התנ''ך הממש - אכול שלוקי אמיתי... 59197
אם כל אחד יכול לעצב ולקשקש את התנ"ך ככל העולה על רוחו אז הגיע הזמן שגם אנחנו האתאיסטים נקום ונעשה מעשה.
להלן סיפור הבראשית מספר התנ"ך הממש ממש אמיתי (אבל ממש ! תאמינו לי בחיי שממש ממש ! נשבע בכף רגלי השמאלית.).

.
.
.
.

תורת האדם. בראשיתו פרק א. (סיפור בריאת האלוהים).
--------------------------------------------------------------------

בראשיתו ראה האדם את השמים ואת הארץ ואת האישה לצידו:
והבנתו את הארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום ורוחו רדומה על פני המים:
ויבחין האדם באור ויאמר זהו-אור ויהי לו אור:
וירא האדם את האור כי טוב ויבדל האדם בין האור ובין החושך:
ויקרא האדם לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי-ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויבחין האדם ברקיע בתוך המים והבדיל בין מים למים:
ויביט האדם אל הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן במוחו:
ויקרא האדם לרקיע שמים ויהי ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויראה האדם כי כנראה נקוו המים מתחת השמים אל-מקום אחד ותראה היבשה גם כן:
ויקרא האדם ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא האדם כי טוב לו:
ויבחין האדם כי דשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו-בו על הארץ:
וישמח האדם כי הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה-פרי אשר זרעו-בו למינהו וירא האדם כי-טוב לו:
ויהי ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויראה האדם כי מאורות ברקיע השמים המבדילים בשבילו בין היום ובין הלילה והיו לו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים:
ויטעה טעותו הראשונה בחושבו כי למאורות סיבה ותחלית ותחליתם למענו:
ויבחין האדם בשני המאורות הגדולים את המאור הגדול בממשלת היום ואת המאור הקטן בממשלת הלילה ואת הכוכבים:
ויטעה שוב בחושבו כי בשמים הם בכדי להאיר את הארץ:
ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך וירא האדם כי טוב לו:
ויהי ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויאמר האדם שורצים המים שרץ נפש חיה ועוף מעופף על הארץ על פני רקיע השמים:
ויראה האדם את התנינים הגדולים וחלק קטן מכל-נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למינהם וחלק מסוים מכל-עוף כנף למינהו וירא האדם כי טוב לו:
ויברך ביהירותו המטופשת אותם האדם לאמור פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ:
ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויחמוד האדם את הארץ ויראה כי היא לא למענו:
וימאס האדם מחית הארץ למינה ומהבהמה למינה ומכל-רמש האדמה למינהו וירא כי לא למענו הם וכי לא בשליטתו וימאס בעצמו וירא האדם כי לא טוב לו:
ויאמר האדם נעשה אלים בצלמנו כדמותנו וירדו בנו ובדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל-הארץ ובכל הרמש הרומש על-הארץ:
ויברא האדם את האלים בצלמו בצלם האדם ברא אותו בצורות רבות ושונות ברא אותם:
ויברך אותם האדם ויאמר להם אדם פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבישוה ורדו בנו ובדגת הים ובעוף השמים ובכל-חיה הרומשת על הארץ:
ויאמר האדם הנה נתתם לי את כל העשב זורע זרע אשר על פני כל-הארץ ואת כל-העץ אשר-בו פרי-עץ זורע זרע לי יהיה לאכלה:
ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על-הארץ אשר-בו נפש חיה את-כל ירק עשב לאכלה ויהי כן ברוחו:
וירא האדם כי האישה לצידו בעלת ברק עיניים ונפש כשלו ויבדה את נמיכות נפשה כרצונם של האלים:
ובשעות דימדומי הערב יתנחם האדם בצלליו וימאס בריבוי האלים ובמחשבת יצירתו גם כן:
ויאחד אותם כולם לאל אחד ויקרא להם אלוהים:
ויאמר לך אתן את פאר היצירה כי עייף אני ואין נחת לרוחי:
וירא האדם ברוחו את-כל-אשר-בדה והנה טוב לו מאוד ויהי ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויכולו השמים והארץ וכל צבאם:
ויכל האדם למחרת אותו היום מלאכתו אשר עשה וישבות מכל מלאכתו אשר עשה:
ויברך האדם את הימים הבאים ויקדש אותם כי בהם ישבות מכל מלאכת מחשבת חשיבה לוגית ויצירה כי מאותו היום החטא מרחף מעליהם:
התנ''ך הממש - אכול שלוקי אמיתי... 59199
מהנה מאד.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים