אל ושרלטנות 64377
יתכן, אפילו סביר, שיש אלוהות, ושהידיעה אודות נוכחותה טבועה בתחושות הבסיסיות ביותר של חיים עילאיים.

אבל נראה שעל גרעין טבוע עמוק זה נשתל ועולה
כפורח מערך ענק של שרלטנות, עריצות, ואולי קיום פראזיטי של בני אדם רבים המתעלים לצרכיהם את האינטואיציות הדתיות של האינדיוידואל.

מדובר בין היתר בקבוצות כוהני דת, משגיחי כשרות, טובעי חוקים רבים ומשונים שמפאת כמותם ואי היכולת להכיר את כולם יש צורך בשרותי היעוץ שלהם, שליטים הנעזרים בשלטונם ויוזמותיהם ההרפתקניות ועטירות המשאבים בגיבוי אנשי הדת וכד'. האם אדם כלשהו מוסמך לפרש עבורנו את רצון האל, ברגע שעולה חשד סביר שהדבר מחזק את כוחו האישי וטובות ההנאה שלו?

אולי נביאי האמת, וחדורי תודעה דתית עמוקה כקדושים למיניהם ומיסטיקנים כמייסטר אקהרדט, שללא טובות הנאה אישיות, לעיתים תוך קורבן אישי, קרבו אותנו לתודעה הדתית השורשית ויתכן שלגרעין האוטונומיה המוסרית היאה לקיום חיים עילאיים.

השאר, הניזונים מהדת שהם רבים מספור, האם הם בבחינת עשבים שוטים שעלו על קרקע פורייה?

יתכן גם שעל בסיסים נכונים של מספר תופעות הנתפסות כלא טבעיות - מה שאני מכנה "הכוח הקטן' - אולי כטלפתייה, חדירה לאפיזודות בעתיד או התחוללות שינויים קטנים לא צפויים במציאות, אף כאן פורח לו עדר ענק של שרלטנים ומשיאים הניזונים מכך?

המשותף לכל תופעות ה"כוח הקטן" שאין הן ניתנות לניבוי, ואין לזמנם באופן סדיר. עיתויי התרחשותם הינם קפריזיים למדי. לכן, על בסיסים נכונים אלה, של ממשות אמפירית, גם אם קפריזית, צומחות להם להקות השרלטנים למיניהם, המתיימרות להכפיף את אי הסדירות המובנית הזאת במראית של סדירות הכפופה לרצונם ולידיעתם כביכול.
כך גם תופעות העל טבעי כביכול של האלוהות, שהקרוב הגבוה ביותר אליה, הוא באמצעות הקונסטרוקצייה של חסד (גרצייה), כלומר התחוללות שינויים באופן לא צפוי. ברם, סביר שמעניקי מראית הסדירות לתופעות האלוהות הללו, הינם בבחינת שרלטנים.

עשבים שוטים נוספים לפיקציות האנושיות סביב תופעת האלוהות הממשית, הינה חסידי השטן, הנותנים דרור למגמה אנושית ראקציונית וברברית להשיב את האנושות אחורה. זאת תוך דרור ליצריהם הסדיסטים הקשים ולעיוותי נפש שונים כמו גם לשנאת אנוש לשמה, בשם האג'נדה הפיקטיבית של שרות המלאך הנופל, נסיך העולם הזה. דומה שתופעת הדת מלקטת סביביה לקיום פרזיטי גם אנשים שהטבע עוות, שבמצב טבעי היו נכחדים, אך שהקיום הציוויליזציוני המסוכך מאפשר להם להמשיך להתקיים, תוך חתירה תחתיו.
אל ושרלטנות אינטלקטואלית. 64391
אולי יתכן שיש אלוהים, אבל איך הגעת למסקנה ש*סביר* שיש אלוהות. אינטואיציה ?

אתה צודק לגבי השרלטנות. אך לשרלטנות יש המון צורות. יש דבר כזה גם שרלטנות אינטלקטואלית. לשרלטנות הזאת קוראים תאולוגיה. שרלטנות מסוג זה היא מסוכנת לא פחות לרוח האנושית החושבת מאשר השרלטנות למטרות רווח חומרי.

"האם אדם כלשהו מוסמך לפרש עבורנו את רצון האל, ברגע שעולה חשד סביר שהדבר מחזק את כוחו האישי וטובות ההנאה שלו?"

לא.
אבל אדם כולשהו גם לא מוסמך לפרש עבורנו את רצון האל גם כאשר אין כל חשד שהדבר מחזק את כוחו האישי וטובות ההנאה שלו. גם אנשים בעלי כוונות טהורות יכולים לדבר שטויות.

חסידי השטן ? האם ידוע לך על תופעה *מרכזית* במין האנושי, הקיימת כיום, של עובדי שטן המהוים בעיה אמיתית לאנושות ? מי הם ואיפה אפשר למצוא אותם ?
אל ושרלטנות אינטלקטואלית. 64400
העסק נחשף היטב היטב, חרף הנסיון למחתרתיות,
בתוכניות פרוטסטנטיות בהם הופיעו חסידי שטן שהתנצרו וספרו בפרוטרוט את סיפורם ואודות אירגונם. הכל, כולל התארגנויות של 12-13 אנשים סביב לכהו חונך, הצורך לחפש גם קורבן אנושי אידאלי, ועוד פרטים רבים. בארץ ככל הידוע חסידי השטן מרובים למדי, והיו אף היעלמויות של אנשים, שכנראה עונו למוות לאחר שנבחרו כקורבן אידאלי. המקרה בכפר סבא הוא אחד שנחשף, למרות שהמשטרה לא חשפה פרטי חקירה אודות השתייכות מאורגנת לכת השטן.
חסידי כת השטן בחיפה, למשל, מלאו את העיר בזמן המשפט בכתובות גרפיטי של אהבה לרוצח, כגון "רועי, אני אוהב אותך". אך מכל מקום, הוועדות לצורך הסתה ותכנון רצח עינויים, בצד השלטת סוגים לא אלימים של טרור אורבני הם ענינו של החוק. אני כותב על התופעה, שכן היא מקוממת כל אדם יצרני בעל חושים בריאים, בשל הפרזיטיות והסדיזם העמוק, ועוות צלם האנוש הנטועים בה. חסידיה, כיוון שהם מאמינים שנמצא בידם ידע אולטימטיבי, וכן עקב אמונתם הפרוורסית בהיותם מחוברים לכוח חזק, הינם דילטנטיים ושטופי בורות, וקוראים כמעט רק ספרות בבל"ט. מדובר בסוג של אספסוף כמו-משכיל.
יש עוד המון סוגים של תמהוניים. 64460
האם אתה מסכים איתי שקיימים בעולם הרבה יותר אנשים הרוצחים, גונבים ועוסקים בטרור אורבני בשם "האלוהים" מאשר אנשים אשר עוסקים בפעילות דומה בשמו של אותו אשמדאי ?

מה היא הבעיה *האמיתית* מבין השתיים ?
יש עוד המון סוגים של תמהוניים. 64474
The real problem is pure human evil, and factors that set it free to rage out, in whoever name and under what human spell
it is practiced
פקטורים לרוע. 64492
נכון מאוד. הבעיה היא הרוע האנושי. אך האם פגניזם, אמונות לא מונותאיסטיות ואף כמובן אתאיזם הם פקטורים של רוע יותר מהמונותאיזם ? מדוע ?

מונותאיזם, בצורות מסויימות שלו, הוא דווקא כן אחד מהפקטורים העיקריים לרוע אנושי (יש כמובן גם פקטורים נוספים). חלק נכבד וקריטי מרעות העולם היום נעשות בשם האלוהים האחד והיחיד.

אתה מבכה על שקיעת האלוהים ועל הרגרסיה אל האלילות והפגניזם. יש כאלו אשר ראו את התמונה ההפוכה לחלוטין.
ניטשה ראה דווקא במונותאיזם (הן הנוצרי והן בכלל) רגרסיה ורעל רוחני/מחשבתי. הוא נהג לבכות דווקא את שקיעת האלילים.

פגניזם, למרות השימוש הנפוץ, הוא לא מושג המתאר רוע, ברבריות ורגרסיביות. מדובר בסט ערכים אמוני שהוא לא פחות ולא יותר מגוכח מהמונותאיזם.

מדוע לדעתך המונותאיזם הוא התפתחות המקדמת את הטוב האנושי ולא להיפך ?
and life enhancing factors 64498
I try to acknowledge what is enhancing life. I love mother nature
and do not like degrading perversities that cut down life
זה מה שנאמר בשבח המונותאיזם ? 64503
הודעה קצת מוזרה מפיו של זה המגן על המונותאיזם ומזהיר מפני הפגאניזם.

"I try to acknowledge what is enhancing life. I love mother nature"

- זה בדיוק מה שפגאני היה אומר.

"and do not like degrading perversities that cut down life"

- זה גם בדיוק מה שהפגאני היה אומר. הפגאני אף היה מוסיף שאותה דגרדציה (אותה הוא לא אוהב בדיוק כמוך) נובעת מהאמונה המונותאיסטית ולכן הוא סולד מסוג כזה של אמונה דוגמטית.

כנראה שדעותיך דווקא קרובות לפגאניזם ממנו אתה כה חושש. שים לב למה הפגאנים אומרים ובמה הם מאמינים, אולי תמצא כך במקרה קבוצה בעלת סט ערכים דומה מאוד לזה שלך.

יש הבדל בין מה שפופולרי לחשוב שהוא פגאניזם לבין מה שהפגאניזם הוא למעשה.

(הערה : אני כמובן אתאיסט ולא שותף לשום סט תאולוגי כולשהו, כולל זה הפגאני.)
Life and nature 64501
Please dear Aviv, do not insert words into my mouth
And - do not bother to tell me about Nietzsche
not about the Birth of tragedy, and not about other writings
leave others with things they have loved and sometimes
with the delicate sweet essence some memories
are made of
thanks

קיבלתי את בקשותיך... 64504
אבל איפה הכנסתי מילים לפיך ? הראה לי כדי שלא אחזור על טעות זאת שוב (במקרה שהטעות באמת התרחשה).
כרגיל, לא הבנתי 64399
מי אלה ה"... אנשים שהטבע עוות, שבמצב טבעי היו נכחדים, אך שהקיום הציוויליזציוני המסוכך מאפשר להם להמשיך להתקיים, תוך חתירה תחתיו"?
למה הטבע עיוות (ואיך)?
מהו המצב הטבעי?
מהו "הקיום הציוויליזציוני"?
חתירה תחת מי (הטבע או הקיום הציוויליזציוני)?
אל ושרלטנות 203244
צדקת בנושא זה החולים בקרב הציבור החרדי מספרם פי שש מאשר בקרב האוכלסיה הלא דתית. יש השפעה לכוחות של '' רבני על '' על ציבור הצעירים החרדים שחזרו בתשובה . ישר כח .
אל ושרלטנות 203307
קשה לי להגיב משתי סיבות
1. כ"כ הרבה בולשיט שאני לא יודע מהיכן להתחיל להעמיד אותך על טעויותייך מה גם שכלל לא בטוח שניתן להסביר לך שאת טועה.
2. אני לא יודע אם בכלל זה שווה את זמני.
אולי אם היינו מדברים בארבע עיניים ובלי מילים מסובכות שלפעמים גם מסבכות ( שכן מטרתך הינה הפוכה. לא ??? )
אולי אז הייתי יכול להסביר
ועד אז... אם בכלל open your mind
אל ושרלטנות יחי ההבדל הקטן 203724
המאמר עושה סלט אחד גדול מכמה מושגים שונים.:האמונה באל.אלים שונים.טוב ורע.שחיתות בדתות שונות.כיתות שטן למיניהם,משגיחי כשרות,ושרלטנות באופן כללי.טוב היה אם כותב המאמר היה שם לב לעובדה שחוץ ממספר מועט של אתאיסטים,רוב האנושות מאמינה אמונה עזה בקיום אלהות ואותה אמונה היא כה חזקה עד שכהני דת מסוימים מסוגלים לנצלה לצרכיהם. אם כותב המאמר מתכוון לדת היהודית ,טוב יעשה באם ילמד קצת קודם על אותה דת ,ואז יוכל אולי להבין מדוע אבותיו מסרו את נפשם על קיום מצוותיה.למרות שתמיד גם בקרבה היו גילויי שחיתות. נראה לי שכותב המאמר לא הפנים היטב את ההבדל בין דת,דתיים ,ואלוהים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים