ציטוט מהתנ''ך. 10744
כאשר שמעתי על המקרה שאי אפשר לתאר אותו במונחים של בני אנוש שקרה אור לאתמול ברמאללה נזכרתי ישר בפרשה מפורסמת מספר בראשית.
והחלטתי לכתוב אותה לפניכם כדי להראות לכם איך פעם פתרו בעיות.
בראשית ,ל"ד
"ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ .וירא אותה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אותה וישכב איתה ויעננה.
ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער.ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור קח לי את הילדה הזו לאישה .ויעקב שמא כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד בואם.
ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו.ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאוד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה.
וידבר חמור איתם לאמור שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אותה לו לאשה.והתחתנו אתנו בנותיכם תתנו לנו ואת בנותינו תקחו לכם.ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה .ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו לי אתן .הרבו עליי מאוד מוהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה.
ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טימא את דינה אחותם.ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחותנו לאיש אשר לא ערלה כי חרפה הוא לנו.אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמונו להמול לכם כל זכר .ונתנו את בנותינו לכם ואת בנותיכם נקח לנו וישבנו איתכם והיינו לעם אחד.ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו .
וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור.
ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו .ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמור.האנשים האלה שלמים איתנו וישבו בארץ ויסחרו אותה והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם את בנותם נקח לנו לנשים ואת בנותינו נתן להם.אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נימולים .מקנהם וקניינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו איתנו.וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו וימולו כל זכר כל יוצאי שער עירו.ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר .ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים ויבוזו את העיר אשר טמאו אחותם ץאת צאנם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו .ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו את כל אשר בבית .ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי להביאשני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עליי והכוני ונשמדתי אני וביתי.ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו???"
כמה הערות ..
1. דינה נאנסה על ידי בחור בשם שכם מהעיר שכם.זו אמנם לא רמאללה אבל האיזור דומה עד מאוד.
2. היא נחטפה והייתה בזמן שחמור ושכם בנו באו לבקש את ידה מיעקב שבויה בביתם.
3. הנקמה היא שכל זכרי העיר הומתו בחרב וכל רכוש תושבי העיר הוחרם ונבזז בילדים והנשים הפכו לעבדים.
4. הסיקו מסקנותיכם מה צריך לעשות לעיר המקוללת רמאללה.
לדעתי מה שעשו שמעון ולוי הוא כעין וכאפס לעומת מה שצריך היה לעשות וזה להחריב את העיר הזו מהיסוד ולשרוף את כל תושביה באש הגיהנום.
שבת שלום!
והציטוט המשלים: 10748
גם בקטע שציטטת סולד יעקב ממעשיהם של שמעון ולוי והוא מוסיף לגנותם על כך אפילו באחרית ימיו. בעוד הוא מברך אחדים מבניו האחרים כך הוא פונה אליהם: "שמעון ולוי כלי חמס מכרותיהם (אנשי חמס הם). בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור (התעללו בו)." בראשית מ"ט 5-6.
נו, סוף סוף 10774
סוף סוף גם לאייל יש את הגרסה המטורפת של הקנאים הנוצריים.
praise the LORD praise JEEESUS!!!
מעניין שכל המטורפים האלו תמיד שולחים אנשים אחרים לשרוף 'באש הגיהנום'

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים