בתשובה לרון בן-יעקב, 04/04/02 21:31
יש או אין, לא זה מה שמענין 107117
בס"ד

הכרת כל הדגים ויצורי המים בעולם

הכרת כל הדגים ויצורי המים בעולם

:סימני הדגים המותרים באכילה, מבוארים בתורה שבכתב. וכך נאמר

את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו (דברים יד')

וקיבלנו בתורה שבעל פה משנה מסכת נדה פרק ו, ט

".כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר, ואין לו קשקשת"

נותן התורה מכריז ומגלה חוק טבע אשר הוא הטביע בבריאה: כל דג או יצור מים אחר, אם יש לו קשקשת, אזי בהכרח ימצא בו סנפיר. אבל הסנפיר אינו בהכרח קשור לקשקשת.

כלומר, אם מצאנו באחת מחנויות הדגים בעולם, חלקי דג אשר לא ניתן לזהות על פיהן איזה דג הוא זה, אך העור אשר על פני חלקי הדג מכוסה קשקשים, הרי הדין הוא שחלקי הדג הללו מותרים באכילה! אף על פי שסימני הטהרה הם סנפיר וקשקשת, ואנו לא ראינו אם אכן היו לדג זה סנפירים בהיותו שלם. וזאת משום שעל פי הקשקשים הקיימים ברור לנו שהיו לו גם סנפירים - וכעדות כותב התורה. אך דג שמצאנו בו סנפירים אינו בהכרח בעל קשקשים.

*

עתה נתבונן. אפילו בזמנינו, לאחר גילוי וחקר מאות ואלפי זנים לא נודעים של דגים ושאר יצורי המים. האם יש מדען בתחום חקר החי שבמים, בעל שם עולמי ככל שיהיה, אשר יעז להרשות לעצמו להכריז משפט זה:

"כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת".

?!האם יש מי שיעז

התורה שבעל פה הועלתה על הכתב לפני כאלפיים שנה. והיא ציינה בגאון משפט זה, אשר חכמי התורה קיבלוהו - יחד עם שאר פרטי התורה שבעל פה - איש מפי איש עד משה רבינו, אשר קיבלו ממי שאמר והיה העולם.

לא יפלא אפוא, שכל הדגים ושאר יצורי המים - בין אותם אשר כבר התגלו בעבר, ובין המתגלים מפעם לפעם עד עצם היום הזה - כולם ממש, ללא יוצא מן הכלל, מתאימים לחוק - סוד טבע זה.

האם יש אי מי אשר יכול היה לדעת זאת בבטחה, מלבד בורא העולם??
העתק מאתר הידברות

אתרים לדגים

יש או אין, לא זה מה שמענין 107141
דוד, כבר ביקשנו ממך בעבר: אנא הפסק לעשות קאט-נ-פייסט מאתרים אחרים כל הזמן. מילא, אם היית עושה זאת מידי בפעם, ורוב הזמן היית כותב בעצמך, אבל כמעט כל מה שאתה עושה זה קאט-נ-פייסט. חאלס!
הוכחה ניצחת 107143
מכל נפלאות העולם שלא היו ידועות לאדם בזמן כתיבת התורה (או מסירתה במעמד הר סיני, אם אתה מעדיף), מכל מיליארדי הגלקסיות והשמשות והסופר-נובות והחורים השחורים והד.נ.א. ומבנה החלבונים והדינוזאורים והמטאוריט שכנראה כילה אותם ותורת היחסות והקוואנטים והמספרים המרוכבים ומשפט פרמה והערך האירציונלי של פיי ונדידת היבשות והריאקציות הכימיות והגרעיניות ומבנה האטום ומשפט גדל ועקרון אי הוודאות וקיום החיידקים והוירוסים והפעילות האלקטרו-כימית של המוח והתפשטות היקום והאנרגיה האפלה וכולי וכולי, מכל אלה אלוהים החליט להעביר לנו רק פיסת אינפורמציה איזוטרית על דגים נטולי סנפיר שקיימים או לא, וזאת אמורה להיות הוכחה למשהו?

בין כל סיפורי המעשיות שסיפרו לנו על המבול ועל "שמש בגבעון דום" ובין כל האי-דיוקים הביולוגיים והקוסמולגיים שכתבי הקודש מלאים בהם יצא (אולי) שאיזו אמת ביולוגית שהיתה נכונה לדגים המוכרים מהאזור הזה היא אכן אוניברסלית. עלי היה עושה הרבה יותר רושם אם התורה היתה מזכירה, למשל, שהארץ מסתובבת סביב צירה וסביב השמש, או שהירח רק מחזיר את אור השמש (כך שבמקום "מאור קטן" היו קוראים לו "מראה קטנה") או אפילו שהארץ היא כדור. נאדה. רק קשק(ו)שי דגים נטולי סנפיר. אכן, מופלאות הן דרכי השם ומופלאות ממנה דרכי מאמיניו.
הוכחה ניצחת 107263
ראיה מוחצת לאמיתות התורה

ראיה ממעמד הר סיני

קישור לנבואות מהתורה

להלן הסבר מפורט על ההבדל (הסטטסטי) העצום בין ממצאי הדילוגים

דילוגים בתורה

רצח רבין

קטע בגמרא שמראה שחכמי הגמרא ידעו את העתיד
על מגילת אסתר
נצחיות עם ישראל
זמן בשלות גורמי הקרישה שבדם לראשונה בחיי התינוק

אתרים מומלצים
הוכחה ניצחת 107466
עברתי במקרה - ואם הבנתי נכון, סיפור מתן תורה התרחש במציאות כיוון שהוא סיפור מקורי, שאף אחד לא חשב עליו לפני כותב התורה.

ושאלתי - האם זה כלל גנרי? כי יש אתי פה סיפור פרוזה קצר, מקורי לגמרי, שאינו נשען על אף מיתוס קיים.
הוכחה ניצחת 107536
לא מדובר על הוכחה ניצחת, אלא על ראיה מוחצת.
''שאינו נשען על אף מיתוס קיים''

ת. נא להסביר איך שיכנעו עם שלם לקיים מצוות לזכר אירוע שלא היה. לדוגמא לאכול שבוע ימים מצוות לזכר יציאת מצרים. או לחגוג חג לזכר מתן תורה וכו'.
שאלה טובה, אך לי יש טובה יותר: 107538
איך שכנעו כמה וכמה עמים שלמים לקיים מצוות לזכר אירוע שלא היה?

נו, ילדים, לאיזו דת אני מתייחס? בין הפותרים נכונה יוגרל אלקטרון בעל ספין up.
מה שבין אמונה לאמונה 229886
יש אשר ידיעת מציאות האלוקים ברורה להם ואיתנה כצור החלמיש, והם גם חפצים בכל ליבם לעשות את רצונו. אך בקרבם מבוכה מסוימת ביחס לתורת האמת. איזו תורה ניתנה באמת מאת האלוקים ואלו "תורות" זויפו ונכתבו על ידי בני-אדם שפלים או רודפי כבוד שביקשו לייסד דתות חדשות כדי לייקר בכך את עצמם.
במאמר זה נעמוד בקצרה על ההבדל היסודי שבין דת האמת המקורית לבין דתות הזיוף והחיקוי.

כל הדתות דורשות מאנשיהן אמונה המבוססת על אמונה. (ישו דרש מכולם: האמינו לתפקידי שהרי אלוקים דיבר איתי"
הברית החדשה לא ניתנה לעיני כמות ענקית של אנשים כפי שהיו במעמד הר סיני.
נקודת התורפה הגדולה שכאן היא העובדה הפשוטה שאיש לא ראה שאלקים מדבר איתך! ואם כן אולי הוא משקר?? אולי מחלת נפש מסוימת גרמה לו לשמוע קולות והוא דמיין שהיה זה אלוקים שדיבר?? (בבתי החולים לחולי-נפש יש הרבה כאלה).
הברית החדשה לא ניתנה לעיני מיליוני אנשים כפי שהיה במעמד הר סיני.
ואם ישאל השואל ומה עם המופתים? התשובה פשוטה. גם אם נניח שאכן היו כאלה, יש לדעת כי מופתים אמנם יכולים לשמש כגורם מסייע לדת, אך אינם יכולים להיות עצם ההוכחה. שהרי מופתים אפשר לבצע באמצעות כוחות שליליים כגון כישוף ומאגיה שחורה לסוגיה (בנוסף לאפשרות- במקרים מסוימים של אחיזת עיניים, השפעה פסיכולוגית וכדו') וכפי שהטביע הבורא בבריאה (לשם איזון הבחירה ואכמ"ל) ואינם הוכחה כלל כי מחוללם הינו נביא המעביר מסר מהאלוקים. [אמנם הבדלים דקים אך משמעותיים הוטבעו בין מופתים הבאים מצד הקדושה, למופתים הבאים מהצד
ההבדל בין המופתים שעשה יש-ו לבין מעמד הר סיני. שבהר סיני יש עדות לישות שאומרת אני ד' אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר יש ישות שמודיע לרבים אני בורא העולם ועל זה מודיעה לנו התורה שלא היה ולא יהיה מעמד כזה.

ואכן, על ההבדל החד והברור שבין תורתנו תורת-האמת , לבין תורות החיקוי, מעמידתנו התורה עצמה. וכך נאמר:
"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי??
השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך-האש, כאשר-שמעת אתה--ויחי. או הניסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים: ככול אשר-עשה לכם ה' אלוקיכם, במצריים--לעיניך.
"אתה הראית לאדם לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמים השמיעך את קולו וכו' ואת דבריו שמעת מתוך האש וכו'. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים".
(דברים ד, ל"ב-ל"ט)

וכלשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ח,א):
"משה רבינו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה... ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים וכו"'.
כלומר נותן התורה אומר שלא יהיה מישהו שיוציא עם מתוך עם בניסים כפי שהיה ביציאת מצרים. כגון חושך מכת בכורות וכו'. אלה ניסים שלא ניתן לעשות בעזרת כישוף.
לא יתכן שהיה זה אדם שנתן את התורה. אם היה זה אדם או חייזר או כל יצור גשמי. היה צריך שיהיה עוד אחד שיתן תורה ובה תיאור של ניסים ותיאור של עם היוצא מתוך עם מתוך עם ניסים כפי שהיו ביציאת מצרים.
אני פרסמתי את הדבר הזה בהרבה אתרים ואף אחד לא נתן לי הפרכה לכך.
ראה עוד להלן מה שכתב הרב דב.
דתות אחרות הופצו תוך כדי הכחשה של אחרים מסורה מדור לדור. זו הסיבה שאין תוקף לא לאסלם ואף לא לנצרות. לעומת זאת בעת פתיחת ההפצה של דת ישראל לא הכחיש את מעמד הר סיני אף אדם ואין אף מסורת הטוענת שזו היתה פיקציה.
גם האמצעים לשמור מסורת זו הינם יוצאי דופן בין כל הדתות.
הכוונה הינה שהדת הנוצרית והמוסלמית כשהופצו היה ציבור גדול שהיה עד למתרחש והעיד שמדובר בזיוף ושקרים. הכוונה היא שאנו היהודים הכחשנום מאז עלו על הבמה ההיסטורית. לכן מלכתחילה עדויותיהם על ניסים נבואות וכיו"ב מוכחשות מלכתחילה ודינן ככל עדות סתורה שאין לה תוקף.

בנסיבות אלו כשיש מסורת מאששת ומסורת מקעקעת הרי אנו נוהגים כמו בכל משפט. היינו לא ניתן לקבל את העדות המוכחשת.
מה שבין copy ל-paste 231855
<דמיינו תשובת copy-paste כאן>

___________
"He found the stones and golden plates
Dumb dumb dumb dumb dumb
Even though nobody else ever saw them
Dumb dumb dumb dumb dumb"

פרק רלבנטי ומומלץ עבור חובבי SouthPark - עונה 7 פרק 12 "All About the Mormons"

כמה תרגילים נוספים 107539
ת1. נא להסביר איך שיכנעו עם שלם (הודים) שנזירות ועוני זה דבר טוב ורצוי שמוביל להארה.

ת2. נא להסביר איך שיכנעו דת שלמה (מוסלמים) לערוך ברית מילה בגיל 13 ולצום כל היום במשך חודש בשנה.

ת3. נא להסביר איך שיכנעו עם שלם (יפנים) שהמלך שלהם הוא אל, מצאצאי אל השמש.

ת4. נא להסביר איך שכנעו דת שלמה (נוצרים קתולים, אא"ט) שדיסקית דגן עבשה הופכת בפיהם לגופו של ישוע, ושהיין הופך לדמו של הצלוב.

אנשים יעשו הרבה דברים ויקבלו הסברים מופרכים. אולי זה משהו בצורת המחשבה של האדם הטיפוסי שעוזר לו להתמודד עם חוסר התכלית (ה"מיקסר" בלשונו של אמנון יצחק) של חיינו ולא להשתגע. יש כאלו שבמשך שנים אוהדים את הפועל תל-אביב בכדור-סל.
יפה, ערן! 107540
מגיע לך בונוס. לצערי, מדדתי את האלקטרון שלי לאורך הציר הלא נכון, ועתה הספין שלו שזור. תצטרך להתנחם בכך, שסביר להניח שאם תמדוד כמה אלקטרונים בגופך, תמצא אחד עם ספין up.
לא שאתה צריך עזרה, אבל 107696
ת5. נא להסביר איך שיכנעו תרבות שלמה (האבוריג'ינים של אוסטרליה) לצייר ללא הרף את מסלולי החלום ‏1 של חיות שונות בסביבתם, כהסבר להיווצרות השבט שלהם.

1 אבל איזה יופי של ציורים.http://www.aboriginal-art.com/desert_art_toc.html
הדתות 478480
בס"ד

" נא להסביר איך שיכנעו עם שלם (הודים) שנזירות ועוני זה דבר טוב ורצוי שמוביל להארה."

ת. לפי דעתי קל לשכנע אנשים לקיים סגולות בכדי לשפר את תנאי החיים שלהם. אבל לא ניתן לשכנע אותם שהם רואים דבר שהם לא רואים.
צריך להבין מה לא הגיוני שלפני שלושת אלפים שנה אדם החליט לכתוב את התורה והוא סיפר לבניו שכל הסיפורים האלה קרו וכך זה הגיע אלינו במסורת?
התשובה : מה שלא הגיוני בזה שאדם כתב וסיפר זאת לבניו, הוא שבתורה כתוב שהיא ניתנה לעיני שש מאות אלף אנשי בקולות וברקים ולא יתכן שבניו ונכדיו של האיש היו מאמינים לו מבלי לראות עוד 599,999 איש (מלבד הנשים והטף שהיו באותו מעמד) ומעידים על אמיתותו.
ואם היה זה איש או מספר אנשים שכתבו כך והעבירו במסורת, מהר מאד היו עולים על השקר, שהרי במסורת עצמה שכתבו נאמר שהמעמד התרחש לעיני מאות אלפי אנשים.
מה עוד שלו אדם אחד היה ממציא זאת לא היה כותב שהמעמד התרחש ברבים אלא אומר שזה קרה בפני בודדים על מנת שלא ייתפס בשקר.

ת2. נא להסביר איך שיכנעו דת שלמה (מוסלמים) לערוך ברית מילה בגיל 13 ולצום כל היום במשך חודש בשנה.

ת. בכוח הזרוע. לעומת זאת היהדות לעולם לא שיכנע יהודים לקיים מצוות בכוח הזרוע. על משה רבינו נאמר שהיה האדם הכי ענו מכל האדם אשר על פני האדמה.

ת3. נא להסביר איך שיכנעו עם שלם (יפנים) שהמלך שלהם הוא אל, מצאצאי אל השמש.

ת. אין בדת הזאת מישהו שמראה ניסים שמראים שליטה בבריאה במשך ארבעים שנה למיליוני אנשים שמקבלים עליהם להתחיל לקיים מצוות לזכר האירועים.
" (נוצרים קתולים, אא"ט) שדיסקית דגן עבשה הופכת בפיהם לגופו של ישוע, ושהיין הופך לדמו של הצלוב.
ת.

בעוד הדתות מספרות לנו על איזה רופא אליל/ישו/בודהה ששמע את הבורא באיזה מערה - היהדות נותנת לנו עדות של מיליונים אשר נכחו במאורע ושמיעת השם הגדול והנורא. ובאותו ספר כתוב שהוא ניתן לאנשים שראו את הנסים הללו. זה מה שלא מצאנו בשום דת אחרת, ולזה אין תקדים בהיסטוריה האנושית. פירמידה הנה מבנה יציב ביותר אולם אם נהפוך אותה והיא תעמוד על קדקודה, היא תהיה מבנה חסר יציבות ממש כמו מגדל קלפים. הנמשל: היהדות טוענת שכל העם ראה את התגלות הבורא ובאותו מעמד קיבל את התורה ומשם הדת התפשטה ע"י העם עצמו כלומר התגלות ותפוצה רחבת בסיס כמו בפירמידה. לעומת זאת בנצרות, באיסלאם ובשאר הדתות מדובר על פירמידה הפוכה, כלומר אדם אחד או קבוצה קטנה שטוענים להתגלות האלוקים לאיש מסוים ומשם התפשטה דתם בתפוצה הולכת ומתרחבת (לרוב בכוח הזרוע), כך שאפילו אם אמנם מייסדי הדתות היו קיימים, מי ערב שהם לא דמיינו או בדו מליבם התגלות?! לעולם לא ניתן להוכיח זאת חד משמעית וכבר אמרה התורה: בעיניך ראית, העבר לבניך: "רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך: יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב." (דברים ג): "וזכרת כי עבד היית בארץ מצריים ויוציאך ה' אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציוה ה' אלוקיך לעשות את יום השבת." (דברים, ב). לא את אבותנו כרת ה´ את הברית הזאת, כי אתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים, פנים בפנים דיבר ה´ אליכם בהר מתוך האש.* כאן יש דבר מעניין ביותר: פנים בפנים, משמע שהייתה להם הרגשה שעומדים בפני ה´, ויש עוד כמה פסוקים חשובים ביותר. את הדברים האלה דיבר ה´ אל כל קהלכם, בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות הברית ויתנם אלי. ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך וההר בוער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו ה´ אלוקינו את כבודו ואת גודלו אם כן מבואר כאן בפשטות שמשה חוזר על תגובת העם לגילוי האלוקי ובתגובה מבואר שזכו לראות את כבודו ואת גודלו. "ואת קולו שמענו מתוך האש" - היום הזה ראינו כי ידבר אלקים את האדם וחי...דברים פרק ה' פסוק ג'.
ויהי ככלות משה, לכתוב את-דברי התורה-הזאת--על-ספר: עד, תומם. כה ויצו משה את-הלויים, נושאי ארון ברית-ה' לאמור. כו לקוח, את ספר התורה הזה, ושמתם אותו, מצד ארון ברית-ה' אלוקיכם; והיה-שם בך, לעד.
אנחנו יודעים שהתורה אמת בגלל שכתוב בה שהרבה אנשים קיבלו אותה, והנתינה הייתה באותות ומופתים שראו מקבלי התורה.

מהי הנצרות:
ישו/מוחמד טוען "אלוקים, בורא העולם, אמר לי שאומר לכם כך וכך" וישאל אדם: "ולמה לי לא אמר? שיבוא אותו אלוקים בעצמו ויצווה את מה שיצווה ויוכיח לנו שהוא האלוקים!"

הנוצרים מאמינים במעמד הר-סיני שהתרחש לעיני העם היהודי. הנוצרים אף מאמינים בתורה שמסר אלוקים לעמו הנבחר, לעם ישראל. ועם כל זאת, הנוצרים גם מאמינים שאלוקים שינה את דעתו והחליט לשנות את התורה ולהעביר את התורה החדשה דרך אדם בשם ישו, מושיעם המעונה ומחולל הניסים כביכול, ולתת להם (הנוצרים שקבלו את דבר ישו) תורה חדשה (מה שמכונה אצל הנוצרים "הברית החדשה": התורה החדשה של אלוקים).

אנחנו מאמינים בתורה בגלל שכתוב בה שהרבה אנשים קיבלו אותה, והנתינה הייתה באותות ומופתים שראו מקבלי התורה.

מהי הנצרות:
ישו/מוחמד טוען "אלוקים, בורא העולם, אמר לי שאומר לכם כך וכך" וישאל אדם: "ולמה לי לא אמר? שיבוא אותו אלוקים בעצמו ויצווה את מה שיצווה ויוכיח לנו שהוא האלוקים!"

הנוצרים מאמינים במעמד הר-סיני שהתרחש לעיני העם היהודי. הנוצרים אף מאמינים בתורה שמסר אלוקים לעמו הנבחר, לעם ישראל. ועם כל זאת, הנוצרים גם מאמינים שאלוקים שינה את דעתו והחליט לשנות את התורה ולהעביר את התורה החדשה דרך אדם בשם ישו, מושיעם המעונה ומחולל הניסים כביכול, ולתת להם (הנוצרים שקבלו את דבר ישו) תורה חדשה (מה שמכונה אצל הנוצרים "הברית החדשה": התורה החדשה של אלוקים).

האבסורד הכי גדול לדעתי בברית החדשה של הנוצרים זו העובדה שהם סותרים את דברי התורה הראשונה והמקורית, שבה אלוקים טוען (ומתנבא) כי אסור להקשיב לאיזה חולם חלום (לא מזכיר את מוחמד?) או נביא שקר שיעשה ניסים (הרי היה זה ישו שעשה ניסים, לא?):

דברים פרק יג:
א את כל-הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם--אותו תשמרו, לעשות: לא-תוסף עליו, ולא תגרע ממנו - אסור להוסיף מילה על דברי התורה והחוקים שנתנו! כלומר, אין ברית חדשה!

ב כי-יקום בקרבך נביא, או חולם חלום; ונתן אליך אות, או מופת. ג ובא האות והמופת, אשר-דיבר אליך לאמור: נלכה אחרי אלוהים אחרים, אשר לא-ידעתם--ונועבדם. (איזה אלוקים אחרים? ישו או מריה?)

ד לא תשמע, אל-דברי הנביא ההוא, או אל-חולם החלום, ההוא: כי מנסה יהוה אלוהיכם, אתכם, לדעת הישכם אוהבים את-יהוה אלוהיכם, בכל-לבבכם ובכל-נפשכם. ה אחרי יהוה אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו; ואת-מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. (- אסור להקשיב לו, גם אם הוא יעשה ניסים!)

והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר-סרה על-יהוה אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצריים והפודך מבית עבדים--להדיחך מן-הדרך, אשר ציווך יהוה אלוהיך ללכת בה; וביערת הרע, מקרבך. (רגע, גם ישו הומת!)

נבואה או מקרה?
מדוע אנשים קבלו את דברי ישו?

חז"ל (בסנהדרין מג, עב,) טוענים (בצנזורה) שישו כישף והסית והדיח!
ישו הישתמש בחוכמת הסוד והקבלה כדי לעשות ניסים פרטיים (דהיינו כישופים).

העיסוק בכשפים מוכר לנו לא רק מדברי הגמרא אלא מדברי התורה ממש, כאשר המצרים היו עוסקים בכשפים למשל. (עשרת מכות מצרים שונות בכוחם המראה כי האל השולט בהם, האלוקים, הוא בעל שליטה בכל תבל).
כמה מחוכמות ישו:

הוכחה עוד יותר ניצחת 107469
107515
כל הרואה בתורה מקור מידע היסטורי או מדעי כופר בעיקר ודינו סקילה.
הוכחה ניצחת 229875
בס"ד
בס"ד

ההסבר המדעי היום , שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, תואם היטב לדברי הזוהר הקדוש. ...ואל תתמה על כך שדעה זו שונה מדעת הרמב"ם, משום שהרמב"ם נתן לנו בדבריו מקום לחלוק במידה ויתגלו תגליות מדעיות חדשות שיסתרו את דבריו. כפי המובא בהלכות קידוש החודש פרק י"ז הלכה כ"ד...
ועל מה שכתוב בתנ"ך שמש בגבעון דום. התורה דברה בלשון של בני אדם ותיארה את הדברים שלא באופן המדעי שבהם התרחשו אלא באופן הפיזי כיצד שהתגלה לעיני הבריות. אם לא היה כך הדבר, בני אדם לא היו יכולים להבין את התורה ולהעבירה הלאה במסורה והכתוב היה משתבש בפי הבריות כפי שקרה לצדוקים והקראים. גם היום אנחנו אומרים השמש זורחת ולא אומרים השמש מזדרחת, למרות שאנחנו יודעים שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו.
גם אם נאמר שהרב משה כתב את הזהר הוא חי בערך לפני 480 שנה
איך הוא יכל לדעת את הפרטים הבאים:
"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור)

איך הוא ידע שהכדור מסתובב.

אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה)

איך הוא ידע שיש אנשים בצד השני של הכדור.?

וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו´, - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום.

אולם עומדים הם כשאר בני אדם).

איך הוא ידע על כוח המשיכה?.

ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו´.

ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט
דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו´."
איך לפני 480 ידע שיש בקוטב מצב שיש אור תמיד והלילה יהיה מועט.?
ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט
לא רק בחציו העליון מתגוררים בני אדם, אלא גם בחציו התחתון.
ג. גם בני האדם שבמחצית הכדור התחתון קיימים ועומדים (כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור) כשאר בני האדם שבמחצית העליונה. כח המשיכה.
ד. על אף הדמיון והשוויון בצורת בני האדם ובמצבם שבשני חלקי הכדור, חזות פניהם, צבעם, וכדו´ שונים ממקום למקום (כושים, אדומי העור, צהובי העור וכו´).
ו. בחלק מן העולם, כאשר לאלה יום לאלה לילה, וכשלאלה לילה לאלה יום.
ז. ויש מקום בעולם שמואר תקופה ארוכה וחשוך זמן קצר.
*
חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו ידוע לאנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד.

חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.

חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.

כוח המשיכה לא היה ידוע אז. לכן הוא ידע שיש אנשים בצד השני של כדור הארץ ולא ידע שהם עומדים על רגליהם.
על קדמות הזהר
הוכחה ניצחת 229891
אני משתאה ונפעם. אם רק יימצא גם הדג שאינו שוחה בשבת, אני חוזר בתשובה, ואם יתגלו גם העכבוצים המופלאים והכינים שנוצרות מן העיפוש, אני תורם משכורת חודשית אחת לישיבה לפי בחירתו של יורי זלוטניק (גולדמן? גולדין?).

במלים אחרות: כשכל-כך הרבה אנשים מפטפטים כל-כך הרבה פעמים על כל-כך הרבה דברים בהם אין להם מושג, גם מטאטא יורה וגם תרנגול עיור מוצא תולעת. או שלדרבי חוקים משלו.
הוכחה ניצחת 229902
ואני דווקא מופתע מההתעוררות המחזורית של הפתילים הללו עם הגזור-הדבק השבלוניים. האם אחד מהמשימות בסיום קורס הסייבר-החזרה זה לגגל על מילות מפתח מסוימות ("מעמד הר סיני" , "דעת אמת", אלוהים+אין ) ולבצע התקפת DOS מבוזרת?
''אחד מהמשימות'' 229926
תזהר, אתה מתחיל להשמע כמוהם.
''אחד מהמשימות'' 229950
אם זאת הטעות היחיד שמצאת בכתובי עד היום, עליך להבין שיש לזה כוונה נסתר.
הוכחה ניצחת! 230300
בקטבים הלילה אורך כחצי שנה. הרבה יותר ממעט זמן.
הוכחה ניצחת! 230379
כן, וגם היותו של כדה''א עגול ידועה עוד מימי היוונים. אבל אני לא חושב שיש טעם לתקן את המצטטים הללו.
הוכחה ניצחת! 379196
"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור)

איך הוא ידע שהכדור מסתובב.

אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה)

איך הוא ידע שיש אנשים בצד השני של הכדור.?

וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו´, - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום.

אולם עומדים הם כשאר בני אדם).

איך הוא ידע על כוח המשיכה?.

ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו´.
הוכחה ניצחת! 379240
איך הוא ידע שהעולם עגול? כי הוא קרא כתבים מצריים שקדמו לו במאות שנים, כנראה. המצרים הרי גילו שהעולם עגול, ובניגוד למי שאתה מצטט הם גם מדדו את ההיקף והשאירו מידע מדויק ולא רמזים מטופשים.

איך הוא ידע על כוח המשיכה? כשתמצא שם בכתבים משהו ששקול ל= G*m1*m2/R^2 תודיע לנו.
שירות האייל: הוכחה ניצחת לכל מה שרק בא לך! 379264
אין צורך להתרגש יותר מדי וזה לא שמישהו כאן עוד ישכנע מישהו במשהו, הכל כבר דוסקס. דוד בן פורת הוא חבר טוב שלנו כבר מזמן, ומדי פעם הוא חוזר לשם רענון המצב. למשל הפתיל החל מתגובה 75865, וכן גם תגובה 107084, ותשובתו הניצחת של ערן, מיד אחריה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים