אמנת תנועת ההתנגדות האיסלמית – פ 72577
אמנת תנועת ההתנגדות האיסלמית – פלסטין (``חמאס``)

פלסטין, 1 מוחרם 1409 – 18 באוגוסט 1988

בשם אללה הרחמן והרחום
(על היהודים:) ``הייתם הטובה באומות שהוצעו לבני האדם. מצווים את הטוב ושוללים את הרע ומאמינים באללה. לו האמינו אנשי הספר כי אז היה להם טוב. יש והם מאמינים אך רובם מושחתים.
הם לא יזיקו לכם אלא במעט ואם יילחמו בכם, יסוגו מפניכם ולא ינצחו אתכם. הם נדונו להשפלה היכן
ההמשך לקרוא בקישור.

שיהיו, אלא אם כן יחזיקו במוסרותיו של אללה ובני האדם כי העלו את חמתו של אללה, הם נדונו לחיי מסכנות כי כפרו בפסוקי אללה והרגו את הנביאים בלא צדק. הם נדונו לכך משום שמרדו ועברו על החוק`` (סורת אל עמראן, 106 -108).
``ישראל תקום ותתקיים עד שיחסל אותה האיסלם כשם שחיסל את קודמיה`` (האימאם החלל חסן אל-בנא)...

מתוך ההקדמה
...זוהי האמנה של תנועת ההתנגדות האיסלמית (החמאס), החושפת את זהותה ומסבירה את עמדתה, המפרטת את תקוותיה וקוראת לתמיכה בה ולהצטרפות לשורותיה. מלחמתנו עם היהודים חשובה ומכרעת, ולכן זקוקה לכל המאמצים הנאמנים. זהו צעד המחייב צעדים נוספים, וקבוצה שנדרשות לתמוך בה קבוצה אחרי רעותה מהעולם הערבי והאיסלמי, עד שהאויב יובס ואללה ינחל את נצחונו.

מתוך הסעיף השישי: הייחוד והעצמאות
תנועת ההתנגדות האיסלאמית היא תנועה פלסטינית ייחודית. נאמנותה היא לאללה ודבקותה היא באיסלם כדרך חיים. היא פועלת להנפת דגל אללה על כל פיסת אדמה בפלסטין. בצל האיסלאם יכולים לחיות חסידי כל הדתות בשלווה ובביטחון לעצמם, לרכושם ולזכותיהם. בהעדר האיסלאם צומחים סכסוכים ונפוצים העושק, העריצות והשחיתות ומתקיימות מלחמות. כפי שאמר המשורר המוסלמי מוחמד אקבאל:

אם אבדה האמונה אין ביטחון
אין חיים למי שאינו מחיה את הדת
מי שרוצה בחיים ללא דת
הריהו הופך את האבדון לנרדף להם.

מתוך הסעיף השביעי: תנועת ההתנגדות האיסלאמית היא כלל-עולמית
...תנועת ההתנגדות האיסלאמית היא חוליה בשרשרת הג`יהאד מול הכיבוש הציוני, הנמשכת מאז ההתקוממות של החלל עז א-דין אל-קסאם ואחיו הלוחמים בני האחים המוסלמים בשנת 1936, דרך הג`יהאד של הפלסטינים ושל האחים המוסלמים במלחמת 1948, ופעולות הג`יהאד של האחים מ- 1968 ואילך...
...שליח אללה כבר אמר: ``השעה לא תבוא עד שילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגו בהם, עד כדי כך שכאשר יסתתר יהודי מאחורי עץ או אבן, יאמרו אלו (העץ והאבן): ``מוסלמי, עבד האל, יש מאחורַי יהודי, בוא והרגהו...

מתוך הסעיף התשיעי: המניעים והמטרות
...המטרות הן: מלחמה בשקר והבסתו כדי להשליט את האמת; השבת המולדת לבעליה כדי שיוכרז מעל מסגדיה על הקמת מדינת האיסלאם, וכדי שהעולם כולו ישוב למהלכו התקין.

מתוך הסעיף האחד עשר: האסטרטגיה של תנועת ההתנגדות האיסלאמית:
פלסטין אדמת וקף איסלאמי (הקדש)
תנועת ההתנגדות האיסלאמית סבורה, כי אדמת פלסטין היא וקף איסלאמי של המוסלמים לדורותם עד קץ הימים. אין לוותר עליה או על חלק ממנה. אין רשאים לעשות זאת מדינה או כל מדינות ערב, לא מלך או נשיא או כל המלכים והנשיאים, ואף לא ארגון אחד או כמה, פלסטינים או ערבים. פלסטין היא אדמת וקף איסלאמי של המוסלמים בכל דורותיהם עד קץ הימים. מי יש לו ייצוג אמיתי של הדורות האיסלאמיים עד קץ הימים? ... הקדש זה עומד בעינו כל עוד קיים העולם. כל דבר העומד בניגוד לשריעה לגבי פלסטין הריהו בטל ומבוטל...

מתוך סעיף שנים-עשר: המולדת והפטריוטיות
מנקודת מבטה של התנועה בפלסטין
מנקודת מבטה של תנועת ההתנגדות האיסלאמית הפטריוטית (וַטניה) היא חלק מהאמונה הדתית. אין פטריוטיות גדולה ועמוקה ממצב שבו האויב משתלט על אדמה מוסלמית. או אז הופך הג`יהאד למצוות חובה על כל גבר או אשה מוסלמים. האשה יוצאת לקרב ללא רשות בעלה, והעבד- ללא רשות אדוניו. דבר זה אין דומה לו באף אחד מהמשטרים האחרים, וזוהי עובדה שאין חולק עליה...

בהתחשב בתנאים שהולידו את אש``ף, והבלבול הרעיוני ששרר בעולם הערבי כתוצאה מהשפעת הכיבוש הרעיוני של הצלבנים, ושחוזק על-ידי המזרחנות, המסיון והאימפריאליזם וממשיך להיות כזה- אימץ אש``ף את רעיון המדינה החילונית וכך אנו רואים אותה. הרעיון החילוני סותר לחלוטין את המחשבה הדתית, והרי על בסיס הרעיונות בונים עמדות וצורות התנהגות ומקבלים החלטות.
מכאן, שעם כל הערכתנו לאש``ף ולמה שהוא מסוגל להגיע ומבלי להמעיט בתפקידו בסכסוך הערבי-ישראלי, איננו יכולים להמיר את האיסלאמיות של פלסטין בהווה ובעתיד באימוץ המחשבה החילונית. האיסלאמיות של פלסטין היא חלק מדתנו ומי שמוותר על חלק מדתו, יפסיד.
``מי שימאס בדת אברהם הריהו סכל`` (סורת אל-בקרה, 130).

אני מציע שנגיד להם שאנחנו מוכנים להיות דתיים ולשמור תורה ומצוות, והם יעזבו אותנו. אין ברירה אחרת.

בס"ד.

הדרך היחידה למניעת פיגועים.

אני לא טוען שצריך להיות תוקפנים עם הערבים או לא . אני טוען שצריך להראות לנו ולהם את הטעות ההיסטורית שישנה אצלם.

אני רוצה במאמר זה להביא ראיה שיש טעות וסילוף באמונה של המחבלים שגורמת להם לעשות פיגועים וניתן על יד הסברה להפסיק את הפיגועים.

כך כתוב באמנה הפלסטינית:

בכתבים ערביים נטען, כי הבטחת האל לאברהם התייחסה לזרעו, עליו נאמר שיהיה ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים. כיון שהיהודים אינם כה רבים, הדבר מלמד שבכלל זרעו של אברהם נכללו גם הערבים ואפילו הנוצרים.

ראה בקישור להלן
תשובה לערבים:

נכון שכתוב בתורה :בספר בראשית פרק טו' פסוק ה'
ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים--אם תוכל, לספור אותם; ויאמר לו, כה יהיה זרעך

אבל הם לא ראו את מה שכתוב בספר דברים כח' ונשארתם מתי מעט תחת אשר הייתם ככובי השמים לרוב - כי לא שמעת בקול ה' אלוקיך. כך שאם הפלסטינים מביאים ראיה שבגלל שהיהודים מעטים מגיע להם ארץ ישראל הם טועים.

ויאמר אלהים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך--כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקלה: כי ביצחק, יקרא לך זרע..
בראשית פרק כא
וכך אומר בורא העולם ליצחק אבינו:
בראשית פרק כו' ג'
גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך: כי לך ולזרעך, אתן את כל הארצת האל, והקמתי את השבעה, אשר נשבעתי לאברהם אביך. ד והרביתי את זרעך, ככוכבי השמים, ונתתי לזרעך, את כל הארצת האל;

אני לא טוען שצריך להיות תוקפנים עם הערבים או לא . אני טוען שצריך להראות לנו ולהם את הטעות ההיסטורית שישנה אצלם.
אי זכותם של הערבים על ארץ ישראל והראיות לכך

איך אפשר לשלוח את מאמר זה לפלסטינים? ואם משהו מוכן לתרגם לאנגלית או ולערבית. בכדי בלי נדר לשלוח את המאמר לשגרירות ארצות הברית ולאום.
בכבוד רב,

באהבה רבה
דוד
טיפש, זה הדת 72580
הכותב המאוהב מראה פעם נוספת שאין פתרון לסכסוך.

הוא רוצה להראות למוסלמים כמה הם טועים והיהדות צודקת, ובצורה כזו יבוא הקץ לסכסוך על חבל הארץ הזה. פשוט מאד - אלוקים שלנו גדול וחכם יותר ואז הוא צודק יותר, וזה מראה שאתם טועים לפי ההוכחה שלפניכם.

אם תחליפו בקטע הקודם יהדות ואסלם בעצם לא תשנו בכלל את המשמעות שלו.
אמנת תנועת ההתנגדות האיסלמית – פ 72700
מה גורם לך לחשוב שמקורו של הסכסוך הוא דתי גרידא, ואיזה "פתרון קסם" בצורת ציטוטים מממקורות שונים יגרום לפלסטינים (ולמוסלמים) לזנוח את שאיפותיהם הלאומיות? האם, לו היה איזה "דאוד איבן-פורת" מוכיח לך באותות ובמופתים, בליווי ציטוטים ומחקרים, כי הפלסטינים הם היורשים האמיתיים של עם ישראל מאז חורבן בית-שני היית אורז את מזוודותיך ונוסע מכאן? הלוואי והחיים היו כל כך פשוטים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים