בתשובה לברקת, 12/11/04 9:25
שלוש הערות 260853
התמונה של מאות נשים המוחזקות כלואות בתאי כלא מסורגים במשך חודשים ושנים כאשר הסרסור משמש כסוהר המכניס ומוציא את הלקוחות נראית לך סבירה?
אני לא מתכחש לכך שיש אילוצים פחות פיזיים (כלכליים ופליליים) שאפשר להפעיל על העובדות. אבל כאשר אתה מצייר את המציאות בקוים דמיוניים אתה מחליש את טיעונך ולא מחזק אותו.
שלוש הערות 260854
היא נראית לי סבירה בדיוק כפי שנראה לי סביר שמעסיקים מקומיים יקחו את הדרכון מעובדים זרים שלהם (ולא רק עובדות), יתנו להם לישון בצריפים למיניהם ולמעשה יתייחסו אליהם כעבדים. הזלזול בזכויות האדם והעובד הזר (בישראל ובכלל) לא מתחיל ונגמר בתעשיית הזנות או הסחר בנשים, והתקשורת דיווחה על מספיק מקרים כאלה. אז כן, זה נראה לי סביר.
שלוש הערות 260861
אני לא טוען שאין מקרים כאלו ואני לא טוען שהיחס לעובדים זרים הוא פאר השגי המין האנושי. אני חושב שגם אם מרבית הזונות הזרות באו ביודעין כדי לעבוד במקצוע, צריך לפקח שהן לא יצאו מחוץ לתחום החוק ויהפכו להפקר. לצייר את כולן כנערות כפר תמימות שפותו ורומו זה גם לא מציאותי וגם לא רלאבנטי לעצם העניין.
שלוש הערות 260874
אם יש בעיה בתנאי העבודה והמחיה של נשים אלה, צריך לפתור אותה. אם הן הובאו לארץ במרמה (לא משנה אם שיקרו להן לגבי עצם המקצוע או לגבי תנאי אחזקתן, בכל מקרה מדובר בעבירות חמורות), יש כאן בעיה שדורשת פתרון. ההישנות וההימשכות של הבעיה מעידות ככל הנראה על יחס לא רציני של הרשויות לעניין זה, אולי בשל הסברה שממילא לא מדובר ב''נערות כפר תמימות'', ולכן מותר להתייחס אליהן כאל תת-אדם.

וכל השאר, וכל שאר דבריך, הוא עיסוק בתדמיות - עיסוק יפה ומעניין לכשעצמו, שתחת מטרייתו קל להפריח אמירות כמו ''נראה לך סביר'' מתגובתך הקודמת.
שלוש הערות 260876
אם הקריטריון ל''הובאו לארץ במרמה'' הוא ''שיקרו להן ... לגבי תנאי העסקתן'', הרי שהנוכחות של כל היצאניות הזרות כאן, ללא יוצא מן הכלל היא ''עבירה חמורה'' ויש לגרש את כולן מכאן ומיד. אני מבקש שתבררי לעצמך מדוע לא עושים זאת.
אני מרגיש די לא נוח בדושיח הזה. אני מרגיש שאת מנסה ''לדחוף'' אותי לעמדת סניגורם של סרסורים. מצד שני אני חושב שזה די חסר טעם לנהל ויכוח שכולו על טהרת העקרונות כאשר מסרבים להתיחס למציאות כפי שהיא ולא כפי שהיתה אולי ראוייה להיות.
שלוש הערות 260895
ניסיתי לברר עם עצמי, והעליתי חרס. אולי לך יש פתרון לחידה.
ואגב, שקר לגבי תנאי ההעסקה - משמע, הבאה לארץ במרמה - הוא אותה עבירה שבגינה מעבידים של עובדים זרים "רגילים" עוברים על החוק. זה תמיד היה החוק, רק שמיישמים אותו לפעמים כן ולפעמים לא. כאמור, חוק זה תקף לא רק לגבי עובדים בתעשיית הפרחיים ליצוא, אלא גם לגבי זונות, שרמוטות, $^#*##@& ומ&^#)@*@#*& מכל הארצות כולן, ללא קשר לשיעור קומתן המוסרי - ולכן לא ברור לי מדוע אתה מנסה להאשים אותי בהיאחזות יתר בעקרונות. הנה אני אומרת: יכול להיות שלא כולן בנות כפר תמימות. או.קיי? מה זה קשור לאופן שבו המערכת צריכה להגן עליהם מניצול של מעסיקים?

ולגבי הפסקה השנייה שלך - אתה עומד באותה פינה, יהא שמה אשר יהא, מאז תגובתך הראשונה כאן. בחיי שלא דחפתי.
שלוש הערות 260902
יש כאן 2 שאלות כבדות ששתיהן שוות דיון: ניצול נשים ע"י גברים בתעשיות הזנות והפורנוגרפיה וניצול העובדים הזרים בידי החברה המקומית. לא בטוח שערבוב 2 הנושאים הוא צעד מועיל בדיון ולא בטוח שמחשבותי יהיו תרומה משמעותית בדיון. מה שמוציא ממני את החשק אפילו לנסות הוא העובדה שאת חוזרת ורומזת שאני טוען שבגלל שהעובדות הזרות בחרו מרצונן לעסוק כאן בזנות מותר לנצל אותן בכל דרך שהיא. וזאת למרות שאמרתי במפורש את ההיפך הגמור: (תגובה 260861).
לשאלתך "יכול להיות שלא כולן בנות כפר תמימות. או.קיי? מה זה קשור לאופן שבו המערכת צריכה להגן עליהם מניצול של מעסיקים?" תשובתי: אין קשר.
שלוש הערות 260903
מסכימה לגמרי. היה זה כבודו שקשר את שתי השאלות הללו בסעיף ב.1 אשר ב תגובה 260849 .

מה שנראה לך כרמזים מצידי הוא שאלות רטוריות. הטענה העיקרית שלי לעניין זה היא, שכדאי להסיר את הבלבול שנוצר בין התדמית של אותן נשים (תדמית מוצדקת או לא מוצדקת) לבין המציאות בה הן חיות והתנאים בהם הן מועסקות. אבל גם לי אין עניין מיוחד להיכנס כאן לוויכוח על תנאי העבודה בתעשיית הזנות, ויכוח שנטחן באייל בעבר.
שלוש הערות 260905
ואני מתקנת את עצמי - אתה הוא שקשרת בין ניצול בתעשיית הזנות לבין ניצול בתעשיית הפורנוגרפיה.
אני היא שקשרה בין ניצול של עובדות זרות בתעשיית הזנות לניצול של עובדים זרים.
ועכשיו, כשהכל מסודר, אפשר לראות ''טאץ' עליז לסטרייט שיעיז''.
שלוש הערות 260904
אם אין קשר, מה כוונת המשפט שבסוף תגובה 260861: "לצייר את כולן כנערות כפר תמימות שפותו ורומו זה גם לא מציאותי וגם לא רלאבנטי לעצם העניין."

ואם אמנם, כטענתך בדיעבד, אין קשר - לשם מה טרחת לכלול בו את הביטוי - "נערות כפר תמימות"?

כמו כן, אולי תוכל להבהיר את כוונת המשפט המופיע בתגובה 260876: "מצד שני אני חושב שזה די חסר טעם לנהל ויכוח שכולו על טהרת העקרונות כאשר מסרבים להתיחס למציאות כפי שהיא ולא כפי שהיתה אולי ראוייה להיות."

אני חייב לומר כי שתי תגובותיך אלה בילבלו אותי, וכי האינטרפרטציה שלי לגבי יחסך אל העוסקות בזנות דמתה למדי לזו של ברקת (כפי שהיא משתקפת בדבריה). אני חושב שהדברים טעונים, כאמור, הבהרה: מהם העקרונות, מה זה "על טהרת העקרונות", על אילו עקרונות ראוי לעמוד בתוקף ועם אילו מהם ניתן להתפשר, וכיצד אמורה להשפיע בתחום זה "התייחסות למציאות כפי שהיא ולא כפי שהיתה אולי ראויה להיות" (והאין אמירה כזו טומנת בחובה מדרון חלקלק פוטנציאלי, כלשהו).
שלוש הערות 260915
אתה צודק בהחלט. יצרתי קשר בלתי ברור בין שאלת הזונות הזרות בארץ לנושא הפורנוגרפיה וכפי שראית הדבר סבך אותי בצרות עם ברקת. אנסה לנסח את עמדתי שוב.
בשאלת הפורנוגרפיה יצאתי נגד 2 עמדות נוגדות שלמרבה הפלא נגועות שתיהן בפגם הבסיסי של התיחסות אל הרצוי (עקרונות) במקום אל המצוי (המציאות).
עמדה אחת הנושבת במיוחד בין תגובות דיון זה מתיחסת אל תעשיית הפורנוגרפיה כאל ענף נוסף וחדשני של האמנות. על כך הערתי שבמציאות מדובר בעסק די לא סימפטי (השויתי אותו לתעשיית ההימורים) והצעתי לא להתעלם מכך.
מן הצד השני ניצבים פמיניסטים (נשים וגם גברים) המממצים את כל התעשייה הנ"ל כעניין של ניצול נשים בידי גברים ותו לא. כוונתי היתה לנגח טעון זה כטיעון תאורטי שכלל אינו תואם את המציאות. (איני סבור שעובדות התעשייה מנוצלות יותר מעובדי התעשייה או מעובדי נקיון זרים בלתי חוקיים). כאן , לשם הוכחת טענתי, הבאתי טעון שאולי אינו ממין העניין, שאותם פמיניסטים גם מתעקשים להציג את בעיית הזנות הזרה בישראל כעניין של ניצול נשים בידי גברים. כהוכחה לעניין ההתעלמות מן המציאות הבאתי את ההתעקשות של חלק מן הטוענים הפמיניסטיים להכחיש את העובדה שרוב גדול של הנשים ידעו מראש שמדובר בזנות.
אני מקווה שהפעם הצלחתי יותר.
שלוש הערות 260855
בהמשך לתגובתה של ברקת - למרבה הצער הדברים האלה באמת קורים כך - *למרות* שהם נראים בלתי סבירים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים