יצא המרצע מן השק 721705
אם למישהו עוד היו אי אילו אשליות לגבי הסיבה האמיתית לתפירת התיקים של נתניהו בידי הפקידים המושחתים, הנה ראש הכנופיה חושף את המניע האמיתי, בהטילו על ראש ממשלת ישראל ''מגבלות בקשר למילוי תפקידו בעניינים הנוגעים למערכת אכיפת החוק'', או במלים אחרות בהסרת כל ביקורת אפקטיבית של המערכת הפוליטית הנבחרת על פקידי הציבור הבלתי נבחרים. מעכשיו מנדלבליט (גם בכובעו כיועץ משפטי וגם בכובעו כפרקליט המדינה), חיות, כהן ופקודיהם במערכות השונות יוכלו להשתולל על הקופה הציבורית (ועל הציבור עצמו) בלי שום בקרה, או אפילו איזונים ובלמים על כוחם.
שפי פז היא רק ההתחלה.
יצא המרצע מן השק 721706
זה לא שק. אלו שקיות שחורות עם מתנות בפנים.

אבל ברצינות - להגביל נאשם בפלילים מלעסוק במערכת שאמורה לשפוט אותו זה מניעת איזונים ובלמים? יש לך את זה בפחות בדיחת בזוקה?
יצא המרצע מן השק 721710
אם אכן המטרה היתה "להגביל נאשם בפלילים מלעסוק במערכת שאמורה לשפוט אותו" (כלומר בית המשפט המחוזי בירושלים, בו מתנהל התיק המגוחך, ואולי גם בית המשפט העליון שבו עלול להתברר ערעור בעתידף ואתב יודע מה? גם מחוז ירושלים בפרקליטות, שמשמש כתובע בתיק), אבל העובדה שהפקידון המושחת והבלתי נבחר מנצל את ההזדמנות גם לאסור על ראש ממשלת ישראל, שנבחר בצורה דמוקרטית לתפקידו, לבצע את וחובתו כלפי ציבור הבוחרים, ולפקח כדבעי גם על היועץ המשפטי עצמו (שכבר נתן את החלטתו וסיים את תפקיד בתיק), על משטרת ישראל (שכבר סיימה את תפקידה בתיק) ועל בתי משפט אחרים, שאין להם שום נגיעה בתיק, חושפת הכוונה האמיתית מאחורי התיק. מכאן שאתה המגוחך שמספר בדיחות ברמת בזוקה .
יצא המרצע מן השק 721716
מה הכוונה ב"פקידון מושחת ובלתי נבחר"?
אנשי המערכת הציבורית, במהותם, הם "בלתי נבחרים".
האם הכוונה היא שהם אמורים להיות נבחרים, כמו השריף בארה"ב?
האם אנחנו אמורים לבחור גם את אנשי מערכת המס, למשל? תושבי תל אביב יבחרו את פקיד שומה תל אביב, ותושבי חיפה את פקיד שומה חיפה?
נגיד שפקיד שומה חיפה רודף את ראש העיר חיפה. האם היותו "בלתי נבחר" משנה משהו בתמונה? אם הוא פקידון מושחת ובלתי נבחר שרודף את ראש העיר חיפה שנבחר בצורה דמוקרטית לתפקידו האם צריך לשנות את השיטה ולבחור את פקיד השומה בבחירות?
יצא המרצע מן השק 721717
כשמערכת הפקידות הבלתי נבחרת מטילה אימה על נבחרי הציבור כדי למנוע פיקוח ובקרה אפקטיביים עליה, בין אם זה ברמה המוניציפלית או ברמה הממלכתית, הם בהחלט ראויים לכינוי פקידונים מושחתים
והסיבה העיקרית שבגללה בוחרים את השריפים (וגם את התובעים הכלליים ואת השופטים) במחוזות רבים בארה''ב היא בדיוק זו - כדי להחיל מערכת של איזונים ובלמים על מערכת אכיפת החוק, שבלעדיה היא הופכת לעריצות - כפי שקורה לנגד עיננו (לא כולנו, רק אלו שלא עיווורים לחלוטין) במדינת ישראל.
יצא המרצע מן השק 721719
פקידונים מושחתים הוא לא ביטוי בעייתי מבחינתי. רק ההצמדה המיותרת של ה"בלתי נבחרים".

אם אני מבין נכון, אז את בעד שנבחר את הפקידות הבכירה (משפט, משטרה, מנהלי בתי חולים, ראשי מערכת החינוך וכו') ואז יהיו יותר איזונים ובלמים.

אני נגד.
המהות של פקידות בכירה היא היותם אנשי מקצוע. לגוף הבוחר יש מעט מאוד אמצעים לקבוע מי איש מקצוע ראוי. אני חושב שאם ראשי מערכות ציבוריות יעמדו לבחירה זה יוריד את רמתם.
אני נגד לחקות את השיטה האמריקאית בכלל. לדעתי היא כשלה לחלוטין בשלושים ומשהו השנים האחרונות, ואם יש משהו ללמוד ממנה זה רק מה לא לעשות.
אם מדובר על שחיתות במגזר הציבורי- זו האמריקאית היא מערכתית, ומגובה בחוק.
יצא המרצע מן השק 721723
מערכת החינוך ומערכת הבריאות לא דורשות עצמאות מפיקוח ציבורי ולא מנסות להטיל אימה על נבחרי הציבור כדי להשיג את העצמאות הזו, אי לכך אין צורך שראשיהן יהיו נבחרי ציבור, אלא די בכל שיש עליהן פיקוח של נבחרי ציבור.
מכיוון שמערכת המשפט דורשת עצמאות וגם עליונות על שאר הרשויות, אזי הדרישה שראשיה יהיו נבחרים מוצדקת לחלוטין. בשלטון דמוקרטי אין לאף אחד פטור מהדמוקרטיה.
דרך אגב, ברבות מהדמווקרטיות בעולם נהוג ששופטים הם נבחרי ציבור, למשל ב 20 ממדינות ארה"ב השופטים בכל הערכאות נבחרים בידי הציבור (בניגוד לשופטים הפדרליים שמתמנים ע"י הנשיא באישור הסנאט). גם פרקליטי המדינה ופרקליטי המחוזות הם נבחרי ציבור ברבות מהמדינות וברוב המחוזות.
מנדלבליט גם מונע (בכובעו כפרקליט המדינה) פרסום תמלילי שיחותיו הפיליות עם אשכנזי או חקירה בנושא, וגם מטיל אימה על נבחרי הציבור שלא יעזיו למנות פרקליט מדינה שלא על דעתו (את הפרקליט הקודם, שחשב שיש מקום לפתוח בחקירה, הוא העיף מהתפקיד), ושלא יעיזו להקים ועדת חקירה בנוגע לניגודי העניינים שלו. כמו ג'יי אדגר הובר רק מהמקפצה.
יצא המרצע מן השק 721743
מערכת המשפט קיבלה עצמאות (אי תלות) מלאה בחוק יסוד: השפיטה. היא לא צריכה לדרוש את זה, היא צריכה רק לדרוש רק שלא יפגעו בזה.
העצמאות של מערכת המשפט היא אכן אבן יסוד בדמוקרטיה. אני אפנה אותך ללוחם הגדול ביותר למען עצמאות (ועליונות!) המשפט בישראל- מנחם בגין:
""גדולה מסכנת טשטוש התחומים בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת היא הסכנה של ביטול התחומים בין הרשות המבצעת לבין הרשות השופטת. המשפט הבלתי־תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חירות האדם בימינו. כל עוד מבצר זה קיים יש תוחלת להדיפת הגל העכור; בנפול מבצר המשפט, אין עוד מציל לאדם הנשחק בין אבני הריחיים של השררה."
"עליונות המשפט תתבטא בכך, שלחבר שופטים בלתי־תלויים תוענק לא רק הסמכות לקבוע, במקרה של תלונה, את חוקיותה או צדקתה של פקודה או תקנה אדמיניסטרטיבית מטעם מוסדות השלטון המבצע, אלא גם הסמכות לחרוץ משפט, במקרה של קובלנה, האם החוקים המתקבלים על־ידי בית הנבחרים... מתאימים לחוק היסוד או סותרים את זכויות האזרח שנקבעו בו."

>> בשלטון דמוקרטי אין לאף אחד פטור מהדמוקרטיה.

זה נשמע טוב כהצהרה, אבל פחות כשפורטים את זה לפרוטות-
אם זה הערך הגבוה ביותר, אז את צריכה להיות נגד סעיף 7א. בחוק יסוד: הכנסת, לדוגמה, ולהתנגד לפסילתם של כל אדם או רשימה מלהתמודד ולכהן. זה כולל את מאיר כהנא ואת עזמי בשארה.
נראה לי שגם צריך לשיטתך בחירות ישירות לרב הראשי לישראל. למה שפקידון מושחת ולא נבחר יקבע לי איזו מסעדה כשרה ואיזו לא, למי מותר להתחתן ולמי לא?

דרך אגב: בתגובה הקודמת הכרזתי שארה"ב היא לא המדינה שאני רוצה להדמות לה. זה היה חסר רגישות מצידך לתת את ארה"ב כדוגמה ממש בתגובה לזה.
אני הייתי מעדיף להדמות לדנמרק ופינלנד. מדינות שנמצאות בראש דירוג האיכות בלי משאבי טבע יוצאי דופן כמו שכנותיהן נורבגיה ושבדיה.
לעניין זה, אני חושב שבמקום לבדוק איך מתמנים שופטים במדינות שאנחנו רוצים להדמות להן כדאי לבדוק איך מתמנים שופטים במדינות שאנחנו לא רוצים להדמות להן: ניגריה, צפון קוריאה או ערב הסעודית למשל.
יצא המרצע מן השק 721745
צר לי אריק, אבל אתה כותב ערימה של דמגוגיה לא רלבנטית. אתיחס דבריך בנקודות:
1. בגין הגיע לשלטון כשהוא הרבה אחרי שיאו, וכתוצאה מכך עשה הרבה מאד טעויות, הגדולה שבהן היתה להשאיר את הפקידון המושחת מכולם, אהרן ברק, בתפקידו, במקום להעיף אותו למקומו הראוי בירכתי האקדמיה בבעיטה באחוריו. בכל מקרה, הוא ודאי לא צפה מראש (ולא היה יכול לצפות) את הפיראטיות המשפטית שלו.
2. אבן היסוד בדמוקרטיה אינה "עצמאות בית המשפט" אלא שיטת האיזונים והבלמים, ובתוכה עצמאות הרשויות כולן - השופטת, המחוקקת והמבצעת. ברגע שבית המשפט פוגע בעצמאות הרשויות האחרות ("הכל שפיט") הוא מפר את האיזון ובכך אינו "המבצר האחרון של חירות האדם" אלא מבצר של עריצות שמאיים לגדוע את ידי מי שמנסה "לשלוח ידו".
אם בסופו של דבר - לשיטתו של הפיראט המשטי - הכל שפיט והדברים צריכים בבג"ץ ולא בכנסת או בממשלה - אני רוצה להשפיע על זהות האנשים שקובעים איך נראים חיי וחיי שאר האזרחים במדינה הזו. זו משמעותה הפשוטה של הדמוקרטיה - הזכות שלי לבחור את האנשים שמחליטים וקובעים לגבי חיי.
3. הרב הראשי לישראל אינו עצמאי וגם לא דורש עצמאות, הוא כפוף לחוק ולשר לשירותי דת. הרב הראשי לישראל גם לא הוציא מעולם צו שמורה ליו"ר הכנסת או לרה"מ איך לפעול. הוא מסתפק בסמכויות שניתנו לו עפ"י חוק. אי לכך אין לי שום צורך לבחור בו. בהערת אגב, גם כשרות וגם חתונה הם משפיעים עלי ולא על הציבור הרחב. אף אחד לא מונע ממני ולא ממך לאכול במסעדה לא כשרה, ואף אחד לא מונע ממני וגם לא ממך לחיות עם בן זוג ולהקים משפחה עם או בלי מעורבות של הרבנות. בשני המקרים מדובר בבחירה. לעומת זאת, מערכת בתי המשפט היא סטטוטורית - אין לי וגם לא לך דרך להתעלם מפסיקותיה. משום מה יש לי הרגשה שנקודה זו אינה אלא נסיון להטריל אותי. צר לי לאכזב אותך - אין לי שום קשר לדת או לרבנות ומאמצי ההטרלה שלך יורדים לטמיון.
4. ארה"ב אינה מדינה אלא פדרציה של 50 מדינות, שלכל אחת מהן חוקים משלה - כך שלהכריז ש"ארה"ב היא לא מדינה שהיית רוצה לחיות בה" זו דמגוגיה לשמה, והאשמה כאילו "זה חסר רגישות מצידי" להזכיר את ארה"ב היא לא יותר מנסיון עלוב להתקרבן בנוסח פתיתי השלג. האם כל 50 המדינות הן "מדינות שלא היית רוצה לחיות בהן"? האמנם דין ורמונט כדין ויומינג? האמנם דין קליפורניה כדין טקסס?
5. גם אם ארה"ב אינה הדוגמה והמופת מבחינתך, הרי שדמוקרטיות מתוקנות אחרות כמו יפן ושוייץ (בחלק מהקנטונים) גם הן נוהגות לבחור את השופטים, כך ששוב - מדובר בדמגוגיה ותו לא. אני לעומתך לא הייתי רוצה לחיות באף אחת ממדינות הסקנדינביות שהזכרת כאילו הן "בראש דירוג האיכות" מהסיבה הפשוטה שהן עומדות בראש דירוג האונס וההטרדה המינית באירופה, שלא במפתיע, הן גם מובילות באחוזי מילת נשים. כנראה שאצלך זה לא מפריע ל"דירוג האיכות". אצלי - כן.
6. כאן אתה כבר ממש אתה עושה צחוק מעצמך. בניגריה מערכת המשפט עצמאית עוד יותר מאשר אצלנו - השופטים ממונים ע"י ועדה למינוי שופטים (National Judicial Council) שמורכבת מ 10 שופטים, ראש בית הדין השרעי, 5 נציגי לשכת עורכי הדין, ו2 פקידי מדינה - בלי מעורבות של נבחרי ציבור כלל. https://njc.gov.ng/current-council-members
וכמובן שגם בערב הסעודית וגם בצפון קוריאה השופטים אינם נבחרים אלא ממונים (ומפוטרים/מחוסלים) ע"י השליט העליון (והבלתי נבחר) שמשמש גם כבית המשפט העליון - המלך סלמאן או קים ג'ונג און, בהתאמה.
יצא המרצע מן השק 721747
2. ובגלל שיטת האיזונים והבלמים, הממשלה יכולה לעשות מה שברצונה ללא התנגדות הכנסת (חוק ההסדרים, חוקי החרום החדשים).

3. הכשרות היא בפועל חסם יבוא רציני לארץ. היא משפיעה על כל אחד ואחד.
יצא המרצע מן השק 721753
2. אתה מידרדר לווטאבאוטיזם לשמו. הממשלה ממש לא "יכולה לעשות מה שהיא רוצה ללא התנגדות הכנסת". גם חוקי החירום החדשים מוגבלים בזמן ובתחולה, לכנסת יש מנגנון מובנה שבעזרתו היא יכולה לפטר את הממשלה (זה נקרא "אי אמון"), ולעומת זאת אין לה מנגנון שמאפשר לה לפטר את ביהמ"ש העליון (או אפילו את היועמ"ש)
2.2. אין שום חוק שמחייב ייבוא של מזון כשר דווקא, ועובדה ש"טיב טעם" מייבאים בשר לא כשר ללא שום בעיה. ה"חסם בפועל" שאתה מדבר עליו נובע מדרישות השוק, לא מדרישות החוק. מעבר לזה, רב ראשי שסורח, מובא לדין כמו כל אדם אחר (ע"ע הרב מצגר). שופט, יועמ"ש או פרקליט שסורח - מקבל הגנה מהמערכת (ע"ע ברק, מנדלבליט ורות דוד) כמו גם מעדר הכבשים הפועות (או במקרים מסויימים עדר איילים קוראים)
יצא המרצע מן השק 721754
2. כן, אבל יו״ר הכנסת שמתלונן מרה על הפרת הפרדת רשויות, לא מצייץ מילה על הפרת סמכות הרשות שלו. מפתיע משהו.

3. דיברתי על כך שזה משפיע על כל אחד (דבר ששכחת להזכיר). אבל עם רמת דמגוגיה כמו שלך קשה לי להתווכח. אם תהיה לך תגובה היא מן הסתם תסטה לעוד נושא צדדי.
יצא המרצע מן השק 721764
2. כנראה שיו"ר הכנסת חושב (ובצדק) שהפגיעה של הממשלה בהפרדת רשויות בחוקי החירום , בהתחשב בזמניות שלה ובבלמים שהושמו עליה, הינה מידתית למצב החירום עקב המגיפה, ושלעומת זאת, המדרון התלול והמתמשך אל עבר העריצות, שכנופיית שלטון החוק (הזכויות לביטוי שמורות לנשיא המדינה, לדעתי האישית הכינוי הראוי לה הוא כנופיית שלטון ללא חוק) מדרדרת אותנו אליו באופן רציף ומתמשך מעל 30 שנה, מסוכן לדמוקרטיה.
3. זה משפיע רק על מי שבוחר לאכול כשר. הצעת החוק החדשה שמגבילה משלוחים חיים תשפיע הרבה יותר על מחיר הבשר, ושם אין בחירה (אתה יכול לבחור לרכוש בשר כשר או בשר לא כשר. לעומת זאת, אם החוק יעבור, לא תוכל לבחור בשר שהובל במשלוח חי). הדמגוגיה היחידה היא של מי שמנסה, שוב ושוב, להסיט את הדיון לענייני כשרות (שלא קשורה לעניין כלל), בנסיון נואש וכושל להטריל, שמלמד רק על חולשת הטיעונים הענייניים שלכם.
יצא המרצע מן השק 721792
ץ׳ לשנות את המערכת לטובה זה טוב.
הייתי שמח לשמוע איך את מתכננת לשנות אותה מא' ועד ת' פלוס לוז הגיוני.
יצא המרצע מן השק 721758
2.2 חוק בשר ומוצריו [ויקיפדיה]

וגם מכאן:

"אמנון אברמוביץ' מחדשות 12, שחשף את ההחלטה של משרד הכלכלה, ציין כי בשנים האחרונות חלה ירידה דרסטית בכמות הבשר הלא כשר שקיבל היתר לייבוא. החל מכמעט 300 טון בתקופתו של נפתלי בנט כשר הכלכלה ועד לפחות ממאה טון בימינו. "היתר לא אומר ייבוא בפועל", קוה עומדת על ההבדלים, "וכעת החוק תוקן כך שאין פרצות ולא יותר ייבוא כל בשר לא כשר למאכל".
יצא המרצע מן השק 721767
1. לא הבנתי את הנקודה. אני הבאתי ציטוט של בגין (מ 1952) בה הוא מדגיש את חשיבות אי התלות והעליונות של הזרוע השיפוטית על שתי זרועות השלטון האחרות. זה היה עקרון יסודי בהשקפת העולם הליברלית שלו.
גם אם ראשי מערכת המשפט נטלו לעצמם סמכויות מופרזות זו לא סיבה לשנות את עקרונות היסוד של המערכת, כי יש לה את האמצעים לתקן זאת בעצמה‏1 ונראה לי שכל ליברל כמו בגין היה מתנגד לכך. הציטוט של "לגדוע את ידו" היה לדעתי יכול בקלות להיות של בגין.

2. ישנן כמה אבני יסוד בדמוקרטיה ליברלית. עצמאות ועליונות המשפט היא אחת מהן, ריבונות המחוקק היא אחרת. הרשות המבצעת אינה עצמאית- היא כבולה על ידי החוק ונתונה לביקורת בית המשפט, וכשיש חוקה גם המחוקק כבול על ידה. הרשות השופטת ודאי שכבולה ע"י החוק (שהרשות המחוקקת קבעה), אבל היא הפרשנית המוסמכת שלו ואין עליה מרות זולת מרותו של הדין.
שיטת האיזונים והבלמים היא כל אלו ביחד. היא חוקה שמאזנת את המחוקק, היא בג"ץ שמרסן את הממשלה, והיא גם פסקת התגברות שמאפשרת למחוקק להתגבר, בתנאים שהוא עצמו קובע, על פסיקת בג"ץ. הטענה המשתמעת מדבריך שהכנסת לא חוקקה פסקת התגברות כי המחוקקים מפחדים מאהרן ברק מגוחכת בעיני.

3. הרב הראשי אינו עצמאי אבל לשיטתך אין לו פטור מדמוקרטיה, ולכך כיוונתי. הבאתי אותו כדוגמה כי דיברנו על פקיד בכיר מושחת וזו הדוגמה הראשונה שקפצה לי לראש. אני לא רואה הבדל בין הרב הראשי, שפועל על פי סמכויות שניתנו לו בחוק, לבין בג"ץ. הרבה פקידים קובעים עלינו- פרופ' סדצקי, לדוגמה. אף אחד לא מבקש (עדיין?) להנהיג בחירות לתפקידים הללו.

4. הטרלה ועכשיו דמגוגיה? לא- קבעתי עובדה. זו מדינה שלא הייתי רוצה לחיות בה. אז את אומרת שזו לא מדינה, זו פדרציה. איך תקראי לתשובה כזו לו אני הייתי משיב אותה? גם שוויץ היא פדרציה ואני לא מרגיש חייב להביע דעה על כל קנטון בנפרד.

5. שוב דמגוגיה? איפה? אנחנו יכולים להיות חלוקים לגבי המדינות העדיפות בעינינו ועדיין להמשיך להתדיין בלי לקרוא בשמות?

6. עושה צחוק מעצמי במה בדיוק? נא פרטי. אני חושב שקראת את מה שכתבתי דרך פילטר סמיך במיוחד. אני התכוונתי ברצינות למה שכתבתי, ואם מצאת טיעון לטובתך הרי זו הזדמנות בשבילך לשנות את דעתי. מתגובה כזו נראה לי שזה לא הדבר שעומד בראש מעיינייך. "ראה- בניגריה השופטים ממונים על ידי ועדה שבה רוב של שופטים" היא התגובה שהייתי מצפה לה.
אני משתדל לכבד את כל מי שאני משוחח עימו, ופתוח לשנות את דעתי. מצאת בתגובות שלי נסיונות הטרלה ודמגוגיה, דברים שונים לחלוטין מהכוונה שלי. אז או שהבעתי את עצמי באופן גרוע מאוד, או שקראת אותי עם פילטר שגרם לך לראות בהן דברים שאין בהן. מנסיוני כאן עם מגיבים אחרים הפילטר הזה מופיע כאשר המגיב מכניס את בן השיח שלו למשבצת מסוימת, ומיד מייחס לו כוונות שהוא משייך למשבצת הזו, בלי כל אחיזה בטקסט. מנסיוני כאן, המגיבים שלוקים בכך הם אלו שלא באו לדיון כדי לאתגר את עמדתם הקיימת- אולי להשתכנע ולשנות אותה ואולי להתחזק בדעתם, אלא כאלה שבאו מראש עם עמדה שהם לא מוכנים לשנות.
אני מציע שתשאלי את עצמך האם גם את פתוחה לשנות את דעתך או שאת באה לדיון במטרה רק להוכיח את דעתך הקיימת.

_____________
1 אני חושב שמוסכם גם על המתנגדים ששופטי בג"ץ הרחיבו את מנעד הסמכות שלהם משום שהיה שם ואקום שהם מילאו‏2. אני לא מתנגד לצמצום סמכויותיהם על ידי חקיקה של פסקת התגברות. אני מתנגד רק לשבירת כלים.
2 המתנגד החריף פרופ' פרידמן מסכים לה בספר "הארנק והחרב"
יצא המרצע מן השק 721852
בענין ארצות הברית של אמריקה, אוסקר ווילד יותר חריף, תרתי משמע, ממני:
“America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between.”
― Oscar Wilde
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721763
ברכות חמות למנדלביט על קידומו לדרגת לראש כנופיה (חשבתי ששי ניצן הוא ראש הכנופיה, אני כנראה לא עוקב)!
האם למישהו יש אשליות למה נתניהו וצבא אוהדיו תוקפים את מנדלבליט דווקא עכשיו?
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721765
מה זאת אומרת? ביבי ואוחנה הם ר פ ו ר מ י ס ט י ם, אידיאליסטים ודמוקרטים גדולים! הם מעוניינים בחיזוק האיזונים והבלמים ובחיזוק הפרדת הרשויות בישראל. למען הממלכתיות!
העניין נגד מנדלבליט הוא עניין אידיאולוגי ועקרוני ולא קשור בשום צורה או אופן לתיקי הנאשם בפלילים נתניהו. יש לך בכלל ספק בכך?

כשהיו כתבות, ביבי וקהלו יצאו נגד התקשורת.
כשהמשטרה חקרה והמליצה על הגשת כתב אישום, הקצף יצא נגד משטרת ישראל.
כשהיועץ המשפטי החליט להגיש כתבי אישום, הם התחילו לצאת נגד מנדלבליט ולהסביר לנו עד כמה מדובר בדמות אפלה.
כשהשופטים התחילו לדון בתיקים, הם התחילו לטנף על מערכת המשפט הישראלית והשופטים.

כל שנשאר לנו לעשות זה להמתין ולקוות לרגע בו יתחילו להגיע הלכלוכים, הדרישה לרפורמות והביקורת של הביביסטים על מתקני הכליאה בישראל והשב״ס.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721766
מנדלבליט אכן לא נבחר. הוא מונה לתפקיד בדרישת לא אחר מאשר נתניהו עצמו, למרות אזהרות שהמינוי לא ראוי. אז, זה לא הפריע לבייס. היום הם זועקים בגרון ניחר, עם רוח גבית מהפמיליה. מזכיר את ההלצה של סבתי ז"ל על האיש שרצח את אמו ואביו ואח"כ במשפט ביקש התחשבות כי הוא יתום.

קרולינה לנדסמן כתבה ב"הארץ":

"... אלא שהמסר כאילו נתניהו שגה כשהתעלם מסימני השאלה מעל מנדלבליט, או שלא היתה לו תמונה מלאה כשהחליט למנותו, הוא מריחת השנה. היועמ"ש יהודה וינשטיין העניק בשעתו לנתניהו סיבות טובות לא למנות את מנדלבליט. נתניהו לא מינה אותו למרות האזהרות, אלא בגללן.

מנדלבליט לא הראשון. כבר בתחילת הקריירה שלו העדיף נתניהו למנות את רוני בר־און לתפקיד, בגלל שנחשב "בלתי מתאים" (בדיעבד, ללא הצדקה). נתניהו מחפש נאמנות אישית. אחת השיטות — תשאלו כל מאפיונר — היא למנות אנשים "גבוליים", שיידעו שבהינף אצבע תימצא אמתלה להיפטר מהם. סביב המינוי של מנדלבליט היו "דגלים אדומים", ונתניהו ודאי היה ער להם. ובכל זאת, הוא התעקש על מינוי מנדלבליט, שנחשב לאיש אמונו. אז נכון שחלק מהמידע עליו לא היה נגיש לוועדה, ואין לדעת מה היה קורה אילו היה נגיש. אבל אולי לנתניהו היה נוח שקלטות מנדלבליט־אשכנזי לא ייחשפו בפני הוועדה למינוי בכירים, כדי שהמינוי לא יטורפד. כך הוא שלט בגובה הלהבה: איפשר למינוי להתקבל, אך חרך את גלימת היועמ"ש באופן שיועיל, כך האמין, לו עצמו."

(למי שיש גישה, אני ממליץ על קריאת הכתבה במלואה)

___
מבקש את סליחתך, אח של, שנתליתי בתגובתך לעיל. אתה יודע, הבחילה...
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721768
ולמי שאין גישה, קבלו קישור פתוח לכל: https://www.themarker.com/misc/themarkersmartphoneapp...
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721769
אתה אכן לא עוקב, שי ניצן פרש.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721771
חייבים להודות שלרוה"מ ביבי הר"ל יש כישרון יוצא מן הכלל לבחור את כל התפוחים הרקובים בעגלת ציבור חובשי הכיפות: האוזר, יועז הנדל, רוני אלשייך, מנדלבליט ושי ניצן.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721773
ככה עובדים מאפיונרים. נתניהו הוא ראש אירגון פשיעה והבעיה בישראל היא הפוכה לחלוטין ממה שמתאר הביביסט למעלה. הבעיה בישראל היא לא כנופית שלטונחוק שחזקה יותר מהפוליטיקאים הנבחרים. הבעיה בישראל היא רפיסות וגרירת הרגליים מול הפושעים האלה שהשתלטו על השלטון. הבעיה היא לא רק הליכוד. לא הליכוד לבדו נתן לח״כ העלוב כץ חסינות, למשל.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721776
ביבי הוא אכן אחד האשמים הראשיים להרס השיטתי של כנופיית ברק את הדמוקרטיה, בחדלונו המתמשך מולם. וכמו הפייסן המפורסם של צ'רצ'יל, כבר מעל 10 שנים שהוא מאכיל את התנין הזה בתקווה שיאכל אותו אחרון, ובכן יום הדין הגיע, ואין לי שום סימפטיה אליו.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721782
סבבה. נבעט את הטמבל הזה מהשלטון, נלך לבחירות על בסיס אידיאולוגי, יבחר העם את מה שיבחר במישור האידיאולוגי (ולא על בסיס כן/לא ביבי) ואז נבצע את כל הרפורמות איפה שצריך. עסק?
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721783
הלכנו ל3 מערכות בחירות על בסיס "נבעט את הטמבל מהשלטון". לא הלך. תתקדם.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721793
אני מתנצל מראש בפנייך(?) מפני שאני הולך לעשות כאן את כל הדברים ש"אסור" לעשות באייל.
הצלחת לעורר עניין בתגובה הקודמת כאשר הצגת עצמך כלוחמת ליברטריאנית במערכת המשפט ולאו דוקא מטעמו של נתניהו. החשד המתבקש בימים אלו למקרא דברייך הוא שאת לא טורחת כאן בהתנדבות (שוב, מתנצל מראש). את טוענת שלא נדובר באג'נדה אישית מטעם נתניהו, אלא באג'נדה אידיאולוגית נגד כנופיית ברק אהרון וגו'. ועדיין אנו צריכים לדייק את המגירה שלך, כדי שנוכל להחליט מהי מידת האמינות שלך וכדי לא לבזבז אנרגיה בתמרונים שנועדו לחשוף אותך.
מערכת המשפט, מטבעה היא מערכת העשוייה לעורר עליה תרעומת קשה מאד על בסיס ניסיון אישי. גם לי היה ניסיון אישי לא נעים עם המערכת. אבל מכאן ועד להתגייס למלחמת חרמה ברשות המשפטית הדרך רבה. אנו חייבים להבין את הרקע הנסיבתי והאידיאולוגי של הלוחמנות שלך. האם את מזדהה נניח עם דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, שהתנגד לאקטיביזם השיפוטי מכל מיני אינטרסים של המערכת עצמה? האם הרקע ללוחמנות הוא ניסיון אישי רע מאד עם המערכת? האם את מייצגת את האג'נדה המתנחלת, הזועמת על מערכת המשפט שלא התיישרה עם כל הדרישות שלהם?
את חייבת להבין, שבעיני האדם הרגיל, גם זה שנפגע בעצמו מן המערכת, הציור של מערכת כל כך קונפורמית וכל כך לא עימותית, כאימפריית רשע חסרת רחמים, נראית חשודה באיזשהו מניע לא כשר. נכון 0שמדובר כאן באד הומינם לא נעים, אבל אם רצונך ביחס רציני, אנא חשפי את הקלפים שלך.
למה לבזבז תגובות מושקעות על כל מיני אגרופים לכל עבר, עד שתואילי לגלות מה באמת מטריד אותך אצל כבודה הגב' חיות וחבריה?
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721796
באותה מידה אפשר להגיד שהימין הישראלי, שעכשיו מתבכיין על מערכת המשפט, אחראי עליה כבר יותר מעשור רצוף ובעצם אחראי עליה כמעט באופן רצוף מ-‏1977. לא הלך לכם. תתקדמו אתם.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721813
זה בדיוק העניין. כל פעם שמישהו (לא דווקא מהימין, ע''ע פרידמן) מנסה לנקות את האורוות של עריצות הפקידים, המערכת מצליחה לטרפד אותו ע''י תפירת תיקים, ועדר הכבשים הפועות (או במקרים מסויימים, עדר האיילים הקוראים) ממשיך לגבות אותה בעיניים עצומות.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721815
פרידמן היה שר המשפטים במשך כשנתיים. הוא הודח מכהונתו זו על ידי נתניהו.
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721818
כן, ידוע שזה הסיפור שאתם מספרים לעצמכם ולאחרים. העניין הוא שאין לו קשר למציאות.

אבל אם בכל זאת נניח שיש דרקונים, שיש משהו בסיינטולוגיה, שהאמריקנים לא באמת נחתו על הירח ושהקשקוש המקושקש הזה על תפירת תיקים הוא נכון, זה אומר שהימין נמצא בשלטון מאז שנת 1977 ועדיין לא מצליח לשלוט במדינה. נשמע כמו חבורה של לוזרים שלא יודעים איך לנהל מדינה. תחזירו את המפתחות לאנשים שמצליחים לשלוט במדינה (לשיטתכם) אפילו מהאופוזיציה.

קצת מצחיק שהימין הישראלי אימץ לעצמו נרטיב שמצייר את המחנה כאוסף של ילדות קטנות עם קוקיות. הגיע הזמן שתפסיקו לתת כוח לליכוד ותצביעו ל״פי אלף עוצמה לישראל״!
נתניהו מועמד לדין על רקע שחיתות 721820
וואלה.
אחרי 24 שנה לא מצליחים להעביר אפילו פסקת התגברות (שאפילו אני, המכונה שמאלן לא אחת, בעדה). נמושות.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים