בישראל יש נאורות 583465
אני מכירה שני ילדים כבני תשע שנולדו באותו יום ומספר תעודת הזהות שלהם שונה רק בשתי ספרות אחרונות - היא ערביה והוא יהודי.
לפי זה עוד פחות סביר שמקודד שם מידע על דת. אולי בעבר זה היה נהוג.
גם בישראל יש נאורות 583601
אני לא יודע מי זכה לקבל ''מספרים מיוחדים''. יתכן מאד שכל העניין מסתכם באותו נוהג-לשעבר המצויין בוויקי.
גם בישראל יש נאורות 583449
ליהודים יש תאריך לידה עברי.
גם בישראל יש נאורות 583450
לא יודע לגבי כוכביות, אבל ליהודים מצויין תאריך הלידה העברי. ללא-יהודים לא.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים