מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62310
כידוע ליודעי חן הנשמה היהודית לפני ביאתה לעולם הגשמי הנוכחי,מחוייבת "במרוץ מכשולים" לא פשוט. היא מתחילה מעולם האצילות שזהו למעשה העולם הקרוב ביותר לקב"ה,(זהו כמובן עולם רוחני ללא ישות כלל )לאחר מכן היא יורדת שלב נוסף במסעה בעולמות העליונים לעולם הבריאה.למעשה כאן היא הופכת בדקות למין "יש",היא מתחילה להתקיים ולהשתלב בעולם הגשמי שלנו.לאחר מכן היא יורדת שוב דרגה לעולם הנקרא עולם העשייה(שוב מתגשמת עוד יותר) ולבסוף ישנה ירידה דרסטית לעולם העשייה מה שהנכם רואים סביבכם יום-יום.כל זה בכדי לומר שהנשמה המיוחדת שבכל יהודי מגיעה ממקור עליון מיוחד וכלואה כאן למטה בקופסה הנקראת גוף האדם.אז למעשה מה תכליתינו כאן?
האם ישות כה נעלית שהיא הנשמה האלוקית ירדה לכאן רק בכדי לסבול?
חס ושלום לכל אחד מאיתנו ישנה תכלית ברורה להמצאותו בעולם הנמוך ביותר שנקרא עולם העשייה.
בעבר נושא התעניות היה דבר נפוץ בקרב העם וזאת היתה הדרך הטובה ביותר לכפר על עוונות ולעשות חשבון נפש.כיום ישנה ירידת הדורות (למרות הטכנולוגיה המתקדמת של תקופתינו והתפתחות המדע) ,שמשמעותה שהנשמות היורדות לעולמינו כבר ביקרו כאן מספר פעמים ואינן בעוצמה הרוחנית של אבותינו.
זה בכלל לא משנה אם לכל אחד כאן יש תחושת אגו שהוא משכיל גדול,דבר זה אינו סותר את מעלת הנשמות והתדלדלותן לאורך הדורות.
כיום היות והוסבר שהנשמות שלנו אינם במעלת קודמינו מבחינת עומקן הרוחני והנימים הרוחניים לא קולטים את התשדורות שבאים מהישות העליונה אזי אין יותר כל-כך צורך בתעניות יחיד,התעניות המסורתיות שבמסורת היהודית אינן קשורות לענין זה היות והם תעניות ציבור ומטרותיהן הן שונות.
לחכמינו לאורך הדורות ניתן הכח להכריז על תענית כאשר צרות באות על עם ישראל,זהו המצב כיום ולכן הצום וקריאת התהילים עוזר הן מבחינת עזרה ממשית והן מבחינת חיזוק לנשמה שגלתה מכור מחצבתה.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62311
1. נראה לי שהתבלבלת בדרגות- כתבת "עולם העשייה" פעמיים.

2. שאלה: האם לפי יודעי הח"ן היהודיים יש הבדל בין נשמה יהודית לנשמה גויית?
והאם יש הבדל בין נשמה של גבר לבין נשמה של אשה?
ועוד יותר ספציפי: האם לאשה יש בכלל נשמה?
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62317
אסתי יקרה שאלת שאלות שמקורן מעלה מעלה.
1. בקשר לסדר ההשתלשלות של העולמות כלומר הספירות הוא כדלהלן:א)עולם האצילות
ב) " הבריאה
ג) " היצירה
ד) " העשייה
נשמה יהודית חייבת לעבור מדורים אלו לפני הגעתה הלום.
2. כל עניין הנשמות בעולם העשייה זאת אומרת העולם הגשמי שלנו הוא למעשה עניין של תפקידים ע"פי מה שהוחלט בפיקוד העליון.נשמה יהודית נבדלת משאר אומות העולם ע"י זה שהזוהר מחלק אותה לשתי ישויות.
הנשמה של אומות העולם הינה חד-גונית עם תפקיד משלה.
כאמור הזכרתי שליהודי ישנן שתי נפשות שמרכיבות את נשמתו.הנפש הראשונה היא מצד הסטרא אחרא (הצד האחר בארמית זאת אומרת כל מה שאינו קדושה - קדושה הכוונה נבדל).
שכן כל דבר שאינו מצד הקדושה בגלוי,הריהו מכחיש את המצאות ישות עליונה .הנפש השנייה נקראת הנפש האלוקית שהיא חלק ממש מבורא העולם,היא אינה כמובן מחסירה במקור דבר משל לחתיכת תפו"א ,אותה החתיכה יש בה את כל התכונות המולקולריות של חתיכת האם ולא מחסירה מאומה מהתכונות הנ"ל בתפו"א .אותו דבר הנפש האלוקית,יש בה את כל התכונות שיש בישות העליונה ולא מחסירה בה כלום למרות שהיא יורדת דרך הצתמצמות בעולמות האבי"ע.
ההבדל בין יהודי לגוי:
---------------------
וכאן אני רוצה להסביר את ההבדל המהותי שבין יהודי לגוי,לגוי ישנה רק הנפש הראשונה שהיא מצד הסטרא אחרא,הנפש הזאת אצל היהודי והגוי שוה לכאורה (ישנם בכל זאת גם הבדלים בין הנפש הבהמית "סטרא אחרא" של היהודי והגוי נסביר בהמשך).היהודי היות והוא קשור לישות העליונה ע"י הנפש האלוקית שבו יש לו דחף לצד הקדושה אך מנגד עומד יריב אימתני הנפש הבהמית שכל תפקידה לתת את הבחירה לאדם בין טוב לרע.
לגוי יש ע"פ המקורות היהודיים רק נפש בהמית (בהמית=בה מה?) כלומר ללא תוספת של נפש אלוקית.
אין לו משיכה לאותה קדושה עם אותו ניסיון בחירה כמו שלנו,זה לא אומר שהוא לא צריך לבחור בין לעשות טוב או רע (זהו עניינם של שבע מצוות בני נח) אלא שהוא לא מרגיש חסר תמידי בעולמינו בשל הניתוק מהמקור העליון ורצון לחקור ולחפש את עצמו .
2. נשמה של גבר ואישה.
--------------------
לאיש ולאישה מעלות יחודיות כל אחד ומעלותיו.למעשה מדובר באותה סוג של נשמה בדיוק .לא רק שלאישה יש נשמה אלא אצלה היא מאירה ביתר גילוי.הנשמה מתחלקת לשלושה חלקים:נפש,רוח ונשמה.החלק בנשמה הנקרא נפש קשור יותר למעשים,החלק בנשמה הנקרא רוח קשור יותר לרגשות וחלק בנשמה הנקרא נשמה גרידא קשור לשכל.עכשו אני רוצה לפרק את החלק השכלי והוא מתפצל עפ"י הזוהר לשלושה חלקים:חכמה, בינה ודעת.
אצל האישה החלק השכלי שנקרא בינה מפותח יותר מאשר אצל הגבר "בינה יתירה ניתנה לאישה".לאישה יכולת לפרק חכמה לאורך ולרוחב ולעומק יותר מאשר האיש.
אצל האיש החלק המפותח יותר הינו החלק שנקרא חכמה ע"י התחברות האישה והאיש יחדיו נוצרת שלימות יחודית.
4.האם לאישה יש בכלל נשמה.
------------------------
כפי שאמרתי שלא רק שלאישה יש נשמה אלא אצלה היא מאירה ביתר גילוי ולכן עצם היהדות נקבע עפ"י האישה ולא הגבר.(אם מעניין נרחיב בהמשך)
תורה גזענית 62321
אם הבנתי אותך נכון הרי שהיהודי הקשור לנפש האלוקית נבדל מהותית מהגוי - שניחן בנפש בהמית בלבד - ולפיכך יש לו עליונות על הגוי. אם זו לא תורה גזענית אז אני לא מבין תורה גזענית מהי.

אצלנו ההוטנטוטים נהוג להכניס גזענים למחנה מגודר ולתת להם לעמוד בשמש הקופחת עד שהם מתייבשים ומתים בייסורים קשים. יכול להיות שאנחנו סתם ברברים במה שאנחנו מעוללים לגזענים, אבל כאלה אנחנו הגויים ההוטנטוטים, הגזענות מעלה לנו את הדם לראש.
תורה גזענית 62385
בוקר טוב אליהו
תורה גזענית 62569
זה התחיל סתם כגאוות יחידה. כזו שקיימת לכל עם או חברה. עניין נורמלי ואפילו בריא. בהמשך יש כאלה שלקחו את זה קשה מדי ורחוק מדי.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62322
1. בעניין ירידת הדורות- אמרת שנשמות שיורדות לעולם בדורנו כבר היו כאן כמה פעמים ולכן אין בהן גדולתן של הנשמות בדורות הקודמים.
מצד שני אתה אומר שהנשמה כחלק אלוה ממעל אינה מחסירה דבר מהמקור, כחתיכת תפ"א ששומרת על כל התכונות המולקולריות של תפה"א המקורי.
אז- נשמות שיורדות לעולם נחלשות מזה, או לא?

2. בענין הגויים הבהמיים- אני לא יודעת כמה גויים יצא לך להכיר. אני מכירה לא מעט, ויש בהם אנשים רוחניים ביותר. אם אתה לא מאמין, תלך ותבדוק בעצמך.

3. בעניין נשמת האשה-

רבנו בחיי: "אין הנקבה נחשבת בבריאה, שאינה אלא כדבר נטפל אל העיקר, לקוח ממנו לצורך תשמישו, להיות מיוחדת לתשמישו, כאחד מאיבריו המיוחדים לתשמישו. ולפיכך קראוה חז"ל זנב".

בראשית רבה י"ז:" כיוון שנבראה אשה, נברא שטן עימה."

הרלב"ג אמר:"והאדם קרא לאישה חווה, כי הבין שאין בה מעלת שכל, יותר מבעלי החיים. אם בכלל בעלת שכל היא".

ועוד, ועוד, ועוד...
אבל אין צורך שאמשיך לצטט, נכון?
ואתה הרי יודע כמוני שאלה לא הציטוטים הקשים ביותר שאפשר להביא לגבי שכלה ונשמתה הנאצלים של האשה, לפי חכמינו.

[ושמא תחשוד בי שמצוייה במקורות אני- ובכן לא, והציטוטים הם מספרו של רכלבסקי "חמורו של משיח". ואולי הבאתי עכשיו שמץ גאולה לעולם?]

גם גזעני, גם שוביניסט, וגם מסובב בכחש?
לא יפה, מר אלון.
הנפש יורדת לדם 62395
אני רוצה רק להוסיף על מה שגידי כתב בענייו מדרגות הנפש. הדרגה התחתונה של הנפש היא הדם, ומכאן יחס הקדושה שהיהדות מייחסת לדם. נושאי שחיטה, התזת דם על המזבח, התזת דם תוך קריאת עשר המכות, דם הנידה ועוד. מזה יכולות לבוא שאלות קונקרטיות בנושאי עירויי דם וכו'.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62920
ומה עושים לאישה המצילה את בעלה מריב אלים עם אדם אחר: דברים פרק כה, פסוקים יא'-יב'
יא כִּי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים יַחְדָּו, אִישׁ וְאָחִיו, וְקָרְבָה אֵשֶׁת הָאֶחָד, לְהַצִּיל אֶת אִישָּׁהּ מִיַּד מַכֵּהוּ; וְשָׁלְחָה יָדָהּ, וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבֻשָׁיו. יב וְקַצֹּתָה, אֶת כַּפָּהּ: לֹא תָחוֹס, עֵינֶךָ.

הדגש פה, הוא, לדעתי, לֹא תָחוֹס, עֵינֶךָ. כאן מתחדד הפער בין המוסר ההומניסטי (תָחוֹס עֵינֶךָ), למוסר הדתי, המתגלם גם בעקידה, אשר מבטל את כל הערכים פרט לעמידה בפני השם. אין, מבחינת הדת, שום ערך לחיי אדם: האדם הוא אמצעי, לא מטרה. ככל אידיאולוגיה, גם הדת, בעצם הגדרתה X כתכלית, הופכת כל לא-X לאמצעי לאותה תכלית. הדת, על-כן, איננה הומניסטית, ולמעשה אין מובן לשילוב-לכאורה בין דת להומניזם, יותר מלשילוב בין לבן לשחור; דת והומניזם הם שני ניגודים אֶפִּיים, המתנגשים לכל אורך האנושות. ותחילת ההתנגשות - בעקידה.
על הניקוד וגמילות חסדים 62930
זה נורא קשה לקריאה למי שאין לו מ''ה עברית מתאימה
על הניקוד וגמילות חסדים 62932
תתקין מוזילה 0.9.9
על הניקוד וגמילות חסדים 62934
לקפוץ ממוזילה לנטסקייפ לאקספלורר, מה אנחנו - קפצונים?
למעשה כולם מותקנים אבל הכי נוח לכתוב בעברית (ממחשב נטול עברית) זה בנטסקייפ.
על הניקוד וגמילות חסדים 62936
מה יש בנטסקייפ שאין במוזילות החדשות?
על הניקוד וגמילות חסדים 62938
דרך מוזילה 0.9.4 אני לא מצליח לכתוב בעברית.
אם יהיה צורך לתגובה, בו נעבור לאימייל.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62961
דברי הפרשנים.

האישה נענשת בגלל שהחזיקה באיבר הבושה ולכן מטילים עליה עין תחת עין, שחז"ל פירשו כדמים=כופר כסף. נראה שהרבנים השתדלו לפרש את הקיצוץ כהוראה לתשלום ממון ולא לקיצוץ כף היד עצמה. למשל הנסיון לפרש את "כף היד" כמה שמכניסים לכיס להוציא כסף. אבל, עדיין נשארת ההוראה לקיצוץ כף היד במקרה שהאישה לא יכולה לפדות אותה.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 64313
אתה מתפרץ לדלת פתוחה:
כבר פירשו חז"ל: "וקצות את כפה - ממון" וגם זה אך ורק כאשר האישה לא יכלה להציל את אישהּ באף דבר אחרת.
הנושא בו אתה נוגע הוא הפער לכאורה בין תושב"כ לתושב"ע לא יותר.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 64406
כבר ציינתי את הדבר
נסה שוב אצל 'הרב' פלדמן... 64410
בשביל מה המרכאות, 'משה דורון'? 64411
סליחה 64418
כי מקנן בליבי חשד מסויים שהנ''ל איננו בר סמכא בעניינים בהם הוא מתיימר לעסוק. עכ''פ לא הייתי צריך לנקוט בצעד הנ''ל לפני שאדע יותר אודותיו.
סליחה 64427
הוא מוסמך לרבנות מישיבה יוניברסיטי.
מתחמם, מתחמם... 64429
ובאיזו מסגרת ניתן לשמוע את שיעוריו?
מתחמם, מתחמם... 64436
זה יהיה קצת רחוק בשבילך. אבל הוא נותן שעורים במרכז חב''ד בסביבה שלי.
זעקת הגבר הדתי המקופח 80677
נזכרתי בתגובה שלך כשקראתי, אמנם באיחור, במדור החביב עלי, מכתבים למערכת של מוסף הארץ האחרון.

ענה שם רב ישעיה שטיינברגר לכתבתו של יאיר שלג, שלא קראתי, "מרד הטמאות". שטיינברגר יוצא חוצץ נגד המאמר הקובע "בבוטות שהלכות הנידה האנכרוניסטיות מבזות (חלילה) את האישה ביהדות".

הרב קובע שהלכות הנידה "דווקא עושות צדק עם טבע האדם", וכמובן שהוא לא מתעכב על סמך מה הוא מבסס את הבנתו של אותו טבע האדם.

מה שהכי מעניין במכתב של הרב היא הטרוניה שלו כנגד שלג שלא השכיל לראות ולהבין את "זעקתו החרישית של הגבר הדתי המקופח" (פרפרזה שלי על דבריו).

הרב טוען "שהכל יודעים" שלמעשה דווקא הגבר הוא המקופח כי הוא צריך להתנזר מנשים בתקופת הנידה.

גם פה כתבתי משהו קטן על האובססיה הדתית לדם
תגובה 62395
זעקת הגבר הדתי המקופח? - LOL! 80685
זעקת הגבר הדתי המקופח 80822
יצויין שלמיטב זכרוני, גם הנשים בכתבה עצמה אמרו ש''גם לגברים'' קשה עם זה שהם צריכים להתנזר ממין לשבועיים בחודש.
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62326
מה קורה לנשמתו של גוי שחוזר בתשובה?
מה קורה לנישמתו של יהודי שחוזר בשאלה או שעובר לדת אחרת?
מעולם האצילות לעולם הבי''ע 62333
אני מניח שכוונתך היא לגיור ולא לחזרה בתשובה.

כפי שכתב הגזען התורן שלנו, גוי, עם הנשמה הבהמית שלו, מחוייב לשבע מצוות בני נוח.
אחת המצוות האלה (באמת) היא איסור מוחלט ללמוד תורה. ויש על כך אפילו גזר דין מוות. הספר שבו זה כתוב מכונה 'ספר החינוך'. היית מאמין?

כך שאין ממש אופציה לגיור.
שטויות והבלים 66679
אין איסור ללמד לגוי תורה כחלק מהליך הגיור. גוי שלומד תורה [שלא בהליך ההתגיירות] אומנם חייב מיתה, אבל אין זו אחת משבע מצוות בני נח.
שטויות והבלים 78772
מה זאת אומרת "אבל"? בגלל שזה לא אחת משבע מצוות בני נח.
מאיזה עולם ולאיזה עולם? 62332
אתה מוכן שאישה תוסמך לרבנות?
אתה מוכן שאשה תנהל את הסדר ובעלה יגיש לה את קערת הרחצה?
אתה מוכן שאשה תעלה לתורה?

אופס, שכחתי. הנפש שלה שונה ולכן זה לא שאתה לא מוכן אלא היא פשוט לא מסוגלת וחוצמזה, השוני בנפש קובע שוני בתפקידים.
תורתו של חיים ויטאל 62517
הכותב כאן מביא גירסה של התורה הקבלית הגזענית של חיים ויטאל בשם האר"י , תורה שהביאה לנזק רב ליהודים לאורך הדורות שכן אנטישמים שונים שמידע עליה גונב אליהם , השתמשו בה כביסוס לטענתם שהיהודים מהווים סכנה לאנושות שכן הם חושבים שהגויים הם שטניים ו"כבהמת השדה" וכו'.
על ההשלכות האולטימטיביות האפשריות של תורה זאת כתבתי במאמר
"הנשק הסופי של ישראל"
דיון 240
הגניאולוגיה של השיפלות 62520
גם הרמח"ל, בן איטליה של המאה ה18, כתב דברים דומים, אם כי לא באותה מידה של פרוט.

למשל, אומות העולם הביאו על עצמם את מצבם השפל. בין חטא אדם הראשון לדור ההפלגה, נפתח לאנושות חלון הזדמנות לשינוי ו"להתחזקות". רק אברהם "בחר" להשתדל לשנות כיוון ולהתעלות מן המדרגה השפלה, ושאר 70 האומות לא שעו לאזהרות ונתמלאה סאתם. מכורת חיסול הכפרה הסתיימה ושאר אומות העולם אחרו אותה ועכשיו יש להם שתי אפשרויות. האחת היא להשאר בשפלותם (להזכיר, זה מגיע להם על פי בחירתם) או לשלם מחיר מלא ולהצטרף לעליונות של ישראל.
מזכיר לי את הדת הדרוזית. 62666
מזכיר לי את הדת הדרוזית. 62679
יש לך קצת יותר פרטים בנושא? הפריה הדדית יכולה להיות מאד מענינת.
פלאגיאריסט ופסיכופט 62908
אכן, פלגיאריסטים, ניזקם מרובה, והנזק והטעות מהותיים לטבעם. דומני שחיים ויטאל היה פלגיאריסט זריז ופסיכופט.
בארה''ב ידעו שלגונבי סוסים, אין תקנה אלא לתלותם על עץ גבוה, שכן פגיעתם קשה, ואבן שזרק שוטה ומנוול אחד לבאר, אלף חכמים לא יצליחו למשותה.
בהמה=בה- מה 62522
מעניינת הדרך שבה הכותב מנסה לתת בסוגרים פירוש למילה ''בהמה'' שהוא יודע שיכולה להרתיע חלק מהקהל הפוטנציאלי וכך להפוך את המושג לקל יותר לעיכול. הצירוף הוא כמובן חסר משמעות וגם עבור הציבור שהכותב שייך אליו , המילה היא מה שהיא. אין כאן אלא ניסיון לתת הסבר לאחר מעשה שמיועד אך ורק לקהל החילוני בלבד. מבחינת קהל המאמינים הצירוף הזה הוא מיותר.
בהמה=בה- מה 62548
משחק מילים דומה מופיע אצל יחזקאל, בהקשר למילה "במה": "מה הבמה"?
עוד על נשים גויים ובהמות 62705
הזוהר הקדוש קובע שכל מי ששוכב עם בהמה הוא ''ארור'' בגלל הקשר של המעשה לסיטרא אחרא, השטן. בשולחן ערוך אנחנו קוראים שאישה לא צנועה שלא נזהרת בטבילה, גם כן נופלת באותה קטגוריה של ''ארור שוכב עם כל בהמה'', ומי שפוגש במיקרה אישה שחוזרת מטבילה צריך ''לשפוך עליה בוז'' עפ''י פסוק מאיוב. להזכיר, הפגישה המקרית היא אשמת האישה שלא נזהרה.

אם כך, מה היה לנו. לגויים נשמה בהמית, וכל מי ששוכב עם בהמה הוא ארור. לתשומת כל מי שמקיים יחסי אישות עם גויים. אבל, גם אישה בסיטואציות מסוימות גורמת לעצמה להיות בהמה ''ארורה''. אז כולם בהמות אם בכוח או בפועל, אבל ישנה קבוצה אחת שאיננה בהמה.
התגרות באומות העולם 62903
מה בדבר "חוכמה בגויים -תאמין"?

והרי החוכמה היא חלק עליון של הנשמה?
האם החלק הבהמי של הגורס "הגוי - בהמי בלבד"
סמא אותו -מעשה סתרא אחרא - מלהזכר בפסוק הנ"ל, ולהתגרות באומות העולם, דבר שכידוע עלה ליהודים ביוקר?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים