אז אתה רוצה מדינת-כל-אזרחיה? 651961
רוב היהודים בארץ רוצים מדינה יהודית.
ואילו הערבים, אלה שתקרא להם ערביי ישראל או אלה שתקרא להם "פלשתינאים" - אלה ברובם רוצים מדינה ערבית משלהם.

חזונו של הרצל ושאיפתם ותקוותם של היהודים, מדברים על מדינה יהודית, על מנת לאפשר ליהודים לחיות במדינה שבה יש הבנה רבה יותר לחוקי דתם, לשפתם, לתרבותם. מדינה שבה לא יסבלו מאנטישמיות. מדינה שבה יחיו תחת שלטונם שלהם.
ומה רוצים הערבים? מדינה שבה שלטון ערבי? - יש רבות כאלה. מדינה שבה שלטון מוסלמי? - יש רבות כאלה. סתם מדינה דמוקרטית? יש רבות כאלה.
אז הם רוצים להקים בין הירדן לים עוד מדינה ערבית לגמרי, ובמדינה היהודית שתשאר, גם שם יחיו ערבים שידרשו הגדרה עצמית.

ומה אז? שוב יחלקו את השטח הנותר למדינה ערבית ומדינה מעורבת, וחוזר חלילה?

התביעה הערבית לארץ שבין הים לירדן היא חזירות במיטבה, דוגמה לרצונם של הערבים והמוסלמים להשתלט על העולם. כפי שלימד אותי ארז לנדוור, הם טוענים שגם ספרד שלהם. כפי שלימדונו החדשות, הם טוענים שגם רומא שלהם.
למי שרוצה את כל היד, אסור לתת אפילו אצבע.
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 651970
נניח קבוצת אנשים A שיש להם אזרחות ברורה ללא תנאי.

יש קבוצה B של מי שנהנה "מהטובין" של המדינה, זכויות פוליטיות, צדק, זכויות חומריות וכו'.

האם יש קבוצת אנשים B שיש להם טענת שייכות כזו או אחרת למדינה אך אינם זכאים להנות מכל הזכויות הללו?

ברור שכיום בישראל יש אנשים ב-B שאינם ב-A: מהגרי עבודה, מסתננים, פועלים זרים, פלסטינאים תושבים י-ם המזרחית (ואולי עוד).

השאלה היא אם ישנה קבוצה ב-A שאיננה ב-B?
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 651971
ככל הזכור לי לפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית יש תעודת זהות כחולה.
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 651973
תושבי קבע.
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 651994
מדינת כל אזרחיה משמע שהמדינה איננה בהכרח מדינה יהודית של העם היהודי, אלא כל מי שיש לו אזרחות ישראלית יכול להשפיע באופן שווה על צביונה והגדרתה של המדינה.

כפי שאני מבין את הפשרה הבעייתית הזו, מדינה יהודית ודמוקרטית משמע מדינה שבהגדרתה היא מדינה יהודית של העם היהודי, אבל אם ירבו האזרחים שאינם יהודים או שאינם חפצים בהגדרה יהודית או בצביון יהודי - המדינה תחדל להיות מדינה יהודית של העם היהודי.

אני מתקשה בהבנה של הגדרת קבוצה B שכתבת. הרי זכויות פוליטיות אלה זכויות שניתנות לאזרחים. לפיכך כל אחד שאין לו אזרחות‏1 לא זכאי להשפעה על הפוליטיקה של אותה מדינה.
כמו כן, איזו טענת שייכות יש למהגרי עבודה, מסתננים ופועלים זרים?

לשאלה האם ישנה קבוצה ב-A שאיננה ב-B, אני נוטה לענות בשלילה‏2. לערבים יש זכויות פוליטיות, הצדק במקרים רבים מוטה לטובתם‏3 ויש להם את האפשרות להנות מכל זכות חומרית שכל אזרח אחר נהנה ממנה.
לעניות דעתי, אין תופעה גורפת לפיה שוללים זכויות מאותם אזרחים, אלא שאותם אזרחים לא דואגים לקדם את עצמם. אם המשטרה מבקרת אצלם כדי להביא אליהם את הצדק, הם מנסים להרוג את השוטרים. אם נותנים להם זכויות פוליטיות והם בוחרים לעצמם ראשי ערים וחברי כנסת, כל אחד מהנבחרים עסוק בלקדם את עצמו ולקדם מאבקים נגד המדינה במקום לבער את השחיתות ולדאוג לציבור שלהם.
בסופו של דבר, עד כמה שהתרשמתי, אין להם להלין אלא על עצמם.

_________________

1 וזה לא משנה אם נכנס כחוק או הסתנן, אם הוא מהגר עבודה או פליט, אם הוא פועל זר או תייר.
2 בהנחה שאתה מתכוון לערבים אזרחי ישראל.
3 כלומר שאין צדק, אבל אין להם סיבה להתלונן על חוסר צדק שכזה.
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 651999
אתה מנגיד בין "מדינת כל אזרחיה משמע...כל מי שיש לו אזרחות ישראלית יכול להשפיע באופן שווה על צביונה והגדרתה של המדינה" לבין "מדינה יהודית ודמוקרטית משמע מדינה שבהגדרתה היא מדינה יהודית של העם היהודי". ולא היא, שהרי כתבת "לערבים יש זכויות פוליטיות...[ולכן אזרח ערבי] זכאי להשפעה על הפוליטיקה של אותה מדינה".

משמע, מדינת ישראל היא כבר, מהגדרה, מדינת כל אזרחיה שהם הריבון האולטימטיבי. שאם איננה מדינת כל אזרחיה הרי שאם לא כך יה בה שני סוגי אזרחויות, ולא היא.

צביונה והגדרתה של המדינה תלוי גם במבנה הפוליטי - ליברליזם, דמוקרטיה וכו', מההרכב החברתי שלה ומההרכב התרבותי.

לקבוצה B יש לגיטימציה לטעון לקבל "דברים" מהיישות המדינית בה הם נמצאים. לפלסטינים תושבי ירושלים יש זכות לזכויות פוליטיות (בחירה לעיריה), ומהצד השני של הסקאלה למסתננים יש זכות לקבל משפט הוגן, סיוע רפואי וכו'. לכולם יש לגיטימציה לצפות לקבל הכרה בזכויות אדם, חוקי עבודה ועוד.
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 652082
והרי כתבתי שהפשרה בין מדינה יהודית לדמוקרטית יוצרת סתירה גדולה. בכל פעם שהנושא עולה לדיון אני מציין את הסתירה הזו.
אלא שבמדינת כל אזרחיה אין בכלל את הסתירה הזו, והכל נקבע באופן חופשי בסגנון הדמוקרטי של החקיקה - בשונה ממדינה יהודית שבה הדמוקרטיה צריכה לפעמים להתפשר ברמה כזו או אחרת עם הגדרת היהדות של המדינה.

עם הסתירה הזו כתבתי שלערבים יש זכויות פוליטיות. ולכן הוא יכול לבחור לעצמו ראש עיר, נציגים לפרלמנט שיוכלו להיות שרים ובמצב שבו ישיגו רוב - גם ראשי ממשלה. אבל מעצם היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, הערבי לא יכול להשפיע באופן שווה על צביונה והגדרתה של המדינה. והדגש הוא על האופן השווה של הגדרת צביונה של המדינה.

אז נכון שברגע שהמדינה דמוקרטית, אתה יכול לומר שבמבנה הפוליטי המתאים, המדינה תשתנה את צביונה והגדרתה. משמע שאין כל הכרח שמדינת ישראל תמשיך להיות מדינה יהודית של העם היהודי.
וזה מתנגש קצת עם רצונם של ישראלים רבים‏1 - לא בהכרח אביר הקרנפים, אלא אנשים כמו אריק, שהצהיר שהוא רוצה שמדינת ישראל תמשיך להיות מדינה יהודית גם בעתיד.

כל אחד זכאי למשפט הוגן. רמת הסיוע הרפואי שמסתננים זכאים לה, ניתנת לדיון. חוקי עבודה? אתה רוצה שמעסיקים ישלמו לשב"חים ביטוח לאומי ופנסיה? בחייך! הרי מלכתחילה עבודתו של השב"ח בלתי חוקית, מה שמייתר הסדרים נוספים בקשר לעבודה שלו.
_________________

1 כשאני אומר "רבים", אני מתכוון לכמות שלהם באחוזים מתוך כלל האוכלוסיה.
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 652115
יוצא מכך שמדינת כל אזרחיה היא תיאור של מדינה עם שלטון רפובליקני בכלל ושל מדינת ישראל בפרט.

כםי שכתבתי, למהגרי עבודה, מסתננים, פועלים זרים, פלסטינאים תושבים י-ם המזרחית וכהנה, קרי מי שנמצא במדינה ''על-תנאי'', ואיננו אזחר ''ללא תנאי'', לגיטימציה לקבל ''דברים'' מהמדינה. הרשימה יכולה לכלול דברים כמו עושק, סיוע רפואי, הליך שיפוטי תקין ועוד.

מכיוון שאזרחי המדינה אינם נכללים בקבוצה הנ''ל, הרי שכל ה''טובין הפוליטי'' של המדינה הוא שלהם מכוח היותם הריבון שבעת ובעונה אחת מהווה את המדינה וגם שולט עליה באמצעות המוסדות אותם הוא בוחר ואליהם הוא נבחר.
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 652125
לא בדיוק של מדינת ישראל. למרות שמדינת ישראל מתקשה להגדיר את עצמה, הרי יש בה מאפיינים שלפחות כרגע מגדירים אותה כמדינת העם היהודי. חוקים כמו חוק השבות למשל, מצביעים על זיקה ושייכות למדינה גם של אנשים שאינם אזרחים, אבל משתייכים להגדרת הלאום של המדינה.
אנא הסבר מהי מדינת-כל-אזרחיה 652130
חוק אחד, שאיננו יחודי לישראל, שאיננו הופך במיוחד את המדינה למשהו שונה ממדינה שהריבון הוא כלל האזרחים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים