בתשובה לאיציק ש., 19/01/07 5:43
429624
העולם אף פעם לא עושה משהו אלא אם כן מדובר בסכנה קיומית. לכן לא עושים כלום גם בנוגע לפליטים באפריקה...
עמידה של העולם לצד מישהו מתבטאת בהחלטות או''ם. גם אם למי שעומדים לצידו זה לא באמת עוזר.
אני מסכים שמדיניות ישראל היא מדיניות פושעת אבל השאלה במאמר היא למה לפלסטינים יש עדיפות על אכלוסיות אחרות שמופעלת כלפיהם מדיניות פושעת.
429630
יש לפלסטינאים עדיפות לגבי חלק מהאטכלוסיות ונחיתות לגבי אוכלוסיות אחרות. יש להם נחיתות לגבי אוכלוסיות אירופאיות- קוסובו למשל, יהודים למשל,- גלעד שליט אחד שווה ערך להרבה סודנים. מדוע "העולם" פעל נגד סרביה?
429633
גלעד שליט שווה הרבה אסירים פלסטינים. אני לא בטוח למה אתה מערב את הסודנים.
לא נכון 429696
השוואה קלילה של הנתונים תראה שמדובר בסדר גודל שונה לגמריי...

ע"פ http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/485/567.html בשנת 1999 לבדה כמליון איש הפכו לפליטים בקוסובו, אני חושב שתסכים איתי שזה מעט שונה ממה שקורה אצלנו.
לא נכון 429698
ההשוואות שעושה בן דרור ימיני הם לא יותר מתרגילים אינטלקטואליים. עד 48 היו כאן הפלסטינאים רוב גדול. בעקבות המילחמה (לא משנה מי אשם ומי התחיל) רוב האוכלוסיה המקומית ברחה ו/או גורשה- אוכלוסיה שיושבת הרבה דורות במקום. במקומה הובאו יהודים והתישבו במקום המגורשים. אי אפשר יהיה להגיע להסכם ולהשלמה ללא התייחסות לפליטים הללו. הטענות "למה הם לא", אינן רלוונטיות. אם בן דרור ימיני ותומכיו מההתנחלויות מוכן להחזיק כאן ספרטה, שיהיה בריא; רוב היהודים אינם מוכנים.
לולא העליה הרוסית, כבר היום היינו עומדים בפני שוקת שבורה.
אי אפשר להלחם 60 שנה ולא לחשוב על פתרונות אחרים-טובים יותר.
לא נכון 429713
תטל"א.

אתה טענת: "ש לפלסטינאים עדיפות לגבי חלק מהאטכלוסיות ונחיתות לגבי אוכלוסיות אחרות. יש להם נחיתות לגבי אוכלוסיות אירופאיות- קוסובו למשל" טענה שאני מפרש כ:"שני העמים סבלו מדיכוי דומה אך רק במקרה האירופי העולם התערב לכן אין התייחסות לפלסטינים היא גרועה יותר" אני טענתי, שאי אפשר להגיד שהעולם לא מתייחס באותה צורה לפלסטינים ולאנשי קוסובו כי מדובר בטרגדיה ששונה בכמה סדרי גודל ממה שקורה פה ואין מקום להשוואה, אם ישראל (היום ולא ב48) תגרש מליון פלסטינים אני בטוח שהתגובה תהיה דומה.

אני לא מבין איך תגובתך קשורה ישירות לנושא.
לא נכון 429714
והעולם התייחס באותה הדרך למה שקורה בדרפור? הרי ברור שיש שוני בין כל האירועים הללו. עלתה כאן הטענה שיש התייחסות עדיפה לפליטים פלסטינאים ואינני מסכים עם הקביעה הזאת.
לא נכון 429715
ובכן אין ספק שהיחס לפלסטינים בתקציבים זמן מסך וכו' עולה עשרות מונים על היחס לכל טרגדיה (ואפילו עולה עליה עשרות מונים) באפריקה. אתה הסכמת (להבנתי) לטענה זאת ואמרת שעמים אחרים זוכים אף ליחס מעודף מזה של הפלסטינים. אבל טרם הבאת אף דוגמה לעם שסבל דיכוי זהה או פחות מזה של הפלסטינים והעולם נחלץ לעזרתו בצורה מרשימה יותר מהצורה בה הוא מסייע לפלסטינים.
לא נכון 429716
העניין הוא שאינני מסכים לכך שהעולם מתייחס לטרגדיה של הפלסטינאים הרבה מעבר לכל האחרים. סע לעזה ותראה. אז הקימו את אונר''א עם הקמת מדינת ישראל- אל תשכח את הקונסטלציה של ההקמה- האלטרנטיבה היתה לכפות על ישראל לתת להם לחזור.
לא נכון 429717
אתה טוען שהפלסטינים במצוקה, אז ראשית איכות חייהם לא נמוכה בהשוואה לאחיהם ממדינות ערב. (ע"פ כל מיני ניתוחי איכות חיים תוצר וכו' המתפרסמים מדי פעם בעיתונות). שנית גם אם מצוקתם גדולה לא אמורה להיות לך בעייה להציג לי מקרה בודד של אוכלוסייה בעולם שסובלת כמו הפלסטינים והיחס למצוקתה היה טוב בהרבה.

האלטרנטיבה? האלטרנטיבה הייתה ש700 אלף הפליטים (על פי ההערכות קיצוניות) ייקלטו במצרים לבנון ירדן וסוריה. מדינות בעלות שטחי ענק ועשרות מליוני תושבים. למרות זאת במשך 20 השנים שחלפו מחנות הפליטים נשארו, מצב שאני לו חושב שיש לו מקבילה בקרב שאר הפליטים של אותה תקופה (יהודים, גרמנים וכו'), כיום 60 שנה אח"כ אלו מהם שאינם תחת שליטה ישראלית טוענים שהם עדיין לא "נקלטו". אני מזכיר לך שמדינת ישראל הקטנה בהרבה מאותן מדינות קלטה באותם שנים לפחות אותו מספר של פליטים. והמשיכה לקלוט פליטים במשך כל העשורים הבאים.
לא נכון 429719
מה שאתה כותב יוצא מההנחה שמצרים, לבנונים, סורים, פלסטינאים-
הם אותו העם ולכן היו צריכים לקלוט את בני עמם. הם מוסלמים, נקראים ערבים, אך אינם אותו העם. השאלה שאתה שואל: למה הגרמנים יכלו לקלוט פליטים גרמנים והערבים אינם יכולים או אינם רוצים לקלוט פליטים ערבים? התשובה הראשונה היא שהפלסטינאים הם עם אחר והיו עוד תשובות. הם נקלטו בירדן הבדואית אבל מצרים היא מדינה אחרת; אין בה עודפי שטח כפי שאתה כותב- ההיפך הוא הנכון; יש להם עודפי אוכלוסיה.
לא נכון 429720
הפלשתינים באמת שונים מהמצרים אבל בינם לבין הסורים לא קיימים הבדלים ופלשתינה נחשבה בעיני כל הערבים לדרום סוריה. למה הסורים לא קלטו אותם?
לא נכון 429729
אלו היו שאריות קולוניאליות או אימפריאליות. האוכלוסיה בסוריה שונה מהאוכלוסיה הפלסטינית. זה שבזמן האימפריה הרומית אחרי מרד בר כוכבא, קראו לפרובינציה כאן-סוריה פלסטינה אינו אומר דבר. גם פייצל דיבר על הקמת ממלכה ערבית מתימן עד תורכיה אז פירושו של דבר שכולם אוכלוסיה הומוגנית? בערך כמו שאוכלוסיית בריה"מ היתה הומוגנית.
הפלסטינים ייקלטו במדינתם 429823
שישראל כבר הסכימה להקמתה
ברגע שתוקם מדינה פלסטינית, יוכלו הפליטים להיקלט בה (הם ממילא יושבים בשטחים אלו, דרושה רק הסכמתם העקרונית ומאמץ כלכלי לשיקום ובניה).
התביעה שלהם לחזור למקומות מהם ברחו או גורשו איננה מציאותית כרגע (אלא אם כן היהודים חוזרים למקום מוצאם)
הפלסטינים ייקלטו במדינתם 429951
הוא שאמרתי. גם אבו אייד אחד מראשי אש"ף לפני אוסלו, הודה בזה. אינני מבין מדוע ההיסטריה שאוחזת בכל כך רבים כשמזכירים את זכות השיבה. זו איזו מקובעות ודיבורים מתוך התניה. קראתי בזמנו את הדברים נגד זכות השיבה של א.ב. יהושע ועוד אנשים שנחשבים לשמאל. ומי תמך בהבנות אוסלו? מי שנחשב לקצב- אליק רון.
לא מדוייק 536169
נכון שהערבים היו כאן רוב לפני 48 והפכו למיעוט אחרי.
לא מדוייק שהם ישבו כאן דורות אלא שחלקם אכן ישבו כאן דורות אך רובם היו מהגרים שזה מקרוב באו ןלמענם שינו את ההגדרה לפליט.
בעוד שפליט רגיל הוא מי שהוכרח לצאת את ארצו ומולדתו מאז ומעולם הרי לפליט פלסטיני נוא מי שחי שנתיים ומעלה בפלסטינה בתקופה שלפני 1948.
והיהודים שהובאו במקום הנמלטים היו מגורשים בעצמם - הם היו הםליטים היהודיים מארצות האיסלאם שבעקבות הקמת מדינת ישראל נרדפו ואולצו לצאת את ארצותיהם בה ישבו מאות שנים עוד לפני שהערבים הכירו את האיסלאם.
הפיתרון הטוב ביותר הוא להכיר בכך שהיו כאן חילופי אוכלוסין,מסירת יו"ש עזה מזרח ירושליים והמשולש לכל מי שמוכן לקחת עליהן אחריות.
מקסימום שטח מינימום ערבים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים