רוני וקלין - תשובות 88612
1)דבר והיפוכו:
במענה למר קליין על ענינים הפכיים שנאמרו.
אין סתירה בין תלמידי חכמים המתמעטים לבין תקופה שיש בה התחזקות בלימוד תורה,מדובר רק בשני צדדים של סרגל.
מחד גיסא ישנה דהירה,צמאון לדעת מה זאת תורה ומכאן יש לימוד מואץ ,ומאידך גיסא תלמידי חכמים מתמעטים היות והפיטויים הגשמיים של תקופתינו מפילים "חללים" המעדיפים עיר מקלט בלב ליבה של התרבות החומרית.
משל למה הדבר דומה:בתחילת הלילה החושך אינו חזק דיו,הרגע שלפני הזריחה הינו החשוך ביותר בלילה ואז לעיתים מתחזקת גם השינה.בדומה האדם נמצא כעת ברגעים האחרונים לפני ביאת המשיח (עקבתא דמשיחא) חושך הגלות הינו חזק ביותר אך זמן קצר לאחר מכן יאיר השחר במלוא הדרו ויתגלה אורו של משיח.
אין צדיק גמור ואין רשע גמור:
בדורות הראשונים היו הצדיקים צדיקי אמת,קרובים לנבואה ורוח הקודש,ולעומתם הרשעים היו רשעים גדולים.
מה שאין כן בדורות האחרונים,דרא דעקבתא דמשיחא,אין צדיקים גמורים ואין רשעים גמורים.

2)ערב שבת בין השמשות:
בתשובה למה דווקא היום ולא אתמול?
בריאת העולם נגמרה ונשלמה ביום השישי,שבו נאמר (בראשית א' , לא) "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ". וביום הששי עצמו נגמרה הבריאה בין השמשות,בעשרת הדברים שנבראו אז (אבות פ"ה מ"ו).

וכן הוא בשית אלפי שני דהוי עלמא (תרגום:וכן בששת אלפי שנים שקים העולם) (ר"ה לא,א).
הגמר והשלימות שלהם נעשה באלף הששי בכלל ,ובעיקר - ב"בין השמשות" שבו,הדור היותר אחרון.
דרא דעקבתא דמשיחא (וכדוגמת הרגליים,שהם דוקא מעמידים את הגוף ואת הראש).
שכן,דוקא בדורינו זה תושלם תכלית הכוונה של בריאת העולם,שהיא עשיית העולם ל"דירה" לבורא עולם ,בגאולה שדיברנו עליה.דירה אין בכך כוונה שבורא עולם ידור באופן גשמי כבני-אדם האוכלים ושותים אלא תהיה השראת קדושה בכל הדברים הגשמיים והיהודים שהם חלק אלוקה ממעל יחושו זאת בהתחשב לכלים המיוחדים שישנם בכל יהודי:נפשו האלוקית.

קץ הגאולה:
התאריך המדויק של הגאולה הוא כנאמר סוד כמוס,שלא נודע לאיש.
הגאולה תתרחש "בעיתה"(ישעיה ס,כב),בעת שנקבעה בתחילת הבריאה.
קץ סופי זה הוא מוחלט ואיננו מותנה בתנאים כלשהם:אין הוא תלוי בזכויותיהם של ישראל ,כנאמר "ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים"(יחזקאל ת,ט).
אך בישעיה ס,כב ישנה סתירה לכאורה,למועד זה של הקץ.שם נאמר:"אני השם - בעיתה אחישנה".והרי
-בעיתה-היינו זמן קבוע.
-אחישנה-הוא שהגאולה יכולה להיות מוקדם יותר,גם קודם עיתה.

את הסתירה הזו יישבו חז"ל באופן זה:
"זכו-אחישנה:לא זכו -בעיתה"(סנהדרין צח,א:ירושלמי תענית פא,הא).
משמעות הדבר ברורה :משיח יכול להגיע בכל יום,גם לפני הזמן הקבוע מראש.
"היום-אם בקולו תשמעו!"(תהילים צה,ז).
לכל דור ישנו קץ מיוחד משלו,שהרי המשיח חי וקים בכל דור כנ"ל אלא שהוא מוסתר ומוכן להתגלות בכל רגע.
במשך כל אותם ימים שקודם עיתה ישנם זמנים הראויים ומוכשרים באופן מיוחד שבהן קל יותר להחיש את בואו.
האברבאנל מחלק את ההיסטוריה של העולם לשלוש תקופות:
א)זמן המנע בואו
ב)גבול זמן אפשרות בואו
ג)זמן חיוב בואו.
אנחנו עקבתא דמשיחא נמצאים בסוף האלף הששי זהו השלב השלישי והסופי כולל את הקץ האחרון,את התאריך הודאי של הגאולה בפועל.

3)למה מבית דויד?
ענוה מופלגת.
מעלת המשיח היא - ענוותנותו הגדולה.
אף על-פי שיהיה בתכלית הרוממות,ילמד תורה עם האבות ומשה רבינו,יהיה ענו ובטל בתכלית,וילמד גם עם אנשים פשוטים.

לכן נקרא משיח על שם דוד.ככתוב(יחזקאל לז,כד) "ועבדי דוד מלך עליהם"שכן דוד מלך עליהם",שכן דוד הי' מופלא בענוה ובביטול,ולמרות היותו מלך קרא לעצמו "עני ואביון"(תהלים מ,יח).

4)רון בן יעקב,אכן התבוששתי,אני מקוה שהתגובות לא יהיו באופן גס מידי.שנה טובה ומתוקה לכל אותם היהודים האהובים הנמצאים הרחק בגולה.
רוני וקלין - תשובות 88617
השבת לשאלה הראשונה שלי אך לא לשניה. לנוחיותך מצורף הקישור לתגובה המקורית
תגובה 88489

אשר לאופי התגובות ,הסיכון הוא שלך.
עוד לא הבנתי 88633
אם הרבי מלובביץ' הוא המשיח או ששיקרו אותי.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים