עשה לך רב 180
ההבחנה בין פוליטיקאים ושאר שליחי ציבור, לבין מנהיגים רוחניים, רבנים והוגי דיעות.

"עשה לך רב וקנה לך חבר. והוי דן את כל האדם לכף זכות." ממש כך כתוב (פרקי אבות, א, ו). שלושה ציווים שראוי לנו ללומדם. אמנם הימים האלה כאילו אומרים שהצווים הללו סותרים זה את זה, אולם יתכן שאין הדבר מעיד על הצווים עצמם, אלא עלינו. אולם לא בכך ראוי לנו שנעסוק, שהרי בעיות החברה שלנו עמוקות יותר, ומשמעותיות יותר מכל דבר הבל ושיטנה.

הסוגיה שברצוני לדון בה, גם היא אינה חדשה: ההבחנה בין פוליטיקאים ושאר שליחי ציבור, לבין מנהיגים רוחניים, רבנים והוגי דיעות.

בציבור הדתי חרדי, ההבחנה הזו ברורה. עד כדי כך ברורה שניתן לשמוע טענות שרב זה או אחר הוא "איש פרטי," ומכך משתמע לכאורה, שמוצדק שיתגולל על אישי ציבור. למרות שימוש ציני זה, ההבחנה בין פוליטיקאים לבין מנהיגים רוחניים או רבנים היא הבחנה חשובה. עד כדי כך חשובה, שנדמה לעיתים שהיא חיונית על מנת לשמור על אמון כלשהו של הציבור במבנה השלטון הדמוקרטי. זאת משום שהנסיון לשווק פוליטיקאים ועסקנים כמורי דרך, לא מצליח להסתיר את עובדת היות רובם לכל היותר זנבות של שועלים.

ראוי שהציבור ידע להבחין בין הוגים, שמחויבותם הראשונה לאמת - נביאים ומוכיחים בשער, שבמידת הצורך אף זורעים מדנים (כלשון עתירה היתולית לבג"ץ בעניין כלת פרס ישראל למפעל חיים) על־מנת להביע את זעקת האמת שלהם - ובין פוליטיקאים שמחויבותם, ובצדק, לרעיונות שניתן לממשם, לקואליציות, ובמידת הצורך גועליציות. הסכנה שבהתעלמות מהבחנה זו גדולה. היא גוררת מסקנה שהמנהיגים לכאורה, היינו הפוליטיקאים, שאינם משרתי אמת, מעידים על כך שאין כל חשיבות לאמת, שאין במי לתת אמון, ששטחיות הדיון ורדיפת השלטון הן הן פני הדור. ומכאן הדרך קצרה למסקנה שפני הדור כפני הכלב, שאין במי לתת אמון, ושהפתרון צריך להימצא במנהיג חזק שמעל לכל זאת.

ההבחנה בין מורי דרך לבין העוסקים במלאכה הפוליטית ממש, אינה נפוצה בעולם הפוליטי־חברתי החילוני, ולכאורה בצדק. שהרי תשובתו של האדם החופשי לציווי "עשה לך רב" היא "הוי מרבה לחקור את העדים" (אבות א, ט) ומתכוון לומר - היה נכון לשפוט כל דבר בכוחות עצמך.

אלא שהסתירה בין שתי האפשרויות הללו היא רק על פני השטח. עשה לך רב - משמע היה מאזין. אין, אפילו בתפיסה היהודית המסורתית, ובודאי בתפיסת העולם החילונית, סתירה בין האזנה ואף האזנה קפדנית, ובין קבלת מרות ולא כלום.

כיצד תראה ותפעל מועצת גדולי־תורה חילונית?

ראשית ראוי לשאול מי ראוי להם שירכיבו מועצה כזאת. הרעיון הראשון הוא לכלול סופרים, הוגי דעות, פרופסורים ושאר אנשי רוח. אלא שכבר כאן ראוי לעשות שינוי מהמתכונת החרדית. אדם חילוני לא פועל לפי תפיסת עולם המרימה אנשים מעם והופכת כל אמירה שלהם לדבר אלוהים. אין לכן טעם רב בלקחת הוגה דעות שתחום עיסוקו פילוסופיה ימי־ביניימית ולהסיק שיש לו בהכרח מה לומר בענייני השעה.

ראוי לנו לרצות בתור מורי דרך חברתיים, פוליטיים ומדיניים לשים לנו את אותם אנשים שעסקו בתחומים אלו, והוכיחו יושרה, חזון, ופשוט חכמה. בבחירה בהם, אין לקבוע שכל דבריהם תורה, ושכל קביעה שלהם צריכה להיות מחייבת - יתכן אפילו לבחור באלו שעמדותיהם הקשות מעוררות התנגדות: התנגדות שמלווה במחשבה.

שני שמות שמתבלטים מייד בישראל של ימינו הם שולמית אלוני ושמעון פרס.

כפי שאין להסיק מהתבטאויות צבעוניות של הרב עובדיה יוסף שאין הוא ראוי להנהיג, לא ראוי ואף לא חכם להסיק שמשום שדברי התוכחה של שולמית אלוני אינם נעימים לכל אוזן - אין ראוי להקשיב להם. דווקא משום כך שדבריה מעלים סוגיות כואבות, ראוי להאזין להם. החבאת בעיות מתחת לשטיח, היא בגידה בציבור. ויכוח נוקב הוא הכלי של חברה חופשית להגיע להכרעות.

שמעון פרס הוא האיש המגלם בציבוריות הישראלית יותר מכל את המושג חזון. יש הסוברים שזהו חזון תעתועים - ויתכן שכך. אלא שלא זה המבחן, שהרי זהו מבחן שתוצאתו תתברר מאוחר מידי. פרס מציב מול החברה שלנו את השאלה "אנא אנו הולכים" - שאלה שראוי לנסות לענות עליה, מתוך דיון ולא על־ידי שאלת כן/לא במשאל עם.

האם העובדה ששני אנשים אלו מייצגים תפיסת עולם פוליטית דומה צריכה ללמד שהגרסה החילונית למועצת גדולי התורה צריכה לדבר בקול אחד, כמקבילתה הדתית? ודאי שלא. ראוי שתדבר בריבוי קולות; שתמחיש הלכה למעשה כיצד ניתן להתווכח בצורה חריפה ביותר ומנומסת ביותר גם יחד.

לא רק שראוי שלא לנסות אפילו להגיע לפסקי "הלכה", אלא אף ראוי שכחלק מהדיון הציבורי יתקיים ויכוח, דיון ומחלוקות על הרעיונות שיושמעו. ראוי לה למועצה כזאת שדיוניה, לפחות בחלקם, יהיו במתכונות של דיונים ציבוריים, שהקהל יוכל להביע בהם את עמדתו.

בכך נהיה לא רק למדים מן המודל הדתי, אלא אף מנסים ללמד דרך אחרת לקביעת הלכות. הלכות ולא הלכה. ריבוי דעות, קולות וגוונים; נחרצות, תוך האזנה הדדית, וחשיבה פתוחה. עקביות, תוך גילוי סובלנות לעמדות הזולת.

וכך, לחלוטין שלא לשמה, נמצא עצמנו חוזרים לצווים "אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות", "חכמים, היזהרו בדבריכם" "והוי מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות" (פרקי אבות א)

ועד שנגיע, נתנחם בכתוב: "אל תתיאש מן הפורענות" (שם).
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חברה וכלכלה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

היה הרב של עצמך! 3327
ההצעה, צבעונית ומעניינת ככל שתהיה, מחטיאה קצת את המטרה. מטרתה של מועצת גדולי התורה, שהיא גוף דתי-פוליטי, להנחות בדרכי חשיבה את אותם אנשים שאבדה להם היכולת לחשוב בכוחות עצמם, ולכן הם זקוקים להלכה כתובה כלשהי. אין ממש צורך במקבילה חילונית למוסד המוזר הזה.

מלבד זאת, ההקבלה בין חילוניות לבין שמאל, כבר מזמן היתה לזרא, ואני מקווה שלא רק לי. שני הפוליטיקאים שהוזכרו מעולם לא נראו לי משכמם ומעלה, וקשה לי להיזכר באיזשהו מפעל חיים של מי מהם שהוכיח את עצמו.

שמעון פרס, מעל כולם, הוכיח שלא משנה כמה פעמים תנסה, עדיין אין זו ערובה להצלחה. נראה לי שהוא הפסיד ביותר מערכות בחירות מאשר כל פוליטיקאי אחר בהיסטוריה. הוא כיהן פעמיים כראש ממשלה מבלי שנבחר לכך, ומעולם לא הצליח להביא לסיומו איזשהו משא ומתן מדיני. גם חזונו ב'מזרח תיכון חדש' עדיין לא קורם עצמות, שלא לדבר על עור וגידים.

אני כן רואה יתרון פוטנציאלי בהקמת מעין 'בית לורדים', שאליו יתקבל כל מי ששרד בפוליטיקה הישראלית מספיק זמן, בתנאי שלא תהיינה לו סמכויות חקיקה. בית לורדים כזה יכלול, מן הסתם, את שמעון פרס, שולמית אלוני, צ'רלי ביטון, תופיק טובי, אבא אבן, אריאל שרון, גאולה כהן ועוד רבים, טובים יותר וטובים פחות.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 3330
מדינת ישראל קוראת לעצמה מדינה דמוקרטית, מערבית, מתקדמת, פנינו לעתיד, צועדים קדימה, מעצמת היי-טק, מדינה מתפתחת, שואפת,
מטפסת לאליטת המדינות הנאורות ביותר ושות'.
רק שמה- באופן מעשי מדינת ישראל רק מתיימרת להיות יום אחד ב-א-מ-ת מדינה דמוקרטית.
נפל בגורלה של ארצנו-הקטנטונת-ארצנו-היפה-מולדת-בלי-כותונת-מולדת-יחפה להיות גם מדינת היהודים. כמה פשוט.
ומה לעשות, ובשנים האחרונות מתרבות יהודית, הפכה היהדות לדת נטו ובמדינה שצריכה לרצות כ"כ הרבה קבוצות עם דעות נחרצות בנושא לפה ולשם-הדמוקרטיה לא תמיד מתיישרת כך.
ובלי לגלוש לתלונותיי וקיטוריי בקשר להשתלטות-הדתית משהו המפריעה לי בכל רמ"ח איברי ודל"ת אמותי וכו' וכו' וכו', אגש קצת יותר לענין ביתר נחרצות. ז"א לכתבה.

"עשה לך רב", זו באמת בעיה קשה. ומה לעשות וישנם רבים ומרובים שהראש של הרב הוא ראשם, דעתו-דעתם, עיניו-עיניהם, ומילותיו-קודש. בלי לגלוש לדוגמאות שקיימות בקשר להשפעה שלילית של "רבנים טהורים זכים צדיקים ויודעי תורה ומצוות", שכמובן לא כולם כאלה (אבל ממש לא כולם), משהו בראשי משתעל לו בקשר לאיזה לילה רביעי בנובמבר 1995 (כן, זה היה מזמן, ממש באלף הקודם) וכמה טקסים שצצו והתגלו בעקבותיו, מפולסות דנורות וסתם הערות ביניים של צדיקים גמורים, שלא חסרים אנשים שיפקירו נפשם ורוחם אם הנ"ל רק יזמזמו משהו.
הבעיה המרכזית היא בקיצוניות הזו, חוסר העמדת גבול איפה אמר מה שאמר הרב, ואיפה הפרט מתחיל לחשוב ל-ב-ד עם שיקוליו שלו, ופועל גם עפ"י דעתו שבטוח מסתתרת אי-שם בעמקי נשמתו. ומה לעשות, בארץ הגבול הדק בין הרב לאלוהים מטשטש לעיתים. תופעת הרבנים מעודדת פאסיביות וניוון מחשבה, האלהת אנשים לפוזיציה שהיא לא מקומם.
החילונים לא צריכים "רב" ו"רבנות" משלהם. אנשי-הרוח, הסופרים, המשוררים והוגי הדעות שהחילוני העצמאי בורר לו לבדו את העדפותיו ודעותיו ללא צורך בסגידה מסויימת.
וכאן, בתוך הבלגן, אני אחזור למדינה הדמוקרטית שלנו שקשה לה להתקיים ככזו משום העירבוביה הזו בין דת-אמונה ופוליטיקה בתוך. המיקס הלא בריא הזה. הפוליטיקה, שצר לי להגיד אבל חלק יפה ממנה מורכב מתאווי שלטון וכוח, והדת שלא סובלת מ"אובר-ליברליזציה" לא משחקים יפה והוגן היחד בגן השעשועים ע"ש מדינת ישראל.

למה רב? בשביל מה? למה הפוליטיקאים נמצאים בארץ המרכז העולם, הפנאי, הרוח ותכניות הארוח? למה ההשוואה לרב?
למה אנחנו צריכים לרדוף אחרי דמויות ולדחוף אותן למסגרת ברמה של רב לציבור דתי?
שהרב ישא את הדרשה בבית-הכנסת. ישמש דוגמא ומופת, ולא דמות אלוהית.
אנשי הרוח ימשיכו בפעולותיהם השונות וימשיכו לתרום לכל מי שרוצה ומוכן לשמוע, לחשוב, לבקר, להפנים או לא.
והפוליטיקאים ישארו בכנסת (ולא בבית הכנסת), ויתאמצו להפריד דת ממדינה, מדינה משחיתות ופוליטיקה משחיתות. הם נבחרי ציבור, שליחי ציבור, וזו מסגרתם.
אנשים כמו שולמית אלוני ראויים להערכה רבה ולא להכניסם למסגרת המתיימרת באיזו דרך עוקפת עקיפה להביא לדיבור, סובלנות, סבלנות וביקורתיות בריאה כביכול.

רב זה לא איש רוח חילוני. פוליטיקאי זה לא איש רוח (בד"כ, תלוי אם נטש תפקידו...). פוליטיקאי זה לא רב, רב בוא לא פוליטיקאי.
איש רוח הוא לא פוליטיקאי, ולא רב. ולא צריך להיות כזה.
הקץ לבלגן!!!

אתם מוזמנים לדלג הלאה מתוך תקווה שלא גרמתי לכם ולכן נזק בלתי הפיך.
מבולבלת קצת יותר מדי 3338
אולי לא מועצה, אולי לא רבנים, אבל אי אפשר להכחיש את הבעיה הרצינית שיש למדינת ישראל בנושא מיעוט השיח הציבורי אודות הדברים החשובים באמת.
ואם הקמת עוד מוסד - ותקראו לו איך שתרצו - תוסיף דיון רציני, ולא ויכוח צעקני, בנושאים האלו, כבר הרווחנו.
מבולבלת קצת יותר מדי 3403
לצערי חלק מהאופי של התרבות הישראלית, והכוונה למה שמיוחס ככזו (חוצפה, גרעינים בכדורגל, תרבות ששואפת להגיע לסימני האבק שמשאיר השטיח על הרצפה, וכל מה שנכלל בקטגורית הישראלי המצוי) הוא אופי ששיח, סובלנות, דעת וענין הוא לא ממעלותיו הבולטות לצערי.
ואני לא אומרת שאין אנשים שכן תרבותיים וכו' וכו', אני רק מציינת שזה אופי כללי ועפי''ו מוגדרת תרבותנו בתפוצות. הגורמים האחראים לא ממש משקיעים במה שאנחנו עושים כאן, ותרשו לי להרים מעט את האף-שזה עונה קצת יותר לקטגוריית תרבות מאשר קללות במגרש כדורגל.
אז אני מסכימה איתך. למדינתנו בעיה קשה בענין שיח ציבורי, כי מי שמייצג ומנהיג אותה לא טורח לפתח שום דבר כזה, וזאת עובדה שלמשחק השבת בבלומפילד או איפה שלא יהיה, יש הרבה יותר רייטינג מהמצב ההיפוטתי שיעבירו איזו שיחה מעניינת עם עמוס עוז למשל, ועוד אנשים ברי דעת ושיח.
אבל הנה-מה שקורה כאן, זה גם משהו. לא אשלה את עצמי ש''אנחנו מתחילים בקטן ונגיע רחוק'', אבל זה תורם את חלקו...
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3339
הלוואי שמה שאמרת היה מתקיים. הלוואי שיהיה קץ לבלגן.
הבעיה היא פשוטה מאוד: הרבנים משיגים כסף והשפעה באמצעות הפוליטיקאים. זה מעגל קסמים - מפלגת ש"ס, לדוגמה, מביאה כסף רב לחצר הרב עובדיה יוסף, ובשמו גם עושה מעשי צדקה ועזרה לציבור, שהם מעשים יפים מאוד (בלי קשר לכך שאלמלא היתה קיימת המפלגה הזו, ציבור גדול יותר היה נהנה מהשירותים שהכסף שמגיע אליה מממן). באמצעות כספי המפלגות החילוניות קונות המפלגות הדתיות את התמיכה ברבניהן. ולאחר שיש תמיכה במפלגה, אוי ואבוי לפוליטיקאי שיסרב לשתף פעולה עם המפלגה.

בדיוק למצב הזה נכנס ברק, ולצערי הוא מעדיף, כמו כל מנהיג במדינה זו, להתכחש להרס המתמיד של הדמוקרטיה, ולהרשות לש"ס לשאוב את כספיה ולהתחזק בבחירות הבאות. מה שבטוח זה שאם ברק לא יחכים, בבחירות הבאות לא יצביעו עבורו השמלאנים שבשמאלנים, שהרי הם במיוחד מצביעי מרצ.

אם המדינה שלנו היתה מדינה דמוקרטית לחלוטין, ולא רק דמוקרטית-לכאורה, לרבנים לא היתה יכולת לצבור כוח פוליטי. הרי לאפיפיור אין שום כוח פוליטי. ולא לשום כומר בארה"ב. אז למה לרבנינו החביבים יש כזו השפעה? כי אנחנו צריכים להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. חבל שהמנהיגים שלנו עדיין לא קולטים שזה שילוב הרסני ושבסוף תיוותר רק אופציה אחת: או מדינה יהודית או מדינה דמוקרטית. ככל הנראה, אם לא ישתנה דבר, תוך כמה קדנציות נהפוך למדינה יהודית. רק יהודית.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3411
עד שש"ס קמה, אף פוליטיקאי לא ירק בכיוון הציבור של ש"ס. חוץ אולי מבגין שדיבר על אחי ואחיותי בני עדות המזרח, קיבל את הקולות שלהם ומיד רץ לעשות שלום (מוכר למישהו ?).
ש"ס הגיע למעמד שלה בבחירות דמוקרטיות מכיון שהיא מיצגת ציבור גדול שמרגיש מקופח. יש לה שני סעיפים עיקריים במצע.
1. זכויות הציבור שלה לחינוך ורווחה.
2. קידום מעמד ההלכה היהודית במדינה.
רוב מצביעי ש"ס בוחרים בה בגלל הסעיף הראשון, רוב מתנגדי ש"ס מתנגדים לה בגלל השני. אבל מכיון שאף אחד ממתנגדי ש"ס לא ממש דוחף לפעולה בנושא החברתי ש"ס הולכת ומתחזקת.
במקום לבכות על זה שש"ס פועלת לשינוי סדר העדיפויות במדינה ומצליחה לגדול ממערכת בחירות למערכת בחירות, צריך להקים שמאל חברתי חילוני אמיתי. רק הפרדה בין טיפול בבעיות חברתיות ודת תקטין את ההשתלטות החרדית ותחליש את ש"ס (וגם תפתור בעיות אחרות שש"ס מתעלמת מהן).

במדינה דמוקרטית באמת, לא שוללים לגיטימיות של מפלגה שמיצגת חצי מיליון בוחרים רק בגלל שלא מסכימים עם דרך הפעולה שלה.
במדינת רווחה אמיתית אין צורך במפלגות כמו ש"ס.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3419
עד שאש''ף קם אף אחד לא ירק בכיוון של הפלסטינאים. מה שלא אומר שאש''ף, ארגון הטרור, צריך להמשיך להתקיים לעד. ש''ס עשתה מה שעשתה והעלתה בעיה כאובה לשולחן הכנסת ולשיח הציבורי. מצויין. אבל ש''ס לא עושה כדי לטפל במצב. ש''ס עושה כדי ללבות אותו ולהרחיב את הפערים. ש''ס אינה דואגת ל''ציבור שלה'' לחינוך ורווחה, היא דואגת להם לתת-חינוך ותלות במוסדות המפלגה. היא עושה דברים יותר גרועים מבגין - היא לא סתם משלה את הציבור המזרחי, היא פוגעת בו.
מה גם שלא ברור לי למה זה כל-כך פשוט והגיוני עבור אנשים שיש מפלגות סקטוריאליות, שדואגות ל''ציבור שלהם''. לש''ס אין מצע מעבר למצע הדתי-''חברתי'' שלה. אין לה דעות קונקרטיות בנושאים מדיניים, כלכליים, נושאי חינוך (מעבר למערכת החינוך שלהם), או כל נושא אחר שאינו נוגע ישירות בציבור המצביעים שלהם. לכל שאר המפלגות (פרט למפלגה החרדית האשכנזית...) דווקא יש. גם למפלגות העולים יש מצע כללי, וגם למפלגה החילונית (שינוי, לא מרצ, שאינה מגדירה עצמה כמפלגה חילונית) יש מצע כלכלי ברור. נבחרי ציבור נמצאים בכנסת כדי לדאוג לכלל המדינה, ולא רק לציבור שלהם.
אם כי אני מסכים עם המסקנות - הבעיה שצריכה להפתר היא הבעיה החברתית, והיא תגרור אחריה את נפילת ש''ס. הצעד הראשון לפתרון הבעיה החברתית יהיה לזרוק את ש''ס מהממשלה ולהקים ממשלה עם הליכוד, כאשר המטרה המוצהרת של הממשלה היא קודם כל לפתור את הסוגיות החברתיות בארץ, בעזרת חקיקה ועידוד צמיחה אמיתי, תוך הפניית משאבים למטרות ראויות של חינוך, תשתית ותעשיה, ולא למערכות של ש''ס, משכורות בכירים וועדי עובדים חזקים.
יצירת מדרגת המס החדשה שדווח עליה היום היא צעד אחד קטן, שאמנם אינו פותר בעיות למעמד הנמוך, אך יסייע למשק לצאת מהמיתון. הגדלת משכורת המינימום היא צעד נוסף, שאני מקווה מאוד שיתבצע בהקדם.
אגב, אם אני כבר בנושא - חשוב מאוד שקצבת האבטלה לא תעלה בעקבות העליה בשכר המינימום. שכר מינימום גבוה בשילוב עם קצבאות נמוכות למובטלים, תוריד את מספר האנשים המסרבים לעבודות קשות במשכורות מינימום, ומתנע הכבדה נוספת על מערכת הרווחה הישראלית, שתוכל להפנות יותר משאבים לתמיכה במחוסרי יכולת מסיבות טובות יותר מסתם עצלות.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3425
1. אש"פ יתקיים כל זמן שתהיה בעית פליטים פלסטינים כאשר תהיה לפךסטינים מדינה הוא יפסיק להיות ארגון טרור (יש הטוענים שהוא כבר לא אירגון כזה).
2. זה נחמד מאוד שהבעיה החברתית עלתה של שולחן הכנסת ונכנסה לשיח הציבורי, אבל עדיין לא ברק ולא שוחט לא עושים כלום כדי לפתור את הבעיה הזו ולהיפך. ברגע שמפלגה גדולה (ורצוי ששתיהן) *יעשו* משהו בנושא ש"ס תחזור למימדים הנכונים, כלומר 4 עד 7 מנדטים של הגרעין הקשה שלה.
3. אני לא מאמין שמדיניות ש"ס תשפר את המצב, אבל יש חצי מליון אנשים במדינה שמאמינים שהדרך של ש"ס עובדת ואנחנו כמדינה דמוקרטית חייבים לכבד את זה.
4. אין שום רע במפלגות סקטוריאליות. כאשר ציבור מסוים חש מקופח זכותו להתאגד ולהריץ מועמדים לכנסת זוהי דמוקרטיה.בבחירות האחרונות רצו המון מפלגות כאילו (נכים, גמלאים, נשים וצרכני מריחואנה) אבל כנראה שתחושת הקיפוח בציבורים הללו אינה מספיק חזקה.
אצל יהודים מסורתיים יוצאי ארצות ערב כנראה שתחושת הקיפוח מספיק חזקה כדי להביא 17 מנדטים. כעומק תחושת הקיפוח מספר המנדטים.
5. לש"ס יש מצע מפורט בעינינם שונים והוא מתבסס על הקדוש ברוך הוא. זה נראה מגוכח אבל המצע הכלכלי של ישראל אחת (נעשה שלום והוא יביא 300000 מקומות עבודה) מגוכח לא פחות.

לסיום: הדרך היחידה להחזור את ש"ס למימדיה בצורה דמוקראטית היא לבטל את הצורך בה. זה קשה יותר מאשר לעשות שלום. זה לא יתן פרס נובל לאף אחד. אבל זה אולי יציל לנו את המדינה.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3450
נכון שמפלגות סקטוריאליות אינן אסורות בדמוקרטיה, אבל אין זה הופך אותן לטובות עבור הדמוקרטיה. מדובר בספיחים, אולי אפילו טפילים של הדמוקרטיה. כשמפלגה סקטוריאלית עולה בצורה כזאת, זה אומר אחד משני דברים - או שיש כאן בעיה שהמפלגות הרגילות צריכות לטפל בה *בלי לשתף את המפלגה הסקטוריאלית בקואליציה* או שהדמוקרטיה הולכת קאפוט. הדבר נכון גם לגבי שינוי, אגב - מדובר פה בבעיה שהייתי שמח אם המפלגות האחרות היו מטפלות בה וגורמות להעלמות המפלגה עד הבחירות הבאות. הבעיה היא שהגישה הסקטוריאלית שהשתרשה בישראל קובעת כי המפלגה צריכה לטפל במצביעים שלה בלבד - כלומר, אם יש מפלגה, אז שהח"כים שלהם יטפלו באינטרסים של המצביעים, ואם אין מפלגה שנכנסה לכנסת, אז אף אחד לא צריך להתעניין באינטרסים של התומכים בדעותיה, גם אם הם הצביעו למפלגות אחרות.
הדרך לשינוי חייבת לבוא מתוך מפלגות הקונצנסוס, מתוך הח"כים הצעירים שלהן, שילמדו אולי לתרום לאינטרסים הכלליים, ולא המפלגתיים הצרים.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3452
אני רוצה לתקן טעות חוזרת. שינוי אינה מפלגה סקטוריאלית. זוהי מפלגת מרכז ותיקה יש לה סעיפים כלכליים ומדיניים במצע. שינוי הייתה אחת מ 3 המפלגות שהתאחדו כדי ליצור את מרץ (ביחד עם רץ ומפם) ופרשה ממנה בגלל חילוקי דעות בנושאים הכלכליים והמדיניים דווקא. טומי לפיד לא היה איש שינוי עד מערכת הבחירות האחרונה שבה הוצע לו התפקיד (ע"י חבר הכנסת פורז) כגימיק תקשורתי (שהוכיח את עצמו), נושא המאבק בהשטלתות החרדית לא היה מעולם הנושא העיקרי שבו התעסקה המפלגה. זוהי אמנם המפלגה היחידה שמקשיחה עמדות מול החרדים עד כדי אי הצטרפות לקואליציה אולם זוהי רק אחת מהנקודות שנזקפות לזכותה.
אני מסכים אתך שמפלגות סקטוריאליות אינן טובות לדמוקרטיה אבל העובדה שמפלגה כזו הגיעה לממדים שהגיעה ש"ס מצביעה על בעיה חמורה של אותו סקטור חברתי. התעלמות מהבעיה הזו מסוכנת לדמוקרטיה עוד יותר מש"ס. יתכן שש"ס אפילו מהווה וסת לחץ לתחושת התסכול בקרב ציבור זה ואלמלא הייתה לו אמונה ביכולת שלו להשפיע על מצבו באמצעים פוליטיים באמצעות ש"ס היה הציבור הזה בוחר באמצעים אחרים על מנת לשפר את מצבו.
חוץ מזה חייבים לשנות את שיטת הבחירות.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3432
Sorry, But Shas voters also need
a CULTURAL Identity
Outside of the Halacha that was
imposed on them by the Bnei Brak
Yeshivot.

Economics alone will not do.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3446
נכון גם זו נקודה שיש לטפל בה.
תגובה ארוכה ומבולבלת... 2 3449
רוב רובם של מצביעי ש''ס כלל אינם מתעניינים במה שקורה בישיבות. הקשר שלהם לדת הוא המסורת בלבד. בגלל זה רבים מהם היו על לא מזמן מצביעי ליכוד.
3352
should be very heated - for the rating.
The people who come should be provocative and the debate

etc.

other countries
- Torturing in Shabac interrogations - with comparisons to
- The future of Judaism - with rabbis from Israel and the States
from other countries
- The future of Jerusalem, with examples from the past and
Subjects:

- Jews from abroad who undetstand Isareli life
- Professors who have experience in talking to big crowds
- "Intellectual" politicians
Who can come?
can actually learn something from the discussion
It will be "Popolitica for inteligent people" - where you

theatre -something that supports the argument.
history, literature, poetry, science, cinema,
who wants to make an argument has to prepare some source: from
For example, a round table, but where every participant
What about creating an enhanced version of "Popolitica" - the TV program

פופוליטיקה חכמה? 3361
למעשה, האייל הקורא הוא בדיוק מה שאתה מציע, לא?
גם פורומים פחות מתוחכמים באתרים רבים מאד דומים לכך.
פופוליטיקה חכמה? 3363
Not exactly.
Ha'ayal is an elitistic forum with very little public
exposure. I am talking about a TV program with emotional
debates of intellectuals.

Perhaps with older people (retired politicians?) who
know to speak in public but are also able to listen. It
is the drama that has to be there. There should be a
conflict... Something like "Israel 2005" or a similar subject.
החוש המשולש במהרה ינתק 3367
ההצעה המועלית במאמר אמנם מעניינת, אולם ההשוואה המהווה בסיס לה אינה אמיתית.

מועצת גדולי התורה קובעת מדיניות עבור ציבור מאוד מסויים בתוך הציבור הדתי. עבור רובו הגדול של הציבור הדתי, מועצה זו היא גוף מכובד של רבנים, שאין לה כל קשר עם מחשבתו המדינית / פוליטית / הלכתית. אותו הדבר עם הרב עובדיה יוסף - הוא אינו קובע מדיניות לכלל הציבור הדתי, אלא לחלק קטן ממנו.
רוב הציבור הדתי אינו כפוף לאף סמכות רוחנית, כזו או אחרת, וחשיבתו המדינית / פוליטית (אולם לא הלכתית! בתחום זה הרב הוא בהחלט סמכות) עצמאית לחלוטין. ניתן לראות זאת במגוון הדעות הנרחב הקיים בישובים דתיים בנוגע לעניינים שונים (ולא, אל תגידו לי "אבל כולם ימניים". מה קרה, אין על מה לדבר במדינה שלנו חוץ מימין-שמאל?).

לאור זאת קצת קשה להבין מה תהיה מטרתו של גוף (חילוני או דתי) שיוקם למטרות "דיון תרבותי בסוגיות כבדות משקל". האם מטרתו תהיה להכתיב - סליחה, להמליץ - על הדרך הנכונה? ומה יקרה עם מי שלא יציית לו? האם לא תתפתח איזו "חצר חסידית" מסביב למוסד כזה, כמו שמתפתחת היום סביב השופט אהרון ברק, וכל מי שלא יסכים עם גוף זה יוקע?

מכיוון שעם ישראל כבר הוכיח עצמו לא פעם ולא פעמיים כעם עם אינטיליגנציה - תנו לו להמשיך להפעיל אותה לבד.
החוש המשולש במהרה ינתק 3497
"האם לא תתפתח איזו 'חצר חסידית' מסביב
למוסד כזה, כמו שמתפתחת היום סביב השופט
אהרון ברק, וכל מי שלא יסכים עם גוף זה
יוקע?"

לאחר טענות כאלו, אתה לא משאיר לי כל ברירה
אלא להוקיע אותך.

ראה עצמך מוקע...

(אגב, זה הרבה יותר טוב ממה שקורה עם לא
מצייתים להוראות רבנים - אז יש סכנה להיות
מוכה ולא מוקע - ויחי ההבדל הקטן...)
יחיד,חברה, מדינה 3465
ההבחנה בין המושגים "יחיד," "חברה" ו-
"מדינה" היא חשובה ביותר, והלכה קצת לאיבוד
בדיון.

כמדינה האופציה שנראית לי היחידה המעשית
לקיום סביר של חיים במדינה היא של דמוקרטיה
מלאה - משמע בפרט הפרדת הדת מן המדינה.
באופן מוחלט! סוגיה זו טופלה על-ידי במאמר
קודם באייל. ניתן היה להוסיף לדוגמאות
באותו מאמר דוגמאות נוספות מהימים
האחרונים...

אם זאת בדיוק מכך שהמדינה היא דמוקרטית
נובע שכל יחיד בה יכול לכוון את חייו בהתאם
לערכיו וטעמו האישי. ולכן קיימת לגיטימציה
גם לציטוט ממוקורות יהודיים - כפי שלגיטימי
לצטט מהברית החדשה, שייקספיר, או כל מקור
אחר היכול להיות מעניין.

הגורם השלישי במערכת החיים הזו הוא אותם
מרכיבים חברתיים שאינם בשליטת המדינה, אולם
מאפשרים לאזרחים ליצור התאגדויות חברתיות.
מכאן גם ההצעה שלי למועצת גדולי-תורה.

לכל אלו שראו במסגרת כזאת רעיון אנטי-
חילוני, אני מציע לקרוא שוב את הטקסט
המקורי שלי. שם אני מקווה ניתן למצוא את
אותו מרכיב הנקרא "אירוניה," ובהקשר הזה
יכול להיקרא גם "דיאלקטיקה" או בעברית
מודרנית פשוט "הפוך על הפוך"....
לא בטוח שחז''ל חשבו שזה רעיון כל כך מוצלח 595490
עשה לך רב הוא ביטוי חז"לי סתום שפשטו לא כל כך נהיר. האם הכוונה שעליך ללמוד תורה? למנות לך פוסק אחד שלו תציית בכל עניין?
לא ברור.
לעומת זאת במקום אחר בגמרא אומרים חכמים בצורה ברורה "הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם". אולי בעל המימרא הזו חולק על מי שאמר "עשה לך רב" ואולי לא. אולם ברור שהוא חושב שמינוי של רב אחד, חכם כשיהיה, למורה האחרון הוא רעיון גרוע. ואני, בעניי, מסכים.
לא בטוח שחז''ל חשבו שזה רעיון כל כך מוצלח 661000
למיטב הבנתי, כותב המאמר עשה סלט שלם וסילף כל כך הרבה מימרות מתוך מסכת אבות.
כתשובה לדבריך, הגמרא מחלקת בין רב שממנו לומדים תחום מסוים או פרק זמן מסוים, לבין "רבו מובהק". רב מובהק זה "רב הבית" שלך. זה שממנו האדם למד את רוב תורתו, או שאותו שואלים בכל עניין. חשוב ללמוד מתורתם ודעתם של רבנים נוספים על מנת להרחיב את היריעה, לעמוד על דקויות נוספות ושיטות לימוד אחרות. אבל כדי למנוע מצב שבו אדם מזגזג בין רבנים ובוחר לעצמו בכל נושא את הרב שנותן לו את המוצא הכי נוח, צריך להיות לאדם רב מובהק אחד שאותו שואלים לדעת תורה.
הווה אומר - ללמוד מרבנים שונים, לפסוק ולקיים מרב אחד.

אם אני מבין נכון, עניין "עשה לך רב" שואב מדבריו של שלמה "ואל בינתך אל תישען". האדם יכול לחשוב כיובל רבינוביץ מתגובה 3327 ש: מטרתה של מועצת גדולי התורה, שהיא גוף דתי-פוליטי, להנחות בדרכי חשיבה את אותם אנשים שאבדה להם היכולת לחשוב בכוחות עצמם, ולכן הם זקוקים להלכה כתובה כלשהי.
יש בכך התנשאות וגאווה, וגם חוסר מחשבה. האם זה שבטוח שהוא יכול להחליט בעצמו, חכם וצודק יותר מזה שמעדיף לא לסמוך על שיקול דעתו האישי, אלא להיתלות באילן גדול?

גם עניין חקירת העדים הוא סילוף מוחלט. איך קשור עניין חקירת העדים במשפט לעניין עשיית רב שקשור ללימוד תורה והנהגה יומיומית?
"ושנא את הרבנות" וודאי שאין משמעו לשנוא רבנים או את ההולכים אחריהם, אלא שאדם לא יחפש להעשות רב כדי שכולם יכבדו אותו ויפרנסו אותו, אלא ינהג בצניעות ויפרנס את עצמו. מה גם שעיסוק בצרכי הרבים מביא אחריות גדולה, ועל זה ההמשך: חכמים הזהרו בדבריכם. חבל לאדם להכניס את עצמו למצב שבו כל פאשלה שלו גורמת נזקים כבדים.
לא בטוח שחז''ל חשבו שזה רעיון כל כך מוצלח 663931
למרות שבחלק מהביקורת שלך כנראה יש משהו, המישנה, התלמודים וכו׳ מכילים מגוון דעות ולא פעם דברים והיפוכם. אפשר לרצות לחפש קו מאחד, אבל מאות השנים של דיונים ופסיקות מכילים בהכרח הבדלים של השקפות עולם.
לא בטוח שחז''ל חשבו שזה רעיון כל כך מוצלח 663970
אני מנסה לכוון ספציפית לדעה שהביעה המימרא שאותה מצטט כותב הדברים.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים