נבואות 89811
קטונתי ואיני יודע את זהותו הודאית של המשיח.
יחד עם זאת , הטענה כי קודם יש ארוע ורק אח"כ מוצאים לו סימוכים אינה נכונה לגמרי.
אינני חב"דניק אך מעלתו של הרבי מלובביץ ,התגלתה בכל כך הרבה משורים שכדאי להזהר במילים.
אם ב"נבואות" עסקינן אציין כמה מקרים ידועים אותם חזה הרבי:
1. מלחמת ששת הימים - ערב המלחמה , כאשר העם בישראל ובעולם היה שרוי במתח ובחרדה, שיגר הרבי מברקי עידוד ותמיכה. הרבי כתב:"ודאי לא ינום ולא יישן שומר ישראל ויבשרו טוב". לתלמידי ישיבה מחו"ל הורה להשאר בארץ, וכתב :"אין לפחד ואין להפחיד". ארבעה ימים לפני פרוץ הקרבות נשא דברים לפני רבבת ילדים והבטיח ישועה והצלה לתושבי ישראל.

2. מלחמת יום הכפורים - לעומת האופטימיות שהקרין ערב מלחמת ששת הימים, בחודשים שלפני מלחמת יוה"כ הראה הרבי סמני מתיחות ודאגה. כמה פעמים קרא במפתיע לכנס ילדים ליד הכותל המערבי ודיבר על כוחם "להשבית אויב ומתנקם". בברכתו המסורתית בערב יוה"כ השתמש בביטוי ",עם ישראל ינצח במלחמה", וזאת בשעה שבארץ שררה שאננות מוחלטת. אולם מיד עם פרוץ המלחמה ניבא כי הפעם תהיה לערבים מפלה גדולה מהפעם הקודמת.

3. העלייה מרוסיה - בשנת תשמ"ז - 1987 - קרא הרבי לממשלת ישראל להערך לקראת גל עליה גדול מברית המועצות.
הוא התריע על הצורך לבנות דירות ולהכין מקומות תעסוקה . הרבי אף יזם הקמת שכונה מיוחדת בירושלים ולצידה מפעלי תעשיה "עבור העולים שיבואו". איש לא הבין על מה הוא מדבר אבל הרבי עמד על שלו, וכמובן כפי שידוע לנו צדק.

4.נפילת ברית המועצות - ערב שנת תש"נ 1990 - דיבר הרבי על הצורך להתכונן לניסים גדולים שיתרחשו בעולם "ניסים שהעולם כולו יראה" כדבריו. כשהחלו ההתרחשויות המפתיעות , ציין, שבניגוד לארועים דומים בעבר, עתה יקרו הדברים בלי שפיכות דמים.

5. מלחמת המפרץ - במלחמה זו קבע כי אין צורך להשתמש במסכות גז. הוא שלל את היציאה מן הארץ וקרא לתיירים יהודים להוסיף לנסוע לארץ ישראל. סמוך לתחילת המלחמהאמר, כי היא תביא ישועה גדולה לעם ישראל - חיסול עוצמתה של עירק.

6. מוכר הסיפור על "העשיר" של חב"ד - הרבי טען שצריך להיות עשיר לחב"ד ביקש מפה של אוסטרליה , סימן מקום מדויק ושלחו לשם על מנת לחפור מכרה. יש לציין שהרבי אף פעם לא היה באוסטרליה.

אלו חלק מהדברים שהרבי מלובביץ חזה אך ישנם עוד אין ספור התרחשויות שניצפו מראש ע"י גדולי ישראל.
נבואות 89830
וזה עוד כאין וכאפס לעומת מעלליו של אורי גלר. אם הוא רק היה חובש כיפה הוא היה מועמד עוד יותר טוב להיות משיח צדקנו.
הנוצרים החדשים 89943
האם אני היחיד הרואה בלובביצ'רים "נוצרים חדשים"? כת יהודית שהחליטה שאדם מסוים הוא-הוא המשיח (בניגוד מוחלט לטענתו שלו), וממשיכה לטעון זאת גם לאחר מותו?
הנוצרים החדשים 89960
הם ייהפכו ל''נוצרים חדשים'' רק אם הם יתחילו לבטל את מצוות היהדות. גם הנוצרים המקוריים היו בעצם כת יהודית אחת מני רבות, עד שפאולוס החליט שאפשר לוותר על רוב המצוות שמייחדות את הדת היהודית.
הנוצרים החדשים 90059
חלק מהחוקרים המודרניים של פאולוס (בעיקר גייגר) טוענים שהוא מעולם לא התכוון שיהודים שמאמינים בישוע כמשיח (והיו אז הרבה כאלו) יפסיקו לקיים מצוות, אלא רק שהגויים שמצטרפים לאמונה החדשה אינם זקוקים למצוות. במלים אחרות, הם אומרים, פאולוס לא ניסה לבצע רפורמה ביהדות אלא רפורמה מחוץ ליהדות.
סתם אנקדוטה.

אגב, טל: אני לא מסוגל להביא כרגע מראי מקום, אבל יש חוקרים שאכן טוענים שהתהליך שעובר על חב"ד בשנים האחרונות מקביל לתהליך שעברה הנצרות בשנותיה הראשונות.
הנוצרים החדשים 90206
היות שזו ההרגשה האישית שלי מאז מותו של "המשיח", הייתי שמח לקבל את מראי-המקום הללו. תודה!
הנוצרים החדשים 89971
עם הכרזת הרבי כמשיח הגיע לשיא תהליך שהחל בראשית ימי החסידות, וענינו הדגשת האלמנטים העל טבעיים,קרי היכולת לחולל ניסים מכוח אישיותו של הרב, ע"ח חשבון גדולתו בהבנת התורה ופירושה .
החל מהבעש"ט מייסד החסידות, המשך לרבי נחמן ועד לאלמוות שיוחס ללובביצ'ר ישנו קו רציף, שמעניין להציב מולו את תפישת היהדות כפי שהתגבשה ביבנה לאחר החורבן.
הסיפור על תנורו של עכנאי(תלמוד בבלי בבא מציעא) מדגים זאת יפה.

לתנורו של עכנאי שהיה עשוי חוליות וחול נכנס חרק והתעוררה שאלה בדבר כשרות התנור.
כרגיל התפתחה מחלוקת,והפעם מצא עצמו רבי אליעזר בן הורקנוס במיעוט בעמדתו מול שאר החכמים.לאחר שהביא להם את כל התשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו,התיאש מדרך השכנוע השכלית ואמר לחבריו:אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח.
כלומר,לא הצלחתי לשכנע אותכם בדברי,אך תיכף תראו שאני צודק משום שבעזרת כוח הדיבור שלי יעתק עץ החרוב הזה ממקומו.
ואכן נעתק עץ החרוב ממקומו מאה אמה,ויש אומרים ארבע מאות אמה.
אמרו לו:אין מביאים הלכה מן החרוב.
כלומר,אתה מערב מין שבאינו מינו.אותות אינם תחליף להוכחה ושכנוע מתוך משא ומתן שתנהל עמנו.
אח"כ השיב את המים באמת המים לאחור ולא קיבלו זאת כראיה.
חזר ואמר להם:אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו.
נטו כותלי בית המדרש ליפול ורק מפני גערתו של ר' יהושוע וכבודו לא נפלו,אך גם לא זקפו מפני כבוד רבי אליעזר.
חזר ואמר להם:אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו.
ואכן יצאה בת קול ונזפה בחכמים,מה לכם מר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום.
עמד רבי יהושוע על רגליו ואמר:לא בשמים היא.
התכוון שהתורה שהיתה בעבר בשמים כבר ניתנה, היא כאן על האדמה,ולכן אין צורך להשגיח יותר בבת קול, אלא משימתם של חכמים אמיתיים לבאר בכוח חשיבתם מתוך עיון בתורה ,ודיאלוג ושיכנוע ביניהם- מהי האמת.
ניסים ואירועים על טבעיים, שהחכמים אינם פוסלים את היתכנותם, אינם יכולים להוות מכשיר מהימן לחקר האמת.ולא רק זאת,אלא שנאמר בתורה שנתנה בהר סיני:"אחרי רבים להטות". ומה לעשות ורבי אליעזר הוא בדעת מיעוט, ויש מעל לכל לדאוג, כדברי רבן גמליאל ראש יבנה בעת בה התרחש סיפורנו,שלא ירבו מחלוקות בישראל.
יתכן וסוף הסיפור פחות שייך לעניננו,אך אביאו בקצרה כמיטב יכולתי.
החכמים ציוו לשרוף את כל התנורים שטיהר ר' אליעזר ואף נידו אותו.אך מי ילך לבשר לו שהוא מנודה? אין מדובר באדם רגיל,אם ילך סתם מישהו,כעסו של ר' אליעזר בצירוף כוחותיו מסוגלים להחריב עולם. למשימה הרגישה נשלח ר' עקיבא תלמידו האהוב, שלבש בגדי אבלות שחורים וישב 4 אמות ממנו-כדיסטנס של כבוד,ולשאלה על מה אתה מתאבל השיב:דומני שהחברים מבקשים להבדל ממך.
דמעות זלגו מעיני ר' אליעזר ,ובאותו יום שליש מהחיטה,שליש מהזיתים ושליש מהשעורה התקלקל, ויש אומרים אף בצק שבידי אשה טפח.
הנוצרים החדשים 89974
"לא בשמים היא" מזכיר קצת את ה"דוגמה" (DOGMA) של הכנסייה. כלומר, מה שיקבעו החכמים בארץ יהיה מקובל גם "למעלה".
הנוצרים החדשים 90061
באמת? הגיע הזמן שאני אלמד את הדברים האלו יותר - תמיד הייתי תחת הרושם שהרעיון הוא שהחכמים שבארץ אינם מסוגלים לטעות, דהינו, הם קולעים בדיוק לדעת שמיים.
הנוצרים החדשים 90095
הבוקר אמרו בסדר התרת הנדרים: "כשם שמתירים לכם בבית דין שלמטה, כך יתירו לכם בבית דין שלמעלה".
ידועה גם האימרה "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים".
הנוצרים החדשים 90103
לא נעים להודות, אבל את זה למדתי מהסרט בעל אותו השם של קווין סמית'. אני חושב, עם זאת, שההגדרה אכן מתאימה למציאות הקתולית.
הרבנים הדיחו את אלוהים מהשלטון 90138
אדם,

לפני כשנה כתבתי תגובה באייל שכותרתה "האמנם הרבנים מכוונים לדעת הקב"ה?"
והיא מספרת את הסיפור התלמודי שסיפר גרושו אך בלוויית פרשנות שונה בנקודות אחדות (אין זאת אומרת שפרשנותי עדיפה על זו של גרושו). הטענה המרכזית שלי היא שלפי הסיפור תפסו הרבנים את השלטון על הארץ מידי אלוהים (אוזורפציה ממש), והוא קיבל זו במעין כניעה אבהית לבן אהוב (נקודה זו מובהרת בחלק של הסיפור שגרושו לא הביא בתגובתו לעיל).

הרבנים אינם צריכים אפוא לקלוע לדעת שמים שכן מאז תפיסת השלטון אין הם מתחשבים בה, בין אם אלוהים משמיע את דעתו מן השמים בצורת "בת קול" ובין אם הוא דובר בקול צלול מתוך כתבי הקודש - שאת פסוקיהם מטים הרבנים לימין ולשמאל כרצונם - ועושים בהם כבתוך שלהם.

ראה:
תגובה 43890
משה הנוסע בזמן 90133
אינני בקי די בדוגמה הקתולית בכדי לערוך השוואה,אך אתיחס מעט בהרחבה ל"לא בשמים היא",(וכאן קלעת לנקודה) שכן יאים הדברים לראש השנה, ועל אחת כמה וכמה כאשר בעל האכסניה בצל קורתו הם נאמרים נקרא רב"י.
ראשית אציין שתפישת חז"ל היא דיאלקטית,מחד תמצא אותם מתהדרים בגדולתם,כבדוגמאות של לבשן,ומנגד הם טוענים שהם קטנים,עליהם לפנות לתנ"ך כדי להבין את המציאות שסביבם,וכמו כן ישנם דברים שמחשבת אנוש לעולם לא תתפוש.

הדיאלקטיות הזו מתבטאת גם ביחסם לדורות שקדמו להם.
אף שהם גאים ביכולתם לכפות את פרשנותם על הטקסטים של קודמיהם,(וראה גם את אופן ההשוואה שהם עורכים בינם לבין הנביאים כפי שכתבתי לאדם קלין)תמצא אצל האמוראים את המחשבה הבאה ביחס לקודמיהם התנאים:
האמוראים:אם אנחנו כבני אדם,הם(התנאים) כמלאכים.
ואם הם כבני אדם(התנאים),אנחנו כחמורים.
אבל לא כחמורו של פנחס בן יאיר,אלא כחמור סתם.
[הסבר:לבעלי חיים יש קשר פנימי עם אדוניהם,וחמורו של פנחס בן יאיר תפש מגדולתו של אדונו.
דיסקליימר:אין הדברים הנ"ל מבקשים להקשר באיזה אופן לדיון אחר על זכויות בעלי חיים].

ברשותך אביא כאן סיפור חזל"י מדגים ואז אסכם.
כידוע בושש משה לרדת מהר סיני משום שבעלותו לקחת את התורה ראה את אלוהים מקשטה.מי מעכב על ידך שאל משה,כלומר מדוע אינך נותנה לי.ה' השיב שיבוא יום בעתיד בו על כל סימן שצייר תדרש הלכה.(זוהי תפישתו של ר' עקיבא אח"כ, שלמיקומה של כל אות ותג ומילת יחס וקישור יש משמעות).
משה ביקש מה' שיראה לו את החכם העתידי וה' נעתר ולוקח אותו למסע בעתיד אל שיעור של ר' עקיבא,ושם משה מגלה למבוכתו, שאיננו מבין את דברי השיעור.
יתכן ומצא נחמה פורתא בכך שגם התלמידים לא כ"כ הבינו, שכן שאלו את ר' עקיבא על מה הוא מתבסס והוא ענה:על הלכה למשה מסיני-כלומר אל תחפשו הגיון ,אנו מקבלים זאת בעקבות מסורת שקבלנו מדורי דורות.
משה חזר לה' ושאל,איך זה שיש לך בן אדם כזה ואתה משתמש בי במקום בו.
יש דברים שאינך יכול להבין ענה אלוהים.
כשביקש משה לראות את שכרו של ר' עקיבא העביר אותו ה' לעתיד והראה לו את סריקת בשרו במסרקות ברזל בידי הרומאים,שנתנו אח"כ את בשרו לבע"ח למאכל.
על תמיהתו הגדולה ואולי אף הזעזוע של משה אמר ה' יש כאן חוקיות שלא תוכל להבין.

אסכם:תפקיד משה בסיפור להשוותו לחכם.הוא פגש את אלוהים,בידיו היה המקור,אך למרות שהחכם(עקיבא) לא קיבל את התורה בסיני,הוא יודע יותר.
התורה היא חומר גלם שיש לעבדו,זאת עושים התנאים השבים ושונים בה,אח"כ באים האמוראים ודנים בדברי התנאים.הגישה הנדרשת *והראויה* היא אקטיביזם,התורה הכירה בכך שאיננה סגורה והדורות הבאים יעסקו בה ויפרשוה,"כי יפלא ממך דבר למשפט...ובאת אל הכוהנים...ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך..."
הגישה היא כמובן הרמוניסטית (דוגמטית לטעמך?)התנאים לא טעו,אנו פשוט חושפים רבדים נוספים שהם לא עמדו עליהם.
וזה שחומר הגלם הוא אלוהי כבר אמרנו?
שנה טובה!
מסיפורי בראשית וגאולה 90286
מעניין לציין שבדיוק במדרש הזה השתשמש מישהו כדי לנסות ולהעמיד אותי במקומי.

ומעשה שהיה כך היה. פרשן הפא"צ השבועי הסביר ש"בראשית" רומזת על תאריך בריאת העולם "א' תשרי". תגובה אחת הראתה שלמעשה שמות החדשים הם בכלל שמות אליליים שאומצו על ידי היהדות אחרי גלות בבל.

עוד הוא סיפר על חובת התשובה והגאולה ושהשכל האנושי לא מסוגל להבין מה זאת "תשובה" שהופכת את האדם למשהו אחר.

אני הצעתי(*) פרוש אלטרנטיבי למילה "בראשית" - חיסול בני האדם. גם ניסיתי כוחי בפרוש ה"אחר" הזה שה"תשובה" מביאה - אין גאולה לאדם משום שרק הנשמה נגאלת, והיא איננה האדם. (קשור למה שכתבתי על גן עדן).

(*) אני משאיר לכל אחד לחשוב כמה היא רצינית
יהודים בני רחמנים המה. 90594
פרשנות מעניינת:-)
וכיוון שנכנסת בשלום לפי האריה וגם יצאת בשלום,אל לך להלין כי לא קיבלת שכר,ואך ניסו להעמידך במקום.
משה הנוסע בזמן 90583
המפורשים מסבירים את הסיפור שאין הפשט שר' עקיבא ידע יותר רק הוא ידע את המיקום פי' שמשה ידע את הכל ומסר את זה לעם ישראל ור''ע דרש כל תג ותג שבתג הזה מופיע ההלכה הזאת וכן הלאה .וזה שאתה אומר אנו חושפים רבדים שהם לא עמדו עליהם גם לא נכון אלא האמוראים מסבירים מה התנאים אמרו במשנה והתורה היא לא חומר גלם כמו שהגולם מסביר אלא שהתנאים מסבירים מה התורה התכוונה במילה הזאת ובמילה הזאת כיון שהתורה לא כתבה שום מילה מיותרת וכן התנאים כגודל חוכמתם קיצרו כי לא היה דרוש בהסבר כמו שהראשונים מסבירים מה התכוונו האמוראים וכן הלאה והלאה.
ולאדם קלין רציתי להגיב לך ענינית על מה שכתבת שהרמב''ם סבר שהמצוות הוא לא מחמת חוק אלוהי אלא לשם יצירת סביבה חברתית לא ירדתי לסוף כוונתך (עם יש לזה כוונה או סתם קישקוש) ויצרת שני קבוצות אני לא הבנתי בכלל ויש לי המון מה לומר לך אבל אחרי מה שראיתי שכתבת שהגמרא היא אוסף של הרבה נודניקים גדולים ועוד כל מיני שטויות על הקבלה (ומאידך הגבת פעם שבגלל שהמון אחוזים מאמינים במשיח לגלות סובלנות וכל מי שזילזלו הם גסי רוח ועל זה אומרים...)קלטתי את הרמה שלך ולא ארד עליה .שנה טובה לכל עם ישראל
שנה טובה גם לך 90585
ואל תשכח לעשות חשבון נפש.

ויפה שעה אחת קודם שאתה כותב.
שנה טובה גם לך 90593
קיבלתי ואני יעשה את זה כנראה בהקדם אבל האם אתה מתכווין שבגלל מה שכתבתי אני אמור לעשות חשבון נפש אם כן פרט נא למה האם לא צדקתי במה שכתבתי לאדם (החבר והפרשן של הרמב''ם)
שנה טובה גם לך 90595
לא בגלל מה שכתבת,שכן יתכן והיו שם גם דברי טעם הראויים לדיון,אלא בגלל איך שכתבת.ומה לעשות והניגוד בין התוכן לסגנון, ולקינוח מתק (דבש) השפתיים של ה"שנה טובה לעם ישראל" הזכירני את הביטוי: "טובל-ושרץ בידו".
שנה טובה גם לך 90598
אני מודה שהסגנון אולי היה קצת עצבני והסיבה היא אני אוהב כל יהודי כולל חילוני מהרחוב הסיבה כי הוא אחי אבל ברגע שהוא מתיימר להיות הפרשן של הרמב''ם ולסלף את דבריו ולכתוב על הגמרא נודניקים ועל הקבלה כל מיני שטויות הוא עבר את הגבול (אגב זו הפעם הראשונה שלי באתר הזה ) ודווקא כן הגבת לו ולא אמרת לו שהוא טובל ושרץ בידו עכשיו תורי להגיד לך לעשות חשבון נפש למה בתקווה לשוויון שנה טובה ומתוקה
שנה טובה גם לך 90600
אז זו פעם ראשונה שלך באתר,ועוד בעיצומם של הימים הנוראים,ואתה מברך לשלום את הנמצאים והותיקים,ערב טוב גולם,שלום לך קוף,ולהזכירך,כולנו כאן יהודים!(טוב,חוץ מדובי, שדווקא עליו חסת).
אכן הנך מהווה הוכחה לנכונות האימרה - משונות דרכי האהבה.

אגב,האם אתה זוכר את הסיפור על ר' ינאי שהלך בדרך ופגש אדם, והציע לאותו איש להתארח אצלו,ואחרי שהאכילו והשקה אותו, בחן אותו במקרא,משנה ותלמוד, וראה שהאיש בור.
אמר לו ר' ינאי:לפחות תברך,אמר לו:בביתך אתה תברך. אמר לו ר' ינאי:חזור אחרי דברי.בסדר ענה האיש.
עכשיו תגיד, אכל קוף (או כלב) מפיתו של ר' ינאי.
תפש האורח את ר' ינאי ואמר:האם הירושה שלי אצלך? (כלומר,האם אתה חושב שהעולם הרוחני שלי הוא בעצם שלך שכך אתה מדבר אלי? גם לי יש מסורת).
אמר לו ר' ינאי:מה הירושה שלך? אני רוצה לשמוע.
ענה לו: פעם עברתי לפני בי"ס ושמעתי ילדים אומרים:תורה ציווה לנו משה-מורשה קהילת יעקב,ולא נאמר קהילת ינאי.
הבין ינאי כי טעה אך גאוותו לא הניחה לו, וביקש לצאת בשיוויון לכל הפחות ולכן אמר:למה זכית למיכלא על פתורי?(למה זכית לאכול על שולחני? או למה הפגישנו הגורל?).
אמר לו:מימי לא שמעתי מילה רעה והחזרתי לבעליה,ולא קרה שראיתי שניים רבים ,ולא ניסיתי להפריד ביניהם.
אמר לו ר' ינאי:כל זאת וקראתי לך כלב?(איך העזתי?).
אמר ר' ינאי:מי ששם לב לדרך שווה הרבה.(התכוון גם,אני לא שמתי לב לדרך).

לך לומר סליחות ידידי-ואל תשכח לשים לב לדרך.
שנה טובה גם לך 90658
אני לא מבין אותך קודם כל האם אתה מאמין במה שאתה מקריא או לא או האם רק לצורך האינטרסים שלך אתה שולף את זה פתאום. (ולרשע אמר אלוהים מה לך...)
ושנית לא הבנתי את הקשר שבסיפור המסופר לענינינו האם כשמופיע מישהוא ומשמיץ את כל התנאים והאמוראים שבגמרא לאוסף של נודניקים גדולים או את התורה לחומר גלם לא מעובד, אני לא אמור להגיב ומה בסך הכל אמרתי שאני לא רוצה לרדת לרמה שלו,
אם הייתי אמור כדרך שכתוב במקורתינו להגיב הרי אתה יודע כמה קיצוני שזה היה יוצא, ואף אתה הקהה את שיניו, וזה ששאלתי אתו אם נוח לו להיות קוף הוא הרי ענה לי שזה בסדר מצידו להיות קוף,
רק מה כשמישהוא מהצד שלי עונה ולא מדבר הכי בסדר זה נקרא טובל ושרץ בידו,
שנה טובה גם לך 90723
די לחכימא ברמיזא-ושטיא בקורמיזא.

ועכשיו הוספת לאוסף המחמאות שהנך מחלק לאנשים שאינך מכיר גם את התואר רשע,אשרינו וזכינו ונפגשנו, עם מי שהנו כנראה מתלמידי בית הלל,הנוהג בנו באיפוק ואינו מקהה שינינו.

התורה כחומר גלם ידידי משל הוא,וכל תלמיד חכם פה באתר הבינו ככזה,
והרי סיפר התנא דבי אליהו שהיה מהלך בדרך ופגש אדם שהיה בו מקרא ולא היתה בו משנה.אמר האיש:רבי,מקרא נתן לנו מהר סיני-משנה לא נתן לנו מהר סיני.(כלומר,נופל ערכה של המשנה משל התורה).
אמר לו ההתנא:שניהם מפי הגבורה נאמרו.אך מה בכל זאת ההבדל ביניהם? אמשיל לך משל:היו למלך שני עבדים שאהבם ונתן לכל אחד מהם קב חיטים ואגודת פשתן.
הפקח נטל את הפשתן וארג מפה יפה,ונטל את החיטין ועשאן סולת ואפה וסדרה על השולחן ופרש עליה מפה יפה והניחו עד שבא המלך,והעבד הטיפש לא עשה כלום.
לימים בא המלך לביתו, וביקש לראות מה עשו במה שהפקיד בידיהם.האחד הוציא את פת הסולת לשולחן ומפת פשתן יפה פרושה עליו,והאחר הוציא את החטין בקופה ואגודה של פשתן עליהם.
אוי לה לאותה בושה,ואוי לה לאותה חרפה,איזה מהם חביב יותר?
הוי אומר זה שהוציא פת על השולחן,ומפה יפה פרושה עליו.

ידידי,התנא המכובד (שאני מקווה שלא יחשב לגולם או תנא מפושתן בעיניך) מממשיל את התורה שהנך כה רגיש בכבודה לאגודת פשתן,ואת המשנה למפה העשויה מן הפשתן,והרי מהי אגודת הפשתן למפה אם לא חומר הגלם ממנו המפה עשויה?
ואם נשארת התורה במצבה הגולמי כאגודת הפשתן הרי זו חרפה לאדם.יש כאן קריאה לאקטיביות ביחס לתורה,וזה הדבר שכתבתי,שוב וקרא.

ולסיום:נורא מציק לך למה לא כתבתי ל"חבר של הרמב"ם" מר אדם קלין שהוא טובל ושרץ בידו,ובכן מדובר בביטוי שמשתמשים בו כלפי מי שמתימר להיות טהור וצדיק,אדם קלין מעולם לא התימר להסתיר את חיבתו לשרצים,וראה כאן.
לחץ על הקישור:http://haayal.co.il/thread.php3?rep=78243
בברכת שנה טובה וחתימה טובה.
שנה טובה גם לך 90761
כמה נחמד שאתה כאן. אני מגלה עולמות שלא הייתי מגיע אליהם באף דרך אחרת.
שנה טובה גם לך 90619
ולמה מתעלל כבודו בשפת הקודש? האם לא ראויה השפה בה השי"ת מדבר עם מלאכי השרת לקצת יותר כבוד?
משה הנוסע בזמן 91642
שלומות מר שלום. שם מוזר בחרת לעצמך.

הרמב"ם, כמו הוגים רבים, חילק את המצוות לכאלו שבאות לשמור על הסדר החברתי (ובכך לאפשר למשכילים לעסוק בהשכלה בסביבה נוחה), ולכאלו שממש מקדמות את ההשכלה והבנת הפיזיקה (מעשה בראשית) והמטאפיזיקה (מעשה מרכבה). מעולם לא אמרתי שהגמרא היא אוסף של נודניקים - גם בה וגם במשנה משוקעת חכמה רבה מזו שניחנתי בה - אבל אין ספק שיש בה סוגיות משעממות וחסרות רלוונטיות לימינו. לגבי השטויות על הקבלה הייתי שמח להרחבה - מה בדיוק אמרתי?

בכל מקרה, קשה לי להבין את טענותיך. על מה אתה מתלונן? על זה שאני לא מאמין? שנראה לי שאת המקרא, המשנה והתלמוד כתבו אנשים, ולאו דווקא בהשראה אלוהית? אם אכן כך הדבר, קשה לי לקבל ברצינות את טענתך שאתה אוהב כל חילוני, כיוון שטענות אלו שגורות אצל מרבית החילונים.
אם, לעומת זאת, אתה רומז שאני מזלזל בדת ובאמונה ובז לדתיים, מוזרה לי שגיאתך: אין בי פרומיל של זלזול כלפי הוגים דתיים לאורך הדורות. לעומת זאת, דתיים מסוימים, כמו אנשים מסוימים שאינם דתיים, קשה לי לכבד. אנא ענה לי בנימוס ולעניין כדי שאוכל להיווכח שאתה אינך אחד מהם.

נ.ב. - מעולם לא התיימרתי להכרות אמיתית עם הרמב"ם, התלמוד או הקבלה. בכל שלושת הנושאים, ובעיקר בשני, הידע שלי שטחי ביותר.
הנוצרים החדשים 90060
איזה סיפור יפה. שכחתי את הגרסה המלאה שלו (פשוט "לא בשמים היא" זה כזה משפט מחץ שכל השאר נמחק לי).
אחחח, הרמב"ם היה אוהב את זה: אם חמש מאות בעלי הלכה טוענים כך, ו-‏499 נביאים טוענים אחרת, הלכה נקבעת לפי בעלי ההלכה (דהינו, לפי הרוב).
הנוצרים החדשים 90125
מענין שיצרת עימות דמיוני בין בעלי הלכה לנביאים דווקא.
בתלמוד ירושלמי מסכת ברכות נאמר:חמורים דברי זקנים מדברי נביאים...כלומר בעלי משקל רב יותר.מדוע?
משל למלך ששולח שני פלמטרין (שליחים) שלו למדינה.על אחד מהם כתב-אם אינו מראה לכם חותם שלי וסמנטירין(סימן) שלי אל תאמינו.
על השני כתב:גם ללא חתימה שלי האמינו לו.
הנביא הוא כמובן הנזקק לחותם,ככתוב "ונתן אליך אות או מופת"(דברים יג).
הזקן החכם אינו נזקק לכך,ככתוב "על פי התורה אשר יורוך"(שם,יז).
הנוצרים החדשים 90328
ואין לשכוח ''מיום שנחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים''.
עת לעשות לה' הפרו תורתך 90812
זהו אחד ההסברים שנתן הרמב''ם מדוע הוא כתב את מורה נבוכים, למרות הלכה פסוקה שאין לדרוש ברבים בנושאים עליהם הספר נכתב. זהו גם ההסבר של יהודה הנשיא לכתיבת המשנה, שהרי תורה שבע''פ איננה אמורה להכתב, אך אולי משום החשש שתשכח, לקח יהודה הנשיא אל עצמו את האחריות להפר תורתו, כמו שהרמב''ם החליט לפרסם ברבים את ''סודות התורה'' שאמורים להמסר רק ליחידי סגולה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים