660158
עמדת היסוד אשר מכוננת את האמנות בתור שכזו, היא חירות היצירה. לכן תיחשב חירות היצירה לעקרונית, וכל פגיעה בה, אפילו היא סמלית, הריהי מקוממת. הנאמנות היחידה של המבע האמנותי, מסורה לאמת ולמצפון הפנימיים. יצירה הבאה לשרת דבר חיצוני וזה נכון לכל אג'נדה או רעיון, הריהי לאמיתו של דבר לא אמנות, אלא פלקט.

תרבות היא קטיגוריה. היא אינה הסך של היצירה האמנותית בחברה, אלא היא הגדרה כוללת לתחום חיים שאינו מתמצה בהגדרה פוליטית או דתית. זווית ההשקפה של התרבות על החיים החברתיים מאפשרת לפשט הדברים בדרך המסוימת שלה. הצבה של שר על התרבות, אין כוונתה להפכו לשר על האמנות, לאחראי על האמירה האמנותית או על הזרמים האמנותיים, ואינה הופכת אותו לפטרון או לפטרונית של האמנויות. הצבה של שר על התרבות מבטאת את ההכרה של המוסדות השלטוניים לא רק בעצם קיומם של חיים רוחניים חופשיים המתנהלים באיזה רובד שאותו הפוליטיקה אינה ממצה, אלא שאותם חיים רוחניים הם נחוצים לתפקודה של חברה בריאה ושל החיים הציבוריים.

נכון הדבר שבקצה של כל הגדרה תרבותית יכולה להיות מסקנה פוליטית, אבל במסגרת חברה נאורה וליברלית, תפקידו של של המוסד השלטוני כתפקידו של כל מיניסטריון, הוא ''לפתוח את העורקים''. לאפשר לחיי התרבות להתקיים. בכל שפה, בכל צורה בכל מקום. היום מציגים מופע אחד. למחר יוצג מופע אחר. צורך שכזה מתגבר והולך נוכח אתגרים של חברת המונים אורבנית המתקיימת על מסרים מהירים מסביב לשעון. הצקה שמציקים לאמנים, אין בה שום דבר מלבד בזבוז של זמן ושל משאבים ובסך הכל היא רק מכעיסה.

שאלת ''עונש מוות למחבלים'' אינה האם מגיע למחבל להיות מוצא להורג אם לאו, אלא האם חבר האזרחים מוכן למסור בידי המדינה את הסמכות להוציא להורג אנשים. הוראת הנאורות היא שהחיים או הזכות לחיות, הם דבר שקיים מן הטבע ולא מן החוקים שהם מעשה ידי אדם. הזכות לחיות היא זכות טבעית אשר שמורה אפילו למחבלים. היא אינה תלויה ואינה מופקדת בידיו של החוק, וכניסתו של החוק לתחום של שאלת הזכות לחיות, היא הפרת גבול. לכן החוק מצווה להגן על החיים, ולהגן בלבד. עם כל האמפתיה כלפי משפחות הקרבנות שגם להם שמורה הייתה הזכות הטבעית לחיים.

הצעת החוק הזו שהגיש אותה איזה דפוק, העובדה שנדחתה אמורה הייתה להפיס את הדעת, אלא שאין היא נחלתו של גל בלבד, ונמצא לה רוב באיזו ועדת שרים. ובזה העניין שאותם השרים המבקשים להצר תחום היצירה של אמנים, הם גם השרים שמבקשים להוציא להורג אנשים בשם החוק. אותה חבורה קיצונית המשתרעת מניצה כהנא ועד לאורי אריאל, ממירי רגב שלא הספיק לה הבלגאן שעשתה בירושלים, עברה להתעסק עם האמנים, ועד לאיילת שקד.

חבורה קיצונית זו, אפשר היה לראות את פעולתה בשורה של הצעות חוק לאומניות בכנסת הקודמת, ואינה מראה סימנים שהיא מתכוונת להירגע, בהעבירה היום את הצעת החוק להטלת עונשים דרקונים על מיידי אבנים. הימין זכה לאמון הציבור לא כדי לחולל מהפכה, אלא כדי לשאת ולטפל בענייני המדינה בצורה אחראית. אנשים נוטים להתבלבל מלהבין שכוח השררה אינו כוחם שלהם, וכי אין הוא מקנה להם זכויות אלא מטיל עליהם חובות. השחץ היוצא מן הימין כבר כמה חודשים, הפרובוקציה, ההתבטאויות הפנאטיות, מעידים שהוא מאבד את יישוב הדעת שבגינו נבחר לכהונה הנוכחית.
661362
בקשב רב שמעתי דבריה של דניאלה ווייס, שהיו לא בלתי מעניינים. וייס מסרבת לגנות רצח התינוק, ותחת זו טוענת לחשד כי השב"כ הסתנן לשורות הימין, וביצע הפשע. באשר לאיומים על חייו של ריבלין, אמרה, כי עליו לישון בשקט. הוא לא מספיק חשוב כדי שירצחו/ נרצח אותו.
משתתפים נוספים בשיחה, היה בליבם להוסיף ולומר שזו רק התחלה.

באותו יום ממש הגישה שרת המשפטים, אשר כמדומה שמה אל ליבה לשמש כהרמן גרינג אשר פעל למוטט הרפובליקה הגרמנית מתוך הרייכסטאג, יוזמה חולה נוספת. סבורים היודו- נאצים, סברו לעצמם, כי בחסות הגל הלאומי אשר קדם לבחירות האחרונות, הם יחוללו הפיכה פנימית שקטה אשר תשליט את עריצות הרוב, על יסוד חוקים לאומנים.

מוזר שדווקא את נפתלי בנט, הדמות הפרגמטית, אדם מתון ומרחיק ראות השואף תמיד לטובה הכללית, המבקש לתכלל את ההתיישבות ולהובילה לאמץ את נורמות היסוד של החברה הישראלית בכללותה, מוזר שדווקא פרי הילולים זה, אותו דוחים בשמאל. מקומו של נפתלי בנט, בע"ה בהנהגת המדינה. אבל על שרת המשפטים, אינני מצליח לחשוב מה צריך להיעשות בה, מלבד לגרשה. מלבד להוציאה לדיראון עולם אל מחוץ לגבולי ישראל, ולהכריז עליה פרסונה נון גראטה.

זכות וחובה היא לציבור הישראלי להחרים את מוצרי ההתנחלויות. ההתנחלויות השנואות לא רק מקרב כלל אומות העולם, כי אם מקרב רוב גדול בציבור הישראלי. זכות וחובה להוציא קול קורא בעולם להחרים מוצרי ההתנחלויות. לחץ ציבורי יש להפעיל על הממשלה למען תבצע שינויים בהרכבה, ולכשתעלה קואליציה מתונה יותר.. לכרות את האבר החולה לכרתו בטרם יחלה את הגוף כולו. לסגור השערים ולא לאפשר לאיש להיכנס. תתמודד נא אז גברת וייס עם דאעש ולכשתבקש הצלה- נאמר: אין את מספיק חשובה שנציל אותך.
661380
מוזר שאתה מעריך שדאעש יעצרו בגדר ויתקפו רק את היהודים שביהודה ושומרון. אם הקלדת את הההודעה מישראל הקטנה, דע שבעיני המוסלמים גם אתה מטנף את אדמת הוואקף וההבדל שאתה מייחס לקו הירוק תקף רק בשיח פנים ישראלי ובאשלית השלום. אשליה כי לעולם יהיו פלגים, מדינות, זרמים ומנהיגים שיצחקו על הנייר שמחזיקים היהודים כפוליסת ביטוח נגד תוקפנות ערבית. תעורר, ההסכם שאבו עבאס מסוגל לחתום עליו אולי יחזיק מעמד במקומות אחרים, לא במזרח התיכון.
661501
אז את שרת המשפטים צריך לגרש, להוציא לדראון עולם ולהכריז עליה פרסונה נון גראטה. אבל לא את טלי פחימה או ענת קם?
661521
נכון. לגרשה כבמשפט חרסים ולבלי יכולת לשוב, ומוטב עכשיו מבעוד עשרים שנה. אין המדובר בהצעות החוק אשר מריצה הקבוצה הזו, והאחת יותר מפגרת מן השנייה, אלא שעצם הדבר שבכך הם מאמינים כי הם עושים שירות לעניין הלאומי, מלמד מהו בעיניהם וכיצד מתפרש להם העניין הלאומי.

כפי שאני רואה הדברים, ההתפרצויות הכהניסטיות, ההתפרעויות של התארגנות לה פמיליה, הופעת ארגון להב''ה, אירועי ''תג מחיר'', רצח התינוק הערבי ואביו בשריפה כמו גם רציחתו של הנער מחמד אבו ח'דיר ושריפתו, הללו הם גילוי לחוויה פשיסטית קולקטיבית אשר חוותה החברה הישראלית, פעם אחת כנגד ההסתה של ארגוני השמאל האנטישמיים ושותפיהם בחו''ל, פעם שנייה בהתנערות מאוסלו, ולבסוף במערכת ''צוק איתן''. כל אותם פעילים במגרשי הכדורגל, ביהודה ושומרון ובמשרדי הממשלה, יונקים מאותה חוויה משותפת, אשר במהלכה דמו חולערות כמוך בעיניהם לחלוצים.

המטריד מעצם העובדה שנשתרשה בשלטון קבוצה פנאטית, בעלת תודעה פשיסטית ודימויים של ''אגרופי פלדה'' הוא שבתהליך ההקצנה הם סבורים כי הם מגבירים את הפופולאריות שלהם. הציבור דורש דם והם יתחרו ביניהם לתת לו אותו. התבלטותה של מיריפנשטל רגב, הלא היא המשל למה שקרה כאן.הנה כי כן לא ייפלא כי זו הקבוצה בדיוק, אשר תבקש בשם הדמוקרטיה לקרוע מעליה את המסגרת החוקתית. ממשלה זו, כבר מגעלת היא מדי מכדי להוסיף ולכהן. גורו לכם היודו נאצים, מפני מה שאתם מתכוונים לעשות.
661527
ואולי... רק אולי, אילו יחושו האזרחים שהמדינה שומרת על בטחונם, ומעדיפה לשמור על שלומם מאשר לשמור על רווחתו של איזה מחבל-שובת-רעב, הם לא היו מרגישים צורך להקצין כל כך על מנת ליצור שינוי?
סתם נקודה למחשבה.
661530
החוק לא נועד לשרת "תחושה" של אזרחים. החוק נועד לשרת עקרונות כלליים, וצריך שיהיו אלה עקרונות ראויים. לכן מזה קרוב לאלף שנה מתחייבים מן החוק ההגנה מפני מעצר שרירותי והחובה ליידע העציר במה הוא נאשם. הנה גם כך מהווה ההליך הקרוי "מעצר מנהלי" הפרה של יסוד מוסד המשפט ושל עצם מושג החוק, אלא מפאת שקיימים מקרים חריגים, נסבלת ההפרה הזו ובתנאי שהיא אכן חלה במקרים חריגים, ואין היא מתקיימת בצורה של נוהג ושל הרגל. חוק ההזנה בכפייה לא מבטא שמירה על רווחתו של איזה מחבל, אלא להפך, הריהו הופך את ההפרה לנורמלית, לכן נדמה לרופאים ובצדק, כי מטילים עליהם - על פי חוק - להיות מענים מודרנים.

לא שאיכפת לי מדי. מצדי שיפתחו את חמאס ואת הכהניסטים גם יחד, אלא הקלות של השימוש בחיקוק תחת ידיה של הקבוצה היודו-נאצית, שאפילו את השימוש במילה נאצי אסרה על פי החוק, היא הנימוק המובן מאליו לכך שצריך לקשור את ידיה, ולאסור עליה ללכת הלאה מזה.

הנה במה יחוש הציבור שגם שרת התרבות שומרת על בטחונו? בהקמת ועדה שתקבע הקריטריונים לאשר ולפסול תכנים למען בטחונו הרוחני. העובדה שזה...אשכרה קורה במאה העשרים ואחת, אם זו איננה בדיחה אני לא יודע מה זה. אך הנקודה המעניינת היא שכאשר מתריע היועץ המשפטי מפני האופי השרירותי בעניין, מגיבה שרת המשפטים בהצעת חוק לפיצול מוסד היועץ המשפטי.

כל זה בשלושה חודשים. אם מישהו חושב שמשהו מכל זה מעלה תמורה ל"עניין הלאומי"...ההפך הוא הנכון. בתקופה זו המאיסה "הממשלה הלאומית" את "העניין הלאומי" יותר מכל אחד אחר, אבל מעבר לכך היא פשוט מוכיחה מדי יום שהימין מאיים על המשטר בישראל.
661577
ברור לי שאתה צודק. ומכיוון שהחוק לא נועד לשרת "תחושה" של אזרחים, מעולם לא קרה שהגבילו את זכויותיהם של האזרחים הטובים של מדינת ישראל, על מנת לא לפגוע בתחושתם של מחבלים. שידוע לכל שאם יפגעו בתחושתם, "תהיה תסיסה".
אלף שנה? באמת? איפה?
כל העניין הוא עניין חריג, והחריגה היא תוצאה של השתוללות הבג"צ. קרה שהסתננו לארץ פושעים שהבריחו את הגבול ושהייתם איננה חוקית. קרה שהמדינה נקטה בצעד ההגיוני ותיקנה את המעוות בכך שגירשה את אלה שנכנסו ללא היתר. קרה גם שבג"צ אסר על המדינה לגרש.
אז בג"צ אוסר על המדינה לגרש טיפוסים שהסתננו בניגוד לחוק. יש כאן חריגה מהצורך לשמור על החוק ולאכוף אותו. לא?

אתה קובל על קלות השימוש בחקיקה מצידה של קבוצה מסוימת. אני קובל על קלות השיבוש בחקיקה מצידה של קבוצה אחרת. המחוקקים נבחרו כדי לחוקק, והקלות שאתה מתלונן עליה היא תוצאה של שני גורמים. האחד הוא התפוגגות כוחו הפוליטי של השמאל, שגרם לכך שפתאום לא הוא זה שמעביר את החוקים, השני הוא השתוללותו של הבג"צ שבכל פעם מונע מהמדינה לאכוף חוקים חדשים בתירוצים שונים ופרשנות משונה.
לכן נדרש חוק חדש שעונה לעניין ברחל בתך הקטנה, בניסיון למנוע "פרשנות חדשנית" לדברי החוק. אבל בג"צ לא אוהב שמונעים ממנו את הפרשנות החדשנית שהיא לחם חוקו, אז הוא פוסל את החקיקה.

אני תוהה על מי המאיסה "הממשלה הלאומית" את "העניין הלאומי". אלה שהעניין הלאומי חשוב להם, רואים בחיוב את המגמה הזו. האחרים ממילא מאסו בממשלה לאומית ובעניין הלאומי. מה חדש? שהימין מאיים על משטרו של השמאל בישראל?
661598
המחוקקים נבחרו כדי לחוקק... בכפוף לעקרונות היסוד של המשטר. מעל לכל עומדים העקרונות. הערכאה האחרונה והעליונה בה נידונה הפרשנות לגבי אותם עקרונות היא בית המשפט העליון. במשטר של מדינת ישראל, הפוסק העליון בשאלות העקרוניות של החוק, אינו ראש ממשלה, אלא חבר שופטים, וגם הם כשלעצמם אינם קובעים את העקרונות, אלא מכריעים בטווח הפרשנות.

מעל ההכרעה הזו, לפי שיטת המשטר הישראלית, אין ערכאה נוספת. בין תמצא חן הפסיקה בין אם לאו. מי שאין מוצאים חן בעיניו העקרונות עצמם, יתכבד להמציא עקרונות חדשים ולעגן אותם בחוקי היסוד בדרך החוקתית. ככלות הכל, את כוחו, שואב בית המשפט העליון מן המחוקק. אך מי שאין מוצא חן בעיניו שעצם סמכות ההכרעה האחרונה מסורה בידי בית המשפט העליון, מבקש למעשה לשנות את שיטת המשטר, כאשר אחד הסימנים המוקדמים לכך, הוא ניהול של קמפיין דה לגיטימציה.

גם לו סבור אחד שהחלטות בג''ץ בעניין כזה או אחר, הן החלטות ''מזיקות'', הרי שפריצה של נתיב עוקף בג''ץ, הוא הרה אסון ממש, כי פירושו למעשה הוא ביטול כושר הפיקוח של הרשות השופטת, ומינוי כנסת ארעי לסמכות עליונה. פירושו שקואליציה זוטא אשר הורכבה מעשה טלאים בסחר מכר פוליטי, תהיה יכולה לחוקק למחר חוקי גזע, למשל, אם רק תרצה בכך.

חסד יעשה לעצמו הימין אם יקח צעד גדול לאחור. פעולתה של הקבוצה הפנאטית, הנאצית, אשר נשתרשה בשלטון ומבקשת להוביל אותו בדרכים לא דרכים- תעלה לו ביוקר.
661605
עם כל הכינויים הסכמתי פרט לנאצים. במה הם נאצים?
661608
ואני לעומתך אכתוב שהשופטים מונו לשפוט בהתאם לחוק אותו קבע המחוקק. הסמכות העליונה לקבוע חוקים ולבטלם, שייכת לבית המחוקקים כנגזר משמו. כשאלמוני מסביר לפלוני במה פלוני התכוון בדבריו, הדבר מגוחך. באותה מידה מגוחך הדבר כשבית המשפט מחליט עבור המחוקק למה התכוון המחוקק בדבריו, והופך את המציאות על פיה.
עצם המחאה היא על טווח הפרשנות שנמתח בצורה חסרת פרופורציות. אני לא היחיד שמוחה על כך, אלא הולך בעקבותיהם של ראשי בג''צ ומשפטנים בכירים מארצות אחרות שהתבטאו נגד הסמכויות והשתלטנות שנוקט בג''צ הישראלי מאחורי עלה התאנה של ההסבר שכתבת.

גם לו סבור אחד שהחלטות המחוקק והמערכת הדמוקרטית הן החלטות ''מזיקות'', הרי שפריצה של נתיב עוקף דמוקרטיה הוא הרה אסון ממש, כי פירושו למעשה הוא ביטול כושר החקיקה של המחוקק וכושר המשילות של הממשלה הנבחרת, ומינוי של שופטים-לא-נבחרים לסמכות עליונה. פירושו שקבוצה פוליטית זוטא אשר מתמנה על ידי חבריה וממנה את חבריה על פי זהות פוליטית, יכולה היום ואתמול לקבוע את המדיניות ואת החוק יותר מאשר הממשלה והכנסת נבחרי הציבור - רק אם ירצו בכך.
...והם רוצים ועושים.

חסד יעשה לעצמו הימין אם יתעקש שלא לאפשר לקומץ מן השמאל להמשיך לקבוע את המדיניות, למרות שכבר אינם שולטים בממשלה ובבית המחוקקים.
661612
בכנסת יש "רוב מקרי" לימין. לביבי יש קואליציה של 61 חברי כנסת. גם אם נוסיף את ליברמן, מדובר על 67 חברי כנסת.
661615
זה לא מקרי. זו מגמה עקבית הנמשכת לאורך השנים האחרונות. כבר קרה שלביבי היתה קואליציה של כשמונים חברי כנסת, מה שהכניס את השמאלנים לפאניקה של ממש ולקשקושים על עריצות הרוב.
בעיני, עריצות המיעוט גרועה שבעתיים.

ואם לימין יש רוב - אפילו דחוק, למרכז יש עוד נתח, הערבים הם לאומנים והשמאל נשאר מיעוט שלא מצליח להגיע לרבע מכלל המושבים בכנסת.
661629
בסך הכל אני מוצא חיזוק לדעתי ביחס למגמת הדברים, שהרי מעבר להתגייסותך למען הדמוקרטיה, למען העיקרון אשר בפיך הוא מתרומם ומתעלה, של הכרעת הרוב, מבצבצות דעותיך האחרות, אשר דוגלות בגירוש אתני, אולי השמדה, של הערבים ביהודה ושומרון ובכלל בארץ ישראל. ציינת אאז''נ את היתרון בכך שיושג חופש תנועה ברחבי הארץ. לא יהיו מחסומים צבאיים. יהיו הרבה בתים ריקים שיענו על מצוקת הדיור. יהיה ''תענוג'' כה אמרת וכה התענגת ממה שתיארת. שהרי מצירוף הדברים מתברר למה אתה דוגל בדמוקרטיה כל כך, ובחיזוק המחוקק על פני בית המשפט. כי הלא ישרת הדבר בעיניך את שאיפותיך ודעותיך האמיתיות, להגיע במשך הזמן באמצעות הרוב ההולך ומתהווה של הימין, לחקיקה גזענית ולהוציא לפועל מדיניות חסלנית לפי טהרת רצון העם, הרוב, הציבור.

מכאן הולך ומתבהר טיבה האמיתי של ההתקפה השיטתית על בית המשפט.
661648
בקיצור, דמגוגיה.
כל התיאורים המפורטים על הקרנף המתענג על תיאורי הגירוש, נועדו לפסול את הטוען כדי שלא להתמודד עם טיעוניו. להזכירך, יש כאן שתי טענות שלא התמודדת איתן. האחת מדברת על היתרון לבטחון (ואף לדמוקרטיה, בסופו של דבר.) במדינה ללא ערבים, השניה מדברת על הצורך שלא לאבד את השלטון הדמוקרטי לטובת דיקטטורה של בג''צ.

נסה שנית.
661727
אני די משוכנע שלא התייחסתי אליך. מה יש בך כדי שיתייחסו אליך? ששיסית כלב בחתול? שהצטלמת עם סכין? שאתה פונה על עצמך בשם תואר "הקרנף"? מאד דחק לך להכניס לדברים את ה"קרנף". כנראה שדוחק לך לנסות להיות מישהו או משהו ואתה חושב שתצליח בעזרת נוצות של פשיסט ודעות ברבריות. לא התייחסתי אליך, אני גם לא זוכר שמתישהו ניהלתי איתך איזה דיון. בדעות שלך אני לא מוצא משהו ששווה לדון איתו, ולא נראה לי שזה ישתנה עכשיו. אם איזכרתי אותן, זה רק כדי שידברו בעד עצמן. הרי הן מאשרות את מה שהיה לי לומר.
663689
איזה יתרון לדמוקרטיה במדינה ללא ערבים? הרי הערבים הם חלק מהדמוקרטיה, הדמוקרטיה נועדה לבני האדם במדינה מסויימת והערבים הם חלק מאותם בני האדם.
663701
הניסיון מראה שאצל הערבים יש שני סוגי חברה - אנרכיה או רודנות. מי שמנסה לייסד דמוקרטיה ערבית רואה שזה מתפרק תוך זמן קצר.

דמוקרטיה שמכילה ערבים תחזיק מעמד רק כל עוד מספר הערבים קטן. ככל שמספרם וכוחם גדלים, כך השלום והדמוקרטיה נפגעים.
663714
יכולת להחליף בתגובה שלך את המלה ''ערבים'' במלה ''רוסים'' והיא הייתה פועלת אפילו טוב יותר.
663716
תגידו, את הבדיחה על ההוא ששונא גזענים וכושים אתם מכירים?
663723
אני לא שונא גזענים.
663726
ולכן הגבתי לאריק ;-)
663727
סליחה. כשכתבת ''תגידו'' ו''אתם'', הנחתי שהתכוונת גם אלי.
663728
מה קרה להומור? הימים הנוראים משביתים אותו?
663730
דברים אחרים.
663722
הקומוניזם קרס לפני יותר מעשרים שנה. גם אם הדמוקרטיה הרוסית איננה פתוחה וליברלית כעמיתותיה במערב, עדיין יש שם משטר שנבחר על ידי העם ומחזיק שלטון די יציב.
כמה מדינות ערביות הצליחו לקיים בחירות סדירות לאורך עשרים שנה?
? 663732
לערבים, מאידך, לא היה מישהו שמתקרב לסטאלין. ההערצה הרוסית למנהיג החזק עיוורה אותם לחלוטין. עשרות נהרגו מהדוחק בהלווייתו!
? 663744
זה אמור לסנגר עליהם או לקטרג עליהם?
? 663789
:)

ועדיין - המסקנה שלך "דמוקרטיה שמכילה ערבים תחזיק מעמד רק כל עוד מספר הערבים קטן. ככל שמספרם וכוחם גדלים, כך השלום והדמוקרטיה נפגעים" שגויה מיסודה.
גם הרוסים תמיד מעדיפים מנהיג חזק: סטאלין המקרה הקיצוני, פוטין הנוכחי. משטר נשיאותי הוא אחד מעקרונות היסוד של מפלגת ישראל ביתנו. אם כן השלום והדמוקרטיה אמנם נפגעים קלות כתוצאה מגל העליה מרוסיה, אבל לדעתי באופן מידתי.
? 663822
אתה לא מוצא הבדל בין כאלה שמעדיפים מנהיג חזק לבין כאלה שבלי קשר להעדפה שלהם, המשטר יתפרק באם המנהיג לא חזק עד כאב?
? 663957
אני יכול למצוא הבדלים בין רוב אומות העולם.
עדיין, המשפט ההוא שלך נכון עבור רוסים לא פחות מאשר עבור ערבים.
? 663971
באותה מידה?
? 663982
תגובה 663714

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים