ראיה לאמיתות התורה 60356
בס"ד

להלן קטע שנכתב בגמרא לפני כ-‏1800 שנה. במאמר זה רואים שכותבי הגמרא יודעים את העתיד.
גמרא מסכת מגילה דף ו'
קסרי וירושלים אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו
שתיהן אל תאמן. חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי
תאמן. שנאמר יחזקאל כו אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו. אם
מליאה זו חרבה זו. רב נחמן בר יצחק אמר מהכא בראשית כה ולאום
מלאום יאמץ. ואמר רבי יצחק מאי דכתיב ישעיהו כו יוחן רשע בל למד
צדק. אמר יצחק לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יוחן עשו אמר לו
רשע הוא. אמר לו בל למד צדק אמר לו ישעיהו כו בארץ נכוחות יעול.
אמר לו אם כן בל יראה גאות ה'.

"ואמר רבי יצחק, מאי דכתיב: אל תתן ה' מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה,? אמר יעקב לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, אל תתן לעשו הרשע תאות לבו, זממו אל תפק זו גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין מחריבים כל העולם כולו. ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה קטירי תנא איכא בגרממיא (בהגהות יעב"ץ ובהגהות הגר"א שחיו לפני בערך 200 שנה כתוב שיש לגרוס גרמניא) של אדום, וכו'(עיין שם). תרגום: "זמם", הוא הטבעת התלויה באפה של הנאקה ובאמצעותה שולטים בה. "אל תפק", היינו "אל תשחרר" ששיחרור הזמם מ"עשו" דומה לשחרור הטבעת מאף הנאקה. וכך היה, גרמניה יצאה למלחמה שסחפה את כל העולם, נסיכויות שהיו בגרמניה שכל זמן שאינן מאוחדות הן נלחמות זו בזו, ואיחודן יביא את החורבן הגדול כפי שקרה.(עיין ערך היסטוריה של גרמניה באינציקלופיה) והשאירה אחריה חורבן גדול. עוד בגמרא שם: "תלת מאה קטירי", על שלוש מאות

להלן קישורים לגמרא

עד כאן הגמרא. נראה מה קרה בהיסטוריה של גרמניה . רואים שמתאים לנבואה .
סימנתי כוכבים במקום שצריך לשים לב במיוחד.

הועתק מאתר

גרמניה - היסטוריה

תולדותיה הנפתלות של גרמניה החלו בזמנים שבהם הותיר האדם הקדמון, הניאנדרתלי, את רישומי לסתותיו הבולטות בעמק ניאנדר (Neander) ליד דיסלדורף. כל האימפריות הגדולות של אירופה נעצו ציפורניהן בגרמניה, אך אף לא אחת מהן יכלה לסמוך על נאמנותם המלאה של כל תושביה. מובלעות של התנגדות עזה קידמו את פניהם של הלגיונות הרומיים (50 לפנה"ס עד המאה ה-‏5), של הכובש הפראנקי, קרל הגדול (ששלט כאן עד לראשית המאה ה-‏9), ושל האימפריה הרומית הקדושה בראשות אוטו הגדול (מסוף המאה ה-‏10). בזמן שבו נטל בית הבסבורג את השלטון ממקום מושבו בווינה, במאה ה-‏13, היה האיזור לא יותר מאוסף של מדינות דוברות גרמנית, שנוהלו על-ידי נסיכים צרי-אופקים.
בית הבסבורג שלט באי-סדר עד מלחמת שלושים השנה (1648-1618) הכלל-אירופית ההרסנית, שפרצה בעקבות עימותים דתיים ולאומניים מתמשכים. אירופה היתה על סף רתיחה מאז 1517, אז הצמיד מרטין לותר לדלת הכנסייה המקומית שלו בוויטנבורג את '95 התזות' שחיבר, לעבודת-אל מתוקנת, שהיוו ביקורת על הכנסייה הקאתולית. מרחץ הדמים במלחמה שם קץ למאבקים והבטיח את זכויותיהם של שני הצדדים, הפרוטסטנטים והקאתולים, אך גרמניה איבדה שליש מאוכלוסייתה במהלך המלחמה. ****נסיכים מקומיים*** ***הכריזו ריבונות על טלאי-טלאים של כ-****300**** ערי-מדינה, דבר שהפך אותם לטרף קל לנפוליאון, וזה הגיע בתחילת המאה ה-‏19 והחל לצרפן לאלבום הפרטי של כיבושיו. את פרוסיה לא הצליחו הצרפתים להכניע, והיא הפכה למרכז ההתנגדות הגרמנית. היתה זו פרוסיה שהובילה את מלחמת 1813 ושמה קץ לשאיפותיו של נפוליאון לכיבוש גרמניה בקרב המכריע בלייפציג. ב-‏1866 סיפח קנצלר פרוסיה, אוטו פון ביסמארק, את מרבית גרמניה וביסס את מעמדו כשליט הגדול באירופה בניצחון המוחץ על צרפת ב-‏1871. המלך הפרוסי וילהלם ה-‏1 הוכתר לקייזר (קיסר), ולראשונה בהיסטוריה עלתה על בימת העולם גרמניה מאוחדת.

.

עוד נבואות באתר להלן

עוד ראיה לאמיתות התורה
בסוף מגילת אסתר כתוב כך

אסתר ט,יט
על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות--עושים את יום
ארבעה עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב; ומשלוח מנות, איש
לריעהו.
אסתר ט,כ
**** ויכתוב מורדכי***, את הדברים האלה; וישלח ספרים אל כל היהודים,
אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש--הקרובים, והרחוקים.
אסתר ט,כא
לקיים, עליהם--להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, ואת
יום חמישה עשר בו: בכל שנה, ושנה.
אסתר ט,כב
הימים, אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם
מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב; לעשות אותם, ימי משתה ושמחה,
ומשלוח מנות איש לריעהו, ומתנות לאביונים.
אסתר ט,כג וקיבל, היהודים, את אשר החלו, לעשות; ואת אשר כתב מורדכיי,
אליהם.

אסתר ט,כז
קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם,
ולא יעבור--להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם: בכל
שנה, ושנה.
והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה
ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים,
וזכרם, לא יסוף מזרעם
ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, ומורדכיי היהודי--את כל תוקף:
לקיים, את איגרת הפורים הזאת--השנית.
וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה מדינה--מלכות,
אחשוורוש: דברי שלום, ואמת.
אסתר ט,לא
לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מורדכיי
היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם, ועל זרעם: דברי
הצומות, וזעקתם.
ומאמר אסתר--קיים, דברי הפורים האלה; ונכתב, בספר.
עד כאן המגילה
מאחר וכתוב במגילה נוסח כזה, כלומר כתוב : " וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה... " אני טוען שבן שמקבל מאביו את סיפור המגילה בפעם הראשונה שהופצה הוא יבדוק אם יש את סיפור המגילה ליתר היהודים והוא יברר אם היה נס פורים , ואם הוא לא יראה שאחרים יודעים על כך הוא לא יקבל מאביו את הסיפור כסיפור אמיתי . והוא לא ימסור את הסיפור הזה לבנו. ומאחר ואנו כן קבלנו מאבתינו את המגילה , אנחנו חייבים להבין ולקבל שהיא אמיתית וכל מה שקרה במגילה אמת.
במגילה כתוב שהייתה גזרה להשמיד את היהודים . גזרה זו התבטלה בדרך נס לאחר שהיהודים זעקו תפלה לקדוש ברוך. ראיה שיש השגחה פרטית ושבורא העולם עוזר למי שמתפלל.
להלן קטע שנכתב על ידי the one מאתר וואלה.
"החפירות שנעשו בשושן לפני דור אחד אשרו וקימו את הפרטים המקומיים שבמגילה. וכן
הידיעות שיש לנו אצל הסופרים היוונים על החיים ומנהגים בחצר המלכות בפרס בימיהם מתאימות אף הן לציור הכללי שאנו מוצאים במגילה"
("מבוא המקרא" - קרית ספר עמוד 722)
בקשר לאחשורוש(CHASHVROTH), היוונים כינו אותו XERXES
מכיון שהם לא היו מסוגלים להביע את השם אחרת

לכן אני מציע שאם אנו רוצים להינצל ממלחמות וצרות גם להתפלל.

אתרים ובהם הסבר על השגחה פרטית ממגילת אסתר

בס"ד

אתרים מומלצים

באהבה רבה
דוד
ראיה לאמיתות התורה? 60368
אולי כדאי שתעיין גם במקורות אחרים.
דעת אמת - http://www.daatemet.org.il/he_index.html
מבט אחר על מגילת אסתר - דיון 178
תשובות לדעת אמת 260153
תשובות לדעת אמת מהרב יעקב סגל.

מהכינים, תולעים ועכברים

על חז"ל מארס ציפורני הדורס
שאלה 4 על חז"ל מהריון הנחשים והחיות

שאלה 5 כביכול על חז"ל ממבנה הלב, ובאמת על שיטה בראשונים ושיטה באחרונים
שאלה 6 כביכול על חז"ל ממבנה שלושת הקנים, ובאמת על שיטה בראשונים
שאלה 7 על חז"ל ור"ת ממבנה הרקיע ואורך היום

שאלה 8 [5 סעיפים], לא ברור על מי, מחשבון המולדות

תשובות לדעת אמת של הרב נויגרשל
תשובות מהרב דב
ראיה לאמיתות התורה 60408
למה גם באינטרנט צריך לכתוב בס"ד?
מה קורה שהדיסק עליו נמצא טקסט של התורה או הגמרא מתקלקל, צריך לקבור אותו?
את מי בדיוק אתה אוהב?
ראיה לאמיתות התורה 75448
בס''ד. זה בעזרת השם. ולא צריך לגנוז אותו
ראיה לאמיתות התורה 468067
לא צריך לגנוז או לקבור, כי זה לא השם המפורש של הבורא. צריך לאהוב כל יהודי ואת הצדיקים לאהוב יותר מאשר את הרשעים.
ראיה לאמיתות התורה 468068
בתור מענה שחשבת עליו כמעט שש שנים, זה קצת מאכזב.
ראיה לאמיתות התורה 470601
במה אכזבתיהוך
ראיה לאמיתות התורה 60419
הגמרא ראיה לאמיתות התורה?
נבואה בגמרא?
האם אתה ואני מדברים על אותה יהדות?
יש לי הרגשה מוזרה שהתשובה שלילית (לכל אחת מן השאלות).
ראיה לאמיתות התורה 75612
אם בגמרא יש נבואות שהתקימו , זה מראה שזה שהתורה שקבעה שצריך לשמוע לדעת חכמים אפילו אם הם אומרים דברים לא הגיוניים קביעה נכונה.
ראיה לאמיתות התורה 75614
האם לא פסקה נבואה בישראל מאז שחרב בית המקדש? הגמרא נכתבה לאחר חורבן הבית, לא?
ראיה לאמיתות התורה 75775
שתי גרסאות למימרה:
מיום שחרב הבית ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים.
מיום שחרב הבית ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות.
ראיה לאמיתות התורה 62268
א. האדם הניאנדרתלי אינו האדם הקדמון. זה היה פלג נפרד של ענף ההומו (כלומר, האדם). הומו ניאנדרתלוס לא שווה הומו ספיאנס.
ב. גם איטליה הייתה מפולגת להרבה נסיכויות שהתאחדו לבסוף למדינה אחת. גם שוויץ. למעשה, כל מדינה אירופאית הייתה בשלב כלשהו מפורדת לנסיכויות קטנות...
ג. לא זכור לי שגרמניה הביאה ''חורבן גדול''. היא הביאה שואה ליהודים, היא הביאה גם הרבה הרג במדינות אחרות, ובמיוחד בעצמה, אבל בסופו של דבר - נראה שהסתדרנו לא רע מאז, כולנו. לא ממש סוף העולם.
ד. קוראים לזה בחינת עובדות סלקטיבית.
ראיה לאמיתות התורה 75615
ב. גם איטליה הייתה מפולגת להרבה נסיכויות שהתאחדו לבסוף למדינה
אחת.
גם שוויץ. למעשה, כל מדינה אירופאית הייתה בשלב כלשהו מפורדת
לנסיכויות קטנות...

האם היו שם 300 נסיכויות? הגמרא נבאה כמות של 300.
ראיה לאמיתות התורה 75621
למען האמת, לפי מיכאל הרסגור אתמול ב"שעה היסטורית", היו שם הרבה יותר, כ- 2100 נסיכויות, דוכסויות ושאר "יות". אז מה עושים עכשיו? הגמרא טעתה?
ראיה לאמיתות התורה 75629
ואגב, עיינתי עכשיו בקישור שנתת לאתר "העולם". לא כתוב שם שבגרמניה היו 300 נסיכויות אלא *כ* 300 נסיכויות. כלומר, יכול להיות שבמניין הנסיכויות בלבד (שאינו נמצא בידי) המספר שונה - 295, 305, 310, 293 וכו'. האם זה שב ומפחית מאמינות הגמרא? שכן במקומות אחרים (למשל, מספר הנתלים בנירנברג) הדיוק (עשרה, כמו עשרת בני המן) היה חשוב.
ראיה לאמיתות התורה 431917
באנציקלופדיה העברית, ערך גרמניה, עמ' 432:
"להתפוררות הפוליטית של גרמניה, היו תוצאות מרחיקות לכת. ***שלוש מאות**** הנסיכויות והערים החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותן הכלכלית.. במאות ה - 17 וה- 18."

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים