בתשובה לדוד, 28/10/02 4:39
שתי שאלות 102561
ואם יתגלה דג בעל קשקשת שאין לו סנפיר - האם תתחיל לאכול שרצים?
שתי שאלות 106470
בנתיים תחזור בתשובה. מה יהיה בעתיד? כשנגיע לגשר ....
שתי שאלות 176487
אם אתה כבר הולך לפי היגיון אז אולי תבאר את סוגיית השפן והארנבת:
או תסביר מדוע תפיסת מבנה השמים של חז"ל היא כל-כך מעוותת ביחס למציאות:
אבל אתה הרי לא הולך לפי ההיגיון אלא לפי הרגש, לפי החינוך שקיבלת וכן הלאה. אתה חייב להאמין כי ככה אתה רגיל וכי כנראה שלחשוב שלא לכל דבר יש סיבה זה גדול עליך.
מצטער, אדוני, אין אלוהים.
שתי שאלות 180587
אם כבר מדברים על שכל.
אין לי שום בעיה להוכיח עפ"י השכל שיש אלוקים וגם אין לי בעיה להוכיח בדיוק להפך.ופה בדיוק קבור הכלב...
שכל אנושי הוא דבר מוגבל!קבלו את זה כעובדה! הוא מכיל לפעמים אפילו סתירות פנימיות(למשל: רוב רובו של החומר הוא חלל ריק אמנם העין האינושית אינה חשה בכך כלל)
כולנו רוצים להגיע לאמת! אין ספק בכך.
אז יש כמה דרכים עיקריות לאמת תאוריה מסוימת:
1. עפ"י החושים-אבל צריך להיזהר מדמיונות
2. עפ"י השכל-אבל מי שחוקר רק עפ"י השכל יתכן שיטעה ויתכן שלא ועוד שעד שיגיע לאמת (יוכיח את אמונתו ויסתור את כל השאר וכו' וכו')הוא עלול למות..וישאר ללא אמונה בכלום, וגם אם יגיע לאמונה כלשהי איך יהיה לו ביטחון שהיא לא תעקר ממנו ביום מן הימים בגלל איזה טעות או סברה אחרת שישמע.
3. ודרך המסורת היהודית שמכילה גם את ידיעת החושים וגם את השכל:
הניסים והנפלאות שה' הראה לנו (10 המכות, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני וכו' שהראו שליטה מוחלטת בכוחות הטבע) ארעו בעבר כדי למנוע ממנו כל ספק במציאותו ובכדי להוכיח את אמיתות המסורת. ומאז הדבר הועבר לדורות הבאים (כי אי אפשר לצפות שה' יתגלה אלינו בכל דור כדי שניוכח במציאותו) ולא יתכן שכל ישראל יסכימו לשקר בענין הזה וגם שהבנים יקבלו מאבותיהם דבר שקר(ועוד למה לשקר בנוגע ליהדות שאין בה שום דבר כ"כ קל לביצוע(-אבל רק לדבר קשה להשגה יש ערך אמיתי,רק למשהו שדורש מאמץ))ועוד שהשקר הזה יחזיק מעמד כל כך הרבה זמן, אלפי שנים!קולטים?!אלפי שנים המסורת החזיקה! למרות כל הדברים הנוראים והקשים שקרו! והרי "לשקר אין רגלים" ולא אני המצאתי את זה. סימן שיש פה משהו אמיתי!
לסיכום: הדתיים לא עושים דברים רק בגלל שככה חינכו אותם (או לפחות לא אמורים לעשות כך)אפשר להוכיח(שום דבר עוד לא הוכח באמת,סופית ומדעית ולעולם זה גם לא יקרה!אחרת, מה הקטע של אמונה?!) את קיום האלוקים או לשלול אותו. השאלה באיזו דרך בוחרים ללכת. אני בחרתי בדרך הכי ודאית:
המסורות (ולא עפ"י השכל בלבד שכל דבר שהוכח על פיהו הינו אך ורק סופי לעת עתה.עד שנגלה משהו חדש,סברה חדשה,טעות חדשה...
השכל מוגבל אי אפשר להסתמך עליו בלבד. אפשר להסמך עליו אך ורק בנוסף למסורת אחרי שקיבלנו אותה כודאית!
אשמח לקבל תגובות ומכתבים לכתובת:
בת-אל שי
א. בן יהודה 7
רחובות 76300
שתי שאלות 180604
"כי אי אפשר לצפות שה' יתגלה אלינו בכל דור כדי שניוכח במציאותו"

למה לא בעצם?
שתי שאלות 180653
א. למה זה סתירה פנימית שהעין לא מבחינה בכך שרוב החומר הוא ריק?
ב. כמו ששאל מישהו אחר - מה בדיוק אלוהים עושה, שהוא כל כך עסוק שהוא לא יכול להתגלות בפני בני האדם אחת לכמה דורות?
ג. ציטוט פתגמים ("לשקר אין רגליים") אינו שווה להוכחה, אפילו אם לא את המצאת אותם.
ד. בשום שלב לא קיבלנו את המסורת כוודאית. גם אם נקבל אותה כוודאית, הרי שזה יהיה בזכות השכל, שלטענתך יכול לעשות טעויות. נתקענו.
ה. ההורים שלך יודעים שאת מפיצה את כתובת ביתם באינטרנט?
השפן והארנבת 224727
שתי שאלות 224725
הערכת חז''ל לפיה אין דג לו יש קשקשת שאין לו סנפיר אין בטחון שהיא נבואה. יתכן שהיה להם חכמה בנושא זה ובורא העולם קיים את מה שאמרו.
אשר על כן כל נסיון להכחיש את דברי חז''ל עם דוגמות נגדיות מביא לתוצאה הפוכה. היינו חכמתם של חז''ל מוכחת כיותר ויותר מעמיקה.

עם כל זאת אם יתגלה דג כזה או שדג כזה ייוצר בהנדסה גינטית אין בכך להכחיש את האמונה בתורה. מה שיתברר אז יהיה שחז''ל לפני אלפים שנה ידעו להעריך מציאות בטבע שהוכחה נכונה במהלך אלפיים שנה. אין הרבה חכמים כאלו בתולדות האנושות.

דב
שתי שאלות 224737
ראשי מסתחרר מרוב היגיון מעגלי...

על פי שיטה זו גם כדור הארץ היה שטוח עד שהוכיחו אחרת... באמת אין הרבה חכמים כאלו בתולדות האנושות.
''כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור 225265
בס"ד
בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א), כאשר הזוהר אומר שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם לכן(!) על ידי רב המנונא סבא:
"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור) אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם). ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'. דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו'."
חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו ידוע לאנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.
אפילו אם תאמר שהזהר ידע את דעותיהם של המדענים שידעו את המידע הזה הוא לא היה אומר שמידע זה נמסר לבעלי חכמת התורה. כי בכך הם מסכנים את אמיתות התורה.

מדוע הם העדיף הזהר את הדעה שכדור הארץ.מסתובב סביב עצמו ולא את הדעה הרווחת שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ?
התשובה:ידיעה זאת התקבלה מבורא העולם.
על קדמות הזהר.
"ויש מקום בעולם שהיום בו ארוך ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט."
בקו רוחב 64 מעלות בתאריך 21 יוני השמש זורחת בשעה 01 ושוקעת בשעה 23 בערך הנתונים הם מתוך הספר "זמנים בהלכה" של יהודה הלוי.
בכל המקורות שלנו לענין מתגלגלא. יש 18 כאלו. עכ"פ משמעותם כמו בעברית של ימינו היינו מתגלגל.
לפי השיטה הפתולומאית הארץ נחה. לא סובבת סביב השמש ואף לא סובבת סביב צירה. הכל סובב סביבה.

לכן אם הזהר טוען שכדור הארץ מתגלגל=סובב הרי הוא מגלה ידע מעולה לדורו של הרב די ליאון או ידע אוטנטי בתקופת חז"ל. שיבחר.
המדע בתקופת הרב די ליאון היה פתולומאי. לכן הכתוב בזהר מגלה יכולת מדעית עודפת על המקובל בתקופה זו.

אולם מצד שני העובדה שנכתב בזהר מדע אריסטראכי מלמדת אולי שהמידע המסורתי בזהר עתיק באמת והוא מתקופת התנאים.
''כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור 225268
מלבד זאת שגם אתה כתבת משהו על תכונותיו של כדור הארץ, אין בין תגובתך שלך ותגובתי שום דבר מהמשותף.

אני התייחסתי למשפט הזה (שלך?):
"עם כל זאת אם יתגלה דג כזה או שדג כזה ייוצר בהנדסה גינטית אין בכך להכחיש את האמונה בתורה. מה שיתברר אז יהיה שחז"ל לפני אלפים שנה ידעו להעריך מציאות בטבע שהוכחה נכונה במהלך אלפיים שנה. אין הרבה חכמים כאלו בתולדות האנושות."

רציתי להדגיש את הגישה המשונה שלך שאם יתברר שחז"ל טעו בנוגע לדגים (מכיוון שנמצא דג שסותר את טענתם), אז זה לא אומר שהטענה שלהם הייתה שגויה במשך כל השנים, אלא שהם "ידעו להעריך מציאות בטבע שהוכחה נכונה במהלך אלפיים שנה."
השוואתי את זה לטענה כי עד שגילו שכדור הארץ אינו שטוח, הטענה כי הוא כן הייתה נכונה.
בכלל, אני חושב שאתה עושה חטא לאמונה שלך כשאתה מעמיד אותה על בסיס מדעי לכאורה.
ומה תעשה אם יתברר מחר, למשל, כי כדור הארץ בעצם לא סובב סביב השמש? תמשיך להאמין שהוא כן, או שתחפש עדויות חדשות (שהיו סוד עד כה, כמובן) לכך שהמקורות בעצם כן חזו זאת מראש? אני מקווה שאתה מבין את הגיחוך שבדבר (שינוי האמת המוחלטת כך שתתאים למציאות המדעית של היום.)
אמונה 225376
בס"ד
אין האמונה מבוססת על ידיעות מדעיות. אבל כל מי שפותח פתח כחודו פתח קטן כחודו של מחט ואז הקב"ה פותח לו פתח כפתחו של אולם.
שתי שאלות 507242
דבר ראשון אם חכמים אמרו שלא קיים דג כזה אז הוא לא קיים והמציאות של אלפיים שנה כבר הוכיחה זאת. אם ייוצר דג כזה באופן גנטי לא לזאת כיונו חכמים אלא על דגים טבעיים

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים