על עבריינים... 98177
עידן החרמות,הנידויים, ה''לא בבית ספרנו'' משתולל...
ראשית זכותו של עורך דין להשתמש בכל ידיעותיו, בכל כשרונו, על מנת להגן על לקוחו וגם אם הוא אחרון החלאות...
שנית, טוב יעשה הרב אם יקרא או יכתוב אלף פעמים על קירות ביתו את הנאמר בערב יום כיפור... מצווים אנו להתפלל עם העבריינים... ועדיין צריך לבאר מי ומי הוא העבריין בעניין זה... הרב המחרים או המתפלל המוחרם...
על עבריינים... 98178
איפכה מסתברא, ''מצווים אנו להתפלל עם העבריינים'' נאמר ''אך ורק'' ביום כיפור, להבדיל משאר ימות השנה שאז אין מצרפים את ה''עבריינים'' למניין. (כידוע ליודעים)
על עבריינים... 98180
איני יודע מי הם היודעים ומה ידוע להם שנסתר מאחרים... אך אילו צריך היה להרחיק את כל העבריינים מבתי הכנסיות,שוממים יהיו הם... ועד כמה שידיעתי המוגבלת משגת אין מפשפשים בציציות המאמינים בכניסתם להתפלל... הוא לא כרת נפש בישראל, לא כפר בעיקר, לא חילל את שם השם... ולא עבר על אף אחת מהעבירות שדינן ארבע מיתות... לעומתו הרב המכובד עבר גם עבר, שוב לעניות דעתי, על הלבנת פנים שהיא כידוע גרועה משפיכת דמים...
על עבריינים... 98183
''כידוע ליודעים'' משמע, לפי דעת כל קהילה וקהילה באשר היא , וקהילת המתפללים בביהכ''נ שבו מתפלל מר ליבוביץ ''יודעת'' (וגם בעיניי פשיטא הוא) שבייצוג רוצח אחיך יש יותר משמץ של ''לא תעמוד על דם ריעך'', וההשוואה בין נביא הנביאים לרוצח הנ''ל בוודאי הוא ''חילול שם שמים'', דבר שלא הותיר לרב המכובד כל ברירה...
על עבריינים... 98185
ההשוואה בין משה לברגותי היתה חלולה, צעקנית ומטופשת. וגם לגמרי לא מועילה ללקוח שעליו ליבוביץ' מנסה להגן.

אבל "חילול שם שמיים"? משה היה בן אדם. איך השוואה בין שני בני אדם היא חילול שם שמיים?
על עבריינים... 98188
וכאן יש להבדיל...
מעולם לא קיבלתי על עצמי (וכל התבטאות אחרת בינקותי הייתה מן השפה ולחוץ) עול תורה ומצוות, ממילא ''לא תעמוד על דם ריעך'' הוא ציווי שאני מזדהה עימו (ולכן פשיטא גם הוא בעיניי כנז''ל) , מה שאין כן ''חילול שם שמים''. (אך פשיטא הוא בעיניי שכך ''יחושו'' אחי האדוקים כלפי הדברים.)
על עבריינים... 98193
האם מבחינה הלכתית יש פסול בייצוג משפטי של אדם אשר רצח יהודי בישראל (נאמר, מסיבות לאומיות ולא סתם רצח, שגם הוא בעצם "דם רעיך")?
אם להיזכר במשנתו של ליבוביץ' הסב, הרי שניתן אולי לקבל את הדעה הזו לגבי קהילה יהודית בגולה - שאז מגינה הקהילה על עצמה ככל שניתן, ובוודאי שיש טעם לפגם אם ינדב אחד מבניה את עצמו סתם כך להגן על ליסטים וצוררים אשר הרגו בבני הקהילה. אולם אנו איננו חיים בקהילה בגולה, אלא במדינה ריבונית, אשר יהודים דתיים סומכים עליה את ידיהם ומקבלים את מרותה (במידה ואינם אנטי-ציוניים במופגן). ומשעשו כך, כל אדם בר-דעת מבין כי מדינה ריבונית מודרנית מחוייבת להמציא הגנה משפטית לנאשם, או לקבל עליה מידי כלל אומות העולם את הסנקציות הכרוכות במניעת משפט צדק. וכי לא ידעו יהודים והבינו כי משעה שהקימו להם מדינה ייאלצו מעת לעת להמציא הגנה משפטית לרוצחי יהודים? ואם ראו בכך חילול שם שמיים ועבירה על "לא תעמוד על דם רעיך", כלום מצאו לנכון להסכין עם הקמת מדינה ריבונית על אף חילול שם שמיים הכרוך בכך? משתמע כי או שחטאו וחוטאים כל אותם יהודים עובדי שמיים אשר מקבלים עליהם מרותה של מדינה "יהודית", או שמקבלים הם עליהם את העיקרון שמשעה שראו לנכון להקים מדינה, ולקבל את חוקיה וכלליה, ואינם מוכנים הם להיות מנודים ממשפחת העמים, יש לקבל גם הגנה משפטית על רוצחי יהודים.

ניתן כמובן לטעון כי יש להניח עבודה זו ל"גוי של שבת" או ליהודי חילוני, ולגבי זאת כבר כתב ליבוביץ' הסב את דעתו באופן כללי על כלל עניין השימוש ב"גוי של שבת" או "פיקוח נפש" על מנת להימנע מהכרעה הלכתית אמיצה במקומה.
על עבריינים... 98201
"Let he who has not sinned cast the first stone", כנאמר.
על עבריינים... 98226
Je suis tout à fait d'accord
מצווים להתפלל עם העבריינים? 98278
"על דעת המקום, ועל דעת הקהל, אנו *מתירים* להתפלל עם העברינים". "מצווים" מנא הני מלי?
מצווים להתפלל עם העבריינים? 98298
הרב אליהו התייחס לעניין זה בפירוש:


חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים