בתשובה לחגי אביאל, 21/03/06 2:29
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 373688
לא בלבלתי ולא התבלבלתי. דיברתי על חברה - חברה קרובה ובן אדם נהדר - שרצתה להתאשפז ושיקול דעת מוטעה, כנראה, של הפסיכיאטרית *מנע* זאת ממנה. ואתה, הרי, היית מונע זאת ממנה מטעמים אידיאולוגיים, לא?
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 373693
אם הבנתי נכון, אביאל לא אמר כאן בשום מקום שיש למנוע *כל* אשפוז, אלא שיש לצמצם למינימום את כוחם של הפסיכיאטרים ובכלל את כוחו של הממסד לבצע אשפוז *בכפייה*, ושיש להחמיר את הנהלים לגבי אבחנת "מסוכן לעצמו ו/או לציבור" - דבר ש(לדעתו?)יביא ממילא לצמצום מספר האשפוזים הכפויים.

ועם כל הצער והכאב, שיקול דעת מוטעה אינו שייך בכלל ל"מחלקה" הזאת, שבה עוסקת העמותה של אביאל. שיקול דעת מוטעה יכול לקרות בכל מקום - ברפואת הנפש, ברפואת הגוף, בתחבורה, במשטרה, במשפט, בבטחון, במניעת התפשטות שפעת העופות - בכל מקום ובכל תחום. לא נראה לי שהעמותה המדוברת היתה מונעת אשפוז *מרצון* או שהיתה יכולה למנוע שיקול דעת מוטעה של פסיכיאטר, בין אם להסכמה לאשפוז מרצון או למניעת אשפוז כזה.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 373695
כיוון שהוא נמנע בתוקף מאמירה ברורה כלשהי שקיימים מצבים שבהם מותר לאשפז, כשהמתאשפז רוצה בכך ורואה את עצמו כחולה, נראה לי שהוא אכן מתנגד לכל צורה של אשפוז.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 374168
בתגובה 373609 הוא אומר במפורש שאין לו רצון למנוע פרקטיקות פסיכיאטריות שאינן נעשות בכפייה:
"בהרצאותי אני תמיד משווה את הפסיכיאטריה לפרקטיקה המינית היידועה כ-"S/M". כשהדברים נעשים ברצון ומתוך הסכמה הדדית הרי שהכל יופי-טופי, ברגע שמעורבים בענין כוח, אלימות, וכפיה (סימני ההיכר הייחודיים אך ורק לפסיכיאטריה) הרי שאותה פעולה עצמה היא כרך שלם של עבירות."
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 374179
מאידך, תגובה אחת קודם, הוא אומר ""ומה תעשה כאשר חולה פסיכיאטרי פונה לקבל עזרה? איזו עזרה תציע לו?" אם מדובר בעזרה להגנתו מתקיפה פסיכיאטרית הרי שעיקרי הדברים ש"אציע" לו, או לה, רשומים באתר העמותה תחת הכפתור "ייעוץ משפטי""...
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 374234
בוודאי, משום שחגי אביאל פועל כאיש זכויות אדם, לא כגורם "טיפולי". מי שפונה לעזרתו עושה זאת לא כ"חולה נפש" אלא כ"נפגעת תקיפה פסיכיאטרית". בעיני העמדה של חגי אביאל מאוד ברורה: כל זמן שהפרקטיקה הפסיכיאטרית מתרחשת בין "consenting adults", היא אינה מעניינו.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 374243
נראה לי שאתה טועה, אבל אם זו עמדתו - אז למה לא.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 373700
ומה בדבר חולה שהתאבד ושההתאבדות היתה נמנעת לו היה מאושפז בכפייה לזמן קצר?
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 373718
זה שייך אולי לנושא הדיון הכללי, אבל לא לפתילון הספציפי הזה העוסק, ככל שהבנתי, בשאלת אשפוז מרצון.

אגב, אם כבר שאלת - ההתאבדות היתה נמנעת או נדחית? ואם היתה נמנעת - האם המטופל היה זוכה אחר כך לחיים מאושרים, או לפחות סבירים - או שהיה חי כל חייו בתחושת "חבל שלא הצלחתי אז, ועכשיו משגיחים עלי כל החיים בשבע עיניים, ואם אנסה עוד פעם וזה לא יצליח - יאשפזו אותי לתמיד"?

(ידוע לי על אדם המצטער כל חייו שלא הצליח בנסיון התאבדות, וגם כאן באייל הופיעה פעם תגובה כזאת. שאלה היא, האם קידוש החיים הוא בכל תנאי או שיש מקום לקחת בחשבון גם את *איכות* החיים של המתאבד-בפוטנציה שהצילוהו שלא ברצונו)
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 373722
יש אנשים שההתאבדות, אכן, מונעת מהם חיים של סבל מתמשך. וישנם רבים-רבים אחרים שההאתבדות תמנע מהם רק ימים ספורים של סבל ואולי גם שנים של חיים טובים ומהנים. לגבי חברתי שעליה סיפרתי, אין לי ספק שהיא הייתה יכולה להיות מהסוג השני. וחגי, לפי כל דבריו כאן, אינו נותן לאיש ליהנות מהספק שמא הוא אכן ''רוצה'' להתאשפז, ושמא הוא אכן ''חולה'' ומעוניין להחלים - או לפחות לעצור את המחלה. זו גישה מסוכנת ביותר.
373734
אתייחס רק לשאלה החוקית: החוק אינו מאפשר אשפוז כפוי של כל אדם שרוצה לפגוע בעצמו (ולמעשה, רוב הרוצים להתאבד יכולים לעשות זאת מבלי להביא עצמם לידיעתה של המערכת הפסיכיאטרית כלל). החוק מאפשר אשפוז כפוי רק של אלה אשר מסוכנים לעצמם או אחרים ויש להם פגיעה בבוחן המציאות, ומצבים כאלה, מעצם טבעם, הם מצבים חולפים.
373739
טלי, אני לא חגי אביאל וב-א-מ-ת אין לי שום כוונה קנטרנית, אבל גם קשה לי, קצת, להבין מה הטעם בחזרה בפעם השניה או השלישית (או הרביעית?) על המשפט הזה, "מסוכנים לעצמם או אחרים ויש להם פגיעה בבוחן המציאות". מה זה *אומר*, המשפט הזה? האם יש לו פירוש אחיד או פרשנות מרחיבה ופרשנות מצמצמת, על פי הפסיכיאטר התורן? האם יש פראמטרים קבועים לאבחון המתבטא במשפט הזה? ואם יש פראמטרים קבועים - האם הם מספיקים? האם הם נקבעו בשנות ה- - ומאז לא נשתנו, או האם בוחנים אותם מחדש בכל תקופה כלשהי?

וכולי וכולי...
373745
מזל שסגן הפסיכיאטר המחוזי כתב לנו מאמר שלם בנושא:

דיון 2424

במיוחד תחת הכותרת "את מי יש לאשפז בכפייה".
373747
אה, תודה.
ומזל גדול עוד יותר 373971
הוא שטרי גיליאם עשה לנו סרט שלם על הנושא.
ומזל גדול עוד יותר 378839
האמנם?
ומזל גדול עוד יותר 378841
למה שמישהו יקרא לעצמו אחוריים, תמהני (ולי אישית גם קצת לא נעים לראות את זה, אבל זה בטח רק אני).
ומזל גדול עוד יותר 378844
יותר טוב?
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 373854
הספר "חשיכה נראית" של ויליאם סטיירון עונה על השאלה, לפחות לגבי חלק מהמקרים: ההתאבדות היתה נמנעת. לא בכל המקרים, כמובן, ובכל זאת.

(תרגום חדש של הספר הופיע לא מזמן בהוצאת "פרוזה" של ידיעות אחרונות).
שאלה של תרגום 380921
אפרופו תרגומים -
כיצד היית מתרגם את המשפט הבא:
"John kurtz, the chief of the Boston police, breathed in some of his heft for a better fit between the two chambermaids"?
(יש להניח שאתה מזהה איזה ספר נפתח כך...)
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380923
מתנצלת על השאלה - כבר פתרתי אותה!
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380933
פתרת את השאלה כיצד *אני* הייתי מתרגם? אשמח לדעת את התשובה...!
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380935
:)
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380936
(ובכל זאת, התרגום שמצאת?)
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380940
''ג'והן קורץ, מפקד משטרת בוסטון, ניסה להכניס מעט את נשימתו כדי להתאים יותר למקומו בין שתי החדרניות''...
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380944
אבל... בטקסט המקורי אין ''ניסיון'', הוא פשוט עושה משהו.

אולי ''נשם עמוק כדי להכניס את כרסו'', או ''לכווץ את בטנו'', או משהו כזה.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380950
אתה צודק, כמובן. מאידך גיסא, גם הפתרונות האלה דחוקים במקצת. אולי "צמצם מעט את מימדיו"? גם דחוק.
בקיצור, אינני יודעת. שאלת סרק ותשובת סרק.:)
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380955
אגב, גם על תעתיק שמו של המפקד יש מחלוקת ביני לביני - "קורץ" או "קרץ"?
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 380969
איך מבוטא שמו של ק[ו]רץ ב"אפוקליפסה עכשיו"? הכתיב (ע"פ Heart of Darkness) זהה.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 381008
מי זוכר?
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 381780
גם אם באנגלית הוגים את זה כמו blur, אני לא בטוח ש"קרץ" יותר מדויק מ"קורץ" - באותה מידה שזה שונה מהשורוק העברי, זה גם שונה מהסגול/צירה, שזה, אני חושב, מה שמשתמע מהיעדר אם תנועה כאן (את יכולה לטעון שאם את לא מנקדת אז עניין התנועה נשאר פתוח, אבל זה נראה לי כמו התחמקות ממחויבות (-: ). במצב הקשה הזה, הייתי כבר הולך עם ההרגלים, האיות, והמקור הגרמני של השם - ומתעתק "קוּרץ".
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 381850
אני מפחדת ממחויבות. צריכה ספייס.:)
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 381987
''נשם פנימה את כרסו כדי להתאים''...

היה קשה להבין את המקור, צריך להיות קשה להבין גם את התרגום.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 381989
אבל הניסוח המקורי לא מסורבל כל כך.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 381990
למה מסורבל יותר? אחד לאחד.

Breathed in: נשם פנימה
Some of his heft: את כרסו
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382008
"תני לי תה עם נענע" "give me tea with move-move". אחד אחד. הולך מצוין.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382139
הבעיה של התרגום הזה זה לא שהוא מסורבל אלא שהוא לא נכון.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382172
בהחלט. אבל רצתי רק להדגים את העניין של "אחד אחד": זה לא אומר כלום על מה שיוצא בשפה אחרת.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382234
הייתי אומר שסרבול זו תכונה של מבנה. אם המבנה נשאר זהה (ואפילו פושט) גם רמת הסרבול נשארה דומה. פשוט באנגלית זו בדיוק הבדיחה.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382237
סרבול זה אכן עניין של מבנה, אבל בד''כ שפות שונות מתארגנות במבנים שונים - לכן דווקא תרגום המשאיר מבנה של שפת המקור בשפה שאליה הוא מעביר, נתון יותר לסרבול.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382238
אני מכריז שניצחתי ויוצא מהפתיל.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382240
צר לי, אינך רשום אצלי כמורשה הכרזה.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382249
הכרזתי בעברית, לא באנגלית, ולכן זה לצרכי פנים בלבד. ווינק ווינק, נאדג' נאדג'.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382259
הקריצה הזאת הגיעה כבר לרוזנבלום במצב משומש, אדוני.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382247
כבר נכתב שתרגום, בדומה לאישה, יכול להיות אמין או יפה, אבל לא שניהם.
התייחסות מפוכחת וענינית לתעמולה הפסיכיאטרית 382258
אין דבר כזה ''נכתב''. השאלה תמיד מי כתב. במקרה הזה, גבר כמובן.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים