מתוך ידיעה מעורפלת 70720
לפי ג'בארין הסתה לאלימות תקפה רק אם יש בה תמיכה בארגון טרור. כהנא לא מכסה את החור, כי הוא הורשע בעבירה של המרדה שעיקריה (לפי דעת הרוב) פגיעה ביציבות המשטר או בלכידות החברתית -- במקרה זה, על ידי גרימת איבה ומדנים בין חלקי אוכלוסיה. הצעת החוק אוסרת כל ביטוי שיש בו כדי להביא לאלימות.

כמו כן בית המשפט בכהנא דרש (בעקבות פסיקה קודמת) שהסתברות הפגיעה של הביטוי תהיה ברמה הקרובה לוודאי. הצעת החוק מסתפקת באפשרות סבירה.

טל''ח
מתוך ידיעה מעורפלת 70739
אל תשכח, שלאחר הטבח במערת-המכפלה בתחילת 94', הוכרזו ארגוני "כך" ו"כהנא חי" באופן רשמי כארגוני טרור ע"י הממשלה.
מלבד זאת, את התנהגותם של הכהניסטים בשטחים, הרי, כבר ראינו.
מתוך ידיעה מעורפלת 70761
מדוע לא ניתן להעמיד מסיתים לאלימות באשמת המרדה? על פי פסק הדין (והחוק) אמירות שיש בהן כדי לגרום מדנים בין חלקי אוכלוסיה שונים הן עבירה על איסור ההמרדה. האם לא נופלות בגדר זה כל ההתבטאויות המסיתות לאלימות הרווחות במקומותינו?
מתוך ידיעה מעורפלת 70798
על-פי החוק הזה, תצטרך להעמיד לדין בערך את כל אוכלוסיית ישראל...
מתוך ידיעה מעורפלת 70808
אני חושד שאמירה לפיה "<בחר מנהיג פוליטי> הוא בוגד שדינו מיתה" לא יכולה להיחשב כהמרדה. (אגב, היא תיחשב שידול לרצח, שדינו כמעט כרצח, אם מישהו ירצח על פיה; אבל זה תחום שונה ממה שאנחנו עוסקים בו.)

וגם את ג'בארין לא יכלו להשחיל, כי הוא תמך במעשי אלימות יחידים ולא מאורגנים.
מתוך ידיעה מעורפלת 70812
נדמה לי - או שכולם פה מטורפים??
מתוך ידיעה מעורפלת 70832
ואת זה שואלת זאת המתקראת "Purely insane"?
מתוך ידיעה מעורפלת 70875
היי, רק רגע!
הטירוף *שלי* הוא שלי ורק שלי! אני בעלת זכויות היוצרים לטירוף קוּלי (C, TR וכיוצא-בזה ירקות). אני מוכנה להעביר שיעורים בדואלים, אבל שיהיה ברור מי כאן המאסטרית!!

LOL LOL LOL

דורית.
מתוך ידיעה מעורפלת 70853
שכנעת אותי שחוק ההמרדה אינו מספיק, כיוון שהוא אינו נותן מענה להסתה כנגד אדם בודד. כמדומני שיש חוקים אחרים המטפלים בענין זה, כדוגמת חוק "שידול לרצח" שהזכרת קודם. האם לא ניתן להשתמש בהם? אני מסופק אם בתגובה לשידול חברי להכאת שכן סורר, היתה הפרקליטות מעמידה אותי לדין באשמת תמיכה בארגון טרור, אפילו לפני פס"ד ג'בארין.
כמו כן, מדוע לא ניתן להחשיב הסתה למעשי אלימות לא מאורגנים כ"המרדה"? לפי הבנתי את פסק הדין, ג'בארין ניצל מהרשעה רק משום שלא הועמד לדין בסעיף המתאים.
מתוך ידיעה מעורפלת 71071
שידול לרצח מותנה בכך שבוצע הרצח בסופו של דבר. ג'בארין תמך במעשי אלימות "פרטיים", כמדומני שבשטחים. אני לא חושב שזה עולה כדי המרדה. אולי אם היה מסית את הציבור הערבי הישראלי.... המרדה, לפי הפרשנות המרחיבה, מיועדת להגנה על הלכידות החברתית, אני לא יודע בדיוק איך זה משליך על ג'בארין.

בקיצור, נראה לי שהמצב הקיים לא מגן נגד הסתה פוליטית, אלא אם יש בה לערער יסודות המשטר (ברמה של לכידות חברתית); ולא מגן נגד הסתה בטחונית, אלא אם היא נעשית במסגרת טרוריסטית מאורגנת.
מתוך חוסר ידיעה מוחלט 71088
האם שידול לרצח אינו פשע אם הרצח אינו מתבצע בסופו של דבר (או לפחות נסיון לרצח)?

מוזר - אם כן, זוהי העבירה היחידה שאני יכול לחשוב עליה שנחשבת לעבירה רק אם היא מצליחה (ובנוסף, הצלחתה תלויה במידה רבה בצד ג'). על מרבית הפשעים האחרים ניתן להשפט גם אם הפשע לא מצליח - נסיון לרצח, נסיון חטיפה, נסיון שוד, נסיון מעילה וכיוצ"ב. (ישנן כמובן עבירות שאין משמעות ל"נסיון" בהן - העלבת עובד ציבור, למשל, או תמיכה בארגון טרור. "נסיון להעלבת עובד ציבור" זה לספר בדיחה על שוטרים שלא מצחיקה אף אחד?).

האם סוגי ה"נסיון" השונים מוגדרים כפשעים נפרדים בחוק, או מספיק קיום חוק נגד פעולה X כדי שגם נסיון לפעולה X יחשב לבלתי-חוקי? ובשני המקרים, מדוע שידול לרצח אינו פשע אם המשודל לא מנסה (או מצליח) לרצוח בסופו של דבר?

ואם אנחנו כבר כאן, מה בין "שידול לרצח" לבין "הסתה לדבר עבירה"? האם ניתן היה לשפוט את ג'בארין על זה האחרון?
מתוך חוסר ידיעה מוחלט 71149
למיטב הבנתי, ''ניסיון רצח'' זו עבירה שדינה קטן מאשר ''רצח'' - כלומר המחוקק רואה הבדל בין עבירה שהצליחה לבין עבירה שלא הצליחה.
מתוך חוסר ידיעה מוחלט 71159
נסיון לבצע עבירה נושא את אותו עונש מקסימלי כמו העבירה. מובן שהיותה של העבירה עבירת נסיון בלבד ישליך על העונש שיינתן.

במקרה של רצח, שבו יש עונש מאסר עולם חובה, הנסיון לרצח אינו נושא עונש חובה, ונדמה לי שהעונש הוא מאסר של עד 20 שנה.
מתוך חוסר ידיעה מוחלט 71161
הנסיון מוגדר כעבירה נגזרת, ועל כל עבירה יש "אוטומטית" עבירת נסיון צמודה. (יש מקרים שבהם הנסיון עצמו מוגדר כעבירה עצמאית, אבל הם חריגים)

"נסיון להעליב עובד ציבור" - למשל משלוח מכתב "מעליב" לעובד הציבור, אשר מסיבות שונות לא מגיע ליעדו.

ועכשיו לתיקון הטעות שלי: השידול אמנם מותנה בביצוע העבירה, ודין המשדל כדין המבצעת; אך שלא כמו שכתבתי, מאז 1995 גם הנסיון לשדל אדם (כלומר מנסה לגרום לה לבצע את העבירה אך נכשל והיא לא מבצעת) לעבור עבירה הוא עניש (חצי העונש מהמבצע).

עם זאת, אני לא חושב שאפשר להחיל את הנסיון לשידול על מצבים "רגילים", כי אני חושב שהביטוי הזה מתפרש כמשהו מאוד חזק: הטפה, שכנוע קונקרטי... אבל אני לא מבין בפלילים כלום. :-)

אני לא מכיר עבירה של "הסתה לדבר עבירה". יש שידול ויש נסיון לשידול, והם "נגזרות" של כל עבירה ועבירה.
סצנה מהמחזה הראשון שלי: 71421
יוסי ושלמה מתווכחים עם פקיד העיריה, שוטר עומד בצד ושומר על השקט.

יוסי לשלמה: אמור לפקיד העיריה שהוא אויל משריש.
שלמה לפקיד העיריה: אתה אויל למשריש!!
פקיד העיריה לשלמה: לא הבנתי אותך, אויל אני מכיר אבל מה זה משריש?
שוטר ליוסי: אתה עצור באשמת שידול לניסיון העלבת עובד ציבור.
מערכה ב' 71574
יוסי ושלמה מתווכחים עם פקיד העיריה, שוטר עומד בצד ושומר על השקט.

יוסי לשלמה: אמור לפקיד העיריה שהוא אויל משריש.
שלמה ליוסי: לא כדאי. הוא לא יבין אותי (אויל הוא מכיר, אבל "מה זה משריש?", הוא ישאל).
שוטר ליוסי: אתה עצור באשמת נסיון שידול לניסיון העלבת עובד ציבור.
מתוך ידיעה מעורפלת 71939
ומה עם החוק הקיים בנוגע להסתה לגזענות? לפי 144 בחוק העונשין, "גזענות" כוללת עוינות ואלימות כלפי ציבור, שנובעת מהשתייכותו לגזע או למוצא אתני-לאומי מסוים. מכיוון שהסתה לגזענות היא פשע, *גם אם ההסתה לא הובילה לאלימות*, למה לא להסתפק בסעיף הזה?
מתוך ידיעה מעורפלת 72019
זה מכסה את ה''מוות לערבים'', אבל לא כל הסתה. זה לא היה מכסה את ג'בארין, או את הרבובדיה-יוסישריד. אולי זה מכסה את כהנא.
מתוך ידיעה מעורפלת 74633
אכן, רובינשטיין הורה להעמיד לדין אוהד כדורגל באשמת הסתה לגזענות, משום שקרא "מוות לערבים":

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים