משור יצא מתוק? 71573
אולי ינצלו הרבנים את ההזדמנות לערוך רפורמה בהלכות השחיטה היהודית, כפי שנעשה בתחומים אחרים בעולם היהדות כאשר התעורר הצורך?

האם זהו תחום קשיח במיוחד בעולם ההלכה?
משור יצא מתוק? 71591
דווקא קיום המדינה היהודית הוא שימנע רפורמה זו. רק כאשר גם ישראל תאסור בחוק על שחיטה כשרה (ימות המשיח!) יאלצו הרבנים להראות יוזמה, דבר שהם נמנעים ממנו בכמה מאות השנים האחרונות. עד אז, תמיד יוכלו היהודים ההולנדים ליבא בשר מישראל. וכמובן שככל שיותר ויותר מדינות תאסורנה על שחיטה כשרה, יגדל ייצוא הבשר מישראל, ויקטן הסיכוי שגם בישראל תאסר שחיטה כשרה, משיקולים כלכליים נטו (מזכיר למישהו חוות קופים מסויימת?).
משור יצא מתוק? 74324
זה יקרה ביום הנפלא, בו תופרד הדת מן המדינה.

באחרית-הימים לקחת שמאלה?
משור יצא מתוק? 106420
לק''י
בתור שוחט אני יכול להשיב שזה באמת תחום קשיח במיוחד בהלכה היהודית. מדובר בהלכה למשה מסיני - כלומר דברים שנאמרו בהר סיני ואין שום אפשרות לשינויים.
אליצור
נו, באמת! 106422
הרי בדיוק לפתרון מצבים כאלה הומצא כל העניין של התושב''ע. יבוא נא רב מוכר ומכובד, יגיד כי למעשה ממידע שנמסר לו מרבו, והועבר לו מרבו, וכהנה וכהנה, והוסתר עד עכשיו, ישנו מדרש על מעמד הר סיני, שבו המשמעות של השחיטה היא שונה, והרי לך שחיטה חדשה, הומנית, וכשרה כקודמתה.

הרבנים של היום הם כל כך שמרנים. הם היו בטח מתנגדים להעלאת המשנה לכתב.
משור יצא מתוק? 106527
ולפי כך אני מבין ששחיטה קראית שנעשתה על פי כללי המקרא היא שחיטה כשרה?
משור יצא מתוק? 106529
כנראה שלא, כי השוחט הקראי לא נמצא ברשימת השוחטים הרשמית. תואר של רב נותנים רק למי שהרבנים מסכימים שהוא רב.
משור יצא מתוק? 106536
רשימה שגם היא נמסרה במקביל למקרא למשה במעמד הר סיני ואורכה כאורך ימי הגלות והגאולה,והיא פתוחה לעיונו של כל החפץ בכך בסניף המקומי של משרד הדתות.
משור יצא מתוק? 106609
ב''רשימת שוחטים רשמית'' עליך להיות רק כדי שיסמכו על תוצרתך. אם לא הוסמכת אך שחטת לפי כללי השחיטה, שחיטתך כשרה.
כשר אבל מסריח 106674
ומכאן ניתן להבין שיהודי ירא שמים לא יהסס לאכול בשר שנשחט בשחיטה קראית שומרונית או נוצרית בתנאי שמולאו הוראות המקרא.
כשר אבל מסריח 106677
לא שמעתי על הוראות מקראיות לשחיטת חולין.
רגע של יהדות 106683
אז אני מבין ש"שחיטת חולין" מקורה בארץ ולא בשמים בניגוד למה שנטען בתגובה 106420
ועל כן כלליה ניתנים לשנוי על ידי חכמי הדור וזאת על מנת להתאימה לנורמות הרווחות בימינו.
רגע של יהדות 106684
''הלכה למשה מסיני'' הוא ביטוי שמייחסים רק להלכות שלא כתובות במפורש במקרא.
רגע של יהדות 106686
עכשיו כבר הצלחתי להתבלבל לגמרי. בהלכות שחיטה נוהגים לפי דרך התורה או לפי דרך התורה שבעל פה

כמה שאלות:
א)מה ההבדל בין שחיטת חולין לשחיטת "קודש" ?
ב)האם יש אופציה הלכתית שמכשירה את הבשר אבל אוסרת אכילה שלו?
ג)האם הלכות השחיטה במקרא עוסקות בזהותו הדתית של השוחט?
רגע של יהדות 106734
אני לא רב, וגם לא לגמרי "דתי". ייתכן שלשוחט סג"ל יהיו השגות, אשמח לשמוע.

"שחיטת חולין" היא שחיטה שמטרתה אכילת בשר סתם. כלליה הם "תורה למשה מסיני", כלומר: נמסרו למשה כתורה שבעל פה בהר סיני (על פי האמונה היהודית).
"שחיטת קדשים" היא שחיטה המיועדת למטרת פולחן. שחיטת קדשים עשויה להיות מוגבלת במגבלות שונות המוזכרות במפורש בתורה.

ישנם מקרים בהם הבשר עשוי להיות טהור אך אסור באכילה, לדוגמה: השוחט חולין בעזרה. נדמה לי שלא למקרים אלו התכוונת.

שחיטת גוי אינה אסורה מפני החשש שמא לא שחט יפה, אלא מתוך הפסוק "וקרא לך, ואכלת מזבחו". לפיכך היא אסורה אפילו ראינו ששחט היטב, וזאת בניגוד לשחיטת כל יהודי, אפילו חרש שוטה וקטן - אם ראינו שאלו שחטו כראוי, השחיטה כשרה. זאת בניגוד ממה שעשוי להשתמע מתגובה 106689

יהודי שאינו בקי בהלכות שחיטה, שחיטתו אינה כשרה, אם לא ראינו כיצד שחט. אך אם שחט יהודי ואין אנו יודעים אם היה בקי בהלכות שחיטה, שחיטתו כשרה, מתוך שרוב העוסקים בשחיטה מוחזקים "יודעים".
סוגית מיהו שוחט 106780
תודה
רגע של יהדות 106689
לק''י
אני רואה שהאיל האלמוני מבין במה מדובר.
אני משאיר לו להסביר לרון בן יעקב מה זה שחיטת חולין.

באשר לשומרונים קראים נוצרים מוסלמים וכל היתר שיחטתם אינה כשרה מסיבות רבות כאן מספיק להעיר שהם אינם משחיזים את הסכין כראוי. נשארות בסכין פגימות עדינות ביותר שעבורינו זה מספיק כדי להפוך את הנשחט לנבלה האסור באכילה.

הטענה שההלכה היא מעין גומי שניתן לכופפה לכל מקום אין בה ממש ומעולם לא היה בה ממש.
הפרמטרים של השחיטה מוגדים בקפדנות ואין אפשר לסטות מהן.
ועוד משהו - לשחיטה כשרה אין קשר לרשימת השוחטים שברבנות - כל שוחט מקבל מרבו שלימדו שחיטה תעודת הסמכה הקרויה בפינו ''כתב קבלה'' או ''קבלה'' סתם. הנכונות לאכול מהשחיטה מותנית בכך שהאוכל סומך על הכתוב בכתב הקבלה אלא אם כן הוא עצמו רב המסוגל לבחון את ידיעותיו ויכולתו של השוחט ואז הוא סומך על בחינתו העצמית שלו עצמו. אין לזה שום קשר לרשימות ממסדיות כאלה או אחרות.
אליצור
רגע של יהדות 106693
עוד פעם (בעיה תאורטית)
נוצרי שקרא את הוולגטה ונהג על פי הכתוב שם (השחיז את סכיניו כדת וכדין) שחיטתו תהיה כשרה - הוא דקדק לבצע את הכתוב בספר המקודש ?

ועוד עוד פעם
מה מקור הסמכות של כתב ההסמכה או "כתב הקבלה"
האמונה שאותו רב שלימד שחיטה ידע את מלאכתו ובכוחו הפלאי כוון לרצון מרום או שיש לנו עוד כמה דרכים (חוץ מהאמונה) היכולות להדריך אותנו בהלכות שחיטה.
רגע של יהדות 247505
השחיטה הקראית היא ללא ספק השחיטה הכשרה ומי שמפקפק שיראה איך שוחטים היהודים הרגילים ואיך שוחטים הקראים ואני מבטיח שמי שיראה שחיטה של יהודים רגילים הוא לא יתקרב יותר לבשר, פשוט מגעיל איך שהם שוחטים בהמות גוססות וחולות בניגוד לתורה ואיך שהם מענים את הבהמה בצורת השחיטה שלהם.
שחיטה כשרה של יהודים קראים 268416
שלום רב לכם ,

אין ספק כי כותב הידיעה על שחיטת היהודים הקראים אינו יודע דבר וחצי דבר על קהילת היהודים הקראים ועל ההלכה היהודית הקראית !!!!!

הנאמר בכתבה לגבי הסכין הוא שקר גמור ואין לו קשר למציאות .

דיני השחיטה בהלכה הקראית מחמירים פי כמה מדיני השחיטה בהלכה של היהדות האורתודוכסית. אשמח לענות על כל שאלה בנושא זה.

אני ממליץ לפנות לאתר הנ"ל לקבל מידע אמין ולא מסולף באשר ליהדות הקראית.
בתודה מראש ,

משה פירוז

בן לקהילת היהודים הקראים ,
באר-שבע ,
ה'תשס"ה

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים