מדינה עוקפת בג''ץ 595203
אך לפני חודש התבשרנו על הצעת חוק עוקף בג"ץ של שר המשפטים של מדינת ישראל, יעקב נאמן, הצעת חוק שהוא שקד עליה זמן רב. לפי הצעתו רוב של 65 חברי כנסת יוכל לבטל פסיקת בג"ץ, שקובעת שחוק כלשהו אינו חוקתי. כלומר, רוב של 65 חברי כנסת יוכל להעביר חוק בידיעה מראש שהוא אינו חוקתי.

הזהירים אמרו שרף הסכמה זה נמוך מדי ויש להעלותו. לכמה? ל-‏70, 75.

אבל אחרים אמרו שהצעת חוק זו אינה חוקתית בשום רוב, גם לא של 80 חברי כנסת.

והופ, הקואליציה עומדת על 94.
מדינה עוקפת בג''ץ 595212
את טועה.
קודם כל, החוק מסמיך את בית המשפט העליון לפסול חוקים שאינם חוקתיים. סמכות זו לא ניתנה עד כה, אלא בית המשפט לקח אותה לעצמו במחטף בלתי חוקי (מה עוד שלמדינת ישראל עד היום אין חוקה). הצעת החוק מסדירה את המצב הבלתי סביר שהיה עד כה.
שנית, אם חוק יסוד יכול להתקבל ברוב של 61 חברי כנסת, מדוע חוק שסותר אותו לא יכול לעבור באותו רוב? לטעמי אפילו 65 הוא מספר מוגזם ודי לדרוש רוב מוחלט של 61 חברי כנסת.
הרי "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" אותו חוק בעייתי שעל יסודותיו ביצע ברק את המחטף החוקתי ("המהפכה החוקתית" בלשונו) עבר ברוב רגיל לחלוטין של 32 חברי כנסת מול 21.
מדוע חוק שסותר אותו צריך להתקבל ברוב מיוחס?
הפה שאסר הוא הפה שמתיר.
מדינה עוקפת בג''ץ 595230
צריך להסדיר את חקיקת חוקי היסוד, אבל את ההצעה של נאמן צריך לזרוק לפח האשפה יחד איתו.
צריך חוקה.

מה שאתה לא תופס הוא שהויכוח הוא לא על רוב כזה או אחר. אם בית המשפט הגבוה לצדק שקל וקבע שחוק כלשהו, נניח חוק שאוסר הנחת תפילין, הוא לא חוקתי - או באין חוקה נוגד את חוקי היסוד, מגילת העצמאות, והצדק הטבעי, שום הצבעה של חברי כנסת לא יכולה לשנות את העובדה שהחוק לא חוקתי. העובדה נקבעה, רק בית דין של מעלה יוכל לשנות אותה, לכשיתכנס (אבל הוא לא ישנה. הוא גם לא יתכנס)
מדינה עוקפת בג''ץ 595232
צריך להסדיר את חקיקת חוקי היסוד, אבל את המהפכה החוקתית של אהרן ברק צריך לזרוק לפח האשפה יחד איתו.
צריך חוקה.

מה שאתה לא תופס הוא שהויכוח הוא לא על הרכב כזה או אחר. אם הכנסת - הריבון - שקלה וקבעה, על אף קביעתו המלומדה (או לא) של בית המשפט, שהחוק יעבור - שום החלטה של שופטים לא יכולה לשנות את העובדה הזו. הכנסת היא הריבון ולא בית המשפט. העובדה נקבעה, רק בית דין של מעלה יוכל לשנות אותה.
מדינה עוקפת בג''ץ 595252
אתה עדיין לא תופס. הכנסת היא הריבון והיא יכולה לחוקק מה שבא לה, אבל היא לא יכולה לחוקק חוק שסותר חוק יסוד שהיא עצמה חוקקה. יש מבין?

אם היא רוצה לחוקק חוק שסותר חוק יסוד היא יכולה, משפטית, לשנות את חוק היסוד. היא יכולה, אבל לא רצוי שזה יקרה.
נחוצה חוקה, ולא השטויות של נאמן.

במשך השנים באמת הוכנסו כמה שינויים בחוקי יסוד כדי לעקוף החלטת בג"ץ. למשל, בג"ץ פסק שעל סמך חוק יסוד הכנסת אין לפסול את תנועת כך ואת הרשימה המתקדמת לשלום. הכנסת הכניסה תיקון בחוק היסוד שמפלגה ששוללת את קיומה של ישראל או מפלגה שמסיתה לגזענות לא יכולות לרוץ לכנסת. על סמך זה בסופו של דבר נפסלה "כך" מלרוץ לכנסת. זה היה אך לפני 25 שנה.

זה תיקון טוב, אבל הוכנסו גם תיקונים שטותיים שמקומם לא יכירם בחוק יסוד, כמו התיקון לחוק יסוד חופש העיסוק, שקבע שאסור לייבא בשר לא כשר.
זה ממחיש עד כמה נחוצה חוקה. דמוקרטיה רופפת כמו מדינת ישראל במיוחד זקוקה לחוקה.
מדינה עוקפת בג''ץ 595258
את עדיין לא תופסת. בית המשפט יכול לפרש איך שבא לו, אבל הוא עדיין אינו הריבון, אינו יכול לחוקק ואפילו לא יכול לפסול חוקים שחוקקה הכנסת, גם אם הם סותרים חוקים אחרים. יש מבינה?
אם שופט כזה או אחר רוצה לבטל חוק הוא יכול להתפטר מתפקידו ולרוץ לכנסת ומשם לחוקק. העובדה שעד היום בית המשפט (בכל ערכאותיו!) פסל חוקים כרצונו נעשתה באופן בלתי חוקי בעליל, אלא ביהמ"ש נטל לעצמו את החירות הנ"ל מתוקף מחטף חוקתי של הפיראט המשפטי אהרן ברק.
נחוצה חוקה, ולא השטויות של ברק.
הצעת החוק של נאמן מטרתה לתקן מצב מעוות זה ע"י כך שהיא מתירה לבית המשפט (העליון בלבד) לפסול חוקים שהם בלתי חוקתיים בעיניו, אך מתירה לכנסת לשוב ולחוקק אותם על אפם וחמתם של השופטים, בתנאי שיש לה רוב מיוחס של 65 ח"כים (ולטעמי מספיק 61).
את חושבת שפסילת כך היא "תיקון טוב" ואיסור יבוא בשר לא כשר הוא "תיקון שטותי", אחרים יחשבו הפוך.
מדינה עוקפת בג''ץ 595260
תוכלי להסביר למה הדמוקרטיה בישראל רופפת, מה אמור להופיע בחוקה, ובמה היא עדיפה על מערכת חוקי היסוד?
מדינה עוקפת בג''ץ 595292
אתה מתנגד לחוקי יסוד אבל רוצה חוקה? למה?
בג''ץ עוקף מדינה 595297
אני לא מתנגד לחוקי יסוד באופן כללי ובטח לא לחוקה. אני מתנגד לכך שעשו חצי עבודה: חוקקו את חוק יסוד השפיטה ללא חוק יסוד החקיקה. חוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ללא חוק יסוד המדינה היהודית. בצורה הזאת אפשרו לפיראט המשפטי ולחבר מרעיו לעשות כרצונם.
בג''ץ עוקף מדינה 595394
אני עדיין לא מבין איך זה משרת את האג'נדה שלך.
אתה אומר שאתה רוצה חוקה. האם אתה רוצה גם בית משפט לחוקה, או רק חוקה בלי בית משפט?
אם יש חוקה יש גם בית משפט לחוקה, או בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לחוקה. איזה בעיה סידור כזה יפתור לך? אתה מדמיין שהכנסת לא תהיה כפופה להחלטות בית המשפט לחוקה? אתה יוצא מנקודת הנחה שבית משפט לחוקה יפסוק אחרת מבג"ץ?
בג''ץ עוקף מדינה 595397
ודאי שאני רוצה בית משפט לחוקה. למשל כמו בהצעה הזו
בג''ץ עוקף מדינה 595398
יש בהצעה הזאת סעיפים שהם פשוט חסרי הגיון (כלשהו).
בג''ץ עוקף מדינה 595401
אתה מוזמן להציע חוק מתוקן.
בג''ץ עוקף מדינה 595404
לי לא רע עם המצב הקיים, אבל גם מצב בו אין כלל חוקה עדיף על מצב בו יש חוקה שנכתבה על ידי מי שלא מסוגל לקרוא את מה שהוא כותב.
"לא תתקבל החלטה של בית המשפט לחוקה אלא ברוב של אחד עשר שופטים" אם יש 14 שופטים, והחלטה מתקבלת ברוב של 11, מה קורה אם השופטים חצויים בדעתם (נגיד 8 מול 3)? לא תתקבל החלטה? ומה ברירת המחדל?
רשימת השופטים (3 "מתוך רשימה שיגיש שר המשפטים"?, 3 דיינים(? אחד אשכנזי, אחד ספרדי ואחד רוסי? אולי אחד כהן, אחד לוי ואחד ישראל? אולי אחד מש"ס אחד מאגודה ואחד מהמפד"ל) קאדי אחד (?! ואחד ששירת בצבא), "שלושה נציגי ציבור שתבחר הכנסת בהצבעה חשאית מתוך רשימה שיגישו סיעות הבית", שלושה פרופסורים(?) שאינם משפטנים (! אחד ממדעי הרוח, אחד ממדעי החברה ואחד ממדעי הטבע?) שיקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ועולה חדש אחד(?!) שיקבע על ידי הסוכנות)פשוט מגוחכת
אם מת שופט מי יחליף אותו?
בג''ץ עוקף מדינה 595410
בודאי שהמצב הקיים, שבו חונטה אנטי ציונית ואנטי דמוקרטית שולטת במדינה דרך הבג''ץ, לא רע לך.
אבל הוא רע למדינה.
בג''ץ עוקף מדינה 595414
''רע'' ו''טוב'' הם מושגים יחסיים, יחסית למצב כיום, המצב שבו מוקם ''בית משפט לחוקה'' כל כך מגוחך הוא רע יותר למדינה (אלא אם כן אתה חושב שטמטום זה טוב למדינה).
בג''ץ עוקף מדינה 595416
ברור שהשמאל יתנגד לכל בית משפט לחוקה שהוא (וכמובן שהוא יתנגד לכל שופט מהפריפריה, או בכלל מי שאינו ''מכוחותינו'' - אשכנזי, חילוני וסמולני מצפון תל אביב, בין אם הוא קאדי דרוזי, עולה חדש או בכלל חרדי רחמנא לצלן), כל עוד הוא לא יוכל לוודא שהוא ישלוט בו ויחליט מי ימונה אליו.
בג''ץ עוקף מדינה 595447
כאן אתה גולש לגידופים, השמצות וטענות שאינן מחזיקות מים. הראה לי שופט בית משפט עליון אחד שהוא אנטי ציוני. הראה לי שופט עליון אחד-אולי חוץ מג'ובראן -שאיננו ציוני? אתה דמוקראטי? ממתי גזענות היא דמוקראטית?
בג''ץ עוקף מדינה 595449
"רוח המפקד":
אהרון ברק: http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/909/976.html
אילה פרוקצ'יה: http://www.news1.co.il/Archive/001-D-285336-00.html
רוצה עוד דוגמאות?
בג''ץ עוקף מדינה 595450
אלה אינן דוגמאות לאי או אנטי ציונות של ברק או איילה פרוקצ'יה. בן דרור ימיני כדרכו בקודש מסובב ומעוות את הדברים.
בג''ץ עוקף מדינה 595452
זה ציטוט מדבריה של פרוקצ'יה, ובכלל לא כתבה של ימיני
בג''ץ עוקף מדינה 595453
וגם בייניש
בג''ץ עוקף מדינה 595403
סעיף מס' 1: יש בו סתירה פנימית לוגית ורעיונית, והוא גם סותר את חוק יסוד השפיטה ואת מגילת העצמאות.
מדינה עוקפת בג''ץ 595235
בית המשפט הגבוה לצדק הוא כאן על תקן של פרשן החוקים של בית המחוקקים. בית המחוקקים (או לחילופין: גוף שלטוני אחר שייקבע בחקיקה) יוכל לשנות חוקי יסוד, חוקה ועוד. רצוי מאוד שתהיה לו סיבה טובה. רצוי מאוד שתהיה הסכמה רחבה. אבל אין לכך הכרח מהבחינה החוקית הצרה.
מדינה עוקפת בג''ץ 595270
---"אלא בית המשפט לקח אותה לעצמו במחטף בלתי חוקי"--- המקלדת סובלת הכל. כשיש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והכנסת מחוקקת חוק שסותר באופן ברור סעחף בחוק היסוד: על סמך איזה חוק צריכים השופטים לפסוק? כמו בצבא, פקודה אחרונה קובעת?
האם הכנסת חוקקה חוק המנחה את השופטים לפסוק על פי החוק שהצביעו עבורו יותר חברי כנסת?
בג''ץ עוקף מדינה 595285
1. מחוקקי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מעולם לא ביקשו שיהפוך ליסוד עבור פיראטים משפטיים. יתר על כן, מציע החוק, חה"כ אוריאל לין, אמר במפורש: "אנחנו לא מעבירים את המשקל לביהמ"ש העליון. אנחנו לא עושים כפי שהוצע בחוק יסוד: החקיקה ולא בחוק יסוד: זכויות האדם שהוגשו בזמנם. אין מוקם בית משפט לחוקה שמקבל כוח מיוחד לבטל חוקים". הלך הפיראט המשפטי ונטל לעצמו את אותן הכח שהמחוקק התכוון שלא לתת לו.

2. איפה בחוק יסוד השפיטה כתוב שבית משפט כלשהו במדינת ישראל יכול לפסול חוק שחוקקה הכנסת מאיזו סיבה שהיא? איזו ערכאה? באיזה הרכב? לא היא. במהלך השנים נטלו לעצמם בתי המשפט השונים בישראל את הסמכות לפסול חוקים, החל מבית המשפט העליון וכלה בבתי משפט השלום. הצעת החוק של נאמן נותנת תוקף חוקי לפסילת חוק שאינו חוקתי ע"י בית המשפט העליון בלבד, ובהרכב מיוחד של 9 שופטים. היא גם מאפשרת לכנסת לשוב ולחוקק חוק שבית המשפט קבע שאינו חוקתי, וזאת ברוב מיוחד גם כן.

3. חוק "יסוד" כבוד האדם וחירותו עבר ברוב של 32 חברי כנסת מול 21. מה "יסוד" בו? מדוע חוק שעבר ברוב של 61 חברי כנסת לא יגבר עליו?
מדוע לא לבטל חוק מיותר ומזיק זה ברוב רגיל, כפי שחוקק?
על תתן לעובדות להפריע לך 595291
אוריאל לין לא היה "מציע החוק" אלא יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. מציע החוק היה אמנון רובינשטיין. הבאתי בזמנו כמה ציטוטים מהדיון על החוק בתגובה 528249, אבל בו נראה אם תצליח לנחש מי אמר את זה:
"כבוד היושב-ראש, חברי הבית, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הוכן במשך ישיבות רבות בוועדת החוקה, ואני מדגיש הפעם: בוועדת החוקה, זאת אומרת ועדת החוקה, חוק ומשפט בתוקף היותה ועדת החוקה של כנסת ישראל.

החוק הוא במקורו הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין, שלא רק הגיש ויזם את הצעת החוק הפרטית, אלא ליווה אותה על כל שלביה במאמץ אישי אדיר ותוך דבקות אמיתית בחוק שאותו הוא רצה לקדם....

המחוקק קובע ובית-המשפט קובע. זוהי המערכת הקיימת היום ואין לך אחרת. אין לך מערכת אחרת. גם היום בית-המשפט יכול לפרש חוקים"
מדינה עוקפת בג''ץ 595278
משהו משעשע שבטח תזדהה איתו, קריאייטיב של ח"כ בן ארי: החונטה השמאלנית

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים